Buiten is het 13 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.153 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
10reacties

De eerste maanden van 2015 stonden in het teken van het Stadsgesprek over de bezuinigingen. Alle inwoners van Helmond zijn uitgenodigd om mee te praten over de bezuinigingen op de thema’s cultuur, wijkaccommodaties en openbare ruimte. Fysiek via het Stadsgesprek op 28 januari in Westwijzer, of digitaal via De weblog van Helmond.

Als college hebben wij dit traject als zeer positief ervaren: een prettige manier van samenwerken met onze inwoners. Zowel bij het gesprek in Westwijzer als via de Weblog hebben we veel positieve, en natuurlijk ook wel minder positieve reacties van de deelnemers ontvangen. Het resultaat mag er zijn: we hebben nieuwe ideeën voor de uitvoering van de bezuinigingen op de thema’s gekregen, we hebben gehoord wat men per thema belangrijk vindt en naar welke scenario’s de voorkeur van de deelnemers uitgaat. Natuurlijk geeft dat geen volledig beeld van de mening van álle Helmonders; daarvan zijn wij ons zeker bewust. Maar het geeft wel degelijk richting en nieuwe inzichten.

Heel graag presenteren wij u dan ook de opbrengst van het Stadsgesprek (pdf). U vindt in het verslag een samenvatting van het Stadsgesprek op 28 januari in Westwijzer terug, en ook van de reacties die hier op De Weblog van Helmond zijn binnengekomen. De ideeën zijn zoveel mogelijk geordend binnen één van de thema’s wijkaccommodaties, cultuur of beheer openbare ruimte. Bovendien vindt u per thema terug hoe het college van B en W de input heeft meegenomen in de Voorjaarsnota, die op 23 april wordt aangeboden aan de gemeenteraad.
Het verslag is ook in papieren versie beschikbaar. Wilt u een exemplaar ontvangen? Stuurt u dan even een mailtje naar [email protected] of haal een exemplaar af bij de balie van het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35.

Namens het college van B en W wil ik iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit Stadsgesprek nogmaals heel hartelijk bedanken.

.
.
.
.
.
.
Paul Smeulders
wethouder Financiën, Duurzaamheid en Grondzaken

10 reacties:

Samenvatting van de bezuinigingen via het Stadsgesprek
Tijdens het Stadsgesprek op de weblog werden veel bezuinigingsideeën genoemd, hetgeen ook precies de bedoeling was. In totaal werden er 183 Stadsgesprek-reacties gegeven. B&W maakte daarvan het hierboven genoemde verslag (pdf) In de rode vlakken staan hun conclusies: het resultaat van al die reacties.
Wij hebben daaruit de onderstaande items gelicht, soms aangevuld met de aanliggende bezuinigingsvoorstellen die B&W zojuist in de Voorjaarsnota 2015 presenteerde.

Vanaf 2016 moeten er ieder jaar 500.000 euro worden bezuinigd op wijkhuizen. B&W wil dat realiseren door minder of geen professioneel beheer van de wijkaccommodaties. Ook wil B&W bekijken of de regels op paracommercie aangepast kunnen worden. Daardoor kunnen wijkhuizen meer eigen inkomsten krijgen en hebben ze minder subsidie nodig. Wordt de bezuiniging van een half miljoen niet gehaald worden, dan worden er mogelijk 1 of meerdere accommodaties gesloten.

Hoe wil B&W vanaf 2016 jaarlijks 1 miljoen gaan bezuinigen op cultuur?
Er gaat minder geld naar monumentenzorg en archeologie (30% minder = 120.000 euro bezuiniging), beeldende kunst (50% minder = 20.000) en erfgoedprojecten (50% minder = 90.000 euro).
Er wordt zo’n 100.000 euro bezuinigd door onder meer het budget voor nieuwe culturele initiatieven af te schaffen (denk aan initiatieven als Berry de Musical en de stadsschrijver) en 20% te bezuinigen op het budget evenementen.
Door samenwerking van de professionele culturele organisaties moet de rest van de 1 miljoen euro bezuinigingen gehaald worden. Zij hebben daartoe een gezamenlijk gedragen voorstel aangeleverd. Verder zoeken deze organisaties de bezuiniging ‘in de stenen’, dus in de verhuur of verkoop van gebouwen.
Maar: beter samenwerken neemt enige tijd in beslag en ook het verhuren of verkopen van gebouwen lukt niet van vandaag op morgen. Daardoor kan de bezuiniging van 1 miljoen niet al op 1 januari 2016 helemaal ingevuld worden. Maar het uitgangspunt blijft dat er binnen enkele jaren structureel 1 miljoen per jaar op cultuur bezuinigd wordt.

Wat betreft ideeën om 182.000 euro te bezuinigingen op het beheer van de openbare ruimte: “De ideeën uit het stadsgesprek pasten prima binnen de algemene bezuiniging, maar waren minder geschikt voor dit aanvullende bedrag” aldus B&W. Daarom heeft B&W daarvoor zelf aanvullende voorstellen gedaan, zoals het afkoppelen van de fonteinen, te beginnen met ’t Cour, Boscotondo en Parc Bruxelles.

Tenslotte laat B&W weten: “De gemeente is eigenaar van veel gebouwen, zoals in het Stadsgesprek meerdere malen terecht wordt opgemerkt. We gaan onderzoeken of we al die gebouwen nog echt nodig hebben voor het uitvoeren van onze gemeentelijke taken. Als dat niet het geval is, willen we de betreffende gebouwen verkopen.”

Beantwoorden

Zojuist heeft wethouder Paul Smeulders de Voorjaarsnota 2015 (pdf) aangeboden aan de gemeenteraad. Daarbij gebruikte hij deze PowerPoint-presentatie (pdf).
Nu de Voorjaarsnota is aangeboden, volgen onderstaande stappen:

  • woensdag 27 mei om 19.30 uur: Hooravond voor inwoners en vertegenwoordigers verenigingen en instellingen
  • donderdag 28 mei om 19.30 uur: Infoavond en technische behandeling voorjaarsnota
  • donderdag 4 juni om 14.30 uur: Raadsvergadering, plenaire mondeling behandeling, discussie en besluitvorming
Beantwoorden

Vanuit de raadzaal terwijl de wethouder zijn Voorjaarsnota presenteert:

Beantwoorden

Dat vind ik nou echt leuk, mijn idee staat op pagina 9, op een halve pagina!!!. Maar niet alleen dat, ik vind het een mooi verslag en heb er een goed gevoel over. Er wordt een paar keer best hard ingegrepen, zoals met LEV, de stadsdichter en ook die fonteinen bijvoorbeeld. Ook goed dat er geen extra beelden komen, die hebben we nu wel zat in de Veestraat. 🙂
Weet iemand waarom het Eindhovens Dagblad niks schrijft over deze bezuinigingen? Tien miljoen is toch een hoop geld zou ik denken. Omdat het rapport alleen vooral over de Helmond weblog gaat? Of is hun stukje weer alleen voor de papieren lezers morgenvroeg?? Hoe dan ook een dikke fail!!

Beantwoorden

21.30 nog steeds geen witte rook

Beantwoorden

Als ik het allemaal even goed las, denk ik niet dat er heel veel gezeik zal komen over deze bezuinigingen. Hoewel het wel een flink bedrag is. De meeste zijn best normaal en las ik her en der al.
Bij het stoppen met die fonteinen, ik meen altijd dat het behalve mooi ook nodig was voor de waterkwaliteit tegen algengroei enzo. Misschien was dat broodje aap.

Beantwoorden

Wat betreft de bezuinigingen op de wijkaccomodaties heb ik nog wel twee opmerkingen.

1) Of een wijkhuis multifunctioneel is moet geen effect hebben op de subsidie vanuit het potje wijkaccomodaties. Als er andere functies zijn, dan hoort de financiering voor de invulling daarvan uit de potjes voor die andere functies te komen. Als je zuiver wil begroten, dan hevel je dus een deel van het potje wijkaccomodaties over naar de plaatsen op het budget waar deze wel thuis horen. Dit voorkomt ook dat inefficientie en verliezen van de multifunctionele gebouwen met de mantel der liefde worden bedekt en ten koste gaan van het budget voor de overige wijkaccomodaties.

2) Gelijk verdelen over de wijkaccomodaties is toe te juichen, maar niet elk wijkhuis heeft een even groot verzorgingsgebied. Er zal dus toch enige differentiatie nodig zijn. Het is goed om duidelijke criteria te hebben op basis waarvan de budgetten verdeeld worden. Bijkomende complicatie daarbij is dat wijkhuizen soms activiteiten ontplooien die een groter verzorgingsgebied bestrijken dan alleen de eigen wijk. De Zonnesteen in Brouwhuis bedient bijvoorbeeld ook een deel van de zuidkant van Rijpelberg. Een mogelijkheid om de gelden goed toe te wijzen is door per buurt te bekijken hoeveel leden elk wijkhuis er heeft wonen. Vervolgens bepaal je daarmee de omvang in bewoners van het verzorgingsgebied van een wijkaccomodatie. Bijkomend voordeel is dat wijkhuizen over de grenzen van hun wijk kunnen kijken en uitgedaagd worden om de hele wijk te bedienen.

Beantwoorden

De gemeenteraad 1 op 1 laten weten hoe jij denkt over de Voorjaarsnota
Op woensdag 27 mei organiseert de gemeenteraad een hooravond. Tijdens die avond mogen Helmonders (op persoonlijke titel of namens een organisatie) hun mening geven over de Voorjaarsnota 2015 van de gemeente. De hooravond wordt gehouden in de raadzaal in Boscotondo en begint om 19.30 uur.
De hierboven gepresenteerde Voorjaarsnota geeft de grote lijnen aan voor de begroting voor 2016. In dit “huishoudboekje” van de gemeente wordt aangegeven welke inkomsten verwacht worden en waar de gemeente het beschikbare geld aan uit wil geven.
De behandeling van de Voorjaarsnota (op donderdag 4 juni) en de Programmabegroting (in november) zijn 2 van de belangrijkste vergaderingen voor de gemeenteraad in een jaar. Een belangrijk moment voor Helmond en haar inwoners, organisaties en instellingen. Over het bezuinigingsdeel van 10 miljoen euro kon je vooraf via de Stadsgesprekken al je mening over geven.
Nu mag je jouw mening over de voorstellen in de Voorjaarsnota rechtstreeks delen met de gemeenteraad. Want de gemeenteraad hoort graag jouw mening. Wil jij de gemeenteraad laten weten hoe je denkt over de plannen in de Voorjaarsnota? Meld je dan aan als inspreker voor de hooravond.
Stuur vóór vrijdagmiddag 22 mei 16.00 uur een mailtje naar de griffie van de gemeente Helmond ([email protected]). In jouw mailtje:

  • schrijf je jouw naam, jouw telefoonnummer en eventueel namens welke organisatie je spreekt.
  • geef kort aan over welk onderwerp je wilt spreken. Dat onderwerp moet betrekking hebben op de Voorjaarsnota 2015, on topic dus. Is dat niet het geval, dan krijg je geen spreektijd.

Meld je jezelf op tijd aan en heeft jouw onderwerp rechtstreeks betrekking op de Voorjaarsnota 2015, dan krijg je woensdagavond 27 mei maximaal 5 minuten spreektijd.

Beantwoorden

Heel goed zo’n inspraakronde: zo betrek je de bevolking bij de politiek en creëer je draagvlak en weet je wat er speelt en hoe er gedacht wordt door de inwoner van de stad.

Beantwoorden

@John Peeters op donderdag 7 mei 2015 om 11:48:

Eigenlijk is er niks nieuws onder de zon! Die inspraakavonden bestonden al in de vorige raadsperiode. Door diverse instelllingen, verenigingen en individuele burgers is daar al gebruik van gemaakt. Zowel bij de behandelingen VJN als Begroting. Wat deze raadsperiode wel nieuw is, is de inbreng voor mogelijke bezuiniging onderwerpen (via weblog en bijeenkomst Westwijzer ) Daar is zelfs een aparte bijlage van opgesteld. Prima ! Als coalitie genoot, hebben die aktie zeker gewaardeerd. Gr. Berry fractielid Helmond Aktief.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *