Buiten is het 4 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 100.009 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
1reactie

Samen dingen doen is het veelal prettiger dan alleen aan de slag gaan.
Samen vieren we Carnaval want een feest vieren kun je niet alleen.
Samen kunnen we de uitdagingen van de toekomst aan staat in het begin van het coalitieakkoord.
‘Samen’ is dus een belangrijk woord, maar samen is ook een begrip dat sterk te maken heeft met vertrouwen. Want waarom zou je iets samen doen met iemand als je zo je bedenkingen hebt. Neemt u een drankje aan van iemand die u niet kent? Er kan zomaar iets vreemds inzitten toch! Of gaat u samen met iemand in zee als u zijn of haar bedoelingen niet kent? Dat lijkt me erg risicovol!

Samenwerken en vertrouwen horen heel nauw bij elkaar. En er hoeft maar weinig te gebeuren of de samenwerking staat op de tocht door een gebrek aan vertrouwen. Niet voor niets zegt een Oudhollands gezegde: ‘Vertrouwen komt te voet maar gaat te paard!’.

In de afgelopen maanden is heel wat gesproken en geschreven over de samenwerking in de Peel.
Als gevolg van het overdragen van taken van het Rijk naar de gemeenten hebben de gemeenten in de Peel: Asten, Deurne, Gemert, Helmond. Laarbeek en Someren besloten om een aantal zaken samen aan te pakken. In het voorjaar van 2013 is die samenwerking door de zes gemeenteraden bekrachtigd en heeft men de organisatie Peel 6.1. opgericht. Het startidee was om de ambtenaren die zich bezighouden met zaken als WMO, jeugdzorg en zo meer onder te brengen in een aparte organisatie, dus niet direct onder het bewind van hun huidige gemeente. U kunt zich voorstellen dat een dergelijk proces niet eenvoudig is: verschillende mensen, verschillende culturen en ook verschillende werkwijzen. Maar al met al vond men begin 2013 dit de moeite waard om zo de zorg voor de inwoners van zes gemeenten goed uit te kunnen voeren. Want met de overdracht van taken en ondanks het korten op budgetten mogen de inwoners van de Peelgemeenten niet in de verdrukking komen en door samen te werken gaat dit beter. De zorg voor de inwoners van Helmond maar ook van de andere Peelgemeenten staat centraal.

Maar aan het einde van het jaar 2015 waaide er opeens een andere wind vanuit het Helmondse College. Geen nieuwe organisatie want dat is te duur, overbodig en wij (Helmond) hebben niet alles meer te vertellen. Wij kunnen het zelf beter en als de vijf Peelgemeenten dat willen dan kunnen ze bij ons ambtenaren inhuren. Wellicht een redelijk voorstel maar zoiets dient wel uitvoerig en vooraf besproken te worden met alle betrokken gemeenten. Daar wringt nu juist de schoen! Helmond heeft niet ruim overlegd en gesproken maar gezegd: zo gaan WIJ het doen. Maar verder willen wij heel, heel graag blijven samenwerken met jullie, vijf Peelgemeenten.

Niet vreemd natuurlijk dat de vijf Peelgemeenten nu anders gaan handelen. Samenwerking zonder vertrouwen is wel heel moeilijk. Asten, Gemert, Laarbeek en Someren hebben al gezegd na 2016 niet meer gebruik te maken van ‘de diensten’ van Helmond en Deurne twijfelt nog, dus dag mooie samenwerking in de Peel.

Tot slot: Na de Carnaval doen de Peelgemeenten mee aan de actie om 40 dagen geen alcohol te drinken. Een mooi en gezond initiatief, maar o ja Helmond doet niet mee. Waarin een centrumgemeente dus groot kan zijn!

Maarten Janssen,
burgercommissielid Lokaal sterk

1 reactie:

@Maarten Janssen. Uitstekende column! Bij gebrek aan punten waarop ik met je van mening verschil, en omdat ik dit onderwerp te belangrijk vind om niet op te reageren, hieronder mijn bijdrage die net zo goed bij het bericht over de
open brief naar de 6 Peel-burgemeesters had gekund.

https://www.deweblogvanhelmond.nl/actuele-onderwerpen-helmond/open-brief-naar-de-6-peel-burgemeesters/

Peel 6.1 doet me een beetje denken aan Europa: wil om samen te werken en angst om zeggenschap te verliezen strijden om de boventoon. Resultaat: veel geschreeuw en weinig wol.

Misschien is de Hexit wel een goed idee. Een aparte organisatie die invulling moet geven aan een maatschappelijke verantwoordelijkheid kan een geheel eigen koers gaan varen die de doelgroep veel schade doet. Dat zie je aan Atlant / het Werkbedrijf.

Anderzijds: een omvangrijke taak neerleggen bij een aparte, op die taak toegesneden organisatie kan ook heel doeltreffend zijn. Als je die organisatie maar een heldere opdracht meegeeft, en ook afrekent op het resultaat. Daar is het bij Atlant fout gegaan. De opdracht is te vaag, en er is geen kwaliteitscontrole op het “eindproduct”: de impact van het bedrijf op het leven van de mensen voor wie het is opgericht.

De aansturing en terugkoppeling die nodig zijn om een aparte organisatie doeltreffend een taak van de gemeentes te laten uitvoeren, stellen hoge eisen aan de communicatievaardigheden van het college. Juist op dat vlak roept de onverwachte draai van Helmond vragen op. Als een hoge kwaliteit ook tegen lagere kosten kan worden bereikt, was het een goede draai, maar dan nog moet je die draai samen maken, en niet onverwacht.

Ik hoop van harte dat de recent aangevraagde openbare bijeenkomst over dit onderwerp er komt, en dat een oplossingsgerichte discussie naar aanleiding van deze affaire uiteindelijk zal leiden tot een hechtere samenwerking.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *