Buiten is het 23 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 98.339 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
38reacties

Roze zaterdag in juni in Eindhoven, roze maandag op de Tilburgse kermis in juli en in augustus de Gay Pride in Amsterdam met de traditionele parade over de grachten. Drie feestelijke activiteiten voor iedereen die vriendelijk is voor homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. Net als iedereen heel gewone mensen die deel uitmaken van onze Nederlandse samenleving.

Des te schrijnender is het dan in het Eindhovens Dagblad van vrijdag 1 augustus te moeten lezen dat de acceptatie van homo’s steeds minder wordt en dat ook het geweld, zowel verbaal als fysiek toeneemt. Van de Helmondse situatie zijn, voor zover ik weet geen specifieke cijfers bekend maar super veel zal dat niet afwijken van het landelijke beeld.

Bij de algemene beschouwingen op 8 november 2012 heb ik namens de (toenmalige) fractie SDOH-D66-HB een amendement ingediend om nader onderzoek te verrichten naar hetgeen er in Helmond zal moeten gebeuren om ook Helmond meer homovriendelijk te laten zijn. Voor dit onderzoek heeft de Raad, zij het met de hakken over de sloot (19 raadsleden voor en 18 raadsleden tegen) een bedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld.
Voor de volledigheid heb ik hieronder het stemgedrag van de toenmalige Raad op dit punt toegevoegd.

Aan de orde is de stemming over amendement 2 (Actieve voorlichting met betrekking tot LHBT-beleid; dekking gewijzigd).
De heer DE VRIES (SP): Voorzitter! De SP-fractie stemt niet in met dit amendement. Wij staan achter het LHBT-beleid van het college, maar de wethouder heeft zelf aangegeven geen extra middelen nodig te hebben voor dit beleid. Daarom lijkt het ons niet nodig om dat te regelen.
De heer RIETER (HH): Voorzitter! Deze woorden van de heer De Vries zijn mij uit het hart gegrepen. Daar sluit ik mij bij aan.
Mevrouw NIESSEN-NOORDRAVEN (VVD): Voorzitter! Wij zijn heel blij dat er met betrekking tot het LHBT-beleid een verwijzing op de website Guidohelmond.nl staat, zodat mensen met hulpvragen weten waar zij terechtkunnen. Ook zijn wij de mening toegedaan dat het overige LHBT-beleid gefinancierd moet worden met het driejaarlijkse bedrag van € 20.000,–.
De heer BOETZKES (PvdA): Mevrouw de voorzitter! Ik sluit mij aan bij de verklaringen van de drie vorige sprekers.
Het gewijzigde amendement 2 wordt bij handopsteken aangenomen met 19 stemmen voor en 18 stemmen tegen, waarbij de voorzitter constateert dat de leden van de fracties van Trots, GL, het CDA, HA en SDOH-D66-HB, met uitzondering van de heer Zarroy, hebben voorgestemd.

Een van de onderwerpen in het amendement is met name het geven van goede voorlichting over homoseksualiteit op scholen, te beginnen in de bovenbouw van het basisonderwijs. Immers uit studie is naar voren gekomen dat discriminerend beleid tegen homo’s al op jonge leeftijd gestalte krijgt. Eerder heeft de gemeente Helmond ook een rijkssubsidie ontvangen voor een project tegen seksueel geweld bij jongeren, voor zover ik weet was dat een succesvol project op enkele scholen voor voortgezet onderwijs.

We schrijven nu al meer dan 21 maanden na het aannemen van het amendement maar een concrete uitwerking ervan heb ik, en dus ook de andere raadsleden niet mogen zien. Tussentijds heb ik uiteraard de zaak geïnformeerd hoe het staat met de uitwerking van het amendement maar een bevredigend antwoord heb ik niet mogen ontvangen. Mij is gemeld dat het in Helmond ‘wel meevalt’ maar wat dat precies inhoudt blijft een vraag. De ambtenaar die toentertijd belast was met homobeleid is vertrokken. Wat er nu gebeurd is met het beschikbaar gestelde bedrag van € 25.000 blijft ook in nevelen gehuld en het ligt dus waarschijnlijk nog op de plank.

Helmond noemt zich een kartrekker als het gaat om een homovriendelijk beleid maar het beleid krijgt maar heel weinig handjes en voetjes. Een actief beleid is mijn inziens meer dan de regenboogvlag hijsen op bepaalde dagen. Het vraagt om visie en daaraan gerelateerd beleid. In het coalitieakkoord ‘mensen maken de stad’ komt het woordje homo niet voor en welke wethouder het in zijn/haar portefeuille heeft is ook niet duidelijk. Een kleine tip: neem eens contact op met de wethouder diversiteit van Amsterdam, in dat college zit ook de formateur van het Helmondse College van B&W en dat College heeft wel uitgesproken opvattingen over het LHBT-beleid.

Ook in de stadsgids van Helmond kunt u het woord homo in de index niet vinden. Alleen anders, na wat zoeken kom je iets tegen onder het hoofdje ‘relaties & seksualiteit’ en dat dan tussen de trefwoorden ‘reclassering en rouwverwerking’ op pagina 126 van de stadsgids editie 2014.

Ik daag het College en met name de betrokken wethouder uit het amendement nog eens goed na te kijken en alsnog over te gaan tot actie zoals de Raad in november 2012 heeft bepaald zodat we kunnen blijven zeggen dat Helmond homovriendelijk is en zal blijven. Immers als 1 op de 10 homo is dan geldt dat ook voor heel wat inwoners van Helmond, zo’n kleine 8.500 stemmers, goed voor 10 raadszetels.

Maarten Janssen,
burgercommissielid SDOH – Helmondse Belangen

In de reacties hieronder staan updates van de weblog.

38 reacties:

Zie ook de notitie vd Gemeente Helmond uit 2013: ‘mening Helmondse bevolking over sexuele geaardheid’

http://www.helmond.nl/Internet/feitenencijfers/Onderzoekspublicaties/Meer-publicaties–(2014)/Publicaties-2013

Hoewel ik persoonlijk (als doelgroep?) niet apart benoemd hoeft te worden in een stadsgids of coalitieakkoord, vindt men daar ook het woord hetero niet terug.

Beantwoorden

“In het coalitieakkoord ‘mensen maken de stad’ komt het woordje homo niet voor”
Ik concludeer dan dat homo’s in helmond niet speciaal benoemd hoeven te worden, dus als normle bewoners van de samenleving. Volgens mij was dat uiteindelijk de bedoeling. Als ze overal speciaal benoemd moeten worden, dan zijn ze blijkbaar nog niet geaccepteerd. Is dat dan wat u wilt meneer Janssen, dat homo’s toch apart behandeld worden?

Beantwoorden

@pieter je hebt helemaal gelijk, persoonlijk vind ik Helmond erg (homo) vriendelijk.

Beantwoorden

@wilco op maandag 11 augustus 2014 om 10:21:

Mij lijkt zo’n onderzoek ook niet echt nodig in Helmond, maar als je afspreekt dat er zo’n onderzoek komt, dan moet er zo’n onderzoek komen, vind ik. Of je gaat er opnieuw over stemmen.

Beantwoorden

@ Janssen . Ben niet zo thuis in materie..Waar staan de letters LHBT voor?

Beantwoorden

@frank dat ben ik met je eens. Denk wel dat het geld beter besteed kan worden.

Beantwoorden

@eric lees je eens wat beter in buurman hahaha
Lesbiennes Homo’s Bisexsuelen Transgenders. Wij hebben een eigen afkorting gekregen in de maatschappij 🙂

Beantwoorden

@ Buurman Wilco. Je hebt gelijk ,ik ga me hier verdiepen. Kun je me een bepaald standaardwerk aanbevelen?

Beantwoorden

@Eric ik begrijp dat je iig niet de stadsgids moet proberen.

Beantwoorden

Ga dit tot op de bodem uitzoeken. Wel is mijn drakenboot klaar. Zullen A’dam poepie laten ruiken.

Beantwoorden

Update 1:
Het LHBT-project dat zou eindigen, loopt toch door
Toeval of niet, vanmiddag informeerde wethouder Margreet de Leeuw de gemeenteraadsleden via een nieuwsbrief wat er in Helmond gebeurt op het gebied van seksuele diversiteit oftewel het LHBT-beleid (lesbisch, homo, biseksueel en transgenders):

 1. Eind dit jaar zou het LHBT-project eindigen, maar het Ministerie heeft laten weten graag door te gaan met de koplopergemeenten waar ook Helmond bij hoort.
 2. De gemeente heeft inmiddels met de adviesraden gesproken en hen advies gevraagd over het Helmondse LHBT-beleid. Aan hen werden 3 vragen voorgelegd. Wat zien jullie? Wat gaat goed? Wat kan beter?
  Er is ook contact gelegd met de Stichting Homobelangen Helmond. Samen met hen wordt na de zomervakantie bekeken wat zij doen en kunnen betekenen in Helmond.
 3. Het GGD gaat 2 keer het symposium ‘hoe tolerant is jouw school?’ (pdf) organiseren. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. loverboys, de invloed van vooroordelen over homoseksualiteit en seksuele weerbaarheid. Op 17 september wordt dat symposium gehouden voor leerlingen die de opleiding onderwijsassistent of kinderopvang volgen. Op 5 november kunnen alle scholen in de regio aan het symposium deelnemen.
Beantwoorden

Heet dat symposium echt zo?? Dan kennen ze de betekenis van tolerant niet?
Dat woord wordt altijd gebruikt (vooral als het over LHBT gaat) maar slaat de plank volledig mis.

Tolereren is iets anders dan accepteren, bijna het tegenovergestelde.
Tolerant geeft aan dat je het duld, gedoogd, toelaat maar het eigenlijk niet wilt.

Ik stel voor, eis zelfs, dat dat woord geschrapt wordt in alle communicatie!!

Dus gemeente Helmond, doe er wat aan!

Beantwoorden

Ik vind de gekozen thema’s suggestief stigmatiserend en niet meer van deze tijd.

Beantwoorden

Dat is ineens rap geregeld door de wethouder! Het kan dus wel als het ineens moet. Goed gedaan Maarten Janssen!

Beantwoorden

Allereerst dank voor de reacties. Het laat mij zien dat het thema in elk geval leeft. Op een van mijn vragen is er een antwoord, mw. de Leeuw-Jongejans doet ook deze periode ‘homozaken’. En ja ik ben ook blij verrast dat er op de dag van plaatsing van mijn weblog vanuit ’t Cour (het kantoor van B&W) enige duidelijkheid is gekomen. Ik zeg met nadruk ‘enige’ want op de intentie en de inhoud van het amendement is de wethouder (nog) niet ingegaan. Maar wat niet is kan zomaar nog eens komen.

Ik blijf de zaak nauwgezet volgen en wordt dus zeker vervolgd, Maarten Janssen.

Beantwoorden

Update 2:
Q&A: Afgesproken Lesbisch, Homo-, Bi- en Transgender-beleid
Harrie van Dijk en Maarten Janssen van de fractie SDOH-HB stelden gisteravond schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de voortgang van het amendement LHBT-beleid uit november 2012.
Vandaag hieronder hun vragen (Questions) voorafgegaan door hun volledige inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van het college bekend zijn, plaatsen we die in zijn geheel hieronder.

Maandag 11 augustus 2014 plaatste Maarten Janssen een blog op de weblog van Helmond onder de titel ‘Helmond homovriendelijk ?’. Directe aanleiding hiervoor was een artikel in het ED over de afname van de tolerantie jegens LHBT maar ook het alsmaar uitblijven van de uitwerking van het amendement zoals dat op 8 november 2012 met meerderheid is aangenomen door de Raad.
Het zal wel toeval zijn maar op dezelfde dag van publicatie van de weblog verscheen er, out off the blue een schrijven van de wethouder waarin enige openheid van zaken werd gegeven.
Een en ander brengt de fractie SDOH-HB tot de navolgende vragen:

 1. Is het College van mening dat ze op een juiste en adequate wijze invulling gegeven heeft aan de inhoud van het voornoemde amendement ? Zo ja kan en wil ze dat onderbouwen en zo neen waarom is het amendement niet uitgevoerd ?
 2. Kan het College aangeven op welke wijze het beschikbare krediet van € 25.000 is ingezet ten behoeve van de uitvoering van hetgeen in het amendement gesteld wordt ? Kan ze tevens aangeven hoeveel van de middelen nu nog beschikbaar is en hoe men denkt die in te gaan zetten ?
 3. Is het College met ons van mening dat een doorlooptijd van meer dan 21 maanden bij de uitwerking van het genoemde amendement niet aan de erg forse kant is en wil ze ons toezeggen er voor te waken dat zulks in de toekomst niet meer zal voorkomen en tevens dat ze de Raad c.q. de commissie op de hoogte zal houden van de uitwerking c.q. uitvoering van een amendement zoals dat aangenomen is door de Raad.
Beantwoorden

Update 3:
B&W: Afgesproken Lesbisch, Homo-, Bi- en Transgender-beleid juist uitgevoerd en het beschikbare bedrag is volledig besteed
Vandaag kregen wij de antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op de 3 vragen van Harrie van Dijk en Maarten Janssen van de fractie SDOH-HB over over de voortgang van het amendement LHBT-beleid uit november 2012.
Hieronder de volledige vragen en antwoorden:

 1. Vraag: Is het College van mening dat ze op een juiste en adequate wijze invulling gegeven heeft aan de inhoud van het voornoemde amendement ? Zo ja kan en wil ze dat onderbouwen en zo neen waarom is het amendement niet uitgevoerd ?
  Antwoord: Ja. Op 23 april 2013 is met raadsinformatiebrief 043 de gemeenteraad op de hoogte gebracht met de notitie ‘de mening van de bevolking over seksuele geaardheid’ (pdf). Tijdens de vergadering van 9 december 2013 is de Commissie S geïnformeerd over de invulling van de extra middelen van € 25.000,-. Met deze middelen worden twee themadagen georganiseerd in de Cacaofabriek (culturele hotspot in Helmond) waarbij 1 dag speciaal gericht is op jeugdigen in het voorgezet onderwijs. Tevens zijn de extra middelen gebruikt om vanaf 2014 het project seksuele diversiteit uit te breiden met een extra school voor voortgezet onderwijs: het ROC ter Aa in Helmond. U kunt dit in de notulen terug lezen. Voor extra inzet op het ROC is gekozen op basis van de goede ervaringen op het Summa College in Eindhoven.
 2. Vraag: Kan het College aangeven op welke wijze het beschikbare krediet van € 25.000 is ingezet ten behoeve van de uitvoering van hetgeen in het amendement gesteld wordt ? Kan ze tevens aangeven hoeveel van de middelen nu nog beschikbaar is en hoe men denkt die in te gaan zetten ?
  Antwoord: Het krediet van € 25.000,- is als volgt beschikt: € 7.000,- ten behoeve van de GGD voor voorlichtingsbijeenkomsten zoals genoemd in de mail aan de raadsleden van 11 augustus jl. en uitbreiding van het project met een vierde school: het ROC in Helmond. € 18.000,- voor de Cacaofabriek om samen met relevante partners uit het (maatschappelijke) veld, een tweetal dagen te organiseren rondom dit thema. Uitgangspunt daarbij is dat door het inzetten van film, muziek, kunst, etc. een groot bereik mogelijk is, zodat veel mensen met dit thema in aanraking komen. Eén van deze twee dagen zal primair in het teken staan van het onderwijs (we willen veel jongeren bereiken); de andere dag is ‘voor een ieder’. Het bedrag van € 25.000,- is hiermee volledig besteed.
 3. Vraag: Is het College met ons van mening dat een doorlooptijd van meer dan 21 maanden bij de uitwerking van het genoemde amendement niet aan de erg forse kant is en wil ze ons toezeggen er voor te waken dat zulks in de toekomst niet meer zal voorkomen en tevens dat ze de Raad c.q. de commissie op de hoogte zal houden van de uitwerking c.q. uitvoering van een amendement zoals dat aangenomen is door de Raad.
  Antwoord: Op 9 december 2013 is de commissie S. geïnformeerd over de besteding van de extra middelen en begin 2014 is het project uitgebreid en gestart bij het ROC. De doorlooptijd van 21 maanden is niet aan de orde. De Cacaofabriek gaat de tweede helft van dit jaar de themadagen organiseren nu de verhuizing achter de rug is. Uw amendement is een extra impuls op het al door ons ingezette LHBT beleid.
  Wij houden u op de hoogte voor wat betreft ontwikkelingen zoals u ook heeft kunnen lezen in de mail van 11 augustus jl. In deze mail wordt aangegeven dat er binnenkort diverse bijeenkomsten worden georganiseerd waarvoor u van harte wordt uitgenodigd. Als koplopergemeente gaat Helmond op 10 oktober a.s. in overleg
  met de minister, wij hopen u daarna positief te kunnen berichten over de uitkomst van dit overleg.
Beantwoorden

“€ 18.000,- voor de Cacaofabriek om samen met relevante partners uit het (maatschappelijke) veld, een tweetal dagen te organiseren rondom dit thema.”
Pardon??!! 18.000 voor twee dagen? Dat mag wel een flink festival worden dan voor die prijs. Is dit een verdekt douceurtje om de cijfers van de Cacaofabriek wat op te pimpen of zo?

Beantwoorden

@Michiel van Geel op donderdag 28 augustus 2014 om 10:25:

Zo is die 25.000 euro snel op ja. Omdat het in de Cacaofabriek is zullen er ook wel een flink aantal relevante artiesten als Gerard Joling, Gordon en niet te vergeten John de Bever optreden. Anders krijg je zo’n bedrag nooit opgemaakt voor dat doel.

Beantwoorden

Een wethouder die denkt met deze actie een mentaliteitsveranderin teweeg te brengen is niet capabel.

Beantwoorden

Update 4:
Aanvullende vragen, oa over € 18.000 voor 2-daagse in Cacaofabriek
Naar aanleiding van de bovenstaande antwoorden op de vragen gesteld door SDOH-Helmondse Belangen aangaande het LHBT-beleid en besteding van de door de raad toegekende subsidie, stelden Stef Stevens en Maarten Selten van de fractie van D66 Helmond de volgende aanvullende vragen aan B&W. Zodra hun antwoorden bekend zijn, plaatsen we die in zijn geheel hieronder.

 1. Hoe gaat de verantwoordelijke wethouder de twee dagen promoten en onder de aandacht brengen van het Helmondse publiek?
 2. Wat zijn de doelstellingen van deze twee dagen?
 3. Vindt de verantwoordelijke wethouder dat als er een bezoekersaantal van 500-700 personen is gerealiseerd er voldoende bewustwording is gecreëerd onder de Helmondse bevolking (bestaande uit zo’n 85.000 inwoners (0,8% van de bevolking!)
 4. Is de verantwoordelijke wethouder niet bang dat overwegend mensen uit de LHBT gemeenschap aanwezig zullen zijn?
 5. Na navraag bij de verantwoordelijke ambtenaar blijkt dat de invulling van de dagen nog niet bekend is. Waarom denkt de verantwoordelijke wethouder dat hier €18.000,- voor nodig te hebben?
 6. Is het niet raadzaam om de €18.000,- te besteden aan een repeterend en terugkomend fenomeen om te voorkomen dat de aandacht voor het onderwerp na twee dagen weer wegebt?
 7. De verantwoordelijke ambtenaar gaf aan dat een stagiaire van de gemeente belast is met de organisatie van deze dagen. Is dit gezien de zwaarte/aard van de opdracht, aan het college gegeven door de raad, een bewuste en/of verstandige keuze?
 8. Wat zijn de vervolg acties c.q. plannen voor de toekomst om dit onderwerp op de agenda te houden? Is daar weer een nieuw budget voor nodig en hoeveel zou dat moeten zijn?

Naar aanleiding van bovenstaande vragen heeft D66 Helmond tevens vragen over de voortgang van het algehele LHBT beleid.

 1. In de nieuwsbrief over seksuele diversiteit van 11 augustus jl. wordt er vermeld dat er met de adviesraden is gesproken en dat er aan hen advies is gevraagd over het LHBT-beleid in Helmond. Wat zijn de adviezen uit deze gesprekken en neemt het college de adviezen over?
 2. Daarnaast wordt er in deze nieuwsbrief vermeld dat er is gesproken met Stichting Homobelangen Helmond en dat er bekeken werd wat zij kunnen betekenen in Helmond. Welke concrete afspraken zijn hieruit gemaakt?
Beantwoorden

Opmerkelijke stap van D66. De eerste vragen komen van (hun voormalige partijgenoot) Maarten Janssen, en nu gaat D66 erop door.

Des te opmerkelijker aangezien hun huidige fractievoorzitter Zarroy destijds (als enige van de coalitie en zonder enige toelichting) TEGEN het betreffende amendement heeft gestemd.

Beantwoorden

@Alex op dinsdag 9 september 2014 om 10:31:

Wakkere opmerking.

Beantwoorden

Update 5:
B&W: Niet ’n stagiaire maar de Cacaofabriek organiseert homo-2-daagse
Hieronder (zoals aangekondigd) de volledige antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op de bovenstaande vragen van 9 september door Stef Stevens en Maarten Selten van D66:

 1. Vraag: Hoe gaat de verantwoordelijke wethouder de twee dagen promoten en onder de aandacht brengen van het Helmondse publiek?
  Antwoord: De Cacaofabriek zal haar PR-instrumenten inzetten om deze themadagen onder de aandacht te brengen. Uiteraard zullen wij als gemeente via onze reguliere kanalen zoals: onze website en social media hier aandacht aan besteden.
 2. Vraag: Wat zijn de doelstellingen van deze twee dagen?
  Antwoord: De doelstellingen zijn informatie over het onderwerp LHBT en het bevorderen van acceptatie van mensen binnen deze doelgroep.
 3. Vraag: Vindt de verantwoordelijke wethouder dat als er een bezoekersaantal van 500-700 personen is gerealiseerd er voldoende bewustwording is gecreëerd onder de Helmondse bevolking (bestaande uit zo’n 85.000 inwoners (0,8% van de bevolking!)
  Antwoord: We beseffen ons terdege dat bewustwording niet te realiseren is met 1 of enkele activiteiten, dat vraagt een langere adem. We zien dit als een van onze instrumenten om bewustwording te vergroten. Met de inzet op scholen, zoals eerder al aangegeven in de beantwoording van de vragen van SDOH, willen we de jeugd zo vroeg mogelijk bewustwording meegeven.
 4. Vraag: Is de verantwoordelijke wethouder niet bang dat overwegend mensen uit de LHBT gemeenschap aanwezig zullen zijn?
  Antwoord: Nee. Op deze dagen is iedereen welkom. Doordat we het volledige maatschappelijke middenveld betrekken in de voorbereiding en omdat we specifiek een plek zien voor leerlingen van het voorgezet onderwijs verwachten wij een brede opkomst.
 5. Vraag: Na navraag bij de verantwoordelijke ambtenaar blijkt dat de invulling van de dagen nog niet bekend is. Waarom denkt de verantwoordelijke wethouder dat hier €18.000,- voor nodig te hebben?
  Antwoord: Dit betreft een beschikking die op voorhand is afgegeven op basis van een concept begroting. Mocht blijken dat de activiteit uiteindelijk minder kosten met zich meebrengt, dan zullen resterende middelen terugvloeien naar de gemeente.
 6. Vraag: Is het niet raadzaam om de €18.000,- te besteden aan een repeterend en terugkomend fenomeen om te voorkomen dat de aandacht voor het onderwerp na twee dagen weer wegebt?
  Antwoord: De LHBT-middelen die we vanuit het Rijk hebben ontvangen hebben geen structureel karakter. We kunnen ze om die reden niet inzetten op een structurele activiteit. Uiteraard is het voor ons belangrijk integraal beleid te voeren, waarin we ook aandacht hebben voor deze doelgroep.
 7. Vraag: De verantwoordelijke ambtenaar gaf aan dat een stagiaire van de gemeente belast is met de organisatie van deze dagen. Is dit gezien de zwaarte/aard van de opdracht, aan het college gegeven door de raad, een bewuste en/of verstandige keuze?
  Antwoord: Deze informatie is niet correct. De organisatie en invulling van deze dagen ligt bij de Cacaofabriek. Zij stemmen dit – conform afspraken in de beschikking – maandelijks af met een medewerker binnen de gemeente Helmond.
 8. Vraag: Wat zijn de vervolg acties c.q. plannen voor de toekomst om dit onderwerp op de agenda te houden? Is daar weer een nieuw budget voor nodig en hoeveel zou dat moeten zijn?
  Antwoord: De extra middelen vanuit het Rijk waren bestemd tot het einde van dit jaar. Het Ministerie van OCW heeft in mei/juni een evaluatie gehouden onder de betreffende gemeenten en betrokken partijen. Op basis hiervan hebben wij op 1 september jl. het positieve bericht ontvangen vanuit Ministerie van OCW dat zij onze aanpak als succesvol bevinden en dat Helmond voor de jaren 2015-2017 om die reden wederom op een bijdrage vanuit het Rijk mag rekenen. Hierover wordt uw raad nog geïnformeerd zodra deze middelen aan ons zijn beschikt.

Behalve bovenstaande vragen stelde D66 ook vragen over de voortgang van het algehele LHBT-beleid.

 1. Vraag: In de nieuwsbrief over seksuele diversiteit van 11 augustus jl. wordt er vermeld dat er met de adviesraden is gesproken en dat er aan hen advies is gevraagd over het LHBT-beleid in Helmond. Wat zijn de adviezen uit deze gesprekken en neemt het college de adviezen over?
  Antwoord: We hebben de adviezen van de adviesraden nog niet schriftelijk ontvangen. Maar zoals altijd nemen wij deze adviezen ter harte en worden ze meegenomen in het vervolgtraject. Wij blijven daarover met de adviesorganen in gesprek.
 2. Vraag: Daarnaast wordt er in deze nieuwsbrief vermeld dat er is gesproken met Stichting Homobelangen Helmond en dat er bekeken werd wat zij kunnen betekenen in Helmond. Welke concrete afspraken zijn hieruit gemaakt?
  Antwoord: Stichting Homobelangen – een van de betrokken partijen binnen het LHBT-beleid -heeft tijdens het gesprek aangegeven dat zij in hun bestuur zullen bespreken wat zij verder in Helmond kunnen betekenen op dit onderwerp. Wij zijn in afwachting van hun terugkoppeling.
Beantwoorden

Update 6:
Raadsvragen: Hoe verliep Pink Cacao vorig jaar november eigenlijk?
Op zondag 16 november werd Pink Cacao georganiseerd. Dit evenement wil de acceptatie van seksuele diversiteit vergroten. Dat gebeurde door middel van informatie en activiteiten zoals een informatiemarkt, film, lezingen en debatten en cabaret.
Dit gesubsidieerde evenement in de Cacaofabriek was een uitwerking van het hierboven besproken Helmondse LHBT-beleid. De letters LHBT staan voor Lesbisch, Homo, Biseksueel en Transgenders. “Nu, een kleine 7 weken verder zijn wij uiterst benieuwd of er inmiddels een evaluatie plaatsgevonden heeft van deze dag.” zo laten Harrie van Dijk en Maarten Janssen van Lokaal sterk (de nieuwe naam van de partij SDOH-Helmondse Belangen) aan B&W weten. Zij stelden daarom de onderstaande vragen. Zodra de antwoorden van B&W bekend zijn, plaatsen we die hieronder.

 1. Heeft de dag gebracht wat men verwacht heeft ?
 2. Hoeveel bezoekers heeft men mogen begroeten en waarom is er gekozen voor één dag en dan ook nog de zondag ?
 3. Is er voldoende energie gestoken om PinkCacao in voldoende mate bekend te maken in de stad en met name bij jeugd en jongeren en in hoeverre is het onderwijs hierbij betrokken geweest ?
 4. Is er een juiste verhouding tussen de kosten, de opbrengsten en de kwaliteit van de dag ?
 5. Op welke wijze en in welke mate heeft deze dag bijgedragen aan het verbeteren van de houding ten opzichte van LHBT en de positievering van het LHBT-beleid in onze stad ?

Tot slot zijn Harrie van Dijk en Maarten Janssen ook benieuwd naar de stand van zaken en de uitkomst van het gemeentelijk overleg met deze doelgroep, in casu de Balloon. En op welke wijze in de komende jaren het LHBT-beleid in onze stad verder vorm en inhoud wordt gegeven. “Dit laatste met de wetenschap in het achterhoofd dat er nauwelijks of geen structurele middelen beschikbaar zijn” aldus de vragenstellers.

Beantwoorden

Ik begreep van een vrijwilliger dat er 100 bezoekers waren. Weinig voor een dag waarvoor 30.000 euro besteed is.

Ben benieuwd naar de antwoorden 🙂

Beantwoorden

Update 7:
Het 18.000 euro kostende Pink Cacao trok 250 bezoekers
Hieronder ook de volledige antwoorden van B&W op de bovenstaande derde vragenreeks vorige maand van Harrie van Dijk en Maarten Janssen van Lokaal Sterk.

 1. Vraag: Heeft de dag gebracht wat men verwacht heeft ?
  Antwoord: De dag was er op gericht om te informeren, de boodschap van LHBT (lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen en transgenderpersonen) over te brengen en interactiviteit te bewerkstelligen. Doel van dit beleid is het bevorderen van de acceptatie van en de veiligheid voor deze doelgroep. De dag is geëvalueerd door met aanwezigen te spreken en/of een vragenlijst af te nemen bij aanwezigen. In totaal hebben circa 250 mensen een bezoek gebracht aan Pink Cacao (exc. vrijwilligers, medewerkers en sprekers). Het publiek dat er was gaf zeer positieve reacties op het evenement. Gemiddeld werd Pink Cacao in zijn geheel met een 7 beoordeeld. Hiermee zijn wij tevreden. Tegelijk zien wij ook dat Pink Cacao nieuw was en nog relatief weinig bekendheid had.
 2. Vraag: Hoeveel bezoekers heeft men mogen begroeten en waarom is er gekozen voor één dag en dan ook nog de zondag ?
  Antwoord: In totaal hebben circa 250 mensen een bezoek gebracht aan Pink Cacao (exc. vrijwilligers, medewerkers en sprekers). Daarnaast hebben in de weken erna bezoekers van de Cacaofabriek ook nog de expositie bezocht, die na het evenement is blijven hangen. Het betrof met name volwassen bezoekers. Er zijn wel wat jongeren geweest, maar ondanks de inspanningen om ook hen te bereiken, waren dit er helaas minder dan verwacht. Zoals voorafgaand aan de dag al aangegeven, waren en zijn we van mening, dat een bundeling van faciliteiten, financiële middelen en mankracht op één dag een beter resultaat oplevert dan een meerdaags evenement. Daarnaast was het mogelijk om een beter programma samen te stellen, omdat het geld niet verdeeld hoefde te worden over twee dagen. Hierdoor konden publiekstrekkers en –favorieten zoals Sipke Jan Bousema en Winfried Baijens worden geboekt. Bovendien was het mogelijk om meer PR middelen in te zetten, zoals de abriborden langs de weg, een groot aantal flyers, posters en spandoeken.
 3. Vraag: Is er voldoende energie gestoken om PinkCacao in voldoende mate bekend te maken in de stad en met name bij jeugd en jongeren en in hoeverre is het onderwijs hierbij betrokken geweest ?
  Antwoord: Van de PR voor Pink Cacao is veel werk gemaakt. De Cacaofabriek heeft haar PR-instrumenten ingezet om deze themadag onder de aandacht te brengen. Wij als gemeente hebben dat ook gedaan via onze reguliere kanalen zoals: onze website en social media. In de enquêtes gaf 62,5% van de bezoekers aan Pink Cacao te kennen van (o.a.) posters/flyers. Het grootste bereik hadden de Dazoeborden langs de openbare wegen in Helmond. Verder werden posters en flyers verspreid op diverse locaties zoals: wijkhuizen, bibliotheek Helmond, openbare aanplakborden in Helmond. Tijdens Coming out day zijn er flyers uitgedeeld op school. Bovendien werd voor elke film een projectie vertoond van Pink Cacao en ook op de schermen in de foyer kwam Pink Cacao voorbij. Er stond een stuk over Pink Cacao op de website van De Cacaofabriek en er is een facebook pagina (http://www.facebook.com/pinkcacao) geopend. Wat betreft de scholen is er samenwerking gezocht in het onder de aandacht brengen van het evenement onder scholieren.
 4. Vraag: Is er een juiste verhouding tussen de kosten, de opbrengsten en de kwaliteit van de dag ?
  Antwoord: Als je Pink Cacao enkel beschouwt als een eenmalige dag, zou die verhouding niet juist zijn. De spin-off, zowel voorafgaand als de dag als erna, is de grootste winst van de dag. Het LHBT-beleid is door Pink Cacao op de kaart gezet en zichtbaar gemaakt in Helmond.
 5. Vraag: Op welke wijze en in welke mate heeft deze dag bijgedragen aan het verbeteren van de houding ten opzichte van LHBT en de positievering van het LHBT-beleid in onze stad ?
  Antwoord: De doelstellingen van Pink Cacao waren informatie verstrekken over het onderwerp LHBT en het bevorderen van acceptatie en emancipatie van deze doelgroep. Alhoewel bewustwording niet te realiseren is met 1 of enkele activiteiten, is Pink Cacao een van onze instrumenten om bewustwording te vergroten en om er als stad aandacht aan te geven. Daarnaast zetten we al een aantal jaren stevig in op educatie om met name jongeren zo vroeg mogelijk kennis te laten maken met seksuele diversiteit.
 6. Vraag: Tot slot zijn Harrie van Dijk en Maarten Janssen ook benieuwd naar de stand van zaken en de uitkomst van het gemeentelijk overleg met deze doelgroep, in casu de Balloon. En op welke wijze in de komende jaren het LHBT-beleid in onze stad verder vorm en inhoud wordt gegeven. Dit laatste met de wetenschap in het achterhoofd dat er nauwelijks of geen structurele middelen beschikbaar zijn.
  Antwoord: Op 7 oktober 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de ondertekening van de intentieverklaring meerjarenaanpak Regenboogsteden 2015-2017. Met deze intentieverklaring willen we in Helmond de veiligheid en acceptatie van de LHBT-doelgroep vergroten. Op basis van een landelijke evaluatie, in opdracht van het Ministerie van OCW, biedt het ministerie onze gemeente de mogelijkheid door te gaan met de gezamenlijke aanpak voor de periode 2015-2017. Voor die periode stellen wij samen met de gemeente Eindhoven, lokale en regionale partners, een aanpak LHBT op. Pink Cacao is een evenement dat uniek is in Helmond. Er worden in Helmond geen grootschalige activiteiten georganiseerd rond het thema LHBT. Met Stichting Homobelangen Helmond (SHH) overleggen we regelmatig en daar waar nodig adviseren zij ons. De Balloon (de ontmoetingsplek van SHH) is de kracht van de Stichting, mensen kunnen daar anoniem terecht en daar waar nodig kunnen wij ze benaderen voor informatieavonden en/of gastlessen.
Beantwoorden

€ 850 per persoon ongeveer.

Beantwoorden

Correctie. 72

Beantwoorden

klein verschilletje…

Beantwoorden

Blijft altijd weggegooid geld en komen meestal als koppeltje dus al bijna 150 euro in guldens dus meer als 300 gulden!!
Daarvoor kan heel wat armoe worden bestreden via voedselbank

Beantwoorden

Tja, 250… Hoe zou dat toch kunnen, jongeren proberen te trekken op een zondagmiddag!!! en dat met een uitgemolken bewustwordings product en dan sprekers uitnodigen die niet iedereen direct zal (her)kennen…

Had gewoon Roy Donders (erbij) uitgenodigd wedden dat de zaal vol was geweest…

Beantwoorden

Waarop zou volgens u de gemeente op moeten bezuinigen ? Man man man 18000 euro had er idd voedsel voor gekocht voor de voedselbank, had je voor 250 gezinnen een boodschappen kar vol gehad

Beantwoorden

voor 18.000 eurootjes had je (zeker) 3 gerenommeerde namen kunnen programmeren waarmee je Cacaofabriek waarschijnlijk een hele mooie ‘herstart’ had kunnen geven. Ik begrijp het sociale aspect van dit evenement maar kan me niet voorstellen dat dit 18.000 euro moet kosten.
Het komt namelijk neer op 72 p.p, en dan vraag ik mij af of wellicht een 3 gangen menu voor elke bezoeker bij de prijs was inbegrepen?

Beantwoorden

Wat een sof. Als er al 250 bezoekers zijn geweest voor die 18 duizend euro, dan begrijpt iedereen meteen waarom er in Helmond veel bezuinigd moet worden.
Als je de vragen terugleest hierboven, dan zagen homovriendelijke partijen als Helmond Sterk en D66 het debacle duidelijk aankomen.
Kleinigheidje, ik weet niet of het een sneer is, maar als je als verantwoordelijke zegt “Er stond een stuk over Pink Cacao op de website van De Cacaofabriek” dan vraag ik me af dat nu zo speciaal is. Of is het omdat ze zoiets meestal niet doen?

Beantwoorden

Uiteraard heb ik ook kennis genomen van de antwoorden van het College van B&W en ik zal ze nog eens uitvoerig bestuderen. De kern van mijn amendement was om te laten bezien of er gericht beleid met betrekking tot holebi’s ook in Helmond nodig is en ja daarop hebben we nu geen helder antwoord gekregen en ook de centen zijn nu op.

Maar komende dinsdag zal Helmond roze kleuren en met dat signaal mogen we alleen maar heel blij zijn.

Ik wens iedereen een fijne ‘roze’ Carnaval.

Beantwoorden

@maarten janssen op vrijdag 13 februari 2015 om 20:22:

Ik was er best lang en meer dan 100 man en vrouw is er niet geweest hoor. Of het laatste uur toen ik weer weg was ineens een paar busladingen.
Dat is echt verprutst geld geweest, Roze Carvalsdinsdag is nuttiger. Alaaaaaaf. Nog even een beetje gratis reclame voor dinsdag:

Beantwoorden

@Irma op zaterdag 14 februari 2015 om 12:41:

Helmond kleurde al heel roze tijdens de optocht. Er waren er meer dan op Pink Cacao denk ik zo.
Maar zou onze wethouder Margreet de Leeuw dat ook gezien hebben of zit ze weer in Friesland ? Tja zou zomaar kunnen.

Nu op naar roze kleure op dinsdag. Helmond zal dan helemaal roze zijn.

Alaaf !!!!

Beantwoorden
een roze carnavalsvierder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *