3reacties

‘Jouw Centrum van Helmond’ op de weblog!


Goede ideeën voor het project ‘Jouw Centrum van Helmond’ kon je natuurlijk al op de weblog geven. Maar in de reacties vermeldden wij een paar weken terug niet toevallig  “Of schrijf jouw idee alvast hieronder. Want hier lezen ze dat op zeker ook.” Wat is het geval?
De Gemeente Helmond vroeg in december de weblog als mediapartner in dit project. Na goed overleg gaven wij hen een volmondig “ja graag!” En daarom staat vanaf dinsdag de eerste vraagstelling van de gemeente op de weblog.
Bij dat meedenken over ons nieuwe centrum gebruikt de gemeente (naast de weblog) meerdere ‘real life’ kanalen om alle Helmonders mee te laten denken. Zoals ideeënbussen waarin je jouw idee op papier kan deponeren, flyers, een tiental straatinterviews en 2 (volgeboekte) brainstormavonden.
Wat houdt het concreet in dat de weblog mediapartner is? Net als bij het stadsgesprek over de bezuinigingen verzamelt de gemeente via de weblog digitaal de ideeën van Helmonders. De gemeente heeft daarvoor een aantal specifieke vragen en stellingen die zij belangrijk vinden en letterlijk op de weblog komen. Daarop kun jij (24/7 vanaf je bed, bad, broodmaaltijd, bureaustoel, bedrijfsauto of …) reageren middels een creatief, oud, nieuw, groots, klein, leuk, pijnlijk, duur, efficiënt, ingenieus, gewaagd, onmogelijk en/of …. idee.
Wil je een passende afbeelding bij je idee? Mail die mét je reactietekst naar post@deweblog. Zet in het mailonderwerp ‘Reactie Jouw Centrum’ dan plaatsen wij die zsm voor je met de naam die jij opgeeft.
Zoals altijd is ook nu reageren op reacties een goede zaak, samen weten we immers meer. Tip: let een beetje op met het ‘tot de grond toe afbranden’ van andermans idee. Zijn of haar idee is per definitie niet slecht, al was het maar omdat het een ander kan inspireren.
Voor wie het wil weten: de gemeente betaalt de weblog hiervoor net zo veel als jij ons betaalt: 0 eurocent. Net als bij het bezuinigingsproject mailt de gemeente ons de stukken en kan zij niet in het beheer van de weblog. Verantwoordelijk wethouder Erik de Vries ziet en kan dus niks meer op de weblog dan jij.
Enne … tenslotte… de leukste ideeën overall winnen een prijs van de gemeente.


Pst: Wil je winnen, plaats in het betreffende hokje je eigen mailadres (dat niet wordt gepubliceerd). Wordt daarmee een prijs gewonnen, dan krijgt de gemeente dat e-mailadres. Kun je niet wachten tot dinsdag: geef dan nu alvast je idee, want ook die tellen dus mee.

Jouw Centrum van HelmondNavelstaren
3 reacties
Reageer

Een florerend Helmonds centrum

Enkele feiten op een rij
Het Helmonds winkelcentrum wordt als onaantrekkelijk ervaren, er is te weinig reuring en te weinig verscheidenheid. Het centrum heeft een te duur en tijdsbekrompen parkeerbeleid. Mensen willen relaxt winkelen en een zo breed mogelijk aanbod hebben (brede branchering). Winkelen moet een fijne en gezellige aangelegenheid zijn. Een florerend centrum draagt bij aan het algemeen maatschappelijk welzijn van de gehele stad.

Een van de grootste problemen is de toenemende winkelleegstand.
Hieraan liggen meerdere oorzaken ten grondslag. Niet alleen het toenemende internet verkoop, de verregaande digitaliseringsprocessen, voortschrijdende robotisering of grootwinkelconcerns zijn hieraan debet. Er zijn meerdere andere oorzaken te noemen en dienen uitgewerkt.

Zou men Helmond willen adviseren zou dat zijn als volgt:

Adviezen aan ondernemers
-In de hedendaagse consumptiemaatschappij waarin er van alles veel te veel is zal men als kleine zelfstandige meer dan ooit onderscheidend moeten zijn. Het positieve: fysieke winkels en dienstverlenende bedrijven zullen altijd blijven bestaan. Mensen doen immers graag zaken met mensen die ze persoonlijk kennen. Er ontstaat sneller een duurzame klantenbinding. Dit biedt kansen voor succesvol MKB ondernemerschap.

-Nieuwe winkels prikkelen potentiële klanten.
Mensen zijn van nature nieuwsgierig en komen op nieuwtjes af. Vaak treft men een optimistische bedrijfsstart met steun van familie vrienden en kennissen, voldoende cash d.m.v. eigen spaargeld, een lening en of steun vanuit de overheid maar na een tijd lijkt de glans er af te zijn. Er ontstond een luwte, er kwamen steeds minder “kopende” klanten. Klanten krijgen is namelijk niet het probleem, klanten behouden wel. De nieuwigheid is eraf. Een ondernemer moet en kan op dit tijdstip niet meer afwachten maar moet actie ondernemen en hierin creatief zijn.

Belangrijk: doe vooraf je huiswerk en neem op tijd een ervaringsdeskundig ondernemer en ervaringsdeskundige marketingspecialist in de arm. Zij kennen de gevaren maar weten ook dikwijls oplossingen bij problemen. Veel starters hebben een roze bril op en het “ondernemend besef, het ondernemersbloed” komt vaak pas als de starterseuforie weg is en de problemen aanwezig. Het is dan vijf voor twaalf. Hoe langer men wacht hoe moeilijker het wordt.

-De prijs van je product is belangrijk. Wie denkt: ik móet mee met de prijzen van de grootwarenhuizen slaat de plank mis. Dit is voor een kleine zelfstandige haast onmogelijk. Door de massale inkoop van deze bedrijven zijn zij goedkoper immers bepaalt de inkoop voor een groot deel je verkoopprijs. Je zal dus iets moeten toevoegen en aanbieden wat de grote jongens niet bieden. Vooral onderscheidend zijn met je product of je diensten die je aanbiedt zijn bepalend voor succes.

Adviezen aan gemeente
-Steeds meer mensen starten noodgedwongen een bedrijfje, zij werden ontslagen, wegbezuinigd, weg gereorganiseerd of konden op een andere wijze niet meer mee. Menig starter begint vanuit een uitkeringspositie met verregaande consequenties als het fout gaat want ondernemen doe je immers op eigen risico. Het is voor de gemeente een bekend gegeven doch hiermee ook een blok aan het been. Zorg voor juiste begeleiding, stem het werkpleinbeleid beter af op deze ondernemende mensen.

-Een ondernemer die noodgedwongen stopt kan alleen aanspraak maken op een bijstandsuitkering. WW bestaat niet voor ondernemers. Dit heeft verregaande gevolgen als je bijvoorbeeld een koopwoning hebt. Die zal je meestal (gedwongen) moeten verkopen of erger. Een sociale huurwoning is nauwelijks te vinden. Vele ex-ondernemers geraken hierdoor in ernstige problemen, gezinnen geraken getraumatiseerd en komen er nooit meer bovenop. Dit wederom heeft ernstige economische gevolgen. Het aantal langdurige bijstandsuitkeringen stijgt, zorgkosten in het kader van GGZ stijgen buitenproportioneel. Daar waar mensen uit loondienst komende goed opgevangen worden schiet efficiënte hulp aan ondernemers tekort. Juist bij deze is een cumulatie van verdiensten te behalen. Voorkom dit door snel en adequaat in te grijpen met de juiste personen.

-Ga met verhuurders in gesprek. Tolereer geen lange leegstand maar biedt samenwerking. Betrek hierbij deskundigen opdat andere, flexibelere huurcontracten tot stand komen. Creëer een omruilsituatie van huurders als blijkt dat het ene winkel het beter doet op een andere plaats en andersom. Zo gaan beide ondernemingen (inclusief personeel) niet verloren.

Er ligt een belangrijke taak en verantwoording voor de gemeente in het kader van algemene maatschappelijke belangen . Zorg dat deze ondernemers voldoende maar vooral juiste steun krijgen. Creëer oplossingen geen obstakels. Trajecten voor ondernemers met problemen zijn te lang en te tijdrovend. Menig ondernemer meldt zich zelfs niet. Bied een werkbare oplossing in plaats van het advies maar beter te stoppen met een bedrijf. Bedenk dat we in een wereld van transitie leven. Niets is meer als voorheen. Denk en ageer anders, denk ondernemender.

Het MKB is de economische motor van onze samenleving. Een florerend MKB doet een centrum opleven.Heeft iemand naar aanleiding van bovenstaand vragen beantwoord ik die graag.

Jean Pierre Poppeliers

@Jean Pierre Poppeliers op maandag 7 maart 2016 om 17:51:

Als ik je voorstellen goed lees, signaleer je dat veel kansen onnodig blijven liggen doordat (startende) ondernemers en gemeente geen "helikopter-overzicht" hebben over de mogelijkheden en obstakels voor ondernemers in Helmond. Naast de concrete kwesties die je noemt, is het daarom misschien een idee om een "ondernemers-klankbord" op te richten: een laagdrempelig, centraal advies- en informatiepunt waar dat "helikopter-overzicht" wel aanwezig is, waar de individuele ondernemer begeleiding op maat kan krijgen voor zijn/haar specifieke situatie, en dat patronen in hulpvragen kan vertalen naar ongevraagde adviezen aan de gemeente. Er zijn vast wel ervaringsdeskundigen die zich voor een dergelijk "ondernemers-klankbord" willen inzetten.

@Sander Lam op maandag 7 maart 2016 om 18:48:

De onbenutte kansen liggen in zowel de algemene sfeer als voor de betreffende ondernemer.

Voor Helmond zijn solvabele bedrijven goed. Deze hebben doorgaans personeel en groeien. Een groeiend bedrijf vraagt vroeg of laat om meer personeel. Dit biedt mogelijkheden voor de werkgelegenheid.

De ondernemer in nood zal ook liever door willen gaan. Ook dit biedt kansen en mogelijkheden. Door snelle hulp ( waarin ook inbegrepen binnen enkele dagen een betaling voor de eerste levensbehoeften want zo erg is het meer dan eens) kunnen deze ondernemers verder. Een systeem van de ene hand wast de andere is hier denkbaar. Bovendien draagt het positief bij aan het afbouwen van winkelleegstand.

Wat betreft een laagdrempelig ondernemers-klankbord zie ik tal van mogelijkheden die voor alle partijen van belang zijn.
Dit team kan zelfs deels bemand worden door oud ondernemers, jongeren en stagiaires (die al doende leerervaring opdoen en kunnen doorstromen naar regulier werk) en nu een uitkering hebben.
Dit onder supervisie van een gedreven en gepassioneerd ondernemer die zich fulltime inzet.

Het probleem schuilt in de financiering van een dergelijk project. Hier zou de gemeente c.q. overheid positief aan moeten bijdragen. Beslist zijn er veel verdiensten te behalen.

Jean Pierre Poppeliers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: