Buiten is het 15 graden, binnen zit al 15 jaar šŸ˜»

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.210 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
33reacties

De gemeente Helmond wil zich inzetten voor een goede culturele basis in Helmond. In het cultuurkompas in 2013 is de gemeentelijke ambitie als volgt verwoord: De Helmondse Cultuur willen we laten groeien (een cultureel veld dat past bij de omvang van de stad), en optimaal laten bloeien (vernieuwend en inspirerend).

Wat u eerst moet weten over cultuur in Helmond
In 2013 was er nog sprake van een mogelijk grote financiĆ«le impuls in cultuur: als we als Brabantse steden de titel culturele hoofdstad hadden behaald, zou er 10 miljoen euro in cultuur geĆÆnvesteerd worden. Nu dat niet doorgaat, ziet de wereld er anders uit: we investeren niet in cultuur, maar gaan juist bezuinigen. Van de 10 miljoen euro die per jaar voor cultuur beschikbaar is, moet jaarlijks 1 miljoen bezuinigd worden.
In Helmond is er in alle culturele takken iets te vinden: podiumkunst (theater, muziek, dans), beeldende kunst (diverse musea), kunsteducatie (kunstkwartier), literatuur (bibliotheek, literair cafƩ etc), film, diverse evenementen. Een breed aanbod met een programma voor diverse doelgroepen. Zowel professionals als vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor de organisatie hiervan, maar feit is dat een groot deel van dit aanbod mogelijk wordt gemaakt door een gemeentelijke subsidie. En er zijn meer onderwerpen waaraan de gemeente een bijdrage levert; monumentenzorg, archeologie, beeldende kunst in de openbare ruimte en subsidies voor culturele verenigingen of projecten.

Opties om te bezuinigen
Ongeveer een kwart van de kosten in de cultuurbegroting is niet direct beĆÆnvloedbaar (zoals huurkosten). Overal een beetje af, is dus geen optie. Om te bezuinigen is er een aantal keuzes mogelijk, of een combinatie daarvan. Welke optie vindt u het beste? Of heeft u misschien nog meer ideeĆ«n om te bezuinigen?

 1. Een grote instelling sluiten. Welke kunnen we missen?
  We hebben vijf professionele instellingen (Bibliotheek, theater, kunsteducatie, museum en cacao – pop en film). Zou een stad als Helmond er voor kunnen kiezen om 1 instelling niet meer te subsidiĆ«ren..? NB: de subsidie voor de Cacaofabriek allĆ©Ć©n is lang niet voldoende om jaarlijks 1 miljoen euro te bezuinigen. Dit geldt wel voor de overige 4 instellingen, deze krijgen meer subsidie.
 2. Creatiever omgaan met huisvesting instellingen
  Onze instellingen zitten qua locatie/gebouw ruim in hun jasje (het museum heeft bijvoorbeeld 2 locaties). Een groot deel van het cultuurbudget van 10 miljoen gaat in deze lasten zitten. Een wijziging in huisvesting levert dan ook mogelijk veel op.
 3. Subsidies op amateurkunst schrappen, dit betekent een hogere eigen bijdrage voor cultuurbeoefening.
  De subsidie voor amateurverenigingen schrappen betekent een totale bezuiniging van ā‚¬150.000. Per lid van een vereniging betekent dat een stijging van gemiddeld ā‚¬80,- per jaar (het gemiddelde lidmaatschapsbedrag is nu rond de ā‚¬100,-). Is het wel nodig dat de gemeente bijdraagt in de kosten van het beoefenen van cultuur..?
 4. Stoppen met alle evenementensubsidies. De stad moet dit zelf oppakken en ook zichzelf daarmee vermarkten. Dit is geen overheidstaak.
  De gemeente subsidieert Helmond Marketing en besteedt daarnaast jaarlijks nog ā‚¬150.000 aan cultuurgerelateerde evenementen (b.v. Impact, Kasteeltuinconcerten etc., maar niet bijvoorbeeld de kermis en Koningsdag). Het budget hiervoor zou geschrapt kunnen worden: laat het maar aan de stad en sponsoren over wat er aan evenementen ontstaatā€¦

Verder kan nog gedacht worden aan:

 • Is het voor een stad als Helmond van belang dat er een cultureel aanbod is wat ook mensen van buiten de stad trekt?
 • Er is veel beeldende kunst in de openbare ruimte. Repareren kost geld; opslaan is goedkoper. Hiermee kan jaarlijks ā‚¬30.000,- bespaard worden.
 • Op monumentenzorg en archeologie kan jaarlijks zoā€™n ā‚¬100.000,- bespaard worden. Voor particulieren wordt het dan wel lastiger om een monument te onderhouden; risico op verval is dus aanwezig. Bij archeologisch interessante ontwikkelingen kan dan alleen het wettelijk noodzakelijke gedaan worden.

Namens het gemeentebestuur,

.
.

Wethouder Stedelijke ontwikkeling, Volkshuisvesting, Sport, Cultuur en Stadsmarketing.

33 reacties:

Als de heer Stienen om te beginnen eens normaal Nederlands leert schrijven…

Beantwoorden

Ik snap niet dat een wethouder CULTUUR met zo veel enthousiasme schrijft over bezuinigingen op CULTUUR.

Beantwoorden

Ik stel voor punt 1,2,3 en 4 en korten op beeldende kunst en monumentenzorg.

Cultuur krijgt al jaren de vrije kaart om gemeenschapsgeld te verbruiken, toegezegd sommige dingen zijn het ook echt waard.

Maar wie bepaalt nu wat cultuur is? Geen idee, maar is ‘iets’ geen cultuur meer als er bijna tot geen bezoekers op af komen of als het niet kan bestaan zonder subsidie van de gemeente zelf alleen?

De tijd voor Creabea-subsidies is voorbij in mijn ogen.

Beantwoorden

Ik ben in principe altijd de mening toegedaan dat een bedrijf of instelling zichzelf moet kunnen bedruipen, anders heeft het geen bestaansrecht. Dit neemt niet weg dat je best kunst en cultuur kunt subsidiĆ«ren. Maar niet om de zomaar subsidie uit te geven, maar om daadwerkelijks iets onder de aandacht te brengen of te stimuleren, met als uiteindelijk doel dat het na enige tijd op zijn eigen benen kan staan. Om dan de Cacaofabriek als voorbeeld te noemen is het goed om daar een plan van aanpak voor te schrijven met een boost ter introductie, met daarbij bijv. een afbouwende subsidie van max 5 jaar. Als na 5 jaar blijkt dat het niet rendabel is, is er dus blijkbaar geen interesse genoeg, wat de reden daarvan dan ook mag zijn, dan moeten we er mee stoppen. Het wordt dus niet gemist. Dit geld ook voor een Bibliotheek, Theater of wat dan ookā€¦ Geen subsidie om de subsidie maar altijd een duidelijk doel stellen. Als niemand er niemand naar het theater komt is of de programmering niet goed, of het gebouw is niet interessant of gewoonweg te duur voor de mensenā€¦ Moeten we de kaartjes dan maar zo goedkoop maken om de zalen te vullen om het in stand te houden, gewoon omdat we vinden dat er een theater moet zijn? De mensen die dan komen, komen niet voor het stuk of de theater, maar omdat het een goedkoop avondje uit isā€¦ Als dat de doelstelling & criteria zijn, dan is het prima, maar ik persoonlijk zet daar mijn vraag tekens bij. Let wel, ik heb helemaal niets tegen kunst en cultuur, maar er wordt vaak in de media etc. heel hoog over gedaan, terwijl in praktijk de meerderheid van de bevolking het geen bal interesseert en zich eerder ergert als er weer eens een duur en lelijk kunstwerk opduikt in de stad, waarvan je je afvraagt wat de toegevoegde waarde isā€¦ Zo heb je evenementen in de stad als kasteeltuinconcertenā€¦ etc. waarvan je je zou moeten afvragen of deze na verloop van tijd kunnen worden gedragen door de opbrengsten van verkoop & sponsorenā€¦ Subsidie op amateurverenigingen met welk doel worden die gegeven en wat levert dit de gemeenschap op is de vraag? Als ik alleen al naar de tal van voetbal verenigingen in Helmond kijk met de daarbij behorende kantines, vraag ik me oprecht af of men dit moet willen? Wie betaalt dit allemaal? Dit kan toch veel efficiĆ«nter. Maar dan beweeg je je op glad ijs, want clubs samenvoegen, dat kan echt nietā€¦ Zo kan ik nog wel even doorgaanā€¦ Ik neem aan dat er een protocol is? Maar stel bij iedere subsidie aanvraag dezelfde vragen; wat kost het, wat levert het op korte termijn op en wat op lange. Zitten mensen hier wel op te wachten, wat is de toegevoegde waarde, heeft het Ć¼berhaupt wel nut etc. Kortom: Geen subsidie om de subsidie. Ik wens iedere betrokken bij deze beslissingen heel veel moed, wijsheid en verstandelijk denken toe.

Beantwoorden

Diverse bezuinigingen kunnen verzacht worden dan wel compleet geschrapt worden als er links en rechts wat oogkleppen af gedaan worden.

Onlangs is gebleken dat er wederom tonnen extra in de Cacao-fabriek gestoken moeten worden. Waarom in godsnaam? Zoals ik al jaren hier propageer zal de Cacao-fabriek nooit iets worden en nooit rendabel gaan draaien. De aldaar beoogde activiteiten trekken slechts een beperkt groep mensen. Het voormalige Filmhuis en de Lakei die er onder andere gehuisvest zijn, liepen ook voor geen meter. Daarnaast had de locatie niet slechter gekozen kunnen worden. Als je zoiets al probeert te realiseren, zorg dan voor een locatie in het centrum zodat je een verbinding hebt met cafeā€™s, restaurant, bioscoop, etc.

Het blijft onvoorstelbaar dat men de realiteit niet in wil zien en bereid is om geld te blijven stoppen in deze bodemloze put. Al gaan we er nog 50 jaar mee door, dan is het nog niets. Er rest hier maar Ć©Ć©n oplossing: verlies nemen, sluiten en verkopen/slopen. Dan zijn er weer tonnen beschikbaar om in zinvollere zaken te steken.

Beantwoorden

Geachte heer Stienen,

helaas moet ik tot de conclusie komen dat u de discussie een kant probeert op te sturen, namelijk de uwe. Dit doet door een aantal opties te noemen waaruit gekozen kan worden. Als ik de programmabegroting 2015 er naast leg, krijg ik toch echt wel veel andere opties.
http://www.helmond.nl/Internet/college/Beleid-en-bestuurlijke-informatie/Voorjaarsnota-en-begroting/Programmabegroting-2015?highlight=begroting%2c%202015

Zomaar wat grote kengetallen 2015:

* Stichting kunstkwartier krijgt 1.7 Miljoen, geen baten

* Museum krijgt 1.95 Miljoen en de baten zijn slechts 128 duizend Euri.

* De niet gespecificeerde post overige culturele aangelegenheden 1,2 Miljoen. Wat is dit? graag een specificatie! Dat is ruim je bedrag aan bezuinigingen!

* Evenementen/festiviteiten 6 Ton aan kosten maar ook 375 duizend Eur aan baten. (hoe komt u dan 1,5 ton? graag ook hier uitleg over, we kunnen immers niet kaasschaven als we niet weten wat er te schaven is šŸ™‚

Als ik dan een voorstel mag doen, wat u hierboven betoogt noem ik wel degelijk kaasschaafmethode, als het museum zo weinig interesse en business genereert, vind ik dat we moeten stellen dat dit dus blijkbaar niet interessant is voor de Helmonder. Subsidie inkorten tot de helft. Is besparing van bijna 1 miljoen. Met een bezoekersaantal van slechts 30.000 in 2013 (en steeds verder dalende) is dat dan nog zeer ruim gesponsord. (33 eur per bezoeker is mijn voorstel ipv de huidige 67Eur). Dat leest u goed ja, op elke bezoeker hebben we 67 Eur toegelegd.

Dan voorstel 2, ik wil immers nog veel meer bezuinigen op cultuur, zoals u kunt lezen in mijn voorstellen in de eerste discussie op dinsdag 13 januari 2015 om 18.08uur.
http://www.deweblogvanhelmond.nl/actuele-onderwerpen-helmond/in-gesprek-met-de-stad-over-bezuinigingen/

Met slechts 2100 deelnemers aan het kunstkwartier in 2013 (en nog steeds dalende), denk ik dat ook de 1,7 Miljoen voor het kunstkwartier zeer ruim bedeeld is. Dat is “slechts” 800 Eur per deelnemer šŸ˜‰ . Ik stel voor dit te verlagen naar 100Eur per deelnemer, dat lijkt me meer dan genoeg om deze hobby uit te oefenen. Op een stad van 90.000 inwoners noem ik 2100 deelnemers een hobby ja, daar neem ik bij voorbaat geen woord van terug. Besparing 1,5 miljoen. Dan heb je wat te veel bespaard 91,5 miljoen te veel), maar dat mag wat mij betreft terugvloeien in investeringen in de Peelvallei, om daar d’n Helmonder te kunnen laten recreĆ«ren, banen te scheppen en commerciĆ«le evenementen te organiseren.

Beantwoorden

*Moet natuurlijk zijn (1,5 miljoen te veel) * sorry

Beantwoorden

Goede uitleg vooraf.

Cultuur is een deel van ons Helmonds gezicht en daarom vind ik het lastig aan te geven waarop bezuinigd kan/ moet worden.
Wat ik in ieder geval van groot belang vind, is het kunnen laten voortbestaan van de bibliotheek. En zonder subsidie zal deze mooie,boeiende,veelzijdige, onderwijskundige en vooral verbindende instelling niet overleven.Ik hoef het gemeentebestuur niet uit te leggen wat de rol is van de bibliotheek in de samenleving.
Ik wil volstaan met mijn mening: een stad zonder bibliotheek is geen stad. Het zou namelijk een enorme verarming betekenen. Het aangezicht van Helmond zou nooit meer hetzelfde zijn.

Beantwoorden

100% eens met G.ekkehenkie! Stop met het bakken geld uitgeven aan bodemloze putten zoals de cacao fabriek en hobby’s voor 2100 man op de 90000 inwoners… En de bakken geld die bij het gemeente museum bijgelegd moeten worden … 68 euro per bezoeker bijgelegd ? Hoe lang zou de bioscoop open blijven als er per bezoeker zo een bedrag bijgelegd zou moeten worden?

Als er dan geld uitgegeven wordt aan zaken mbt cultuur dan aan zaken waar veel helmonders baat bij hebben zoals de kasteeltuin concerten waar duizenden mensen op af komen .

Wat betreft gemeente kunst opslaan, waarom niet verkopen / verhuren scheelt ook kosten voor opslag… Liefhebbers zouden een beeld kunnen leasen voor bijvoorbeeld een jaar en de helmonder die niets met kunst heeft betaald niet aan zaken waar hij of zij helemaal niets mee heeft…

Wat betreft bibliotheek, daarop dient niet bezuinigd te worden, en ben ik het met Jeanne eens

Beantwoorden

Geachte heer Stienen,

Wat betreft de opmerking dat de huurkosten niet beĆÆnvloedbaar zijn, daar ben ik het niet mee eens.

Huurkosten zijn voor bedrijven / gemeentes wel degelijk beĆÆnvloedbaar.

Aangezien er veel panden leeg staan kan de gemeente naar aller waarschijnlijkheid met gemak een korting van 20% afdwingen bedrijven doen dit ook er wordt gewoon gesteld take it or leave it maar dan zeggen we de huur op en gaan naar een ander pand.

Ook kan gedacht worden aan het beter benutten van eigen leeg staande panden die in een markt als deze niet of nauwelijks te verkopen zijn.

Beantwoorden

Ik deel de analyse over de cacaofabriek niet. Soortgelijke projecten hebben steeds een paar jaar nodig gehad om uit de rode cijfers te komen en zijn daarna een aanwinst voor de stad gebleken. Kunst, cultuur en het verenigingsleven zijn het levensbloed van de stad. Zonder een beetje reuring wordt een stad saai en doods en verdwijnt de creativiteit die het leven een stukje mooier kan maken.

Het moet echter niet zo zijn dat een paar cultuur-molochen het gehele budget opsouperen waardoor er geen levensbloed meer naar de haarvaten kan stromen. Mijn voorstel zou dan ook zijn om de fysieke activiteiten van het Kunstkwartier te verspreiden over de stad en zoals g.ekkehenkie al aangaf fors te snijden in het beschikbare budget. Er zal meer gewerkt moeten worden met vrijwilligers en de prijzen van de cursussen moeten echt drastisch naar beneden voor individuele deelnemers. 250 euro of meer voor een cursus van een paar lessen is eigenlijk niet te verantwoorden (uitgezonderd materiaalkosten) en maakt dat de weinige deelnemers die er zijn meestal niet uit de lagere sociale klassen komen.

Om tot die omslag te kunnen komen is wel nodig dat inzichtelijk wordt waar precies de kosten in zitten voor het Kunstkwartier. Hoeveel gaat er naar het gebouw, wat kost het personeel, dat soort vragen. Dan kan er ook gericht gekeken worden waar er nu echt gesneden kan worden.

Beantwoorden

@Stienen

10.000 euro te besparen op een Amsterdamse stadsdichter, ik denk mee.

Beantwoorden

Leuke discussie, maar de raad heeft toch echt kaders aangegeven. Ik citeer uit (bezuinigingsvoorstellen 2015 zie http://www.helmond.nl/BIS/2014/Begroting%20Voorjaarsnota%20en%20Jaarrekening/Bezuinigingsplan%202015-2018.pdf):

“Op programma 5 Cultuur willen we vanaf 2016 structureel ā‚¬ 1.000.000 gaan bezuinigingen. We zullen de ruimte voor deze bezuinigingen vooral zoeken in onze bijdragen aan professionele culturele organisaties. Samen met hen gaan wij de uitdaging aan om te kijken hoe het cultureel aanbod in Helmond op peil kan blijven met minder overheidsbudget. Co-creatie staat centraal in het vinden van oplossingen, waarbij zeker ook betere samenwerking tussen de organisaties tot de mogelijke oplossingen hoort. ”

Nou geeft het woord “vooral” enige ruimte, maar deze bezuiniging toch echt geboekt onder het kopje “Totaal professionele culturele instellingen ” (zie pagina 12 van vorige link). Optie 3 en 4 komen dan ook uit te lucht vallen. Optie 1 lijkt mij een te drastische maatregel.

Beantwoorden

Bijna alle Helmonders zijn het er wel over eens dat de Cacaofabriek veel te veel geld kost voor de weinige bezoekers. Haal daar maar flink wat geld weg, wie weet gaat het dan beter. Veel slechter kan niet. En als ze vinden dat hun hobby meer geld nodig heeft, laat ze het dan uit eigen zak betalen.

Maar ook het Speelhuis kost klauwen met geld, iemand van het Speelhuis vertelde me een paar jaar geleden dat er bij elk (!!!!!!!) kaartje gemiddeld zeker het zelfde bedrag aan subsidie bij moet. Ik vind dat niet normaal en ik ben benieuwd wie dat wel normaal vindt. Jan met de pet kan de kaartjes niet betalen en gaat niet. Diederick met de Hoge Hoed wel en die gaat er wel naar toe. Dus hij krijgt eigenlijk die subsidie en die moet Jan met de pet dan meebetalen. Nou ja…

Jullie vragen Is het voor een stad als Helmond van belang dat er een cultureel aanbod is wat ook mensen van buiten de stad trekt?: Antwoord is ja, maar laat dat dan ook betalen door wie er aan verdienen.

De bieb moet blijven inderdaad, ik kom er eigenlijk nooit maar ik las een keer een heel indrukwekkend stuk daarover van een Helmonds raadslid. Toen dacht ik, wat is een bieb toch een geweldig iets voor kinderen.

Beantwoorden

@Michiel van Geel

De locatie had niet slechter gekozen kunnen worden, het ligt in the middle of nowhere. Als je al probeert om een nagenoeg onmogelijk levensvatbaar project in de markt te zetten, zorg dan in ieder geval voor een locatie waar genoeg publiek naar toe wil komen en waar een verbinding te maken is met omliggende gelegenheden en faciliteiten. Het centrum dus.

Zowel de Lakei als het Filmhuis had nauwelijks bestaansrecht. De bezoekersaantallen lagen huiveringwekkend laag. Een nieuwe locatie zoals de Cacaofabriek zal daar niets aan veranderen. En als je aldaar allerhande kunstzinnige activiteiten probeert te concentreren zal dit nog altijd niet zorgen voor een stormloop aan bezoekers. De doelgroep is immers zeer klein.

Al nemen we een aanlooptijd van 100 jaar, de Cacaofabriek zal nooit goed gaan draaien. Daar zijn zowel locatie als invulling te slecht voor gekozen. De gemiddelde Helmonder zit er gewoonweg niet op te wachten. En dan kun je er zo veel tonnen of miljoenen in steken als je wil, succes kun je hier niet afdwingen. Hoe graag men dit ook zou willen.

Beantwoorden

Ik vind het jammer dat de burger er heel anders over denkt dan de raadsleden wat betreft cultuur. Bij een referendum zou de burger voor veel meer bezuinigingen op cultuur kiezen vermoed ik.
Als Helmond Sport ook 67 euro per verkocht kaartje erbij had gekregen was het nieuwe stadion al klaar…..
Speelhuis moet zichzelf kunnen redden. (Kaartjes voor zelfde shows zijn in Eindhoven en Veldhoven stuk duurder)
Cacaofabriek is elitefabriek.

Beantwoorden

@Guido op dinsdag 27 januari 2015 om 14:02:

Je reactie leest wat lastig vind ik. Maar nu had ik wat meer tijd om die rustig te lezen en ontcijferen. šŸ™‚ Ik hoop dat de wethouder jouw reactie ook leest want je hebt zeker een heel goed punt met jouw:

Geen subsidie om de subsidie maar altijd een duidelijk doel stellen.

————–
En dan heb ik nog een bezuinigingstip: zou de stadsdichter of stadsschrijver niet gewoon een erebaan moeten zijn waarvoor je geen geld krijgt? Je scoort er als persoon ook een hoop gratis pr en publiciteit mee.
Scheelt mooi dik tienduizend euro per jaar voor de andere Helmonders.

Beantwoorden

1) de Cacaofabriek dicht
2) de bibliotheek laten draaien op Ć©Ć©n of beperkt aantal vaste krachten, de rest vrijwilligers

Beantwoorden

Mohammed Chahim, je schrijft: “leuke discussie, maar de raad heeft toch echt kaders aangegeven…” en “optie 3 en 4 komen uit de lucht vallen. Optie 1 lijkt mij een te drastische maatregel.” Bedoel je met die opmerkingen:
a. dat de betrokken burgers die hier nu hun ideeƫn opperen, in feite niet gehoord gaan worden? Buiten ze buiten de kaders en worden de ideeƫn meteen terzijde geschoven?
b. dat college opties bedacht heeft die buiten de kaders, gesteld door gemeenteraad, vallen? En
c. dat dus college hier buiten zijn boekje gaat?

Nog vraag voor opstellers van dit schriftelijke stadsgesprek: Is het niet zinvol dat er iemand van het stadsbestuur als “gespreksleider” fungeert?

Beantwoorden

@Jeanne
Ik denk dat het college (en raad) open staat voor creatieve ideeƫn. In de begroting van 2015 staat alleen dat de 1mln euro (vooral) gezocht moet worden bij de professionele instellingen.

Beantwoorden

@Frank op woensdag 28 januari 2015 om 19:00: Ik mag toch hopen dat de wethouder mijn reactie en alle reacties leest. Hopelijk is dat zijn eerste werk als hij s’morgens achter zijn computer plaatsneemt…

Denk dat de strekking inmiddels wl al duidelijk is.. genoeg stof tot nadenken. mijn reactie leest idd wat lastig. Maar denk dat de strekking heel duidelijk is.. Als ik dan de reactie van g.ekkehenkie lees (lijkt me een raadslid of amtenaar, die zich niet bekend wil maken) gaat mijn rug nog meer jeuken. Niet te geloven… Het gemeentemuseum is wel leuk, ben er met de kids geweest, maar als daar zoveel geld bij moet per kaartje, dan doen we echt iets verkeerd hier in Helmond, dat geldt dus blijktbaar ook voor het Speelhuis, wat blijkbaar ondanks de prijzige kaartjes in stand gehouden dient te worden met vette subsidie…

Met de cacaofabrike ben ik het niet helemaal eens, klopt dat het filmhuis en de lakei het moeilijk had, maar dat zou op deze locatie echt beter moeten kunnen.
Hiervoor trek je ook een jarenplan uit om dat voor elkaar te krijgen, zet er dan wel goede ondernemende mensen in, die wprden afgerekend op keihard resultaat! Verder over de locatie, dat is echt grote onzin… het is 5-10 lopen vanuit het centrum er is parkeerplats genoeg. Als mesnen ergens naartoe willen omdat het hip, hot & trendy is dan maakt het echt niet uit waar het gebouw zich bevindt. Ik reis veel en kom op tal van plaatsen inEuropa waar locaties als deze op plekken zit, waarvan je denkt, jeetje, wie heet dat bedacht. Maar doordat het een naam heeft opgebouwd komen mensen van ver er naar toe… Neem het “Kasteel van Sinterklaas”maar als voorbeeld. OK, dat ligt iets dichter in de stad, maar er is geen parking, ver van het station en en komen mensen vanuit Maastricht, denhaag tot Groningennaartoe… Waarom, om dat het een naam heeft opgebouwd!

Ik blijf bij mijn stelling, geen subsidie om de subsidie met de gedachte dan het uiteidelijk zelfbedruipend moet kunnen worden of het moet een echt duidelijk maatschappelijk doel dienen!

Als je dus leest dat er 1.7 mlj wordt gestoken in 2.100 deelnemers op het kunstkwartier, dan vraag ik me echt af waarmee we hier in helmond mee bezig zijn. Denk dat ik mee ook maar een cultuur hobby ga zoeken… Oja, ik schaats, dat is toch ook echt Hollandse cultuur, mag ik even vangen?

Beantwoorden

Guido,

Ik hoop dat de wethouder de reacties leest, maar na het lezen van het artikel van John van der Sanden in het E.D van afgelopen week heb ik daar weinig vertrouwen in.
Het is niet de eerste keer dat de burgers zogenaamd mee mogen denken, ik herinner me nog de invulling van de markt, er is toen nog een prijs gegeven voor de beste inzending, de kiosk en laats nog voor de naam van het park.
Daar liet de burger zich niet meer foppen met als gevolg weinig inzendingen.

En g.ekkehenkie ik denk ook dat die uit een bekende hoek komt, maar anonieme schrijvers neem ik niet serieus, vind ik te gemakkelijk.

Jammer want als zij van de hoed en de rand weet zou je daar wellicht een goede inhoudelijke discussie mee kunnen voeren, waar we met zń allen wat wijzer van worden.

Voegt dan zeker iets toe aan deze weblog.

Beantwoorden

Zou het uitsparen van de verzekeringspenningen van het Speelhuis geen idee zijn? Dat zijn nog vele miljoenen euro’s en echt nodig zijn die niet meer. Ik vind het nieuwe Speelhuis prachtig en nu worden ze maar opgemaakt omdat het moet.

Beantwoorden

Jouw volledige reactie en de reacties die daarop werden gegeven, hebben we verplaatst naar het algemenere inleidende topic over de bezuinigingen. Omdat het daar on topic is, hier gaat het specifiek over de bezuiniging op cultuur.

De weblog van Helmond

Beantwoorden

Het lijkt mij een goed idee om de subsidie te geven aan degenen die het nodig hebben.
Ik bedoel hiermee de gebruikers van de faciliteiten waar nu subsidie aan gegeven wordt.
Met een pasje, dat gratis toegang of korting geeft tot bibliotheek, theater, museum, hobbyclub, OV o.d. De gemeente kan dan de instelling subsidieren.
Er zijn verschillende gemeentes die dat hebben. (Den Haag bijvoorbeeld.)
De mate van de kortingen kan afhankelijk van het gezinsinkomen worden bepaald.
Dit betekent dat een brede groep van mensen dit pasje heeft. Als je zo’ n pasje hebt is dit dus geen armoe-pasje.
De instellingen, (bilbliotheken, theaters) kunnen op deze manier ook helder hun begroting opstellen, volgens de marktwerking en programmeren naar de werkleijke behoefte in Helmond.

Beantwoorden

Organiseer maar meer evenementen in de buurthuizen. Opbrengst ten gunste van de buurthuis zodat er minder subsidie heen moet. Het pand, de ruimte en personeel is er al. Denk aan evenementen als rommelmarkten, hobbybeurzen, meetings organiseren, familiefeesten faciliteren of als clubhuis fungeren. Anyway, te veel om op te noemen om meer INKOMEN te genereren.

Beantwoorden

De cultuur binnen de cultuur industrie is een graai cultuur en nu er bezuinigd moet worden weten ze niet hoe dat moet en organiseren ze dingen zoals in het verleden “Nederland Schreeuwt Om Cultuur” terwijl je eigenlijk aan het schreeuwen was voor behoud van de graai cultuur.
Misschien wordt het eens de tijd om te gaan schaven aan de inkomens van het management in plaats om straks met oplossingen te komen zoals minder of minder-kwalitatieve evenementen, tentoonstellingen of voorstellingen waar de Helmonder het dupe van is.

Bij iedere instelling waar een persoon meer verdient dan het modaal inkomen zou zich diep rood moeten schamen in deze tijd van armoede. Je doet niets voor de gemeenschap behalve deze leeg uitzuigen.

Groet een ex vrijwilliger

Beantwoorden

Dank allemaal voor jullie reacties! We nemen ze zoals beloofd weer mee.
Op de vraag of de wethouder ze wel leest: natuurlijk is dat zo; anders hadden we dit niet hoeven organiseren… Alle reacties worden gelezen; niet alleen door de wethouders maar ook door betrokken ambtenaren. Van ieder idee wordt bekeken of het haalbaar is en of het een bijdrage kan leveren aan de bezuinigingen. Wat er met jullie reacties gebeurt, koppelen we straks ook weer aan jullie terug.

Voor wat betreft de vraag van Jeanne over de gespreksleiding door de gemeente: we hebben er juist heel bewust voor gekozen om dat niet te doen. We willen de discussie niet sturen; we zijn juist op zoek naar de creativiteit van de stad. Vandaar de keuze voor een onafhankelijk, goed bekeken medium als de Weblog. De gemeente is straks weer aan zet; nu is het woord vooral aan jullie.

Beantwoorden

@Rene op donderdag 29 januari 2015 om 20:34:

Dat pasjes-idee lijkt mij wel supergoed. Daarmee weet je of er mensen komen dat naar stukje cultuur en het werkt in een grote stad dus waarom niet in Helmond.

Ik heb zelf ook nog een idee: zou een succesvol iets als de Kasteeltuinconcerten niet op zicht zelf moeten staan en het dus zonder subsidie moeten kunnen rooien? Doe je een dubbeltje op de prijs van de consumpties, dan heb je de subsidie van 25 duizend euro dacht ik, al dik terug. En dat dubbeltje merkt geen enkele bezoeker hoor. Ik ga er ook vaak en graag naar toe.

Beantwoorden

@Gemeente Helmond:
Die tonnen die de Cacaofabriek nu extra krijgt, moet dat nu ook extra bezuinigd worden bovenop die 1 miljoen bezuinigingen op cultuur? Of was daar een apart potje voor en heeft die extra subsidie niets met cultuur te maken?

Beantwoorden

@Frank op donderdag 5 februari 2015 om 10:34:

De extra subsidie voor de Cacaofabriek betekent niet dat er extra bezuinigd moet worden op cultuur. Die bezuinigingen zijn structureel (jaarlijks); de subsidie is incidenteel (eenmalig voor enkele jaren). Bij de voorjaarsnota moet nog bekeken worden hoe hoog die subsidie precies wordt, Ć©n uit welk budget de subsidie betaald wordt.

Beantwoorden

Stop eerst maar eens met het ondersteunen van het bedrijf van Ardie den Hoed. Het is ook geen gemeentelijke taak om een provinciaal breed illegaal voetbaltoernooi te organiseren. Dus eerste bezuinigingen zijn er al. Stoppen Ardie den Hoed rijker te maken en stoppen met sponsering Omroep Brabant Cup!!!!

Beantwoorden

@Gemeente Helmond op vrijdag 6 februari 2015 om 13:50:

Dank voor het antwoord. Als het geld van een ander potje komt, stel ik voor dat het zelfde bedrag hier bezuinigd wordt op de Cacaofabriek. Iedereen moet (met een vooraf vastgestelde subsidie) zijn eigen broek ophouden. Geef je elke euro verlies als extra subsidie dan is dat een goede stimulans om verliezen voor lief te nemen. Of het nu wel of niet hun schuld is (ik denk het laatste), slecht gedrag wordt beloond en dat is nooit slim.
De tering naar de nering zetten. Dat moet iedereen: bedrijven, gezinnen en ook jullie als gemeente. Jullie krijgen toch ook gewoon minder omdat het geld er niet is en moeten daarom bezuinigen?
En of je het nu structureel of incidenteel geld noemt, het blijft gewoon veel geld hoor!

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *