6reacties

Cor van der Burgt lijsttrekker VVD


Cor van der Burgt (66) is gekozen tot lijsttrekker van de VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Dat maakte wethouder Jos van Bree zojuist via Twitter bekend.
De in Stiphout woonachtige Van der Burgt is de huidige fractievoorzitter van die partij in de Helmondse gemeenteraad. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen was wethouder Yvonne van Mierlo de lijsttrekker, zij is inmiddels uit de politiek vertrokken.

In de reacties hieronder staan updates.

Raadsverkiezingen 2018Nieuw Helmonds nieuws
6 reacties
Reageer

Update 1:
Cor van der Burgt reageerde vanavond verheugd op zijn verkiezing: "Helmond is een mooie stad om te wonen en te werken. Ik vind het een grote eer om als lijsttrekker van de VVD te gaan strijden voor een goede verkiezingsuitslag. Zodat we ook in de komende jaren zo veel mogelijk van onze liberale idealen kunnen verwezenlijken."

Als dit krantenartikel waar is dan is het niet goed voor de partij waarop ik in mijn jeugd graag stemde.

Splijtende ruzie in VVD Helmond om kieslijst; tal van bestuurders en raadsleden keren coalitiepartij rug toe

HELMOND - Een knallende ruzie binnen de VVD Helmond heeft ervoor gezorgd dat meerdere raadsleden en bestuursleden opstappen. De fractie is tot op het bot verdeeld over de totstandkoming van de kieslijst.

De samenstelling van de kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft voor een groot conflict gezorgd binnen de VVD Helmond. Partijvoorzitter in Helmond Fons Bosman is al zijn vertrouwen in de fractie verloren en stapt op, evenals bestuurslid Jan van Gulik en VVD-campagneleider Rob Michiels. De huidige raadsleden Ellen Niessen, Joan Damen en Joshua Möllman hebben ook aangegeven dat ze zich in maart 2018 niet meer verkiesbaar stellen.

Bonje
De bonje is ontstaan toen de concept-kandidatenlijst werd gepresenteerd tijdens de algemene ledenvergadering. Nieuwkomer Belgin Beytur, die op die lijst op nummer twee was gezet, werd door een kleine meerderheid telkens een plekje 'naar beneden' gestemd. Raadslid Damen amendeerde steeds opnieuw, totdat Beytur middels stemming op plaats zeven was beland. De 45-jarige Beytur spreekt van een 'vooraf afgesproken tactiek' en heeft haar conclusies getrokken. De beoogde nummer 2 keert de Helmondse VVD de rug toe.

Vóórdat er werd gestemd had Damen aangekondigd dat hij en zijn collega-raadsleden Niessen en Möllman zich niet meer verkiesbaar zouden stellen. Dat besluit weigerde het trio op dat moment toe te lichten.

Ledenvergadering
Fons Bosman neemt het fractievoorzitter, en tevens nieuwe lijsttrekker, Cor van der Burgt ernstig kwalijk dat hij zich niet heeft laten horen tijdens de ledenvergadering. ,,Op het moment dat Beytur zo opzichtig wordt weggestemd, verwacht je leiderschap. Zeker omdat Van der Burgt heeft ingestemd met de conceptlijst. Hij had nota bene een adviserende rol bij de totstandkoming ervan", zegt Bosman.

Van der Burgt reageert op die kritiek dat hij niet op de stoel van de leden heeft willen zitten: ,,Dat past niet. Ik wil geen invloed uitoefenen op een algemene ledenvergadering. Ik ben akkoord gegaan met de lijst, zoals die was. Of Beytur een goede nummer twee was geweest? Ik praat niet over individuele personen. De ledenvergadering heeft gesproken."

https://www.ed.nl/helmond/splijtende-ruzie-in-vvd-helmond-om-kieslijst-tal-van-bestuurders-en-raadsleden-keren-coalitiepartij-rug-toe~af99a6f5

zwevende kiezer

Update 2:
De VVD heeft haar kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart gepresenteerd die met dit verkiezingsprogramma (pdf) de strijd aangaan.

 1. Cor van der Burgt
 2. Serge van de Brug
 3. Jeanne Janssen
 4. Sandra Stijkel
 5. Theo Manders
 6. Michael Akkers
 7. Hans de Greef
 8. Christ Drouen
 9. Lydia van Bokhoven - v.d. Burg
 10. Matijs Sneijers
 11. Henk Streeder

Het programma is wel erg pvv gebaseerd met de sluiting van radicale gebedshuizen en voorkomen van terugkeerders uit Syrië. (Laura H uit Stiphout?)
Maar gelukkig nog genoeg klassieke VVD punten die me wel aanspreken.

Zeeuws Vlaminv

Mijn vertrouwen in de plaatselijke ( = Helmondse ) politiek is in de afgelopen jaren alleen maar verminderd en is op dit moment nihil, maar ik heb wel een oplossing in het kader van de zo broodnodige bestuurlijke c.q. politieke vernieuwing, namelijk invoering van de marktwerking in de politiek, gebaseerd op het principe van VRAAG en AANBOD, waarbij de VRAAG uit de markt allesbepalend is.

Voorbeeld:
Een gemeenteraad van een hypothetische gemeente bestaat uit 40 gemeenteraadsleden;

De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen is 60%;
Dit betekent, dat 60% van de in potentie 40 raadsleden (= 24 raadsleden) daadwerkelijk benoemd worden, uiteraard proportioneel verdeeld over de per partij uitgebrachte stemmen;

Dit doet recht aan de kiezers die gebruik gemaakt hebben van hun stemrecht en ook aan de kiezers die om welke reden dan ook thuisgebleven zijn. En dit doet ook recht aan de zo ongeveer heilig verklaarde marktwerking;
.
De 24 raadsleden die een plaats hebben gekregen in de gemeenteraad krijgen FLEX - contracten aangeboden; laten we zeggen 2 FLEX - contracten van twee jaar. (Er is toch geen enkele politicus die ervan uitgaat, dat een politieke functie een baangarantie geeft!);

Na elke twee jaar vindt een evaluatie plaats. Het ligt voor de hand, dat een dergelijke evaluatie een interne partijzaak is.

Dit betekent in de praktijk wel, dat het college van B & W minder "politiek" en "bestuurlijk" gecontroleerd wordt, maar dat is in de Helmondse situatie nu ook al zo. (Ik hoef alleen maar te verwijzen naar het openbaar vervoer - dossier!)

Op dit moment speelt deze discussie ook in het Europees Parlement (EP): door de Brexit verdwijnen de Britse EP - zetels. De vraag is nu of de vrijkomende zetels leeg blijven óf verdeeld gaan worden over alle lid - staten minus het VK. Nederland zou in dat geval er +/- 3 EP - leden bijkrijgen.

Ik ben een tegenstander van de tweede optie en een voorstander van de eerste optie en niet in de laatste plaats om financiële redenen. Een flinke bezuiniging. In Brussel. En ook in Helmond!

Peter van Lieshout

Deze column is wel ERG snel verwijderd door de redactie van "de weblog van Helmond"! En dan heb ik het nog niet eens gehad over wethouders MET/ZONDER FLEX - contracten! Maar dat bewaar ik wel tot een volgende keer...

Peter van Lieshout

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: