Buiten is het 15 graden, binnen zit al 15 jaar šŸ˜»

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.210 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
46reacties

Vanaf 2016 moeten we 500.000 euro per jaar bezuinigen op wijkhuizen. Dat is een bezuiniging van maar liefst 25%. Dat vraagt dus om stevige keuzes. Er is een aantal mogelijkheden om te bezuinigen.

Wat u eerst moet weten over wijkhuizen in Helmond
In Helmond zijn op dit moment 15 wijkhuizen. Alle wijkhuizen zijn in bezit van de gemeente en worden gehuurd door de vrijwilligersbesturen of door de LEVgroep.
Op dit moment geeft de gemeente Helmond jaarlijks 2,1 miljoen euro uit aan subsidie voor wijkaccommodaties. De helft van dit geld wordt uitgegeven aan subsidie voor de huur en exploitatie van de gebouwen. De andere helft is subsidie voor professioneel beheer van de wijkhuizen. Deze beheerders zijn in dienst van de vrijwilligersbesturen van het wijkhuis of van de LEV groep.

Wijkhuizen hebben het over het algemeen financieel niet breed. Daarom zoeken ze vaak met creatieve oplossingen naar extra inkomsten, zoals (commerciƫle) verhuur van ruimten. Tegelijkertijd willen we natuurlijk niet dat er oneigenlijke concurrentie ontstaat tussen de wijkhuizen, zalencentra en andere horeca in onze stad.
In onze stad zijn relatief veel mĀ² aan ruimte waar inwoners elkaar ontmoeten zoals wijkhuizen, scholen, scoutinggebouwen, sportaccommodaties, zorginstellingen, culturele instellingen en horeca.

Opties om te bezuinigen
Om te bezuinigen zijn er een aantal opties mogelijk, of een combinatie daarvan. Welke optie vindt u het beste? Of heeft u misschien nog meer ideeƫn om te bezuinigen?

 • Optie 1: Huursubsidie halveren
  De wijkhuizen krijgen voortaan nog maar de helft van de huursubsidie. We appelleren op de creativiteit van inwoners en betrokken organisaties (en bedrijven) om voldoende inkomsten uit bijvoorbeeld verhuur, verkoop en sponsoring te vinden, zodat de extra last op de begroting van de wijkhuizen wordt opgevangen.
 • Optie 2: Helft van de wijkhuizen sluiten
  In de stad zijn voldoende plekken voor inwoners om elkaar te treffen en activiteiten te organiseren. We gaan in overleg om deze gebouwen beter te benutten, zodat er minder wijkhuizen noodzakelijk zijn.
 • Optie 3: We stoppen met professioneel beheer
  We laten het beheer van de accommodaties over aan vrijwilligers, zoals de gebruikers en wijkbewoners of mensen met een uitkering. Eventueel met deskundige of professionele ondersteuning.
 • Optie 4: We stoppen met alle subsidies aan de wijkhuizen
  De gemeente stelt alleen de wijkhuizen ter beschikking zonder huur te vragen. Voor alle overige kosten (beheer, energielasten, schoonmaak, inrichting) moeten de wijkhuizen zelf oplossingen vinden in samenwerking met gebruikers, vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke organisaties en bedrijven.
 • Optie 5: uw idee?
  Ziet u andere mogelijkheden om deze bezuiniging op wijkhuizen te realiseren.

Namens het gemeentebestuur van Helmond,

.
.
.
Nathalie van der Zanden-van der Weijden
Wethouder Wmo, Armoedebestrijding en Stadswinkel

46 reacties:

Als ik goed lees: gaat dus de andere helft van subsidiebedrag (lees meer dan 1 mio) naar professioneel beheer!
Bij deze post wordt even benoemd, de grootste slokop LEV; ik noem dit in simpel taalgebruik “geld rond pompen” naar lieden die aan elke subsidiekraan hangen. Kijk eens goed naar al organigram en bijvoorbeeld wie zitting heeft in de RvT. Zij hebben er kennelijk hun beroep van gemaakt vandaar de term professioneel natuurlijk…:-)

Dus voor je aan opties toekomt eerst eens snoeien in die “professionele subsidievangers” is dus (mijn) variant op optie 3 of zoals je wilt optie 5.

Ook moet je je wellicht eens afvragen of bij huidige maatschappelijke tendens om alles te centraliseren, je wel 15 wijkhuizen WILT behouden, kan best ietsje minder.

Teneur van wethouder is duidelijk is zet aan bij al mijn opties op de helft minder of zelfs 100% bij optie 4; terwijl de subsidieverlaging eigenlijk een kwart is.
Weer een staaltje van koehandel of zaak op scherp willen zetten terwijl straks via een achterdeur toch weer geldstromen worden “gevonden” voor welke doelgroep dan ook.

Beantwoorden

Bovenstaande gelezen te hebben zou ik in beginsel kiezen voor optie 1.

Motivatie;
Persoonlijk ben ik van mening dat een wijkhuis een goede locatie is om wijkbewoners in contact met elkaar te brengen. In deze tijd van alsmaar meer discriminatie is het van belang dat wij meer dan ooit mƩt elkaar moeten leven in plaats van naast elkaar. De gemeente heeft een verantwoordelijkheid als het hier om gaat, en dient er voor te zorgen dat een dergelijke mogelijkheid van in contact treden met elkaar voor elke inwoner van Helmond mogelijk blijft.
Uiteraard moet dit dan mogelijk blijven zonder dat hiervoor al te veel kosten moeten worden gemaakt per inwoner. Activiteiten in wijkhuizen zijn vaak gratis of kennen een vriendelijke prijs. Ook dit moet zo blijven zodat ook iedere inwoner van Helmond kƔn deelnemen aan de dergelijke activiteiten. (En daarom kies ik dus niet voor optie 2 en optie 4).

Optie 3 is mijn inziens ook geen reƫle optie. Als we kijken naar verenigingen, die over het algemeen, allemaal draaien op vrijwilligers dan zien we dat het ook daar
steeds moeilijker wordt om vrijwilligers op de been te krijgen om verenigingen te kunnen laten bestaan. Indien een wijkhuis min of meer ‘aan het lot’ wordt overgelaten en de besturing van die wijkhuizen te vrijblijvend (= vrijwilligers) blijft, dan zie ik geen lang bestaansrecht voor de wijkhuizen. Dan spreek ik nog niet over de capaciteiten van de vrijwilligers om een wijkhuis te runnen. Denk bijvoorbeeld aan financieel beheer, onderhoud, inkoopbeleid, etc.

Al met al denk ik dus dat, om te beginnen, optie 1 een goede optie is.
Op deze manier wordt het personeel in de wijkhuizen ook getriggerd om beter hun best te doen om activiteiten zo goed mogelijk te laten verlopen en hier goede inkomsten uit te genereren. Er zou ook gekeken moeten worden naar de capaciteiten van de beheerders van de wijkhuizen. Wijkhuizen laten besturen/leiden met capabele krachten en met vrijwilligers de bezetting sluitend maken. Deze (betaalde) krachten worden uiteraard ook op hun capaciteiten beoordeeld en worden daar voor financieel beloond met salaris.
Indien men kiest voor optie 1 dan kan er gekeken worden naar een bepaalde periode (van bijvoorbeeld 3 of 5 jaar) waarin het beheer van de wijkhuizen veder geprofessionaliseerd wordt door het aanstellen van mensen met betere kennis, of het (bij)scholen van betaalde krachten zodat ook de beheerders steeds meer verantwoordelijkheid krijgen voor het wijkhuis. Immers, een bedrijfsleider van een winkel dient ook te zorgen dat zijn winkel financieel gezond blijft.

Mocht na een periode van bijvoorbeeld 3 of 5 jaar blijken dat optie 1 niet voldoende is geweest, dan zou je kunnen overwegen om alsnog de subsidies volledig af te schaffen of de helft van de wijkhuizen te sluiten.

Beantwoorden

Ik zou direct kiezen voor optie 4, gezien hoeveel er nog bezuinigd moet worden kan je net zo goed direct de knop door hakken en elders (misschien) iets minder bezuinigen.

Een wijkhuis wat niet zelfstandig door de wijk kan bestaan, heeft anno 2015 geen bestaansrecht meer. (lees te weinig bezoekers).

En moet bezuinigd worden linksom of rechtsom.

Beantwoorden

Lange lap tekst, sorry šŸ™‚

“Tegelijkertijd willen we natuurlijk niet dat er oneigenlijke concurrentie ontstaat tussen de wijkhuizen, zalencentra en andere horeca in onze stad.”
De wet op de paracommercie is tegenwoordig een gemeentelijke aangelegenheid. Er is dus ruimte voor de gemeente om af te wijken wat dit betreft. De angel in deze zin zit in het woordje “oneigenlijk”. Dat is namelijk een subjectieve kwalificatie. Als de subsidie richting wijkhuizen omlaag gaat, dan moeten zij ook meer mogelijkheden krijgen om para-commerciĆ«le activiteiten te ontplooien om het hoofd boven water te kunnen houden.

Laten we bij de basis beginnen en vaststellen wat nou eigenlijk de uitgangspunten zijn voor een goed beleid t.a.v. de wijkhuizen:
A) De kosten moeten evenwichtig verdeeld zijn over de wijken (naar inwonertal), waarbij voor wijken die dreigen te verloederen ten positieve afgeweken mag worden.
B) Er moeten zoveel mogelijk functies gecombineerd worden, waarbij ook gestreefd wordt naar een populatie die gebruik maakt van de voorzieningen die ook een afspiegeling is van de wijk (ook qua leeftijdsopbouw)
C) Inzet van professionals is nodig voor continuĆÆteit en begeleiding en als vangnet bij het wegvallen van vrijwilligers, niet per se om de dagelijkse taken op zich te nemen.
D) Streven naar maximale bezetting, bijvoorbeeld door overdag een ruimte vast te verhuren aan een organisatie (kantoorfunctie), die dan ook meteen de verantwoordelijkheid voor beheer en openstelling overdag op zich neemt. Waarom moet bijvoorbeeld een aparte beheerder van de LEV-groep aangesteld worden, terwijl er ook gewoon een of twee medewerkers kantoor kunnen houden op locatie?

Als ik dan kijk naar de opties, dan valt mij het volgende op:
Optie 1) Onwerkbaar voor een flink aantal locaties. Er wordt al zwaar gesteund op vrijwilligers bij een aantal wijkhuizen en het budget is al krap. Als dit er ook nog bij komt, dan gaan er een aantal failliet.
Optie 2) Kom eerst eens met een lijst van “plekken voor inwoners om elkaar te treffen” en de bereidheid van de beheerders van die gebouwen om het open te stellen voor activiteiten. Als deze route gekozen wordt, dan zal de gemeente garant moeten staan voor de aansprakelijkheid, anders vrees ik dat het aantal plaatsen zeer beperkt zal zijn.
Optie 3) De meest kansrijke optie. Met het optuigen van de tegenprestatie voor de uitkering zal er veel vraag zijn naar werk waarvoor deze mensen ingezet kunnen en mogen worden. Goede selectie en controle zijn wel voorwaarde en er moet gewaakt worden dat de continuĆÆteit en kwaliteit niet in gevaar komt.
Optie 4) Dit raakt aan de para-commerciƫle activiteiten. Geen subsidie voor het gebouw, dan ook complete vrijheid om para-commercieel te opereren. Belangrijk bij deze optie is dat er wel een kleine tegemoetkoming blijft bestaan voor het goedkoop moeten/kunnen aanbieden van koffie en thee. Erg kansrijk is deze optie niet. Er moet immers omgeschakeld worden van gesubsidieerde prijzen naar marktprijzen en dat zou wel eens tot discussies kunnen leiden.

Beantwoorden

Ben het volledig eens met Patrick, een wijk huis moet zelfstandig draaien zonder subsidie enz. Alleen de drempels verlagen, zodat je het gevoel krijgt welkom te zijn, vooral hier op de Rijpelberg, daar is niemand welkom of je moet bij het clubje horen, van buurdbeheer, woonpartners, Lev groep..

Beantwoorden

Optie 3 met professionele ondersteuning

Beantwoorden
Lodewijk den Breejen

Ik zou gaan voor optie 3; met ondersteuning van (of begeleiding van is nog mooier) professioneel beheer een aantal werklozen en mensen uit de bijstand inzetten voor dit doel. Zie ook mijn punt gemaakt in discussie 1 over de bezuinigingen.

Al eerder genoemd wordt het naar evenredigheid van aantal inwoners de budgetten toekennen. Hier ben ik volledig voorstander van. Geen subjectieve zaken betrekken als “wijken die verloederen, krijgen meer”.
Dan ontkom je er ook niet aan dat er ook een aantal wijkhuizen zouden moeten sluiten. Zo is mijns inziens de discussie nu over het open houden van “D’n Huijsakker” een onzinnige discussie; 500 meter verderop ligt het wijkhuis, dus een tweede locatie kost gewoon weer huur. Dus politiek Hellemond laat je niet onder druk zetten met het dreigement “dat het bestuur anders opstapt”. Mag ik u er ook even aan herinneren dat “D’n Huijsakker” nog niet zo lang geleden ook 500 meter verderop lag? Dus slap excuus van het zingende kapper-raadslid. Raadsleden: hier ligt binnen nu en twee weken de eerste kans om de eerste besparing door te voeren/ of teveel uit te geven.

Ook stichtingen die onder valse voorwendselen subsidie hebben gekregen om een soort van wijkhuis te zijn, per direct stoppen. Dit is immers ook weer “concurrentie” voor de echte wijkhuizen. Hier moet ik onze taxi-rijdende ex-wethouder toch echt gelijk geven. Eerst geld opstrijken onder het mom van multikul, daarna komt de ” šŸ™‚ aap uit de mouw” en wordt het toch weer een andere doelgroep. https://politieknieuwsblad.wordpress.com/2014/11/04/oud-wethouder-tielemans-reageert-fel-op-artikel-ed-over-turks-centrum/

Hebben alle wijkhuizen wel optimaal gebruik gemaakt van alle regelingen die er op provinciaal, landelijk en EU niveau zijn? Doe eens pro-actief, laat een ambtenaar belast met het subsidie-loket eens naar die wijkhuizen kijken. Zeker weten dat daar nog een zeer groot deel van de besparing te behalen is.
Heeft Gemeente Helmond wel alle “duurzaamheidsubsidies” aangevraagd om energie-besparing te bewerkstelligen in de toekomst? Dan zou optie 5 een makkelijker te nemen hobbel zijn. (in het vervolg hiervan: profiteren alle wijkhuizen wel van centrale inkoop-overeenkomsten? Bundeling van versnippering geeft besparing (energie heeft Gemeente Helmond mooie deals), (hoe kan het dat in Noord de Sligro levert en in Mierlo-Hout de Hanos?).
http://www.open4community.nl/helmond/O4Schemes.aspx?WCI=htmSchemeSummary&WCU=DSCODE%3dO4CNLVOLCH%2cBROWSEOPTION%3d1

Beantwoorden

Optie 5

Maak in de wijkhuizen plek voor een telewerk kantoor.
De werkgever huurt als het ware tijdelijk kantoorruimte voor de forenzen zodat deze niet elke dag naar het werk hoeven te reizen…

Voorbeeld van een commerciƫle partij die dit doet is bijvoorbeeld Regus.

Leidsche Rijn en gemeente Amsterdam hebben zulke voorzieningen ook gecreĆ«erd in wijkhuizen volgens mij zelfs met financiĆ«le steun van het ministerie van sociale zaken… In het kader van het nieuwe werken en de bereikbaarheid van de regio verhogen snijdt het mes dan aan 2 kanten de verhuur betaald dan de kosten voor de buurthuizen en dure uitbreidingen van bijvoorbeeld de ruit kunnen dan overbodig worden…

Beantwoorden

Over Optie 3: “We laten het beheer van de accommodaties over aan vrijwilligers, zoals de gebruikers en wijkbewoners of mensen met een uitkering.”

a) Het moet duidelijk zijn dat iemand die gedwongen wordt om zonder salaris werk te verrichten op straffe van korting of beƫindiging van een uitkering niet als vrijwilliger gekenmerkt kan worden. Zo iemand is geen vrijwilliger maar een dwangarbeider.

b) Indien de gemeente bij optie 3 stelt dat het puur om vrijwilligerswerk gaat dan voegt het benoemen van “mensen met een uitkering” als voorbeeld niets toe, behalve ter impliciete stigmatisering. Want een vrijwilliger kan evengoed een bouwvakker, verpleegster, raadslid of burgemeester zijn.

c) Wanneer je als gemeente een betaalde professional op straat zet om zijn werk vervolgens te laten verrichten door iemand met een uitkering in het kader van tegenprestatie dan is er sprake van werkverdringing en dit is wettelijk niet toegestaan.

Beantwoorden

@Arvy op dinsdag 20 januari 2015 om 23:23:

voor wat betreft je punt a; wat mij betreft mag voor het beheer van de wijkhuizen door uitkeringsgerechtigden en mensen uit de bijstand het verschil tussen minimumloon en uitkering/ bijstand handje contantje worden meegegeven. Dat is een positieve benadering in plaats van de door jou genoemde straf(korting). Onverlet dat als iedere werkloze/ bijstandsgerechtigde in Helmond 2 procent van de werkbare uren (een werkweek) zich zou inzetten; dit 5200maal 40uur zou opleveren….. Mag er iets tegenover het ontvangen van uitkeringen en bijstand staan? Nogmaals wat is 40 uur uur inzet per jaar?

Voor wat betreft je punt c: ik denk dat er niet echt sprake is van werkverdringing, maar dat er op het moment veel geld verkeerd terecht komt. Immers als de helft van de subsidie nu wordt gestoken in beheer…. Ik denk dat de lev-groep hier een grote slokop is, of strijkstok net hoe je het wilt noemen. De helft van 2,1 miljoen, delen door 12 maanden, delen door maandsalaris (laten we aannemen 110% minimumloon = 1650 eur, plus werkgeverslasten 34%) = 2200eur = bijna 40 fulltimers aan het werk. Dat zie ik het moment niet in onze 15 wijkhuizen……

Beantwoorden

Deze bezuiniging lijkt me niet zo heel moeilijk. Want waarom moeten er eigenlijk nog Ć¼berhaupt wijkhuizen bestaan? Dat is toch wel heel erg jaren 60.
Ga gewoon in de buurtkroeg zitten, die zijn daar namelijk voor. Of in de vele mooie kantines van de voetbalclubs of andere sportverenigingen? Dan worden die kantines en daarmee de gekregen subsidie ook meteen beter benut Daar is overdag en vaal ook ’s avonds plaats genoeg. Daarmee worden die ook deels ondersteund omdat ze een deel van de huur krijgen of wat extra omzet maken. Net hoe je het afspreekt.
Ik zou daarom veel wijkhuizen sluiten (optie 2) en alleen die wijkhuizen openhouden die (zonder de huur te hoeven betalen) de broek kunnen (optie 1 en 4).

Beantwoorden

Deze reactie hebben we verplaatst naar het algemenere inleidende topic over de bezuinigingen. Daar is het on topic, hier gaat het over de bezuiniging op wijkhuizen. Volgende week is er trouwens een topic dat specifiek gaat over de Helmondse cultuurbezuinigingen.

De weblog van Helmond

Beantwoorden

@g.ekkehenkie op woensdag 21 januari 2015 om 10:12:

Als je voor gedane arbeid een bijstandskering aanvult tot minimumloon dan kun je als gemeente die werkloze net zo goed in dienst nemen tegen minimumloon. Dan heeft hij een baan, is uit de bijstand, en heeft hij niet meer te maken met vernederingen door bijstandsconsulenten en werklozenhaters in de samenleving. En het probleem van het vragen van een tegenprestatie, hoeveel of hoe weinig ook, zit hem in de werkverdringing. Andersom gesteld: Wat is er op tegen om mensen die arbeid verrichten en diensten verlenen Cao-conform te betalen?

Over werkverdringing bij optie 3: Als de werkloze taken overneemt van professioneel beheer is er wettelijk sprake van werkverdringing. De gemeente moet dan duidelijker zijn over welke taken heden door professionals worden uitgevoerd en welke taken zij voor werklozen voor ogen hebben. Mijn interpretatie van optie 3 zoals die boven gepresenteerd wordt is dat er sprake zal van werkverdringing.

Beantwoorden

[…] dat er sprake zal [zijn] van […].

Beantwoorden

Mijn reactie is verplaatst naar het algemene topic over bezuinigingen. Insteek was echter ook dat het hele bezuinigen op wijkhuizen helemaal niet nodig zou zijn als men elders verstandigere keuzes zou maken.

Beantwoorden

Als ik zie hoeveel wijkhuizen er zijn.(in Helmond Noord al 3) kunnen er zeker een paar gesloten worden.
Wijkhuizen zijn er voor de wijk, maar een zeer beperkt aantal mensen weet de huizen ook te vinden. (altijd dezelfde) net als de wijkraden zelf zeker geen afspiegeling van de samenstelling in de wijk.(altijd blank en 60 plus)
De onderkant van de samenleving die vereenzaamt weten de huizen niet te vinden terwijl het voor een deel juist daarvoor bedoelt is.
Alle verse opgestarte projecten van JiBB of de Lefgroep sterven een langzame dood in deze huizen.
Minder huizen en strakker programma voor de gebruiker. Meer service richting burger en ruimte voor spreekkamer voor hulpbehoevende. (werkplein, armoedebestrijders, zorgaanbieders ed zouden laagdrempeliger hier mensen binnen kunnen krijgen.De laag die nu slecht te bereiken is)

Beantwoorden

@Frank op woensdag 21 januari 2015 om 12:15:

Dit hoort er nog bij: Ik bedacht me door het Cacaofabriek-gedoe van deze week weer, waarom niet ook in de Cacaofabriek. Dat staat ook de hele dag leeg, ze hebben een heel grote lege hal waar veel zitjes kunnen worden gemaakt bij grote groepen en ook een kleinere zaal waar in de weekenden de popconcerten zijn.
Dan snijdt het mes aan veel kanten. mooie locatie met alle gemakken voor de wijkhuisbezoekers, er komt daar ook eens iemand (die misschien vaker terugkomen voor een filmpje of wat te eten), het oogt door die wijkhuishuisbezoekers wat gezelliger waardoor er meer mensen heen willen misschien en de verhuur en consumpties levert voor de Cacaofabriek een mooie cent op die ze hard kunnen gebruiken.

Beantwoorden

@Peer je hebt volkomen gelijk met JiBB en LEV maar ik ja ik had als eerste gereageerd op wethoudster, maar die zwijgt weer over mijn opmerking over “het dik aanzetten” van haar verlagingsboodschap.

Effe wachten dus

Beantwoorden

@karel:

Excuus voor de late reactie; we hadden niet gelijk gezien dat je een vraag aan de gemeente (wethouder) stelt.
Je geeft aan dat we de opties ā€˜dik aanzettenā€™. Daar heb je natuurlijk gelijk in. We willen op die manier vooral laten zien dat ā€˜kaasschavenā€™ niet mogelijk is. Een bezuiniging van 500.000 euro op een totaalbudget van 2 miljoen is daarvoor gewoon te fors. Door de bezuinigingsopties heel scherp te stellen, proberen we dat duidelijk te maken en willen we een gesprek hierover aanmoedigen. En bovendien hopen we dat onze inwoners ons vertellen naar welke richting hun voorkeur uit gaat (of juist niet). Nog liever krijgen we nieuwe, creatieve ideeĆ«n voor de toekomst van de wijkhuizen. Natuurlijk is het heel goed mogelijk dat de uiteindelijke oplossing ligt in een combinatie van de opties. EĆ©n ding is duidelijk: er moet flink bezuinigd worden. De vraag is vooral: hoe kunnen we dat het beste doen.

Beantwoorden

Een mogelijke optie 5 (naast optie 4) zou misschien het fuseren van wijkhuizen kunnen zijn?

In iedere wijk maximaal 1- of geen wijkhuis.

De wijkhuizen voor zover bij (mij) bekend:

1 Binnenstad: Wijkhuis De Fonkel

1 Helmond Noord: De Terp
2 Helmond Noord: De Boerderij
3 Helmond Noord: De Kamenij

1 Helmond Oost: Wijkhuis De Lier
2 Helmond Oost: Wijkhuis De Bloemenbuurt
3 Helmond Oost: TOV

1 Helmond West: ’t Patronaat

1 Annawijk: Buurthuis St. Anna

1 Stiphout: MFC De Stip

1 Mierlo Hout: De Geseldonk

1 Brandevoort: ’t Brandpunt

1 Dierdonk: Parkzicht

1 Rijpelberg: De Brem

1 Brouwhuis: De Zonnesteen
2 Brouwhuis: De Loop

En dan individueel kijken ‘wat te doen’ naar de bezoekersaantallen op werkdagen wanneer het niet afgehuurd is en/of de inkomsten wanneer het wel verhuurd is en subsidie verstrekken op basis van prestaties en boetes op basis van wanprestatie.

Beantwoorden

Kwam er nog 1 tegen:

2 Binnenstad: ā€™t Huukske

En 1 Helmond West: ā€˜t Patronaat is nu de Westwijzer overigens…

http://www.levgroep.nl/dynapage.asp?sleutel=370

Beantwoorden

Overigens bedoel ik niet de Gemeente de wijkhuizen zelf moet sluiten/fuseren dat lossen de beheerders zelf maar op gewoon per wijk nog maar aan 1 wijkhuis subsidie verstrekken en dat op basis van prestatie/wanprestatie.

Beantwoorden

Cacaofabriek sluiten en verkopen.
Ontvangen subsidie door die lapzwansen terug laten betalen en geen ww, want ontslag door schuld wegens slecht functioneren.

Zet ook de subsidies naar alle kunstenaars in Helmond stop. Het zal u verbazen als u de gemeentelijke begroting leest hoeveel het er zijn!

Buurthuizen staan in sociale wijken. De mensen die op bezoek komen hebben het over het algemeen niet al te breed. Kunstenaars die liever lui dan moe zijn en liever de hand ophouden dan te werken, en de bezoekers van culturele instellingen hebben in de regel wat meer te besteden. Daar kan de subsidie dus best minder (wat mij betreft helemaal afschaffen).

Beantwoorden

Deze reactie hebben we verplaatst naar het algemenere inleidende topic over de bezuinigingen. Daar is die on topic, hier gaat het specifiek over de bezuiniging op de wijkhuizen. De reacties die de komende weken daar worden gegeven, worden door de gemeente net zo goed gelezen en meegenomen.
Ter info: de komende week komt er een discussie over de cultuurbezuinigingen en de week daarna volgt het bezuinigingsthema beheer van de openbare ruimte.

De weblog van Helmond

Beantwoorden

Met alle respect voor oudere mensen, ik hoor er zelf ook bijna bij, maar als je zo’n filmpje ziet over Ontmoetingscentrum D’n Huijsakker in Mierlo-Hout, dan word ik heel treurig. Ze moeten 350 meter verhuizen, dat levert flink wat besparing op, maar nee, dat vinden ze maar niks. Want dat moet je helemaal gaan lopen en daar lopen ook andere mensen. Nou ja…. Veel succes met sluiten wethouder, u zult nog veel van dit soort kulargumenten horen ben ik bang!
Ik dacht het al vaker, maar nu zeg ik, sluit heel snel de helft, optie 2!!

Beantwoorden

Verslag van vergadering Wijkcentrum De Terp op 31 Augustus.

Heel raar dat hier niets staat vandaag over de vergadering in Wijk Centrum De Terp op Maandagavond 31 augustus. Tijdstip was om 20.00 uur, einde omstreeks 22.00 uur. Aanwezig waren 150 personen, inclusief afgevaardigden van de Gemeente Helmond, (o.a. Mevr. Nathalie van der Zanden-Van der Weijden) vrijwilligers, buurtbewoners, belangenverenigingen.

De argumenten van de Gemeente waren duidelijk, die stonden hier al ruim beschreven. Een echt strijdplan van de bewoners en andere belanghebbenden ligt voor de hand en is in voorbereiding. Veel tijd is er niet. Na 1 oktober wordt definitief beslist over het lot van De Terp. Eigenlijk heb ik zelf het idee dat het besluit al lang geleden vast stond. 500.000 euro bezuinigen op De Terp is haast een onmogelijke opdracht. Maar, wonderen bestaan wellicht? Het zal niet liggen aan alle vechtlustige vrijwilligers, dat is wel gebleken uit de grote opkomst op de avond van 31 augustus. De opkomst was waarschijnlijk groter geweest ware het niet dat een behoorlijke onweersbui waarschijnlijk een aantal mensen (vooral ouderen) tegen hield. De emoties liepen her en der hoog op, omdat argumenten van geldverkwisting van de afgelopen jaren door de Gemeente Helmond voor het voetlicht werden gebracht. Dat waren o.a. de verkwisting en kapitaalvernietiging van wijlen Jeugdcentrum Jovic, De enorme verbouwing en exploitatie (miljoenen) van het prestige project De Cacao fabriek, waar de komende tijd nog veel geld zal bij moeten. Dit en meer onderwerpen waren koren op de molen voor alle strijdbare mensen op deze avond, die vol onbegrip reageerden. Zeer begrijpelijk, want als De Terp verdwijnt is er, voor vooral veel ouderen een enorm gat dat ontstaat, van isolering en nog meer eenzaamheid. Nog maar niet te spreken van de alle verenigingen die hun plaats in De Terp de afgelopen 25 jaar hebben verworven. De projectgroepen, opbouwwerkers, ga zo maar door. Ook werd duidelijk benadrukt dat De Terp het enige gebouw in Helmond is dat beschikt over eigen mooie kookruimte. Een inderdaad mooie keuken die nog niet zo lang geleden is gerenoveerd en waar een heleboel mensen hun hobby en plezier in hebben, Ć³Ć³k naar anderen toe. Nog maar niet te spreken over de mensen die rond De Terp zoveel moeite hebben gedaan de afgelopen 10 jaar om een Jeu de Boules baan te verkrijgen. Die is er na investering, met veel bloed, zweet en tranen 2 jaar geleden gekomen en deze moet dan ook waarschijnlijk afgebroken worden. De kosten waren rond de 15.000 euro. Ook werd nog maar eens benadrukt, wat straks als De Terp leeg komt te staan? Gaan vandalen dan het gebouw overnemen en slopen, of komt er na (langdurige) leegstand een andere belanghebbende in, dat laatste houd ik dan zelf niet voor mogelijk, omdat het gebouw waarschijnlijk na aanpassing (nog meer) geld zal gaan kosten. Zelf denk ik dan, slopen en er weer zo’n lelijk gebouw neerzetten, gelijkwaardig aan de griezelgebouwen in de Willem Prinzenstraat (Hoek Uiverlaan) en die op het Binderseind. Je moet er niet aan denken dat een dergelijk gebouw voor de neus van de bewoners in de Breitnerlaan komt te staan. Kortom, er zal nog hard gewerkt moeten worden om de gemeente zwart op wit te kunnen overtuigen dat men in Helmond-Noord 500.000 euro kan bezuinigen. Niets is onmogelijk, maar het wordt wel moeilijk. Niet! aanwezig op deze avond waren de mensen van Omroep Helmond TV, die schitterden door afwezigheid. Geen Louis Klaassen (wel zelf aanwezig in De Terp) met camera, geen geluid, geen interviews. De gedachte is toch dacht ik zo, dat een Omroep uit Helmond voor, door en met mensen van Helmond tenminste ter plaatste hadden moeten zijn voor een registratie. Maar ja, ik zei al eens eerder dat de Gemeente Helmond veel belangen uit heeft staan bij deze ‘Omroep’, dus?????? Denk maar even na. Als ik dat dan afweeg tegen de dagelijkse vele onzin die Helmond TV op ons uitstort, dan is dit een enorme aderlating. Heel triest Omroep Helmond, daar scoor je ook nu weer geen punten mee. Ik hoop van harte dat er heel snel een goed plan komt te liggen dat De Terp in Helmond-Noord overeind zal houden. De tijd dringt……………………………….

Beantwoorden

@Twan Peters op dinsdag 1 september 2015 om 11:32:

Duidelijk verslag.
Ben bang dat het nu allemaal te laat is om nog te strijden tegen de plannen. Ik heb in januari twee vrijwilligers die ik ken gewaarschuwd toen ik dit onderwerp hier en in de krant las. Ik zei toen, let op want nu is de Terp met een beetje pech aan de beurt. Dat lees je vrij duidelijk tussen regeljes door. Ik zei ga nu alvast aantonen hoe goed de Terp bezig is en laat je stem horen hier op de weblog en overal. Maar onfhankelijk van elkaar zeiden ze nee hoor, wij blijven, wees maar niet bang. Daar gaan we geen tijd insteken. Tja en nu is het te laat.
Ik wens ze heel veel succes, maar de plannen van het college zijn nu klaar. Jammer, maar in dit geval vind ik weth. Van der Zanden in haar recht staan. Alles is netjes vooraf voorgesteld en uitgelegd en er is geluisterd naar de meningen van iedereen.

Beantwoorden

@Verbakel op dinsdag 1 september 2015 om 15:34:

Jammer, maar in dit geval vind ik weth. Van der Zanden in haar recht staan. Alles is netjes vooraf voorgesteld en uitgelegd en er is geluisterd naar de meningen van iedereen.

Volgens mij snapt niemand die gisteren in de Terp aanwezig was deze uitspraak van ‘Verbakel’. Men voelt zich overvallen, er is niet naar de mensen in Helmond-Noord geluisterd en er is onvoldoende gekeken naar alternatieven. Er geldt slechts 1 doel te weten ā‚¬ 500.000 bezuinigen.

Maar ik nodig ‘Verbakel’ dan ook uit eens uit te leggen wat en waarom hij deze zin zo opgeschreven heeft!

Beantwoorden

Zo is dat Maarten,

Alles is netjes voorbereid, ha ha ha. Nee hoor, gepland is het al een hele tijd terug. Dan ga je dit wereldkundig maken, net voor de vakantie zodat niemand iets kan ondernemen. En nu is er minder dan een maand. Hoe vlug hangt een strop om iemands nek?

Want, lees tussen mijn regels door wat de gemeente in de laatste 10 jaar aan kapitaalvernietiging verbrast heeft aan projecten, gebouwen enz… Enkele voorbeelden gaf ik al diverse malen op dit weblog.. Het verlies van die bedragen loopt in de miljoenen. En nu wordt De Terp afgepakt van een hoop mensen die daar zoveel plezier aan beleven, ondanks dat het geld kost. Omdat het teveel kost is dus de voornaamste beweegreden. Hoeveel mensen daar pijn mee
gedaan worden is de gemeente een rot zorg. Schaf .b.v. eens die kleinschalige omroep af die per jaar meer dan een ton kost. Wat komt daar voor terug? Niks, lege programma’s die kant nog wal raken. De TV bij de omroep is een regelrechte amateuristische lacher. Slechte inhoud, idem presentatie en achterhaald nieuws.

Beantwoorden

@maarten janssen op dinsdag 1 september 2015 om 16:55:

Beste heer Janssen, wat een populistische reactie.
Voordat u hiermee komt zou het u als, burgercommissielid van deze gemeente, sieren wanneer u eerst de feitelijke onjuistheden welke in de bijdrage van dhr. Peters staan, corrigeert. Ik concludeer dat u, willens en weten, feiten onvermeld laat en geen verduidelijking in het belang van een duidelijke besluitvorming nastreeft.
Dan roept u op dhr. Verbakel op maar eens uit te leggen waarom hij e.e.a. zo heeft opgeschreven. U schuift wel erg snel door.
Ik nodig u uit, mijnheer Janssen, om eens duidelijk te maken welke alternatieven uw partij D66, sorry, Lokaal Sterk, in het kader van de te realiseren bezuinigingen wilt doorvoeren. Dan zouden de lezers echt een keuze kunnen maken.

Beantwoorden

@Frans op dinsdag 1 september 2015 om 18:10:

Elke reactie mag natuurlijk. Maar laten we wel met open vizier en naam naar buiten komen. Ik schuif niets door ik vraag alleen aan ‘Verbakel’ om het uit te leggen, niet zozeer aan mij als wel aan de mensen die de Terp een zeer warm hart toedragen.

Om uw geheugen even op te frissen bij de behandeling van de begroting 2015 heeft Lokaal sterk voorgesteld eens heel goed te kijken naar onze reserves en voorzieningen. Deze reserves en voorzieningen zijn immers niet onaanzienlijk. Wethouder Smeulders had immers dat toegezegd maar helaas hij is er nog niet meegekomen. In het verlengde daarvan heeft Lokaal sterk ook voorgesteld voor het eerste jaar de bezuiniging niet door te laten gaan en daarvoor dekking te vinden in het positief jaarresultaat over 2014.
Maar de meerderheid van de Raad is helaas niet meegegaan met Lokaal sterk.

Jammer, maar het zij zo. Lokaal sterk ziet graag eerst een goede analyse van onze reserves en voorzieningen en bovenal een heldere visie van het College aleer keuzes te maken.

Tot slot het is elke schrijver zijn of haar eigen verantwoordelijkheid om zijn of haar mening hier neer te pennen. Dat geldt dus ook voor de heer Peters. Het is niet aan mij om daar iets over te zeggen

Beantwoorden

Graag wil ik mijn reactie van vanmorgen in het ED nogmaals aanhalen:

Voorop gesteld, dat wethouder van de Zanden en andere volksvertegenwoordigers gisteren in de Terp aanwezig waren om aan het debat deel te nemen is prijzenswaardig. Ze hadden ook niet kunnen komen, immers deze felle discussie was in het hol van de leeuw en te voorzien.

Graag wil ik anticiperen en mijn bijdrage leveren op de vraag van wethouder van de Zanden op 20 jan.2015 op het weblog van Helmond ā€œziet u andere mogelijkheden om deze bezuiniging op wijkhuizen te realiserenā€?

Mijn antwoord: ja die zie ik.
Wijkhuis de Terp is van morele waarde voor Helmond Noord en is hiermee van enorme betekenis voor de mensen van de wijk(en). Het zou het niet fair en onevenredig zijn om op een bedrag van ā‚¬ 500.000,- voorgenomen bezuiniging op 15 wijkaccommodaties ( wijkhuizen) alleen de Terp voor ā‚¬ 100.000,- te belasten. Het zou sluiting van de Terp en meer tweedeling in de Helmondse samenleving betekenen. Beide zijn niet wenselijk. Om deze en meerdere redenen is sluiting geen optie en mag dit niet het uitgangspunt zijn.

Het moet dus anders maar kan ook anders.
Waarom sluiten van het grootste wijkhuis van Helmond Noord? Wat gaat er gebeuren met het leegstaande pand?

De oplossing moet komen uit goed overleg met elkaar in combinatie met daadkrachtige medewerking van wijkbewoners (participeren). Wat zijn de mogelijkheden? Wie wil maar kƔn ook echt bijdragen aan beheer en exploitatie van de Terp? Wie stuurt het geheel? Kort gezegd, wat zijn de werkelijke mogelijkheden? Oplossingen kunnen zijn: het management (beheer) overlaten aan wijkbewoners die hiermee hun talenten doen gelden. Schenk de Terp aan de wijk. Doe echt mee als wijkbewoner. Ontwikkel zelfstandig(wijk bewoners samen met beheer) commerciƫle initiatieven die leiden tot voldoende inkomen om de Terp open te houden.( business planning)

Gemeente, geef ook deze ondernemers een reĆ«le kans. Het in stand houden van de Terp kost dan slechts een fractie van de huidige ā‚¬ 100.000,- en kan zelfs geheel zelfvoorzienend worden. Dit geldt ook voor alle andere wijkhuizen. Denk als gemeente vooruitziend meeā€¦

Beantwoorden
Jean-Pierre Poppeliers
Jean-Pierre Poppeliers

Nou Jean-Pierre,

Jouw idee om alles in eigen beheer te nemen via de wijkbewoners is in de vergadering reeds meegenomen. Een goed idee overigens dat geld besparend zal zijn. Er zit wel een kanttekening aan, het moeten dan wel capabele mensen zijn die verstand van zaken hebben omtrent het wel en wee van De Terp en mensen die zich aan tijden en afspraken houden, m.a.w. continuĆÆteit! Er zal nog veel gepraat (moeten) gaan worden, dat staat vast.

Beantwoorden

@Twan Peters op dinsdag 1 september 2015 om 11:32:

Helaas kunnen we niet overal bij zijn. Gelukkig is het goed om te merken dat Helmonders als jij dan hier hun verslag on topic posten.

Beantwoorden

@maarten janssen op dinsdag 1 september 2015 om 16:55:

Misschien even het stuk uit januari van wethouder Nathalie van der Zanden lezen (optie 2) en @Patrick op vrijdag 23 januari 2015 om 09:48 dan lijkt me vrij logisch dat De Terp aan de beurt kon komen.
Niet leuk voor ze, maar nu nog komen huilen nu alle bezuinigingsmogelijkheden van te voren door het college aan het volk is voorgelegd, lijkt ook mij rijkelijk laat. Ik vind dat het college dat keurig heeft aangepakt en nu het recht heeft op basis daarvan haar keuzes te maken.

Beantwoorden

@Frank op vrijdag 4 september 2015 om 08:15:

Wat er nu gebeurt met de Terp is toch echt iets anders dan wat wethouder v.d. Zanden in januari voorstelde en wel de helft van de buurthuizen sluiten en dat na goed overleg met hen. Beiden zijn hier niet aan de orde.

Eerst op 13 juli 2015, dus echt net voor de zomervakantie kwamen de uitgewerkte plannen van bezuinigen op personeel en het sluiten van de Terp in de commissie maatschappij. Wel wordt het veld de kans geboden om voor 1 oktober 2015 met alternatieve voorstellen te komen zolang de bezuiniging van 500.000 euro maar gehaald wordt. Voor Lokaal sterk is dit kiezen met het mes op de keel! Zoals al eerder gemeld in een reactie op ‘Frans’ is het nodig een heldere visie te ontwikkelen op de wijkhuizen, haar rol. haar positie in de wijk en dan beslissingen te nemen waarbij wij heel graag goed luisteren naar ‘het veld’.

Beantwoorden

Logische bezuinigingskeuze van het college voor de Terp. Inspraakprocedure doorlopen. Alternatief (beheer bij de bewoners) onzin (binnen kortste keren heibel en toestanden).
Oplossing: van Terp opvanglocatie voor vluchtelingen maken. Met daaraan gekoppelde rijksbijdrage wordt bezuiniging van 5 ton aanzienlijk teruggebracht. Win-win situatie voor wijkcentra elders in de stad, het imago van Helmond en de noodsituatie waarin vluchtelingen/asielzoekers momenteel verkeren.

Beantwoorden

@Kristel op vrijdag 4 september 2015 om 15:03:

U stigmatiseert een hele wijk.

Beantwoorden
Jean-Pierre Poppeliers

@Kristel op vrijdag 4 september 2015 om 15:03:

U heeft een rijke fantasie.

Beantwoorden

Heren Poppeliers en Evert.
Als ik vandaag lees dat burgemeester Blanksma eigener beweging stappen richting COA wil zetten lijkt me mijn idee zo gek nog niet

Beantwoorden

Even afgezien van het door mij geopperde idee blijft het een vreemde zaak dat…

@Kristel:
Jouw reacties is verplaatst naar het topic Ik vind… omdat het hier off-topic is.

De weblog van Helmond

Beantwoorden

@Kristel

Jij woont zeker niet in deze wijk, maar waarom neem je ze zelf niet in huis dan.
Zou echt niet blij zijn met een opvang hier in onze wijk!
Bezuinigen? weet je wat dit kost en dan nog niet te spreken over wat erbij komt kijken om het deze mensen naar de zin te maken hier in ons mooi landje.
Wel krom af en toe hier in dit land.
Bezuinigen, maar meer geld voor alles wat niet Nederlands is.

Beantwoorden

@mopje op dinsdag 8 september 2015 om 08:45:

Mooi dat je voor je eerlijke mening uitkomt, de bak stront van wegkijkend links zal er wel aan komen in 3,2,1….. šŸ™‚ Keep the spirit up!

Beantwoorden

@G.Ekkehenkie

Thanks!
probeer me voortaan wat voorzichtiger uit te drukken, er zijn namelijk ook gevoelige mensen waar we rekening mee moeten houden.
Jah en die bak stront, heb ik al menig keer over me heen gehad hahaha.
Laat de Terp maar mooi voor die lieve wijkbewoners, en de oudjes als gezellige bijeenkomst ruimte laten.
En natuurlijk iedereen die er graag gebruik van wenst te maken welkom blijven.
Misschien kunnen we een aktie opzetten, zoals giro ………of schoenmaatjes voor ouderen, of flessenaktie, of misschien even een TV programma aanschrijven.

Jah roep ook maar wat, maar ik vind het echt triest zielig!

Beantwoorden

Oeps sorry! een grote fout van mij natuurlijk.

Giro…………wat blijft er van elke euro over om werkelijk hulp te bieden?
De rest blijft aan de strijkstok hangen.
Die zogenaamde goede doelen, hebben namelijk een heel duur luxe pand nodig.
Anders kunnen ze blijkbaar hun werk niet goed doen om geld in te zamelen.
Misschien een optie om hier eens een vette streep door te trekken?

En voor @Kristel, je kan jezelf aanmelden via facebook als gastgezin als je wilt.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *