Buiten is het 3 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 100.838 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
23reacties

Inmiddels zijn er weer twee jaren verstreken sedert de verkiezingen van de gemeenteraad in maart 2014. Na een tijd van overleg is het College van B&W voor de periode maart 2014 – maart 2018 tot stand gekomen. Een College van SP, CDA, VVD en GroenLinks met (gedoog)steun van Helmond Actief en dus een college dat kan rekenen op brede steun in de Raad van 23 zetels.

Met het toetreden van de SP en GroenLinks tot het College had ik, net als menig Helmonder het idee dat er nu een andere wind zou gaan waaien. Geen trage besluitvorming meer, maar doortastend en actief aan de slag! Knelpunten niet omzeilen maar er direct op af gaan en dat alles in het belang van Helmond en haar inwoners. Dit alles ook in het teken van de strategische agenda: Helmond, stad van het doen!

Kijken we nu ruim twee jaren verder dan is de balans heel pover te noemen. De samenwerking in Peel 6.1. is kapot, de Terp is gesloten, op het vlak van WMO scoort Helmond 4.6, ambtenaren zijn heel erg bezorgd en maken anoniem bekend dat ze problemen hebben met de reorganisatie van het ambtelijk apparaat, de weekmarkt is tanende en ook een goede invulling van het centrum laat op zich wachten.

Maar is er dan niets positiefs gebeurd? Jazeker wel de overleg- en praatcultuur viert hoogtij in onze stad. Want wie zal denken dat er niet geluisterd wordt naar de Helmonders door ons College slaat de plank volledig mis.

Wat hebben we zoal voor u op dit gebied? Natuurlijk vergadert elke maand de gemeenteraad en komen ook de commissies bijeen en dit in het openbaar. Daarnaast vergadert elke maand het presidium en zo af en toe, maar best vaak het seniorenconvent. Dan overlegt de burgemeester ook zo af en toe nog met alle fractievoorzitters en spreken wethouders ook wel met individuele raadsleden. Maar de laatste vier situaties/overleggen zijn niet openbaar en alleen zij die er bij waren kennen de inhoud ervan.
Maar we zijn er nog niet: we kennen ook beginspraak, stadsgesprekken, spreekuren van wethouders en mogelijkheden om via het stadslaboratorium, het stadsleerbedrijf of andere inspraakbijeenkomsten plannen en ideeën aan te dragen. Ja er leiden heel veel wegen naar onze beleidsmakers op ‘t Cour. En natuurlijk kunt u ook de diverse media, zoals deze weblog gebruiken als u de Helmonders iets wilt vertellen of duidelijk wilt maken.

Kortom sedert maart 2014 is het scala aan inspreek- en bespreekmomenten richting College en gemeente gigantisch toegenomen maar gebeurt er ook daadwerkelijk iets of is dat omgekeerd evenredig aan de energie die gestopt wordt in het overleggen? Zou het niet zo moeten zijn dat we een Raad en een College kiezen om beleid te maken en dat uit te voeren?

Als het aan Lokaal sterk ligt slaan we de handen aan de ploeg en gaan we concreet aan de gang. Al veel te lang soebatten we met de markt en het centrum, zijn we onduidelijk bezig richting onze vrijwilligers en wijkaccommodaties, weten we niet of de WMO voor onze inwoners goed geregeld is. Kort en goed: niet lullen maar poetsen! (Met dank aan Rotterdam.)

Maarten Janssen,
burgercommissielid Lokaal sterk

23 reacties:

Geachte heer Janssen,

Geloof het of niet, maar de glimlach op mijn gezicht die ontstaat op het moment dat ik opnieuw kennis kan nemen van een nieuwe pennenvrucht van uw hand, heeft inmiddels de omvang een schaterlach.

Ik blijf me verbazen over uw tomeloze inzet om dit college van alles voor de voeten te werpen, er alles en iedereen bij te slepen en dan zelf tot NIETS, helemaal niets te komen.

Kijk, dat het als oppositie niet makkelijk is om “ergens te komen”, da’s bekend. Volgens mij kunnen de door u zo “gewraakte partijen” Groen Links en SP Helmond daarover een aardig woordje meepraten. Wat je deze partijen niet kunt verwijten is dat ze zich hebben verlaagd tot constant bashen en het hanteren van oneigenlijke argumenten. En dat is waar uw columns bol van staan!

Mijn complimenten daarvoor. Als er zoiets bestaat als reïncarnatie bent u in uw vorige leven ongetwijfeld een pitbull geweest of een ander volhardend ras wat zich kenmerkt een redelijk primitief en primair gedrag.

Terug naar uw bijdrage.

Met uw goedkeuring heb ik de “oude” overleggen achterwege gelaten. Daarvoor immers kunt u dit college niet de schuld geven. Geen enkele politieke partij in Helmond kan de wet zomaar veranderen en jarenlange instituten laten zich niet zich niet zomaar afschaffen. Sterker nog ze dragen bij in wat wij ons democratisch bestel noemen. Bovendien hebben ze zich waarschijnlijk ook nog eens bewezen want ze bestaan nog steeds.

Dan naar de nieuwe overlegtermen want daar zit ‘m natuurlijk de kneep.

U heeft, en niet voor de eerste keer, blijkbaar veel moeite met: beginspraak, stadsgesprekken, spreekuren van wethouders, stadslaboratorium en stadsleerbedrijf.

Als ik het even mag samenvatten heeft u veel moeite met de, volgens mij oprechte vraag, die aan u als volksvertegenwoordiger wordt gesteld om te komen met goede ideeën en suggesties in het belang van onze stad en haar inwoners. U vindt het maar niets dit soort uitdagingen. U weet niet hoe hierop te reageren en verstaat blijkbaar niet de kunst om daar op een creatieve manier mee om te gaan. Logisch dat u niet komt met voorstellen die breed gedragen worden.

Daarnaast schijnt u ook moeite te hebben met die vormen van gesprek waarin ons bestuur heel nadrukkelijk de inwoners van onze stad vraagt naar ideeën en suggesties en ze bovendien ook nog eens de mogelijkheden biedt om hier volop mee aan de slag te gaan!
Oeps, dat zullen mensen niet graag horen. Menig leider is deze houding niet in dank afgenomen.

Uw conclusie dat sedert maart 2014 is het scala aan inspreek- en bespreekmomenten richting College en gemeente gigantisch toegenomen is durf ik dan te bestempelen als onzinnig en ongefundeerd. Uw opsomming is zelfs verre van compleet.

Uw steeds maar zure columns getuigen niet van een gezamenlijke belang én inzet om Helmond nog beter te maken dan het al is.

De vraag of er ook daadwerkelijk iets is gebeurt is, kan ik al helemaal niet plaatsen. Ik ga daar maar even niet op in want volgens mij weet u, beter dan ik dat er heel wat werk wordt verzet door onze lokale overheid en misschien nog wel meer achter dan voor de schermen.

Het is jammer dat u niet verder ingaat op de laatste onderwerpen uit uw column. Daar waar u letterlijk noemt “de markt, het centrum, het onduidelijk bezig zijn richting vrijwilligers en wijkaccommodaties en of de WMO niet goed geregeld is”, daar gaat het ergens over. Hierover had ik, maar waarschijnlijk ook anderen, graag met u in discussie gegaan. Zeker als deze onderwerpen aan de orde zouden worden gesteld vanuit de standpunten van uw partij.

Helaas. Het lijkt erop dat u nog wat ruimte over had om nog wat karakters toe te voegen aan uw column, maar ook hier zonder echt iets te zeggen of ergens mee te komen.

Geachte heer Janssen ik hoop dat u mijn wat sarcastische opmerkingen vergeeft. Voor een moment was ik uw opmerkingen even helemaal beu en heb ik me laten verleiden tot deze reactie.

Ik spreek de hoop uit dat bovenstaande, sarcastische, reactie voor u aanleiding is te kantelen,……kom de volgende keer ergens mee waaraan de Helmonder iets heeft. Wellicht trekken we dan zelfs samen op!

Beantwoorden

Het was misschien ook wat naïef om te denken dat er met de SP in het college wat zou veranderen. De dwangarbeid tiert in Helmond weliger dan ooit en de zorg voor ouderen en zieken heeft onder de SP een nieuw dieptepunt bereikt. Er is wel een nieuw logo bijgekomen. Leuk. De dwangarbeiders en zieken kunnen wel een toiletrolletje gebruiken om hun tranen te drogen.

Beantwoorden

SP is mij ook enorm tegengevallen. Ik heb het gemerkt met de sluiting van de Terp. Oplossingen duren en duren maar. De wethouder is zo toegankelijk als een loden deur. Ik heb altijd SP gestemd, vroeger heette het PSP, dit is voorbij.

Beantwoorden

@Frans op donderdag 7 april 2016 om 13:27:

Laat ik beginnen u dank te zeggen voor de zeer uitgebreide reactie. Maar heer Frans, uw achternaam ken ik helaas niet en ook uw politieke kleur is mij onbekend het staat toch een inwoner van Helmond en dus ook een schrijver op deze weblog vrij een mening te hebben? Natuurlijk staat het anderen vrij er op te reageren. Maar in mijn ogen praten we nu in Helmond meer dan in het verleden en komen we daar maar heel weinig verder mee!

Tot slot mijn hart is groot genoeg om te vergeven maar weet dat frustratie geen goede raadgever is. Als altijd sta ik immer open voor een goed gesprek.

Beantwoorden

@Frans op donderdag 7 april 2016 om 13:27:

Ik snap deze reactie wel, maar tegelijkertijd ook niet.

Maarten heeft namelijk gewoon gelijk als hij zegt dat er vooral veel op de winkel wordt gepast en bezuinigd wordt met de kaasschaaf.

Dat zaken als het stadslab en stadsleerbedrijf, maar vooral de inspraakavonden de “usual suspects” en weinig echte innovatie opleveren heeft vooral te maken met de manier waarop het opgezet is. Top-down, met als het even kan aanmelding vooraf en met een door ambtenaren bedacht stramien. Alleen het feit al dat je je van tevoren aan moet melden is voor mij als persoon al reden genoeg om niet te gaan. Ik heb geen trek om als legitimatie gebruikt te worden voor beleid dat vooraf al in kannen en kruiken is.

Beantwoorden

@Frans Een heel relaas in je reactie, maar m.i. toch een pot verwijt de ketel verhaal. U verwijt de heer Janssen dat hij niet ingaat op een aantal onderwerpen, maar zelf zegt u: (ik citeer) De vraag of er ook daadwerkelijk iets is gebeurt is, kan ik al helemaal niet plaatsen. Ik ga daar maar even niet op in want volgens mij weet u, beter dan ik dat er heel wat werk wordt verzet door onze lokale overheid en misschien nog wel meer achter dan voor de schermen.
en daarmee slaat u de spijker op zijn kop, en geeft u aan het met de heer Janssen eens te zijn, er wordt veel werk verzet, vooral achter de schermen (vergaderen, overleggen, praten) maar tot iets concreets leidt dat helaas niet. Zelfs u kunt blijkbaar geen voorbeelden geven.M.i. onderschrijft u dus volledig het standpunt van de heer Janssen: We praten wat af!

Beantwoorden

@Michiel van Geel op vrijdag 8 april 2016 om 09:11:

Goh, wat jammer Michiel.

Wat jammer dat je het 1-2 ‘tje, of 1-3’tje, nu komt verstoren. Ik had zo gehoopt dat je even niets zou zeggen…….. dat even stil zou blijven.

Ik ga niet inhoudelijk reageren. Ook niet over je mening over de uitslag van het Oekraïne. NEE, NEE, NEE!

Beantwoorden

@Henriëtte op vrijdag 8 april 2016 om 16:00:

Beste Henriëtte

Excuses. Een ‘pot en ketel verhaal’ wil ik zeker niet ophangen. Misschien ben ik daar wat onduidelijk geweest. Immers, het kan toch niet waar zijn dat al die overleggen, waarover dhr. Janssen het heeft, gaan over niets anders dan lucht? Als dat zo is, de barricaden op! Revolutie! Verkwisting van belastinggeld! Al die partijen? Al die vergaderingen? Voor niets? En u, uw partij, was daarbij?

Met of zonder uw goedkeuring ga ik op uw bewering verder niet in. Ook ik lees De Traverse en de pagina met de gemeenteberichten en zie veel vergaderingen voorbij komen. Bovendien ben ik hier in het voordeel. Ik hoef geen verantwoording af te leggen over mijn poltieke keuzes, u wel.

Daarom terug naar mijn eerdere beweringen waarop u, even handig als dhr. Janssen, het antwoord probeert te ontwijken.

Mijn vragen waren duidelijk.

Ik heb zijn bewering betreffende de grote hoeveelheid van overleggen proberen te nuanceren en ik heb hem gevraagd te komen met de onderbouwing van die andere beweringen inzake vrijwilligers, wijkhuizen, de Wmo, de markt en het centrum.

Tot nu blijf ik, inwoner van onze stad, kiezer bij tijd en wijle, in het ongewisse en kan ik niets anders concluderen dat u veel roept maar dat het daarbij blijft. Als u hier namens uw partij collums schrijft zonder inhoud, gaat mijn stem in 2018 zeker niet naar Lokaal Sterk.

De vraag is niet of ik, de kiezer jullie columnist gelijk moet geven. Het antwoord op die vraag hoef ik niet te geven, simpelweg omdat ik het niet weet.

De vraag is wél of jullie, jullie politieke partij, jullie beweringen waar kunnen maken. Feiten kunnen leveren die ons, jullie electoraat, kunnen overtuigen om straks in 2018, een stem op jullie partij uit te brengen. Tot dusverre is het antwoord op die vraag wat mij betreft….nee!

Enne…take things with a knipeye!

Beantwoorden

Vanaf begin juli 2015, toen wij van het Eindhovens Dagblad moesten vernemen, dat de Terp gesloten zou worden, waar wij als jeu de boulesvereniging nog geen twee jaar zaten, ben ik me gaan verdiepen in het Helmondse pluche in de Boscotondozaal. Mooie woorden werden er op 31 augustus uitgesproken door wethouder van der Zanden, “de verenigingen mogen niet de dupe worden, daar ga ik mee in gesprek.” Moet nog gebeuren. Wij hebben nog steeds geen opzegging van ons contract gehad! Misschien zijn we te netjes opgevoed en veroorzaken we geen rotzooi. Dan Tel je blijkbaar niet mee. Men wil ons nu het liefste naar Dietdonk hebben en ik probeer telkens uit te leggen, dat dat geen optie is voor onze, meest oudere leden. Je moet een trap op om bij de banen te komen, een trap op en af voor toiletbezoek. Een trap op en af om iets te drinken. Als je naar huis gaat, weer een trap af. Maar ja, de gemeente vindt dit de goedkoopste oplossing.En de 15.000 euro die we bij de Terp geïnvesteerd hebben dan? Daar wordt zo aan voorbij gegaan. Ik sta dinsdagmiddag in ieder geval gewoon met mijn boules ballen op onze banen bij de Terp en laat me door niemand wegjagen! Contract is contract!

Beantwoorden

Ik denk dat Maarten wel een punt heeft. Er is geen sprake van veel verandering. Het oude Cda/ VVD beleid wordt nog altijd voortgezet. Vroeger met SDOH. (Jawel – Tielemans al vergeten?) of Pvda. Nu met SP en Groen Links is wezenlijk niets verandert. Zelfs verbreding van de N 279 komtbweer in beeld ( Wat Lokaal Sterk ook wil). De inspraakcultuur is inderdaad enorm, een echt vervolg ontbreekt te vaak, Vluchtelingen? Er is extra geld vrijgemaakt voor armoedebeleid, maar bereikt het de burgers? Meer vragen dan antwoorden. Maar goed in het derde jaar moet het voor collegebeleid ook pas echt gebeuren Dus?

Beantwoorden
Lodewijk den Breejen

Waar de VVD landelijk de bedrijfspoedel PvdA heeft getraind hebben ze in Helmond met de SP een schoothondje dat af en toe misschien wel keft maar toch hondstrouw is aan haar baasje. Of misschien kan Lonneke Maraczi eens komen vertellen waar in het gevoerde beleid de SP idealen zichtbaar zijn geworden.

Beantwoorden

@Frans op vrijdag 8 april 2016 om 21:02:

Heer Frans, ja meer achtergronden ken ik nog niet ik waar deer je betrokkenheid en ik denk dat je je erg geraakt voelt door mijn blog. Maar mag ik dan met een paar voorbeelden mijn verhaal ondersteunen.
1. In juni 2014 verzocht ik om als (toenmalige) commissie MO&E eens specifiek stil te staan bij werkgelegenheid voor jongeren en 50+ (dit staat als speerpunt in het collegeprogramma). Het duurde vervolgens tot april 2015 voor die bijeenkomst er kwam en met de uitkomsten ervan is tot op heden niets zichtbaar gedaan.
2. In oktober 2014 hield Lokaal sterk een grote enquête over de markt met een groot aantal respondenten. De uitslag is aangeboden aan de wethouder en verspreid onder de commissie MO&E. Maar daarna is het ijzingwekkend stil gebleven.
3. In januari 2015 is de transitie van de WMO en jeugdzorg ingevoerd. In de eerste maanden van 2015 is de commissie Maatschappij regelmatig bijgepraat maar de laatste maanden is die informatievoorziening minimaal terwijl er best wat te evalueren valt. Misschien hoort de commissie komende maandag, 11 april 2016 wel meer.
4. Bij de bespreking van de Voorjaarsnota in juni 2015 heeft Lokaal sterk een motie ingediend om eens indringend te kijken naar het vmbo in onze stad. Helmond kent, en dat is een feit veel inwoners met een lage opleiding. Sluit ons huidig onderwijsaanbod, m.n. op vmbo-niveau daar goed bij aan. Ook heeft Lokaal sterk dit thema aangedragen als onderwerp voor beginspraak. Maar de visie van het College op dit thema is schijnbaar een andere dus ook dit voorstel is ondanks verwoede pogingen om het geagendeerd te krijgen onderin een lade verdwenen. En ja als we er dan maar lang genoeg niet over praten dan zal het probleem wel niet bestaan.

Neen u hoort mij niet zeggen dat er niet gewerkt wordt op ‘t Cour maar men laat ook steken vallen en dat mag dan ook gezegd worden zoals uit bovenstaande zaken blijkt.

Beantwoorden

@Frans op vrijdag 8 april 2016 om 21:02:

heyz Frans volgens mij heeft Janssen jouw vraag beantwoord. Hij noemt vier concrete punten of zie ik dat nu verkeerd.

Wat heb je nu te zeggen?

Beantwoorden

niet zichtbaar veel gepraat? Mmhh verandering gaat gepaard met gepraat ja dat klopt. Zichtbaarheid vertaald zich dat in steen? Ik ben blij dat een onrealistisch plan zoals Berkendonk en het voormalige centrum plan op de schop is gegaan, zodat onder andere de aandacht nu op minimabeleid ligt maar ook bijzondere bijstand en een luisterend voor onze inwoners zij worden gehoord. Tja wat voor de belangrijk is kan voor de ander weinig inhoud hebben. Er gebeuren mooie dingen in Helmond, en reken maar dat er nog veel meer zichtbaar zal zijn als je verder denkt dan steen.

Beantwoorden

@Barry wouters op zaterdag 9 april 2016 om 22:32:

Ja, de aandacht ligt op de minima. Achter-de-voordeur-gesprekken om ze te tot gedwongen onbetaalde arbeid en mantelzorg te ‘activeren’ zodat de gemeente nog wat meer op sociale zekerheid en zorg kan beknibbelen. Dat soort aandacht is er onder de SP voor minima!

Beantwoorden

@Maarten Janssen op zaterdag 9 april 2016 om 10:06:

Geachte heer Janssen,

Met dank voor uw reactie.
Op zich heel slim dat u mij probeert te verleiden door te komen met andere voorbeelden dan die u in uw oorspronkelijke column heeft genoemd. Misschien zijn alle nieuw aangedragen onderwerpen op zichzelf weer een nieuwe column waard. Als dat zo is heeft u als columnist in ieder geval nog stof genoeg.

Met respect, maar ik ga toch even terug naar de opmerkingen waar het werkelijk over ging:
1. Uw opmerking dat er “…sprake is van een gigantische toename van het aantal overlegmomenten”,
2. Het door u genoemde “…soebatten met de markt en het centrum”
3. De “..onduidelijkheden richting onze vrijwilligers en wijkaccommodaties”, en
4. De opmerking dat u niet weet of de WMO voor onze inwoners goed geregeld is.

Ten aanzien van het eerste punt zie ik geen verdere onderbouwing.

Ten aanzien van markt en centrum zie ik op dit moment in diverse media, ook op De Weblog, dat de gemeente samen met haar inwoners op zoek is naar nieuwe mogelijke invullingen. Nieuwe mogelijkheden omdat de overeenkomsten uit het verleden zijn vervallen en we als stad niet meer opgezadeld zitten met erfenissen uit het verleden. Geen gesoebat meer!

Over de onduidelijkheden richting vrijwilligers en wijkaccommodaties lees ik verder niets in u reactie.

Waar het gaat om de WMO weet u blijkbaar niet of het voor onze inwoners goed is geregeld. Ik zou zeggen, ga op onderzoek uit, onderbouw u bewering! Ook daarvoor ben je een politieke partij.
Ik weet dat de WMO een lastig, veelomvattend en delicaat onderwerp is. Zelf heb ik alleen te maken met ouderen die hiermee van doen hebben. Geloof me, ik praat met ze, ik praat met de zorg, ik praat met de mantelzorgers. En ja het is niet makkelijk, maar ik zie geen excessen en als die er lijken te ontstaan wordt er ingegrepen. Ik zie natuurlijk niet alles, maar ik ga op onderzoek uit als ik iets meen te constateren.

Als columnist met een politieke bijdrage heb je het niet makkelijk. Je krijgt bij tijd en wijle nogal wat bagger over je heen. Toch doorgaan en consequent reageren als je iets te melden hebt dwingt dan respect af. U verdient dat respect zeker.

Tegelijkertijd moet je volgens mij proberen de inhoud van je column goed te onderbouwen. Volgens mij heeft u met dat laatste, in deze column, onvoldoende rekening gehouden. Dat is jammer, daarop zit de kiezer niet te wachten.

Beantwoorden

Interessante discussie hier om te volgen mannen!!
Ga zo door!

Vriendelijke groeten Eddie

Beantwoorden

@Frans op zondag 10 april 2016 om 10:43:

Uiteraard heeft u recht op een reactie en laat ik het ook puntsgewijs nalopen.
1. U kunt toch niet ontkennen dat er met beginspraak, de stadsgesprekken, het stadslaboratorium en zo meer een toename is van overlegmomenten? Loop anders de agenda van de gemeente Helmond maar eens door.
2. Gisteren sprak ik op de markt meerdere mensen die ‘het gehad hebben’ met al die inspraak. Ze verwachten van een gemeentebestuur besluiten en actie want, zo zeggen zij de meningen zijn vaak verdeeld en dan moet je ook keuzes maken.
3. Kortheidshalve verwijs ik naar de reacties van mw. Ria van Aerle en anderen die na de sluiting van de Terp nog steeds in het ongewisse zitten.
4. Ik hoop van ganser harte dat we morgen, maandag 11 april 2016 duidelijk en helder uitsluitsel krijgen over het verloop van de WMO in Helmond over het jaar 2015. Dit jaar ligt al weer drie maanden achter ons maar de commissie Maatschappij heeft nog geen rapportage over 2015 ontvangen die of het een of het andere bevestigt.

Tot slot jammer dat u niet reageert op mijn opmerkingen over de aanpak van werkloosheid bij jeugd en 50+ iets wat u, als u tenminste bent die ik denk (maar dat hult uzelf in nevelen) zeker aan moet spreken. een aanpak die er ook aan kan bijdragen dat armoede en andere problemen verminderen.

Aan het einde kan ik u nog melden dat je weliswaar met een deugdelijk verhaal moet komen maar een onderbouwing tot achter de komma lijkt me wat overdreven. Een weblog heeft, in mijn ogen ook tot doel lezers te prikkelen en aan te zetten tot discussie.

Ik wens je en alle andere lezers een fijne werkweek!

Beantwoorden

@Arve Omic op zaterdag 9 april 2016 om 07:34:

Als reactie op jouw vraag waar in het gevoerde beleid de SP idealen zichtbaar zijn geworden wil ik hieronder graag een aantal voorbeelden benoemen.

Een actief armoedebeleid. In samenspraak met inwoners, professionals, ervaringsdeskundigen, etc. is de nota “Meer voor wie minder heeft” tot stand gekomen. Een voorbeeld hieruit is de inkomensgrens die verhoogd is van 110% naar 120% zodat meer mensen gebruik kunnen maken van de regelingen zoals de individuele bijzondere bijstand en de Collectieve Aanvullende Verzekering. De nieuwe kadernota Schulddienstverlening zet in op preventie, ondersteuning en nazorg met de nadruk op laagdrempelige, brede toegankelijkheid en maatwerk.

Ondanks dat we de landelijke Participatiewet niet hebben kunnen tegenhouden blijven wij ons inzetten om de wet zo sociaal mogelijk uit te voeren. Bijvoorbeeld door de geboden vrijheid van de regels zo ruim mogelijk te benutten. Een voorbeeld hiervan is de uitvoering van de tegenprestatie. Wij blijven inzetten op maatwerk, dat werk moet lonen, de inzet van ervaringsdeskundigen, etc. Werken hierbij zowel op landelijk niveau als wel op lokaal niveau samen met de FNV. Volgen de ontwikkelingen op nauwe voet en zeker het verdwijnen van de beschutte werkplekken met alle gevolgen van dien heeft onze aandacht. Maar om deze gevolgen in beeld te krijgen en eventuele misstanden aan te pakken zijn we wel in grote mate afhankelijk van de ervaringen van onze inwoners.

Wijken vormen het hart van onze stad. Wijkgericht werken waarbij de behoefte vanuit inwoners van de wijk voorop staat. Waarbij wijkraden, wijkadviseurs, nauw samenwerken om activiteiten en plannen in de wijk zo goed mogelijk te kunnen realiseren of ondersteunen. Het college bezoekt jaarlijks alle wijken om goed op de hoogte te blijven en de wethouders houden maandelijks spreekuur in de wijk.

Voor wat betreft de zorg is er bij de aanbesteding niet alleen op prijs maar ook op kwaliteit geselecteerd. Er worden dan ook fatsoenlijke tarieven gehanteerd op basis van de geldende CAO afspraken. Helmond heeft als enige in de omgeving Cliëntenondersteuners er wordt ingezet op kernteams en mantelzorgondersteuning. Wij willen lokaal maatwerk kunnen leveren en daarvoor is ruimte voor flexibiliteit nodig. Het beleid moet tijdig bijgestuurd worden of aangepast kunnen worden. Niet verantwoordelijkheid op afstand dragen maar zelf verantwoordelijk zijn en blijven. Dat is dan ook de reden geweest om het samenwerkingsverband Peel 6.1 kritisch te bekijken en pas op de plaats te maken. Wij blijven voor samenwerking daar waar dit aantoonbare meerwaarde heeft zoals op inkoop, facturering, ICT, etc.

Het sociaal innovatief fonds waarvan het Stadslab een onderdeel van uitmaakt sluit aan op de gedachte van ‘mensen maken de stad’. Geef inwoners de ruimte, kans en mogelijkheden om mee te denken en hun ideeën te realiseren. De eerste ideeën en plannen zijn al binnen en zullen binnenkort concreet gemaakt worden. Een voorbeeld hiervan is het onlangs gehouden mini-symposium over de braakliggende terreinen in Helmond.

Nog enkele andere punten: het centrumplan is van tafel, de Ruit gaat niet door, de komst van een stadion van Helmond Sport op Berkendonk is van de baan, er is een duurzaamheidsagenda niet voor de vorm maar om concreet stappen te nemen, het tijdelijke Speelhuis theater is definitief geworden en gaat binnenkort een metamorfose krijgen en ik ben in deze opsomming vast niet volledig.

En ja, besturen is anders dan oppositie voeren. Je bent mede verantwoordelijk en moet daarom ook soms moeilijke bezuinigingen doorvoeren. Beleid maken en de uitvoering daarvan kost tijd maar het begin is zeker gemaakt. Na al dat praten komt er wel degelijk veel tot stand wat steeds zichtbaarder en concreter wordt. Het is onmogelijk om uitsluitend SP beleid uit te voeren in een coalitie maar volgens mij blijkt uit bovenstaande dat de SP zeker wel zijn stempel heeft gedrukt.

Beantwoorden

“Bekvechten met dure woorden” op dit weblog…niet echt chique

Misschien moeten de heren maar eens een face-to-face gesprek voeren.

Beantwoorden

@Frans op vrijdag 8 april 2016 om 21:01:

Ik heb nu even afgewacht en de discussie aangekeken. Mij valt op dat je gewoon niet reageert als iemand een mening poneert die niet in jouw straatje past. Je post hier op een openbaar forum, dit is geen polemiek of briefwisseling. Daar hoort bij dat anderen in kunnen haken op wat je hier neer plempt.

Ik snap dat bij besturen ook hoort dat je moet werken binnen de kaders van wat mogelijk is en dat dat niet altijd even makkelijk is. Dat dan nog maar een keer alles aan de inwoners voor leggen als vertragingstactiek goed van pas komt tot het economisch weer wat beter gaat is een gegeven. Om een bekend moment van Pechtold er bij te halen: “Moet ik er een nietje doorheen slaan?”. Dat geldt ook voor een aantal dossiers in het Helmondse.

Dat is geen doodzonde, maar het zou wel zo eerlijk zijn als van tevoren ook wordt aangegeven wanneer beoogd wordt om spijkers met koppen te gaan slaan. Met andere woorden, maak het proces SMART en communiceer over doelstellingen en deadlines en ben eerlijk over de haalbaarheid daarvan. Want nu wordt de gemeenteraad regelamtig eigenlijk maar half geïnformeerd en moet maar afwachten wanneer er weer iets te melden is. Sterker, soms worden zaken pas gecommuniceerd als de deadline zo kort is dat bijsturing door de raad allerlei problemen met zich mee zou brengen.

Dat is volgens mij de kern van waar het hier om gaat. Een onbestemd gevoel dat het college meer reactief dan proactief is, dat er dus meer op de winkel wordt gepast. Dat de ambtenaren de agenda bepalen op basis van directe noodzaak en dat de visie van het college aangepast wordt op de werkelijkheid.

Dat is tenminste mijn observatie vanaf de zijlijn.

Beantwoorden

@Frans op zondag 10 april 2016 om 10:43:
Het is al weer een kleine week geleden dat ik van u mocht horen en ja ben benieuwd naar uw reactie op mijn reactie van afgelopen zondag.

@Lonneke Maraczi op zondag 10 april 2016 om 23:57:
‘Wijken vormen het hart van onze stad. Wijkgericht werken waarbij de behoefte vanuit inwoners van de wijk voorop staat’ schrijft u maar na de sluiting van de Terp zal ook de Brem er gedeeltelijk aan moeten geloven als het aan dit College ligt. En ja veel plannen zijn van tafel zoals het centrum, de Ruit en het stadion van Helmond Sport maar wat komt er voor terug? Dit College praat al twee jaren en we zien in mijn ogen te weinig daden.

O ja op facebook zag ik een voltallig College van B&W van Helmond langskomen. Waar? Aan een copieus diner in Maastricht met Ad de Kroon oud-gemeente-secretaris, tegenwoordig directeur/secretaris van Limburg. Laat ik niet weten dat we warme contacten onderhouden met de provincie Limburg maar we zullen er ongetwijfeld de vruchten van gaan plukken

Beantwoorden

@Lonneke Maraczi op zondag 10 april 2016 om 23:57: Ooit wel eens zorg aangevraagd in de gemeente,waarvan als ik u geloof het dankzij de SP zo goed gaat?Doen..!Dan zult u zien wat een puinzooi uw wethouder ervan gemaakt heeft.Wellicht zal deze aanvraag uw zelfingenomenheid wat doen temperen.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *