434reacties

Nieuw Helmonds Nieuws 2009


Dit log is de opvolger van het log Nieuw Helmonds Nieuws. Met 502 reacties (berichten) in 370 dagen zit dat log zo vol dat het voortaan te langzaam laadt. Vandaar dat we de reacties van dat vorige log afsloten en deze opvolger openen.
Ook hier weer de persberichten die wij ontvangen over wat er in de gemeente Helmond gaat gebeuren of gebeurd is. En ook nu weer met als doel je als eerste te informeren over het Helmonds nieuws dat ons ter ore komt. Nieuws is immers alleen nieuws als het nieuw is.
Vang jij zelf ergens een bericht op dat én de moeite én feitelijk Helmonds nieuws is, leuk als je dat hier zelf plaatst. Plaats dat nieuws dan zonder je eigen mening in de reactie. Heb je er een mening over, dan plaats je die in een nieuwe reactie daaronder. Zo blijft nieuws & mening gescheiden.
Berichten over aankomende evenementen plaats je zoals anders nog steeds in het log Zet je evenement op de agenda. Betreft het roddel en niet echt hard nieuws dan blijft Helmonds Eigen RoddelRubriek de aangewezen plek.

Nieuw Helmonds nieuws
434 reacties
Reageer

Verkeerslicht met wachttijdvoorspeller bij 2 oversteekplaatsen
De gemeente Helmond is een proefproject gestart met verkeerslichten met een wachttijdvoorspeller bij twee oversteekplaatsen aan de Dorpsstraat in de Helmondse wijk Stiphout. De wachttijd-voorspeller is een innovatieve toepassing, waarmee de gemeente Helmond wil onderzoeken of het de veiligheid voor de voetganger en de acceptatie voor het wachten vergroot. Helmond is de tweede gemeente in Nederland waar deze innovatieve verkeerslichten gebruikt worden.
Als een voetganger bij het oversteekpunt - ter hoogte van het "Kloostergebouw" en bij de winkels aan de Dorpsstraat - wil oversteken, geeft de wachttijdvoorspeller aan hoe lang het nog duurt voordat het verkeerslicht op groen springt. Dit gebeurt met aflopende lampjes in het voetgangersverkeerslicht. Vervolgens geeft de voorspeller aan hoe lang er (nog) overgestoken kan worden. Het is een continue proces, dat elke keer in gang wordt gezet als een voetganger kenbaar maakt over te willen steken, door de drukknop aan te raken.
Op de twee oversteekplaatsen aan de Dorpsstraat bevonden zich voorheen traditionele verkeerslichten. Deze zijn door de gemeente Helmond gerenoveerd tot de innovatieve lichten met de wachttijdvoorspeller. De gerenoveerde verkeerslichten zijn voorzien van een veilige spanning van 42 Volt. De drukknoppen zijn elektronisch en hebben een terugmelding: "wacht op groen". Aanraking van de drukknop is al voldoende om kenbaar te maken dat men wil oversteken. De lichten zelf zijn vervangen door energiezuinige LED-lampen met een levensduur van acht tot tien jaar.
De gemeente Helmond loopt voorop als het gaat om het toepassen van nieuwe innovatieve systemen in het verkeer. Regelmatig neemt Helmond dan ook deel aan pilot projecten die te maken hebben met onderzoek naar nieuwe systemen in het verkeer. Zo is onlangs gestart met Tovergroen - 'groenverlenging' voor vrachtverkeer - op de N279 en nu dus met de verkeerslichten met wachttijdvoorspeller aan de Dorpsstraat. Deze onderzoeken moeten er voor zorgen dat het verkeer in de toekomst minder milieubelastend wordt, beter doorstroomt en dat de verkeersveiligheid wordt vergroot.

Hieronder schematisch weergegeven hoe het verkeerslicht werkt.

      Situatie 1               Situatie 2                  Situatie 3                   Situatie 4

-> Situatie 1, rood licht:
Als zich geen voetganger bij de oversteekplaats bevindt, straalt het verkeerslicht het bekende rode stilstaande voetgangersfiguur uit.
-> Situatie 2, een voetganger wil oversteken:
Als een voetganger bij het verkeerslicht komt en de drukknop aanraakt, komt op deze drukknop de melding "wacht op groen". In het onderste verkeerslicht komt het woord "wacht" te staan. Ook loopt daarin een cirkel van witte lampjes met de klok mee naar boven af. Deze lampjes geven aan hoe lang de voetganger nog moet wachten tot het licht op groen springt. De snelheid van het aflopen is afhankelijk van het aanwezige overige verkeer.
-> Situatie 3, de voetganger krijgt groen licht:
Wanneer de voetganger groen licht krijgt, verschijnt er een groen voetgangersfiguur in het onderste licht. In het bovenste licht loopt een cirkel van groene lampjes met de klok mee naar boven af. Deze lampjes geven aan hoe lang de voetganger nog kan oversteken.
-> Situatie 4, de alles-rood tijd:
Als de tijd dat de voetganger kan oversteken bijna voorbij is, gaat het figuurtje groen knipperen (zoals geel licht bij autoverkeer). Het figuurtje wordt weer in rood naar het bovenste licht gestuurd en er blijft een kwart cirkel met groene lampjes over. Deze kwartcirkel loopt af met de klok mee en geeft de alles-rood tijd aan. Deze alles-rood tijd, of ontruimingstijd, is de veiligheid die wordt gegeven aan de voetganger om nog veilig de overkant te bereiken, voordat het autoverkeer groen krijgt. Zodra het laatste groene lampje uit gaat, krijgt het autoverkeer groen.

Lachen, in Stiphout mogen ze dus proefkonijn spelen. Als dat maar goed gaat.

Winkeldief van Albert Heijn servies gearresteerd
Dinsdagavond heeft de politie omstreeks 20.30 uur op het Herc Seghersplantsoen een 20-jarige Helmonder aangehouden. De politie kreeg de melding dat de verdachte een servies weg had genomen bij een supermarkt aan de Torenstraat. Vervolgens ging hij ervandoor in een auto. Een medewerkster van de supermarkt noteerde het kenteken, waardoor hij op het Herc Seghersplantsoen aan kon worden gehouden. Twee inzittenden gingen ervandoor. De man is meegenomen naar het bureau waar proces-verbaal is opgemaakt. Het voertuig is voor controle in beslag genomen.

Man opgepakt voor het slaan van zijn vrouw
De politie heeft dinsdagmiddag rond 17.40 uur in zijn woning een 34-jarige man uit Helmond West aangehouden. De man wordt verdacht van mishandeling van zijn 28-jarige vrouw. Hij zou haar onder meer diverse keren geslagen hebben. De man is in verzekering gesteld voor verder onderzoek.

3 Fietsendieven opgepakt
Dinsdagavond rond 21.30 uur heeft de politie twee meisjes van 17 jaar in de Stationsstraat en één 18-jarige man op het Stationsplein aangehouden. De politie betrapte de man terwijl hij een fiets aan het stelen was. Toen de politie de man hier op aansprak ging hij er vandoor. Na een korte achtervolging kon de man alsnog op de Stationsplein worden aangehouden. De man is meegenomen naar het politiebureau waar hij is ingesloten. De twee meisjes, die bij de man hoorden, hadden allebei een gestolen fiets bij zich. Ook zij zijn meegenomen naar het bureau. Tegen hen is proces-verbaal opgemaakt. De gestolen fietsen zijn in beslag genomen.

Beschonken Helmonder in Nuenen gearresteerd na ongeval
De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag omstreeks 1.45 uur op de A270 een 33-jarige automobilist uit Helmond aangehouden. De politie kreeg de melding dat er een ongeval plaats had gevonden op de A270. Toen de politie arriveerde lag het voertuig in de sloot. De automobilist was er al uit. Bij de verdachte is een blaastest afgenomen waaruit bleek dat hij teveel alcohol had gedronken. Hij is meegenomen naar het bureau waar een promillage van 1,6 is vastgesteld. Het rijbewijs is ingevorderd en er is proces-verbaal opgemaakt.

Vernieuwende aanpak huishoudelijke verzorging
De afgelopen maanden is de Gemeente Helmond erin geslaagd een vernieuwende aanpak te ontwikkelen voor de huishoudelijke verzorging: persoonlijke ondersteuning. Dat heeft de gemeente niet alleen gedaan, maar samen met zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en cliëntenorganisaties. Kern van de nieuwe aanpak is dat de burger centraal staat en dat mensen actief worden betrokken bij de invulling van hun hulpvraag. Er wordt uitgegaan van de eigen kracht van de cliënt en zijn of haar omgeving; helemaal volgens de gedachte van de Wmo.
De gemeente en de zorgaanbieders zijn ervan doordrongen dat de toenemende vergrijzing, de toenemende krapte op de arbeidsmarkt in de zorg en de verdere uitkleding van de AWBZ het nodig maken om de huishoudelijke verzorging op een andere manier te organiseren.

De afgelopen maanden is In het kader van de nieuwe aanbesteding van huishoudelijke verzorging dan ook een grondige verkenning uitgevoerd, met als doel een duurzame aanpak van huishoudelijke verzorging. Duurzaam op kwalitatief gebied én op financieel gebied. De gemeente wil burgers de garantie kunnen bieden van een kwalitatief hoogwaardig voorzieningenniveau dat voorziet in de huidige en toekomstige hulpvragen. Bij die verkenning heeft de gemeente verschillende zorgaanbieders en welzijnsorganisaties betrokken.

Met ingang van 1 januari 2010 gaat de gemeente Helmond werken vanuit de nieuwe filosofie, die persoonlijke ondersteuning heet. Persoonlijke ondersteuning gaat ervan uit dat burgers zo veel en zo lang mogelijk zichzelf willen en kunnen redden. Daarbij worden mensen ondersteund waar dat nodig is. Ze worden geholpen hun eigen kracht te versterken, maar ook de zogenaamde 'maatschappelijke steunsystemen' rondom hen, in hun eigen buurt of wijk, in te zetten. Concreet betekent dit, dat wordt uitgaan van wat mensen wél zelf kunnen of wél zelf kunnen organiseren voordat wordt overgegaan tot de inzet van professionele Wmo-zorg.

Met maatschappelijke steunsystemen wordt bedoeld de hulp van familie, vrienden en buren. Er wordt samen met mensen eerst gekeken naar welke hulp er uit de eigen kring kan komen. Want een helpende hand van de eigen dochter, goede vriend en de buurvrouw is veel plezieriger dan die van een vreemde. Daarnaast wordt een scala aan collectieve voorzieningen georganiseerd, waarvan meerdere mensen gebruik kunnen maken. Deze voorzieningen maken ook deel uit van de maatschappelijke steunsystemen.

In lijn van het gemeentelijk beleid wordt het gebruik van collectieve welzijnsvoorzieningen meer gestimuleerd dan individuele zorgvoorzieningen. Heel concreet betekent dit dat diensten als wassen en strijken, het verstrekken en voorbereiden van maaltijden en het doen van boodschappen op een andere manier worden georganiseerd. Welzijnsorganisaties zullen diensten ontwikkelen om de hulpvragen van mensen op dit gebied in te kunnen vullen. Zo kunnen de thuiszorgmedewerkers zich concentreren op datgene waarvoor ze zijn opgeleid: de huishoudelijke verzorging.
Tot slot wordt gestimuleerd dat mensen met lichte beperkingen vaker gebruik gaan maken van activiteiten in verzorgingshuizen en in wijk- en buurthuizen.

à‰én van de kernelementen van persoonlijke ondersteuning is dat veel uitgebreider dan nu met mensen wordt bekeken wat nu precies hun hulpvraag is en hoe deze het beste ingevuld kan worden. Nu ontvangen mensen een indicatie van de gemeente na een telefoongesprek of een kort huisbezoek. In de nieuwe situatie krijgen mensen uitgebreid de gelegenheid hun situatie persoonlijk toe te lichten. Deze uitgebreide indicatie zal niet door de gemeente worden gedaan, maar door externe professionals. Iedere cliënt ontvangt uiteindelijk een individueel ondersteuningsplan waarin is vastgelegd hoe en met wiens ondersteuning hun hulpvraag wordt ingevuld.

Voordat de aanpak Persoonlijke Ondersteuning op 1 januari 2010 van start kan gaan, worden samen met de welzijnsorganisaties, de maatschappelijke steunsystemen 'gebouwd'. Verschillende collectieve voorzieningen worden ingericht en uitgetest. Deze maand al gaat de pilot (proef) woonservicediensten van start. Een plan dat een tijd op de plank heeft gelegen, maar door de nieuwe aanpak opnieuw actueel is geworden. Met woonservicediensten worden bedoeld de laagdrempelige diensten in en rondom het huis, zoals hulp bij de administratie, klussendiensten, boodschappenservice en tuinonderhoud. Door gebruik te maken van deze diensten wordt het makkelijker om thuis en in de wijk te blijven wonen en leven. De diensten kunnen verleend worden door opgeleide vrijwilligers, stagiaires of door betaalde dienstverleners; dat is afhankelijk van het type dienst.

Weer een beroving, nu op de Haaglaan, getuigen gezocht
De politie zoekt getuigen die mogelijk iets gezien hebben dat te maken kan hebben met het volgende incident. Zaterdagmorgen 11 april omstreeks 2.15 uur vond er een beroving plaats op de Haaglaan. Het slachtoffer, een 31-jarige Helmonder, werd door een voor hem onbekende man geduwd en geslagen. De overvaller eiste geld van hem. De dader ging er uiteindelijk met enkele euro's als buit vandoor. Het volgende signalement van de dader is bekend: het gaat om een man met een licht getinte huidskleur. Hij heeft een lichaamslengte van ongeveer 1,85 m en is verder breed van postuur. Voor zover bekend droeg de man blauwe trui met daarop een lichtkleurige vierkant op de voorzijde geprint. De politie heeft inmiddels een buurtonderzoek verricht. Mocht u iets gezien hebben dan kunt u contact opnemen met de politieafdeling Helmond West, tel: 0900 - 8844. Anoniem kan ook 0800 - 7000.

@ Vernieuwende aanpak huishoudelijke verzorging
Je kan het nou wel 'vernieuwend' noemen en de alom opgehemelde mantelzorg opnieuw van stal halen, maar het is natuurlijk gewoon een ordinaire én (want) forse bezuinging. Dat kan zelfs de prietpraat van een 'senior communicatieadviseur' niet verbergen.
Bepaald geen goed nieuws voor mensen die hulp nodig hebben. Ik kom daar nog wel eens op terug,binnenkort.

Combivisie en de gemeente nemen digitale marktplaats HIX in gebruik
Op woensdag 22 april nemen Stichting Combivisie en de gemeente Helmond de digitale marktplaats Helmond Internet eXchange (HIX) officieel in gebruik. Ook wordt die dag de hoogwaardige glasvezelverbinding Helmond - Eindhoven geopend, waarmee de HIX ook verbonden wordt met andere Brabantse steden. Het eerste zichtbare resultaat van deze verbinding wordt ook gepresenteerd: het bekijken en uitlezen van de camerabeelden in het uitgaansgebied van Helmond - in het kader van Criminee - in de Regionale Toezicht Ruimte (RTR) in Eindhoven.
Tijdens de bijeenkomst in het historische Kasteel van Helmond houdt de heer J. van der Zanden, voorzitter van Stichting Combivisie, een toespraak over maatschappelijke breedbanddiensten en de digitale marktplaats HIX. Wethouder C. Bethlehem gaat in op het beleid van de gemeente Helmond inzake de ontwikkeling van breedbandtoepassingen voor een breed publiek en burgemeester A. Jacobs vertelt over het cameratoezicht in het uitgaansgebied van Helmond en de centrale meldkamer RTR.
Stichting Combivisie en de gemeente Helmond hebben gezamenlijk het initiatief genomen om een onafhankelijk en snel digitaal knooppunt in Helmond op te zetten onder de naam Helmond Internet eXchange. HIX heeft als doel om lokale, regionale en interregionale communicatienetwerken onderling te koppelen, zonder winstoogmerk. Het gaat dan onder meer om de koppeling tussen de snelle glasvezelknooppunten in Helmond, Eindhoven, Den Bosch, Breda, Tilburg en Roosendaal, onder de naam Taxan.
Criminee! is de uitingsvorm van het Regionale Platform Criminaliteitsbeheersing Oost-Brabant. Dit platform houdt zich actief bezig met het initiëren en stimuleren van publiek private samenwerking voor beheersing van criminaliteit. De Regionale Toezicht Ruimte is een goed voorbeeld van deze samenwerking. In dit concept werken ondernemers, gemeenten, particuliere beveiligers en politie intensief samen om - met behulp van intelligent cameratoezicht - de criminaliteit te beheersen.

Grote hennepknipperij ontdekt, 11 verdachten aangehouden
De politie heeft donderdag rond 15.00 uur een hennepknipperij ontdekt in de schuur van een woning aan de Doctor Ledelstraat.
Op het moment dat agenten de woning binnen gingen, troffen zij zeven personen aan die henneptoppen aan het knippen waren. In de woning werd door de politie voor ruim 37 kilo aan geknipte henneptoppen en ruim 16 kilo aan hennepplanten in beslag genomen. Elf verdachten werden door de politie aangehouden. Negen van de elf verdachten komen uit Helmond en zijn tussen de 16 en 55 jaar oud. De tiende verdachte, een 35-jarige man, heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. De elfde verdachte is een 47-jarige Pool. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Zeven verdachten zijn na verhoor in vrijheid gesteld. De 45-jarige bewoner is in verzekering gesteld.

Verdachte van grote vechtpartij in de Rijpelberg aangehouden
De politie heeft vrijdagmiddag rond 12.30 uur een 46-jarige Helmonder aangehouden in zijn woning in Helmond Oost. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij een vechtpartij die zondagochtend 12 april in een woning aan de Weg door de Rijpel heeft plaatsgevonden. Bij deze vechtpartij werd gebruik gemaakt van slag- en steekwapens (zie ook dit bericht). Eerder werden twee verdachten aangehouden. Uit onderzoek bleek dat zij slachtoffers waren, zij worden niet meer als verdachten gezien. Een 21-jarige slachtoffer uit Polen ligt nog in het ziekenhuis. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

In werking zijn hennepkwekerij aangetroffen, verdachte gearresteerd
De politie heeft vrijdag rond 12.00 uur een 30-jarige man uit Polen aangehouden in een woning aan de Hertogstraat. In de schuur bij de woning troffen agenten een in werking zijnde hennepkwekerij aan met vijf planten. Ook troffen zij 32 gripzakjes met wiet aan. De planten, kweekapparatuur en 32 gripzakjes zijn in beslag genomen. De 30-jarige Pool is na verhoor heengezonden. Hij is niet de eigenaar van de woning. De politie heeft de zaak verder in onderzoek.

Helmonder bij aantreffen hennepkwekerij in Geldrop aangehouden
Agenten hebben vrijdag omstreeks 11.45 uur twee verdachten aangehouden. Het gaat om een 42-jarige Helmonder. Hij werd in de Witte de Withstraat aangehouden. Kort hierna werd een 48-jarige vrouw in haar woning in de eerder genoemde straat aangehouden. In haar woning werd een hennepkwekerij aangetroffen. Er was zojuist geoogst maar de hennep bevond zich niet langer in de woning. De politie beschikte over informatie dat er in de woning een hennepkwekerij zou zijn. Toen de politie arriveerde wilde de man, die zich ter hoogte van de voordeur van de bewuste woning bevond, weglopen. Tegen hen is proces-verbaal opgemaakt. De hennepkwekerij is ontmanteld.

Politiehonden vinden inbrekers
De politie heeft zaterdagmorgen in alle vroegte 3 inbrekers aangehouden in een schuur achter een woning aan de Medevoort. Het gaat om een 22-jarige man uit Maastricht, een 35-jarige man uit Meerssen en een 45-jarige man uit Ulestraten. Even na middernacht (zaterdagochtend) kreeg de politie een melding dat er zou worden ingebroken in een bedrijf aan de Medevoort. Eenmaal op locatie aanwezig constateerden de agenten dat er in het winkelgedeelte was ingebroken; een buitenraam was geforceerd. Eenmaal binnen in het pand pikte een politiehond een geur op. Dit spoor liep weer naar buiten en kwam via diverse modderakkers en via een kapot geknipt hekwerk uit in de buurt van het station 't Hout. Na ruim 1,5 uur zoeken door drie politiehonden, bleven de viervoeters bij een woning aan de Medevoort staan. Toen de politie aanbelde maakten de nietsvermoedende bewoners open en lieten de honden hun werk doen. Achter de woning in een schuur sloegen ze aan; de drie inbrekers probeerden zich hier schuil te houden. Een van hen probeerde nog weg te lopen maar bij de mededeling dat de politiehond zou worden los gelaten bleef deze verdachte staan en kon ook hij in de boeien worden geslagen. De drie hadden inbrekerswerktuigen bij zich. Volgens de sleutelhouder van het bedrijfspan is de kassalade met geld weggenomen. De inbrekers hadden ook papiergeld bij zich, vermoedelijk van diefstal afkomstig. Ze zijn voor verder onderzoek in verzekering gesteld.

Jongen (16) aangehouden voor het trappen tegen fiets
De politie hield vrijdagavond om 21.15 uur op de Prins Karelstraat een 16-jarige jongen uit Helmond aan. Op het moment dat de politiesurveillance passeerde, trapte de jongen een fiets die daar geparkeerd stond omver. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.

Verdachte van straatroof met geweld snel aangehouden
De politie heeft zaterdagochtend omstreeks 3.50 uur op de Baroniehof een 26-jarige Helmonder aangehouden. Hij wordt verdacht van een straatroof even daarvoor gepleegd op de Weg door de Rijpel, ter hoogte van de fietsbrug. Een 19-jarige stond hier met zijn fiets stil en sprak een kennis via zijn mobieltje. Hij werd benaderd door vier jongeren, waaronder de verdachte. Deze vroeg aan hem een vuurtje. De 19-jarige kreeg vervolgens van de verdachte een klap en viel hierdoor op de grond. Vervolgens werd hij beroofd van zijn fiets, mobieltje, portemonnee en wat schoolspullen. Op basis van een signalement kon de verdachte even later worden aangehouden. Hij is voor verder onderzoek in verzekering gesteld. Het slachtoffer deed aangifte.

Slingerende automobilist onder invloed van drugs aangehouden
Een 24-jarige automobilist uit Someren is zaterdagavond om 18.00 uur door agenten op de Lagedijk aangehouden. Meerdere ooggetuigen waarschuwden de politie en vertelden dat ze de latere verdachte slingerend over de Vossenbeemd zagen rijden. Vervolgens zou de automobilist stilstaan op de Lagedijk en vreemd gedrag vertonen. Toen de politie arriveerde bij de stilstaande auto was de man niet aanspreekbaar. Hij had zijn rijbewijs niet bij zich. Uit onderzoek werd de identiteit van de man alsnog bekend. De verdachte was onder invloed van drugs. In het voertuig trof de politie flessen met een vloeistof aan; vermoedelijk gaat het om ghb. In verband met de toestand van de verdachte, werd hij naar het ziekenhuis overgebracht. Het voertuig en de flessen vloeistof zijn in beslag genomen. Het rijbewijs van de verdachte zal worden ingevorderd en tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.

Politie houdt automobiliste aan na verlaten plaats ongeval
Zaterdagmiddag om 17.10 hield de politie op de Deurneseweg in Helmond een 36-jarige automobiliste uit Helmond aan. Even daarvoor verleende ze op Dorpstraat in Bakel geen voorrang aan een 3-wielig motorvoertuig, toen zij het parkeervak verliet. Een aanrijding was het gevolg, waarna de bestuurster direct de plaats van het ongeval verliet. Omdat door de aanrijding een van de kentekenplaten van de auto was achtergebleven, kon de politie de automobiliste even later alsnog aanhouden. Tegen haar is proces-verbaal opgemaakt.

2 Buurtbewoners aangehouden na buurtgevecht
De politie heeft zondagmorgen omstreeks 1.00 uur twee Helmonders van 32 en 43 jaar aangehouden in de W. Prinzenstraat. De twee maakten zich schuldig aan openlijke geweldpleging. Oorzaak was onenigheid tussen buurtbewoners aan de W. Prinzenstraat en van de Zangershof. Ze zijn elkaars achterburen. Op een gegeven moment brak er een vechtpartij uit tussen de twee groepen. Daarbij kreeg een 22-jarige Helmonder een kopstoot van een van de aangehouden personen. De twee verdachten zijn ingesloten voor verder onderzoek.

Dronken Portugese automobilist rijbewijs kwijt na ongeluk
De politie hield zondagmorgen omstreeks 6.00 uur op de Europaweg een automobilist aan. Het gaat om een 53-jarige Portugees zonder vaste woon- en verblijfplaats. De automobilist was met zijn voertuig in een sloot beland, nadat hij eerst tegen een lantaarnpaal en een boom botste. De man bleek teveel drank op te hebben, zo bleek uit een ademanalyse: een alcoholpromillage van 1,25. Het rijbewijs van de man is ingevorderd.

Vakantieverzuim op basisscholen wordt gecontroleerd
Vrijdag 24 april wordt in de regio Helmond een grootschalige controle gehouden op vakantieverzuim op scholen voor het basisonderwijs. Tussen 08.30 en 12.00 uur bezoeken de leerplichtconsulenten van de gemeenten steekproefsgewijze scholen en controleren samen met de directies of kinderen ongeoorloofd afwezig zijn.
Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt contact opgenomen met de ouders of verzorgers van het kind. Er is bewust gekozen voor deze dag omdat die middag de z.g. Meivakantie begint. Ouders van leerplichtige kinderen zijn namelijk verplicht zich te houden aan de vakantieperioden die de school vaststelt.
Ongeoorloofd schoolverzuim is een overtreding waarvoor een straf kan worden opgelegd. Het straffen is maatwerk. Ouders die zelf de aanleiding zijn voor het verzuim van hun kind of op de hoogte zijn van dat verzuim worden hierop aangesproken. Zij lopen grote kans een proces verbaal te krijgen.
De regiogemeenten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren organiseren gezamenlijk deze controleactie. Het doel van de actie is niet om zo veel mogelijk spijbelaars te pakken maar een duidelijk signaal te geven dat de overheid ongeoorloofd schoolverzuim niet accepteert.

Dronken automobiliste na rijverbod weer aangehouden
De politie heeft maandagmorgen rond 3.00 uur op de Zuid-Koninginnewal een 27-jarige automobiliste zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. De vrouw werd eerder die avond aangehouden omdat ze met teveel alcohol op achter het stuur had gezeten. Met een rijverbod verliet ze even later het politiebureau. Direct hierna zagen agenten dat de vrouw weer plaats nam achter het stuur om te gaan rijden, waarop ze opnieuw aangehouden werd. De auto is in beslag genomen. Zij is na verhoor in vrijheid gesteld. Tegen haar wordt proces-verbaal opgemaakt.

Verdachten voor heling quad opgepakt
De politie heeft maandag rond 9.40 uur op de Dijksestraat een 16-jarige Helmondse jongen en een 18 jarige man uit Boxtel aangehouden. Surveillerende agenten zagen daar bij een winkelpand een persoon met een quad staan. Bij controle van het voertuig bleek dat deze gestolen was. Volgens de persoon bij de quad zou de bestuurder in de winkel zijn. Binnen troffen agenten de bestuurder aan. De quad is in beslag genomen. Beide mannen zijn vervolgens aangehouden voor heling en ingesloten voor verder onderzoek.

Dronken automobiliste zonder geldig rijbewijs aangehouden
De politie heeft maandag rond 2.30 uur op de Molenstraat een 21-jarige Eindhovense aangehouden. Kort daarvoor zagen agenten de vrouw in haar auto daar rijden. Bij het zien van de politie reed de vrouw plotsklaps een invalideparkeerplaats op. Bij controle bleek dat zij teveel alcohol gedronken had. Op het politiebureau blies zij een alcoholpromillage van ruim 1,40. Ook bleek dat de vrouw niet in het bezit was van een geldig rijbewijs. De vrouw is meegenomen naar het politiebureau. Na verhoor mocht zij naar huis. Tegen haar is proces-verbaal opgemaakt.

2 Dronken automobilisten moeten hun rijbewijs inleveren
De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag omstreeks 0.15 uur op de Dierdonklaan een 40-jarige automobilist uit Helmond aangehouden. Tijdens een controle bleek de verdachte teveel alcohol te hebben gedronken. Hij bleek een promillage van ruim 1,4 te hebben. Hij is meegenomen naar het bureau waar zijn rijbewijs is ingevorderd. Tevens is er proces-verbaal opgemaakt.
Dinsdagmorgen heeft de politie in de 1e Haagstraat een 49-jarige automobilist uit Helmond aangehouden. De politie hield de bestuurder staande omdat hij mistlicht voerde. Bij de controle bleek de man teveel gedronken te hebben. Bij hem werd een promillage van ruim 1,7 vastgesteld. Het rijbewijs is ingevorderd en er is proces-verbaal opgemaakt.

Hennepkwekerij opgerold
Dinsdagmiddag heeft de politie rond 15.45 uur bij zijn woning aan de Rooseindsestraat een 18-jarige man uit Helmond aangehouden. De politie kreeg anonieme meldingen dat er vermoedelijk een hennepkwekerij aanwezig was in de buurt van de woning. In de schuur bij de woning werd de kwekerij met 62 planten aangetroffen. De stroom werd illegaal afgetapt. Alle planten en de kweekapparatuur zijn in beslag genomen. Tegen de Helmonder is proces-verbaal opgemaakt.

Man gearresteerd voor slaan van echtgenote
De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag rond 0.45 uur in zijn woning in Helmond West een 41-jarige man aangehouden. De man zou daar zijn 36-jarige echtgenote meerdere malen hebben geslagen. Hij is meegenomen naar het bureau waar hij is ingesloten.

Programma Dodenherdenking 2009
Op maandag 4 mei a.s. zal de jaarlijkse dodenherdenking in Helmond plaatsvinden bij het bevrijdingsmonument in het Hortensiapark aan de zijde van de Wethouder Van Wellaan. Door het gemeentebestuur van Helmond is hiervoor het volgende programma vastgesteld:
19.45 uur: Samenkomst bij bevrijdingsmonument met toespraak burgemeester
19.52 uur: Helmonds Mannenkoor brengt twee liederen ten gehore
19.58 uur: Last Post
20.00 uur: Twee minuten absolute stilte 20.02 uur: Krans- en bloemlegging door burgemeester drs. A.A.M. Jacobs namens het college van burgemeester en wethouders van Helmond, door de heer L. den Breejen namens de gemeenteraad, vertegenwoordiging Helmondse veteranen, Vrienden Royal Norfolk Regiment, Helmondse instellingen / verenigingen en publiek. Tot slot worden door de aanwezige jongeren bloemen bij het monument neergelegd.
20.10 uur: Wilhelmus door Helmonds Mannenkoor
20.12 uur: Einde samenkomst

Gratis parkeren in centrum Helmond op Koninginnedag
Op Koninginnedag (donderdag 30 april) kan er gratis geparkeerd wordt in het centrum van Helmond. Dat geldt zowel voor de gemeentelijke parkeergarages als de betaald parkeervakken. Er mag alleen geparkeerd worden in de daarvoor bestemde vakken. Om meer mensen de gelegenheid te geven hun fiets of bromfiets op Koninginnedag te stallen, worden de bewaakte fietsenstallingen tijdelijk vergroot met bouwhekken. De gemeente Helmond wil stimuleren dat tijdens Koninginnedag zoveel mogelijk bezoekers naar het Helmondse centrum komen.
De openingstijden van de gemeentelijke parkeergarages op Koninginnedag zijn:
* Parkeergarage Boscotondo: 07.30-01.00 uur
* Parkeergarage City (onder City Sporthal): 08.00-00.45 uur
* Parkeergarage Doorneind: 07.30-22.00 uur
Na 22.00 uur zijn de beheerders van de parkeergarage Doorneind niet meer aanwezig, maar kan de garage nog verlaten worden door gebruik te maken van een inrijdkaart. Meer informatie staat op het instructiebord op de kleine deur, naast de drie rolluiken aan de voorzijde. De Elzaspassage is geen gemeentelijke parkeergarage. Hier kan tegen betaling geparkeerd worden van 11.00 tot 18.00 uur.
De openingstijden van de gratis bewaakte fietsenstallingen op Koninginnedag zijn:
* Fietsenstalling Speelhuisplein: 08.15-18.30 uur
* Fietsenstalling Kasteel Traverse: 08.15-18.30 uur
* Fietsenstalling Doorneind: 07.30-22.00 uur
Alle drie de fietsenstallingen worden uitgebreid met bouwhekken, waar de fiets, net als in de stallingen zelf, gratis en bewaakt gestald kan worden. Na sluitingstijd worden de reguliere fietsenstallingen zoals gebruikelijk gesloten. De 'tijdelijke stallingen', tussen de bouwhekken, zijn dan voor iedereen toegankelijk. Het stallen van de fietsen is geheel op eigen risico.
Ook op Koninginnedag mag er alleen geparkeerd worden in de daarvoor bestemde vakken. De stadswachten zullen controleren op 'foutparkeerders'. Parkeren buiten de vakken levert een boete van 60 euro op!
Op 4 mei (Dodenherdenking) en 5 Mei (Bevrijdingsdag) zijn alle gemeentelijke parkeergarages en bewaakte fietsenstallingen normaal geopend.

2 Broers (16 en 18) aangehouden voor joyriding in moeder's auto
De politie heeft donderdagochtend rond 10.30 uur twee broers (16 en 18 jaar oud) uit Helmond aangehouden op het Nuijeneind in Gemert-Bakel. Zij zaten in een personenauto die door de politie werd gecontroleerd. De 18-jarige man bestuurde de personenauto, maar bleek geen rijbewijs te hebben. De auto, eigendom van hun moeder, hadden de broers meegenomen zonder haar toestemming. De twee konden zich ook niet legitimeren. De politie hield hen aan en maakte proces-verbaal op.

Slingerende Helmondse bestuurster raakt rijbewijs kwijt in Lierop
De politie heeft donderdagavond rond 23.45 uur een 38-jarige vrouw uit Helmond aangehouden op de Mierloseweg. Surveillerende agenten zagen haar in een personenauto slingerend over de weg rijden. Bij een controle bleek de vrouw te hebben gedronken. Ze blies ruim 1,85 promille. De politie heeft haar rijbewijs ingenomen en proces-verbaal opgemaakt.

Preventieve bestrijding eikenprocessierupsen Brouwhuis en Rijpelberg
Het voorjaar is begonnen. Dat betekent dat ook de eikenprocessierupsen met zijn vervelende brandharen hun intrede doen in de regio. De gemeente Helmond is zeer actief in het tegengaan van de overlast. Dit jaar zet ze voor het eerst in de bebouwde kom -in de 'eikenrijke' wijken Brouwhuis en Rijpelberg- een biologisch preventief bestrijdingsmiddel in. Dit gebeurt tijdens twee nachten begin mei. Daarnaast bestrijdt de gemeente in heel Helmond de rupsen middels het zogenaamde plukken en wegzuigen.
Vorig jaar was er in Helmond een fikse toename van het aantal processierupsen. Bij de gemeente Helmond zijn ruim 240 meldingen binnengekomen van mensen die een nest hebben ontdekt van deze diertjes met de vele brandhaartjes. Om de hausse dit jaar tegen te gaan worden in de twee wijken waar de meeste eiken staan preventief de bomen besproeid met een bacteriepreparaat dat alleen schadelijk is voor rupsen uit de familie van de eikenprocessierups.
Het bestrijdingsbedrijf gaat begin mei in twee nachten eiken in de twee wijken, die vooral langs de fietspaden staan, benevelen met het biologisch preparaat. Er wordt 's nachts gewerkt om te zorgen dat de nevel niet op mensen terecht komt. Het middel zou alleen in hoge dosering mogelijk irritaties kunnen opleveren. Dat zou alleen het geval zijn als iemand midden in de nevelstraal zou gaan staan. De gemeente wil hierin echter totaal geen risico nemen en heeft daarom besloten om 's nachts te werk te gaan. De apparatuur maakt een zacht fluitend geluid. Mensen die een gemeentelijke eik bij hun huis hebben staan wordt voor de zekerheid aangeraden om de ramen te sluiten. Het preparaat is goedgekeurd door de overheid. Ook de GGD en de twee wijkraden zijn betrokken bij deze manier van bestrijden. De omwonenden hebben allemaal een brief ontvangen over de bestrijdingsmethode.
Naast de preventieve methode blijft de gemeente in heel Helmond ook repressief bestrijden door middel van het zogenaamde plukken en het wegzuigen. Mensen die een nest met eikenprocessierupsen zien kunnen bellen met de Klanteninformatielijn 0492 587777 of een digitale melding doen via het Meldpunt op http://www.helmond.nl. Door de tips van oplettende Helmonders en de wijkopzichters kan de overlast zo goed mogelijk bestreden worden. De gemeente probeert de gemelde nesten binnen drie dagen te verwijderen. Dit geldt zowel voor gemeentelijke als particuliere eiken. Meldingen van bomen bij speelplekken en scholen krijgen prioriteit "spoed" mee. Mensen moeten niet zelf de nesten uit de boom halen. Ze kunnen beter contact opnemen met de gemeente die zorgt dat het gratis op een degelijke manier wordt verwijderd.

Schennispleger gezien
Schennispleger in de omgeving Scheidijk gezien. Het is een man, blank, 40-60 jaar, kort haar, gouden oorring, blauw shirt, fiets met bruine fietstassen met doos. Tips: 0900-8844

Hoe staat Helmond er anno 2009 voor?
In 2008 is Helmond er opnieuw in geslaagd meer mensen aan de stad te binden: er vestigden zich meer mensen dan er vertrokken. De inwoners van Helmond voelen zich steeds veiliger. De effecten van de economische recessie waren in 2008 nog niet zichtbaar in Helmond. Sterker nog, de economische ontwikkelingen waren positief. Dat zijn de belangrijkste bevindingen uit de rapportage "Hoe staat Helmond er anno 2009 voor?", dat dit jaar voor de derde keer verschijnt.

Mensen en woningen
Evenals in 2007 kende Helmond in 2008 een positief migratiesaldo. Dit in tegenstelling tot 2005 en 2006. Het positieve geboortesaldo is al sinds 2003 de belangrijkste groeifactor in Helmond. Er worden door de relatief jonge bevolking meer kinderen geboren dan dat er inwoners sterven. Hoewel er vorig jaar relatief minder koopwoningen werden gerealiseerd, is het aantal nieuwbouwwoningen een verklarende factor voor het positieve migratiesaldo. Wel neemt de langdurige leegstand iets toe; tekenen van een enigszins ontspannen woningmarkt.

Veiligheid en leefbaarheid
Helmonders voelen zich steeds vaker veilig. Desondanks heeft de terugloop in het aantal aangiften of zelfgerapporteerd slachtofferschap zich niet verder doorzet in 2008. De verkeersveiligheid laat ook een positieve ontwikkeling zien. Wel blijft de parkeeroverlast een aandachtspunt, mede door het toenemende aantal auto's in de stad. In algemene zin scoort de leefbaarheid in Helmond positief. De aandachtswijken Binnenstad en Helmond-West blijven, ook volgens de scores van VROM, om de meeste aandacht vragen.

Zorg en participatie
Slechts een beperkte groep inwoners ziet Helmond niet als zorgzame, sociale en/of actieve stad. Het aantal vrijwilligers en mantelzorgers, een belangrijke pijler in het Wmo-beleid, neemt, dankzij een groeiende bevolkingsomvang, toe.
De inwoners van de twee steden in Zuidoost-Brabant (Helmond en Eindhoven) zijn negatiever over hun gezondheid dan gemiddeld in de regio. In 2007 heeft 5% van de Helmonders een indicatie voor één of meerdere Wmo-voorzieningen gekregen. In de wijken met meer ouderen ligt dit percentage iets hoger.

Economie, werk, inkomen en scholing
In grote lijnen laat Helmond in 2008, evenals in 2007, voor wat betreft de economische ontwikkelingen, een positieve ontwikkeling zien. Wel nam in januari 2009 het aantal werklozen toe. Eén van de tekenen dat de economische recessie niet aan Helmond voorbij gaat. Het aandeel jongeren met een startkwalificatie is opnieuw gestegen. Het gemiddelde inkomen blijft nog steeds wat achter, een ontwikkeling die samenhangt met het feit dat er in Helmond relatief weinig huishoudens met een hoog inkomen wonen. Wel neemt het aandeel huishoudens met een middeninkomen toe.

Aantrekkelijkheid van de stad
Helmonders zijn steeds positiever over de aantrekkelijkheid van hun stad. De mening over de uitgaansgelegenheden en mogelijk daarmee samenhangend de aantrekkelijkheid van de stad voor jongeren van 18 tot 24 jaar laat deze positieve ontwikkeling niet zien. Over culturele voorzieningen en evenementen is een ruime meerderheid (zeer) tevreden. De inwoners zien Helmond niet als een groene stad, maar ervaren wel de nabijheid van groen.

Bestuur en organisatie
De Helmonders zijn relatief positief over de mate waarin zij zich vertegenwoordigd voelen door de politiek, de wijze waarop regels gesteld en gehandhaafd worden en de informatievoorziening. De dienstverlening wordt ruim voldoende beoordeeld. Bij het oordeel over het College en de gemeenteraad wordt net voldoende gescoord. Over de relatie tussen de burgers en het gemeentebestuur zijn de inwoners niet zo tevreden. Daarbij kan gedacht worden aan de mate waarin het bestuur inwoners betrekt bij ontwikkelingen en de inspraak van burgers bij belangrijke plannen. Overigens moet gemeld worden dat ook bij landelijke beoordelingen Helmond een prijs (Gemeente geeft antwoord) en twee nominaties (Jong2Gether en het Burgerjaarverslag) heeft behaald.

Rapportage
De rapportage "Hoe staat Helmond er anno 2009 voor?" wordt met een aantal indicatoren gevolgd hoe de ontwikkelingen in Helmond er voor staan. Door het volgen van de trends kan aangegeven worden waar het goed en waar minder goed gaat.

2 Hennepkwekerijen met samen 801 hennepplanten opgerold
De politie heeft vrijdagmiddag rond 14.30 uur een hennepkwekerij gevonden in een woning op het Biesveldje in Helmond. De politie had informatie dat daar een kwekerij aanwezig was en deed gistermiddag een inval. Op de zolder van de woning werden 371 hennepplanten gevonden. Die zijn door de politie, samen met de kweekapparatuur, in beslag genomen en zullen worden vernietigd. De 37-jarige bewoner van het pand is voor verder onderzoek aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.
Dezelfde vrijdagmiddag (rond 15.20 uur) heeft de politie een hennepkwekerij opgerold in een woning in Helmond Oost. De politie ging de woning binnen omdat uit eerder onderzoek was gebleken dat er mogelijk een kwekerij aanwezig was. In het pand werden 430 hennepplanten aangetroffen. Die zijn door de politie, samen met de kweekapparatuur, in beslag genomen en zullen worden vernietigd. Later in de middag meldde de 23-jarige bewoner van het huis zich op het politiebureau. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.

Helmonder bij uit de hand gelopen grap in Eindhoven aangehouden
De politie heeft vrijdagavond rond 22.50 uur een 26-jarige Helmonder aangehouden bij een benzinepomp aan de John F. Kennedylaan. Wat eerder kreeg de politie een melding dat een man de medewerker van de benzinepomp bedreigde met een vuurwapen. De gealarmeerde politie ging direct ter plaatse en trof daar de 26-jarige verdachte die voldeed aan het doorgegeven signalement. Deze haalde op verzoek van de politie een zeer goed gelijkend speelgoedpistool uit zijn wagen. De man is daarop aangehouden en voor verder onderzoek meegenomen naar het bureau. Daar bleken de pompbediende en de verdachte bekenden van elkaar. De verdachte had een grap uitgehaald met zijn vriend, maar diverse getuigen hadden dat niet door en belden de politie. De 26-jarige man is in de loop van zaterdag in vrijheid gesteld. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt en het namaakvuurwapen is in beslag genomen.

Vrouw steekt mes in de buik van haar viend
De politie heeft zondagochtend rond 2.00 uur een 25-jarige vrouw aangehouden in haar woning in Helmond-Centrum. Ze wordt ervan verdacht dat ze kort daarvoor in het huis haar 23-jarige vriend uit Roermond met een mes in diens buik heeft gestoken. Hij liep daardoor een wond onder de navel op. De man heeft de politie gewaarschuwd waarna de vrouw is aangehouden en ingesloten voor verder onderzoek. De Limburger is opgenomen in het ziekenhuis.

3 Verdachten voor stelen mobiele telefoon gearresteerd
De politie heeft zondagmiddag rond 16.15 uur op de Prins Karelstraat drie verdachten aangehouden wegens beroving. De verdachten zijn allen afkomstig uit Helmond en zijn 17, 19 en 20 jaar. Rond 15.30 uur werd op de Heistraat onder bedreiging de mobiele telefoon van een man uit Helmond gestolen. Surveillerende agenten werden door de man aangesproken. Op basis van het signalement zijn de verdachten niet veel later opgepakt. De verdachten zijn ingesloten voor verder onderzoek.

3 Mannen aangehouden voor mishandeling na ruzie
De politie heeft zondagavond rond 23.35 uur twee mannen uit Bakel (23 en 38 jaar oud) en een 36-jarige man uit Helmond aangehouden in de woning van de Helmonder. Zij zouden daar een 53-jarige man, die ook in dit huis woonde, hebben mishandeld en enkele van zijn persoonlijke eigendommen hebben vernield. De drie verdachten en het slachtoffer hadden ruzie. De drie mannen zijn meegenomen naar het politiebureau. De 38-jarige man uit Bakel is na verhoor in vrijheid gesteld. De andere twee verdachten zijn ingesloten voor verder onderzoek.

Hennepdrogerij in schuur opgerold
Bij de politie kwam maandag rond 13:00 uur een telefonische melding binnen dat op de Beemdweg een sterke henneplucht te ruiken was. Hier heeft de politie verder onderzoek naar gedaan en heeft vervolgens ruim 9 kilo gedroogde henneptoppen in een schuur aangetroffen. De politie heeft de 37-jarige bewoner meegenomen voor verder onderzoek. De henneptoppen en het hennepafval zijn door de politie in beslag genomen.

Politie pakt man op voor bedreiging
De politie heeft zondagmiddag rond 15.40 uur op de Lucas Gasselstraat een 35-jarige man uit Helmond opgepakt wegens bedreiging van een 26-jarige plaatsgenoot. Bij de politie kwam de melding binnen dat in de straat Bij de Populieren de 26-jarige man uit Helmond bedreigd werd. Toen de politie ter plaatse kwam was de verdachte niet meer in die straat aanwezig. Op basis van het signalement kon de 35-jarige Helmonder niet veel later worden opgepakt. De twee mannen zijn bekenden van elkaar. De 35-jarige Helmonder is meegenomen naar het politiebureau en is na verhoor weer vrijgelaten.

Bron: persbericht Politie Brabant Zuid-Oost

Uitreiking Vrijwilligerspenning
Zojuist heeft wethouder J. Boetzkes de vrijwilligerspenning van de gemeente Helmond uitgereikt aan de heer H.J.A. van de Mortel vanwege zijn belangeloze inzet gedurende vele jaren op diverse terreinen en in het bijzonder de voetbalsport in Helmond. Deze uitreiking vond plaats in Hotel West Ende.
Sinds 1977 is de heer Van de Mortel bij Stiphout Vooruit vrijwilliger, van hand- en spandiensten, bestuurslid tot voorzitter. Daarnaast vervulde hij diverse andere vrijwilligerstaken zoals lid van de ouderraad van de St. Franciscus Mavo, hij was initiatiefnemer van het Voorzittersoverleg van de Helmondse voetbalverenigingen, penningmeester van het Zilveren Helm toernooi, secretaris/ penningmeester van de Vereniging van Huiseigenaren van "Neijenrode" in Stiphout en sinds 2003 de voorzitter van de Stichting Jeugdopleiding Helmond Sport.

Bron: gemeente Helmond

Albert Heijn XL krijgt eerste zondagavondwinkel
uit een raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders van Helmond
Wij hebben besloten aan Albert Heijn B.V. een ontheffing te verstrekken voor openstelling van de vestiging van de AH XL aan de Torenstraat op zon- en feestdagen van 16.00 uur tot maximaal 22.00 uur. Dat geldt voor zon- en feestdagen die niet zijn aangewezen als koopzondag. Het gaat om een zogenaamde zondagavondwinkel. Op koopzondagen in het centrum mag dit filiaal pas om 16.00 uur de winkel voor het publiek open stellen.
Het fenomeen zondagavondwinkel is nieuw voor Helmond. Sedert 1994 is het fenomeen avondwinkel opgenomen in de Winkeltijdenwet. Dat geldt overigens alleen voor levensmiddelenwinkels. Op grond van de wet en de Verordening winkeltijden Helmond 1996 is er in Helmond momenteel ruimte voor 5 zondagavondwinkels.
Inmiddels is ook een aanvrage voor een zondagavondwinkel door de exploitant van Albert Heijn in de wijk Dierdonk aangevraagd. Deze is in behandeling bij ons college. Na honorering kunnen andere levensmiddelenwinkeliers nog maximaal 3 ontheffingen aanvragen. Een aanvrage moet schriftelijk bij ons college worden ingediend. Wij hanteren hierbij het beginsel wie het eerst komt, die maalt.
Wij hebben het centrummanagement geïnformeerd over de verstrekte ontheffing.

Man met 3 vuurwapens aangehouden
De politie heeft dinsdagochtend rond 5.50 uur een 45-jarige Helmonder in zijn woning in het centrum aangehouden. Hij wordt verdacht van vuurwapenbezit. Zijn 47-jarige vrouw meldde zich een dag eerder bij de politie en vertelde dat haar man in het bezit was van drie wapens. Deze wapens werden op aanwijzing van de vrouw in een container bij een bedrijf in Helmond West teruggevonden door de politie. De wapens zijn in beslag genomen en de Helmonder is ingesloten voor verder onderzoek.

Politie treft hennepkwekerij aan in schuur
De politie heeft dinsdag rond 9.00 uur in zijn woning in Helmond Centrum een 43-jarige bewoner aangehouden. Bij de politie was informatie binnen gekomen dat er in een schuur bij de woning van de verdachte een hennepkwekerij aanwezig was. Daar werden door de politie 196 hennepplanten met de bijbehorende apparatuur aangetroffen. De apparatuur is in beslag genomen en de planten worden vernietigd. De verdachte is ingesloten voor verder onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Politie en belastingdienst houden grote verkeerscontrole
De politie heeft dinsdag een grootscheepse verkeerscontrole gehouden op twee locaties in Helmond. In de ochtend werd gecontroleerd aan de Rembrandtlaan en 's middags op de Molenstraat. Aan deze actie werkten naast 14 politiemensen ook de douane en de belastingdienst mee.
Bekeuringen
Door de politie werden ruim 150 personenauto's gecontroleerd. in totaal zijn 80 bekeuringen uitgedeeld. Daarvan waren er 30 voor te hard rijden. De hoogst gemeten snelheden waren 82 km/uur op de Rembrandtlaan en 70 km/uur op de Molenstraat. De maximaal toegestane snelheden op deze wegen zijn respectievelijk 50 km/uur en 30 km/uur. Er werden door de politie ook 29 processen verbaal uitgeschreven voor rijden zonder gordel.
Aanhoudingen
Andere overtredingen die werden geconstateerd waren bijvoorbeeld niet handsfree bellen, rijden door rood licht en het rijden over een verdrijvingvlak. Er werd tijdens de controle één persoon aangehouden. Hij bleek illegaal in ons land te verblijven en is overgedragen aan de vreemdelingenpolitie. Een andere man werd aangehouden omdat hij nog 21 dagen celstraf open had staan. Hij is ingesloten op het politiebureau. Ook werd een man staande gehouden die nog een boete van ruim 400 euro open had staan. Die heeft hij ter plekke voldaan.
Belastingdienst
De belastingdienst controleerde tijdens de controle mensen die nog een belastingschuld hadden open staan. In totaal werd 8500 euro in contanten ontvangen. Ook nam de dienst acht auto's in beslag met een totale waarde van ruim 300.000 euro.

Jongen van 16 betrapt op rijden zonder rijbewijs
De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag rond 0.45 uur een 16-jarige automobilist uit Helmond aangehouden. Agenten zagen de bestuurder rijden op de 1e Haagstraat met de achterklep van de auto open. Vervolgens zijn de agenten achter de auto aangereden en hebben de bestuurder op de Arbergstraat laten stoppen. Tijdens de controle bleek dat de jongen het voertuig van het bedrijf van zijn ouders mee had genomen. De minderjarige was niet in het bezit van een rijbewijs. De Helmonder is meegenomen naar het politiebureau en heeft hiervoor een proces-verbaal gekregen.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Heistraat weer geopend voor het verkeer
De Heistraat in Helmond is sinds dinsdagavond 28 april weer geopend voor alle verkeer. De straat was afgesloten vanwege de bestrating van het gedeelte tussen de Tolpost en de Jan Stevensstraat. Die bestrating is nu, op het trottoir na, gereed. Naast het opnieuw bestraten van het voetpad, worden de komende periode ook nog straatmeubilair (o.a. fietsenrekken), lantaarnpalen en bomen geplaatst. De Heistraat wordt hiervoor niet meer afgesloten.
Vanwege het plantseizoen worden de nieuwe bomen pas in het najaar geplant.

Bron: gemeente Helmond

Wederom hennepkwekerij opgerold, de verdachten gearresteerd
De politie heeft woensdagmiddag rond 13.00 uur een 30-jarige vrouw uit Helmond aangehouden in haar woning aan de Constant Permekelaan. Daar troffen agenten een hennepkwekerij aan met in totaal 445 planten, verdeeld over twee etage's in de woning. Ook werd een aantal zakken met gedroogde henneptoppen aangetroffen. Rond 15.00 uur werd de 43-jarige bewoner van de woning aangehouden in Beek en Donk. Beide verdachten zijn na verhoor met een proces-verbaal heengezonden. Alle spullen zijn in beslag genomen.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Helmonder gearresteerd voor gewapende overval op woning in Bakel
De politie heeft vrijdagavond twee mannen aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij een overval op een woning aan de Bolle Akker, woensdagavond rond 22.15 uur. Bij deze overval werd geschoten en raakte de 50-jarige bewoner ernstig gewond. De politie hield rond 21.45 uur een 35-jarige Helmonder aan in zijn woning in Helmond West. Kort daarna, rond 22.45 uur, werd een 21-jarige Eindhovenaar in zijn woning in Strijp aangehouden. De aanhoudingen werden verricht door een arrestatieteam van de politie.
Het slachtoffer ligt met ernstige verwondingen in een ziekenhuis.
Er werken 20 rechercheurs aan het onderzoek. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

9 Relschoppers gearresteerd
De politie heeft vrijdagavond tussen 22.55 een 23.05 uur negen mannen aangehouden. Na afloop van de voetbalwedstrijd tussen Helmond Sport en FC Zwolle bleek in de stad een confrontatie gaande tussen de harde kern van Helmond Sport en fans van Willem II uit Tilburg. Dit leidde tot vechtpartijen tussen enkele tientallen personen op de Rembrandtlaan, de Uithorenseweg, de Hurksestraat en de Lucasgasselstraat. De politie heeft charges uitgevoerd en honden ingezet. Uiteindelijk werden negen verdachten aangehouden. Allen waren tussen de 19 en de 23 jaar oud. Zij zijn op het politiebureau ingesloten voor verder onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Derde verdachte gewapende overval op woning in Bakel geeft zich aan
De politie heeft zondagmiddag rond 14.00 uur een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de overval op een woning aan de Bolle Akker in Bakel, woensdagavond rond 22.15 uur. Bij deze overval werd geschoten en raakte de 50-jarige bewoner ernstig gewond. De 25-jarige man meldde zichzelf bij het politiebureau aan de Kasteel Traverse. Hij is in verzekering gesteld voor verder onderzoek. De twee mannen die vrijdagavond werden aangehouden worden maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris in 's-Hertogenbosch.

Helmonder na vechtpartij in Eindhoven aangehouden
De politie heeft zondagochtend rond 5.00 uur drie mannen aangehouden na een vechtpartij op de Kerkstraat. Het gaat om een 26-jarige Helmonder en twee Eindhovenaren (18 en 24 jaar). Kort voor 5.00 uur kwam bij de politie de melding binnen dat enkele personen op de Kerkstraat aan het vechten waren. Toen agenten ter plaatse kwamen, konden ze het drietal nog aanhouden op de Kerkstraat en de Grote Berg. Andere betrokkenen bij de vechtpartij zijn er vandoor gegaan. Een man (personalia nog onbekend) is bij de vechtpartij gewond geraakt en met verwondingen aan zijn hoofd opgenomen in een ziekenhuis. De drie verdachten zijn zondagmiddag na verhoor heengezonden. Er is proces-verbaal opgemaakt.

Helmonder (16) geeft zich aan vanwege bromfietsdiefstal in Cuijk
De politie heeft zaterdagavond twee jongens uit Cuijk, 15 en 16 jaar oud aangehouden. De politie kreeg een melding dat twee jongens een bromfiets aan het vernielen of wegnemen waren op het Stationsplein in Cuijk. Op basis van het opgegeven signalement konden de twee aangehouden worden op de Molenstraat. Beide jongens zijn verhoord. De 15-jarige jongen wordt er van verdacht de bromfiets weggenomen te hebben uit Duitsland. De 16-jarige jongen is in vrijheid gesteld. De 15-jarige verdachte is voor verder onderzoek in verzekering gesteld. Op zondag werd een 16-jarige inwoner van Helmond aangehouden. Zijn betrokkenheid bij de mogelijk diefstal of heling wordt onderzocht. De verdachte uit Helmond meldde zich op verzoek van de politie op het politiebureau.

Bronnen: Politie Brabant Zuid-Oost en Politie Brabant-Noord

Eindhovense agent slaat Helmonds raadslid
Eindhovens Dagblad - Het Helmondse PvdA-raadslid Mohammed Chahim dient een klacht in bij de politie in Eindhoven. Volgens het raadslid is hij donderdagnacht ten onrechte door een politie-agent op zijn gezicht geslagen en in de cel gezet.

De politie arresteerde het 24-jarige raadslid omdat hij een andere arrestatie belemmerd zou hebben. Maar volgens Chahim raakt die beschuldiging kant noch wal en was hij gewoon met zijn vrienden aan het stappen.

De politie heeft Chahim uitgenodigd om dinsdagochtend op het bureau te komen praten.

Vrouw mishandelt vrouw
In haar woning in Helmond Centrum is maandagavond rond 20.40 uur een 30-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt verdacht van het mishandelen van een 38-jarige buurtbewoonster na een onenigheid eerder die avond. De 38-jarige vrouw zou door de 30-jarige vrouw geslagen zijn toen de verdachte bij het slachtoffer aan de deur kwam om verhaal te halen. De 30-jarige vrouw is voor verder onderzoek meegenomen naar het politiebureau.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Ernstige aanrijding veroorzaakt door dronken automobilist
Op de Heikantseweg is maandag rond 17.10 uur een 17-jarige jongen uit Bakel aangereden door een 26-jarige automobilist uit Helmond toen hij met zijn snorfiets over het fietspad reed. De jongen belandde met zijn snorfiets in een sloot naast het fietspad. De traumahelikopter kwam ter plaatse om medische assistentie te verlenen. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis in Nijmegen met onder meer gebroken ribben. Verder onderzoek wees uit dat de automobilist te veel gedronken had. Bij hem werd een alcoholpromillage van bijna 1,85 vastgesteld. Hij moest zijn rijbewijs bij de politie inleveren. Tegen hem wordt een proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Politie vordert rijbewijs dronken automobilist in
Op de Deurneseweg is dinsdag rond 00.40 uur een 54-jarige automobilist uit Vught betrapt op het rijden met te veel drank op. Bij de man werd een promillage van bijna 1,90 gemeten. Hij moest zijn rijbewijs bij de agenten inleveren. Tegen hem wordt een proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Helmonder voor poging doodslag aangehouden na vele achtervolgingen
De politie heeft op maandag 4 mei omstreeks 10.15 uur een 29-jarige Helmonder aangehouden in Grave. De man wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling.
In de nacht van woensdag op donderdag (19 maart) werd de Helmonder tijdens een rijbewijscontrole staande gehouden door agenten. Hierbij bleek dat hij nog 63 dagen vonnis open had staan. Toen agenten de man wilden aanhouden, sloot hij zijn auto af en een reed vervolgens met hoge snelheid weg. Na een achtervolging door de (politie)regio's Brabant Zuid-Oost en Brabant-Noord brak de politie deze af vanwege de gevaarzetting. Een nacht later (donderdag op vrijdag) werd de Helmonder 's-nachts in zijn auto opnieuw gesignaleerd op de Smits van Ooijenlaan in Nuenen. Bij het zien van het politiestopteken vluchtte hij wederom en volgde er een soortgelijke achtervolging die vanwege de gevaarzetting opnieuw werd afgebroken.
Vrijdagmiddag (20 maart) werd de man voor de derde keer gesignaleerd. Deze keer op de Willem Prinzenstraat in Helmond. Opnieuw wilden agenten de Helmonder aanhouden, maar deze keer reed hij met grote snelheid achteruit richting de A. Stattaertstraat. Daarbij schepte hij met zijn wagen een 12-jarig meisje op haar fiets. Zij raakte daarbij licht gewond aan haar been. Vervolgens weet de Helmonder te ontkomen. Op dinsdag 24 maart wordt de auto van de Helmonder, zonder kentekenplaten, teruggevonden op de Zoutmanstraat in Helmond en in beslag genomen. De Helmonder meldde zich maandag 27 april op het politiebureau aan de Mathildelaan in Eindhoven. Vanwege zijn openstaande vonnis werd hij direct ingesloten. Maandag 5 mei is hij in de penitiaire inrichting in Grave vervolgens aangehouden voor poging tot doodslag en zware mishandeling.

Politie houdt man aan voor bedreiging
De politie heeft woensdagochtend rond 9.15 uur in een pand op de Kasteeltraverse een 38-jarige Helmonder aangehouden. De verdachte zou eerder in de ochtend een medewerkster van een opvangcentrum op de Zuidende bedreigd hebben. Hij is meegenomen naar het bureau waar hij voor verder onderzoek in verzekering is gesteld.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Geldroppenaar aangehouden voor mishandeling van Helmondse vriendin
De politie heeft woensdagavond rond 22.15 uur een 24-jarige man uit Geldrop aangehouden in zijn woning in Geldrop. De man zou zijn 24-jarige vriendin uit Helmond in zijn woning hebben mishandeld na een ruzie. Zij waarschuwde de politie. De man is voor verder onderzoek ingesloten op het politiebureau.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

3 Verdachten aangehouden voor betrokkenheid vechtpartij in Rijpelberg
De politie heeft vrijdagmorgen om 10.00 uur een 54-jarige Helmonder aangehouden op het bureau aan de Kasteel Traverse. Op 27 april werden al twee Helmonders (20 en 25 jaar oud) aangehouden. De drie worden ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij een vechtpartij die zondagochtend 12 april in een woning aan de Weg door de Rijpel heeft plaats gevonden. Bij deze vechtpartij werd gebruik gemaakt van slag- en steekwapens. Uitgebreid onderzoek door de recherche leidde tot de drie aanhoudingen. De man van 54 is in verzekering gesteld voor verder onderzoek. De twee mannen van 20 en 25 jaar zijn inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris te 's-Hertogenbosch en zitten in gevangenhouding.Eerder werd hiervoor ook al een 46-jarige Helmonder aangehouden. Het 21-jarige slachtoffer uit Polen is inmiddels uit het ziekenhuis en maakt het goed.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Jongen (17) rijbewijs kwijt na zeer gevaarlijk weggedrag bij vluchten
Bij zijn woning in Helmond Oost is vrijdagavond rond 19.25 uur een 17-jarige jongen aangehouden. Agenten zagen hem op de Deltaweg op zijn bromfiets rijden zonder helm en gaven hem een stopteken. De jongen ging er met hoge snelheid vandoor in de richting van het winkelcentrum Brouwhorst. Diverse voetgangers en fietsers moesten voor hem aan de kant. In een bocht haalde hij een busje rechts in. De agenten besloten uit veiligheidsoverwegingen de achtervolging te staken. Ze konden hem even later bij zijn woning aanhouden. Het rijbewijs van de jongen is ingevorderd en proces-verbaal is opgemaakt.

De hennepkwekerij aan de Doctor Ledelstraat opgerold
In een woning aan de Doctor Ledelstraat heeft de politie een hennepkwekerij ontdekt. De kwekerij bevond zich op de 1e verdieping en de zolder. Er werden 496 hennepplanten aangetroffen. Stroom werd illegaal afgenomen. De planten zijn vernietigd en de materialen voor de kwekerij in beslag genomen.

Man mishandelt zijn vrouw
Vrijdagavond rond 21.30 uur is in zijn woning in Helmond Oost een 37-jarige man aangehouden. Hij zou eerder die avond zijn 35-jarige vrouw hebben mishandeld. De twee kregen ruzie en de man sloeg en kneep de vrouw. De man is meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Gezochte autodief in de woning van een ander opgepakt
De politie heeft zondag rond 15.00 uur in een woning in het centrum een 29-jarige man (met onbekende woonplaats) aangehouden. De eigenaar van de woning waarschuwde de politie toen de man zijn woning niet wilde verlaten. In de woonkamer troffen agenten de man aan. Uit onderzoek bleek dat hij werd gezocht voor een autodiefstal, gepleegd in november 2008 aan de Johannesburgstraat in Eindhoven. De man is aangehouden en ingesloten voor verder onderzoek. De auto werd begin mei door de politie al in beslag genomen.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Meisje (14) opgepakt voor mishandelen jongen (16)
De politie van Eindhoven heeft maandag rond 10.20 uur in haar woning in Woensel-Noord een 14-jarig meisje aangehouden. Zij wordt ervan verdacht op 6 maart een 16-jarige Helmondse jongen op een school aan de Kaakstraat mishandeld te hebben. De jongen raakte daarbij licht gewond aan zijn gezicht. De Eindhovense is ingesloten voor verder onderzoek.

Snorfietser gewond bij eenzijdig ongeval
Bij een eenzijdig ongeval is maandag rond 12.10 uur op de Rivierensingel een 53-jarige snorfietser uit Helmond gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak had de snorfietser in een bocht zijn voertuig niet goed onder controle waardoor hij uitschoof en ten val kwam. De Helmonder is met verwondingen aan zijn ribben en heup naar het ziekenhuis overgebracht.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Zoon (16) bedreigt vader met mes
De politie heeft maandagmiddag rond 16.45 uur in zijn woning in Helmond Centrum een 16-jarige jongen aangehouden. De Helmonder bedreigde zijn vader met een mes tijdens een conflict. Hij is meegenomen naar het bureau waar hij is ingesloten.

Scooterrijder met €2.483 aan openstaande boete opgepakt
De politie heeft maandag rond 18.10 uur op de Kerkstraat een 21-jarige scooterrijder zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Surveillerende agenten zagen daar rond die tijd twee personen zonder helm rijden op een scooter zonder kentekenplaat. Bij controle bleek dat de bestuurder geen rijbewijs had en nog een boete open had staan van 2.483,00 euro. De bestuurder is hiervoor meegenomen naar het politiebureau. Uiteindelijk kon de verdachte het openstaande bedrag betalen waarna hij in vrijheid is gesteld. Voor het rijden zonder helm en rijbewijs en voor het voeren van geen kentekenplaat wordt proces-verbaal opgemaakt.

Botsende dronken automobilist kan niet eens blazen
De politie heeft maandag rond 18.15 uur op Het Peelhof een 42-jarige automobilist uit Helmond aangehouden. Rond die tijd hoorde een getuige een klap waarna hij zag dat een bestuurder in een auto slingerend weg reed in de richting van Het Peelhof. De bestuurder was tegen een lantaarnpaal en een vuilcontainer gereden waarna hij verder was gereden. Even later zagen agenten hem in beschonken toestand over straat lopen waar hij werd aangehouden. Van de verdachte is bloed afgenomen omdat hij niet in staat was om te blazen. De man is in vrijheid gesteld na invordering van zijn rijbewijs. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt voor verlaten plaats ongeval.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Agressieve man valt agenten aan bij controle
De politie heeft dinsdagmiddag rond 16.00 uur een 34-jarige man uit Utrecht aangehouden op de Kluisstraat. Agenten zagen de man in een personenauto over de Heistraat rijden terwijl de alarmlichten aan stonden. Toen de agenten de man op de Kluisstraat hierop aanspraken, roken zij een wietlucht in zijn auto. Bij een controle van het voertuig werd de 34-jarige man erg agressief. Hij sloeg onder andere één van de agenten in zijn gezicht en bekraste de arm van een andere agent. Onder hevig verzet kon hij uiteindelijk door vier agenten worden aangehouden. De verdachte is ingesloten op het politiebureau.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Man met ruim 4 kilo hennep gearresteerd
De politie heeft woensdag rond 16.00 uur op het Hemelrijksedijkje een 31-jarige Helmonder aangehouden. Rond 15.50 uur roken twee surveillerende politiemensen op een fiets een hennepgeur toen een auto hen passeerde. De bestuurder werd daarop gecontroleerd op het Hemelrijksedijkje waar een tas hennep in zijn auto aangetroffen werd. Later bij een zoeking in zijn woning in Helmond-West werd nog 4192 gram hennep aangetroffen. De spullen zijn in beslag genomen. De Helmonder is voor verder onderzoek in verzekering gesteld.

Man bedreigt zijn vrouw met hamer
De politie heeft woensdag rond 13.00 uur in Helmond Centrum een 50-jarige Helmonder aangehouden. Hij wordt ervan verdacht die middag zijn 50-jarige echtgenote bij een ruzie mishandeld te hebben waarna hij haar met een hamer bedreigd had. Dit zou zijn gebeurd in hun woning in Helmond-Centrum. De verdachte is ingesloten en in verzekering gesteld voor verder onderzoek.

Gewonden bij eenzijdig ongeval
Bij een aanrijding donderdagochtend rond 5.55 uur op de Engelseweg zijn een 59-jarige Helmondse automobilist en zijn 77-jarige bijrijdster uit Helmond gewond geraakt. Om nog onbekende reden raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt waarna hij tegen een boom reed. Beiden zijn voor hun verwondingen overgebracht naar een ziekenhuis.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Snellere en betere inburgering dankzij nieuwe baan in de zorg
Sinds de invoering van de Wet Inburgering in 2007 ligt de nadruk bij de inburgering van allochtonen in Nederland steeds meer op participerend leren. De gemeente Helmond gaat nog een stap verder en laat inburgeraars participeren in de (werkende) samenleving. Vanuit die gedachte heeft de gemeente Helmond nu veertien Helmondse vrouwen van allochtone afkomst naar een baan in de zorg bemiddeld. Dankzij hun nieuwe baan zijn de vrouwen sneller en beter in staat om in te burgeren in de Helmondse samenleving.
Wethouder Jos Boetzkes: "We merkten dat het inburgeringsexamen op zichzelf onvoldoende garanties bood voor doorstroming naar een baan of een MBO-opleiding. Nu de inburgeraars inburgeren en werken tegelijk, leidt dat tot een hoger taalniveau, gerichte verbetering van de werknemersvaardigheden en de bevordering van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid."
Inmiddels zijn veertien vrouwen ook daadwerkelijk in de zorg aan de slag gegaan. Een deel van de vrouwen werkt vanuit de Stichting St. Annaklooster in de Huishoudelijke Verzorging (niveau 1). Na een stage van een maand kregen zij een contract voor drie maanden aangeboden, waarin zij werden begeleid door een 'jobcoach'. Enkelen van hen volgden tegelijkertijd een Nederlands taaltraject. Hun contracten zijn inmiddels verlengd tot 1 januari 2010.
De overige vrouwen volgen een BBL-opleiding (Beroeps Begeleidende Leerweg) voor Helpende (niveau 2) of Verzorgende (niveau 3) in de zorg. Hieraan voorafgaand volgden zij een 'voorschakelprogramma' van tien weken op het ROC Ter AA - met een stage via de Zorgboog - waarin zij werden klaargestoomd voor de BBL-opleiding. Dit programma hebben zij succesvol doorlopen en sindsdien zijn zij in dienst bij de Zorgboog voor de duur van hun opleiding.
Wethouder Seyit Yeyden: "Het gaat om veelal alleenstaande vrouwen, waarvan sommige voorheen een uitkering hadden. Nu leren zij niet alleen de Nederlandse taal, maar combineren dit met een uitdagende baan in de zorg. In deze sector is nog altijd voldoende vraag naar gekwalificeerd personeel. Ik hoop dan ook dat dit resultaat andere inwoners van Helmond stimuleert om ook in de zorg aan de slag te gaan."
"Ik heb altijd graag in de zorg willen werken. Die wens is nu uitgekomen. Ik leer tijdens mijn werk andere mensen kennen en voel me veel meer onderdeel van de samenleving. Ook vind ik het nu veel makkelijker om de Nederlandse taal te leren", vertelt mevrouw Tomak, één van de nieuwe medewerksters in de zorg.

Bron: gemeente Helmond

Vragen aan de gemeente? Helmond heeft Antwoord©, bel 14 0492
Op maandag 18 mei introduceert wethouder Kees Bethlehem het nieuwe centrale telefoonnummer van de gemeente Helmond: 14 0492. Voor alle vragen aan de gemeente kunnen burgers, bedrijven en instellingen voortaan via dit telefoonnummer bij de gemeente Helmond terecht. Wethouder Bethlehem en Robert Jansen, programmadirecteur van Overheid heeft Antwoord©, ondertekenen eveneens het convenant Antwoord©. Helmond is de vierde gemeente in Nederland die dit convenant ondertekent en heeft daarmee de primeur in Noord-Brabant.
Het doel van Antwoord© is dat gemeenten in 2015 de herkenbare, betrouwbare en toegankelijke ingang zijn voor alle vragen aan de overheid. Dit antwoord is te verkrijgen via de website http://www.helmond.nl en tel. 14 0492. Begin juni start de gemeente Helmond de campagne: 'Helmond heeft Antwoord©' om de twee centrale ingangen aan de burgers, bedrijven en instellingen in Helmond onder de aandacht te brengen.
Wie met 14 0492 belt, krijgt een medewerker van het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Helmond aan de lijn. Vragen worden door het KCC zoveel mogelijk direct beantwoord met behulp van een kennissysteem met informatie over de diverse producten en diensten. De gemeente Helmond slaagt er momenteel in om 43% van de vragen direct in het KCC te beantwoorden. Op termijn wordt dit steeds meer, vanaf het najaar onder andere ook vragen over de WMO. Voor vragen die niet direct beantwoord kunnen worden, wordt doorverbonden naar de juiste persoon binnen de gemeente.
Alle gemeenten in Nederland krijgen de komende jaren een centraal telefoonnummer: 14 gevolgd door hun netnummer. Voor Amsterdam is dit 14 020 en voor Rotterdam 14 010. Voor Helmond is dit dus 14 0492. Dit nummer vervangt op termijn het oude centrale nummer van de gemeente Helmond: 0492 - 58 7777. Ook via dit nummer blijft de gemeente Helmond de komende jaren nog bereikbaar. Meer informatie over Antwoord© is te vinden op http://www.antwoord.nl.

Bron: gemeente Helmond

Helmonder aangehouden voor mishandeling van zakelijke relatie
De politie heeft donderdagavond rond 17.45 uur bij zijn woning in Helmond-Centrum een man van 38 jaar aangehouden. Hij wordt ervan verdacht dat hij een uur daarvoor een man van 47 jaar uit Breugel heeft mishandeld tijdens een vechtpartij bij diens bedrijf op Ekkersrijt. Het tweetal had een zakelijk conflict dat uit de hand liep. De man uit Breugel raakte gewond en is ter observatie opgenomen in een ziekenhuis. Na de vechtpartij is de man uit Helmond naar huis gegaan. Daar is hij aangehouden en later in verzekering gesteld voor verder onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Eerste steen in nieuwe bibliotheek wordt dinsdag gemetseld
Nadat op 12 december 2008 het signaal 'start bouw' voor de nieuwe bibliotheek in het centrum van Helmond werd gegeven, is het nu, vijf maanden later, tijd voor de volgende mijlpaal. Wethouder Kees Bethlehem metselt op dinsdag 19 mei de officiële eerste steen van de nieuwe bibliotheek in de gevel bij de ingang aan de Watermolenwal 11.
De nieuwe bibliotheek wordt 4200m2 groot en krijgt twee ingangen, één aan de Watermolenwal en één aan de zijde van 't Speelhuis. De bijzondere steen die wethouder Bethlehem in de gevel metselt, is één van de 77.395 stenen die het gebouw straks telt. Na de eerste steenlegging dient de volgende mijlpaal zich al aan: het hoogste punt van het gebouw, 15,5 meter hoog, dat nog voor de bouwvakvakantie zal worden bereikt. Naar verwachting vindt de opening van de nieuwe bibliotheek plaats in oktober 2010.

Bron: gemeente Helmond

Helmond in Europese kopgroep fietssteden

Op 15 mei heeft het stedelijke netwerk BrabantStad zich in het Europees Parlement officieel verbonden aan het Velo-city handvest.

Het handvest is bedoeld om het fietsbeleid in Europese steden te bevorderen. Nederland loopt met haar fietsbeleid internationaal gezien voorop. BrabantStad vervult als Nederlandse partner een voortrekkersrol.

Burgemeester Jacobs ondertekent het handvest als bestuurlijk vertegenwoordiger van BrabantStad. De negen koplopers, waaronder München, Boedapest, Kopenhagen, Brussel en BrabantStad, zetten zich samen in voor een Europees fietsbeleid.

Grootste fietsconferentie

Om de stedelijke mobiliteit te redden moet het fietsgebruik in de steden worden verhoogd met 15% in 2020. De slogan is re-cycling cities met als doel het rijwiel te zien als oplossing voor o.a. files, luchtvervuiling, parkeerproblematiek en voor een gezonder leven. Velo-city wordt algemeen erkend als de grootste internationale fietsconferentie ter wereld. Velo-city richt zich tot een brede doelgroep en verenigt iedereen die betrokken is bij het beleid en de promotie van de fiets.

BrabantStad

BrabantStad is een samenwerkingverband van de vijf grote Brabantse steden: Breda, Eindhoven, Helmond, s-Hertogenbosch, Tilburg en de provincie Noord-Brabant.

Bron: Nieuwsbank.

De weblog van Helmond

Man met harddrugs opgepakt
De politie heeft zondagochtend rond 5.45 uur een 35-jarige Helmonder aangehouden op de Thorbeckestraat. Door een getuige werd gemeld dat de Helmonder ruzie zou hebben met een vrouw. Agenten troffen het stel aan in een auto met draaiende motor. Bij controle bleek dat de Helmonder in het bezit was van vijf cachetjes en twee bolletjes met daarin vermoedelijk cocaïne. Omdat de man naar alcohol rook, werd van hem een ademtest afgenomen. Op het bureau weigerde hij alle medewerking aan een ademanalyse.
De verdachte is in verzekering gesteld voor nader onderzoek. De drugs zijn in beslag genomen.

Horecabaas houdt man aan die smijt met tafels en stoelen
De politie heeft zondagochtend rond 3.00 uur een 23-jarige man uit Mierlo aangehouden op de Havenweg. Hij zou kort daarvoor daar op een terras met tafels en stoelen gegooid hebben. Door de eigenaar van een horecagelegenheid werd de verdachte aangehouden en de politie gewaarschuwd. Agenten namen de man mee. Hij is na verhoor met een proces-verbaal heengezonden.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Maat van wildplasser valt politie-agente aan in uitgaansgebied
De politie heeft maandag rond 4.00 uur in een uitgaansgebied aan de Havenweg twee Helmonders van 51 en 34 jaar aangehouden. Agenten wilden rond die tijd een wildplasser aanhouden toen zij door anderen belaagd werden. Een bekende van de verdachte viel één van de vrouwellijke agenten aan waarbij hij haar keel dicht kneep. De wildplasser, zag kans om weg te rennen maar kon even later onder verzet toch nog aangehouden worden. Degene die de agenten belette hun werk te doen werd later aangehouden waarbij de politie genoodzaakt was om pepperspray te gebruiken. De twee zijn ingesloten voor verder onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Misdaadcijfers in Helmond weer lager
De gecumuleerde aantallen in Helmond van alle misdaadgebieden zijn voor het tweede jaar op rij gedaald.
Voor een volledig overzicht van de afgelopen 5 jaar kijk je hier.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Opening parkeergarages & fietsenstallingen met Hemelvaart & Pinksteren
Op Hemelvaartsdag en 1e en 2e Pinksterdag gelden er andere openingstijden voor de gemeentelijke parkeergarages en fietsenstallingen in Helmond. Wegens Artimond, Welkomstmarkt, Woonfestival en koopzondag op 1e Pinksterdag, wordt de capaciteit van de fietsenstallingen Kasteel Traverse, Speelhuisplein en Doorneind die dag uitgebreid met hekken. Op die manier kunnen nog meer bezoekers van de vier evenementen gratis en veilig hun fiets stallen.
Op Hemelvaartsdag 21 mei gelden de volgende openingstijden:
- Parkeergarage Boscotondo: geopend van 10.00 uur tot 01.00 uur
- Parkeergarage en fietsenstalling Doorneind: gesloten
- Parkeergarage City (gelegen onder de City-sporthal): gesloten
- Fietsenstalling Kasteel Traverse (ingang Parkweg): gesloten
- Fietsenstalling Speelhuisplein: gesloten
Op 1e Pinksterdag 31 mei gelden de volgende openingstijden:
- Parkeergarage Boscotondo: geopend van 10.00 uur tot 01.00 uur.
- Parkeergarage en fietsenstalling Doorneind: geopend van 11.00 tot 19.00 uur.
- Parkeergarage City (onder de City-sporthal): van 11.00 uur tot 19.00 uur.
- Fietsenstalling Kasteel Traverse (ingang Parkweg): van 11.00 tot 19.00 uur.
- Fietsenstalling Speelhuisplein: geopend van 11.00 uur tot 19.00 uur.
Op 2e Pinksterdag 1 juni gelden de volgende openingstijden:
- Parkeergarage Boscotondo: geopend van 10.00 uur tot 01.00 uur.
- Parkeergarage en fietsenstalling Doorneind: gesloten
- Parkeergarage City (gelegen onder de City-sporthal): gesloten
- Fietsenstalling Kasteel Traverse (ingang Parkweg): gesloten
- Fietsenstalling Speelhuisplein: gesloten
Op 1e Pinksterdag wordt de capaciteit van de fietsenstallingen Kasteel Traverse, Doorneind en Speelhuisplein uitgebreid met bouwhekken. De met cameratoezicht bewaakte stalling Steenwegkwartier (achter Hotel West Ende) is tijdens de drie feestdagen 24 uur per dag geopend.
Op 1e Pinksterdag zijn de beheerders van de parkeergarage Doorneind na 19.00 uur niet meer aanwezig. De garage kan dan met de auto toch nog verlaten worden door gebruik te maken van een inrijdkaart. Meer informatie staat op het instructiebord op de kleine deur, naast de drie rolluiken aan de voorzijde. Dit geldt niet voor de fietsenstalling Doorneind.

Bron: gemeente Helmond

Helmonds meisje (17) in Eindhoven mishandeld en bijna beroofd
De politie is op zoek naar twee personen die getuige waren van een poging tot straatroof. Dat gebeurde zondagavond rond 23.00 uur op de Veldmaarschalk Montgomerylaan. Een 17-jarig meisje uit Helmond stond rond dit tijdstip te wachten bij een bushalte ter hoogte van het Catharinaziekenhuis. Daar probeerde een jongen op een fiets de laptoptas van het meisje af te pakken, maar zij hield die stevig vast. Ook mishandelde de dief het meisje. Tijdens deze worsteling kwam er een onbekende getuige voorbij gefietst, maar deze reed door. Even later kwam een andere persoon voorbij gelopen die wel reageerde op de hulproep van het meisje. De dief ging er toen zonder buit vandoor. Het slachtoffer is samen met deze tweede getuige in de bus naar het station gestapt. De politie is op zoek naar de persoon die voorbij is gefietst en de persoon waarmee het meisje de bus is ingestapt. Zij kunnen contact opnemen met de politie in Eindhoven, via telefoonnummer 0900-8844.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Winnaar van prijsvraag Rondje Helmond bekend
Fietsdag Rondje Helmond op 3 mei had ongeveer 1200 deelnemers, naar schatting van Stichting Stadspromotie Helmond. Dit jaar waren er vijftien verschillende startpunten waar de fietsers op hun fiets zijn gestapt om de mooie en interessante kanten van Helmond te bekijken en te ontdekken.
Fietsers die de héle route reden, puzzelden onderweg het woord 'fietsroutenetwerk' bij elkaar. Om kans te maken op de fiets moesten zij vervolgens ook de slagzin 'Rondje Helmond fiets ik met een lach,…' afmaken. Ongeveer 600 fietsers hebben meegedaan aan de prijsvraag.
De gelukkige winnaar van deze wedstrijd is de heer Rinie Versteegden uit Helmond. De heer Versteegden won met de slagzin: Rondje Helmond fiets ik met een lach, al zoveel keer gereden zonder 'n saai moment, jammer dat niet héél Nederland deze route kent!
Rinie fietste de route op zondag 3 mei samen met zijn vrouw. Elk jaar doet hij mee met het fietsevenement. Maar ook op andere momenten in het jaar fietst hij de route met veel plezier. Ondertussen fietst hij het Rondje Helmond blindelings. 'Het verveelt nooit' vertelt hij vrolijk. 'Het is een hartstikke mooi Rondje! Mijn vrouw wandelt de route ook. Maar ik niet hoor, ik pak de fiets wel!' Rinie is erg blij met zijn nieuwe fiets. Zijn zoon kan hem goed gebruiken.

Bron: Stichting Stadspromotie Helmond

Bestuurder met vals rijbewijs aangehouden
De politie heeft dinsdag om 10.45 uur een 36-jarige man uit Helmond aangehouden op de Weg door de Rijpel. De man reed in een personenauto over de Deurneseweg. Bij een controle op de Weg door de Rijpel toonde de man een vals rijbewijs aan de agenten. Hierop is de man aangehouden. Hij is voor verder onderzoek meegenomen naar het politiebureau. Daar zal proces-verbaal worden opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Wachtlijst Budgetwinkel loopt op
Het college van B&W stelt vast dat de wachtlijst van de Budgetwinkel in het eerste kwartaal 2009 is opgelopen naar 5 maanden (per 1 april 2009).
Belangrijkste oorzaak is de stijging van het aantal aanvragen schuldhulpverlening (40%) naar aanleiding van economische crisis.
Op dit moment zijn B&W bezig met de uitwerking van een actieplan om de wachttijd weer terug te dringen. Zij informeren hierover op zeer korte termijn.

Bron: Raadsinformatiebrief van de burgemeester en wethouders van Helmond

Helmond en Nador, samen vrienden
Wethouder Jos Boetzkes heeft van 13 tot en met 17 mei een werkbezoek gebracht aan de Marokkaanse stad Nador. Als leider van een Helmondse delegatie heeft hij onder meer belangrijke initiatieven genomen om op twee locaties in Nador zogenaamde leer- en ervaringsplaatsen te ontwikkelen. Tevens heeft hij de mogelijkheden van praktijkstages in Marokko voor studenten van het Helmondse ROC Ter AA besproken. Ook heeft de wethouder een stevige basis gelegd voor een goede samenwerking tussen Nador en Helmond.
"Ik ging met een koffer vol vragen naar Marokko en keerde met een koffer vol antwoorden terug", laat wethouder Boetzkes bij zijn terugkomst in Helmond weten. "In slechts een paar dagen kreeg ik een heel ander beeld van de Marokkaanse mensen. We werden heel gastvrij ontvangen en de mensen waren erg hulpvaardig."
Tijdens twee eerdere bezoeken aan Nador, door ambtenaren van de gemeente Helmond, vertegenwoordigers van het ROC ter AA en politiemensen uit Helmond, waren al enkele vrijblijvende afspraken gemaakt voor onderlinge samenwerking en uitwisseling van kennis en informatie tussen Helmond en Nador. Wethouder Boetzkes is erin geslaagd deze afspraken verder te concretiseren.
De wethouder heeft onder meer gesprekken gevoerd met de school 'Abdelkarim Elkattabi' over stageplekken voor studenten - van Marokkaanse komaf - van het ROC Ter AA in Helmond. Zij kunnen onder andere stage gaan lopen in winkels en bedrijven in de Marokkaanse stad. De stages worden begeleid door professionals en vrijwilligers van Cecodel, een welzijnsstichting uit Nador, die onder meer zorgt voor de emancipatie en alfabetisme van vrouwen.
Wethouder Boetzkes heeft ook twee boerderijen/werkplaatsen bezocht. De eerste was een boerderij waar olijven en melkproducten worden gemaakt en de tweede was een verbouwde Spaanse school waar jongeren opgeleid worden voor de bouw van huizen. Op beide locaties bestaat de mogelijkheid dat er Marokkaanse jongeren uit Helmond voor een periode gaan werken. Wethouder Boetzkes werkt dit plan verder uit en hoopt in het najaar spijkers met koppen te kunnen slaan tijdens een volgend bezoek aan Nador.
Ten slotte heeft wethouder Boetzkes als eerste niet-Afrikaan een speech gehouden op een openbare bijeenkomst van hoogwaardigheidsbekleders uit Nador. Bij deze bijeenkomst heeft hij de burgemeester van de stad Nador, tevens hoofd van de provincie Nador, ontmoet en de mogelijkheden voor een verdere samenwerking tussen de twee steden besproken. Wethouder Boetzkes: "Een mooi spreekwoord luidt: 'met één hand kun je niet klappen'. Helmond en Nador hebben daarom de handen ineengeslagen. Deze samenwerking en vriendschap wordt de komende jaren verder geconcretiseerd en vorm gegeven."
Op http://www.nadorcity.com zijn foto's te vinden van het werkbezoek van wethouder Boetzkes aan Nador.

Bron: gemeente Helmond

Man vernielt zijn in beslag genomen quad voor de ogen van de politie
Dinsdagmiddag heeft de politie omstreeks 16.15 uur op het Gulperplantsoen een 31-jarige Helmonder aangehouden. De politie kreeg de melding dat een kind hier op een quad reed en gevaarlijk rijgedrag vertoonde. Toen de politie arriveerde stapte de jongen van de quad bij twee mannen. De 31-jarige Helmonder bleek de eigenaar van het voertuig te zijn. De quad had geen kenteken waarop de politie aangaf hem in beslag te nemen omdat ermee op de openbare weg werd gereden. De verdachte werd kwaad en vernielde met een hamer de quad. De man is meegenomen naar het bureau waar proces-verbaal is opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Het moet toch niet gekker worden dat een wethouder en zijn ambtenaren zo'n snoepreisjes maken. Leuk voor hen natuurlijk, zonde van onze centen!!!

'Spookvluchten' naar Marokko
ROTTERDAM - De luchthaven Rotterdam Airport waarschuwt potentiële vakantiegangers voorzichtig te zijn bij het boeken van vluchten van en naar kustplaats Nador in Marokko.
Bron: Telegraaf

Ik hoop niet dat een en ander met elkaar te maken heeft.

Ik vind het ook wel erg overdreven allemaal. Stages in Marokko, het zal wel weer moeten, maar ik stem toch tegen. Waarom hoor je over zoiets nooit politici... Die fotosite http://www.nadorcity.com van de gemeente is ook maar met rare foto's. De eerste die ik zag was van een dood varken...

Politie arresteert man met drugs in woning
De politie heeft woensdagmiddag kort voor 18.00 uur een man van 24 jaar aangehouden in zijn woning in Helmond-Oost. Bij een huiszoeking vond de politie een hoeveelheid drugs. Het gaat om 20 milliliter GHB, 9 gram cocaïne, 17 gram speed, 49 xtc-pillen en een hoeveelheid anabole steroïden. De man is aangehouden en in verzekering gesteld voor verder onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Veel interessanter dan wat de gemeente opgeeft, is wat meer leesbare informatie over Nador. Kijk om te beginnen eens op wikipedia. Interessante stad met aardige overeenkomsten met Helmond….

Fietsendief op heterdaad betrapt
De politie hield donderdagavond om 22.00 uur een 41-jarige Helmonder aan op Penningstraat. Agenten zagen dat de man zich even daarvoor bevond op het nabij gelegen station en vervolgens het slot van een van de gestalde fietsen doorknipte. Vervolgens reed hij met de gestolen damesfiets weg en kon even later worden aangehouden. Daar waar hij de fiets had weggenomen, lagen meerdere opengeknipte fietssloten. De fietsendief is voor verder onderzoek ingesloten.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

13, 13, 14 & 15 jarige jongens na zwaar mishandelen 8 jarige gearresteerd
De politie heeft dinsdagmiddag rond 14.45 uur in Helmond Centrum een 13-jarige jongen uit Helmond aangehouden. Woensdagochtend zijn omstreeks 7.15 uur in hun woningen in Helmond West nog drie jongens (13, 14, 15 jaar) aangehouden. De jongens zouden betrokken zijn geweest bij een zware mishandeling die maandagavond omstreeks 20.00 uur op het Distelveld plaatsvond. Het viertal mishandelde daar een 8-jarige jongen uit Helmond na een woordenwisseling op een voetbalveldje. De verdachten zouden de jongen geslagen en geschopt hebben. Hierbij liep hij onder meer breuken op aan zijn scheen- en kuitbeen. De jongens zijn, buiten heterdaad, aangehouden. De 14- en 15-jarige verdachte zijn vandaag voorgeleid aan de Rechter Commissaris. De twee andere jongens zijn na verhoor heengezonden. Tegen hen is proces-verbaal opgemaakt. Bij een van de 13-jarige jongens werd bij controle van zijn telefoon een foto aangetroffen met daarop de jongen met een jachtgeweer. Bij huiszoeking werd het jachtgeweer aangetroffen in de woning van zijn ouders. Het bleek van zijn 20-jarige broer te zijn. Het wapen is in beslag genomen en tegen de broer wordt proces-verbaal opgemaakt.

Politie vordert rijbewijzen in van dronken automobilisten
De politie vorderde vrijdagmorgen omstreeks 2.45 uur het rijbewijs in van een 29-jarige automobilist uit Beek en Donk. Dat gebeurde op de Bakelsedijk tijdens een alcoholcontrole. De verdachte had een alcoholpromillage van ruim 1,25, zo bleek uit een ademanalyse. Zijn rijbewijs is daarop ingevorderd en is tegen hem proces-verbaal opgemaakt.
Op donderdagavond omstreeks 19.00 uur heeft de politie een 28-jarige man uit Helmond aangehouden. De man was even daarvoor met zijn auto op het parkeerterrein aan de Rembrandtlaan tegen een andere auto aangereden. Hij bleek teveel alcohol gedronken te hebben. Een ademanalyse gaf aan dat hij een alcoholpromillage had van meer dan 2,5. Zijn rijbewijs is ingevorderd en tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Helmondse aangehouden na zware mishandeling in Geldrop
De politie verrichtte vrijdagavond drie aanhoudingen nadat er in een horecazaak op de Mierloseweg in Geldrop een ruzie plaatsvond waardoor twee mensen gewond raakten. Omstreeks 19.00 uur werd bij een ruzie in de zaak een 29-jarige man zwaar mishandeld door personeel van de horecazaak. Hij liep verscheidene botbreuken in het gezicht op en moest hiervoor naar het ziekenhuis. Een 36-jarig familielid van het slachtoffer kwam even later bij de zaak aan om te vragen wat de reden hiervoor is geweest. Ook hij werd zwaar mishandeld. De man liep diverse steek- en snijwonden op en moest zich in ook het ziekenhuis laten verzorgen aan zijn verwondingen. Beide slachtoffer hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten. Om 19.20 uur werd een ander familielid van de slachtoffers op het terras van de horecazaak aangehouden vanwege het verstoren van de openbare orde. Twee personeelsleden van de horecazaak zijn omstreeks 20.40 uur aangehouden. Het gaat om een 54-jarge man uit Geldrop en een 25-jarige vrouw uit Helmond. Beide verdachten zijn voor verder onderzoek ingesloten.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Man vernielt voordeur van zijn ex
De politie heeft in de nacht van zondag op maandag rond 1.00 uur een 29-jarige man uit Helmond aangehouden bij de woning van zijn 25-jarige ex-vriendin in Helmond Centrum. De man had de voordeur van de woning vernield omdat hij naar binnen wilde. De ex-vriendin heeft hiervan aangifte gedaan. Hierop heeft de politie de man aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Helmond fout met geluidseisen horeca
maandag, 25 mei 2009 10:56 | Door: ED
HELMOND - Op aandringen van tien cafés aan de Havenweg en de Kasteellaan in Helmond heeft de Raad van State een strenge geluidseis die het stadsbestuur had opgelegd van tafel geveegd.

De Raad van State heeft in een voorlopige uitspraak bepaald dat de gemeente Helmond onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar het geluid dat van de horecabedrijven afkomstig is. De strengere eis die nu voorlopig ongeldig is verklaard, houdt in dat de ramen en deuren van de horecapanden zoveel mogelijk dicht moesten blijven.

Ook mocht buiten op het terras of in de serre geen muziekinstallatie aanstaan. Twee weken geleden stapten de tien Helmondse horecaondernemers Café Franske, De Kapper, Het Pakhuis, De Vlinder, La Mariposa, Plaza, Stadsherberghe De Kei, D'n Aanloop, De Penning en De Vlegel naar de Raad van State voor een spoedmaatregel.

Die werd door de hoogste bestuursrechtbank toegewezen. De kwestie komt na de zomer bij de Raad van State in de bodemprocedure. Daarin wordt definitief over de strengere eis beslist.

Donderdag start fase 3 van herstructurering van Helmondse Binnenstad
De Wijkontwikkelingsmaatschappij Helmond Binnenstad B.V., Stichting Woonpartners, Woningbouwvereniging Volksbelang en de gemeente Helmond ondertekenen op donderdag 28 mei de samenwerkingsovereenkomst Weverspoort. De ondertekening geeft de officiële start aan van de derde fase van de herstructurering van de Helmondse Binnenstad.
De vernieuwing van de Binnenstad is begonnen met de Vossenberg (eerste fase) en het Zonnekwartier (tweede fase). Nu is de derde fase van de herstructurering aan de beurt, het gebied rondom de Karel Raijmakersstraat, dat inmiddels de naam Weverspoort heeft gekregen.
Wat gaat er gebeuren?
- Er worden 403 nieuwe woningen gebouwd.
- Het nieuwbouwprogramma bestaat uit 52% huur- en 48% koopwoningen.
- Er komt een Buurtpark-Plus (ca. 1,5 hectare)
- Bewoners parkeren zoveel mogelijk op eigen terrein.

Wateroverlast nekt hennepkwekerij
De politie heeft maandagavond rond 20.45 uur een hennepkwekerij in een woning aan de Karperlaan in Helmond opgerold. Vanuit deze woning liep er water bij de buren over de muren naar beneden. Tijdens het onderzoek naar de oorsprong van de wateroverlast, werd op zolder van de woning een werkende hennepkwekerij aangetroffen. De 44-jarige bewoonster van het pand is aangehouden en voor onderzoek meegenomen naar het bureau. De apparatuur is in beslag genomen. De Helmondse is na verhoor met een proces-verbaal heengezonden.

2 Vrouwen op winkeldiefstal betrapt
De politie heeft dinsdagmiddag rond 12.30 uur in een winkel aan de Engelseweg twee vrouwen uit Venlo van 26 en 47 jaar aangehouden. De dames werden door het winkelpersoneel betrapt op diefstal van negen tafellampen met een totale waarde van bijna 250 euro. De vrouwen zijn aangehouden en meegenomen naar het bureau, waar zij na verhoor met een proces-verbaal zijn heengezonden.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Stroomstoring in Helmond Oost
We werden geïnformeerd dat er gisterenavond een stroomstoring in Helmond Oost was. Het betrof de Deurneseweg tot richting
winkelcentrum Straakven, Evertsenstraat en de Bakelsedijk. De brandweer zou als gekken rond gereden hebben, reagerend op valse alarmen en vastzittende liften (zoals een liftopsluiting in de Van Riebeeckstraat).

Ook de studio van Stadsradio Helmond werd getroffen door de storing en moest de uitzending staken.

Man bedreigt zijn vriendin met de dood en mishandelt haar
De politie heeft woensdagochtend rond 1.15 uur in zijn woning in het centrum van Helmond een 40-jarige Helmonder aangehouden. Hij zou daar zijn 38-jarige Helmondse vriendin hebben mishandeld en met de dood hebben bedreigd. De Helmonder is meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek.

Man gearresteerd voor vernieling aan auto, mededader vlucht
De politie heeft woensdagochtend rond 3.30 uur op de Heistraat een 33-jarige Helmonder aangehouden. Volgens een getuige zou hij daar samen met iemand anders een auto hebben vernield die daar geparkeerd stond. Agenten zagen dat er een grote deuk in de auto zat en hielden de man aan. Hij is meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek. De andere persoon wist op zijn fiets te ontkomen.

Rijbewijs van scooterbestuurder ingevorderd
De politie heeft dinsdag rond 21.40 uur op de Lucas Gasselstraat een 39-jarige Helmondse scooterbestuurder aangehouden. Agenten zagen dat de bestuurder kort daarvoor bijna een ongeval had veroorzaakt op de Bisschop Herincxstraat en daarna was gevallen op de Lucas Gasselstraat. De Helmonder rook naar alcohol maar weigerde mee te werken aan een ademanalyse. De man is aangehouden en meegenomen naar het ziekenhuis waar zijn bloed voor onderzoek is afgenomen. Het rijbewijs van de scooterbestuurder is ingevorderd.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Proef om vissen voor Helmondse jeugd makkelijk en laagdrempelig te maken
De gemeente Helmond start met een proef, die vissen voor Helmondse jongeren tot 14 jaar makkelijk en laagdrempelig maakt. Tot nu toe mocht er alleen gevist worden met een (kleine) Vispas. Nu mogen jongeren tot en met 13 jaar ook vissen in wateren in hun directe woonomgeving. Zij hebben daarvoor een schriftelijke toestemming nodig, die eenvoudig te verkrijgen is via http://www.helmond.nl. Als de proef - die duurt tot het einde van dit jaar - succesvol verloopt, wordt het omgezet in een definitieve regeling.
Het college van Burgemeester en Wethouders van Helmond heeft de volgende wateren aangewezen waarin door Helmonders tot en met 13 jaar gevist mag worden:
* Brouwhuis: vijver wijkpark Brouwhuis;
* Dierdonk: vijver wijkpark Dierdonk tussen Nijendaldreef en Zilverschoonbeek, ten noorden van brug Nijendaldreef;
* Helmond Noord: vijver Vondellaan tussen Rederijkersplantsoen en T. van Kempenstraat;
* Helmond Noord: westelijke vijver Kasteel Noord ten westen van voetpad;
* Helmond Oost: vijver Hortensiapark;
* Mierlo-Hout: vijver Apostelpark;
* Brandevoort: gracht aan de Plaetse;
* Brandevoort: vijver ecozone noord, noordelijk gedeelte tussen spoorlijn, Broederwal en pad naar Rubeemden;
* Warande: vijvers Warandepark, nabij Jan van Brabantlaan.
Om te mogen vissen dient een Helmonder van 13 jaar en jonger een schriftelijke toestemming te hebben. Deze toestemming is eenvoudig te downloaden op http://www.helmond.nl onder het kopje 'Vrije tijd, sport en cultuur", titel "vissen". Vervolgens kan het toestemmingsformulier geprint en ingevuld worden. De jeugdige visser dient het formulier ingevuld bij zich te hebben tijdens het vissen. Voor Helmonders vanaf 14 jaar gelden andere regels: zij dienen een Vispas of kleine Vispas aan te vragen en mogen daarmee niet vissen in bovenstaande wateren.
Op de schriftelijke toestemming staan een aantal regeltjes vermeld die verbonden zijn aan vissen door de Helmondse jeugd tot en met 13 jaar in de bovengenoemde wateren. Zo mogen de jongeren vissen met maximaal één hengel, mogen ze geen lokvoer gebruiken (hierdoor raakt het water vervuild) en moeten gevangen vissen teruggezet worden. Er mag alleen gevist worden tussen zonsopgang en zonsondergang en er mogen geen levende vissen, amfibieën, reptielen, vogels of zoogdieren als aas gebruikt worden. De jeugdige vissers zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid. En de laatste belangrijke regel: ruim na het vissen je rommel op.
De Stadswacht zal toezicht houden op vissen door de jeugd jonger dan 14 jaar. Zij controleren of de jeugdige visser een schriftelijk toestemming bij zich heeft en of de daarop vermelde regeltjes worden nageleefd. Eventuele klachten of meldingen over de jeugdige vissers worden ook door de Stadswacht afgehandeld. Bij onacceptabele problemen wordt de proef direct beëindigd.
Wethouder Trix Houthooft: "Ik kreeg van de wijkraad Brandevoort het verzoek of er binnen de wijk in de directe omgeving gevist kon worden. Ik ben daar direct mee aan de slag gegaan. Om vissen in de directe omgeving ook in de andere wijken mogelijk te maken, hebben we ervoor gekozen om de proef stadsbreed in te zetten. Het aanvragen van een schriftelijke toestemming hebben we zo laagdrempelig mogelijk gemaakt, zodat het voor de Helmondse jeugd tot 14 jaar gemakkelijk wordt om te vissen."

Bron: gemeente Helmond

Jongen (17) voor het stelen van een fiets gearresteerd
De politie heeft woensdagavond rond 19.25 uur op het Sjef de Kimpepad een 17-jarige Helmondse jongen aangehouden. Surveillerende agenten zagen rond die tijd drie personen lopen. Twee van hen hadden een fiets bij zich. Bij controle bleek één van hen, de 17-jarige verdachte, niet in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs. Verder bleek uit onderzoek ter plaatse dat de fiets die hij bij zich droeg mogelijk gestolen was. De jongen en de fiets zijn meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek. De fiets is in beslag genomen en de jongen is na verhoor in vrijheid gesteld. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.

Politie houdt jongens aan voor vernieling van glijbaan
De politie heeft woensdag rond 19.55 uur op de Pater van Vlerkenstraat een 12-jarige Helmondse jongen en twee 14-jarigen uit Mierlo aangehouden. Even daarvoor kreeg de politie melding van een getuige die gezien had dat een glijbaan in een speeltuintje vernield werd. Daarbij werd ook het signalement doorgegeven aan de politie van de jongens die de vernielingen gepleegd hadden. Bij de speeltuin troffen agenten de jongens en een vernielde glijbaan aan. Ze zijn meegenomen naar het politiebureau maar zijn inmiddels in vrijheid gesteld. Tegen de jongens wordt proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Homo-haat in Café Maxim aan de Marktstraat
Een fractuur, ernstige hersenschudding, gebroken kaakbeen, bloeduitstortingen en de verwachting dat zijn gezichtsvermogen voorlopig zal zijn aangetast. Dat zijn de gevolgen voor digital designer Renato Zamagna nadat hij door bezoekers én de eigenaar van Café Maxim aan de Marktstraat in Helmond werd gemolesteerd omdat men hem als homo niet in de zaak wilde hebben.
Zamagna bezocht het café omdat het populair is bij allochtonen, een doelgroep waar hij zelf ook toe behoort. Nadat hij een drankje had besteld kwam de eigenaar naar hem toe die liet weten dat een van de gasten aanstoot aan hem nam omdat men zou kunnen zien dat hij 'flikker' is.
Eerst dacht Renato Zamagna nog dat het een grapje was, maar voor hij het wist lag hij bewusteloos op de grond.
Renato Zamagna is de partner van oud politicus Peter Tielemans, de huidige centrummanager van Helmond. Aan de redactie van http://www.gk.nl laat Zamagna weten dat hij het slachtoffer werd van extreme homohaat. "Ik zette mijn fiets voor de zaak en merkte bij binnenkomst al meteen een zekere spanning, maar ik betrok dat niet op mezelf. Pas toen de eigenaar namens een van de bezoekers me zei dat ik als homo beter weg zou kunnen gaan, begon ik me ongemakkelijk te voelen."
Voordat hij zijn pilsje kon opdrinken had Renato Zamagna al de eerste klappen te pakken. Wat hem het meest steekt is dat de eigenaar de homohaters zelfs te hulp schoot. Door een toeval was er politie in de buurt van het café aanwezig, die te hulp kon schieten en foto's kon maken.
"Het is een wonder hoe Renato toch nog ons huis heeft kunnen bereiken", verklaart Peter Tielemans. "We moesten meteen, midden in de nacht, naar het ziekenhuis waar een radioloog en een chirurg zich over hem moesten ontfermen."
Renato Zamagna studeert ook marketing aan de Fontys Hogescholen en is voorlopig lichamelijk en geestelijk niet in staat zijn lessen te volgen. Hij heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie.
Peter Tielemans: "Aanvankelijk twijfelden we of we aandacht moesten vragen voor dit geval van potenrammerij. Helmond is een niet al te grote gemeente. Ik ben redelijk bekend en men weet ons te vinden. De angst voor de gevolgen mogen echter niet opwegen tegen het maatschappelijk belang dat hier meespeelt. Het moet maar eens duidelijk worden dat geweld tegen homo's niet beperkt blijft tot binnen de Amsterdamse grachtengordel."
De in Helmond geboren VVD-Europarlementariër Toine Manders, die inmiddels persoonlijk contact heeft gezocht met Renato Zamagna en Peter Tielemans, is diep geschokt door het geweldsdelict: "Dergelijke incidenten plegen inbreuk op twee van de drie pijlers waar onze partij voor staat: vrijheid en veiligheid." Tegenover http://www.gk.nl verklaart hij: "Kennelijk kun je niet meer in alle vrijheid jezelf zijn, iets dat we met alle middelen moeten bestrijden. Ik kan nu moeilijk voor de muziek uitlopen, maar zal het politieonderzoek naar deze zaak zeer nauwgezet volgen en me er voor inzetten dat als er inderdaad sprake is van zinloos geweld tegen deze jongen, de daders de meest zware straf zullen krijgen."
De politie in Helmond bevestigt de aangifte en laat weten een onderzoek te zijn gestart.

Bron: Gay Krant

Stappers op de fiets moeten hun fiets stallen
Voor bezoekers van het centrum van Helmond zijn er voldoende goede mogelijkheden om de fiets te stallen. Dat was overdag al zo en geldt nu ook voor de mensen die op vrijdag- en zaterdagavond gaan stappen. De bewaakte fietsenstalling Kasteel Traverse is vanaf het Pinksterweekend ook geopend op vrijdag en zaterdag van 22.00 tot 4.00 uur. De stalling Steenwegkwartier is 24 uur per dag open. Buiten de stallingen - en de fietsenrekken - mag de fiets niet gestald worden. Dat geldt nu ook voor het Havenplein en de Kasteellaan op vrijdag- en zaterdagavond van 22.00 tot 4.00 uur.
Het gebied in het centrum van Helmond waar een stallingsverbod geldt, is uitgebreid met het Havenplein en de Kasteellaan. In dit horecagebied mag de fiets niet gestald worden in de nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van zaterdag op zondag tussen 22.00 en 4.00 uur. Uitzondering hierop vormen de fietsenrekken. In de Kerkstraat, Lambertushof en een gedeelte van de Kerkweg geldt vanaf Pinksteren overdag een stalverbod. Het stallingsverbod wordt aangegeven met duidelijk herkenbare borden.
Om voldoende mogelijkheid te bieden om de fiets wel goed te stallen, is de fietsenstalling Kasteel Traverse (ingang Parkweg, achter de Kijkshop) vanaf vrijdag 28 mei ook geopend op vrijdag en zaterdag van 22.00 tot 4.00 uur. In deze stalling kan de fiets veilig, gratis en droog gestald worden. De gemeente Helmond en de horeca zorgen samen voor de bewaking van deze stalling. De met cameratoezicht bewaakte stalling Steenwegkwartier is 24 uur per dag geopend. Ook hier kan de fiets veilig en voor niets gestald worden.
Het stalverbod is uitgebreid om de veiligheid op vooral het Havenplein en de Kasteellaan te vergroten. In het verleden zijn al diverse mensen ten val gekomen door fietsen die kriskras op de trottoirs en tussen de terrassen stonden en lagen. Ook werden de straten lastig bereikbaar voor hulpverleners en werd de stoep vrijwel onbegaanbaar voor minder validen. De grote hoeveelheid fietsen tussen de terrassen zorgde ook voor een erg slordige uitstraling. De horecaondernemers en de gemeente hebben daarom de handen ineengeslagen en maken zich samen sterk voor goed gestalde fietsen: in de bewaakte stallingen Kasteel Traverse of Steenwegkwartier of in het rek.
De Stadswacht gaat streng controleren op fout gestalde fietsen. Dat gebeurt overdag en ook op vrijdag- en zaterdagavond en nacht. Voorlopig wordt er op het Havenplein en de Kasteellaan nog gewaarschuwd. Vanaf 1 juli is het waarschuwen voorbij en worden er boetes uitgedeeld. Fietsers die op heterdaad betrapt worden op fout stallen krijgen direct een boete van 20 euro. Fout gestalde fietsen waarvan de bezitter niet meer te bekennen is, worden afgesleept naar het politiebureau aan de Kasteel Traverse. Daar is de fiets de volgende dag - in ruil voor een boete van 25 euro - weer op te halen. Fietsen die zijn afgesleept staan op de website van de Stadswacht Helmond: http://www.stadswacht-helmond.nl.

Bron: gemeente Helmond

Heel veel sterkte toegewenst aan Renato Zamagna en ook Peter Tielemans.
Belachelijke tent daar bij Maxim!!! Mooie reclame voor Helmond hoor, want ja: we staan weer in de Telegraaf (en terecht natuurlijk)! Bah bah! Ik mag hopen dat de gemeente die kroeg nu eindelijk ook op slot doet. Want als die eigenaar zelfs meedoet aan potenrammerij, dan zeg ik: SLUITEN en graag heel snel!!!

Update Homo-haat in Café Maxim aan de Marktstraat
De eigenaar van Café Maxim Ahmet Yarar wil niet reageren. Tegenover de politie zou hij verklaard hebben dat Renato Zamagna, geboren in Brazilië, de oorzaak zou zijn geweest van een storing in zijn barcomputer. Zamagna laat weten dat hij mogelijk tegen de computer aanviel nadat hij door de bezoeker werd geslagen.
Na de publicatie donderdagmorgen op http://www.gk.nl werd het bericht al snel ook overgenomen door andere media. Vanaf dat moment stond de telefoon bij zowel het homopaar als bij de bareigenaar roodgloeiend. Kennelijk schoot dat bij de uitbater van café Maxim in het verkeerde keelgat.
"Vanmiddag werden we gebeld door de zoon van uitbater Ahmet Yarar", vertelt Peter Tielemans. "Die dreigde ons dat hij ons wel zou weten te vinden nu het voortbestaan van zijn kroeg door alle publiciteit in gevaar zou kunnen komen."
Tielemans aarzelde niet en nam contact op met de plaatselijke politie die hem, volgens Tielemans, belerend toesprak met de mededeling dat het onwijs van hem geweest zou zijn de pers te informeren. Desondanks konden Renato Zamagna en Peter Tielemans opnieuw aangifte doen, ditmaal wegens bedreiging. Ook de burgemeester van Helmond, drs. A.A.M. Jacobs, werd door oud-politicus Tielemans van het voorval op de hoogte gesteld.

Bron: Gay Krant

Bovenstaande versie komt uit de Guy Krant. De Volkskrant van vandaag schreef er het volgende over. Helmond staat er weer mooi op!

Geweld tegen homo's tref je ook in de provincie aan
Peter de Graaf
Gepubliceerd op 28 mei 2009 20:45, bijgewerkt op 20:47

HELMOND - 'De café-eigenaar kwam naar me toe en vroeg me te vertrekken, want een klant nam aanstoot aan me, omdat ik homo ben', vertelt de 30-jarige Renato Zamagna, geboren in Brazilië en inwoner van Helmond.

Bij binnenkomst had hij al een zekere spanning gevoeld in café Maxim in Helmond, waar vooral allochtone bezoekers komen. Zamagna weigerde te vertrekken. Dat heeft hij geweten. 'Ik werd op mijn schouder getikt. Toen ik me omdraaide, werd ik vol in mijn gezicht geslagen.'

Zamagna, die studeert aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven, viel over de bar en op de grond. Liggend werd hij ook door andere klanten geschopt en geslagen.

'Iedereen stond boven me te lachen', zegt hij. Volgens hem deed de café-eigenaar mee. Die pakte hem op het laatst bij zijn haar en schopte hem naar buiten. Op straat klampte hij een politiewagen aan en vertelde hij wat er was gebeurd. De politieagenten hebben in het café nog wat verklaringen opgenomen, waarna ze hem naar huis brachten.

Hij wilde aanvankelijk geen aangifte doen en ook niet naar het ziekenhuis. Later die nacht is hij wel naar het ziekenhuis gegaan. Zijn jukbeen bleek gebroken, zijn kaak ontzet. Hij had bloeduitstortingen en een hersenschudding. Met zijn rechteroog ziet hij nog steeds slecht.

Woensdag heeft hij alsnog aangifte gedaan. Het moet maar eens duidelijk worden, vindt hij, dat geweld tegen homo's ook in een provinciestad als Helmond voorkomt.

De politie bevestigt de aangifte en onderzoekt de gebeurtenissen. 'We hebben de verklaring van het slachtoffer en gaan nu de andere getuigen horen', aldus een woordvoerder. De café-eigenaar was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

Update 2 Homo-haat in Café Maxim aan de Marktstraat
Politie houdt verdachte zware mishandeling aan
De politie heeft donderdagavond rond 19.00 uur een 45-jarige Helmonder aangehouden in een horecagelegenheid in het centrum. Hij wordt ervan verdacht daar in de nacht van zondag op maandag een 30-jarige Helmonder te hebben mishandeld. Het slachtoffer werd door de verdachte meerdere malen geschopt en geslagen. Het slachtoffer is in een ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. De verdachte is in verzekering gesteld voor verder onderzoek. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Helmondse voor brandstichtingen door de politie in Gemert aangehouden
De politie heeft een onderzoek naar een aantal brandstichtingen en andere misdrijven in Gemert en omgeving afgerond. Het onderzoek werd ingesteld nadat daar in februari, maart en april diverse branden onder verdachte omstandigheden waren uitgebroken. Het ging onder meer om een scoutinggebouw in Gemert (28 februari), een leegstaande varkensstal in De Mortel (7 maart), een opslagloods voor caravans in Boekel (15 maart), een woonboerderij in Gemert (19 maart) en een coniferenbrand in Boerdonk (3 april). De branden hebben in Gemert en omgeving voor veel maatschappelijke onrust gezorgd.
Gedurende het onderzoek heeft de politie in totaal zeven verdachten aangehouden. Het gaat om twee mannen uit Gemert (18 en 21 jaar), een 23-jarige man uit Tilburg, een 18-jarige man uit Boekel, een 21-jarige man uit Uden, een 24-jarige vrouw uit Helmond en een 22-jarige vrouw uit Uden. Ze worden ervan verdacht dat ze in wisselende samenstelling verantwoordelijk zijn voor het stichten van negen branden.
Tijdens het onderzoek bleek dat een aantal van de aangehouden verdachten ook betrokken is geweest bij de diefstal van twee crossmotoren uit schuren in Keldonk en Gemert. Daarnaast worden ze ervan verdacht dat ze in februari in Gemert twee geparkeerde auto's op hun kant hebben gezet. Dat gebeurde op de Prior Davidtsstraat en de Prior Jacobsstraat.
De verdachten zijn na hun aanhouding uitgebreid verhoord waarna proces-verbaal tegen hen is opgemaakt. Ze zullen zich binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden. Twee van de verdachten zitten nog vast.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Hijskraan-weddenschap levert proces-verbaal op
De politie heeft vrijdagavond rond 22.30 uur een 22-jarige Helmonder aangehouden op de Heistraat. De politie kreeg wat eerder de melding dat op een bouwterrein een man tot in de top van een hijskraan was geklommen. Politie en brandweer zijn toen ter plaatse gegaan. Een ambulance was al daar. De man kwam echter snel naar beneden en toen bleek het om een uit de hand gelopen weddenschap te gaan. De man is daarop aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Daar is proces-verbaal tegen hem opgemaakt.

Politie pakt mannen op voor dealen drugs
De politie heeft vrijdagmiddag rond 17.00 uur twee Helmonders van 35 en 39 jaar oud aangehouden op de Zuidende. Surveillerende agenten zagen de mannen zich daar verdacht gedragen. Toen ze wilden controleren wat er gebeurde ging de 35-jarige verdachte er vandoor. Hij kon echter snel worden achterhaald. Hij had vermoedelijk harddrugs verkocht aan de 39-jarige verdachte. In de wagen van die laatste werd een bolletje heroïne aangetroffen. Beide mannen zijn aangehouden en voor verder onderzoek meegenomen naar het politiebureau. Daar zijn ze na verhoor met een proces-verbaal weer heen gezonden.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Politie controleert 800 voertuigen bij grote verkeerscontrole in Nuenen
De politie in Geldrop-Mierlo-Nuenen heeft vrijdagnacht tussen 22.00 en 4.00 uur op de parkeerplaats Vaarle aan de A270 een integrale verkeerscontrole gehouden. Deze controle werd georganiseerd door de politie in samenwerking met Justitie, de Inspectie Verkeer en Waterstaat, de douane en de belastingdienst. In totaal werden 800 voertuigen gecontroleerd en 68 bekeuringen uitgedeeld.
Iedere bestuurder komend vanuit Eindhoven en rijdend in de richting van Helmond werd gecontroleerd. Een blaastest maakte onderdeel uit van de controle. In totaal werden rond de 800 blaastesten afgenomen. 15 automobilisten werden betrapt met een te hoog alcoholpromillage. Het hoogst gemeten promillage was bijna 1,65 bij een 29-jarige man uit Helmond. Zijn rijbewijs is ingevorderd en tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.
Bij een 38-jarige man uit Breda werden in zijn auto enkele tientallen XTC-pillen, een buisje GHB en enkele brokjes wit poeder gevonden. Ook bleek hij nog een schuld bij de belasting open te hebben staan. De man is aangehouden en voor verder onderzoek meegenomen naar het politiebureau. Daar is na verhoor proces-verbaal tegen hem opgemaakt. Zijn auto en de harddrugs zijn in beslag genomen.
Verder werden door de politie onder meer bekeuringen uitgedeeld voor het niet kunnen laten zien van het rijbewijs, het kentekenbewijs en het identificatiebewijs, het ontbreken van een geldige APK en overschrijden van de maximum snelheid. De hoogst gemeten snelheid was 173 km/uur waar 80 km/uur is toegestaan. Er zijn in totaal drie rijbewijzen in beslag genomen voor te hard rijden.
Tijdens de controle werd ook de ANPR (Automatic Numberplate Recognition) ingezet. Dit is een computer waarin allerlei gegevens ingevoerd kunnen worden die aan kentekens zijn gekoppeld. Denk hierbij aan openstaande boetes, gestolen auto's, gestolen kentekenplaten en signaleringen van verdachten. Een camera registreert het kenteken van elke passerende auto en 'matcht' het met de gegevens in de computer. Als het kenteken geregistreerd staat is er sprake van een zogeheten "hit".
De belastingdienst controleerde op houderschapsbelasting en belastingschuld en registreerde in totaal een bedrag van ruim 200.000 Euro. Op de controleplaats werd hiervan 7.500 euro contant of via pin betaald. Daarnaast werden 13 voertuigen in beslag genomen.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Slachtoffer herkent haar aanrander 2 weken later
De politie heeft vrijdagmiddag een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden op de Molenstraat in Helmond. De man wordt ervan verdacht dat hij op 15 mei een 17-jarige Helmondse heeft aangerand en beroofd van haar tas. Vrijdagmiddag herkende het slachtoffer de verdachte in de Helmondse binnenstad en waarschuwde de politie. Die heeft de man aan kunnen houden. Hij is in verzekering gesteld voor verder onderzoek.

Politie houdt man aan voor rijden zonder rijbewijs
De politie heeft zondagmorgen om 3.45 uur een 46-jarige Helmonder aangehouden op de Kromme Steenweg. De man viel daar surveillerende agenten op omdat hij zijn auto aan de kant zetten en de motorkap opende. Toen agenten de het voertuig controleerden bleek het niet verzekerd te zijn. De man bleek ook een ontzegging van de rijbevoegdheid te hebben. Daarop is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Daar is hij na verhoor met een proces-verbaal weer heengezonden.

Man opgepakt voor heling van snorfiets
De politie heeft zondagmiddag om 14.45 uur een 24-jarige man aangehouden op de Engelseweg. De man viel surveillerende agenten daar op toen hij op zijn snorfiets reed. Toen de agenten de bestuurder controleerden bleek hij niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Bij controle van de snorfiets bleken het kenteken en het framenummer niet overeen te komen. Daarop is de man aangehouden en voor verder onderzoek meegenomen naar het bureau.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Waarom is het artikel van Anja van de Akker in het Ed van afgelopen zaterdag 6 september 2008 met als titel "Aangifte tegen te hard geluid kan hier niet", dat door Diederik was geplaatst weer verdwenen?

@Kater:
De reactie van Diederik (met het door jou genoemde artikel) is zeker niet verdwenen. Het staat waar het stond, in het log met de naam Nieuw Helmonds Nieuws. Wellicht goed om te weten dat op de weblog nooit reacties worden verwijderd tenzij het spam, off topic of vuiligheid is.

Ik krijg hier een "Flashback".

2 Helmonders met inbrekerswerktuig in Mierlo gearresteerd
De politie heeft dinsdagochtend rond 01.25 uur twee Helmonders van 18 jaar aangehouden. Een getuige meldde kort daarvoor bij de politie een verdachte situatie in de omgeving van een café aan de Markstraat. Na de melding troffen agenten een van hen rennend aan op de Industrieweg. Hij werd achtervolgd door een groep personen, waaronder de getuige. Agenten hielden de man aan en reden vervolgens naar de Marktstraat. Daar werd de tweede verdachte door een getuige onder controle gehouden. Tevens werd daar de auto van de verdachten met daarin een koevoet en een schroevendraaier aangetroffen. De twee zijn aangehouden en voor verhoor meegenomen naar het bureau. De auto en het inbrekerswerktuig zijn in beslag genomen voor verder onderzoek.

Scooterdieven (15 en 15) opgepakt
De politie heeft maandagmorgen op de Waart rond 8.30 uur twee jongens van 15 jaar uit Helmond aangehouden. De jongens worden verdacht van het wegnemen van een scooter op de Torenstraat eerder die ochtend. Een 21-jarige vrouw uit Sint Jansteen had daar haar scooter achtergelaten. Toen zij ontdekte dat haar scooter was verdwenen, is haar 21-jarige vriend in de omgeving op zoek gegaan. Hij zag het tweetal in een brandgang aan de Waart met de scooter van zijn 21-jarige vriendin. Hij sprak de jongens aan en schakelde vervolgens de politie in. De twee zijn aangehouden en meegenomen naar het bureau. Na verhoor zijn zij met een proces-verbaal heengezonden.

Man voor vernieling aangehouden
De politie heeft maandagmiddag rond 17.00 uur op de Heistraat een 43-jarige Helmonder in een horecagelegenheid aangehouden. Eerder die dag, rond 15.45 uur, had de man daar eten besteld. Omdat hij niet direct wou betalen en begon te schelden, werd hij door de 30-jarige eigenaar de zaak uitgezet. Rond 17.00 uur kwam de man terug, gooide een fiets bij de horecagelegenheid naar binnen en begon buiten te schelden. De eigenaar alarmeerde vervolgens de politie. De Helmonder is aangehouden en na verhoor met een proces-verbaal heengezonden.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Marktplaats-verkoper van gestolen aanhanger aangehouden
De politie heeft dinsdagavond rond 18.00 uur op de Hoofdstraat een man van 60 jaar uit Helmond aangehouden. Hij had via Marktplaats een aanhanger te koop aangeboden die op 13 februari was gestolen vanaf de Schelvisstraat. De rechtmatige eigenaar had die advertentie gezien en de politie gewaarschuwd. Dinsdagmiddag rond 17.30 uur is de eigenaar naar de verkoper gegaan om de aanhanger te bekijken. Hij herkende de aanhanger als zijn eigendom, waarna de verkoper door de politie werd aangehouden. Hij is meegenomen naar het bureau en na verhoor heengezonden. Er is proces-verbaal opgemaakt.

Politie houdt mannen met cocaïne aan
De politie heeft dinsdagmiddag rond 14.30 uur op de Gravenstraat een 19-jarige Helmonder en op de Haaglaan twee mannen (35 en 38 jaar) uit Helmond aangehouden. Surveillerende agenten hadden kort daarvoor gezien dat de 19-jarige verdachte op de Gravenstraat iets verkocht aan de twee andere mannen. Daarna gingen ze uit elkaar. Bij fouillering vonden agenten bij de jongste verdachte twee bolletjes cocaïne. De twee andere mannen hadden ieder één bolletje bij zich. Ze zijn aangehouden en meegenomen naar het bureau. Na verhoor zijn ze heengezonden met een proces-verbaal. De drugs zijn in beslag genomen.

Politie neemt rijbewijs dronken automobiliste in
De politie heeft dinsdagavond rond 22.00 uur een 37-jarige vrouw uit Eindhoven aangehouden op de Heistraat. Bij de politie was kort daarvoor de melding binnengekomen dat op de Koninginnewal een auto tegen een glascontainer was gereden en was doorgereden. Het signalement van de wagen en het kenteken waren daarbij ook doorgegeven. Surveillerende agenten zagen de auto vervolgens op de Heistraat rijden en lieten hem stoppen. De bestuurster bleek teveel gedronken te hebben. Op het bureau blies ze een alcoholpromillage van ruim 1,50. Haar rijbewijs is ingenomen en er is proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Asociale automobilist uiteindelijk gestopt door klem te rijden
Agenten hielden woensdagmiddag omstreeks 17.00 uur op de Kasteel Traverse een 28-jarige automobilist uit Eindhoven aan. Even daarvoor werd de politie door andere weggebruikers gewaarschuwd dat een automobilist op de snelweg A270 voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgde. Toen de politie de automobilist in beeld kreeg op de Europaweg werd hem diverse malen een stopteken gegeven. De automobilist negeerde deze. Ter hoogte van de Kasteel Traverse stopte de man voor een rood licht en werd hem de doorgang geblokkeerd door een politieauto dwars op de weg te zetten. Vervolgens werd hij aangehouden. In de auto is een flesje met een nog onbekende vloeistof aangetroffen. Het wordt onderzocht of het gaat om drugs. Het rijbewijs van de automobilist wordt ingevorderd en tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Vluchtende bromfietser en zijn moeder gearresteerd
De politie heeft donderdagochtend rond 8.15 uur een 20-jarige Helmonder aangehouden op de Molenstraat. Kort daarvoor zagen agenten de bestuurder daar rijden op een bromfiets zonder kenteken. Ook reed de Helmonder op de kruising met Zuidende door het rode verkeerslicht. Toen agenten de man wilden laten stoppen, ging hij er met hoge snelheid vandoor. Na een korte achtervolging kon hij onder verzet aangehouden worden. Toen agenten de bromfiets van de verdachte mee wilden nemen, probeerde de 42-jarige moeder van de verdachte dit te voorkomen. Zij probeerde de bromfiets af te pakken en beledigde de agenten. Ook zij is aangehouden. Beiden zijn na verhoor met een proces-verbaal heengezonden.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Auto tegen boom
Op de kruising Lage Dijk - Middendijk is donderdagavond rond 19.40 uur een 19-jarige automobilist uit Helmond de controle over zijn voertuig verloren en tegen een boom gebotst. De bestuurder zat bekneld in zijn auto en werd door de brandweer uit het voertuig bevrijd. Hij is ter observatie overgebracht naar het ziekenhuis.

2 Fietsendieven gearresteerd
De politie heeft vrijdagmorgen rond 1.15 uur twee Helmonders aangehouden op de Statenlaan. De twee vielen een surveillerende agent op omdat ze zich verdacht ophielden in de wijk. De agent hield ze daarop in de gaten en zag ze een fiets stelen bij het station Brandevoort. Daarop heeft hij de verdachten aangehouden. Beide mannen zijn meegnomen voor verder onderzoek naar het bureau. Daar bleek een tweede fiets, die ze al bij zich hadden, ook gestolen te zijn. Tegen de mannen is proces-verbaal opgemaakt en de fietsen zijn in beslag genomen.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Eindelijk hebben ze alle stemmen geteld. 28,1% heeft gestemd. Dat is natuurlijk heel veel tellen.
Bij de NOS hebben ze de uitslag:
http://europakiest.nos.nl/uitslag

@Ad:
De rillingen lopen me over de rug. Na de partij van Toine Manders is de PVV de grootste in Helmond. Jakkes, ik schaam me voor deze uitslag.

Man op Hortensialaan mishandeld, dader nog niet gepakt
Op de Hortensialaan is donderdagavond rond 20.00 uur een 31-jarige man uit Helmond mishandeld. Het slachtoffer was zijn hond uit aan het laten op de uitlaatstrook in het Hortensiapark. Plotseling werd hij zonder enige aanleiding in zijn gezicht geslagen. De man liep door de mishandeling verwondingen aan zijn gezicht op. Hij is naar het ziekenhuis gegaan voor behandeling hiervan. De dader is een tengere man met zwart haar en een korte stoppelbaard, ongeveer 1.70 meter lang en naar schatting tussen de 35 en 40 jaar. Hij droeg een blauwe spijkerbroek en een shirt met verticale strepen. De man was in het gezelschap van twee meisjes, die naar schatting tussen de 13 en 15 jaar oud zijn. Eén van de meisjes had een blauw/paarse omafiets bij zich. De politie wil graag in contact komen met getuigen die deze personen herkennen of die iets gezien hebben dat met deze mishandeling in verband gebracht kan worden. Zij kunnen contact opnemen met de politie in Helmond-Centrum via 0900-8844 of anoniem melding doen via 0800-7000.

Politie arresteert man na mishandeling
De politie heeft donderdagavond rond 21.35 uur op de Groenstraat een 18-jarige Eindhovenaar aangehouden. De politie kreeg wat eerder een melding dat daar een vrouw werd mishandeld. Toen agenten ter plaatse kwamen, troffen ze de verdachte aan. Hij had de armen van de vrouw verdraaid en probeerde haar een kopstoot te geven. De verdachte en het slachtoffer kennen elkaar. De man is aangehouden en voor verder onderzoek in verzekering gesteld.

Deventer-viertal aangehouden voor winkeldiefstallen
De politie heeft donderdagmiddag rond 15.15 uur twee mannen (20 en 42 jaar) en twee vrouwen (43 en 44 jaar) uit Deventer aangehouden op de Veestraat. Wat eerder kreeg de politie een melding dat vier mensen hadden geprobeerd daar een winkeldiefstal te plegen bij een warenhuis. De politie kon het viertal al snel aanhouden op straat aan de hand van hun signalementen. Uit verder onderzoek bleek dat ze bij nog twee winkels in het Helmondse centrum diefstallen hadden gepleegd. De buit bestond uit kleding. De vier zijn aangehouden en op het bureau verhoord. Ze zijn na verhoor weer heengezonden. Er is proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Rijbewijzen van 3 automobilisten ingenomen
De politie heeft zaterdagochtend rond 2.45 uur op de Kanaaldijk Noord West een man van 48 jaar uit Groesbeek aangehouden. Surveillerende agenten zagen hem kort daarvoor op de Kanaaldijk Noord Oost in een auto rijden die met groot licht midden op de rijbaan slingerend reed. Ze zijn achter de wagen aangegaan, die afwisselend met lage en zeer hoge snelheid reed. Toen ze de auto op de Kanaaldijk Noord West lieten stoppen, bleek de bestuurder naar alcohol te ruiken. Zowel op straat als in het politiebureau werkte de man niet goed mee aan een ademanalyse. Zijn rijbewijs is ingenomen en er is proces-verbaal opgemaakt.
De politie heeft zaterdagochtend rond 3.30 uur een man van 34 jaar uit Deurne aangehouden op de Deurneseweg. Bij een alcoholcontrole bleek de automobilist teveel gedronken te hebben. Op het bureau blies de beginnend bestuurder een alcoholpromillage van ruim 1,60. Zijn rijbewijs is ingenomen en er is proces-verbaal opgemaakt.
De politie heeft zaterdagochtend rond 4.00 uur op de Weg door de Rijpel een 42-jarige Helmonder aangehouden. Hij was daar met zijn auto in een bocht van de weg rechtdoor gereden en tot stilstand gekomen. Toen de gewaarschuwde politie ter plaatse kwam, bleek de man teveel gedronken te hebben. Op het bureau blies hij een alcoholpromillage van ruim 1,30. Zijn rijbewijs is ingenomen en er is proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Man na dreigen met mes aangehouden
De politie heeft zaterdagochtend rond 9.00 uur een man van 36 jaar aangehouden in zijn woning in Helmond-Centrum. Hij wordt ervan verdacht dat hij woensdagochtend rond 3.00 uur op de Heistraat twee mensen met een mes heeft bedreigd. De verdachte was daar op dat moment samen met een 33-jarige Helmonder. Deze had op de Heistraat tegen een geparkeerde auto getrapt, waardoor er een deuk in het spatbord zat. De eigenaar hoorde het alarm van zijn wagen afgaan en ging naar buiten. Ook een passant meldde zich bij de auto. Toen de twee mannen de 33-jarige Helmonder aanspraken op diens gedrag, trok zijn 36-jarige kompaan een mes waarmee hij de twee mannen bedreigde. Toen de gewaarschuwde politie ter plaatse kwam, ging de 36-jarige man er vandoor. De 33-jarige Helmonder werd wel aangehouden. Hij is na verhoor heengezonden met een proces-verbaal voor het trappen tegen de auto. Na onderzoek kon de politie de 36-jarige Helmonder zaterdagochtend thuis aanhouden. Hij is in verzekering gesteld voor verder onderzoek.

Duo gearresteerd voor beroving met geweld van Helmonder in Eindhoven
De politie heeft zaterdagochtend rond 8.15 uur op de Stationsweg een man van 19 jaar uit Valkenswaard en een 30-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Ze worden ervan verdacht dat ze zaterdagochtend rond 5.00 uur op het Stadhuisplein een 20-jarige Helmonder hebben beroofd van diens fiets en mobiele telefoon. De man kreeg daarbij klappen waardoor hij bloeduitstortingen op zijn gezicht en zij en een kapotte knie opliep. Na de beroving gingen de verdachten ervandoor. Het slachtoffer heeft zich bij de politie gemeld en het signalement van de daders doorgegeven. Surveillerende agenten zagen het tweetal kort daarna op de Stationsweg op een fiets rijden. Omdat ze aan het signalement voldeden, zijn ze aangehouden en in verzekering gesteld voor verder onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Uitgaansgeweld: Man gearresteerd na vechten en bedreigen van agenten
De politie heeft zondagochtend rond 3.00 uur op de Steenweg een 18-jarige Helmonder aangehouden. Surveillerende agenten zagen dat hij daar met zijn vuist een 17-jarige plaatsgenoot vol in diens gezicht sloeg. Toen de man daarvoor werd aangehouden, bedreigde hij de agenten met de dood en verzette hij zich. Hij is ingesloten voor verder onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Vrouw aangerand
Zondagavond tussen 20.00 en 20.30 uur is een 18-jarige vrouw uit Helmond aangerand. In de Pater Jozef Bollenstraat werd ze aangesproken door een man die haar vervolgens een steegje introk en haar daar onzedelijk betastte. Het signalement van de dader luidt als volgt: hij is ongeveer 19-23 jaar oud en 1.70-1.75 meter lang. Hij had een licht getinte huidskleur en stekelig zwart haar. Hij droeg een witte spijkerbroek en een wit/zwart T-shirt met daarop de letters AJ. De recherche in Helmond komt graag in contact met getuigen. Zij kunnen zich melden via 0900-8844. Anoniem kan ook via 0800-7000.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Minderjarige voor huisvredebreuk op het ROC aangehouden
De politie heeft dinsdagmiddag rond 14.45 uur op de Helmondselaan een 17-jarige Helmonder aangehouden. De jongen was kort daarvoor op een school aan de Keizerin Marialaan gezien, terwijl hij daarvoor een toegangsverbod heeft. De conciërge had de politie gealarmeerd. Surveillerende agenten hielden de jongen aan op basis van het doorgegeven signalement. De Helmonder is meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek.

Politie arresteert minderjarige snorfietser
De politie heeft dinsdagmorgen rond 11.15 uur op de Uiverlaan een 15-jarige jongen aangehouden. De jongen stond daar met zijn snorfiets op de kruising met de Nachtegaallaan. Toen agenten de jongen vroegen naar zijn rijbewijs, legitimeerde hij zich in eerste instantie met een vals rijbewijs. Uiteindelijk bekende de jonge snorfietser dat het rijbewijs niet van hem was. Bij controle van zijn identiteitbewijs bleek dat de jongen 15 jaar oud was en niet op een snorfiets mag rijden.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Winkelier met mes bedreigd
De politie heeft donderdag rond 17.00 uur een 38-jarige man uit Vught aangehouden op de Binderseind. De man had de eigenaar van een winkel aan deze straat bedreigd met een mes. De twee hadden ruzie gekregen toen de 38-jarige man tegen een reclamebord van de winkel sloeg en de eigenaar hem hierop aansprak. De verdachte is na verhoor en met een proces-verbaal in vrijheid gesteld.

Man aangehouden voor ingooien ruit
De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag rond 2.30 uur een 28-jarige man uit Helmond aangehouden op de Binnen Parallelweg. Een beveiligingsmedewerker betrapte de man toen hij met een steen de ruit van een bedrijf aan deze straat ingooide. De man is door de politie aangehouden en voor verder onderzoek meegenomen naar het politiebureau.

Fietsendief aangehouden
De politie heeft donderdagavond 19.15 uur een 41-jarige man uit Helmond aangehouden op het Stationsplein. Agenten zagen dat de man het slot van een daar gestalde fiets open knipte met een betonschaar. Daarna reed hij weg op de gestolen fiets. Hierop hebben de agenten de man aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Daar is de verdachte ingesloten voor verder onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Bestuurder bestelbusje gezocht als getuige mishandeling jongen (14)
De politie is op zoek naar een man die op woensdagochtend 10 juni 2009 getuige was van een mishandeling op de Dijksestraat. Een 14-jarige fietser uit Helmond zou daar rond 8.30 uur na een verkeersruzie geslagen zijn door een 61-jarige automobilist uit Helmond. Die werd woensdagmiddag rond 14.00 uur aangehouden op het politiebureau aan de Kasteel Traverse. Van deze mishandeling is een onbekende man getuige geweest. Hij bestuurde een bestelbusje en raadde het slachtoffer aan om het kenteken van de dader te noteren. De politie is op zoek naar deze getuige. Hij kan zich melden bij de politie in Helmond, via telefoonnummer 0900-8844.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Man met 270 dagen gevangenis-tegoed gepakt
De politie heeft zaterdagmorgen rond 0.30 uur op de Churchilllaan twee mannen van 21 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Agenten zagen hen daar in een auto rijden. Bij controle van de autogegevens bleek dat het voertuig niet verzekerd was. Verder bleek dat de bestuurder nog een straf van 270 dagen uit moest zitten. In de auto werd tevens inbrekerswerktuig en een sealtje met coke aangetroffen. Het inbrekerswerktuig is in beslag genomen voor verder onderzoek. De mannen zijn aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verder verhoor. De bestuurder is ingesloten. De andere man is na verhoor met een proces-verbaal heengezonden.

Man bedreigt 61-jarige ex
Op de Kasteel Traverse is zaterdag rond 11.05 uur een 61-jarige man uit Veghel aangehouden. De man wordt er van verdacht de afgelopen maand zijn 61-jarige ex-vrouw uit Bakel meerdere malen te hebben bedreigd. De man is ingesloten voor verder onderzoek.

Helmondse vrouw aangehouden na vrouwenvechtpartij
Vrijdagavond heeft de politie op de Stationsweg en Mathildelaan vier vrouwen en een 19-jarige man uit Eindhoven aangehouden. De vrouwen (2 van 20 jaar en 2 van 19 jaar) komen uit Helmond en Eindhoven. Agenten zagen op de Stationsweg dat twee vrouwen, een 20-jarige en een 19-jarige vrouw uit Eindhoven, met elkaar in gevecht waren. De 20-jarige Eindhovense vrouw en de 19-jarige man wilden oversteken en liepen voor de auto van de drie vrouwen door. Daarbij ontstond een ruzie, de man zou tegen de auto aangeschopt hebben en de vrouwen raakten met elkaar in gevecht. Alle betrokkenen werden door de agenten meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Weer 3 rijbewijzen van automobilisten ingevorderd
De politie heeft zondagochtend rond 2.15 uur op de Keizerin Marialaan een 25-jarige man uit Helmond aangehouden. Surveillerende agenten zagen dat de man met hoge snelheid over de kruising Molenstraat/Zuidende reed. De agenten lieten hem stoppen. Een blaastest wees uit dat de man alcohol had gedronken. De dronken automobilist is aangehouden en meegenomen naar het bureau. Daar bleek dat hij een alcoholpromillage van 1,75 had. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Rond 3.45 uur is de Helmonder na verhoor met een proces-verbaal heengezonden. Omstreeks 4.10 uur zagen agenten de man opnieuw rijden. Hij is opnieuw aangehouden en zijn auto is in beslag genomen.
De politie heeft zondagochtend rond 3.10 uur het rijbewijs van een 25-jarige automobilist uit Someren ingevorderd. Op de Europaweg bleek tijdens een controle dat de man alcohol had gedronken. Op het bureau blies hij een alcoholpromillage van ruim 0,80. Omdat de man beginnend bestuurder is, is zijn rijbewijs ingevorderd. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.
In Gemert heeft de politie zondagochtend rond 3.00 uur op de West-Om een 29-jarige automobilist uit Helmond aangehouden. De man reed daar op de rotonde. Voor hem reed een politie-auto. Agenten in de auto zagen dat de man hen erg laat zag en op het laatste moment remde om zo een aanrijding te voorkomen. Onderzoek wees uit dat de man alcohol had gedronken. Op het bureau blies de Helmonder een alcoholpromillage van ruim 2,40. Zijn rijbewijs in ingevorderd. De man is na verhoor met een proces-verbaal heengezonden

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Het Burgerjaarverslag 2008 is uit
Het burgerjaarverslag is een verantwoording van de burgemeester aan de gemeenteraad over het afgelopen jaar. Het verslag gaat over de inbreng van burgers bij besluitvorming en activiteiten in hun eigen woonomgeving (bewonersparticipatie). Verder wordt de gemeentelijke dienstverlening onder de loep genomen. Het verslag geeft ook informatie over de burgemeesterstaken en over de afhandeling van ingediende klachten en bezwaarschriften.
Het thema van dit verslag is participatie via de elektronische snelweg. Dat Helmond daarmee op de goede weg is, bewijst de eerste plaats in de ranglijst van overheidswebsites van het ministerie van Binnenlandse Zaken in de categorie steden van 50.000 tot 100.000 inwoners. Op het punt van participatie krijgt Helmond zelfs de maximale score en dat als enige gemeente in Nederland.
Ook de normen voor dienstverlening worden elk jaar aangescherpt. De komende jaren wordt nog meer dan voorheen geïnvesteerd in digitale dienstverlening. Met de klachten- en bezwarenregeling gaat het steeds beter. Bezwaren en klachten worden veelal binnen de gestelde termijn afgewerkt. Nog belangrijker is het gemeentelijk streven naar een andere aanpak, namelijk die van bemiddeling of mediation. Een goed gesprek doet soms wonderen, zo blijkt uit de verslaglegging.
Het Burgerjaarverslag 2008 is te downloaden (pdf) en gratis af te halen bij de Stadswinkel (Frans Joseph van Thielpark 1). Het verslag is ook naar wijkhuizen, bibliotheken en gemeentelijke informatiecentra gestuurd. In september wordt huis-aan-huis de Stadsgids 2009-2010 bezorgd, waarin een verkorte versie van het Burgerjaarverslag 2008 staat.

Bron: gemeente Helmond

WELKOM BIJ MIJN MOOI BRABANT

De provincie Noord-Brabant wil een provincie zijn en blijven waar mensen graag wonen, werken en recreëren. Jammer genoeg ervaren de Brabanders sommige plekken in de provincie als steeds voller en rommeliger. Met het project Mijn Mooi Brabant wil de provincie actief bijdragen aan het tegengaan van 'verrommelde' locaties. We willen behouden wat mooi is en mooi maken wat als lelijk wordt ervaren. Met aansprekende voorbeelden gaan we laten zien hoe het anders kan en willen wij de Brabanders inspireren.

Hoogspanningskabels Brandevoort ondergronds niet mogelijk
Er is afgelopen week belangrijke informatie over het ondergronds brengen van de 380 kV-leidingen binnengekomen: brieven van TenneT en de minister van Economische Zaken. De kern van de brieven is dat het ondergronds brengen van de 380 kV-leidingen in de gemeente Helmond absoluut geen optie is en dat netwerkbeheerder TenneT op basis van de opgelegde beperkingen van het ministerie geen medewerking zal verlenen. De minister heeft in eerdere brieven aangegeven dat de totale maximumafstand van 20 kilometer in heel Nederland in zijn totaliteit gebruikt wordt voor het ondergronds brengen van delen van de nieuwe 380 kV-verbinding in de Randstad.
Deze recente informatie brengt het idee om in Brandevoort de 380 kV-kabels ondergronds te leggen in een ander daglicht. Zowel de minister van EZ als de minister van VROM geeft hiermee aan dat het ondergronds aanleggen van de 380 kV in Brandevoort uitgesloten is.

Bron: gemeente Helmond

2 Jongens (16 en 17) gepakt met graffiti spuiten
De politie heeft woensdagmiddag rond 14.20 uur twee jongens van 16 en 17 jaar oud uit Bakel en Helmond aangehouden. Kort daarvoor kreeg de politie een melding van graffitispuiters bij een viaduct aan de Vossenbeemd. Agenten in burger zagen even later daar twee jongens met een spuitbus staan bij een viaduct. Op het viaduct was met verf enkele teksten gespoten. De jongens zijn aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De spuitbus is in beslag genomen. De jongens zijn in vrijheid gesteld, tegen hen wordt proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Burgemeester herhaaldelijk telefonisch bedreigt, dader gepakt
De politie heeft dinsdagmiddag rond 17.30 uur een 32-jarige man aangehouden op de Zeeltstraat. De man wordt ervan verdacht dat hij de afgelopen twee weken de burgemeester van Helmond herhaalde malen telefonisch heeft bedreigd. De aanleiding daarvoor was een conflict in het verleden betreffende de huisvesting van de verdachte. De gemeente was daarbij destijds geen partij. De man is voor verder onderzoek in verzekering gesteld.

Scooterrijder zonder geldig rijbewijs opgepakt
De politie heeft donderdag rond 13.30 uur op de Heistraat een 18-jarige Helmondse scooterrijder opgepakt. Dit gebeurde toen surveillerende agenten de man op een scooter zagen rijden over de Watermolenwal. Bij één van de agenten was het bekend dat de bestuurder zonder geldig rijbewijs reed. Toen zij de bestuurder even later controleerden op de Heistraat bleek dit het geval waarop hij aangehouden werd. Hij is ingesloten voor verder onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

2 Fietsendieven op heterdaad betrapt
De politie heeft donderdagavond kort na 18.00 uur twee mannen (35 en 38 jaar) uit Helmond aangehouden op de Molenstraat. Surveillerende agenten zagen kort daarvoor dat ze op het Stationsplein een fiets uit een fietsenrek namen en vervolgens het slot openbraken. Ze namen de fiets mee, waarna ze werden gevolgd en op de Molenstraat werden aangehouden. Na verhoor op het bureau zijn ze met een proces-verbaal weer heengezonden.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Staatssecretaris Bussemaker opent nieuwe portal http://www.guidohelmond.nl
Op maandag 22 juni 2009 brengt staatssecretaris Mariëtte Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13.30 - 16.30 uur een bezoek aan de gemeente Helmond.
Tijdens deze middag opent staatssecretaris Mariëtte Bussemaker op feestelijke wijze de nieuwe portal http://www.guidohelmond.nl. Deze portal is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Helmond en diverse instellingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
Op de site wordt de bezoeker door de gids Guido (afgeleid van het Engelse woord 'Guide' dat 'gids' betekent) geholpen bij het vinden van de juiste informatie.
Samen met de betrokken organisaties wil de gemeente Helmond haar burgers helpen bij het vinden van de juiste informatie over wonen, welzijn en zorg. In de praktijk weten burgers vaak niet precies bij welke instantie ze moeten zijn, of welke regels er gelden. Guido navigeert de bezoeker aan de hand van praktijksituaties naar de juiste Helmondse organisaties, of laat hij zien wat de bezoeker zelf allemaal kan regelen. Mocht de bezoeker niet de juiste informatie kunnen vinden, dan bestaat er ook de mogelijkheid om een vraag te stellen via de site.
http://www.guidohelmond zorgt voor een verdere verbetering van het gebruiksgemak voor de klant en biedt de toegang tot informatie, advies en cliëntenondersteuning laagdrempelig aan. Burgers vinden hier heel gemakkelijk producten, voorzieningen en antwoorden op de meest gestelde vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
Betrokken organisaties:
ActiefZorg, Budgetwinkel, Centraal Administratie Kantoor (CAK), Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ), GGD, GGZ Oost Brabant, Maatschappelijke Dienstverlening Helmond-De Peelzoom (Madihp), MEE Zuidoost Brabant, ORO, Saldo Plus, Savant Zorg, Stichting Sint Annaklooster, Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO), Stichting Welzijn Helmond (SWH), Stichting Welzijn Ouderen Helmond, Thuiszorg Service Nederland (TSN), Vrijwilligerscentrale Helmond, Welzorg, Wocom, Woonpartners, De Zorgboog en De Zorgpoort.

Bron: gemeente Helmond

Vrouw steekt haar vriend met mes
Donderdagmiddag rond 13.30 uur kwam bij de politie de melding binnen dat een man en een vrouw met elkaar in gevecht waren in hun woning in Helmond Centrum. In de woning troffen de agenten een gewonde man aan. De vrouw wordt er van verdacht haar 63-jarige vriend met een mes in het been gestoken te hebben. De 46-jarige vrouw is aangehouden en ingesloten voor verder onderzoek. Zij wordt maandag voorgeleid aan de Rechter Commissaris.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Man zwaar gewond door messteken van zijn vriendin
De politie heeft vrijdag rond middernacht een 50-jarige Helmondse aangehouden in haar woning in Helmond-Oost. Zij wordt ervan verdacht kort daarvoor in hun woning haar 44-jarige vriend met een mes te hebben gestoken. Het slachtoffer is naar een buurtbewoner gelopen die de politie heeft gebeld. De vrouw is aangehouden en in verzekering gesteld voor verder onderzoek. Het mes is in beslag genomen. De Helmonder is zwaar gewond opgenomen in een ziekenhuis. De politie onderzoekt de toedracht.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

3 Personen gewond na aanrijding
Bij een aanrijding op het Sjef de Kimpepad zijn rond 16.45 uur een 26-jarige fietsster, een 17-jarige bromfietser en zijn 16-jarige passagiere uit Helmond gewond geraakt. De bromfietser wilde op de fietsbrug de fietsster inhalen. Tijdens dit inhaalmanoeuvre kwam de fietsster plotseling naar links waarna beiden ten val kwamen. Allen zijn met verwondingen aan armen en benen naar een ziekenhuis gebracht.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Inbreker aangehouden
De politie heeft zondagochtend rond 3.45 uur een 40-jarige man uit Waalre aangehouden. Hij wordt ervan verdacht kort daarvoor bij een kantoor aan de Mierloseweg een computerscherm te hebben weggenomen. Hierna zou hij weggereden zijn in een auto. Door een getuige werd de politie gebeld en het signalement en kenteken doorgegeven. Oplettende agenten zagen de automobilist rijden op de Eikendreef. Hij is aangehouden en in verzekering gesteld voor verder onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Man aangehouden voor flinke vernielingen in Geldrop
De politie heeft zondagavond rond 18.15 uur in zijn woning in Helmond West een 25-jarige Helmonder aangehouden. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de vernielingen die in de nacht van zaterdag op zondag zijn aangericht in de Vogelpoelstraat in Geldrop. De Helmonder is in verzekering gesteld voor verder onderzoek.
De politie hield zondagochtend rond 4.45 uur al een 27-jarige man uit Geldrop aan voor zijn woning. Hij wordt ervan verdacht kort daarvoor met meerdere personen verschillende vernielingen te hebben gepleegd in de Vogelpoelstraat. De mannen zouden een bloempot door de ruit van een woning en een bloembak tegen een geparkeerde auto hebben gegooid. Ook zouden ze een fiets tegen een ruit van een woning hebben gegooid en tegen verschillende geparkeerde auto's geschopt hebben. Getuigen belden de politie en gaven het signalement van de verdachten door. Agenten konden een van de mannen voor zijn woning aanhouden. Hij is ingesloten voor verder onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Jongen (16) voor mishandeling op examenfeest gearresteerd
De politie heeft maandagochtend rond 2.10 uur bij een woning in Helmond West een 16-jarige jongen uit Helmond aangehouden. De jongen was op een examenfeest van een 18-jarige plaatsgenoot. Hij zou daar de 53-jarige vader van de jongen die geslaagd was, hebben geslagen. De 16-jarige is meegenomen naar het bureau en na verhoor in vrijheid gesteld. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.

Politie houdt man aan voor fietsheling
De politie heeft maandagochtend rond 10.50 uur in het Frans Joseph van Thielpark een 25-jarige man uit Helmond aangehouden. Agenten zagen de man daar fietsen en bij controle van het framenummer bleek de fiets waarop hij reed gestolen te zijn. De man is meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek. De fiets is in beslag genomen. Tegen de Helmonder is proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Man aangehouden voor het vernielen van 3 ruiten
De politie heeft dinsdagochtend rond 4.10 uur op het Stationsplein een 28-jarige man aangehouden. Een getuige had gezien dat daar een ruit was vernield en waarschuwde de politie. Op het Centraal Station zagen agenten dat er drie ruiten waren vernield. De verdachte is meegenomen naar het bureau. Daar bleek dat de man al eerder aangehouden was voor het vernielen van twee ruiten op het station op 12 juni jongstleden. De man is in verzekering gesteld voor verder onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Gemeente Helmond introduceert digitale nieuwsbrief
De gemeente Helmond beschikt over een nieuwe communicatiemogelijkheid: een digitale nieuwsbrief per e-mail. Inwoners, ondernemers, raadsleden en andere geïnteresseerden in nieuws van de gemeente Helmond kunnen zich via http://www.helmond.nl/nieuwsbrief op deze nieuwsbrief abonneren. De nieuwsbrief wordt elke woensdag verstuurd en op momenten dat er belangrijk nieuws is.
Mensen die zich voor de nieuwsbrief aanmelden, krijgen gratis elke week de nieuwsbrief in hun mailbox. In de nieuwsbrief staat het laatste nieuws van de gemeente Helmond. Ook zijn de bekendmakingen en de artikelen op de informatiepagina's in De Trompetter online te lezen. Verder zijn de filmpjes van Gemeente Helmond TV online te bekijken.
Iedereen die de digitale nieuwsbrief van de gemeente Helmond wil ontvangen, kan zich heel eenvoudig abonneren. Aanmelden kan op http://www.helmond.nl/nieuwsbrief door enkel het e-mailadres in te vullen. Na het bevestigen van de bevestigingsmail krijgt iedereen die zich heeft aangemeld elke woensdag, als de bekendmakingen van de gemeente Helmond openbaar worden - en op andere momenten dat er belangrijk nieuws is - de nieuwsbrief in zijn mailbox.
Wethouder Bethlehem: "Met de introductie van de digitale nieuwsbrief beschikt de gemeente Helmond over een nog uitgebreider en gevarieerder pakket aan communicatiemogelijkheden. Naast de informatiepagina's in De Trompetter, de website http://www.helmond.nl en Gemeente Helmond TV, worden burgers, ondernemers en bezoekers van Helmond nu ook met de digitale nieuwsbrief op de hoogte gebracht van het laatste nieuws in Helmond."

Bron: gemeente Helmond

Proeffabrieken Carrousel geeft jongeren meer kans op de arbeidsmarkt
Op dinsdag 23 juni is de Proeffabrieken Carrousel gepresenteerd door de heer S. Yeyden, wethouder Economische Zaken van de gemeente Helmond, mevrouw A. Knoet - Michels, voorzitter College van Bestuur van ROC Ter AA en de heer F. Huijbregts, directeur van de Huijbregts Groep en voorzitter van de Stuurgroep Arbeidsmarktbeleid. In het kader van de te verwachten jeugdwerkloosheid geeft de Proeffabrieken Carrousel schoolverlaters de kans om in een extra schooljaar hun kennis en ervaring te verbreden en zich te oriënteren op de arbeidsmarkt.
Gedurende het schooljaar 2009 - 2010 kunnen jongeren extra leer- en werkervaring opdoen in vier verschillende bedrijven. Jongeren worden hierbij begeleid door het onderwijs en vakkrachten uit de ondernemingen. Bedrijven uit diverse sectoren stellen capaciteit en vakkrachten in hun onderneming beschikbaar. Na afloop van het 'extra leerjaar' ontvangen de leerlingen een Ervaringscertificaat. Daarin staat aangegeven welke (extra) ervaring en kennis zij hebben opgedaan in de Proeffabrieken Carrousel.
Speciaal voor geïnteresseerden organiseert het bedrijfsleven rondleidingen in de deelnemende bedrijven. Jongeren die graag mee willen draaien in de Proeffabrieken Carrousel kunnen zich aanmelden via http://www.proeffabriekencarrousel.nl.
Het initiatief Proeffabrieken Carroussel is tot stand gekomen door een intensieve en vooral pragmatische samenwerking van het bedrijfsleven, overheid en onderwijs in de regio Helmond.

Bron: gemeente Helmond

Inbreker in vuilcontainer gevonden
De politie heeft woensdagochtend rond 5.35 uur op de Deltaweg een 27-jarige man uit Weert aangehouden. Rond 5.15 uur kreeg de politie daar een inbraakmelding bij een bedrijfspand. Agenten gingen bij het pand naar binnen en een politiehond vond de verdachte inbreker daar in een vuilcontainer De man is meegenomen naar het bureau verder onderzoek.

Politie arresteert man voor bedreiging
De politie heeft dinsdagavond rond 19.00 uur in Helmond Oost een 39-jarige man uit Zwolle aangehouden. De man zat in zijn auto die geparkeerd stond in de omgeving van het huis van zijn 28-jarige Helmondse ex-vriendin. De man wordt ervan verdacht haar te hebben bedreigd. Zij deed hiervan aangifte bij de politie. Hij is meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Blijkbaar kent deze inbreker zijn plaats!!

4 Gsm-oplichters op heterdaad betrapt
De politie heeft dinsdagavond tussen 20.00 uur en 21.00 uur vier verdachten op heterdaad aangehouden. Ze worden verdacht van oplichting. Op de Ameidewal werd een 44-jarige man uit Maasbracht aangehouden, op de Marktstraat een 43-jarige man uit Elsloo, op de Noord Koninginnewal een 47-jarige man uit Maasbracht en een 45-jarige man uit Stein. Een 23-jarige man uit Haarlem alarmeerde de politie nadat hij een vermoeden had dat hij zou worden opgelicht bij de aankoop van een partij gsm's op de Ameidewal. De vier verdachten werden daar op heterdaad betrapt, toen ze op het punt stonden een partij gsm's aan de Haarlemmer te verkopen. De verdachten probeerden te ontkomen en konden op bovenstaande locaties alsnog worden aangehouden. De politie trof bij de aanhouding een pallet met honderd gsm's aan. Slechts in één doos bleek een echte gsm te zitten. De partij met gsm-dozen is samen met een contant geldbedrag van ruim 1300 euro en een auto in beslag genomen voor verder onderzoek. De vier verdachten zijn verzekering gesteld.

De hennepkwekerij aan de Kluisstraat opgerold
De politie heeft woensdagavond rond 22.45 uur aan de Kluisstraat een hennepkwekerij opgerold. Bij de politie was een poging tot inbraak bij de woning gemeld. De voordeur vertoonde braaksporen. En omdat in de woning niemand aanwezig was, besloten agenten de woning te controleren. Op de eerste etage van de woning troffen agenten een in werking zijnde hennepplantage aan met 262 planten. De planten zijn samen met de apparatuur in beslag genomen en worden vernietigd. De stroom werd illegaal afgetapt. De politie onderzoekt wie de eigenaar van de woning is.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Horecazaak in de Molenstraat gesloten vanwege handel in harddrugs
De politie heeft dinsdagmiddag om 15.30 uur op de A67 bij Venlo een 37-jarige man uit Helmond aangehouden. Hij wordt ervan verdacht zich op grote schaal met de handel in harddrugs te hebben bezig gehouden en dat hij het crimineel verkregen vermogen heeft witgewassen. Rond hetzelfde tijdstip werd in een horecagelegenheid op de Molenstraat in Helmond een 33-jarige vrouw aangehouden.
In januari van dit jaar is de politie aan de hand van bepaalde informatie met een onderzoek naar de handel in harddrugs gestart. Het vermoeden bestond dat de man zich bezighield met de handel, bewerking en export van de harddrugs.
Intensief onderzoek van de politie leidde uiteindelijk tot deze aanhouding van dinsdagmiddag. De verdachte werd op de snelweg bij Venlo onderschept, vlak voor de Duitse grens. In de auto werd een hoeveelheid harddrugs aangetroffen.
Gelijktijdig viel de politie drie panden binnen voor een huiszoeking. In een horecagelegenheid aan de Molenstraat in Helmond werden een vuurwapen, stroomstootwapens, een geldbedrag, een auto en diverse documenten en computers in beslag genomen. In een woning op de Amiënslaan in Eindhoven, werden een vuurwapen en verwerkingsmaterialen voor cocaïne in beslag genomen. In een woning op de Dr. Ledelstraat in Helmond tot slot werden ook verwerkingsmiddelen en een hoeveelheid namaak-Viagrapillen in beslag genomen.
Bij de zoeking in de horecagelegenheid werd een 33-jarige vrouw aangehouden. Zij wordt verdacht dat zij geholpen heeft en gelegenheid heeft gegeven bij de handel in harddrugs en dat zij crimineel verkregen geld heeft witgewassen. De horecagelegenheid aan de Molenstraat is door de gemeente Helmond per direct gesloten.
De beide verdachten zijn voor verder onderzoek in verzekering gesteld. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

De hierboven vermeldde horeacazaak in de Molenstraat die gistermiddag werd gesloten is Café d'Herbergh op nummer 96/98. Café d'Herbergh is 1 van 3 cafés die in beeld zijn voor de tweede coffeeshop Helmond.

Bron: gemeente Helmond

Bevolkingsprognose 2009-2025
Onlangs is de nieuwe bevolkingsprognose van de gemeente Helmond gepubliceerd voor de periode 2009-2025. De voorgaande versie dateert uit 2006. Veranderende omstandigheden hebben geleid tot een andere opzet van de prognose. Op korte termijn moet daarbij gedacht worden aan de economische crisis. Op de lange termijn moeten we er rekening mee houden dat de verwachte dalende bevolkingsgroei in Nederland naar verwachting ook Zuidoost-Brabant zal raken en het gegeven dat de meer landelijke gemeenten in de regio meer ruimte hebben om te bouwen dan in het verleden.
Helmond is een stad met ambities. Sinds de stad werd aangewezen als groeistad, is deze sterk in omvang toegenomen. De ambitie om verder te groeien is er nog steeds maar lijkt gezien de huidige ontwikkelingen een stuk moeilijker te realiseren. In de huidige prognose zijn we daarom uitgegaan van een tweetal scenario's. Deze samen leveren uiteindelijk inzicht in het aantal nieuwkomers dat Helmond aan zich moet zien te binden om de woningbouwambities te realiseren. In het eerste scenario wordt bekeken hoe de huidige bevolking zich ontwikkelt. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat het aantal vertrekkers en nieuwkomers in evenwicht is. Op basis hiervan kunnen we zien dat er tot 2025 naar verwachting 3.650 extra woningen nodig zijn om de groei van de huidige bevolking (circa 4.300 personen) op te vangen. Deze woningen zijn bestemd voor starters en vangen de verdere huishoudensverdunning op.
In het tweede scenario worden de woningbouwambities van de gemeente voor de komende jaren doorgezet. Daarbij gaan we ervan uit dat de woningbouwproductie van het laatste decennium zich ook in de toekomst zal continueren. Deze aannames resulteren in een netto toevoeging van circa 6.500 woningen tot 2025. Uit scenario 1 bleek dat zo'n 3.650 woningen nodig zijn om de autonome groei op te vangen. Dit betekent dat voor de overige woningen mensen van buiten Helmond aangetrokken moeten worden. Met deze aannames zal de Helmondse bevolking door migratie en natuurlijke aanwas uitgroeien tot 98.100 inwoners.
Al met al betekent dit dat als er gegeven het vigerende beleid wordt gebouwd naast de autonome ontwikkeling, zo'n 6.000 (98.100-92.100) inwoners van buiten aangetrokken zouden moeten worden.

Bron: gemeente Helmond

De hennepkwekerij aan de Wethouder Ebbenlaan is opgerold
Aan de hand van verkregen informatie stuitte de politie vrijdagavond omstreeks 20.00 uur In een woning aan de Wethouder Ebbenlaan op een in werking zijnde hennepkwekerij aan. In een viertal ruimtes te weten de woonkamer, twee slaapkamers op de eerste verdieping en op zolder stonden de hennepkwekerijen opgesteld. Even later kwam de huurder, een 41-jarige man uit Deurne aanzetten. Hij werd door de politie aangehouden en meegenomen naar het bureau. Hier is hij gehoord en is tegen hem proces-verbaal opgemaakt. In totaal zijn ruim 500 hennepplanten aangetroffen. De planten, tezamen met het kweekmateriaal, zullen worden vernietigd.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Automobilist en bijrijder voor harddrugsbezit aangehouden
Vrijdagavond om 18.20 uur heeft de politie op de Weg Door de Rijpel een 24-jarige automobilist uit Deurne aangehouden. Hij viel op omdat hij zijn voertuig schuin op de weg parkeerde. Hij bleek ook geen gordel om te hebben. Toen de agenten hem wilden controleren roken ze een sterke henneplucht. Vervolgens zagen zij dat zowel aan de bestuurders- als aan de bijrijderskant een bolletje cocaïne liggen. Daarop werd de 21-jarige bijrijder uit Deurne ook aangehouden. Bij de bestuurder is een bloedproef afgenomen omdat hij mogelijk onder invloed van harddrugs het voertuig bestuurde. De drugs zijn in beslag genomen. Tegen de twee mannen is proces-verbaal opgemaakt. Het politieonderzoek is nog niet afgerond.

Dronken bestuurder zonder rijbewijs aangehouden
Agenten hielden zaterdagmorgen omstreeks 2.00 uur op de Tolpost een 37-jarige automobilist zonder vaste woon- en verblijfplaats aan. Vlak voordat de agenten hem staande hielden, zagen ze dat de man regelmatig uit de bocht vloog en over het trottoir reed. Bij controle bleek de man met teveel drank op achter het stuur te zitten. De ademanalyse gaf aan dat hij een alcoholpromillage van ruim 2 had. Zijn rijbewijs zou worden ingevorderd maar dat was reeds eerder ongeldig verklaard. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt voor het rijden zonder een geldig rijbewijs.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Man gooit ruiten in bij zijn ex
Agenten hebben zaterdagmorgen om 5.10 uur bij een woning in Helmond West een 22-jarige Helmonder aangehouden. Hij had hier een aantal ruiten van de woning van zijn ex-vriendin ingegooid. De man is meegenomen naar het politiebureau en is tegen hem proces-verbaal opgemaakt.

Helmonder slaat zijn zus
De politie heeft zaterdagavond rond 23.15 uur een 36-jarige Helmonder aangehouden op de Oranjelaan in Beek en Donk. Hij zou kort daarvoor zijn 33-jarige zus in haar woning geslagen hebben. Hierna is hij er vandoor gegaan. Even later kon hij aangehouden worden. De Helmonder is in verzekering gesteld voor verder onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Man mishandelt zijn vrouw
De politie heeft zondagavond rond 18.10 in zijn woning in Helmond Oost een 42-jarige Helmonder aangehouden. De man zou daar zijn 35-jarige Helmondse vrouw hebben mishandeld tijdens een ruzie. De man is meegenomen naar het bureau en voor verder onderzoek ingesloten.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Man stalkt en mishandelt zijn ex 2 jaar
De politie heeft maandagochtend rond 7.20 uur in zijn woning in het centrum een 18-jarige man uit Helmond aangehouden. Hij wordt ervan verdacht zijn 20-jarige Helmondse ex-vriendin ruim twee jaar lang te hebben gestalkt en mishandeld. Hij zou haar hebben geslagen, telefonisch hebben gestalkt en met de dood hebben bedreigd. Het slachtoffer deed hiervan aangifte bij de politie. De man is in verzekering gesteld voor verder onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Vuurwapen en munitie gevonden bij Helmonder in crises
In een woning in het centrum van Helmond heeft de politie maandagavond rond 21.45 uur een 44-jarige man uit die plaats aangehouden. Agenten werden gewaarschuwd door de crisisdienst in verband met een eventuele escalatie in het gezin. Daarbij werd gesproken over een mogelijk vuurwapen dat de Helmonder in zijn bezit zou hebben. In de woning werden enkele patronen en een luchtbuks gevonden en in zijn auto troffen agenten een vuurwapen en munitie aan. De man verzette zich tegen zijn aanhouding; agenten moesten alle zeilen bij zetten om hem onder controle te brengen. Hij is op het bureau in verzekering gesteld. In overleg met hulpverleningsinstanties wordt bekeken of de Helmonder tijdelijk uit huis geplaatst kan worden, zodat de overige gezinsleden weer wat tot rust komen en alles op een rij kunnen zetten.

Hardleerse dronken Helmonder gearresteerd
De politie heeft dinsdagmorgen kort na 01.00 uur een 36-jarige man uit Helmond gearresteerd, omdat hij niet naar de politie wilde luisteren. Agenten waren aanwezig bij een incident bij een woning aan de Ruusbroecstraat. Daar was een ruit vernield naar aanleiding van een familieconflict tussen twee partijen. Agenten die bemiddelden, spraken met beide groepen af dat ze hun ruzie zouden staken en op een later moment met elkaar in gesprek zouden gaan. De Helmonder wilde toch nog de woning binnenlopen, maar werd tegengehouden door de agenten. Ze vorderden de man, die behoorlijk onder invloed van alcohol was, diverse malen te vertrekken, maar dat weigerde hij. Uiteindelijk werd de Helmonder meegenomen naar het bureau.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Tevredenheid over huishoudelijke verzorging van de Wmo
Ouderen en invaliden uit Helmond zijn bijna allen zeer tevreden over de huishoudelijke verzorging die ze via de gemeente krijgen. Dit blijkt uit een telefonisch onderzoek dat onder ruim 300 cliënten is gehouden.
Voor het derde jaar op rij hebben inwoners met een indicatie voor huishoudelijke verzorging (thuiszorg) kunnen aangeven, waar zij wel en niet tevreden mee zijn. Uit het onderzoek blijkt, dat vrijwel alle cliënten een hoge waardering geven aan de inzet en dienstverlening van de gemeentelijke afdeling 'De Zorgpoort'.
Uiteraard hebben de perikelen door het tekort aan personeel bij de zorgaanbieders wel hun weerslag in het onderzoek. De tevredenheid over de service door de zorgaanbieders is licht gedaald, maar ook hier is de tevredenheid over de grote lijn nog steeds zeer hoog. Hetzelfde geldt voor de kwaliteiten van de persoon die de hulp geeft. 5% van de cliënten is ontevreden. Dit betekent in aantallen dat rond 100 op 2.100 cliënten niet tevreden is.
Sinds 2007 voeren gemeenten de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Voorheen maakte het organiseren van huishoudelijke verzorging onderdeel uit van de AWBZ. Nu valt dit onder de Wmo. Voorheen was het een taak van de centrale overheid. Nu de gemeente zelf verantwoordelijk is wil de gemeente Helmond graag weten of de cliënten in Helmond tevreden zijn. Deze informatie wenst het Rijk ook te ontvangen zodat zij een vinger aan de pols kan houden. Het Rijk wenst vooral informatie of de gemeente, volgens haar inwoners, een goede uitvoering geeft aan de wet. Vandaar dat dit onderdeel van het onderzoek centraal staat in de verslaglegging. De gemeente Helmond heeft besloten, vanwege het belang van het onderwerp, de eerste jaren jaarlijks een tevredenheidonderzoek te houden. Vandaar dat dit jaar voor het derde jaar op rij dit onderzoek is uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek gebruikt de gemeente Helmond bij de doorontwikkeling van haar beleid op het terrein van de Wmo.
In maart 2009 staan bijna 5.000 cliënten ingeschreven bij de administratie van De Zorgpoort. Hiervan hebben 2.106 cliënten een indicatie voor huishoudelijke verzorging. Meer dan de helft van de cliënten met huishoudelijke verzorging, maakt ook gebruik van de andere voorzieningen voor ouderen of gehandicapten.
Eén op de zeven cliënten heeft aan het onderzoek deelgenomen. Het onderzoek is representatief voor de ervaringen van alle cliënten, inclusief van de cliënten die sinds het vorige onderzoek voor het eerst gestart zijn met de huishoudelijke verzorging.

Bron: gemeente Helmond

2 Dronken automobilisten zijn hun rijbewijs kwijt
De politie heeft dinsdagavond rond 21.25 uur op de Beatrixlaan een 51-jarige automobilist uit Helmond aangehouden. Agenten zagen de man kort daarvoor slingerend met zijn auto rijden over de Havenweg. Een blaastest wees uit dat de man alcohol had gedronken. Hij is meegenomen naar het bureau. Daar bleek dat hij een alcoholpromillage had van ruim 2,10. Het rijbewijs van de Helmonder is ingevorderd. Hij is na verhoor met een proces-verbaal heengezonden.
De politie heeft woensdagochtend rond 1.10 uur op de Heeklaan het rijbewijs ingevorderd van een 23-jarige man uit Helmond. Bij controle bleek dat de man alcohol had gedronken. Hij is meegenomen naar het bureau waar hij een alcoholpromillage blies van 1,65. Het rijbewijs van de Helmonder, die beginnend bestuurder is, is ingevorderd. Hij is na verhoor met een proces-verbaal heengezonden.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Verkeersmaatregelen zomerkermis 2009
Het centrum van Helmond staat van donderdag 9 tot en met woensdag 15 juli weer helemaal in het teken van de kermis. De Helmondse kermis is een evenement waar hele gezinnen ontspannen kunnen genieten van betaalbaar topvermaak. Op het Caratpodium op de Markt en bij de horecaterrassen wordt tijdens de kermisdagen voor (live)muziek gezorgd.
De kermis wordt opgesteld op de Markt, het Ameideplein en de Noord Koninginnewal tot aan de kruising met de Molenstraat. De opbouw van de kermis begint op maandag 6 juli. Tot de opening moeten er zo'n 50 attracties worden opgebouwd. Donderdag 16 juli worden de attracties weer afgebroken.
In verband met de kermis worden enkele wegen in het centrum afgesloten. Van maandag 6 tot en met donderdag 16 juli zijn de volgende wegen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer:
* de Noord Koninginnewal vanaf de kruising met de Molenstraat;
* de Ameidewal en een deel van de Watermolenwal ter hoogte van de Markt.
De City-sporthal en garage parkeergarage blijven bereikbaar via de westzijde van de Watermolenwal.
Op de parkeerplaatsen en -terreinen op straat gelden de normale betaaltijden. Op parkeerterrein Ameideplein kan tijdens de kermis niet worden geparkeerd. Voor parkeergarage Boscotondo gelden de normale openingstijden en parkeertarieven. De bewaakte parkeergarages Doorneind en City zijn tijdens de kermisdagen extra lang open, net als de bewaakte fietsenstallingen Doorneind en Speelhuisplein. U kunt er op alle kermisdagen terecht tot 01.30 uur.
De gemeentelijke fietsenstallingen in Helmond zijn gratis! De fietsenstalling Steenwegkwartier (achter hotel West-Ende) is 7 dagen per week 24 uur geopend en heeft cameratoezicht.
Parkeergarage Doorneind en fietsenstalling Doorneind:
* Do. 9 t/m za. 11 juli van 07.30 - 01.30 uur
* Zo. 12 juli van 11.00 - 01.30 uur
* Ma. 13 t/m wo. 15 juli van 07.30 - 01.30 uur
De parkeergarage Doorneind is -uiteraard met parkeerkaart - 24 uur uitrijdbaar, zie voor instructie bord op loopdeur.
City-parkeergarage:
* Do. 9 t/m za. 11 juli van 08.00 - 01.30 uur
* Zo. 12 juli van 11.00 - 01.30 uur
* Ma. 13 t/m wo. 15 juli van 08.00 - 01.30 uur
Parkeergarage Boscotondo is normaal geopend:
* Ma. t/m do. van 07.30 - 01.00 uur
* Vr. en za. van 07.30 - 03.30 uur
* Zo. van 10.00 - 01.00 uur
De markten van woensdag 8, zaterdag 11 en woensdag 15 juli worden verplaatst naar de Kanaaldijk NO. Op die woensdagen is de Kanaaldijk NO afgesloten vanaf de Havenbrug t/m de Waardstraat; er geldt dan een parkeerverbod vanaf 's morgens 6.00 uur t/m 15.00 uur. Op zaterdag 11 juli is de Kanaaldijk NO afgesloten vanaf de Havenbrug t/m de Julianabrug en geldt het parkeerverbod vanaf 3.00 uur t/m 19.00 uur 's avonds.

Bron: gemeente Helmond

Uitkeringsfraude van € 25.518,27
Door het Team Juridische Zaken & Sociale Recherche in de regio Helmond is proces-verbaal opgemaakt tegen een 53-jarige inwoner van Helmond. Deze wordt ervan verdacht in de periode juli 2004 t/m maart 2009 dat hij een bijstandsuitkering ontving, te hebben gehandeld in auto's.
De gemeente is hierdoor benadeeld voor een bedrag van € 25.518,27. Het bedrag zal worden teruggevorderd.

Bron: gemeente Helmond

Jong Bokaal prijs

De Jong Lokaal Bokaal is een prijs voor een gemeente die veel doet voor jongeren, de jeugd zelf laat meedenken en ideeën ook vertaalt in goed beleid. De prijs is een initiatief van de Nationale Jeugdraad en de minister voor Jeugd en Gezin, André Rouvoet (ChristenUnie). De winnaar wordt op 19 november bekendgemaakt.
De genomineerden zijn Oosterhout, Uden, Tilburg, Den Haag, Rotterdam, Zwolle, Haarlemmermeer, Amsterdam, Brunssum, Helmond, Almere, Capelle aan de IJssel, Tholen en Veere.

Flatbewoner gooit bierflesjes naar voorbijgangers en auto's
De politie heeft woensdagochtend rond 1.45 uur in zijn woning in Helmond-West een 24-jarige man uit Helmond aangehouden. Een getuige meldde bij de politie dat iemand daar lege bierflesjes vanuit een appartementencomplex naar auto's en voorbijgangers aan het gooien was. Hierdoor zou een aantal geparkeerde auto's zijn beschadigd. Op basis van getuigenverklaringen kon de politie de Helmonder aanhouden in zijn woning. Hij is meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek. Daar is hij na verhoor met een proces-verbaal heengezonden.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Uitbreiding cameratoezicht
In het voorjaar heeft de burgemeester in de commissie ABA de toezegging gedaan dat de uitbreiding van het cameratoezicht in het centrum van Helmond voor de kermis gerealiseerd zou zijn. Er is woord gehouden. Op 15 juni jl. is de oplevering geschied. Op de Markt, aan de zijkant en achterkant van het Brabanthouse en bij de fietsenstallingen onder de Kasteeltraverse is nu ook cameratoezicht. De afsluitingen van de toeritten voor het centrumgebied (de pollerpalen) kunnen op afstand in de gaten worden gehouden. Er vinden nog enkele kleine inregelaanpassingen plaats.
Op onderstaand kaartje zijn de nieuwe camera's aangegeven. Ook zijn de al langer geplaatste camera's aangegeven. De beelden van de camera's worden opgenomen en 7 x 24 uur bewaard. Op vrijdagavond en op zaterdagavond en bij evenementen worden de beelden live uitgekeken in de regionale toezichtruimte van de politie door een medewerker van de stichting stadswacht Helmond. Via de politieverbindingsmiddelen is er dan rechtstreeks contact tussen de RTR en de coördinator van het horecadetachement van de politie in Helmond.Door de uitbreiding is het nu mogelijk:
1. Toezicht te houden op de pollerpalen die geplaatst zijn bij het centrumgebied. Deze camera's staan op de tijden dat ze niet worden ingezet voor openbare orde toezicht gericht op de inrijstrook voor het centrumgebied. Met behulp van de camera's kan toezicht worden gehouden op het functioneren van de pollerpalen. Bij beschadiging van de pollerpalen kan de veroorzaker snel worden achterhaald en is meteen duidelijk of de aanrijschade het gevolg is van het verkeerd functioneren van het pollermechaniek of dat de oorzaak het negeren van het rode licht door de voertuigbestuurder is. Deze beelden zijn ook live beschikbaar in de toezichtruimte in de parkeergarage Boscotondo.
2. Live toezicht te houden (inclusief de camera's bij de pollerpalen) op het uitgaanspubliek in het totale horecaconcentratiegebied, inclusief de inlopen en doorlopen naar en in dat gebied. Deze functie is vooral bedoeld ter ondersteuning van de dan in het gebied aanwezige politie en wordt, conform de afspraken met uw raad, alleen ingezet op de vrijdag- en zaterdagavonden en tijdens evenementen. Deze beelden zijn, op verzoek, ook door te schakelen naar het bureau van de politie centrum.
3. Toezicht te houden in de fietsenstallingen onder de Kasteeltraverse.
Het voornemen bestaat om voor belangstellende raadsleden een kleine excursie door het centrumgebied en naar de regionale toezichtruimte te organiseren.

Bron: raadsinformatiebrief van B&W van de gemeente Helmond

1 Bromfiets levert flink aantal bonnen op
De politie heeft woensdag om 15.45 uur twee mannen (17 en 19 jaar oud) uit Helmond aangehouden op het Sjef de Kimpepad. Een surveillerende agent zag de twee mannen hier op een bromfiets zonder kentekenplaatje rijden. Bij een controle konden beide mannen zich niet legitimeren en konden zij niet vertellen van wie de bromfiets was. Ook was de bromfiets niet verzekerd en had de 19-jarige bestuurder geen rijbewijs of brommercertificaat. Voor al deze zaken heeft de politie proces-verbaal opgemaakt. De twee zijn na verhoor in vrijheid gesteld.

Beveiligingsbedrijf betrapt inbrekers bij kantine
De politie heeft donderdag rond 0.25 uur op de Wethouder Ebbenlaan een 35-jarige Helmonder aangehouden. Kort daarna werd op het sportpark De Braak nog een Helmondse 38-jarige man aangehouden. De twee worden verdacht van een inbraak in een sportkantine die kort daarvoor plaats vond. Bij de inbraak waren door personeel van een beveiligingsbedrijf beide mannen betrapt. In de struiken nabij de kantine werden door de politie een computer en een beeldscherm aangetroffen. Beide verdachten zijn ingesloten voor verder onderzoek.

2 Helmonders in Eindhovens zwembad aangehouden voor bedreiging en belediging
De politie heeft woensdag om 17.00 uur een 21-jarige man uit Helmond aangehouden in een zwembad aan de Antoon Coolenlaan. De man zou medewerkers van het zwembad hebben bedreigd. Toen de gewaarschuwde politie ter plaatse kwam, beledigde hij de agenten. Hierop is de man aangehouden. Een paar minuten later werd een 29-jarige man uit Helmond aangehouden. Ook hij beledigde de aanwezige agenten. Bij zijn aanhouding verzette hij zich hevig. Beide verdachten zijn na verhoor en met een proces-verbaal in vrijheid gesteld.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Nieuwe aanpak geluidsproblematiek Havenplein e.o.
De gemeente Helmond is bezig met een nieuwe aanpak, die moet leiden tot een structurele oplossing voor de geluidsoverlast van horecabedrijven rondom het Havenplein. Deze nieuwe aanpak wordt gepresenteerd tijdens het Groot Horecaoverleg op maandag 20 juli.
In september 2008 zijn door de gemeente Helmond in het gebied rondom het Havenplein een aantal geluidsmetingen uitgevoerd. Daarbij is een ruime overschrijding van de wettelijke geluidsnormen in dit gebied vastgesteld.
Naar aanleiding van de uitkomsten van de geluidsmetingen zijn aan twaalf horecabedrijven aan de Havenweg en Kasteellaan maatwerkvoorschriften opgelegd, die bestaan uit: ramen en deuren dicht en geen muziekinstallaties of geluidsboxen buiten het gebouw of in de aanbouw. In die gevallen waar - bij latere controle - overtreding van deze maatwerkvoorschriften werd geconstateerd, zijn door de gemeente dwangsommen opgelegd.
De betrokken horecaondernemers hebben tegen de opgelegde maatwerkvoorschriften een voorlopige voorziening gevraagd bij de Raad van State. Op 20 mei j.l. heeft de Raad van State uitspraak gedaan. Strekking van de uitspraak is dat een geluidsmeting die het geluidsniveau van een heel gebied meet, niet mag worden gebruikt om individuele cafés maatwerk op te leggen. Gevolg hiervan is dat de maatwerkvoorschriften ingetrokken moeten worden.
Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State hebben Burgemeester en wethouders van Helmond besloten om de opgelegde maatwerkvoorschriften en dwangsommen in te trekken. Iedere betrokken ondernemer krijgt hiervan een intrekkingsbeschikking. Voorts is de gemeente bezig met de uitwerking van een nieuwe aanpak van de geluidsproblematiek. Tijdens het Groot Horecaoverleg op maandag 20 juli wordt dit plan van aanpak gepresenteerd aan de horecaondernemers.
Na de invoering van het rookverbod is het aantal klachten van geluidsoverlast bij het Havenplein aanmerkelijk toegenomen. De reden is onder meer dat rokers langere tijd buiten blijven staan en een aantal horecaondernemers vervolgens deuren en ramen open zet om muziek ook buiten ten gehore te brengen. Een aantal ondernemers zet zelfs geluidsboxen buiten. Voor deze problemen zoekt de gemeente Helmond al langere tijd een oplossing. Tot nu toe trad de politie soms op en was het weer een tijd rustig. De gemeente Helmond zoekt nu naar een structurele oplossing.

Bron: gemeente Helmond

2 Mannen mishandelen agent op Berkendonk
De politie heeft donderdagavond rond 20.00 uur een 21-jarige man uit Helmond en een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden bij recreatieplas Berkendonk aan de Raktweg. Een agent in vrije tijd had daar rond 19.45 uur twee jongens uit elkaar gehaald die ruzie met elkaar hadden. Even daarna werd hij belaagd door een groep jongeren. De agent werd hierbij bedreigd en geslagen. Een getuige waarschuwde de politie. Agenten konden aan de hand van het doorgegeven signalement de twee mannen aanhouden. Ze zijn ingesloten op het politiebureau.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Zaterdagmarkt blijft tot 4 uur open
De door uw raad vastgestelde Visie op de Markt in 2006 heeft geleid tot een aantal veranderingen op de zaterdagmarkt in het kader van de kwaliteitsimpuls Centrum. In de visie was eerst sprake van een eindtijd van 17.00 uur. In overleg met betrokken partijen is de sluitingstijd als pilot teruggebracht naar 16.00 uur.
Eind 2006 en begin 2007 zijn de wijzigingen doorgevoerd.
Bij het vaststellen van de wijzigingen is ook besloten dat de veranderingen moeten worden geëvalueerd. In 2006 is een 0-meting gehouden. In de tweede helft van 2007 is een tweede meting uitgevoerd. Er ontbrak een breed draagvlak voor een eenduidige oplossingsrichting ten aanzien van de eindtijd van de zaterdagmarkt.
Om te voorkomen dat deze ongewenste situatie bleef voortduren heeft de Marktadviescommissie in juni 2008 ingestemd met het -vooralsnog- handhaven van de formule. Tevens is besloten een nieuw onderzoek te houden naar de effecten van de wijzigingen, waaronder de eindtijd. Dit onderzoek heeft in 2009 plaats gevonden.
Het in 2009 gehouden onderzoek heeft niet geleid tot een eenduidige oplossingsrichting voor de eindtijd van de zaterdagmarkt. Er is daardoor onvoldoende reden en draagvlak om de eindtijd van 16.00 uur te wijzigen.
De Marktadviescommissie heeft een eindtijd geadviseerd van 15.00 uur. De gemeentelijke vertegenwoordiging heeft in deze geen positie ingenomen. Voor het college van B&W is de wens van de consument doorslaggevend. Uit het onderzoek blijkt dat de meerderheid een voorkeur heeft voor 16.00 uur. En eerdere speerpunten van de kwaliteitsimpuls Centrum gelden nog steeds: geen verkeersbewegingen, onrust, rommel tijdens winkeltijden. Daarbij speelt veiligheid voor de consument een belangrijke rol.
Om een definitief einde te maken aan de eindtijddiscussie heeft het college haar verantwoordelijkheid genomen en besloten, na afweging van alle aangevoerde argumenten en belangen, de eindtijd van 16.00 uur te handhaven. De kooplieden zijn gebaat bij rust op de markt en hebben behoefte aan uitsluitsel. Middels dit besluit wordt hen dat geboden.
Wij zijn ons ervan bewust dat de vernieuwde zaterdagmarkt een groeimodel betreft dat zijn einddoel nog niet bereikt heeft. Komende jaren zal nog veel extra inzet vergen van zowel de gemeente als zeker ook van de marktkooplieden. Inmiddels is er een stichting binnen de marktkooplieden die zich bezig houdt met de promotieactiviteiten. Deze stichting wordt vanuit de gemeente tot en met 2010 ondersteund door een marktmanager. Het verder uitbouwen van de positieve aspecten is nu prioriteit.

Bron: raadsinformatiebrief van B&W van de gemeente Helmond

Vrijwilligerspenning voor 3 vrijwilligers peuterspeelzalen
Het college van burgemeester en wethouders heeft de vrijwilligerspenning van de gemeente Helmond toegekend aan mevrouw A.J.Th. Berkers-van Schijndel, mevrouw P.H.W. van den Reek-Vereijken en mevrouw J.Th.M. van Neerven-van Berlo. De penningen werden zojuist uitgereikt door wethouder Jos Boetzkes tijdens een feestelijke avond in Wijkhuis De Lier voor alle betrokkenen bij het peuterspeelzaalwerk in Helmond.
Mevrouw A.J.Th. Berkers-van Schijndel ontvangt de vrijwilligerspenning van de gemeente Helmond voor haar onvermoeibare vrijwillige inzet gedurende al 32 jaar als leidster bij peuterspeelzaal 't Stippeltje. Zij staat bekend als een sociaal persoon en houdt van gezelligheid. Kortom, mevrouw Berkers-van Schijndel is een echte vrijwilligster waar altijd een beroep op kan worden gedaan.
Mevrouw P.H.W. van den Reek-Vereijken krijgt de vrijwilligerspenning voor haar belangeloze inzet gedurende al 32 jaar als leidster van peuterspeelzaal 't Kruimeltje. Naast de werkzaamheden als leidster heeft zij het beheer over de kleine kas en zorgt ze voor de boodschappen. Tevens zit zij al een aantal jaren in het bestuur van de peuterspeelzaal. Naast de werkzaamheden voor de peuterspeelzaal is ook vrijwilligster bij zorgcentrum De Pannehoeve. Kortom, mevrouw Van den Reek-Vereijken is een echte vrijwilligster waar altijd een beroep op kan worden gedaan.
Aan mevrouw J.Th.M. van Neerven-van Berlo wordt de vrijwilligerspenning uitgereikt vanwege haar inzet gedurende al 35 jaar voor peuterspeelzaal Kiekeboe. Zij is medeoprichtster van de peuterspeelzaal. Naast haar activiteiten als leidster vervulde zij nog andere functies zoals penningmeester, bestuurlid en was lid van de feestcommissie. Daarnaast was ze lid van de Adviesraad, een voorloper van HOP en bestuurslid van het Algemeen Bestuur van HOP. Ook was zij actief bij de evenementencommissie bij de openbare school 't Hout. Kortom, mevrouw van Neerven-van Berlo is een echte vrijwilligster waar altijd een beroep op kan worden gedaan.

Bron: gemeente Helmond

2 Mannen begaan lokaalvredebreuk in cafetaria
De politie heeft zondagavond rond 18.50 uur op de 3e Haagstraat twee mannen van 19 jaar uit Helmond aangehouden. Het duo heeft daar bij een cafetaria een lokaalverbod. De eigenaresse had hen daarom verzocht haar zaak te verlaten. Toen de twee niet wilden gaan, alarmeerde zij de politie. De Helmonders zijn meegenomen naar het bureau. Daar zijn ze na verhoor met een proces-verbaal heengezonden.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

150 Geïnteresseerden in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
In Helmond komen voor het eerst woningen die gebouwd zijn onder Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dat houdt in dat een groep particulieren zelf vorm en inhoud geeft aan hun toekomstige woning, waarbij rekening wordt gehouden met de wettelijke kaders.
Deze groep is de Vereniging Startersgroep Stiphout. Zij tekent daarvoor morgen samen met de gemeente Helmond en woningbouwvereniging Compaen een intentieovereenkomst.
Het betreft een project van 12 woningen, waarvan minimaal 6 woningen in de sociale koopsfeer in de prijsklasse tot €181.000 en de overige woningen tot €230.000. Inmiddels hebben zich 150 geïnteresseerden gemeld.
Het is niet mogelijk dat de woningen op de vrije markt kunnen worden doorverkocht. Vandaar de koppeling met woningbouwvereniging Compaen. Compaen vervult ook de rol van achtervang en ondersteunt de startersgroep met de voorfinanciering van de plankosten. Bij doorverkoop is de verkoper verplicht de woning tegen vooraf afgesproken winst-/verliesaandeel te verkopen aan de corporatie, die deze woning vervolgens weer aanbiedt, waarbij een korting op de koopprijs van de woning mogelijk gemaakt wordt.
Bij Particuliere Opdrachtgeverschap gecreëerd geeft de consument vorm en inhoud aan de toekomstige woning. En als dat samen met andere woonconsumenten in één project gedaan wordt, dan wordt dat Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, ofwel CPO genoemd.
Het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap geeft vorm aan enkele belangrijke speerpunten van het Helmondse woningbouwbeleid:
- De consument bepaalt, binnen de wettelijke kaders, zelf hoe de nieuwe woning vormgegeven wordt.
- CPO levert sociale cohesie in een buurt op.
- De mismatch tussen vraag van de consument en het gerealiseerde aanbod neemt daardoor af.
- Hierdoor wordt de woningproductie en de afzet van deze woningen gestimuleerd.
- CPO kan ook de doorstroming bevorderen door het aanbieden van woningen in het segment tussen goedkope huur en dure koop, waarin op dit moment weinig aanbod is.
- Met CPO wordt het mogelijk in een groter project te bouwen waardoor de kosten afnemen en de woningen meer betaalbaar worden.
- Met CPO kunnen zelfs starterswoningen gerealiseerd worden, die onder de prijs van sociale koopwoningen (< €181.000) liggen. Bron: gemeente Helmond

2 Woninginbraken uit 2006 en 2007 wellicht opgelost
De politie heeft dinsdagmorgen om 9.30 uur een 21-jarige Helmonder aangehouden op het bureau aan de Kasteel Traverse. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij woninginbraken in 2006 en 2007. In oktober 2006 werd ingebroken in een woning aan de Kastmolen. Daarbij werden onder andere een TV, een computer en een dvd-speler meegenomen. Onderzoek van de politie leidde destijds al tot de aanhouding van 9 verdachten. Vier mannen en vijf vrouwen uit Helmond tussen de 16 en 22 jaar. In april 2007 werd in een woning aan de Pastoor van Leeuwenstraat ingebroken. Daarbij werden een Smartcard en enkele DVD's buit gemaakt. Voor deze inbraak waren nog geen verdachten aangehouden. Door de technische recherche werden destijds in beide zaken verschillende DNA-sporen veilig gesteld. Deze zijn opgeslagen in de DNA-databank van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). De nu aangehouden verdachte werd in 2008 door de rechter veroordeeld voor een gewapende overval. Op basis van de 'Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden' is toen ook DNA afgenomen bij de Helmonder. Uit de databank van het NFI kwam hij vervolgens naar voren als betrokkene bij de woninginbraken uit 2006 en 2007. De Helmonder is voor verder onderzoek in verzekering gesteld.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

2 Jongens (14) door camerabeelden aangehouden voor fietsendiefstal
De politie heeft woensdagmiddag rond 13.30 uur twee jongens (beiden 14 jaar oud) uit Helmond aangehouden op de Hemelrijksestraat. Op camerabeelden was even daarvoor te zien dat de twee een fiets hadden gestolen bij een winkel aan het Sobrietasplein. Agenten zagen de twee jongens, die voldeden aan het signalement van de camerabeelden, lopen op de Hemelrijksestraat. De twee zijn voor verder onderzoek meegenomen naar het politiebureau.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Helmonder vanwege schietincident in Eindhoven aangehouden
De politie heeft woensdagavond rond 17.30 uur een 25-jarige Helmonder aangehouden op de Stratumsedijk. Hij wordt ervan verdacht op dinsdagavond rond 20.30 uur meerdere malen op een woning aan de Johannesburgstraat te hebben geschoten. Daarbij sneuvelde een ruit op de eerste verdieping. Er waren twee personen in de woning aanwezig. Niemand raakte gewond. De verdachte is in verzekering gesteld voor verder onderzoek. Op dit moment worden geen verdere mededelingen over het onderzoek gedaan. De politie onderzoekt de toedracht.

De hennepkwekerij aan de Wolfstraat is opgerold, 4 arrestaties
De politie heeft woensdagavond omstreeks 19.15 uur in een tuin van een woning op de Wolfstraat een 37-jarige vrouw en drie mannen (20, 24, 42) uit Helmond aangehouden. De politie kreeg de melding dat er een henneplucht bij het pand vandaan kwam. Toen zij arriveerde trof ze vier personen in de tuin aan. In de tuin werden ongeveer 20 hennepplanten aangetroffen. Het viertal was bezig met het knippen hiervan. In de woning werd een hennepkwekerij aangetroffen met ongeveer 40 planten. Alle planten en apparatuur zijn in beslag genomen. Tegen het viertal is proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Vrouw voor het meppen andere vrouw opgepakt
De politie heeft donderdagmiddag rond 15.25 uur in haar woning in Helmond-Oost een 18-jarige vrouw uit Helmond aangehouden. Ze zou kort daarvoor tijdens een ruzie op straat een 36-jarige Helmondse in haar gezicht hebben geslagen. De vrouw is voor verder onderzoek meegenomen naar het bureau.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Werkzaamheden verkeersverlichting Deurneseweg
In week 29 wordt er gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de renovatie van de verkeersverlichting op de Deurneseweg bij de op- en afrit N279 Oost. De verkeersregelinstallatie wordt in de komende twee weken gerenoveerd. De werkzaamheden worden afgerond op vrijdag 24 juli.
De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de verkeersregelaar, het aanleggen van detectie en bekabeling en het vervangen van de oude lampen door LED-lampen.
Het kruispunt blijft normaal toegankelijk voor het verkeer, maar tijdens de werkzaamheden zal er enige verkeershinder zijn omdat men veilig lang de weg moet kunnen werken. Er wordt een tijdelijke verkeerregelinstallatie geplaatst om het verkeer te regelen.

Bron: gemeente Helmond

Helmonder aangehouden na inrijden op fietser in Nuenen
De politie heeft vrijdagochtend rond 9.30 uur een man van 26 jaar uit Helmond aangehouden op de Boslaan Zuid in Best. Hij zou rond 9.00 uur op het fietspad van de Stadse Kanaaldijk in Nuenen met zijn auto zijn ingereden op een 48-jarige Helmonder die daar op zijn fiets reed. Deze moest uitwijken maar raakte niet gewond. Hij heeft de politie gewaarschuwd en daarbij de gegevens van de auto doorgegeven. Kort daarna zagen agenten de wagen in Best rijden en hielden de bestuurder aan. Deze is in verzekering gesteld voor verder onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Mislukte winkeloverval Mierloseweg, verdachte meldt zichzelf
De politie heeft zaterdagochtend rond 11.00 uur een man van 30 jaar uit Helmond aangehouden in het politiebureau aan de Kasteel Traverse. Hij meldde zich daar zelf nadat hij rond 8.45 uur een winkel aan de Mierloseweg had geprobeerd te overvallen. De man was de zaak binnengegaan en had tegen een personeelslid gezegd dat hij geld wilde. Een ander personeelslid was erbij gekomen en had de Helmonder naar buiten gewerkt. Vervolgens is deze er vandoor gegaan. De politie is door de personeelsleden gewaarschuwd en was al een onderzoek begonnen. Nadat de verdachte zichzelf bij de politie had gemeld, is hij aangehouden en in verzekering gesteld voor verder onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Helmonder aangehouden na verkeerd gebruik van pepperspray
De politie heeft zondagochtend kort na middernacht een 29-jarige man uit Helmond aangehouden bij de woning van zijn vriendin in Beek en Donk. Bij de politie was de melding binnengekomen dat er in de woning iets aan de hand zou zijn. Toen agenten ter plaatse kwamen, zagen ze bij de woning de Helmonder bij zijn ouders in een auto zitten. Hij had per ongeluk een busje pepperspray laten afgaan en de spray was in zijn gezicht terecht gekomen. Hij had daardoor rode ogen en rode plekken in zijn gezicht. De man verklaarde dat hij nog meer busjes pepperspray had. Hij is aangehouden en na verhoor op het bureau weer heengezonden met een proces-verbaal.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Meisjes van 13 aangereden door onbekende doorgereden wielrenner
Maandagmiddag rond 12.20 uur zijn op de Heeklaan twee meisjes van 13 jaar uit Geldrop en Helmond gewond geraakt na een aanrijding met een wielrenner. De twee meisjes fietsten daar samen met een derde meisje op het fietspad. Een wielrenner fietste het drietal tegemoet. Bij het passeren raakte hij het meisje dat aan de buitenkant fietste. Hierdoor ontstond een valpartij waarbij de meisjes op de grond vielen. De wielrenner is zonder te stoppen doorgefietst. Hij droeg geel/blauwe kleding en een oranje bril. Het meisje uit Geldrop is met een gebroken knieschijf naar het ziekenhuis overgebracht. Het andere meisje is met onbekend letsel naar de EHBO vervoerd. De politie is op zoek naar de wielrenner en/of getuigen van dit ongeval. Zij kunnen contact opnemen met de politie in Helmond via 0900-8844. Anoniem kan ook via 0800-7000.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Duo aangehouden voor vernieling
De politie heeft dinsdagochtend rond 4.25 uur op de Uiverlaan twee Helmonders van 29 jaar en 31 jaar aangehouden. De twee worden ervan verdacht een bloempot en de ruit van een voordeur van een woning in het centrum te hebben vernield. De bewoners hadden dit gehoord en de politie gealarmeerd. Agenten hadden de twee al eerder op de avond bij de woning in de buurt gezien. Op de Uiverlaan zagen agenten het duo lopen. Ze zijn meegenomen naar het bureau en ingesloten voor verder onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

2 Klusjesmannen bij hennepkwekerijen aangehouden
De politie heeft woensdagochtend een 50-jarige man uit Aarle-Rixtel en een 44-jarige man uit Veldhoven aangehouden in hun woningen. De twee worden er van verdacht betrokken te zijn bij het onderhouden van en het aanleggen van stroom voor diverse hennepkwekerijen.
Op veertien locaties in Helmond, Aarle Rixtel, Eindhoven, Veldhoven, Valkenswaard en Best werden huiszoekingen verricht. Op acht locaties werden hennepkwekerijen aangetroffen. Ruim 1.400 hennepplanten en 600 stekjes werden in beslag genomen. De in beslag genomen materialen zullen worden vernietigd. In een pand in Eindhoven werden drugs gerelateerde goederen aangetroffen. De huurder van het pand, een 53-jarige man werd aangehouden.
Goederen die in verband kunnen worden gebracht met het inrichten van hennepkwekerijen zijn op de diverse locaties in beslag genomen voor verder onderzoek. Ook een auto van een van de verdachten werd in beslag genomen. De drie verdachten zijn in verzekering gesteld.
Bij de actie werden woensdag ongeveer 60 politiemensen ingezet.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

DNA-match levert in verkrachting van 7 jaar geleden verdachte op
De politie heeft woensdagochtend rond 7.15 uur een man van 31 jaar uit Helmond aangehouden in zijn woning in Helmond-Centrum. Hij wordt ervan verdacht dat hij op zaterdagochtend 22 juni 2002 rond 1.00 uur betrokken is geweest bij de verkrachting van een destijds 28-jarige vrouw uit Aarle-Rixtel. Ze werd toen op de Christinalaan in Helmond door twee mannen verkracht. De politie is de 31-jarige verdachte op het spoor gekomen dankzij een DNA-match. Omdat de man eerder veroordeeld is geweest voor een ander misdrijf, zit zijn DNA in de databank. Dat is onlangs gematcht met DNA dat was achtergebleven na de verkrachting. De Helmonder is na zijn aanhouding in verzekering gesteld voor verder onderzoek. Hij wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De andere verdachte is nog spoorloos.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Ik dacht dat een 'match' een wedstrijd was....

Mogelijke dief aangehouden
De politie heeft donderdag rond 9.10 uur in een pand aan de Lucas Gasselstraat een 33-jarige Geldroppenaar aangehouden. Hij wordt verdacht van diefstal uit een woning aan het Twijnsterhof op dinsdag 14 juli rond 11.50 uur. Uit het pand werd toen onder andere een televisie weggehaald. De verdachte is ingesloten voor verder onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

De hennepkwekerij Bij de Essen opgerold
In een woning aan de Bij de Essen trof de politie donderdagochtend omstreeks 11.30 uur in een woning een in werking zijnde hennepkwekerij aan. In totaal gaat het om 569 hennepplanten; op twee slaapkamers respectievelijk 144 en 195 planten en op zolder 230 planten. De stroom werd illegaal afgetakt. Er was niemand in de woning aanwezig. De planten en de 56 assimilatielampen zijn in beslag genomen en worden vernietigd.

Man aangehouden voor mishandelen van zijn vriendin
De politie heeft donderdagavond rond 20.55 uur een 20-jarige Helmonder aangehouden in een woning in Helmond Oost. Wat eerder op de avond kreeg de politie de melding dat de man zijn vriendin daar had mishandeld. Hij zou haar hebben geslagen en een kopstoot hebben gegeven. De man is aangehouden en in verzekering gesteld voor verder onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Oude Meisjesschool De Uilenburght in ere hersteld
Het college van Gemeente Helmond heeft deze week akkoord gegeven om De Uilenburght in de Helmondse Binnenstad te restaureren en in oude staat te herstellen. Het monumentale pand, ook wel bekend als de Oude Meisjesschool heeft een grote historische waarde voor de wijk.
In 2005 heeft de gemeente De Uilenburght aangekocht en toegevoegd aan het plan Vossenberg. De gemeente draagt hierdoor zorgplicht voor het gebouw.
De Uilenburcht is ontworpen door architect De Vries en gebouwd in 1930, vormt een onderdeel van de historische kern van de Binnenstad. Deze kern bestaat uit de St. Jozefkerk, de pastorie en het voormalige nonnenklooster en is destijds ontwikkeld vanuit de Rooms-katholieke wijkgedachte. Zowel de pastorie als de St. Jozefkerk zijn gerestaureerd, net als de monumentale kloostermuur naast de school en de voormalige droogloop van de zusters. De bijbehorende Jongensschool is enkele jaren geleden gerestaureerd en huisvest nu de Stadshobbywerkplaats. Door de restauratie van de Uilenburght vormen de monumentale panden weer een waardevol en karakteristiek ensemble voor de Binnenstad.
Nadat de gemeenteraad ook akkoord heeft gegeven, kunnen de bouwwerkzaamheden eind dit jaar starten. Daarnaast zal er een herbestemming van de locatie plaatsvinden, waardoor huisvesting van sociaal-culturele functies tot de mogelijkheden behoort.

Bron: gemeente Helmond

4 Historische Fokker-vliegtuigen uit 1950 dinsdag boven Helmond
LELYSTAD - Als eerbetoon aan Anthony Fokker vertrekken dinsdag vier historische Fokker S.11 vliegtuigen uit 1950 vanaf het luchtvaartthemapark Aviodrome voor een rondvlucht boven Nederland.
Die dag is het precies negentig jaar geleden dat luchtvaartpionier Anthony Fokker de 'Nederlandsche Vliegtuigenfabriek' in Amsterdam oprichtte, met als hoofddoel het produceren en verkopen van vliegtuigen.
De toestellen van de Stichting Fokker Four doen uiteraard de Nederlandse vestigingsplaatsen van de Fokker-bedrijven in Hoogeveen, Helmond, Woensdrecht, Papendrecht, Nieuw Vennep en Schiphol aan. Het vertrek van de S.11-vliegtuigformatie vindt plaats rond 9.15 uur vanaf het Aviodrome, waar een groot deel van de Fokkererfenis te zien is, waaronder een exemplaar van Fokker's eerste vliegtuig, de Spin.

Negentig jaar later is de kennis van de bouw van complete vliegtuigen gekoppeld aan innovatief vermogen en ondernemerschap nog steeds de drijvende kracht achter de Fokkergroup, die met 3700 medewerkers onderdeel is van het Stork-concern. De Fokkergroup neemt een prominente plaats in in de luchtvaartindustrie. Niet als vliegtuigbouwer, maar als speler in de markt voor elektrische systemen, aerostructures, vliegtuigonderhoud en services.
De huidige Fokkervloot bestaat wereldwijd uit 800 toestellen. Het merendeel Fokker 50's, 70's en 100's.

Bron: destentor.nl

De weblog van Helmond

Helmonder gearresteerd voor betrokkenheid bij vechtpartij in Nuenen
De politie heeft zaterdagmorgen rond 2.00 uur op de Michelangelolaan in Eindhoven twee mannen van 17 uit Nuenen en een 21-jarige Helmonder aangehouden. Rond 1.40 uur was al een 18-jarige man uit Mierlo aangehouden in een woning in Nuenen. Wat eerder op de avond kreeg de politie een melding dat op straat voor die woning een vechtpartij was ontstaan tussen verschillende jongeren. Toen de politie eenmaal ter plaatse kwam, was de situatie op straat weer rustig. Een aantal jongeren zat inmiddels in de woning waar zij de hele avond hadden doorgebracht. Zij hadden echter ruzie gekregen met drie andere jongeren die met de auto waren gekomen. Daaruit was een vechtpartij ontstaan. Eén van de drie bezoekers raakte daarbij gewond aan zijn arm en daarop was het drietal vertrokken De politie trof hen later op de parkeerplaats van het Catharinaziekenhuis in Eindhoven, waar de gewonde jongen aan zijn arm was behandeld. Alle drie de jongeren zijn aangehouden en voor verder onderzoek meegenomen naar het bureau. In de woning werd de 18-jarige man uit Mierlo aangehouden. Ook werden twee steekwapens in beslag genomen.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Helmondse brokkenpiloot na doorrijden aangehouden
De politie heeft dinsdagmiddag rond 12.20 uur op het politiebureau aan de Mathildelaan een 23-jarige man uit Helmond aangehouden. De Helmonder zou rond 11.30 uur op de Hobbemastraat met zijn (bedrijfs)bestelbus zijn doorgereden nadat hij tegen een geparkeerde auto was gebotst. Nadat getuigen de bestuurder hadden aangesproken alarmeerden zij de politie. De man was zonder zijn gegevens kenbaar te maken er vandoor gegaan en kon via zijn werkgever worden opgespoord. Die droeg hem op zich te melden bij het politiebureau. De man is daar ingesloten voor verder onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Man bedreigt medewerkster opvangcentrum
De politie heeft dinsdagavond rond 23.00 uur op de Kasteel Traverse een 44-jarige man uit Helmond aangehouden. De man zou daar een medewerkster van een opvangcentrum hebben bedreigd. De man is meegenomen naar het bureau en ingesloten voor verder onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Aangehouden vanwege niet handsfree bellen, opgepakt voor de weed
De politie heeft woensdag rond 19.20 uur op de Houtsestraat een 25-jarige Helmonder aangehouden. De man werd kort daarvoor daar door surveillerende politiemensen gezien toen hij een auto bestuurde terwijl hij niet handsfree telefoneerde. Om die reden werd hij gecontroleerd. In zijn auto werden dertien zakjes met weed aangetroffen waarna de bestuurder werd aangehouden. Bij een huiszoeking later werd in de berging van zijn woning in Helmond-West een hennepkwekerijtje met vijf planten aangetroffen. Alle spullen zijn in beslag genomen. De verdachte is voor verder onderzoek in verzekering gesteld.

Automobilist zonder rijbewijs opgepakt
De politie heeft woensdag rond 20.20 uur op de Torenstraat een 19-jarige Helmonder aangehouden. Dit gebeurde toen agenten de bestuurder daar in zijn auto controleerden op zijn rijbewijs. Het bleek dat hij niet in het bezit was van een geldig rijbewijs waarna hij aangehouden werd. De automobilist is na verhoor in vrijheid gesteld. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Vernieuwde kasteeltuin op 1 augustus geopend
De kasteeltuin heeft een opknapbeurt gekregen. De tuin is opener, kleurrijker, beter toegankelijk en aantrekkelijker geworden. Er zijn twee verharde 'lopers', een speels wandelpad, meerdere zitgelegenheden en een klassieke poort aangebracht. De kasteeltuin ligt hierdoor minder geïsoleerd en heeft nu een betere aansluiting bij het kernwinkelgebied. Het is een mooie groene oase midden in de stad. De officiële opening van de vernieuwde kasteeltuin vindt plaats op zaterdag 1 augustus om 15.00 uur. Deze middag zijn er in de tuin tal van gratis activiteiten voor jong en oud. Het thema is "sprookjes". Daarnaast zal wethouder Houthooft op vrijdag 31 juli na afloop van de kasteeltuinconcerten (rond 23.00 uur) het startsein geven voor een mooie openingslichtshow van lichtkunstenaar Har Hollands.
De kasteeltuin is onderdeel van de kwaliteitsimpuls Traverse waarmee het centrum van Helmond nog aantrekkelijker wordt gemaakt. Met het project Kwaliteitsimpuls Traverse krijgt zowel de Traverse als de kasteeltuin een fikse opknapbeurt. Dit is mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
Opwaardering Traverse en kasteeltuin in drie fasen:
1. Het eerste onderdeel om de onderkant te verbeteren, is afgerond. De onderkant van de Traverse is meer open en transparant geworden, waardoor een betere verbinding ontstaat tussen het kasteel en het centrum. Aan de onderkant van de Traverse wordt nu nog nieuwe verlichting aangebracht, waardoor een heel sfeervol beeld ontstaat en de openheid nog meer wordt benadrukt.
2. Het opnieuw inrichten van het noordelijke deel van de kasteeltuin, is de tweede fase. De oude parkeerplaatsen tussen de tuin en de Traverse zijn komen te vervallen. De nieuwe parkeerplaatsen zijn aan de rand van de kasteeltuin bij het kanaal aangelegd.
3. In de tweede helft van 2009 ondergaat de bovenkant van de Traverse een flinke verbeterslag. Voor het einde van het jaar is deze derde en laatste fase van het project afgerond.

In een sprookjesachtige sfeer zijn er op zaterdag 1 augustus vanaf 15.00 uur de volgende activiteiten:
- Sprookjesfiguren lezen verspreid over de kasteeltuin verschillende sprookjes voor;
- Poppenkastvoorstellingen;
- Een ridder die ballonfiguren maakt;
- Kinderen kunnen worden geschminkt;
- Een springkussen;
- Na de officiële opening kunnen mensen een sprookjesachtige wandeling in de Kasteeltuin maken.

Bron: gemeente Helmond

Vechtpartij met hakkbijl en messen
De politie heeft donderdagavond rond 18.30 uur een 51-jarige man uit Heeze, een 43-jarige man uit Asten en een 50-jarige man uit Helmond aangehouden voor een woning aan de Tiendstraat. De politie kreeg de melding dat er gevochten zou worden op deze straat. Agenten haalden daar de man uit Helmond en de man uit Heeze uit elkaar. De twee zijn bekenden van elkaar en hadden een conflict. De 51-jarige man uit Heeze had een hakbijl in zijn hand, de 50-jarige man uit Helmond had twee messen bij zich. De 43-jarige man uit Asten werd aangehouden omdat hij de voorgevel van de woning van de 50-jarige Helmonder zou hebben vernield. De man uit Helmond is na verhoor in vrijheid gesteld. De andere twee verdachten zijn ingesloten voor verder onderzoek. Bij de ruzie raakte niemand gewond.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Inzamelen huishoudelijk kunststofafval start in oktober
Sinds enige tijd zijn gemeentes begonnen met het inzamelen van huishoudelijk kunststofafval. Inmiddels is in Helmond de uitwerking van deze inzameling zo ver gevorderd dat wij besloten hebben dat ook hier deze gestart kan worden.
Per 1 januari 2006 is in Nederland het Besluit Beheer Verpakkingen, Papier en Karton ingegaan. Volgens dit besluit zijn producenten en importeurs van verpakte producten vanaf 1 januari 2006 verplicht om te betalen voor de inzameling en recycling van verpakkingsafval. Binnen dit besluit vallen naast oud papier en karton, verpakkingsglas (flessen) ook kunststof verpakkingen (flacons, folies e.d.)
Voor oud papier en karton resp. verpakkingsglas bestaat al jarenlang een inzamelsysteem. Voor kunststof verpakking moest dit nog ontwikkeld worden.
Met ingang van 1-1-2010 is de gescheiden inzameling van kunststofverpakkingen van huishoudens door gemeenten een wettelijke verplichting. Maar er is de mogelijkheid om reeds in 2009 ervaringen hiermee op te doen. Wanneer de situatie wordt bekeken voor de gemeente Helmond zijn er meerdere modellen voor de inzameling mogelijk. Gekozen is om het kunststof afval huis aan huis in te zamelen met zakken.
Het grote voordeel hiervan is dat er geen investeringen gedaan moeten worden om het kunststof afval in te zamelen. Verder zijn de opstartvergoedingen die door Nedvang (vertegenwoordiger van de verpakkende industrie) worden gegeven dermate hoog dat de kosten voor opstarten ruimschoots worden vergoed.
In dit model kan dit jaar nog gestart worden met de inzameling bij laagbouw en bovenwoningen. Voor de hoogbouw vindt op dit moment een inventarisatie plaats van de de bestaande containerruimten in verband met de inzameling van kunststoffen. Voor hen bestaat ook de mogelijkheid om direct de transparante zakken tijdens de inzameldag op straat aan te bieden. Indien dan later in 2009 het containerbestand is aangepast is dit voor hoogbouw ook in 2010 adequaat in te vullen. Overigens blijft het mogelijk om kunststofafval op de Milieustraat aan te bieden, zoals dat nu ook al gebruikelijk is.
Hoewel er een vergoeding wordt gegeven voor de hoeveelheid ingezamelde kunststoffen, dienen de kosten die gemoeid gaan met de inzameling in 1e instantie voorgeschoten te worden door de Gemeente Helmond. Op basis van de ingezamelde hoeveelheden worden de vergoedingen pas achteraf door Nedvang uitgekeerd. Uitzondering hierop zijn de eenmalige vergoedingen voor opstart- en communicatiekosten in 2009; deze worden vooraf door Nedvang betaald.
Er wordt 1x per 4 weken (in de GFT-week) 5 dagen per week huis aan huis ingezameld. Hierbij is vooralsnog uitgegaan van een respons van 1 kg (ca. 1 volle zak) per huishouden per inzamelronde.
Voor 2009 is berekend dat er een netto batig saldo zal ontstaan van € 62.550,--. Dit voordelige saldo ontstaat omdat de (eenmalige) vergoedingen voor de start van het systeem zo hoog zijn dat dit in 2009 niet zal leiden tot extra kosten; ook bij een minimale respons (0,1 kg/hh/keer) is er nog sprake van een positief saldo.
Voor 2010 is berekend dat er wederom uitgegaan mag worden van een batig saldo, vooralsnog geraamd op € 28.880,--. Bij een respons van iets minder dan 1 kg per 4 weken zijn hierbij de kosten en de baten in evenwicht.
Wanneer meer wordt ingezameld levert dit geld op. Omdat echter de eventuele kosten voor de invoering van de inzameling van het kunststofafval bij de hoogbouw nog niet volledig in beeld zijn, dient dit de komende maanden nog verder te worden uitgewerkt.
Op basis van de huidige stand van zaken en de afwegingen zoals hier geschetst hebben wij besloten om nog in 2009 te starten met een inzamelsysteem voor kunststofafval dat snel in te voeren is, geen resp. relatieve lage investeringen vergt en in te voeren is binnen de financiële en beleidsmatige kaders die uw Raad heeft bepaald in de begroting 2009.
Deze inzameling bestaat uit een inzamelsysteem, waarbij het kunststof afval huis aan huis wordt ingezameld met behulp van zakken. Inzameling geschiedt dan in dezelfde week als de reguliere GFT-inzameling en wordt uitgevoerd door BLINK.
Na verspreiding van het startpakket in week 38 wordt gestart met de inzameling in week 42 (maandag 12 oktober) waarbij de frequentie van inzameling dan 1x per 4 weken bedraagt (een frequentie die landelijk wordt gehanteerd).

Bron: Raadsinformatiebrief van de burgemeester en wethouders van Helmond

En mocht dit winstgevend worden dan hoop ik dat er dan ook eens een voordeeltje inzit voor de inwoners van Helmond, want het rioolrecht worden ook maar steeds duurder een van de duurste in Nederland.

Als de Helmonders zo goed helpen met afval scheiden mag er ook wel een keer wat tegenover staan en niet onder het mom van milieu de winst in eigen zak steken.

Buurvrouw krijg steen door haar voorruit
In de buurt van zijn woning in Helmond Centrum is zaterdag rond 23.15 uur een 29-jarige Helmonder aangehouden. Hij gooide een steen door de voorruit van een van zijn buren. Eerder die avond viel hij de 21-jarige bewoonster ook al lastig, hij urineerde door de brievenbus in haar gang. Met behulp van een getuige kon de man worden aangehouden. De buren hebben al langer onenigheid met elkaar. De man is meegenomen naar het politiebureau.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Deurnenaar komt zijn Boekelse ex in Helmond bedreigen
De politie van Brabant-Noord heeft maandag rond 0.20 uur in Boekel een 23-jarige man uit Deurne aangehouden. Hij wordt verdacht van bedreiging van zijn 21-jarige ex-vriendin uit Boekel. Dit zou zondagavond rond 22.20 uur gebeurd zijn in een woning aan de Willem Prinzenstraat in Helmond. Hier verbleef de Boekelse voor een paar dagen. De man uit Deurne zocht haar daar op waarna hij haar bedreigde. Ook had hij in de woning enkele spullen vernield waarna hij was vertrokken. De politie van Brabant-Noord hield de man even later in Boekel aan. Hij is ingesloten voor verder onderzoek.

Vader bedreigt 14-jarige dochter
De politie heeft maandag rond 1.45 uur in zijn woning in Helmond-Oost een 40-jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van bedreiging van zijn 14-jarige dochter kort daarvoor in diens woning. De man is meegenomen en ingesloten voor verder onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Vrouw vanochtend op het Doorneind beroofd
De politie is op zoek naar getuigen van een beroving die plaats vond maandagochtend op het Doorneind tussen 11.00 en 11.45 uur. Rond die tijd liep een 19-jarige Helmondse over het Doorneind toen daar plotseling aan haar tas getrokken werd die over haar schouder hing. Toen er voor een tweede maal aan de tas getrokken werd kwam zij ten val. De vrouw zag op dat moment een man hard wegrennen door de Kloosterstraat waarna deze rechts af sloeg in de richting van de Molenstraat. De dader betreft een man van ongeveer 1m80cm met een stevig postuur. Hij droeg vermoedelijk zwarte kleding. De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien hebben. Zij kunnen bellen met de politie in Helmond-Centrum met het volgende telefoonnummer: 0900- 8844. Anoniem kan ook: 0800 - 7000.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Café De Herbergh 6 maanden gesloten
Op 24 juni jongstleden werd café De Herbergh aan de Molenstraat 96-98 in Helmond gesloten. De reden hiervoor was dat de exploitant door de politie was aangehouden met een aanzienlijke hoeveelheid harddrugs. Hierop deed de politie Brabant een aantal invallen, waarbij twee doorgeladen wapens zijn aangetroffen. De gemeente Helmond heeft daarop besloten dat het café zes maanden wordt gesloten. Verder is de procedure gestart om de Drank- en horecavergunning en de Overlastvergunning in te trekken.
Op basis van het politierapport concludeert de gemeente Helmond dat er een ernstige mate van gevaar dreigt voor de openbare orde en veiligheid als het café voor publiek geopend blijft. Daarnaast concludeert de gemeente Helmond dat het woon- en leefklimaat ter plaatse in ernstige mate wordt aangetast.

Bron: gemeente Helmond

Domino's Pizza overvallen
Dinsdagavond heeft rond 21.50 uur een gewapende overval op Domino's Pizza, een pizzeria aan de Noord Koninginnewal, plaatsgevonden. De dader kwam de pizzeria binnen, bedreigde een medewerker met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp en eiste geld. De overvaller vluchtte vervolgens met een onbekend geldbedrag uit de kassa weg. Niemand raakte gewond. De politie is op zoek naar getuigen van deze overval. Signalement van de dader: man, donkere huidskleur, normaal postuur, lengte 1.85m - 1.95m, tussen 18 en 22 jaar oud, zwarte pet met vermoedelijk glanzende letters 'NY', zwart jack met drie kleuren strepen met vermoedelijk aan voorzijde letters 'AJ', wijde spijkerbroek en hoge zwarte sportschoenen van merk K-Swiss. Getuigen kunnen contact opnemen met de politie in Helmond, via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem melden kan ook, via telefoonnummer 0800-7000.

Politie arresteert verdachten gewapende overval
De politie heeft vier mensen aangehouden in verband met een gewapende overval op een woning in Helmond West op 27 maart van dit jaar. Op maandag 15 juni werden twee Eindhovenaren van 29 jaar oud aangehouden. Een van hen is kort na zijn aanhouding weer vrijgelaten door de officier van justitie, de andere verdachte zit nog in voorlopige hechtenis. Donderdag 16 juli arresteerde de politie een 35-jarige man uit Eindhoven. Deze verdachte is inmiddels voorgeleid voor de rechter-commissaris en in bewaring gesteld. Gistermiddag werd een 25-jarige vrouw aangehouden. Zij verblijft momenteel in Spanje en is zich komen melden bij de politie in Helmond. De vrouw is in verzekering gesteld voor verder onderzoek.
Bij de gewapende overval werd een 41-jarige vrouw in haar woning door een man met een mes bedreigd en vastgebonden. De man ging er met een geldbedrag vandoor. In de uitzending op 14 mei van het opsporingsprogramma Bureau Brabant werd uitgebreid aandacht aan deze zaak besteed. Uitgebreid onderzoek van de Helmondse recherche leidde uiteindelijk tot de vier aanhoudingen.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

De plantendief is gepakt
Woensdagavond heeft de politie rond 23.30 uur op de Mathijssenstraat een 46-jarige Helmonder aangehouden. De man wordt ervan verdacht even daarvoor bij een plantenkweker op de Ganzewinkel een plant te hebben weggehaald. Zijn kenteken werd door een getuige genoteerd. De politie trof in de kofferbak plantenblaadjes aan. In de tuin van de verdachte werd de gestolen plant gevonden. De man is aangehouden en meegenomen naar het bureau waar hij voor verder onderzoek is ingesloten.

Politie houdt jongens (16) aan voor poging diefstal bromfiets
In de nacht van woensdag op donderdag heeft de politie rond 1.30 uur op de Anna Bijnsstraat twee 16-jarige jongens uit Helmond aangehouden. Een oplettende getuige zag dat het tweetal een bromfiets probeerde te stelen. Toen dit niet lukte gingen ze ervandoor richting de Hendrik de Veldekestraat. Hier trof de politie het tweetal aan op een bromfiets. Bij het zien van de politie gooide één van hen een tas in de bosjes. Deze werd later teruggevonden. Er zat inbrekerswerktuig in. De jongens zijn meegenomen naar het bureau waar ze voor verder onderzoek zijn ingesloten. De bromfiets waar ze op reden is voor onderzoek in beslag genomen.

Man geeft zijn vrouw een kopstoot
De politie heeft donderdagochtend omstreeks 3.45 uur in zijn woning in Helmond Oost een 43-jarige man aangehouden. Hij zou even daarvoor zijn 46-jarige vrouw mishandeld hebben waarbij hij haar onder meer een kopstoot zou hebben gegeven. De verdachte is ingesloten op het politiebureau.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Stadswacht met de dood bedreigt
Politieagenten hielden donderdagavond omstreeks 21.30 uur op de Heistraat een 37-jarige Helmonder aan. Op de Heistraat bemiddelde een 41-jarige medewerker van Stadstoezicht bij een ruzie tussen de man en diens ex-vrouw. Daarop bedreigde de man de medewerker van Stadtoezicht met de dood en probeerde hij met gebalde vuist de functionaris te raken. Kort daarop raakte hij de Stadswacht alsnog op de borst en fietste vervolgens weg. Door de politie te waarschuwen kon de agressieve man even later alsnog worden aangehouden. De man is in verzekering gesteld voor mishandeling en bedreiging. Inmiddels heeft de Stadswachtfunctionaris aangifte gedaan.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

De hennepkwekerij aan de Frankenvoort opgerold
De politie heeft vrijdagochtend in een woning aan de Frankenvoort een professionele hennepkwekerij ontdekt. Die was verdeeld over twee slaapkamers en de zolder. Het gaat in totaal om 305 hennepplanten. De bewoner was niet in de woning aanwezig en er zijn geen aanhoudingen verricht. De hennepplanten en het bijbehorende kweekmateriaal, waaronder assimilatielampen, worden in beslag genomen en vernietigd.

Politie pakt twee verdachten van vernielen schoolruit op
De politie heeft donderdagavond rond 23.30 uur twee Helmonders (17 en 18 jaar) aangehouden omdat ze een ruit van een school in Brandevoort vernield zouden hebben. Een getuige had glasgerinkel gehoord en zag vervolgens twee mannen wegfietsen. Hij kon één van de twee tegenhouden en overdragen aan de gewaarschuwde politie. Na onderzoek kwam de politie de identiteit van de andere verdachte op het spoor. Hij is thuis aangehouden en voor verhoor meegenomen naar het bureau. Beide verdachten zijn met een proces-verbaal weer heengezonden.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Cameratoezicht op de Markt werkt: baldadige man aangehouden
De politie heeft zaterdagochtend rond 1.45 uur een 20-jarige Helmonder aangehouden op de Markt. Bij het cameratoezicht werd gezien dat de man tegen winkelruiten schopte. Even later zagen agenten de Helmonder met terrasstoelen en een tafel slepen. De man is opgepakt en na verhoor met een proces-verbaal heengezonden.

2 Fietsendieven gepakt
De politie heeft zaterdagochtend rond 4.00 uur twee Helmonders van 28 en 39 jaar aangehouden op de Doctor Ledelstraat. De twee zouden kort daarvoor op de Heistraat een fiets gestolen hebben. Door de eigenaar van de fiets werd de politie gebeld en het signalement doorgegeven. Agenten troffen de mannen met de gestolen fiets aan op de Doctor Ledelstraat. De Helmonders zijn na verhoor met een proces-verbaal in vrijheid gesteld.

Plantenvernieler aangehouden
De politie heeft vrijdagavond rond 22.30 uur een 64-jarige Helmonder aangehouden op de Mierloseweg. Surveillerende agenten zagen dat de man daar planten vernielde in een voortuin van een woning. Uit onderzoek bleek dat hij dit ook had gedaan in de voortuinen van enkele woningen aan de Eikendreef. De verdachte was onder invloed van alcohol. Hij is ingesloten op het politiebureau.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Omstanders houden vernieler van autospiegel aan
De politie heeft zaterdagavond rond 23.30 uur een 20-jarige Helmonder aangehouden op de Leliestraat. Hij zou daar een spiegel van een auto vernield hebben. Behulpzame omstanders hielden de man aan, die verzet pleegde. De verdachte is aangehouden en ingesloten voor verder onderzoek.

Dronken beginnend bestuurder rijdt lantaarnpaal en verkeersbord aan
De politie heeft zaterdagmiddag rond 17.45 uur een 22-jarige Helmonder aangehouden in zijn woning in het centrum. Hij zou kort daarvoor op de Hurksestraat tegen een lantaarnpaal zijn gereden. Ook zou hij daar een verkeersbord omver hebben gereden. Door een getuige werd het kenteken genoteerd en het signalement van de bestuurder doorgegeven aan de politie. Agenten konden de man even later in zijn woning aanhouden. De verdachte pleegde hierbij verzet. Op het bureau blies hij een promillage van ruim 1,75. Het rijbewijs van de beginnend bestuurder is ingevorderd en er is proces-verbaal opgemaakt.

Man mishandelt zijn vrouw
De politie heeft zaterdagavond rond 20.30 uur een 43-jarige Helmonder aangehouden bij zijn woning in Helmond-West. Hij wordt ervan verdacht zijn 43-jarige vrouw daar mishandeld te hebben. De Helmonder is aangehouden voor het plegen van huiselijk geweld. Hij is in verzekering gesteld voor verder onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Nou ja, behulpzame omstanders in de Leliestraat. De man werd nog net niet gelyncht.
Overigens was dit al het derde incident in de Leliestraat binnen een week waarbij de politie moest optreden. Er zijn de laatste paar weken flinke spanningen in de straat.

Helmondse bromfietser bromfiets kwijt in Eindhoven
De politie heeft maandagavond rond 17.15 uur op het Arnaudinaplein een 21-jarige Helmonder aangehouden. De politie zag dat de bromfietsbestuurder op de kruising Heezerweg met de Floralaan het rode verkeerslicht negeerde. Ook droeg hij geen helm. Op het Arnaudinaplein sprak de politie de bestuurder aan. Hij bleek niet in het bezit te zijn van een bromfietsrijbewijs. De bestuurder bleek vaker aangehouden te zijn voor rijden zonder rijbewijs. Daarom is de bromfiets in beslag genomen. Tegen de verdachte is proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Harddrugsdealer gepakt op bezit
Dinsdagmiddag heeft de politie omstreeks 14.00 uur op het politiebureau aan de Kasteel Traverse een 26-jarige Helmonder aangehouden. Uit onderzoek bleek dat er vermoedelijk gedeald zou worden vanuit de woning van de verdachte. De politie controleerde maandagmiddag omstreeks 13.30 uur zijn woning aan de Mathijssenstraat. Hierbij werd onder meer ongeveer 80 gram speed en gebruikers attributen aangetroffen. De verdachte meldde zichzelf dinsdag op het bureau. Hij is in verzekering gesteld.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Man doet een dutje bij een ander
De politie heeft dinsdag rond 15.30 uur een 59-jarige man uit Helmond aangehouden in een woning aan de Timmermansstraat. De man zag dat de deur van de woning open was en besloot binnen een dutje te gaan doen. Hij werd na enkele uren betrapt door een getuige, die direct de politie waarschuwde. Agenten hielden de man even later aan in de woning. Hij is na verhoor en met een proces-verbaal in vrijheid gesteld.

Motorrijder gewond bij verkeersongeval
Dinsdagmiddag omstreeks 17.15 uur is op de Mierloseweg een motorrijder (personalia onbekend) gewond geraakt. De bestuurder reed op de Mierloseweg vanuit de richting van de Burgemeester Krollaan. Een 46-jarige automobilist uit Helmond reed op de Troelstrastraat en wilde linksaf de Mierloseweg oprijden. Op de kruising ontstond een aanrijding tussen beide waarbij de motorrijder viel. Hij liep hierbij verschillende gebroken ribben en een gebroken schouder op. Hij is met deze verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Automobilist voor derde keer onder invloed: rijbewijs kwijt
De politie heeft woensdagavond omstreeks 19.15 uur op de Raktweg een 39-jarige automobilist uit Helmond aangehouden. Tijdens een controle bleek de bestuurder teveel alcohol te hebben gedronken. Hij is meegenomen naar het bureau waar een promillage van ruim 0,85 is vastgesteld. Ondanks dat het rijbewijs normaal gesproken pas wordt ingevorderd bij een promillage boven de 1,3, is het rijbewijs van de verdachte ingenomen. De bestuurder was al twee keer eerder door de politie betrapt op het rijden onder invloed. Ook is proces-verbaal tegen hem opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Man ramt met paal op ramen en deuren
Maandagavond heeft de politie rond 22.30 uur op de Zuidende een 38-jarige Helmonder aangehouden. De politie kreeg de melding dat de verdachte op de Molenstraat bij verschillende woningen met een paal probeerde ramen en deuren in te slaan. Op de Zuidende kon de verdachte worden aangehouden. Hij is meegenomen naar het bureau waar hij is ingesloten.

Jongen (17) heeft bibi-gun bij zich
Maandagavond heeft de politie omstreeks 20.45 uur op de Kanaalboulevard een 17-jarige Helmonder aangehouden. De politie kreeg de melding dat er bij een groep jongeren een op een vuurwapen gelijkend voorwerp gezien was door de melder. De politie fouilleerde de jongeren waarbij in een tas de bibi-gun (een op 'n echte wapen gelijkend imitatiewapen dat plastic balletjes afschiet) werd gevonden. De eigenaar van het nepwapen is meegenomen naar het bureau waar proces-verbaal is opgemaakt. Het wapen is in beslag genomen.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

4 Jongens (15, 16, 16, 17) mishandelen vader van een kennis
De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag rond 0.30 uur vier jongens uit Helmond aangehouden. Op de Makreelstraat werd een 16-jarige jongen aangehouden, op de Brasemlaan een 15-jarige jongen, op de Wilgenhoustraat een 16-jarige jongen en in zijn woning in Helmond West een 17-jarige jongen. De politie kreeg de melding dat een groep jongeren bij zijn woning op de Windmolenstraat een 49-jarige Helmonder zou mishandelen. Een aantal van hen zou de man, de vader van een bekende van de groep, meerdere malen geslagen en geschopt hebben. Inmiddels zouden de jongeren ervandoor zijn gegaan. De politie heeft in de omgeving vier jongens aangetroffen. Zij zijn meegenomen naar het bureau waar ze voor verder onderzoek zijn ingesloten.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Werkzoekenden in openbare gemeentelijke profielenbank
Werkgevers zijn altijd op zoek naar nieuw talent. En onbenut talent is er volop. Vandaar dat Gemeente Helmond een digitale profielenbank voor werkgevers en werkzoekenden heeft opgestart. Het resultaat mag er zijn op http://www.OnbenutTalent.nl. Werkgevers reageren positief, de profielenbank blijkt een welkom instrument bij de zoektocht naar geschikte kandidaten.
Aan het initiatief OnbenutTalent.nl doen in totaal 20 gemeenten in Brabant mee waaronder de gemeenten Helmond, Laarbeek en Asten. De profielenbank is een prima instrument voor Gemeente Helmond om direct contact te onderhouden met werkgevers (en omgekeerd) en zo helder te krijgen wat er speelt op arbeidsmarktgebied. De lijntjes tussen de betrokken partijen zijn kort, en werkgevers kunnen via e-mail rechtstreeks contact opnemen met de Klantbegeleiders Werk van de afdeling Werk en Inkomen.
Persoonlijk profiel
Via de website kunnen werkgevers op elk moment van de dag de uitgebreide en persoonlijke profielen van de kandidaten bekijken. Niet de vacature of functie staan er centraal, maar de werkzoekende en zijn of haar werkvraag. De werkzoekenden zijn mensen die in een uitkeringssituatie zitten maar wel dicht bij de arbeidsmarkt staan. Alle mensen op OnbenutTalent.nl zijn klaar voor de arbeidsmarkt en staan onder begeleiding van een klantbegeleider van de gemeente. De klantbegeleider is ook contactpersoon voor de werkgever.
Mensen zoeken en vinden via OnbenutTalent.nl is geheel kosteloos. Bij plaatsing van een werkzoekende binnen hun bedrijf kunnen werkgevers onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een loonkostensubsidie. De klantbegeleiders van de Gemeente Helmond verzorgen de werving & selectie van beschikbare werkzoekenden.
OnbenutTalent.nl is gebruiksvriendelijk en kosteloos. Binnen 30 seconden is de werkgever daar waar hij of zij wil zijn. Het melden van een vacature voor een werkzoekende is eveneens snel gebeurd. De werkgever kan namelijk de functieomschrijving in een digitaal bestand mailen naar de juiste contactpersoon van de Gemeente. Deze contactpersoon zorgt vervolgens voor een snelle follow-up.
Gemeente Helmond werkt aan werk voor iedereen. Dat doen we onder meer door een economisch sterk arbeidsmarktbeleid te ontwikkelen en door gerichte re-integratieactiviteiten. Zo bieden we de klant bijvoorbeeld stagemogelijkheden, werkervaringsplaatsen en leerwerkplaatsen.

Bron: gemeente Helmond

60-Jarige gelddief gepakt
In de nacht van woensdag op donderdag heeft de politie rond middernacht bij een bedrijf op de Rooseindsestraat een 60-jarige man (woonplaats onbekend) aangehouden. De man wordt ervan verdacht die middag bij het bedrijf een geldbedrag van enkele duizenden euro's weg te hebben genomen. Hij is meegenomen naar het bureau waar hij voor onderzoek is ingesloten.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Cosmetica-diefstal door 4 mannen
De politie heeft donderdagavond rond 20.45 uur op de Amer vier mannen aangehouden. Surveillerende agenten zag het viertal kort daarvoor op de Biesbosch in een auto stappen en wegrijden. Omdat ze het niet vertrouwden, werden de mannen en de wagen op de Amer gecontroleerd. In de auto lag een zogenoemde 'geprepareerde tas', waarvan bekend is dat die gebruikt wordt voor winkeldiefstallen. Ook lag er een grote hoeveelheid cosmetica ter waarde van bijna 400 euro in de wagen. Dat was weggehaald uit een winkel in winkelcentrum Brouwhorst. Drie van de vier mannen hadden geen geldig legitimatiebewijs bij zich. Ze komen uit Georgië, maar hun leeftijd is onbekend. De andere man staat ingeschreven in Gilze en is 33 jaar. Het viertal is in verzekering gesteld voor verder onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Man pleegt voor 13.850 euro sociale zekerheidsfraude
Door een 32-jarige inwoner van Gemeente Helmond is verzwegen dat hij vanaf april 2008 samenwoont. Hierdoor is de gemeente benadeeld voor een bedrag van 13.850 euro. Door de sociale recherche is een proces-verbaal opgemaakt en het bedrag wordt door de gemeente teruggevorderd.

Bron: gemeente Helmond

Vechtende vrouwen en man in uitgangsgebied aangehouden
De politie heeft zaterdagmorgen omstreeks 1.15 uur ter hoogte van de Veestraat en de Veestraatbrug vier personen aangehouden. Ze zouden met elkaar gevochten hebben. Het gaat om een 20-jarige vrouw uit Eindhoven, twee vrouwen van 19 en 27 jaar uit Helmond en een man van 28, eveneens uit Helmond. Kort voor de aanhoudingen zou de man de 20-jarige Eindhovense in het gezicht geslagen hebben, nadat hij door een van de andere vrouwen met een glas op het hoof zou zijn geslagen. Nadat ze op het politiebureau zijn gehoord is tegen hen proces-verbaal opgemaakt en vervolgens heengezonden.

Man slaat zijn ex een gebroken neus
De politie hield zaterdagochtend omstreeks 3.30 uur in het Frans Joseph van Thielpark een 22-jarige Helmonder aan. Hij zou eerder die nacht zijn ex-vrouw in haar woning in Helmond West hebben mishandeld. Zij moest zich in het ziekenhuis laten behandelen aan haar gebroken neus. Inmiddels heeft ze aangifte van de mishandeling gedaan. De man is in verzekering gesteld en wordt tegen hem proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Agressieve Helmonder in Valkenswaard opgepakt
De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag op de Geenhovensedreef, kort na middernacht, een 23-jarige Helmonder aangehouden. Een alerte omwonende van 39 jaar hoorde herrie op straat en zag vanuit zijn woning dat de man een vrouw mishandelde. Daarop waarschuwde hij de politie en stapte vervolgens naar buiten om de agressieve man tot bedaren te brengen. Hierop bedreigde de latere verdachte de omwonende met de dood. De omwonende deed aangifte van bedreiging. De agressieve man werd voor verder onderzoek ingesloten en tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Plassende, scheldende en smijtende dronkenlap gepakt
Een 26-jarige man uit Aarle-Rixtel is zaterdagavond omstreeks 19.15 uur door de politie in de Heistraat aangehouden. De man was dronken en had volgens een ooggetuige een fles drank tegen een muur van een pand aan de Wolfstraat gegooid. Ook zou hij een fles tegen auto gegooid hebben waardoor er schade was ontstaan aan het voertuig. Toen de politie arriveerde stond de man in een tuin te plassen. Hij kon zich niet legitimeren. Daarop werd de man aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Hier is tegen hem proces-verbaal opgemaakt.

Dronken onverzekerde snorfietser verzet zich tegen aanhouding
Zondagmorgen omstreeks 2.15 uur heeft de politie op de Noord Koninginnewal een 39-jarige snorfietser uit Helmond aangehouden. De politie zag hem slingerend over de weg rijden en had het vermoeden dat dit wellicht komt door teveel drank op. Toen de politieauto naast hem ging rijden werd hem verzocht te stoppen, zodat hij een blaastest kon ondergaan. In eerste instantie gaf hij hieraan gehoor, maar probeerde vervolgens weer weg te rijden. Een eindje verderop werd hij alsnog staande gehouden. Echter, hij weigerde mee te werken. Zo wilde hij zich niet legitimeren en weigerde ook te blazen. Toen hem gezegd werd dat hij zich moest legitimeren, anders zou hij worden aangehouden, begon hij een van de agenten uit te schelden. Vervolgens pleegde hij verzet bij zijn aanhouding. De snorfiets waar hij op reed was niet verzekerd. Op het bureau is tegen hem proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Schroevendraaier van 17 jarige blijkt inbrekerswerktuig
Een 17-jarige Helmonder werd zondagmorgen omstreeks 3.30 uur bij een politiecontrole aangehouden op het Speelhuisplein. Hij had inbrekersgereedschap bij zich waaronder een schroevendraaier. Het gereedschap is in beslag genomen en tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.

Minderjarige en vrouw schoppen fietsen
De politie heeft zondagmorgen omstreeks 1.30 uur op de Kasteel Traverse een 17-jarige Helmonder aangehouden. Samen met twee andere fietsers reed hij door rood en voerden zij geen fietsverlichting. Net voordat de agenten hen op hun rijgedrag wilden aanspreken, stapte een van hen - de latere verdachte - van zijn fiets en schopte hard tegen een aldaar geparkeerde fiets. Daarop is hij aangehouden en is tegen hem proces-verbaal opgemaakt.
Twee uur later die zondagmorgen hield de politie op de Veestraat een 46-jarige Helmondse aan. Zonder enige reden trapte ze tegen een fiets van een 19-jarige vrouw uit Helmond, die haar met de fiets aan de hand passeerde. Het licht en het spatbord van de fiets raakte hierdoor beschadigd. Tegen de 46-jarige vrouw is proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Helmondse slaat met gereedschap een man in Gemert
Zondagavond heeft de politie rond 22.00 uur bij een horecagelegenheid op de Heuvel een 36-jarige vrouw uit Helmond aangehouden. De vrouw zou een 45-jarige man uit Hamont-achel, een bekende van de verdachte, met een stuk gereedschap geslagen hebben in zijn buik. Hierop is ze aangehouden en meegenomen naar het bureau waar ze voor verder onderzoek is ingesloten.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Zwemmen in Berkendonk blijft verboden
Het sinds 11 augustus geldende zwemverbod in recreatieplas Berkendonk in Helmond blijft naar alle waarschijnlijk gedurende de hele maand augustus van kracht. Het zwemverbod is afgekondigd, nadat er in de plas grote hoeveelheden blauwalgen werden aangetroffen. Om de twee weken wordt het water onderzocht om te bekijken of de blauwalgen verdwenen zijn. Als dit het geval mocht zijn, wordt het zwemverbod in september mogelijk opgeheven.
Het zwemverbod is ingesteld door de Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, mevrouw J.R.H. Maij-Weggen. Op Berkendonk zijn door de provincie zwemverbodsborden geplaatst. Rondom de plas worden potentiële zwemmers ook gewaarschuwd door de Reddingsbrigade en de beheerders van Berkendonk.
Eens per twee weken worden er monsters genomen van het water in de plas. Deze monsters worden onderzocht op de aanwezigheid van blauwalgen. Mocht uit het onderzoek blijken dat de blauwalgen uit het water verdwenen zijn, dan wordt het zwemverbod mogelijk opgeheven. Dit is afhankelijk van het feit of de blauwalgen snel weer terug zullen keren of definitief weg blijven. Als er bij de komende onderzoeken nog steeds sprake is van een grote hoeveelheid blauwalgen, blijft het zwemverbod mogelijk gedurende het hele zwemseizoen van kracht. In dat geval kan er dit jaar niet meer in Berkendonk gezwommen worden.
Blauwalgen zijn zeer kleine organismen, maar vormen in grote hoeveelheden een duidelijk herkenbare laag op het water. Deze laag is blauwgroen en olieachtig. Er doorheen zwemmen kan leiden tot huidirritaties en prikkende ogen en het inslikken van blauwalgen kan maag- en/of darmstoornissen tot gevolg hebben. Zonaanbidders en recreanten die rondom de plas willen zonnebaden of wandelen zijn nog altijd van harte welkom op Berkendonk, zolang zij contact met het water mijden.

Bron: gemeente Helmond

17 Jarige pleegt gewapende overval op tankstation City
De politie heeft dinsdagochtend rond 7.30 uur op het Zuiderplein een 17-jarige jongen uit Helmond aangehouden. De politie kreeg de melding dat rond 7.15 uur een tankstation aan het Zuidende overvallen was. Een medewerker opende omstreeks 6.45 uur het tankstation. Kort daarna kwam een gemaskerde man binnen die, onder bedreiging van een vuurwapen, geld eiste van de medewerker. De medewerker gaf de overvaller enkele honderden euro's en tientallen pakjes sigaretten. Vervolgens ging de verdachte er vandoor. Een oplettende getuige achtervolgde de verdachte die ervandoor ging. Hij zag hem richting Wolfstraat rijden. Kort daarop arriveerde de politie en die kon de verdachte aan de hand van zijn signalement aanhouden op het Zuiderplein. Hij is meegenomen naar het bureau waar hij voor verder onderzoek in verzekering is gesteld.

Helmonder had hennepkwekerij in Nuenen
Dinsdagmiddag heeft de politie omstreeks 12.00 uur bij een woning op de Berg in Nuenen een 21-jarige Helmonder aangehouden. De politie kreeg de melding dat er in de woning vermoedelijk een hennepkwekerij zou zitten. In het pand werd door de politie een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen met ruim 350 planten en de stroom werd illegaal afgetapt. De verdachte is meegenomen naar het bureau waar proces-verbaal is opgemaakt. De planten en apparatuur zijn in beslag genomen.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

14 Jarig meisje gearresteerd voor belediging van en geweld tegen agent
Dinsdagmiddag heeft de politie omstreeks 14.00 uur op de Van Liemptstraat een 14-jarig meisje uit Helmond aangehouden. De politie kreeg de melding dat er even daarvoor een postbode was beroofd van zijn tas met poststukken door een groep jongeren. Daar aangekomen wees de postbode twee meisjes aan die mogelijk bij de groep hoorden. Toen de politie de meiden aansprak, beledigden zij de agenten meerdere malen. Het meisje, de latere verdachte werd steeds agressiever waarop ze werd aangehouden. Ze sloeg een agent met gebalde vuist tegen zijn nek, gaf hem vervolgens een knietje tussen zijn benen en krabde hem. Tegen het meisje is proces-verbaal opgemaakt. De politie is momenteel bezig met het onderzoek op de beroving van de postbode.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Vluchtende scooterrijder na stevige achtervolging gepakt
Woensdagavond heeft de politie omstreeks 20.00 uur op de Margrietlaan een 22-jarige Helmonder aangehouden. De politie zag de man rijden op een scooter op de Burgemeester van Houtlaan, waar hij de weg over wilde steken. Hij droeg geen helm en er zat geen kentekenenplaat op het voertuig, waarop de politie hem wilde controleren. De bestuurder negeerde het stopteken van de politie en ging ervandoor. Hij reed het Hortensiapark in en vervolgde zijn weg over de grasvelden. Op de Azalealaan trok de man zich niets aan van een beveiligingsmedewerker die hem wilde stoppen en reed hij in volle vaart door. Hij probeerde de politie af te schudden door over trottoirbanden, parkeervakken, groenvoorzieningen en drempels te rijden. Op de Margrietlaan wist de politie de man aan te houden. Hij is meegenomen naar het bureau waar proces-verbaal is opgemaakt.

Dronken scooterbestuurder moet rijbewijs inleveren
De politie heeft donderdagochtend rond 1.00 uur op de Heistraat een 40-jarige scooterbestuurder uit Helmond aangehouden. De politie controleerde de bestuurder die teveel alcohol gedronken had. Er werd op het bureau een promillage van ruim 1,3 bij hem vastgesteld. Het rijbewijs is ingevorderd en er is proces-verbaal opgemaakt.

Tweetal aangehouden voor betreden leegstaand pand
Woensdagmiddag heeft de politie rond 16.00 uur op de Engelseweg twee mannen (20 en 21) uit Helmond aangehouden. Een buurtbewoner hoorde geluiden vanuit het leegstaande pand en alarmeerde de politie. De politie trof hier het tweetal aan. Ze zijn meegenomen naar het bureau waar proces-verbaal is opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Vrachtwagenchauffeur bedreigd met mes en zijn vrachtwagen vernield
De politie heeft donderdagmiddag rond 14.05 uur een 32-jarige man uit Asten aangehouden op zijn werk in Beek en Donk. Eerder die dag rond 7.50 uur zou hij een 59-jarige vrachtwagenchauffeur uit Weert hebben bedreigd op de Wolfsputter Baan in Helmond. De Astenaar was boos geworden na een verkeerssituatie. Daarop haalde hij de vrachtwagenchauffeur in en gooide daarbij verschillende voorwerpen op diens voorruit. Op de rotonde van Wolfsputter Baan maakte hij vanuit zijn wagen met een mes steekbewegingen richting de vrachtwagenchauffeur. Na de rotonde bleef de man uit Asten voor de vrachtwagen rijden en trapte plots hard op de rem. Daardoor moest de chauffeur stoppen. De man uit Asten stapte uit, bedreigde de chauffeur en vernielde het portier en de spiegel van de vrachtwagen. Daarna ging hij ervandoor. Aan de hand van zijn signalement en kenteken kon de man later op de dag worden aangehouden. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Zwemmen in Berkendonk kost 3700 euro
Op vragen van Berry Smits van Helmondse Belangen deze week over het zwemverbod Berkendonk, antwoordde het college van burgemeester en wethouders van Helmond als volgt:

Bevoegdheid
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben wegens het aantreffen van blauwalg op advies van het waterschap besloten een zwemverbod voor het watersportrecreatiegebied Berkendonk af te kondigen. Formele grondslag daarvoor is artikel 11 van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.

Gevolgen voor zwemmers
Overtreding van het zwemverbod is strafbaar gesteld in artikel 23 van de wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. Illegaal zwemmen levert een overtreding op die door de rechter bestraft wordt met een geldboete van de tweede categorie als bedoeld in artikel 23 vierde lid Wetboek van Strafrecht (maximaal €3700,-). In een situatie dat een surfer te water geraakt en zich zwemmend voortbeweegt, valt hij naar onze mening onder de delictsomschrijving van het zwemverbod.

Gevolgen voor zeilers en surfers
De plas Berkendonk is verdeeld in drie gedeelten: het gedeelte waar de zweminrichting is gevestigd, het gedeelte waar watersport door de surf- en zeilvereniging plaatsvindt en het gedeelte en het gedeelte waar nog steeds de zandwinning plaatsvindt door Smals Berkendonk B.V. Voor de gehele plas is door ons een Scheepvaartverkeersbesluit genomen waardoor men onder andere niet met vaartuigen op de plas mag varen. Overtreding is strafbaar ingevolge artikel 31 van de Scheepvaartverkeerswet. Aan de surf- en de zeilvereniging zijn ontheffingen verstrekt voor het watersportgedeelte. Smals Berkendonk B.V. en de Reddingsbrigade hebben ontheffingen voor de andere delen van de plas.
Wij hebben inmiddels goed overleg gevoerd met de zeil- en surfvereniging om op vrijwillige basis geen gebruik te maken van de verleende ontheffing. Beide verenigingen hebben toegezegd de plas niet te zullen gebruiken voor hun verenigingsactiviteiten zolang er een zwemverbod geldt.
Zou dat overleg niet tot resultaat hebben geleid, dan bestaat de mogelijkheid om de verleende ontheffing in te trekken waardoor de strafbaarstelling geëffectueerd wordt. Door het in overleg met de verenigingen aangebrachte hekwerk rond de verenigingsaccommodaties is de toegankelijkheid tot het watersportgedeelte van de plas Berkendonk beperkt. Dat maakt onder de gegeven omstandigheden handhaving gemakkelijker.
Wat zeilers of surfers betreft die geen lid zijn van beide verenigingen en illegaal gebruik maken van de plas geldt dat er te allen tijde een strafsanctie staat op het toch bevaren van de plas ingevolge de Scheepvaartverkeerswet en eventueel de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. De beheerder houdt toezicht en door opsporingsambtenaren kan verbaliserend worden opgetreden.

Bron: gemeente Helmond

4 Jonge fietsendieven aangehouden
De politie heeft vrijdagavond rond 21.45 uur vier Helmonders (15, 16, 18 en 18 jaar oud) aangehouden op de Deurneseweg.
Een 42-jarige man was eerder op de avond boodschappen gaan doen op de Azalealaan in Helmond. Toen hij terug kwam waar hij zijn fiets gestald had bleek die verdwenen te zijn. Wat later ging de man op weg naar het politiebureau om aangifte te doen van de diefstal. Op de Deurneseweg zag hij een viertal jongens staan. Eentje van hen zat op de gestolen fiets. De man sprak de jongens daarop aan. Eén van hen bedreigde de man verbaal, maar de inmiddels gealarmeerde politie was snel ter plaatse. Daarop is het viertal aangehouden en voor verder onderzoek ingesloten op het politiebureau.

Rijbewijs Helmondse dronken brokkenpiloot in Beek en Donk ingevorderd
De politie heeft zaterdagmorgen om 2.15 uur een 20-jarige Helmonder aangehouden op de N279. De man was daar met zijn personenwagen tegen een andere auto gebotst. Bij de aanrijding ontstond uitsluitend materiële schade. Bij een alcoholcontrole bleek dat de verdachte gedronken had. Daarop is hij aangehouden en meegnomen naar het bureau voor een nadere ademanalyse. Hij bleek een promillage van 1,35 te hebben. De man was een beginnend bestuurder. Het rijbewijs van de man is ingevorderd en tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.

2 'Mannen' aangehouden voor huiselijk geweld
De politie heeft vrijdagavond om 23.50 uur een 46-jarige Helmonder aangehouden in zijn woning in Helmond Centrum.
Wat eerder kreeg de politie een melding dat in de woning een ruzie gaande was. Daarbij zou de man zijn 42-jarige vrouw aan de haren hebben getrokken en hebben geslagen. Eenmaal ter plaatse kon de politie de man aanhouden. Hij is meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek.
Politie pakt man op voor huiselijk geweld
Zaterdagmorgen om 5.15 uur heeft de politie een 28-jarige Helmonder aangehouden in de woning van zijn vriendin in Helmond Centrum. Wat eerder kreeg de politie een melding dat de man zijn 36-jarige vriendin zou hebben mishandeld. Hij zou haar hebben geknepen en geslagen. Ook zou hij een deur in de woning hebben vernield. De politie kon de man in de woning aanhouden. Hij is meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Bewoond huis met vuurwapen beschoten
De politie is op zoek naar mogelijke getuigen van een schietincident tussen 2.00 en 2.45 uur op zaterdagmorgen op de Gaasterland. Rond dat tijdstip schrok een 43-jarige buurtbewoonster wakker van een harde knal op straat. Even later klonk een tweede knal en sneuvelde haar slaapkamerraam. Daarop heeft de vrouw de politie gealarmeerd. Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat er met een vuurwapen op het raam is geschoten. In de woning waren de 43-jarige vrouw, haar drie kinderen en één van hun vrienden aanwezig. Niemand raakte gewond. Naar de aanleiding en exacte toedracht van het incident doet de politie verder onderzoek. Zij is daarbij ook op zoek naar mogelijke getuigen van het incident of mensen die in de nacht van vrijdag op zaterdag iets gezien of gehoord hebben dat er mogelijk mee te maken heeft. Zij kunnen contact opnemen met de politie via 0900 - 8844 of anoniem via 0900-7000.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Man met kruisboog en jachtgeweren bedreigt omstanders
De politie heeft zondagavond rond 20.00 uur op de Frans Halslaan een 42-jarige Helmonder aangehouden.
Dit gebeurde nadat getuigen even daarvoor op de Hobbemalaan een man hadden zien lopen met een kruisboog en twee jachtgeweren die mensen op straat bedreigde. Agenten troffen even later daar de man aan met achter zijn broeksband een op een vuurwapen gelijkend voorwerp. De verdachte kon ter plaatse aangehouden worden. In de directe omgeving waar de verdachte was aangetroffen werd in de voortuin van zijn woning nog een geladen kruisboog aangetroffen. In de hal van de woning vond de politie ook nog een luchtbuks. Alle spullen zijn in beslag genomen. De verdachte is voor verder onderzoek in verzekering gesteld.

Burenruzie met geweld
De politie heeft zondagavond rond 23.30 uur in Helmond Centrum een 36-jarige Helmonder aangehouden.
Hij wordt ervan verdacht kort daarvoor bij een ruzie zijn 23-jarige buurman geslagen te hebben. Hierbij raakte de 23-jarige man licht gewond aan zijn been en schouder. Ook de broer van het slachtoffer kreeg klappen van de verdachte. Het incident gebeurde op straat nabij de woning van de verdachte en het slachtoffer. De verdachte is ingesloten voor verder onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

'Man' knijpt keel van zijn vriendin dicht
De politie heeft maandagavond rond 23.00 uur in een woning op de Rijnlaan een 32-jarige man uit Mierlo aangehouden. De man wordt ervan verdacht zijn 24-jarige vriendin in hun woning in Mierlo mishandeld te hebben. Hij zou haar in haar gezicht hebben geslagen, een kopstoot hebben gegeven, gebeten hebben en haar keel hebben dichtgeknepen. De man is op het bureau voor verder onderzoek ingesloten.

Mierlo: rijbewijs Helmondse dronken beginnend bestuurder ingevorderd
Dinsdagochtend heeft de politie omstreeks 5.15 uur op de Geldropseweg een 19-jarige automobilist uit Helmond aangehouden. De bestuurder moest bij een controle een blaastest afleggen waaruit bleek dat hij teveel alcohol had gedronken. Op het bureau werd een promillage van 0,9 vastgesteld. Het rijbewijs is ingevorderd en er is proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Hennepkwekerij in slaapkamer
Dinsdagmorgen heeft de politie omstreeks 9.30 uur in zijn woning in Helmond Oost een 26-jarige Helmonder aangehouden. De politie had informatie binnen gekregen dat er een mogelijke hennepkwekerij in de woning van de verdachte aanwezig zou zijn. In het pand troffen agenten in een slaapkamer hennepplanten aan met een gewicht van 1350 gram. Alle spullen zijn door de politie in beslag genomen. Na verhoor is de verdachte in vrijheid gesteld, tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Dief van mobieltjes aangehouden
Dinsdagmiddag heeft de politie omstreeks 16.30 uur op het Frieslandpad een 25-jarige Helmonder aangehouden.
De man wordt ervan verdacht even daarvoor bij een uitzendbureau aan de Molenstraat drie mobiele telefoons weg te hebben genomen. Naar aanleiding van het signalement kon de verdachte op het Frieslandpad aangehouden worden. De telefoons werden bij hem aangetroffen. Hij is meegenomen naar het bureau waar hij voor verder onderzoek is ingesloten. De telefoons zijn in beslag genomen.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Lidl-medewerker steelt videocamera's
Woensdagavond heeft de politie omstreeks 21.00 uur in zijn woning in Helmond Centrum een 38-jarige Helmonder aangehouden
De man wordt ervan verdacht bij de Lidl-supermarkt op de Geysendorfferstraat waar hij werkt, twee videocamera's verduisterd te hebben. Hij bood deze vervolgens aan op internet. De 27- jarige bedrijfsleider van de supermarkt zag de verduisterde camera's op internet staan. Hij liet een bekende van hem contact opnemen met de aanbieder. Naar aanleiding van het opgegeven adres werd de verdachte herkend. De bedrijfsleider waarschuwde de politie die de man in zijn woning aan heeft gehouden. De camera's werden hier aangetroffen en ze zijn in beslag genomen. De verdachte is voor verder onderzoek ingesloten.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

3 Vermoedelijke inbrekers gezocht
De politie is op zoek naar mogelijke getuigen van een woninginbraak in een appartementencomplex aan de Straakvense Bosdijk op woensdagmiddag. Rond 17.00 uur kwamen de bewoners van het appartement op de zevende verdieping thuis van het werk en troffen hun woning overhoop gehaald aan. Uit het huis waren geld, juwelen en documenten gestolen. Een buurtbewoonster heeft tussen 16.15 en 16.30 uur drie onbekende personen vanaf de zevende verdieping naar buiten zien lopen. Zij gingen via de Geysendorfferstraat in de richting van het winkelcentrum. De politie zou graag in contact komen met mensen die de woninginbraak gezien hebben of iets weten dat er mee te maken heeft. Ook mensen die rond 16.30 uur in het winkelcentrum waren en de verdachten mogelijk gezien hebben kunnen zich melden. Een signalement van de drie personen:
1) Man, donker, getint uiterlijk, kort zwart haar, ongeveer 1.65 meter lang, normaal postuur en tussen de 22 en 25 jaar oud.
2) Vrouw, donker, getint uiterlijk, schouderlang zwart haar, ongeveer 1.75 meter lang, normaal postuur en ze droeg donkere kleding.
3) Vrouw, donker, getint uiterlijk, donkere haren, ongeveer 1.65 meter lang, normaal postuur.
Mensen die iets weten kunnen zich melden bij de politie in Helmond via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Rijbewijs dronken bestuurder ingevorderd
De politie heeft vrijdagmorgen rond 2.30 uur een 31-jarige Helmonder aangehouden op de Houtsdonk.
De man reed daar in zijn personenauto en werd voor een controle staande gehouden door surveillerende agenten. Hij bleek teveel gedronken te hebben. Daarop is hij aangehouden en voor een nadere ademanalyse meegenomen naar het bureau. Hij bleek een promillage van bijna 1,4 te hebben. Zonder rijbewijs, maar met een proces-verbaal is hij weer naar huis gestuurd.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Niet handsfree bellen leidt tot aanhouding voor cocaïnebezit
De politie heeft vrijdagmiddag om 14.40 uur een 34-jarige man uit Eindhoven aangehouden op de Deurneseweg.
Agenten zagen de man daar rijden in zijn personenauto. Hij was zonder handsfree set aan het bellen. De agenten hebben de auto daarop aan de kant van de weg gezet en voerden een controle uit. De man bleek bijna twintig bolletjes cocaïne bij te hebben. Hij is daarop aangehouden en voor verder onderzoek in verzekering gesteld.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Verwarde man gewond bij sprong door bovenste voordeurruit
Een 36-jarige man uit Groningen is vrijdagavond rond 20.50 uur gewond geraakt bij een sprong door de voordeur van een huis in Helmond West.
De verwarde man had al bij een aantal huizen in de buurt aangebeld of geklopt Voordat bewoners konden reageren was hij echter al weer doorgelopen. Bij de laatste woning nam de man een aanloop en dook door de bovenste ruit van de voordeur. Hij raakte daarbij gewond aan zijn armen door het glas. De geschrokken bewoners, een 65-jarige man en een 62-jarige vrouw, vluchtten de straat op. Buurtbewoners hebben de politie gealarmeerd. De man is naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling aan zijn verwondingen. De reden voor zijn actie is nog onbekend.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Vrouw werd met mes bedreigd voor een straatberoving
De politie zoekt getuigen van een poging tot straatroof, gepleegd op zaterdagavond omstreeks 23.00 uur. Een 19-jarige fietster uit Helmond fietste over de fietsbrug over het kanaal op het Sjef de Kimpepad, richting Straakvense Bosdijk. Ter hoogte van de brug werd zij aangeroepen door een negroïde man die haar vervolgens met een fiets achtervolgde. Toen hij langs haar kwam rijden probeerde hij met een mes haar tas af te pakken. Zij probeerde hem van haar af te schudden en reed hard weg. Zij stak hierbij de Straakvense Bosdijk over en vervolgens ook de Wethouder van Wellaan. Ter hoogte van de basisschool Silvester Bernadette probeerde de man wederom haar schoudertas los te rukken. Zij zag kans de man van haar af te slaan. Vervolgens reed zij hard door richting de Burgemeester van Houtlaan. Ter hoogte van de Bernadettestraat fietste de man weer naast haar. Door tegen de fiets van de man te trappen, kon ze wederom ontkomen. Van de dader is het volgende signalement bekend. Het gaat om een negroïde man. Geschatte leeftijd is 25 - 30 jaar. Hij sprak gebrekkig Nederlands en had een onverzorgd uiterlijk. Verder droeg de man een zwarte baseballpet en een donker jack. Hij verplaatste zich op een zwarte herenfiets, voorzien van handremmen en versnellingen. Op het rijwiel zaten fietstassen. De fiets had aan de voorzijde opvallende reflectoren. Getuigen kunnen contact opnemen met de politie, tel: 0900-8844. Anoniem kan ook, tel: 0800 -7000.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

2 Auto-inbrekers en een heler van fietsen opgepakt
De politie heeft zondagavond rond 20.34 uur op de Willem Beringstraat een 19-jarige Helmonder aangehouden.
Even later rond 20.55 uur werd nog een 21-jarige man uit Helmond op de Heistraat aangehouden. De twee worden verdacht van inbraak in een auto eerder die avond aan In het Hemelrijk. Door getuigen werd de politie gebeld en het signalement doorgegeven. De verdachten zijn ingesloten en in verzekering gesteld voor verder onderzoek.

Eerder, rond 17.45 uur zondag hield de politie op de Leliestraat een 21-jarige Helmonder aan.
Dit gebeurde nadat de politie daar in een tuin van een woning twee gestolen fietsen aantrof na informatie. De fietsen zijn door de politie in beslag genomen. De Helmonder is na verhoor in vrijheid gesteld. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.

Politie arresteert verdachte na huiselijk geweld
De politie heeft maandag rond 5.10 uur in zijn woning in Helmond Centrum een 26-jarige man aangehouden
Kort daarvoor kregen agenten een melding van een ruzie in de woning van verdachte. Daar bleek dat de 23-jarige vriendin van verdachte kort daarvoor in de woning door haar vriend bedreigd was. Ook zou hij haar bij haar keel gegrepen hebben. De verdachte is ingesloten voor verder onderzoek

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Het is gisteren de hele middag, zoals wel vaker, onrustig geweest in en rond het hier boven genoemd pand aan de Leliestraat.
Toen ik afgelopen nacht thuis kwam stond er een glaswagen aan de deur om de voorruit t erepareren.

6 Verdachten voor gewapende overval op tankstation City gearresteerd
De politie heeft in totaal zes verdachten aangehouden voor een gewapende overval op een tankstation aan het Zuidende op dinsdag 18 augustus. Voor meer details: zie dit bericht. Op die dag zelf werd al een 17-jarige Helmonder aangehouden. Op 25 augustus zijn twee mannen uit Helmond (19 en 20 jaar oud) en een 20-jarige Helmondse aangehouden. Maandag 31 augustus werden tot slot twee Helmonders (18 en 20 jaar) en een 25-jarige Helmondse aangehouden. Uitgebreid onderzoek van de politie leidde tot de serie aanhoudingen. De 17-jarige en 19-jarige Helmonders worden verdacht van het daadwerkelijk plegen van de overval. Zij zijn voorgeleid aan de Rechter-Commissaris en in bewaring gesteld. De andere vier worden ervan verdacht dat zij het tweetal voor of na de overval hebben geholpen. Twee van hen zijn in verzekering gesteld voor verder onderzoek. De 20-jarige Helmondse en de 18-jarige Helmonder zijn na verhoor heengezonden.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

23-Jarige zoon valt ouders van 60+ aan
Woensdagavond heeft de politie omstreeks 22.10 uur in zijn ouderlijke woning in Helmond West een 23-jarige Helmonder aangehouden. De man kreeg eerder op de avond in de woning ruzie met zijn ouders. De zoon zou zijn 60-jarige moeder aangevallen en geslagen hebben. Toen de 63-jarige vader tussen beiden kwam, ontstond er een vechtpartij tussen hen. Ook hier zou hij zijn vader aangevallen hebben. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau waar hij in verzekering is gesteld.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Gratis spaarlamp voor huurders Woonpartners
Woensdag 9 september 2009 is het De Dag van de Duurzaamheid. Woonpartners en de Huurders Belangen Vereniging (HBV) hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan en organiseren daarom samen op 09.09.09 de Spaarlampenwisseldag. De eerste 999 huurders van Woonpartners, die op die dag hun oude gloeilamp inleveren, krijgen per adres gratis één spaarlamp van 5 Watt mee naar huis. Deze spaarlamp is in elke schemerlamp te gebruiken. Het wisselen van de lampen vindt plaats op het kantoor van de HBV aan de Kasteel Traverse 104 (tegenover het politiebureau), dat voor deze gelegenheid van 08.30-16.30 uur geopend is.
Met deze actie wordt gerefereerd aan het afscheid van de gloeilamp. Het eerste verbod op de gloeilamp ging op 1 september jl. in. Volgens voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal bespaart een huishouden dat alle gloeilampen door energiezuinige lampen vervangt 75 euro per jaar.
Woonpartners heeft onlangs duurzaamheid tot speerpunt van haar beleid verheven. Dat betekent dat er werk gemaakt gaat worden van het beperken van woonlasten, het verminderen van energieverbruik en het beperken van milieubelasting. Omdat het mes aan meerdere kanten snijdt, is dit maatschappelijk ondernemen op en top! De plannen zullen op meerdere fronten uitgewerkt worden. De nieuwbouwwoningen van Woonpartners worden al standaard met het zuinigste energielabel A opgeleverd, omdat ze bijvoorbeeld voorzien zijn van warmtepompinstallaties, HR-ketels en HR++-beglazing. Tijdens renovaties wordt er aandacht besteed door bijvoorbeeld dakisolatie aan te brengen. Maar er volgen ook plannen om de ruim 7000 bestaande woningen op dit gebied te upgraden, zodat ze een beter energielabel krijgen en dus minder energie gaan verbruiken. Dat kan bijvoorbeeld door HRe-ketels toe te passen, die zelf weer energie opwekken, betere isolatie aan te brengen, en door zonne-energie te gebruiken. Aan het Korhoenderhof zijn experimenteel al zo'n vijftig zonneboilers geplaatst, die voor de bewoners voor gemiddeld honderd euro voordeel zorgen.
Woonpartners is ook op andere gebieden actief. Zo kan collectieve inkoop van groene energie leiden tot lagere tarieven en dus ook lagere verbruiksnota's. Een ander belangrijk punt is het veranderen van het gedrag van de bewoner. Woonpartners wil daarom samen met de gemeente en andere corporaties een traject in buurten en met basisscholen inzetten om via gedragsverandering ook flinke besparingen te bereiken.

Bron: Woonpartners

Dronken autodief met gestolen laptop en fototoestel in Eindhoven gepakt
De politie heeft vrijdagmorgen rond 11.10 uur een 32-jarige man uit Den Dungen aangehouden op het Stationsplein. Wat eerder op de ochtend kreeg de politie een melding dat de verdachte de auto van zijn vriendin zou hebben gepakt voor haar huis in Helmond Centrum. Hij had daarvoor echter geen toestemming. Bovendien had hij een laptop en een fototoestel uit het huis weggenomen. Op het Stationsplein zagen agenten de auto rijden en lieten hem stoppen. Bij zijn aanhouding bleek dat de verdachte gedronken had. Hij had een promillage van ruim 0,9.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Helmonder (16) bedreigt ambulancepersoneel na aanrijding in Deurne
Zaterdagochtend rond 3.00 uur vond een eenzijdige aanrijding plaats op de Dunantweg. Een 19-jarige automobilist uit Helmond reed daar tegen een boom. Een getuige waarschuwde de politie. In de auto zaten vier mannen uit Helmond (16, 18, 20 en 25 jaar). Toen ambulancepersoneel de slachtoffers wilde helpen, werd dit belemmerd door de 16-jarige jongen. Hij dreigde het ambulancepersoneel te slaan als zij niet snel genoeg zouden helpen. Brandweermannen schoten te hulp en namen de jongen mee waarna hij een spiegel van de ambulance vernielde. Politieagenten hielden de verdachte aan. De slachtoffers zijn met onbekende verwondingen overgebracht naar een ziekenhuis. Van de 19-jarige beginnend bestuurder werd een bloedproef afgenomen. Zijn rijbewijs is ingevorderd.

Man sticht brand in eigen woning
De politie heeft zaterdagochtend rond 1.15 uur een 27-jarige Helmonder aangehouden op de Engelseweg. Hij wordt ervan verdacht kort daarvoor brand te hebben gesticht in zijn woning in een appartementencomplex aan de Cortenbachstraat. Hierna is de verdachte weggegaan. Agenten zagen de man lopen op de Engelseweg en hielden hem aan. Hij is voor verder onderzoek in verzekering gesteld.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Gastheer slaat visite in het gezicht
De politie heeft zondag rond 19.35 uur in zijn woning in Helmond Centrum een 42-jarige Helmonder aangehouden.
Dit gebeurde nadat de politie kort daarvoor daar een melding kreeg van een mishandeling in een woning. Ter plaatse bleek dat een 34-jarige Helmonder kort daarvoor mishandeld was door de 42-jarige verdachte en bewoner van het pand. Het slachtoffer was daar op visite toen hij daar een woordenwisseling kreeg met de bewoner. Daarbij werd het slachtoffer een paar maal in het gezicht geslagen waarbij hij licht gewond raakte en voor behandeling hiervoor naar het ziekenhuis moest. De verdachte is na verhoor in vrijheid gesteld.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Stadswacht verwijdert fietswrakken op station Helmond
Medewerkers van Stadswacht Helmond gaan op woensdag 16 september fietswrakken verwijderen rondom het NS-station Helmond. Deze week worden alle aanwezige fietswrakken voorzien van een waarschuwing waarop staat dat de betreffende tweewieler de volgende week woensdag verwijderd gaat worden. De fietswrakken worden verwijderd om mensen met een wel goed berijdbare fiets een betere stallingmogelijkheid bij het station te bieden.
Op dit moment zijn veel fietsenrekken bij het station Helmond bezet door fietswrakken. Hierdoor moeten andere fietsers hun tweewieler soms buiten de rekken plaatsen. Samen met de extra stallingvoorzieningen die de gemeente Helmond vorig jaar heeft geplaatst, moet het verwijderen van de fietsen leiden tot vermindering van het fietsparkeerprobleem bij het station. Vorig jaar, bij een eerdere "opschoonactie" zijn ongeveer zestig fietswrakken verwijderd.
Een fietswrak is een fiets die zichtbaar al langere tijd niet meer is gebruikt. De fiets - sommige wrakken mogen deze naam eigenlijk niet eens meer dragen - verkeert in onvoldoende staat van onderhoud en is verwaarloosd. Dit kan blijken uit lekke banden en het ontbreken van bijvoorbeeld het stuur, zadel, remmen of wielen.
Van de verwijderde fietsen wordt een foto gemaakt en wordt nagekeken of ze zijn gestolen. Vervolgens worden de wrakken nog veertien dagen op de gemeentewerf bewaard. Verwijderde tweewielers zijn te zien op de website van de Stadswacht. Mocht een eigenaar een verwijderd fietswrak terug willen hebben, dan kan hij of zij contact opnemen met de Stadswacht, telefoon: 0492 - 845970. Tegen betaling van € 25, - kan de fiets dan worden opgehaald. Als de rechtmatige eigenaar zich binnen veertien dagen niet meldt, gaat de fiets naar de Kringloopwinkel, waar bekeken wordt of bepaalde onderdelen hergebruikt kunnen worden.

Bron: gemeente Helmond

Rochadeweg gedeeltelijk afgesloten
De Rochadeweg is op zondag 13 september tijdelijk afgesloten tussen de rotonde bij de N279/Wolfsputterbaan en de kruising met de Varenschut. Het gaat om een afsluiting in beide richtingen. De weg is afgesloten, doordat er nieuwe markering en belijning op het wegdek wordt aangebracht. De werkzaamheden beginnen om 6.00 uur, waarna de weg gedurende de dag richting de Varenschut in fasen wordt opengesteld.
De totale werkzaamheden duren van 6.00 tot ongeveer 16.00 uur. Het gedeelte vanaf de rotonde N279 tot en met de kruising met de Korendijk is afgesloten van 6.00 tot ongeveer 9.00 uur. Vervolgens schuift de afsluiting steeds verder op richting de Varenschut. Na 16.00 uur - of eerder of later indien noodzakelijk - wordt de Rochadeweg weer volledig opengesteld voor het verkeer.
Het industrieterrein BZOB is tussen 6.00 en 9.00 uur alleen bereikbaar via de Heibergweg aan de zuidkant. Na 9.00 uur is het industrieterrein weer bereikbaar vanuit de N279 en de Korendijk. Bedrijven op het BZOB-terrein worden per brief over de werkzaamheden geïnformeerd. Doorgaand verkeer wordt omgeleid met de bekende gele borden.

Bron: gemeente Helmond

2 Fietsendieven met auto gepakt
De politie heeft maandagmiddag omstreeks 14.00 uur op de 2e Haagstraat een 27-jarige en een 28-jarige Helmonder aangehouden. De politie zag het tweetal rijden in een auto waar een stuk van een fiets uitstak. Bij controle bleek de fiets op slot te zitten en de mannen waren niet in het bezit van een sleutel. De fiets bleek even daarvoor weggehaald te zijn uit een fietsenrek bij een flat op de Houtsdonk. De Helmonders zijn meegenomen naar het bureau waar ze voor verder onderzoek in verzekering zijn gesteld. De fiets is in beslag genomen en teruggegeven aan de eigenaar

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Julianabruggen worden geschilderd
Vanaf maandag 14 september tot ongeveer eind oktober vinden schilderwerkzaamheden plaats aan de Julianabruggen. De bruggen worden eerst gereinigd, waarna ze worden voorzien van nieuwe verflagen. Om alle onderdelen van de brug goed en veilig te kunnen bereiken is het nodig om in verschillende fases op de bruggen één van de twee rijstroken per rijrichting af te sluiten.
Tijdens de werkzaamheden zullen ook de fiets- en voetpaden op de brug op gezette tijden worden afgesloten.
Op maandag 14 september wordt gestart met het reinigen van de brugonderdelen. Dit gebeurt in de avonduren, zodat de hinder voor het verkeer beperkt blijft. Doordat wordt gereinigd met water, is er wel enige overlast voor het verkeer mogelijk door spattend water. Het reinigen van de bruggen neemt ongeveer een week in beslag.
Als de brug schoon is, wordt gestart met schilderen. Dit wordt overdag gedaan. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting tot eind oktober duren. Omdat het schilderwerk betreft, zijn de weeromstandigheden van grote invloed op de planning.

Bron: gemeente Helmond

"Vogelaarmiddelen" ook voor Helmond-Noord en Rijpelberg
De gemeente Helmond ontvangt ook voor het seizoen 2009-2010 van minister E. van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie 270.000 euro voor het ondersteunen van bewonersinitiatieven in wijken. In de vorige periode 2008-2009 was dit Bewonersbudget alleen beschikbaar voor de wijken Helmond West en Binnenstad Oost. Per 1 oktober kunnen ook bewoners van Helmond-Noord en Rijpelberg budget aanvragen voor een initiatief ter verbetering van de leefbaarheid en saamhorigheid in hun wijk.
Bewoners kunnen hun initiatief indienen bij de Regiegroep Vogelaargelden - een commissie van twee vertegenwoordigers per wijk en een onafhankelijk voorzitter, gesteund door medewerkers van de gemeente Helmond - die namens het college van Burgemeester en Wethouders het budget mag toekennen. Per initiatief geldt een maximum subsidiegrens van € 50.000,- en bij initiatieven van
€ 25.000,- of hoger vindt en wijkraadpleging plaats.
In de wijken Helmond West en Binnenstad Oost is in de periode 2008-2009 gretig gebruik gemaakt van de Bewonersbudgetten. Zo is in Binnenstad Oost een familieschommel geplaatst in speeltuin St. Leonardus, is het monumentale pand De Uilenburcht opgeknapt dankzij een kunstproject en was er een multiculturele manifestatie in de Heistraat. In Helmond West werd met hulp van de Bewonersbudgetten onder meer een dagtocht georganiseerd voor gasten van De Zonnebloem en vond een succesvol voetbaltoernooi plaats.
Het Bewonersbudget is begin 2008 opgezet door voormalig minister E. Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie. Het Bewonersbudget staat daarom ook wel bekend als de "Vogelaarmiddelen". De middelen zijn bedoeld om bewoners te stimuleren om activiteiten op te zetten die bijdragen aan een verbetering van de leefbaarheid en saamhorigheid in de wijk en betrokkenheid van de bewoners bij hun wijk.
Op 2 februari van dit jaar heeft de opvolger van mevrouw Vogelaar, E. van der Laan, wederom een budget beschikbaar gesteld voor bewonersinitiatieven in de Helmondse Wijken. Door het gemeentebestuur is besloten dat naast de wijken Helmond West en Binnenstad Oost ook de wijken Helmond-Noord en Rijpelberg vanaf 1 oktober 2009 in aanmerking komen voor het budget 2009-2010.
In totaal is voor deze vier wijken gezamenlijk een bedrag van € 270.000 voor initiatieven van bewoners beschikbaar.

Bron: gemeente Helmond

Bulgaarse zakkenrolster schopt, slaat en bijt
De politie heeft woensdagmiddag omstreeks 14.15 uur in een winkel aan de Veestraat een 18-jarige vrouw uit Bulgarije aangehouden.
De verdachte had in de winkel een portemonnee van een vrouw gestolen. Een medewerkster van de winkel heeft samen met het slachtoffer de verdachte staande gehouden en de politie gealarmeerd. De Bulgaarse zou de medewerkster en het slachtoffer geslagen, geschopt en gebeten hebben. Ze is meegenomen naar het bureau waar ze in verzekering is gesteld. Bij de fouillering werd een telefoon aangetroffen die vermoedelijk ook van zakkenrollerij afkomstig was.

Scooterdief na lange achtervolging gepakt
De politie heeft woensdagavond rond 18.45 uur op het Sjef de Kimpepad een 19-jarige Eindhovenaar aangehouden.
Agenten zagen de verdachte rijden op een scooter op de Bakelsedijk. Het voertuig was niet voorzien van een kentekenplaat waarop de politie hem wilde controleren. De bestuurder ging er met een hoge snelheid vandoor, waarop een achtervolging plaatsvond. De verdachte maakte hierbij meerdere verkeersovertredingen . Op het Sjef de Kimpepad kon de man worden klemgereden. Hij ging er vervolgens te voet vandoor. Op aanwijzing van oplettende getuigen werd de man in een kleedkamer op een sportcomplex aangetroffen. De verdachte is meegenomen naar het bureau waar hij in verzekering is gesteld. De scooter bleek van diefstal afkomstig te zijn.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Vertrouwensteam kan ondernemers in zwaar weer steunen
De economische crisis maakt het ondernemers in onze stad en regio behoorlijk lastig. Vandaar dat op initiatief van wethouder Seyit Yeyden het lokale bedrijfsleven en Gemeente Helmond de handen ineen hebben geslagen: het resultaat is de oprichting van een vertrouwensteam. In dit team nemen vier ondernemers zitting, samen met vertegenwoordigers van Gemeente Helmond. Zij voeren gesprekken met ondernemers die in zwaar weer verkeren, en staan hen met raad en daad bij.
Als een ondernemer vragen heeft, dan kan hij of zij zich bij het vertrouwensteam melden. Na een eerste inventarisatie gaat één van de leden van het vertrouwensteam op bezoek bij het bedrijf. Daar volgt een gesprek met de ondernemer en wordt gekeken waar het probleem zit, wat de oorzaak is en wat eventuele oplossingen kunnen zijn. Op basis van een analyse komt er een advies en een mogelijke doorverwijzing naar professionals en of verwijzing naar specifieke regelingen.
Het scala aan adviezen is heel breed. Er wordt bijvoorbeeld informatie verstrekt over hoe om te gaan met personele vragen en financiële kwesties (zo blijkt het bijvoorbeeld best lastig om aan kredieten te komen, onder meer banken stellen hoge eisen waar niet iedere ondernemer aan kan voldoen). Maar ook als ondernemers een probleem hebben op het gebied van toeleveranciers en marktbewerking, kunnen ze bij het vertrouwensteam terecht. De gehele bedrijfsvoering kan als dat wenselijk is onder de loep worden genomen, inclusief de aanpak en presentatie van de ondernemer zelf.
De economische crisis kan de nodige verwarring veroorzaken in het bedrijfsleven. De vraag naar producten of diensten kan afnemen, producties komen stil te liggen, geldproblemen ontstaan. En zo is het kringetje rond. Grote bedrijven weten de weg wel voor de oplossing van een bepaalde kwestie. Het zijn vaak de kleine zelfstandigen en middelgrote bedrijven die de steun van het vertrouwensteam goed kunnen gebruiken.
Via het vertrouwensteam kunnen ondernemers gebruik maken van een brede expertise. Vier leden van het vertrouwensteam zijn gerenommeerde ondernemers met veel kennis en ervaring. Tijdens het traject is er ook aandacht voor de nazorg want die kan doorslaggevend zijn.

Bron: gemeente Helmond

Wat betreft dat vertouwensteam: heel goed bedoeld van die wethouder maar totaal nutteloos. Iemand die ondernemer is kan een ander niet uit de problemen adviseren enkel omdat hijzelf ondernemer is. Voor ambtenaar geldt dat sterker. Daarom bestaan er adviesbureaus, die de remedie tegen de economische crises trouwens ook niet hebben. Daarbij vraag ik me met een knipoog af hoe die vier gerenommeerde ondernemers nu ineens tijd voor zoiets hebben.
Nogmaals: leuk plannetje, maar snel terug de la in.

Helmondse gepakt na stelen en gebruik van creditcard
De politie heeft vrijdagmorgen om11.35 uur een 28-jarige Helmondse aangehouden in een woning in Asten. De vrouw wordt ervan verdacht dat zij op 24 juli van dit jaar een creditcard heeft gestolen uit een woning in Deurne waar zij werkte. Met de kaart zou ze vervolgens voor enkele duizenden euro's aan aankopen hebben gedaan. De vrouw is aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Gestolen gsm leidt tot vrijheidsberoving en mishandeling
De politie heeft vrijdagmiddag omstreeks 16.00 uur op het politiebureau buiten heterdaad twee Helmonders van 25 en 41 aangehouden. Zij worden verdacht van het mishandelen van een 22-jarige stadsgenoot. Ook zouden ze hem een auto in hebben gesleurd om hem vervolgens uit te horen. Het incident vond eerder die middag plaats, omstreeks 14.15 uur op de Deurneseweg. Het slachtoffer zou een dag eerder de gsm van de 25-jarige verdachte hebben weggenomen. Het slachtoffer deed aangifte van de vrijheidsberoving en mishandeling. De verdachten zijn ingesloten voor verder onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

'Voordeurruit-springer' aangehouden
De politie heeft zaterdag tegen het middaguur in de Tournooistraat een 36-jarige man uit Groningen buiten heterdaad aangehouden.
Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan huisvredebreuk en vernielingen. Zo zou hij op 28 augustus zonder enige reden door de ruit van een voordeur zijn gesprongen van een woning, gelegen aan de Cortenbachstraat. Tegen de verdachte is proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Dronken Pool rijdt sloot in
De politie heeft omstreeks 14.40 uur een 41-jarige Pool aangehouden. Hij was met zijn auto een droge sloot ingereden langs de Weg naar Bakel. De man was onder invloed van alcohol. Op het politiebureau werd bij hem een alcoholpromillage gemeten van ruim 2,5. Zijn rijbewijs, dat hij niet bij zich had, wordt ingevorderd.

Politie houdt automobilist zonder rijbewijs aan
Op de Wethouder Ebbenlaan heeft de politie zaterdag omstreeks 18.45 uur een 45-jarige man uit Uden aangehouden. Op het moment van de aanhouding reed hij in een bestelbusje. Hij had geen geldig rijbewijs. Zijn rijbewijs was bij een ander incident reeds ingevorderd en kreeg hij een rijontzegging opgelegd. Hij werd daarop aangehouden en is tegen hem op het politiebureau proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Zanddief aangehouden
De politie heeft zondag rond 16.40 uur een 28-jarige man uit Helmond aangehouden op het Jan van Vlissingenhof.
Een getuige had gezien dat de man bij wegwerkzaamheden op de Icarusstraat zand in zijn aanhanger had geladen en was weggereden. Agenten troffen de man aan op het Jan van Vlissingenhof, waar hij bezig was om stoeptegels te leggen. Ook werd hier het ontvreemde zand aangetroffen. De man bekende direct dat hij het zand had gestolen. Hij is door de agenten aangehouden. De politie heeft de man na verhoor in vrijheid gesteld en proces-verbaal opgemaakt.

'Man' mishandelt zijn vriendin
De politie heeft zondagavond rond 19.00 uur een 47-jarige man uit Helmond aangehouden in zijn woning in Helmond Centrum.
De man zou zijn 46-jarige vriendin uit Helmond in deze woning hebben geslagen. De vriendin deed hiervan aangifte. De man is aangehouden en voor verder onderzoek ingesloten op het politiebureau.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

2 Zonen proberen in te breken bij hun moeder
De politie heeft dinsdagmiddag omstreeks 13.00 uur bij een woning op de Willem Beringsstraat een 17-jarige en een 18-jarige Helmonder aangehouden.
De politie kreeg de melding dat de broers probeerden in te breken in de woning van hun moeder. In de tuin werd het tweetal aangetroffen toen ze een raam probeerden te openen. Ze zijn meegenomen naar het bureau waar ze in verzekering zijn gesteld.

Polen gearresteerd voor overtreden visserijwet
In de nacht van dinsdag op woensdag heeft de politie rond 1.20 uur op de Heikantseweg twee mannen uit Polen (36 en 47 jaar) aangehouden.
Het tweetal werd betrapt op het vissen in de 'Aarlese Visvijver' terwijl dat verboden is. Alle visspullen zijn in beslag genomen. Het tweetal is voor onderzoek ingesloten op het politiebureau.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Dankzij SMS-Alert Eindhovenaar gepakt voor gewelddadige diefstal
De politie heeft dinsdagavond rond 20.40 uur in zijn woning in Woensel Zuid een 30-jarige Eindhovenaar aangehouden. Omstreeks 17.00 uur werd er twee keer aangebeld bij een woning in Helmond Oost. Toen de 39-jarige bewoonster de deur opende was er niemand te zien, waarop ze de garagedeur opende. Direct kreeg de vrouw een klap op haar oog en liep de verdachte de woning binnen. Hij pakte haar portemonnee uit de woning en ging ervandoor. Ze alarmeerde de politie die een SMS-Alert bericht verstuurde. Naar aanleiding van het signalement kon de verdachte later aangehouden worden in zijn woning. Hij is meegenomen naar het bureau waar hij in verzekering is gesteld.

4 Verdachten van mishandeling aangehouden
De politie heeft dinsdag vier verdachten van een ernstige mishandeling op zaterdagmiddag 9 mei aangehouden. Een 31-jarige man uit Helmond werd toen in het bedrijf in Best waar hij werkt zodanig mishandeld, dat hij een dubbele oogkasbreuk en een hersenschudding opliep. De man heeft vervolgens enkele dagen in het ziekenhuis gelegen. De verdachten die dinsdag werden aangehouden, waren in het bedrijf toen de mishandeling plaatsvond. Omdat uit politie-onderzoek verder moet blijken wie wat heeft gedaan, zijn ze dinsdag alle vier aangehouden en in verzekering gesteld. Het gaat om een 35-jarige man uit Helmond, een vrouw van 31 jaar uit Eindhoven en twee mannen (32 en 60 jaar) uit Eindhoven.

Man mishandelt de nieuwe vriend van zijn ex
Woensdagochtend heeft de politie rond 7.10 uur op het Picushof in Eindhoven een 36-jarige man (woonplaats onbekend) aangehouden. Hij wordt ervan verdacht 4 september een 29-jarige man uit Helmond, de nieuwe vriend van zijn 31-jarige ex-vriendin uit Helmond, mishandeld te hebben met een stok. De verdachte is meegenomen naar het bureau waar hij voor onderzoek is ingeloten.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Beschonken automobilist wandelt na ongeval langs de A58
Woensdagochtend heeft de politie rond 3.00 uur op de kruising A58 met de J.F. Kennedylaan een 44-jarige automobilist uit Helmond aangehouden. De politie kreeg de melding dat hier een eenzijdig ongeval had plaatsgevonden. De bestuurder zou vervolgens de auto hebben verlaten en langs de snelweg lopen. De politie trof de Helmonder aan op de snelweg. Vermoedelijk heeft de bestuurder de middengeleider geraakt, is gaan slippen en in een vangrail gereden. Vervolgens is de auto gaan rollen en op beide rijbanen op zijn kop tot stilstand gekomen. De man is aangehouden voor het rijden onder invloed en het in gevaar brengen van het overige wegverkeer. Op het bureau is een promillage van 0,85 vastgesteld. Er is proces-verbaal tegen de man opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Treinverkeer van Helmond naar Venlo ligt plat door zelfmoord.

Ik heb geruchten gehoord dat het niet om een zelfdoding maar om een ongeval na achtervolging door politie zou gaan.

@Ad:
We hebben zojuist navraag gedaan bij de politiewoordvoerder. Van hem vernamen wij dat het een zelfdoding betrof bij de spoorwegovergang bij de Churchilllaan.

@Weblog,
Bedankt voor het navragen. Is dat gerucht ook weer de wereld uit.
Blijft natuurlijk wel erg.

LedNed uit Helmond ont­werpt led-toepassingen

HELMOND - Wie iets over led-verlichting wil opzoeken, komt vaak uit bij Philips en Lemnis, de firma die pronkt met de achterkleinzonen van Anton Philips. Andere aanbieders krijgen nog relatief weinig media-aandacht. Het Helmondse LedNed is een van die betrekkelijk onbekende bedrijven.

LedNed biedt led-oplossingen voor de zakelijke markt en (via internet) led-lampen voor in huis. De onderneming rondt op dit moment een groot project af, een volledige led-installatie in een nieuwe kantoor- en productielocatie van verpakker Kompak in Etten-Leur. "Volgens ons een wereldprimeur", stelt directeur André ten Bloemendal van het op industrieterrein Hoogeind gevestigde bedrijf.

Lees hier verder

Werkloosheid gedaald in 2008 in Helmond
Het aantal niet-werkende werkzoekenden (NWW) van 15 t/m 64 jaar in Helmond bedraagt op 31-12-2008 3.523 personen. Dit is 8,8% van alle 15 t/m 64 jarigen die werken of willen werken, oftewel van de feitelijke beroepsbevolking.
Hoewel het aantal niet-werkende werkzoekenden ten opzichte van eind 2007 met 366 personen is afgenomen, stijgt het aantal in de laatste maanden van 2008. Dit gebeurt onder invloed van de wereldwijde economische crisis. Ook in de eerste 7 maanden van 2009 is het werklozenbestand in omvang gegroeid. In januari was de stijging met ruim 6% het grootst. In maart en april daalde het aantal enigszins om in de periode erna weer te stijgen.
Nog steeds kent Helmond in vergelijking met Nederland als geheel een grotere NWW-werkloosheid: in Helmond staat eind 2008 8,8% van de potentiële beroepsbevolking ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf als niet-werkende werkzoekende, tegenover iets meer dan 5% in Nederland. Dit verschil is de laatste jaren wel kleiner geworden. In vergelijking met Nederland bestaat het Helmondse werklozenbestand uit meer lager opgeleiden, personen in de elementaire beroepsgroepen en net iets meer langdurig werklozen.
Vergeleken met een aantal andere grote steden kent Helmond een hoog werkloosheidspercentage. Zo kennen de vier grootste Brabantse steden Eindhoven, 's-Hertogenbosch, Breda en Tilburg een lagere werkloosheid dan Helmond. Ook de (voormalige industrie-) steden Roosendaal, Oss, Schiedam, Vlaardingen, Hengelo, Sittard-Geleen en Venlo laten Helmond achter zich. Heerlen, Almelo en Emmen blijken daarentegen een hoger werkloosheidspercentage dan Helmond te hebben.

Bron: gemeente Helmond

2 Fietsdievegges aangehouden
De politie heeft zaterdagmiddag rond 17.45 uur twee vrouwen (35 en 38 jaar) aangehouden bij de woning van de 38-jarige vrouw in Helmond-Centrum.
Ze worden ervan verdacht dat ze kort daarvoor op het Nieuwveld een fiets hadden gestolen. Dat was gezien door getuigen, die de politie waarschuwden. Op basis van het signalement is de politie naar de woning gegaan, waar de fiets werd aangetroffen. De twee vrouwen meldden zich op verzoek van de agenten bij de woning en werden daar aangehouden. Na verhoor zijn ze heengezonden met een proces-verbaal.

Helmondse brommerdief in Eindhoven gepakt
De politie heeft zaterdagavond rond 18.15 uur op de Woenselse Markt een 16-jarige jongen uit Helmond aangehouden. Medewerkers van Stadstoezicht hadden gezien dat de jongen daar een brommer wilde stelen. Ze hebben hem aangehouden en overgedragen aan de gewaarschuwde politie. Bij fouillering bleek dat de jongen enkele honderden euro's contant geld bij zich had. De politie onderzoekt of hij dat heeft weggehaald bij zijn werkgever. De jongen is na verhoor heengezonden met een proces-verbaal.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Helmonder in Domburg omver gelopen door vierspan
Een 45-jarige man uit Helmond dacht zondagmiddag een leuk ritje te gaan maken met een vierspan.
Tijdens het inspannen van de paarden stond hij voor de viervoeters. Deze sloegen door onbekende oorzaak ineens op hol en liepen de Helmonder omver. Ook de paardenkar reed over de man heen. De ambulance en de politie werden gewaarschuwd. De ambulancemedewerkers hebben de man uit voorzorg meegenomen naar het ziekenhuis, ook al waren er geen uiterlijke verwondingen bij de man geconstateerd. Hoe zijn toestand nu is is niet bekend. Het ongeval vond plaats in Domburg, op de Prinseweg.

Bron: Politie Zeeland

Festivalganger slaat politieman
De politie heeft zondag rond 21.25 uur op de Markt een 19-jarige Helmonder aangehouden.
Rond die tijd surveilleerde een 26-jarige politieman daar in zijn dienstvoertuig tijdens Festival Impact. Plotseling belette een onbekende man hem het verder rijden. Toen de agent daar een opmerking over maakte sloeg hij zonder enige aanleiding tegen één van de buitenspiegels van de auto. Nadat de politiemedewerker de man hierna duidelijk maakte hiervan niet gediend te zijn kreeg hij een klap in zijn gezicht van de Helmonder. Hierop werd hij aangehouden en overgebracht naar het politiebureau waar hij in verzekering werd gesteld voor verder onderzoek.

Minderjarigen voor baldadigheid aangehouden
De politie hield zondagavond omstreeks 19.20 uur op de Veestraat drie minderjarigen uit Helmond aan. Ze zouden zich tijdens Festival Impact schuldig hebben gemaakt aan schoppen en slaan tegen etalageruiten en lichtreclame in de Veestraat. Ook zouden de jongens drank naar mensen gegooid hebben. Beveiligingsmedewerkers wisten het drietal staande te houden. De politie heeft tegen de minderjarigen proces-verbaal opgemaakt. Hierna zijn ze heengezonden.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Spoedwegwerkzaamheden kruispunt A270 / Brandevoortsedreef
Op zaterdag 26 september vinden spoedwerkzaamheden plaats aan het asfalt op de kruising van de A270 / N270 met de Brandevoortsedreef. De A270 / N270 is hierdoor van 9.00 tot 16.00 uur afgesloten in de rijrichting Helmond tussen de afrit Nuenen en de kruising Deurneseweg / Hortsedijk / Mierloseweg. Verkeer richting Eindhoven via de N270 / A270 blijft gewoon mogelijk.
De Brandevoortsedreef is tussen Helmond-Brandevoort en Helmond-Schooten in beide richtingen afgesloten tussen het kruispunt met de A270 en de rotonde Brandevoortsedreef - Medevoort.
Door deze werkzaamheden zijn van 9.00 tot 16.00 uur - of langer of korter indien noodzakelijk - drie omleidingroutes ingesteld, die worden aangegeven met de gebruikelijke gele borden.

Bron: gemeente Helmond

Festivalganger slaat en schopt agenten
De politie heeft zondagavond rond 22.30 uur op de Markt een 21-jarige Helmonder aangehouden.
Kort hiervoor zagen surveillerende politiemensen dat daar een man een bloembak omver trapte. Toen zij de man wilden aanhouden werd hij agressief waarna hij een politieman in het gezicht sloeg. Vervolgens pleegde de verdachte verzet bij zijn aanhouding. Er is door de politie pepperspray gebruikt om de verdachte rustig te krijgen waarna hij is overgebracht naar het politiebureau. Daar werd de Helmonder weer lastig en schopte hij een andere agent. Hij is ingesloten en in verzekering gesteld voor verder onderzoek.

Dronken bromfietser zonder rijbewijs van de weg gehaald
De politie heeft zondagavond rond 20.50 uur op de Havenweg een 58-jarige bromfietser uit Helmond aangehouden.
Hier zagen agenten kort daarvoor de man op zijn bromfiets rijden waarop ze besloten hem te controleren. Het bleek dat hij alcohol gedronken had. De Helmonder is meegenomen naar het politiebureau waar hij een alcoholpromillage van ruim 1,50 blies. Het rijbewijs van de verdachte bleek al eerder ingevorderd te zijn. Na verhoor is hij heengezonden, tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt.

Politie pakt man op voor vernieling
De politie heeft zondagavond rond 22.30 uur op het Zuidende een 19-jarige Helmonder aangehouden.
Hij zou rond die tijd op de Kluisstraat een ruit van een auto vernield hebben. Dit was door getuigen opgemerkt die vervolgens de politie waarschuwden. Even later kon hij aangehouden worden waarna hij ingesloten werd. Na verhoor is hij in vrijheid gesteld waarna proces-verbaal zal worden opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Huisarts en politie bedreigd
De politie heeft maandagmiddag omstreeks 14.00 uur in zijn woning in Helmond West een 31-jarige man aangehouden. De politie kreeg de melding dat de verdachte even daarvoor zijn 36-jarige huisarts uit Nuenen bedreigd zou hebben met een mes en een stroomstootwapen. De man dreigde de vrouwelijke arts iets aan te doen, waarna hij het stroomstootwapen tegen zijn eigen nek zette en gebruikte. De verdachte viel op de grond waarna de huisarts vluchtte en de politie waarschuwde. Toen de politie aanbelde bij de woning opende de verdachte de deur met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp in zijn hand en twee in zijn broeksband. Na aanroepen van de politie liet de man het wapen vallen, waarop hij aangehouden kon worden. Hij bleek ook meerdere messen bij zich te dragen. De wapens bleken imitatiewapens te zijn. De verdachte is meegenomen naar het bureau waar hij in verzekering is gesteld.

16 Jarige mishandeld en bedreigd
Maandagavond heeft de politie rond 19.30 uur op de Dahliastraat een 19-jarige man uit Helmond aangehouden. Hij wordt ervan verdacht even daarvoor op de Dahliastraat een 16-jarige man uit Helmond mishandeld en bedreigd te hebben. Hij zou hem meerdere malen in het gezicht hebben geslagen en zijn keel dicht hebben geknepen. De verdachte is meegenomen naar het bureau waar proces-verbaal tegen hem is opgemaakt.

De hennepkwekerij aan De Vloet opgerold
Maandagochtend heeft de politie rond 10.40 uur in zijn woning aan De Vloet een 27-jarige Helmonder aangehouden. De politie kreeg de melding dat er vermoedelijk een hennepkwekerij in het pand aanwezig zou zijn. Tijdens een controle trof de politie inderdaad in de woning twee in werking zijnde hennepkwekerijen met in totaal 268 planten aan. Zowel de planten als de apparatuur zijn in beslag genomen. Tegen de verdachte is proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Automobilist voor rijden zonder rijbewijs gearresteerd
Dinsdagmiddag heeft de politie omstreeks 14.45 uur op de Heistraat een 42-jarige automobilist uit Helmond aangehouden. Tijdens een controle bleek de verdachte niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. Hierop is hij aangehouden en meegenomen naar het bureau waar proces-verbaal is opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

De hennepkwekerij in 't woonwagenkamp aan Fon Groffenplein opgerold
De politie heeft dinsdag rond 15.00 uur een 53-jarige man uit Helmond aangehouden in de buurt van zijn woning aan het Fon Groffenplein.
In de woonkamer en de garage van deze woning hadden agenten een hennepkwekerij aangetroffen. De hennepkwekerijen bestonden in totaal uit 847 hennepplanten. De planten en de apparatuur zijn door de politie in beslag genomen. De verdachte is na verhoor en met een proces-verbaal in vrijheid gesteld.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Dief van fotoapparatuur uit De Braak gepakt
De politie heeft woensdag rond 7.45 uur een 42-jarige man uit Helmond aangehouden in zijn woning in Helmond West.
De man zou op 25 juli van dit jaar een koffer met fotoapparatuur hebben gestolen in het voetbalstadion van Helmond Sport. Dit zou gebeurd zijn in de rust van een voetbalwedstrijd. Een steward zag de man weglopen met de koffer en hield hem tegen. De koffer werd ingenomen, maar de man liep het stadion uit. De koffer is eigendom van een fotograaf die tijdens wedstrijden foto's maakt. De verdachte is na verhoor en met een proces-verbaal in vrijheid gesteld.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Agressieve moeder en haar zonen aangehouden
De politie heeft woensdag rond 14.00 uur een 19-jarige man en een 40-jarige vrouw (beiden uit Helmond) aangehouden op de Kluisstraat.
De 40-jarige vrouw stond met haar personenauto midden op de weg stil en was in gesprek met haar 19-jarige zoon. Die stond met zijn fiets naast de auto. Hierdoor werd het verkeer ernstig opgehouden. Een agent stond hier met zijn onopvallende politieauto achter en sommeerde de bestuurster om verder te rijden. Hieraan voldeed zij in eerste instantie niet. Later zette zij haar auto aan de kant en reageerde zij erg agressief tegen de agent. De 19-jarige man beledigde de politieman en werd aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De 40-jarige vrouw probeerde de aanhouding te voorkomen en werd daarom ook aangehouden. Beide verdachten zijn na verhoor en met een proces-verbaal heengezonden. Op het politiebureau in Helmond kwam een andere zoon, een 18-jarige man uit Helmond, verhaal halen. Hij wilde weten waarom zijn moeder was aangehouden. Toen de agent aan de balie dit niet wilde vertellen, gooide de 18-jarige man een stoel naar de agent. Na een korte worsteling kon de man worden aangehouden. Ook tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.

Zoon steelt en verpatst LCD-televisie van zijn moeder
De politie heeft woensdag rond 15.45 uur een 29-jarige man uit Helmond aangehouden in het politiebureau aan de Kasteel Traverse.
De man zou dinsdagochtend een LCD-televisie uit de woning van zijn 58-jarige moeder hebben gestolen en later hebben verkocht. De moeder deed hiervan aangifte. De verdachte is voor verder onderzoek ingesloten op het politiebureau.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Agent gewond bij het aanhouden van 2 verdachte mannen
De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag rond 0.30 uur een 26-jarige man uit Litouwen en een 48-jarige man uit Polen aangehouden op de Deltaweg. Een getuige had de politie gewaarschuwd omdat de twee mannen zich verdacht gedroegen op de Overloop. Toen agenten de mannen op de Deltaweg controleerden, bleek er in hun personenauto inbrekerswerktuig en een fiets te liggen. De agenten wilden de mannen hierop aanhouden. De 26-jarige verdachte verzette zich echter hevig, waardoor een agent gewond raakte aan zijn vinger. Beide mannen zijn ingesloten op het politiebureau. De politie onderzoekt de herkomst van de fiets.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Hoe dom kan een dief zijn?
De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag rond 1.00 uur een 29-jarige man uit Eindhoven aangehouden op de Astronautenlaan.
Een getuige waarschuwde de politie omdat de man op deze straat in dronken toestand in een auto zat die tegen een lantaarnpaal was gebotst. Toen de politie ter plaatse kwam, zat de man versuft in de bijrijderstoel van de auto. In de auto lagen inbrekerswerktuig en diverse autoradio's. Toen de agenten de man wilden aanhouden, reageerde hij erg agressief. Hij beledigde de agenten meerdere malen. De politie heeft de auto meegenomen naar het politiebureau en de autoradio's in beslag genomen. De auto bleek diezelfde nacht te zijn gestolen vanaf de Van Diemenstraat. De man is voor verder onderzoek ingesloten op het politiebureau. Zijn rijbewijs is ingenomen en er is een bloedproef afgenomen om zijn alcoholpromillage vast te stellen.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Asfaltonderhoud Geldropse Ventweg en Kaldersedijk
Vanaf maandag 28 september aanstaande vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats aan de Geldropse Ventweg en een gedeelte van de Kaldersedijk. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de bestaande asfaltverharding, het aanbrengen van grasbetontegels ter bescherming van de bermen en het aanbrengen van een nieuwe asfaltverharding.
Om aanliggende percelen zo veel mogelijk bereikbaar te houden wordt het werk in fases uitgevoerd. Op 28 september wordt gestart met de Kaldersedijk tussen huisnummer 12 en het Eindhovens Kanaal. Deze fase zal een week in beslag nemen. Vanaf maandag 5 oktober wordt de Geldropse Ventweg vanaf de Brandevoort tot aan de Kaldersedijk aangepakt. Ook deze fase duurt ruim één week. Op 13 oktober wordt op beide gedeelten de bovenste laag asfalt aangebracht. Daarna vinden er nog afrondende werkzaamheden plaats. De totale werkzaamheden zullen drie weken in beslag nemen.
Fietsverkeer langs het Eindhovens Kanaal wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid via de Brandevoort en Kaldersedijk.

Bron: gemeente Helmond

2 Jongens (15) betrapt bij ingooien van ruit bij school
De politie heeft vrijdagavond rond een 23.15 uur een 15-jarige Helmonder aangehouden op het Korhoenderhof. Een tweede 15-jarige Helmonder werd rond 0.25 uur aangehouden op het politiebureau aan de Kasteeltraverse. Een getuige betrapte het tweetal toen zij op het Korhoenderhof een ruit ingooiden van een schoolgebouw. De man wist één van de jongens vast te pakken en waarschuwde de politie. Die kon de jongen even later aanhouden. De tweede verdachte meldde zichzelf later op het politiebureau. Tegen hen is proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Brillendief dankzij getuige snel gepakt
De politie heeft zaterdagmorgen rond 11.25 uur een 47-jarige man aangehouden in zijn woning in het centrum. Op vrijdagavond werd rond 23.35 uur bij Gelling Optiek aan de Hoofdstraat een ruit ingeslagen en een aantal dure zonnebrillen meegenomen. Een oplettende getuige had rond dat tijdstip een auto met geopende achterklep zien staan en het kenteken genoteerd. Zij had dit gemeld bij de politie. Aan de hand van het kenteken kon de dader snel opgespoord worden. In zijn woning werden de gestolen brillen aangetroffen. De man is in verzekering gesteld voor verder onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Drietal voor mishandeling gearresteerd
De politie heeft maandag drie personen aangehouden naar aanleiding van een vechtpartij op 16 augustus op de Middenloop.
Het gaat om een vrouw van 24 jaar uit Helmond, een 26-jarige man uit Helmond en een man van 28 jaar uit Asten. Het drietal kreeg het die nacht rond 2.45 uur aan de stok met vier jongeren. Er vielen over een weer klappen waarna de politie werd gewaarschuwd. Later hebben de betrokkenen bij de vechtpartij aangifte gedaan, waarop de recherche een onderzoek is begonnen. Het drietal dat maandag is aangehouden, is in verzekering gesteld voor verder onderzoek. De politie sluit niet uit dat er meer mensen aangehouden gaan worden.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Wegwerkzaamheden Aarle-Rixtelseweg
De Aarle-Rixtelseweg is van maandag 5 oktober tot en met woensdag 21 oktober afgesloten voor alle verkeer vanaf de eerste kruising Grote Overbrug en het Verliefd Laantje tot de gemeentegrens met Laarbeek. De reden is dat er nieuwe asfalt wordt aangebracht en een drempel wordt aangelegd op het kruispunt met de parallelweg Aarle-Rixtelseweg.
Doorgaand verkeer van en naar Aarle-Rixtel wordt omgeleid via de Kanaaldijk Noord West. Dit wordt aangegeven met de gebruikelijke gele borden. Mochten de werkzaamheden langer duren, dan wel voortvarender verlopen dan gepland, dan zal de Aarle-Rixtelseweg langer of korter afgesloten zijn.

Bron: gemeente Helmond

3 Mannen mishandelen elkaar
In Hoogeloon heeft de politie in de nacht van dinsdag op woensdag rond 3.30 uur een 35-jarige man uit Helmond, een 35-jarige man uit Heusden Zolder (België) en een 25-jarige man (woonplaats onbekend) aangehouden in een pand aan de Hoofdstraat. De twee 35-jarige mannen zouden hier de 25-jarige man hebben mishandeld bij een ruzie. De 25-jarige man zou op zijn beurt de 35-jarige Belgische man hebben mishandeld. Bij de vechtpartij werden een stok en een wielmoersleutel gebruikt. Alle drie de verdachten, bekenden van elkaar, zijn in het ziekenhuis aan hun verwondingen behandeld en daarna overgebracht naar het politiebureau. De stok en de wielmoersleutel zijn in beslag genomen. De politie onderzoekt de aanleiding van de vechtpartij.

Slingerende dronken bestuurder met 'n promillage van 2,7 aangehouden
De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag om 2.45 uur een 45-jarige man uit Helmond aangehouden op de Anjerstraat. Surveillerende agenten zagen de man op de Burgemeester van Houtlaan in een personenauto slingerend over de weg rijden. Bij een controle bleek hij gedronken te hebben. Hij blies ruim 2,70 promille. De politie heeft zijn rijbewijs ingenomen en proces-verbaal opgemaakt. De bestuurder is na verhoor in vrijheid gesteld.

Man gepakt voor heling van fiets
Dinsdagmiddag heeft de politie rond 17.45 uur op de Heistraat een 42-jarige Helmonder aangehouden. De politie zag de verdachte fietsen op een redelijk nieuwe fiets die overgespoten was. Bij controle bleek het framenummer te zijn weggeslepen en het vaste slot was open gezaagd. Hierop is hij meegenomen naar het politiebureau. Hier is proces-verbaal opgemaakt. De man bleek ook nog een boete van €50,- open te hebben staan. Deze heeft hij op het bureau betaald.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Schoonmaak van Atlant Groep naar IBN-facilitair
De schoonmaakactiviteit van de Atlant Groep wordt met ingang van 1 oktober a.s. overgedragen aan IBN-facilitair, een multiservice facilitaire dienstverlener in noordoost Brabant. Gisteren werd in Helmond het contract ondertekend. De circa 80 betrokken personeelsleden gaan via een detacheringsconstructie aan de slag bij IBN-facilitair. Ook de klantenportefeuille voor schoonmaakactiviteiten wordt overgedragen. IBN-facilitair stelt een tiental leerwerkplekken beschikbaar voor de doelgroep van de Atlant Groep.
Reden voor de Atlant Groep om deze activiteit af te stoten is dat deze niet past bij de strategische keuze om arbeidsbeperkten en langdurig werklozen nadrukkelijk dichter bij de arbeidsmarkt te brengen. Om dat te bereiken focust de organisatie op het begeleiden van haar doelgroepen naar de arbeidsmarkt via begeleid werken, detachering en re-integratie. In de afgelopen jaren werden daarom via soortgelijke overeenkomsten onder andere al de metaalactiviteit, poedercoating, electro-assemblage en grafische eindafwerking overgedragen aan externe partijen.
De overname van de schoonmaakwerkzaamheden van de Atlant Groep past goed in het totaalpakket van facilitaire dienstverlening bij IBN-facilitair. Bij hen zijn ruim 1300 medewerkers actief in werkzaamheden op het gebied van schoonmaak, catering en openbare ruimte. Voor de regionale activiteiten zal een kantoor gevestigd worden in Helmond.

Bron: Atlant Groep

Winkeldieven aangehouden
Woensdagavond rond 18.00 uur kreeg de politie een melding van een winkeldiefstal bij een kledingwinkel aan de Markt. De agenten zagen een man die voldeed aan het signalement hun kant op lopen met de gestolen goederen in zijn handen. De 31-jarige man gaf de agenten toestemming om zijn woning te betreden. Hier zagen de agenten een tweede man, een 39-jarige man uit Helmond, en nog meer gestolen goederen. Het signalement van de tweede verdachten kwam overeen met de man in de woning. Beiden werden aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. In totaal was voor enkele honderden euro's aan kleding weggenomen.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Automobilist met vervalst rijbewijs en softdrugs gearresteerd
De politie heeft donderdagavond rond 21.45 uur een man van 20 jaar uit Helmond aangehouden op de Willem Prinzenstraat. Surveillerende agenten controleerden de man toen hij in zijn auto achteruit de straat inreed. Hij had een vervalst rijbewijs bij zich en bleek zelf geen rijbewijs te hebben. In de wagen lag een tas met een hoeveelheid hennep en hasj. De Helmonder is aangehouden en ingesloten voor verder onderzoek.

Politie pakt inbreker op
De politie heeft vrijdagmorgen rond 2.10 uur een 44-jarige Helmonder aangehouden op de Watermolenwal. Wat eerder kreeg de politie de melding dat daar in een leegstaand pand werd ingebroken. Toen de politie arriveerde bleek er niemand meer in het pand aanwezig. Wel vonden de agenten een aantal elektriciteitskabels die los waren getrokken en apart waren gelegd. Het pand werd daarna in de gaten gehouden door agenten en wat later kwam de inbreker terug. Hij is aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Nieuwe verlichting onderzijde Kasteel-Traverse voor het eerst aan
De gehele onderkant van de Traverse staat 's avonds in een lichtblauwe verlichting. Daarnaast heeft de traforuimte een rode gloed gekregen die uitdrukking geeft aan de elektrische spanning die er wordt omgezet. Lichtkunstenaar Har Hollands -bekend van het viaduct over de A67 bij de Philips High Tech Campus en het lichtplan voor de piramide van Gizeh- is de trotse ontwerper van dit lichtplan.
De opdracht aan Har Hollands was tweeledig. De verlichting moest een bijzondere sfeer onder de Kasteel-Traverse creëren terwijl ook aan de sociale veiligheidseisen van het politiekeurmerk voldaan moest worden. Hollands is hier uitstekend in geslaagd. Daarnaast kan de hele lichtinstallatie zo worden geprogrammeerd dat de onderzijde van de Kasteel-Traverse bij speciale evenementen, zoals bijvoorbeeld Koninginnedag en Oud & Nieuw, speciaal aangelicht kan worden. Een voorproefje hiervan is gegeven bij de Kasteeltuinconcerten van dit jaar toen de bezoekers vanuit de kasteeltuin konden kijken naar een kleurrijk lichtspel onder de Kasteel-Traverse. De komende weken is er nog sprake van een testperiode om het licht technisch nog verder te verfijnen. Daarna wordt het statische licht omgezet naar een dynamisch geheel.
Met het project Kwaliteitsimpuls Traverse krijgt zowel de Kasteel-Traverse als de kasteeltuin een fikse opknapbeurt. Dit is mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Doel is om het centrum van Helmond nog aantrekkelijker te maken.
Het project kent in totaal drie fasen:
1. Het eerste onderdeel om de onderkant te verbeteren, is nu geheel afgerond. De onderkant van de Traverse is lichter en opener geworden, waardoor een betere verbinding ontstaat tussen het kasteel en het centrum.
2. Het opnieuw inrichten van het noordelijke deel van de kasteeltuin is ook klaar. De oude parkeerplaatsen tussen de tuin en de Kasteel-Traverse zijn komen te vervallen. De nieuwe parkeerplaatsen zijn aan de rand van de kasteeltuin bij het kanaal aangelegd.
3. Als laatste ondergaat de bovenkant van de Traverse een flinke verbeterslag. Deze fase wordt in 2010 afgerond.

Bron: gemeente Helmond

Verwarde man belt met oneerbare voorstellen aan
De politie heeft zaterdagmiddag omstreeks 12.55 uur op de Frans van Bommelstraat een 21-jarige Helmonder aangehouden. Even daarvoor had de man bij verschillende woningen in een flatgebouw aangebeld. Vervolgens zou hij aan de bewoners oneerbare voortellen hebben gedaan. Ook zou hij geld inzamelen voor een goed doel. De man is meegenomen naar het politiebureau en daar is tegen hem proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Politie arresteert opnieuw drietal voor mishandeling
De politie heeft maandagochtend rond 7.15 uur een 26-jarige man en een 22-jarige vrouw aangehouden in hun woning in Helmond Oost. Rond 7.45 uur werd een 26-jarige Helmonder aangehouden op het politiebureau aan de Kasteeltraverse. Het drietal wordt verdacht van betrokkenheid bij een vechtpartij op 16 augustus op de Middenloop. Daarvoor werden vorige week ook al drie personen aangehouden ( zie hier). De twee mannen zijn in verzekering gesteld voor verder onderzoek. De vrouw is na verhoor heen gezonden.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

13-Jarige meisje geslagen en verwond door 4 meisjes
De politie heeft dinsdagochtend tussen 7.00 en 8.00 uur vier Helmondse meisjes (2 van 15 jaar, de leeftijd van de andere twee is nog onbekend) in hun woning aangehouden.
Zij worden verdacht van openlijke geweldpleging gepleegd op 1 oktober op het Sjef de Kimpepad in Helmond Oost. Daar werd toen rond 16.00 uur een 13-jarig Helmonds meisje op haar fiets door de verdachten meerdere malen geslagen. Hierbij liep zij lichte verwondingen op waarna ze voor behandeling naar een ziekenhuis moest. Het slachtoffer en de verdachten zijn bekenden van elkaar. De meisjes zijn ingesloten voor verder onderzoek.

Helmonder veroorzaakt gewonde bij aanrijding in Eindhoven
Bij een aanrijding dinsdagochtend rond 9.00 uur op de Locatellistraat is een 36-jarige Eindhovense gewond geraakt. Dit gebeurde toen zij daar in aanrijding kwam met een 41-jarige automobilist uit Helmond. Deze reed in de richting van de Karel de Grotelaan toen hij plotseling met één van zijn wielen een stoeprand raakte. Hierdoor had hij zijn auto niet meer onder controle en reed tegen de auto van de 36-jarige die uit tegenovergestelde richting reed. De vrouw is voor behandeling aan haar verwondingen overgebracht naar een ziekenhuis.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Van diefstal met geweld verdachte man gepakt
De politie heeft dinsdag rond 8.00 uur in zijn woning in Helmond Centrum een 33-jarige man aangehouden. Hij werd daar buiten heterdaad aangehouden als verdacht van diefstal met bedreiging gepleegd op 4 september op de Frans Halslaan. Daar werden toen twee jongens van 14 en 18 jaar oud door een man bedreigd. Bij die bedreiging werd ook nog een fiets van het tweetal ontvreemd. Na onderzoek door de politie kon de verdachte worden aangehouden.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Autodief opgepakt
In de nacht van dinsdag op woensdag heeft de politie rond 4.45 uur op de Kortenaertstraat een 37-jarige man uit Mierlo aangehouden.
De politie kreeg de melding dat de verdachte op de Wallsteyndreef zojuist een auto had gestolen. Op de Straakvense Boschdijk zag de politie de man in de gestolen auto rijden. Op de Kortenaertstraat kon de man worden aangehouden. Hij is meegenomen naar het bureau waar hij voor onderzoek is ingesloten. Het voertuig is in beslag genomen.

'Man' gearresteerd voor mishandeling
De politie heeft dinsdagmiddag omstreeks 15.00 uur op het politiebureau in Helmond Centrum een 43-jarige Helmonder aangehouden.
Hij wordt ervan verdacht zaterdag 3 oktober in haar woning een 58-jarige vrouw uit Helmond geslagen te hebben. Tevens zou hij daar de telefoon van zijn 35-jarige ex-vriendin uit Helmond uit haar handen hebben gepakt en mee hebben genomen. De verdachte meldde zichzelf op het politiebureau. Er is proces-verbaal tegen hem opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Waarom staat het woord Man in bovenstaand bericht tussen aanhalingstekens?

Zal wel iets te maken hebben met dat "echte mannen" geen vrouwen slaan, of zoiets.

@Ad
Ja, dat dacht ik ook al. Maar ik denk ook dat De Weblog objectief moet berichten, en dus het woord Man niet tussen aanhalingstekens moet zetten. Dat is op de site van de politie ook niet gedaan.

Even offtopic kan deze weblog niet een heel stuk worden ingekort ?
Het is wel erg lang scrollen voor je beneden bent.

Misschien de berichtjes die ouder dan 14 dagen zijn deleten is maar een idee ;)

@Antonio,
Over een maandje of 3 zal dit log wel afgesloten worden en een nieuwe worden begonnen.
Maar het klopt wel dat er inmiddels ook veel Oud Helmonds Nieuws 2009 bij staat.

@Noud (op 7-10-09 om 16.51 & 23.21 uur) en Ad (om 17.57 uur):
De verklaring die Ad gaf voor die aanhalingstekens is inderdaad de juiste. Bezien vanuit de objectiviteit kan dat voortaan wellicht beter achterwege gelaten worden.

@Antonio:
Zo off topic is je reactie hier niet, we krijgen wel vaker dergelijke vragen. Scrollen is veel werk en niet echt nodig: met een druk op de End-knop van je toetsenbord beland je meteen bij de laatste reactie van dit log.
Wat betreft je verwijderidee: wij zullen nooit reacties verwijderen tenzij het spam, off topic of vuiligheid is.

6 Meisjes (14-16) slaan en schoppen 38-jarige Helmondse
De politie heeft woensdagmiddag rond 15.35 uur op de Kanaaldijk Zuid West zes Helmondse meisjes aangehouden in de leeftijd van 14 tot en met 16 jaar oud.
Dit gebeurde nadat kort daarvoor een 38-jarige Helmondse op de Smalle Haven door de zes verdachten belaagd was. Het slachtoffer liep daar met een familielid en werd zonder enige aanleiding geslagen en geschopt door de verdachten die op een fiets haar passeerden. Na de mishandeling heeft het slachtoffer de politie gebeld die de zes even later kon aanhouden. Alle verdachten zijn na verhoor in vrijheid gesteld. Tegen hen wordt proces-verbaal opgemaakt.

Scooter kwijt na rijden zonder rijbewijs en met openstaande boete
De politie heeft woensdagmiddag rond 14.20 uur op de Wolfstraat een 39-jarige Helmonder aangehouden.
Surveillerende agenten zagen daar de man op een een scooter rijden waarna hij gecontroleerd werd. Het bleek dat hij nog een boete had open staan en dat hij reed zonder geldig rijbewijs. De Helmonder moest mee naar het politiebureau voor verhoor. De scooter is door de politie in beslag genomen. Na verhoor is hij in vrijheid gesteld. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Politie haalt dronken snorfietser zonder rijbewijs van de weg
De politie heeft donderdag rond 1.35 uur op de Hemelrijksestraat een 43-jarige snorfietser uit Helmond aangehouden. Agenten controleerden kort daarvoor hier de man op zijn snorfiets. Het bleek dat hij alcohol gedronken had. Op het politiebureau blies hij een alcoholpromillage van ruim 1,35. Uit verder onderzoek bleek dat het rijbewijs van de Helmonder in 2004 ongeldig was verklaard. De verdachte mocht na verhoor naar huis. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Fietsendief maand later aangehouden
De politie heeft donderdagochtend rond 7.20 uur in zijn woning in Helmond West een 19-jarige man buiten heterdaad aangehouden. Hij wordt verdacht van het wegnemen van een fiets op de Beukehoutstraat op 2 september rond 15.30 uur. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor waarna hij werd heengezonden. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Vrienden vluchtende wildplassers met hulp van pepperspray aangehouden
De politie heeft vrijdagochtend rond 3.15 uur twee mannen uit Erp (20 en 21) aangehouden op de Kanaaldijk Noord West. Surveillerende agenten zagen kort daarvoor twee mannen urineren tegen een gevel. Toen zij de mannen wilde bekeuren renden zij weg. De agenten, die achter het stel aan wilden gaan, werden vervolgens belemmerd door enkele vrienden van de jongens. De mannen pleegden verzet bij hun aanhoudingen. Door de agenten werd pepperspray gebruikt. De mannen zijn na verhoor met een proces-verbaal heengezonden.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Man en vrouw met veel hennep aangehouden
Bij een woning aan de Bakelsedijk is vrijdag rond 8.55 uur een 26-jarige man uit Helmond aangehouden. Bij de politie kwam een melding binnen dat mogelijk hennep aanwezig was bij de woning. Bij de woning troffen ze een man aan waarvan de kleding onder de hennepresten zat. Ook een 45-jarige Helmondse vrouw die in de woning aanwezig was werd aangehouden. Ook haar kleding zat onder de hennepresten. In de woning werden een wasmand en enkele tonnen met henneptoppen aangetroffen. Op de grond lagen hennepplanten. De planten en materialen zijn in beslag genomen en worden vernietigd. De man en vrouw zijn meegenomen naar het politiebureau en na verhoor heengezonden met een proces-verbaal.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Helmonders in Deurnes café geslagen
De politie heeft zaterdagochtend rond 2.00 uur een 21-jarige man uit Oirschot en een 20-jarige man uit Deurne aangehouden op de Molenstraat. Beide mannen worden ervan verdacht daar in een café met barkrukken te hebben geslagen. Hierbij sneuvelde een ruit in het café. Ook zouden de mannen de 22-jarige beheerder uit Helmond hebben geslagen. Hij is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. Twee getuigen, een 24-jarige man uit Deurne en een 27-jarige Helmonder, werden ook door de mannen mishandeld. De twee konden aangehouden worden door portiers. Ze zijn overgedragen aan de politie die het stel heeft ingesloten voor nader onderzoek.

Autoinbrekers aangehouden na getipt te zijn door eigenaar
De politie heeft vrijdagavond rond 22.45 uur een 33-jarige Helmonder en een 44-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden op het Wederhof. Zij worden ervan verdacht kort daarvoor daar te hebben ingebroken in een auto. De eigenaar van de auto zag dit gebeuren en belde de politie. Agenten konden de twee op basis van het doorgegeven signalement aanhouden. Bij de aanhouding pleegde de 44-jarige verdachte verzet. Ook beledigde en bedreigde hij de agenten. De verdachten zijn ingesloten voor verder onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Agent bijna aangereden door dronken automobilist na ongeluk
De politie heeft zaterdagochtend rond 1.45 uur een 43-jarige automobilist uit Helmond aangehouden op de Jan van Brabantlaan. Kort daarvoor vond een aanrijding tussen twee personenauto's plaats op de kruising Julianalaan/Aarle Rixtelseweg.
Een 43-jarige automobiliste uit Helmond verleende op deze kruising geen voorrang aan een 59-jarige automobilist uit Helmond. Een inzittende is met onbekend letsel overgebracht naar een ziekenhuis. Een agent die het verkeer stond te regelen op de kruising Jan van Brabantlaan/Warandelaan zag de verdachte in zijn auto naderen. Hij gaf een stopteken maar dit werd genegeerd door de Helmonder. Ook reed hij over de geplaatste pionnen heen. De agent moest opzij springen om een aanrijding te voorkomen. Kort daarna kon de bestuurder tot stoppen worden gedwongen. Bij controle bleek dat hij alcohol had gedronken. Op het bureau blies hij een promillage van ruim 1,40. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Hij is in verzekering gesteld voor verder onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Uitgaansgeweld: jongen van 17 slaat, bedreigt en beledigt agent
De politie heeft zondagochtend rond 3.00 uur een 17-jarige Helmonder aangehouden op de Steenweg. Hij zou kort daarvoor daar een agent hebben geslagen. De man zou boos zijn omdat hij zelf door een onbekend gebleven persoon was geslagen. Toen hij werd aangehouden, pleegde hij verzet. Ook bedreigde en beledigde hij de agent. Hij is ingesloten voor nader onderzoek.

Vriend vernielt auto van zijn vriendin
De politie heeft zondagochtend rond 1.45 uur een 41-jarige Helmonder aangehouden voor zijn woning in Helmond West. Hij zou kort daarvoor daar de auto van zijn 38-jarige vriendin vernield hebben na een ruzie. Toen agenten de verdachte aan wilden houden, pleegde hij verzet. Ook probeerde hij opnieuw de auto te vernielen. Hij is meegenomen naar het bureau en ingesloten voor nader onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Man voor zware mishandeling van Belg aangehouden
De politie heeft maandag rond 8.20 uur in zijn woning in Stratum een 27-jarige man buiten heterdaad aangehouden. Hij wordt verdacht van zware mishandeling gepleegd op maandag 5 oktober rond 16.50 uur op de Haaglaan in Helmond. Hier werd toen een 19-jarige man uit België zwaar mishandeld waarbij hij een gebroken oogkas en een gebroken neus opliep. De verdachte is voor verder onderzoek in verzekering gesteld.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

13.156 'Groene Voetstappen' ingezameld door Helmondse kinderen
Helmondse basisschoolleerlingen hebben tijdens de Week van de Vooruitgang (14 t/m 18 september) maar liefst 13.156 'Groene Voetstappen' verzameld. Dat deden zij tijdens de actie 'Groene Voetstappen'. In totaal 1.374 kinderen van vijf Helmondse basisscholen gingen in het kader van deze actie een week lang lopend, fietsend of steppend naar school. Hiermee gaven zij een statement af aan hun ouders, die kinderen steeds vaker met de auto naar school brengen.
Het doel van de actie 'Groene Voetstappen' was het verminderen van het gebruik van de auto. Voor elke autorit die werd uitgespaard werd een 'Groene Voetstap' behaald, in de vorm van een sticker. De actie was een initiatief van het Klimaatverbond Nederland.
Op donderdag 15 oktober vindt de officiële afsluiting van de actie Groene Voetstappen plaats. Wethouder Trix Houthooft neemt tussen 10.00 en 11.00 uur op Basisschool Den Bongerd - de school die de meeste Groene Voetstappen verzamelde - alle Groene Voetstappen van Helmond in ontvangst. De kinderen die aan de actie hebben deelgenomen krijgen een kleine herinnering mee: een tasje met een ballon en een gratis Railrunner en een gratis kortingkaartje van de NS voor de trein.
Het Klimaatverbond Nederland biedt alle Groene Voetstappen die in Nederland zijn verzameld aan minister Cramer van Milieu aan. Op de dag dat in Kopenhagen (Denemarken) de mondiale klimaattop begint - op maandag 7 december - vindt bij minister Cramer in Den Haag de 'kinderklimaattop' plaats. Deze 'top' vormt de landelijke afsluiting van de 'Groene Voetstappen'-actie. Elke gemeente waar Groene Voetstappen zijn verzameld mag twee leerlingen uit groep 7 of 8 van een deelnemende school afvaardigen naar deze kinderklimaattop.

Bron: gemeente Helmond

Voor zware mishandeling Belg nu ook een Helmonder gearresteerd
De politie heeft dinsdagochtend rond 6.30 uur op de Korendijk een 28-jarige Helmonder aangehouden.
Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij een mishandeling van een 19-jarige Belg op maandag 5 oktober op de Haaglaan. De man liep hierbij een gebroken oogkas en gebroken neus op. Maandagochtend werd hier al een 27-jarige Eindhovenaar voor aangehouden (zie dit bericht). De verdachte is voor onderzoek in verzekering gesteld.

De hennepkwekerij aan de Gravenstraat opgerold
De politie heeft maandagochtend omstreeks 11.45 uur in zijn woning in de Gravenstraat een 41-jarige Helmonder aangehouden.
De politie kreeg een melding dat er een ruit van de woning was vernield. Bij het opnemen van de aangifte in de woning werd door de politie een hennepkwekerij ontdekt. De ruim 250 planten en de apparatuur zijn in beslag genomen en worden vernietigd. Tegen de verdachte is proces-verbaal opgemaakt.

Jongen (16) voor wapenbezit en belediging agenten gearresteerd
De politie heeft maandagmiddag rond 16.30 uur op de Nachtegaallaan een 16-jarige jongen uit Mierlo aangehouden.
De politie kreeg de melding dat er bij een school aan de Nachtegaallaan vermoedelijk een vechtpartij aan zat te komen. Toen de politie arriveerde stonden er zowel leerlingen als niet leerlingen voor de school. Deze werden weggestuurd door de docenten en de politie. Een drietal jongens kwam aangefietst en de politie vorderde hen weg te gaan. De Mierlonaar schold hierop de agenten uit. Ze wilden de jongen aanhouden die hierop een gevechtshouding aannam en een agent wilde slaan. De jongen werd onder verzet aangehouden, waarbij een wapenstok onder zijn jas uit viel. Bij de fouillering werd een mes en pepperspray aangetroffen. Op het bureau is hij in verzekering gesteld.

Politie houdt man aan voor inbraak
Maandagmiddag heeft de politie rond 13.30 uur in zijn woning in Helmond Centrum een 38-jarige man uit Helmond aangehouden.
De verdachte werd even daarvoor overlopen bij een woninginbraak aan de Helmondselaan. Hij bedreigde de bewoner en wist vervolgens te ontsnappen met een portemonnee van de bewoner als buit. De bewoner alarmeerde de politie en gaf hierbij een signalement door. Op het Hemelrijksedijkje zag de politie de verdachte fietsen. Hij voldeed niet volledig aan het signalement maar werd toch gecontroleerd. De verdachte gaf zijn adres op aan de agenten. Vervolgens ging de politie naar de woning en zag daar de kleding binnen liggen die als signalement door was gegeven. De verdachte kwam op dat moment aanfietsen waarop hij is aangehouden. Hij is op het politiebureau voor verder onderzoek in verzekering gesteld.

Politie houdt man aan voor mishandeling
In de nacht van maandag op dinsdag heeft de politie rond 0.30 uur op de Schoolstraat een 20-jarige man uit Helmond aangehouden. De man wordt ervan verdacht even daarvoor op de Pastoor van Leeuwenstraat een 20-jarige man uit Helmond mishandeld te hebben. Op de Schoolstraat kon de man aangehouden worden. Hij is op het bureau ingesloten voor onderzoek.

Politie houdt beschonken automobilist aan
In de nacht van maandag op dinsdag heeft de politie rond 3.45 uur op de Korenwolfstraat een 45-jarige automobilist uit Helmond aangehouden. Agenten zagen de man hier midden op de weg rijden. Ook was een remlicht kapot. De politie controleerde de man. Hij bleek teveel alcohol te hebben gedronken. Op het bureau werd een promillage van ruim 1,45 vastgesteld. Het rijbewijs van de verdachte is ingevorderd en er is proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Willy, de vorige eigenaar van de coffeeshop aan de Wolfstraat, moet twee maanden de cel in en ook nog 50.000 euro boete betalen. Hij had drugs en wapens in huis. Dat heeft de rechter vanochtend bepaald. Was zojuist op de radio.

Het is zo te zien weer een druk dagje voor de politie

Man mishandelt, bedreigt en steelt van zijn 17-jarige ex
Dinsdagmorgen heeft de politie rond 9.15 uur in zijn woning in Helmond Oost een 22-jarige man aangehouden. Hij wordt ervan verdacht zijn 17-jarige ex-vriendin uit Helmond bedreigd te hebben. Ook zou hij haar mishandeld hebben en geld van haar gestolen hebben. Dit gebeurde tussen vrijdag 18 september en zaterdag 19 september op de Berkendonk in Helmond. De man is aangehouden en meegenomen naar het bureau waar hij voor onderzoek in verzekering is gesteld.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Opknapbeurt kasteeltuin voltooid
De nieuwe toegangspoort aan de kanaalzijde is al een tijdje klaar en ook de verharde lopers richting het centrum liggen er al weer een poosje. De kasteeltuin heeft de afgelopen periode een heuse metamorfose doorgemaakt. En nu heeft de hovenier de finishing touch aangebracht. Met het plaatsen van de nieuwe bloem- en plantperken rond enkele bomen is het laatste hoofdstuk van de opknapbeurt van de kasteeltuin voltooid. Het kasteel heeft met deze parkachtige inrichting het kleurrijke decor dat het verdient. Een groene oase midden in het hart van Helmond.
Doel van de opknapbeurt is om de kasteeltuin meer bij het centrum te betrekken. Ook moet de tuin een fleurige en klassieke uitstraling krijgen. De kasteeltuin moet een soort park worden waar mensen vanuit het centrum naar toe kunnen lopen om even lekker uit de drukte te zijn. De gemeente Helmond heeft om dit te bewerkstelligen verharde lopers, speelse wandelpaden, een klassieke poort, zitbanken en beplanting aangelegd.
In de perken onder de bomen zijn zowel bloembollen als vaste planten geplant. Hierdoor is er nu al een groen geheel dat in de lente en de zomer samen met de bloeiende bloemen zal uitgroeien tot een mooi kleurrijk geheel. Per boomsoort zijn andere plantencombinaties gekozen, waarbij rekening is gehouden met de eigenschappen van de betreffende boom.
Met het project Kwaliteitsimpuls Traverse krijgt zowel de Kasteel-Traverse als de kasteeltuin een fikse opknapbeurt. Dit is mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Doel is om het centrum van Helmond nog aantrekkelijker te maken.
Het project kent in totaal drie fasen:
1. Het eerste onderdeel om de onderkant te verbeteren, is nu geheel afgerond. De onderkant van de Traverse is lichter en opener geworden.
2. Het opnieuw inrichten van de kasteeltuin is ook klaar.
3. Als laatste ondergaat de bovenkant van de Traverse een flinke verbeterslag. Deze fase wordt in 2010 afgerond.

Bron: gemeente Helmond

Viertal voor straatroof gearresteerd
De politie heeft woensdag een man van 23 en twee vrouwen (18 en 25 jaar) uit Helmond aangehouden in hun woningen. Ook werd een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Het viertal wordt ervan verdacht dat zij zondagmorgen 27 september rond 6.00 uur een straatroof hebben gepleegd op de Arbergstraat in Helmond. Twee mannen uit Tiel (22 en 23 jaar oud), een 20-jarige man uit Veenendaal en een 22-jarige man uit Ochten werden daar overvallen door meerdere personen. De daders bedreigden de slachtoffer met diverse wapens. De slachtoffers moesten hun geld, sieraden en GSM's afgeven. Uitgebreid onderzoek van de politie leidde uiteindelijk tot de aanhoudingen van woensdag. Bij een zoeking in het huis van de 23-jarige Helmonder werd een vuurwapen aangetroffen en 70 gram cocaïne. Die zijn in beslag genomen. Daarop is ook zijn 20-jarige huisgenote aangehouden. Zij wordt niet verdacht van de straatroof. Alle vijf de verdachten zijn voor verder onderzoek in verzekering gesteld.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Ruim 100 fietsers bekeurd voor fietsen in het voetgangersgebied
Op woensdag 14 oktober hebben medewerkers van Stichting Stadswacht Helmond in het centrum van Helmond meer dan honderd fietsers bekeurd voor fietsen in het voetgangersgebied. Ook werden bekeuringen uitgedeeld aan mensen die hun fiets in dit gebied parkeerden, wat ook niet is toegestaan. De boetes bedragen 35 euro voor fietsen en 20 euro voor stallen in het voetgangersgebied. Een duur grapje dus.
De medewerkers van de Stadswacht zijn drie keer gedurende een uur het centrum in gegaan. Maar liefst 104 fietsers werden betrapt op fietsen in het voetgangersgebied (boete 35 euro). Dit gold ook voor drie snorfietsers (boete 40 euro), drie bromfietsers (boete 60 euro) en één motorrijder (boete 90 euro).
Naast een fietsverbod geldt er tijdens winkeltijden ook een fietsparkeerverbod in het voetgangersgebied. Tien fietsers werden op 14 oktober betrapt op stallen in dit gebied (boete 20 euro). Eén gestalde fiets waar geen berijder meer bij te bekennen was, is afgesleept. Dit rijwiel is terug te vinden op de website van de Stadswacht, http://www.stadswacht-helmond.nl en is - tegen betaling van 25 euro - weer op te halen bij het politiebureau aan de Kasteel Traverse. Op het Havenplein en de Kasteellaan geldt overigens een fietsparkeerverbod op vrijdag- en zaterdagavond van 22.00 tot 4.00 uur.
Het is nadrukkelijk verboden voor fietsers om tijdens de winkeltijden in het voetgangersgebied te rijden, behalve als de fiets aan de hand wordt meegenomen. Dit geldt ook voor snor- en bromfietsers en al helemaal voor motorrijders. Voor zowel de winkeliers als het winkelend publiek zijn de rijdende fietsers een doorn in het oog.
De gemeente wil graag dat mensen met de fiets náár het Helmondse winkelhart komen. Zij kunnen hun fiets veilig, droog én gratis stallen in een van de vier bewaakte fietsenstallingen aan de rand van het winkelcentrum: Speelhuis, Doorneind, Kasteel Traverse en Steenwegkwartier. Van daaruit is het winkelcentrum te voet prima te bereiken. Fietsen in het voetgangersgebied is dus ook helemaal niet nodig.

Bron: gemeente Helmond

Pool voor heling 8 fietsen aangehouden
De politie heeft donderdag rond 14.00 uur een 44-jarige man uit Polen aangehouden in een woning aan de Vossenstraat.
In de schuur van de woning troffen agenten acht fietsen aan die vermoedelijk afkomstig zijn van diefstal. De sloten van de fietsen waren opengebroken. De bewoner van het huis was niet aanwezig. De 44-jarige Pool is door de politie verhoord en met een proces-verbaal in vrijheid gesteld. De acht fietsen zijn in beslag genomen.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Wisseltruc helpt dronken bestuurder niet
De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag rond 2.10 uur een 32-jarige man uit Helmond aangehouden op het Fon Groffenplein. Surveillerende agenten zagen de man op de Hoofdstraat in een personenauto rijden. Toen de agenten de auto aan de kant hadden gezet voor een controle, zagen zij dat de bestuurder van plek wisselde met zijn bijrijdster. De bestuurder bleek gedronken te hebben. Hij blies ruim 1,45 promille. De politie heeft proces-verbaal opgemaakt. De bestuurder had zijn rijbewijs niet bij zich. Dit rijbewijs komt de man vandaag inleveren bij de politie.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Zakelijk conflict leidt tot mishandeling
De politie heeft vrijdag om 11.15 uur een 25-jarige man uit Echt en een man (leeftijd onbekend) uit Roermond aangehouden bij een bedrijf aan de Achterdijk.
De twee zouden daar een 27-jarige man uit Helmond, eigenaar van het bedrijf, die ochtend hebben bedreigd en mishandeld met een stok. De verdachten hadden een zakelijk conflict met het slachtoffer. Ze zijn door de politie meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

13 Blijkt ongeluksgetal voor Helmondse dief in Veghel
Donderdagmiddag werd in een supermarkt in de Stationsstraat een 34-jarige inwoner van Helmond aangehouden omdat hij had geprobeerd 13 pakken koffie te stelen. De man werd door personeel in de kraag gegrepen. Na zijn verhoor op het politiebureau werd hij weer vrijgelaten

Bron: Politie Brabant-Noord

Ongewenst vreemdeling gooit ruit in bij zijn ex
De politie heeft vrijdagavond rond 20.00 uur op de Nachtegaallaan een 40-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Hij zou eerder die avond een ruit van de woning van zijn 42-jarige ex-vriendin elders in Helmond hebben vernield. De vrouw alarmeerde de politie en agenten konden hem even later aanhouden. Op het bureau bleek de man geregistreerd te staan als ongewenst vreemdeling. Hij is daarom overgedragen aan de Vreemdelingenpolitie en ingesloten.

Man met gestolen fiets aangehouden
Vrijdagavond rond 21.10 uur is op de Veestraat een 44-jarige man uit Helmond aangehouden. Agenten troffen de man aan met een fiets waarvan ze het vermoeden hadden dat die gestolen was. De fiets bleek op 11 augustus gestolen te zijn bij het station in Helmond Centrum. De fiets is in beslag genomen. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Man bedreigt zijn vriendin met mes
Bij de woning van zijn vriendin in Helmond Centrum is zaterdagochtend rond 11.30 uur een 39-jarige Helmonder aangehouden.
Hij zou zijn 45-jarige vriendin eerder die nacht hebben bedreigd en mishandeld. Hij bedreigde haar met een mes en sloeg haar meerdere malen tegen het hoofd. De man is ingesloten voor verder onderzoek.

Politie neemt auto in beslag na rijden zonder rijbewijs
Op de Heistraat is zaterdagochtend rond 3.15 uur een 22-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Agenten zagen hem in een auto rijden over het Binderseind. De man is een bekende van de politie en reed eerder ook al zonder in het bezit te zijn van een rijbewijs. Hij heeft daar al vaker een proces-verbaal voor gekregen. Daarom werd de auto waarin hij reed in beslag genomen. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Automobilist met geweld bestolen op parkeerplaats
Zaterdagmiddag rond 16.30 uur heeft de politie in zijn woning in Helmond West een 37-jarige man aangehouden. Hij wordt er van verdacht eerder die middag een 57-jarige automobilist uit Geldrop te hebben overvallen. De automobilist stond met zijn auto op parkeerplaats Vaarle aan de A270 toen hij werd overvallen. Hij werd door de verdachte diverse malen geslagen met een ijzeren voorwerp en raakte daarbij gewond aan zijn hoofd. De verdachte ging er met zijn horloge vandoor in een auto. Het slachtoffer ging met hoge snelheid achter de man aan en alarmeerde de politie. Agenten konden de verdachte aan de hand van het kenteken en signalement even later aanhouden bij zijn woning. Hij is de cel ingegaan voor verder onderzoek. De politie is op zoek naar getuigen van deze overval. Zij kunnen contact opnemen met de Gezamenlijke recherche in Valkenswaard op 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Snorfietser en fietsster gewond bij ongeval
Zaterdagochtend tussen 0.30 en 1.15 uur zijn op de Havenweg in Aarle Rixtel een 53-jarige snorfietser uit Helmond en een 63-jarige fietsster uit Aarle Rixtel gewond geraakt. De snorfietser kwam vanuit Aarle Rixtel de Havenweg oprijden. Vanuit Helmond kwamen twee fietsers. Door nog onbekende oorzaak kwam de snorfietser op de verkeerde weghelft terecht en reed tegen de 63-jarige vrouw op de fiets aan. Zij kwamen beiden ten val. Zij zijn allebei aan onbekende verwondingen behandeld in het ziekenhuis. De man is opgenomen in het ziekenhuis, de vrouw kon na behandeling het ziekenhuis verlaten.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Samenwerking brede basisschool De Bundertjes
De besturen van de gemeente Helmond, de Stichting Woonpartners, Spring Kinderopvang en de Stichting OBS Helmond ondertekenen op woensdag 21 oktober in de Groene Campus (Suytkade) een samenwerkingsovereenkomst voor het realiseren van een z.g. brede basisschool in/bij openbare basisschool De Bundertjes.
Korte omschrijving van het project:
Woonpartners bouwt de uitbreiding van dit centrum aan de Harmoniestraat, recht tegenover de school. In de nieuwbouw worden zes leslokalen, vier werkruimten en een aantal ruimten voor de buitenschoolse opvang gerealiseerd.
Gelijktijdig investeert het bestuur van de Stichting OBS Helmond in het bestaande schoolgebouw. Tijdens een grote opknapbeurt zullen twee lokalen worden verbouwd voor de kinderopvang en de peutergroep. Verder krijgt de school er meerdere multifunctionele ruimten bij, waarbij uitgangspunt is dat het kindcentrum straks voor alle gebruikers optimale gebruiksmogelijkheden zal bieden. Na realisatie van de nieuwbouw en de verbouwing zullen de noodlokalen van De Bundertjes definitief verdwijnen. Deze nieuwe brede basisschool voor Helmond -Noord zal in het nieuwe schooljaar 2010 - 2011 van start gaan.

Bron: gemeente Helmond

Gemeentesecretaris Helmond vertrekt
Vanmiddag werd bekend dat mr. A.C.J.M. de Kroon (58), gemeentesecretaris van Helmond, uiterlijk per 1 februari 2010 vertrekt.
Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg heeft vandaag besloten hem te benoemen in de functie van secretaris/algemeen directeur van de Provincie Limburg. Hij is benoemd in de vacature die ontstond bij het vertrek van Wim Weijnen.
Ad de Kroon is sinds 1995 werkzaam in de functie van gemeentesecretaris in de gemeente Helmond. Eerder was hij in diezelfde functie werkzaam in de gemeenten Tubbergen en Veldhoven.

Bron: gemeente Helmond

Helmondse motorrijder gewond bij verkeersongeval
Dinsdagmiddag heeft omstreeks 17.30 uur op de Kempenbaan in Veldhoven een ongeval plaatsgevonden tussen een auto en een motor. Een 34-jarige automobiliste uit Waalre reed vanuit de Meerveldhovenseweg een kruising op en sloeg hier linksaf richting de Onze Lieve Vrouwendijk. Een 27-jarige Helmondse bestuurder van een motor reed op de kruising rechtdoor. Hij reed vanuit de Locht richting de Meerveldhovenseweg. Op de kruising ontstond een aanrijding tussen de voertuigen. De Helmonder is met vermoedelijk een sleutelbeenfractuur overgebracht naar het ziekenhuis.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Nuenen: Helmondse bromfietster gewond door Helmondse automobiliste
Woensdagochtend is omstreeks 9.30 uur op de Bart de Ligtstraat een 16-jarige Helmondse bestuurster van een bromfiets gewond geraakt bij een verkeersongeval. Een 33-jarige automobiliste uit Helmond reed op de Bart de Ligtstraat richting de Vincent van Goghlaan. Het meisje reed over het fietspad richting het centrum, toen er een aanrijding tussen beiden ontstond. Het meisje raakte de linkerzijde van de auto en kwam met haar helm op de voorruit terecht. Ze is met nog onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Renovatie Uilenburcht gestart
De renovatie van de Uilenburcht in de Helmondse Binnenstad is gestart. Vanaf nu tot januari 2010 worden de bouwplannen verder uitgewerkt en vinden er sloopwerkzaamheden plaats. Vervolgens start in februari de verbouwing en naar verwachting wordt de voormalige meisjesschool medio 2010 opgeleverd.
In 2005 heeft de gemeente De Uilenburcht aangekocht en toegevoegd aan het plan Vossenberg.
De Uilenburcht (1930) is ontworpen door architect De Vries en vormt een onderdeel van de historische kern van de Binnenstad. Deze kern bestaat uit de St. Jozefkerk, de pastorie en het voormalige nonnenklooster en is destijds ontwikkeld vanuit de Rooms-katholieke wijkgedachte. Zowel de pastorie als de St. Jozefkerk zijn gerestaureerd, net als de monumentale kloostermuur naast de school en de voormalige droogloop van de zusters. De bijbehorende Jongensschool is enkele jaren geleden gerestaureerd en huisvest nu de Stadshobbywerkplaats.
Culturele bestemming
Na de oplevering gaan de kunstenaars uit de Cacaofabriek, nu tijdelijk in de Molenstraat gehuisvest, zich vestigen in het gebouw. Aan deze kunstenaars is na de brand in de cacaofabriek de bestuurlijke toezegging gedaan dat de gemeente zich zou inspannen voor het vinden van alternatieve huisvesting. Daarnaast gaat ook Variétéshow Jacona, nu nog in de Van Speijklaan gevestigd, vanaf 2010 ruimtes huren in de Uilenburcht.

Bron: gemeente Helmond

Geluidsoverlast veroorzakende man met veel moeite gearresteerd
De politie heeft vrijdagmorgen rond 3.30 uur een 32-jarige Helmonder aangehouden in zijn woning in het centrum. De politie ging daar kijken na een melding van geluidsoverlast. De man bleek inderdaad erg harde muziek te draaien in zijn woning. Die werd echter zachter gezet op verzoek van de agenten. Die bleven nog even in de buurt om te luisteren of de muziek niet opnieuw omhoog werd gedraaid en dat gebeurde enkele minuten later inderdaad. De agenten belden opnieuw aan en maanden de man de muziek uit te zetten. Ook werd een proces-verbaal uitgeschreven. Daarop werd de man agressief en beledigde, bedreigde en duwde de agenten. Toen de agenten de man wilden aanhouden probeerde hij hen te slaan. Nadat de man was aangehouden werd in de woning een droogrek met henneptoppen aangetroffen. Die zijn in beslag genomen. De man is meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Singaporees bedrijf investeert 3 miljoen in onderzoeksprogramma in Helmond
Het Singaporeese bedrijf Hyflux gaat samenwerken met STW op het gebied van membraan- en scheidingstechnologie.
In totaal zal 3 miljoen euro worden geïnvesteerd in het onderzoeksprogramma, dat haar thuisbasis zal hebben in Helmond en acht onderzoeksplaatsen oplevert.
Dat heeft minister Van der Hoeven van Economische Zaken laten weten na een bezoek aan de ontziltingsinstallatie van Hyflux in Singapore. Tijdens haar bezoek werden de 'confirmation letters' tussen Hyflux en STW getekend. Van der Hoeven brengt dezer dagen samen met het Innovatieplatform en premier Balkenende een bezoek aan Singapore om de ervaringen uit te wisselen op het gebied van innovatie, waarbij de watersector één van de aandachtsgebieden is.
Hyflux is een beursgenoteerde Singaporeese onderneming die waterbehandelingssystemen verkoopt in Azië. Technologiestichting STW realiseert kennisoverdracht tussen technische wetenschappen en gebruikers. Daartoe brengt STW onderzoekers en potentiële gebruikers bij elkaar en financiert ze hoogwaardig technisch-wetenschappelijk onderzoek.
De samenwerking richt zich op onderzoek naar een technologische doorbraak in membraan scheidingstechnologieën voor toepassingen onder hoge pH waarden, temperatuur en druk. Minister van der Hoeven is enthousiast over het gezamenlijke onderzoeksprogramma: "Er is momenteel een grote behoefte aan membraan scheidingstechnologieën die de kostbare en energievretende traditionele ontziltingsprocessen kunnen vervangen. Als die alternatieven breed toepasbaar worden gemaakt, ligt er een hele grote markt open. Het feit dat de basis in Nederland komt te liggen geeft de vooraanstaande positie van ons land op deze technologie weer eens aan en opent nieuwe mogelijkheden voor de toekomst", aldus de minister.

Bron: Ministerie van Economische Zaken

Vluchtende bestuurder van onverzekerde crossmotor aangehouden
De politie heeft vrijdagmiddag rond 12.45 uur een man van 23 jaar uit Helmond betrapt op het rijden zonder juist rijbewijs. Surveillerende agenten zagen hem op de Dennerode op een crossmotor zonder kentekenplaat rijden. Toen ze hem wilden laten stoppen, ging hij er vandoor. Op een bospaadje ging hij met de motor onderuit, waarna de agenten hem konden aanhouden. Uit onderzoek bleek dat hij geen juist rijbewijs had en dat de motor niet was verzekerd. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt waarna hij is heengezonden. De motor is in beslag genomen.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

12 en 14 jarigen stelen koper uit slooppanden
De politie heeft zondagmiddag rond 17.10 uur op de Van Den Dungenstraat drie Helmondse jongens van 14 (2x) en één van 12 aangehouden.
Dit gebeurde nadat een getuige hier drie jongens betrapten toen zij enkele slooppanden binnen gingen. De politie trof even later de drie jongens in de leegstaande huizen aan. Zij probeerden daar koperen leidingen weg te halen. Ze zijn naar het politiebureau gebracht, na verhoor mochten de drie jongens naar huis.

Politie pakt 1 vluchtende winkelinbreker
De politie heeft maandag rond 4.15 uur op de Bruinvisstraat een 21-jarige Utrechtenaar aangehouden.
Dit gebeurde nadat de politie een melding kreeg van een inbraakalarm aan de Walvisstraat. Ter plaatse zagen surveillerende agenten twee mannen van het dak springen waarop beiden de benen namen. Eén van hen, de 21-jarige verdachte kon in de directe nabijheid aangehouden worden. In de buurt van de winkel werd door de politie een bivakmuts aangetroffen die is veilig gesteld voor verder onderzoek. De andere verdachte wist te ontkomen. De man uit Utrecht is ingesloten en in verzekering gesteld voor verder onderzoek.

Helmondse in Eindhoven aangehouden voor vernieling autoruit van ex
De politie heeft zondag rond 15.20 uur op de Vivaldistraat in Eindhoven een 20-jarige Helmondse gehouden. Rond die tijd belde een 28-jarige Helmonder naar de politie omdat zijn ex-vriendin die middag zijn autoruit vernield zou hebben. Dit zou zijn gebeurd tijdens een autorit waarbij de twee onenigheid hadden gekregen. De vrouw is vervolgens aangehouden voor vernieling en overgebracht naar het politiebureau. Na verhoor is zij in vrijheid gesteld, tegen haar wordt proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Derde fietsendief gepakt
De politie heeft maandag rond 10.10 uur op de Tournooistraat een 20-jarige Helmonder buiten heterdaad aangehouden. Hij wordt verdacht van fietsendiefstal op 20 juli aan de Hoofdstraat in Helmond. Eerder, op 21 en 22 oktober werden voor dit feit al een 19 en een 24-jarige Helmonder aangehouden. De 20-jarige verdachte is ingesloten voor verder onderzoek.

Politie vordert rijbewijs in van automobilist
De politie heeft zondag rond 21.00 uur op de Honoriusstraat een 27-jarige automobilist uit Deurne aangehouden. Surveillerende agenten zagen daar de bestuurder rijden waarop hij gecontroleerd werd. Het bleek dat de man alcohol gedronken had. Op het politiebureau blies hij een alcoholpromillage van ruim 3,0. Het rijbewijs van de verdachte is om die reden ingevorderd. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Man slaat ouders van zijn ex na binnendringen woning
De politie heeft maandagavond omstreeks 19.45 uur op het politiebureau aan de Kasteel Traverse een 22-jarige Helmonder aangehouden.
De man meldde zichzelf op het bureau op verzoek van de politie. Even daarvoor stond de man aan de voordeur van zijn 20-jarige ex-vriendin in Helmond Centrum. Haar 36-jarige stiefvader deed de deur open en vertelde hem te vertrekken. Hierop vernielde de verdachte een ruit van de deur en drong de woning binnen. Hij sloeg de man meerdere malen. De 44-jarige moeder van het meisje kwam kijken en ook zij werd geslagen door de verdachte. Vervolgens ging hij ervandoor. Nadat de politie contact op had genomen met de verdachte, meldde hij zichzelf op het bureau. Hij is voor verder onderzoek in verzekering gesteld.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Helmonder dankzij DNA gearresteerd voor inbraken en vernielingen
Maandagmiddag heeft de politie rond 16.15 uur op de Vestdijk in Eindhoven een 37-jarige Helmonder aangehouden. De man stond in een portiek waarop de politie hem controleerde. Hij bleek gezocht te worden door de politie voor meerdere bedrijfsinbraken en een vernieling in Eindhoven en Best. Deze werden gepleegd tussen maart 2006 en januari 2008. Door DNA kwam de politie de verdachte op het spoor. De verdachte is meegenomen naar het bureau waar hij voor onderzoek in verzekering is gesteld.

2 Helmonders gearresteerd voor molesteren voetbaltoeschouwer
De politie heeft maandagmorgen rond 9.15 uur in zijn woning in Helmond Centrum een 25-jarige man aangehouden. Dinsdagmorgen werd rond 9.00 uur op het politiebureau aan de Kasteel Traverse een 25-jarige Helmonder aangehouden. Het tweetal wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij een mishandeling van een 18-jarige man uit Ommel die 11 oktober plaatsvond aan de Kluisstraat.
De 18-jarige man werd tijdens een voetbalwedstrijd rond 13.30 uur op een terrein aan de Kluisstraat meerdere malen geslagen. De man uit Ommel zat daar als toeschouwer op de tribune, de verdachte (woonplaats onbekend) die eerder op dezelfde dag werd aangehouden speelde op dat moment een wedstrijd. Tijdens een onderbreking van de wedstrijd, na een overtreding, kwam de voetballer op het slachtoffer af waarna de mishandeling plaats vond.
Het nu aangehouden Helmondse tweetal is voor onderzoek in verzekering gesteld.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Automobilist gearresteerd voor bezit pepperspray
De politie heeft dinsdagochtend rond 11.00 uur op de Kortenaerstraat een 52-jarige automobilist uit Kerkdriel aangehouden.
Tijdens een controle kon de bestuurder zich niet legitimeren. In het voertuig werd een busje pepperspray aangetroffen. De man is meegenomen naar het bureau waar proces-verbaal tegen hem is opgemaakt. De pepperspray is in beslag genomen.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

2 Man aangehouden voor afsteken van vuurwerk in De Braak
De politie heeft dinsdagavond rond 21.30 uur een 19-jarige man uit Hendrik-Ido-Ambacht en een 18-jarige man uit Alblasserdam aangehouden bij het voetbalstadion van Helmond Sport aan de Bakelsedijk. De twee mannen hadden tijdens een voetbalwedstrijd in het stadion vuurwerk afgestoken. Medewerkers van de voetbalclub waarschuwden de politie. Die heeft de mannen aangehouden en na verhoor in vrijheid gesteld. Ook is proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Helmonder (17) voor overval Somerense juwelier aangehouden
De politie heeft dinsdagavond drie verdachten van de overval op een juwelier in Someren aangehouden. Dinsdagochtend rond 10.15 uur vond een gewapende overval plaats bij een juwelier aan de Kanaalstraat. Drie mannen drongen de zaak binnen en bedreigden de eigenaar met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp. De daders gingen er met een onbekend aantal sieraden vandoor.
Het gaat om een 19-jarige man uit het Belgische Bree, een 17-jarige jongen uit Helmond en een man van 19 jaar uit Weert. Ze werden rond 19.15 uur opgepakt op de Middelstestraat in Weert. De recherche kwam de verdachten op het spoor dankzij informatie van getuigen en informatie van de politie Limburg-Noord. Toen de mannen werden opgepakt, hadden ze een deel van de buit van de overval bij zich. Ze zijn in verzekering gesteld voor verder onderzoek. De politie sluit niet uit dat er meer verdachten worden aangehouden. Het was de tweede keer in korte tijd dat de juwelier in Someren werd overvallen. Het ziet er naar uit dat de twee overvallen niets met elkaar te maken hebben.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

De politie heeft woensdagavond een man aangehouden na de vondst van een dode in een woning in Helmond. De politie kreeg rond kwart voor acht een melding dat iemand in een woning aan de Dasstraat van de trap was gevallen. Bij aankomst ontdekte de politie de dode onderaan de trap.

De politie gaat uit van een misdrijf. Het slachtoffer was volgens een politiewoordvoerster in ieder geval mishandeld, al staat nog niet vast dat dat de doodsoorzaak is. Over de identiteit van het slachtoffer en de arrestant kon de politie nog niks zeggen.

Formulierenbrigade Helmond gaat van start
Formulierenbrigade Helmond helpt mensen beter op weg naar regelingen waar ze recht op hebben.
De Formulierenbrigade gaat maandag 2 november officieel van start in wijkhuis 't Patronaat aan de 2e Haagstraat in Helmond. Tevens gaat dan de website 'Berekenuwrecht' online. Wethouder Yeyden opent de informatieve en interactieve bijeenkomst die van 15.00 tot 17.00 uur duurt. Tijdens de middag vindt ook de convenantondertekening plaats tussen de betrokken partijen.
Via de Formulierenbrigade krijgen inwoners in Helmond ondersteuning bij het invullen van hun formulieren en thuisadministratie. En dat kan burgers allerlei voordelen opleveren. In de praktijk blijkt dat nog te veel mensen de weg niet vinden naar regelingen en voorzieningen waar ze wel recht op hebben. De Formulierenbrigade is een samenwerkingsverband van de LEV groep, Stichting Welzijn Ouderen Helmond, Stichting Welzijn Helmond, ROC ter AA en Gemeente Helmond.

Bron: gemeente Helmond

Eerste deelauto in Helmond
Autodelen kan veel euro's schelen... Onder dit motto gaat op maandag 2 november aanstaande in Helmond een nieuw fenomeen van start op gebied van verkeer en vervoer. Mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen de gemeente, woningcorporatie en Greenwheels.
Om 13.00 uur klinkt feestelijk het officiële startschot voor de eerste zogenaamde deelauto in Helmond. Wethouder T. Houthooft-Stockx en G. de Wilde, directeur van Woonpartners, geven dit startschot. De eerste klant rijdt vervolgens weg in deze eerste Helmondse deelauto. Deze gebeurtenis vindt plaats voor het kantoor van Woonpartners aan de Kasteel Traverse 1. Daar is ook de vaste standplaats van deze deelauto.

Bron: gemeente Helmond

Ruim 30 autoruitspiegels door 3 jongens vernield
De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag rond 1.45 uur drie jongens (17 en 18 (2x) jaar oud) uit Helmond aangehouden op de Overloop. De drie jongens zouden op hun fiets diverse spiegels van geparkeerde personenauto's hebben vernield. Dit zou gebeurd zijn op de Rivierensingel. Getuigen zagen dit en waarschuwden de politie. Aan de hand van de doorgegeven signalementen kon de politie de drie jongens opsporen. Zij stonden met hun fiets op het fietspad van de Overloop. De drie verdachten zijn aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. In totaal zouden ruim dertig personenauto's zijn vernield. De politie sluit meerdere aangiften niet uit.

Jongen (17) verzet zich hevig bij aanhouding voor brandstichting
De politie heeft donderdagavond rond 22.00 uur een 17-jarige jongen uit Leeuwarden aangehouden op het Stationsplein. De jongen had brand gesticht in het toilet van een trein en had geen geldig vervoersbewijs bij zich. Hierop is de jongen in het station aangehouden. Bij zijn aanhouding verzette hij zich hevig en beledigde de agenten. Hij is meegenomen naar het politiebureau.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Jongen (15) mishandelt leeftijdsgenoot
De politie heeft vrijdagmiddag rond 17.00 uur een 15-jarige jongen uit Helmond aangehouden op de Overloop. De jongen zou even daarvoor een andere 15-jarige jongen uit Helmond hebben geslagen. Op aanwijzingen van getuigen kon de gealarmeerde politie de dader snel aanhouden. Eenmaal op het politiebureau kwam een 14-jarige vriend van het slachtoffer informeren naar zijn situatie. Uit frustratie dat het politiebureau gesloten was sloeg hij vervolgens een ruit stuk. Daarop is ook hij aangehouden. Beide jongens zijn uiteindelijk met een proces-verbaal heengezonden.

Politie arresteert dronken bestuurder
De politie heeft zaterdagmorgen om 6.45 uur een 25-jarige man uit Weert aangehouden op de Wolfsputterbaan. Surveillerende agenten zagen de man daar rijden in een personenauto. Bij een alcoholcontrole bleek hij teveel gedronken te hebben. Daarop is de man meegenomen naar het bureau voor een nadere ademanalyse. Daar bleek hij een promillage van 1,4 te hebben. Zonder rijbewijs, maar met een proces-verbaal is de man naar huis gestuurd.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Identiteit dode man Dasstraat bekend
De identiteit van de man die woensdagavond dood werd aangetroffen in een woning aan de Dasstraat is bekend. Het gaat om een 48-jarige Helmonder. De 47-jarige Helmonder die diezelfde avond bij de woning werd aangehouden is vrijdag voorgeleid aan de Rechter Commissaris en in bewaring gesteld. De politie gaat verder met het onderzoek naar wat er die avond is gebeurd in de woning.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Inzake dode man Spoorstraat: man aangehouden die het incident meldde
Zondagmorgen rond 8.30 uur kreeg de politie de melding dat er in een woning aan de Spoorstraat een incident had plaats gevonden.
Ter plaatse troffen de agenten een dode man in de woning. De politie gaat uit van een misdrijf. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De politie doet onderzoek naar wat zich in de woning heeft afgespeeld. De persoon die het incident op het politiebureau in Helmond meldde betrof een 27-jarige Helmonder zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij is aangehouden en in verzekering gesteld voor verder onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

2 Mannen bedreigen slachtoffer 2 keer op 1 dag
De politie heeft zaterdagavond rond 23.15 uur een 25-jarige man uit Helmond en een 27-jarige man uit Geldrop aangehouden bij een woning in Helmond Centrum.
De mannen zouden daar wat eerder op de dag bij een bekende van hen, een 34-jarige Helmonder, met wie ze een conflict hadden aan de deur zijn geweest. Daarbij ontstond een ruzie en daarbij werden ook bedreigingen geuit. Uiteindelijk vertrokken de verdachten weer. Rond 23.00 uur 's avonds stonden beide mannen opnieuw voor de deur en opnieuw bedreigden ze het slachtoffer. Die waarschuwde de politie en die kon de beide verdachten snel aanhouden. Tegen hen is proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Vluchtende Helmonder gearresteerd voor vernielen auto ex-schoonvader
De politie heeft rond middernacht een 23-jarige Helmonder aangehouden op de Brouwhuisweg in Vlierden. Wat eerder kreeg de politie een melding dat een man voor een huis in Asten de auto van zijn ex-schoonvader had vernield. Vervolgens was hij er vandoor gegaan in een personenwagen. Aan de hand van het signalement zagen agenten de man later rijden op de Titanusstraat in Asten. Hij gaf echter geen gehoor aan de stoptekens die de agenten gaven. Daarop ontstond een achtervolging. Die leidde uiteindelijk naar de Brouwhuisweg waar de verdachte werd klem gereden en aangehouden. Hij is in verzekering gesteld voor verder onderzoek.

Helmonder opgepakt voor bedreiging na verzoek tot snelheidsmatiging
De politie heeft zaterdagavond om 18.10 uur een 21-jarige Helmonder aangehouden op het politiebureau aan de Kasteeltraverse. Rond 19.25 uur werd een 23-jarige man aangehouden in zijn woning in Nuenen. Eerder op de dag zouden zij een 48-jarige man in Nuenen hebben bedreigd voor zijn woning. De man was daar aan het werk in de tuin. Toen een auto met hoge snelheid voorbij reed gebaarde de man dat zij rustig moesten rijden. Daarop stopte de auto en stapten twee mannen uit en bedreigden de man verbaal. Daarna stapten ze in en reden weer weg. De politie kon ze later na onderzoek aanhouden. Beide mannen zijn meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Helmonder rijdt 80 km te hard in Nuenen
De politie heeft in de nacht van zondag op maandag rond 5.00 uur op de Gerwenseweg in Nuenen het rijbewijs ingenomen van een 29-jarige man uit Helmond. Surveillerende agenten zagen de man op deze weg met hoge snelheid in een personenauto rijden. Daarbij werden snelheden van 130 km/u gehaald. Op deze weg is 50 km/u toegestaan. De politie heeft proces-verbaal opgemaakt.

Slingerende dronken automobilist verliest rijbewijs
De politie heeft in de nacht van zondag op maandag rond 3.15 uur een 44-jarige man uit Helmond aangehouden op de Europaweg.
Een politieman zag de man in een personenauto slingerend over deze weg rijden. Hij bleek gedronken te hebben en blies ruim 1,90 promille. De politie heeft zijn rijbewijs ingenomen en proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Identiteit dode man Spoorstraat bekend
De identiteit van de man die zondagmorgen dood werd aangetroffen in een woning aan de Spoorstraat is bekend.
Het gaat om de 28-jarige bewoner. De politie gaat verder met het onderzoek naar wat er in de woning is gebeurd. Er werken momenteel zo'n 20 rechercheurs aan de zaak.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Fietsendief/veelpleger opgepakt
De politie heeft maandag rond 20.30 uur in het politiebureau aan de Mathildelaan in Eindhoven een 29-jarige Helmonder aangehouden.
Dit gebeurde nadat een getuige op de Tournooistraat in Helmond een man had gezien die vermoedelijk een gestolen fiets bij zich had. Ter plaatse controleerden agenten vervolgens de man met de fiets. Hij kon zich niet legitimeren waarna hij meegenomen werd naar het politiebureau. Daar bleek uit onderzoek dat de fiets van diefstal afkomstig was waarna hij aangehouden werd. De verdachte is een bekende veelpleger. Hij is voor verder onderzoek in verzekering gesteld. De fiets was eerder die dag weggehaald bij het station, deze is inmiddels weer terug bij de rechtmatige eigenaar.

Politie treft hennepkwekerijen aan in vrachtwagens
De politie heeft maandagmiddag rond 13.45 uur in vier vrachtwagens hennepkwekerijen aangetroffen. De wagens werden door de politie in een hal aan de Zuiddijk opgemerkt. De stroom die nodig was voor de hennepkwekerij was illegaal afgetapt van het pand. In totaal zijn in alle auto's ruim 500 hennepplanten aangetroffen. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Nieuwe bomen op de Noord- en Zuid-Koninginnewal
Op maandag 9 en dinsdag 10 november start de gemeente met het aanplanten van nieuwe bomen op de Noord- en Zuid-Koninginnewal. Dit werk volgt op de werkzaamheden die eerder dit jaar zijn uitgevoerd.
In de groenstroken worden in totaal 28 nieuwe bomen (platanen) geplant. De bomen zijn bij aanplant circa 8 meter hoog. Een week later worden de groenblijvende hagen (hulsten) geplant. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat de weg op 8 en 9 november wordt afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid.

Bron: gemeente Helmond

Aanpassen bushaltes: tweede fase van start
De gemeente Helmond gaat vanaf maandag 9 november weer een aantal bushaltes aanpassen. De haltes worden verhoogd, zodat ouderen en minder validen, maar ook mensen met kinderwagens of veel bagage, een betere toegang krijgen tot de stads- en streekbussen. De modernste lijnbussen zijn inmiddels - door busmaatschappij Hermes - zo ingericht dat ze precies afgestemd zijn op de verhoogde haltes. Zo wordt gelijkvloers instappen mogelijk.
Het aanpassen van de bushaltes in Helmond wordt verspreid over drie jaar uitgevoerd. Dit najaar is de tweede fase aan de beurt. De volgende haltes worden verhoogd: Oostende, ter hoogte van het ROC Ter Aa, (1 halte), President Rooseveltlaan, tegenover het Elkerliek Ziekenhuis (halte wordt verplaatst richting Warandelaan), Binderseind, ter hoogte van huisnummer 29 (1), Rembrandtlaan (2), Zeppelinstraat, nabij Straakvense Bosdijk (2), Burgemeester van Houtlaan, ter hoogte van huisnummer 99 en 110 (2), Azalealaan (5), Piet Heijnstraat, ter hoogte van huisnummer 31 (1), Trompstraat, ter hoogte van huisnummer 12 (1) en Van Speijklaan ter hoogte van huisnummer 1 en 61 (4).
Voor het aanpassen van de halte aan Oostende, ter hoogte van het ROC Ter Aa, wordt de parallelweg afgesloten. Voor de verhoging van de overige bushaltes is het afsluiten van wegen niet noodzakelijk.
In het voorjaar heeft de gemeente Helmond al een aantal bushaltes in Helmond aangepast, onder anderen aan de Hoofdstraat (2), bij het Elkerliek Ziekenhuis, Kasteel Traverse (2) en de Dorpsstraat.

Bron: gemeente Helmond

Zinkassen in de tuin of op het erf: laat ze nu opruimen
Voor particulieren is het nu de kans om zinkassen, ook wel sintels genoemd, te laten opruimen. Helmonders kunnen namelijk 80% van de verwijderingskosten van zinkassen op het eigen perceel terug krijgen. Dit maakt onderdeel uit van een project dat de gemeente Helmond samen met Actief Bodembeheer de Kempen (ABdK) uitvoert. Een aanvraagformulier voor een gratis bodemonderzoek is te downloaden via http://www.abdk.nl.
Mensen kunnen zelf nagaan of er een vergrootte kans is dat er zinkassen op het perceel liggen. Zinkassen werden tot circa 1975 veelvuldig gebruikt als verharding en zijn vaak nog zichtbaar langs wegen en op opritten van (voormalige) boerderijen. Ze zijn bruin / zwart van kleur en hebben een brokkelige structuur. Ook kunnen zinkassen in verpulverde vorm in de bodem voorkomen. Foto's van zinkassen zijn te vinden op http://www.abdk.nl.
Zinkerts werd tot halverwege de jaren 1970 verhit tot 1200 á 1400 graden om het zink van het erts te scheiden. Na de verbranding bleven er assen over, ook wel slakken of sintels genoemd. Deze zinkassen hadden een stevige structuur en werden gebruikt als funderingsmateriaal. Ze konden gratis worden afgehaald bij zinkfabrieken in Budel en in België in onder andere in Balen/Lommel, Overpelt en Olen. Stevig, gratis en nog een bijkomend voordeel: er groeide geen onkruid op. Reden genoeg voor particulieren en gemeenten om de zinkassen te gebruiken voor de fundering van wegen, paden en erven.
Pas in de jaren 1980 werd duidelijk dat het wegblijven van onkruid op de zinkassen ook een tegenkant had: zinkassen hebben een zwaar verontreinigd effect. Er zitten zware metalen in zoals cadmium, zink, koper, arseen en lood. Deze metalen tasten de groei aan van bomen en struiken, ze worden opgenomen door de gewassen die erop worden geteeld, ze veroorzaken groeistoornissen bij micro-organismes en ze kunnen bij veelvuldige opname in het menselijk lichaam de gezondheid aantasten. Bovendien komen de zware metalen in het grondwater terecht waardoor ze het drinkwater van de toekomst aantasten.
Het verwijderen van deze schadelijke zinkassen -en het schoonmaken van de omliggende grond- is één van de maatregelen in het milieuprogramma Actief Bodembeheer de Kempen. Dit programma pakt op verschillende fronten de, door de voormalige zinkindustrie veroorzaakte, bodemverontreiniging aan in Zuidoost-Brabant en Noord- en Midden-Limburg.
Bij particulieren betaalt ABdK eerst de volledige kosten van een bodemonderzoek. Mocht blijken dat er zinkassen in de grond zitten, dan neemt ABdK 60% van de kosten voor haar rekening. De gemeente Helmond heeft besloten om aanvullend nog eens 20% van de kosten te betalen. Voor particuliere eigenaren bedragen de verwijderingskosten daardoor slechts 20% van het totaal.
Mensen kunnen de informatiestand bezoeken die van 4 november tot 15 december van dit jaar in de Stadswinkel staat. Hier zijn onder andere foto's en voorbeelden van zinkassen te zien. Bij het vermoeden dat er zinkassen op eigen terrein liggen of hebben gelegen, kunnen Helmonders zich rechtstreeks aanmelden voor het uitvoeren van een gratis bodemonderzoek bij ABdK via het aanmeldformulier op http://www.abdk.nlBron: gemeente Helmond

Taxbuscontract met Cibatax voor 1 jaar verlengd
Het SRE heeft samen met de 15 deelnemende gemeenten in Taxbus besloten om de sinds april lopende Europese aanbesteding voor een nieuw contract stop te zetten. Inmiddels zijn met Cibatax afspraken gemaakt om het huidige contract nog een jaar extra voort te zetten. Dit betekent dat de klant in ieder geval tot het einde van 2010 nog door Cibatax zal worden vervoerd. Op korte termijn wordt een nieuwe aanbesteding opgestart om het vervoer ook vanaf 2011 zeker te stellen.
Taxbus is een vorm van vervoer van deur tot deur voor gehandicapten en senioren. De opdrachtgever voor Taxbus is een samenwerking tussen de gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Helmond, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel - De Mierden, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven.
In april 2009 is een aanbesteding Taxbus gestart en eind juni hebben verschillende partijen een aanbieding ingediend. De deelnemende partijen in Taxbus hebben nu na uitvoerig overleg besloten om niet tot gunning over te gaan. Enerzijds omdat de kosten van het vervoer op basis van de aanbiedingen boven de beschikbare budgetten liggen. En deze gemeentebudgetten staan ook nog onder druk vanwege recente rijksbezuinigingen. Maar ook is gebleken dat in het bestek op een aantal punten te hoge eisen zijn gesteld. Dit heeft niet alleen een prijsopdrijvend effect gehad, maar heeft er ook toe geleid dat verschillende partijen daar niet aan konden voldoen en hebben afgezien van inschrijving.
De aanbestedende partijen hebben uiteindelijk besloten de opdracht niet te gunnen, de aanbesteding in te trekken en op korte termijn over te gaan tot heraanbesteding. Daarin zullen de eisen in het bestek zodanig worden aangepast dat het vervoer voordeliger en efficiënter kan worden uitgevoerd, natuurlijk zonder dat dit ten koste zal gaan van de kwaliteit en vervoerbeleving van de klant.
Ook na de nieuwe aanbesteding per 1 januari 2011 zal voor de reiziger Taxbus niet veel veranderen. De aanbesteding kan leiden tot een andere vervoerder, maar het systeem zoals dat nu is, zal blijven bestaan en praktische zaken zoals telefoonnummers en bereik zullen hetzelfde blijven. Als een andere vervoerder de beste aanbieding (prijs en kwaliteit) heeft, zal er alles aan gedaan worden om de overgang zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Een goed implementatieplan is dan ook onderdeel van de beoordeling in de aanbesteding. Wanneer een nieuwe vervoerder de aanbesteding wint, zal deze verplicht zijn om een groot deel van het huidige personeel van Cibatax over te nemen, dit is zo geregeld in de CAO taxi.

Bron: Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE)

Man keelt medewerkster in bijzijn van politie
De politie heeft woensdagmiddag rond 15.25 uur een 38-jarige man uit Helmond aangehouden bij een bedrijf aan de Churchilllaan. De politie kreeg een melding dat er een ruzie was ontstaan bij dit bedrijf. Toen agenten ter plaatse waren gekomen en het verhaal aanhoorden, greep de 38-jarige man een medewerkster van het bedrijf bij haar keel. De twee hadden een zakelijk conflict. De man bleek ook ruim 34 gram hennep bij zich te hebben. De man is na verhoor en met een proces-verbaal in vrijheid gesteld. De drugs zijn in beslag genomen.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

5 Helmonders bij overval op woning Piuslaan in Eindhoven betrokken
Met de aanhouding van in totaal zeven verdachten denkt de politie de overval op een flatwoning aan de Piuslaan opgelost te hebben.
Zondagavond 30 augustus rond 23.30 uur drongen drie mannen de woning binnen en bedreigden de 64-jarige bewoner met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp. De man bood echter flink weerstand, waarbij één van de overvallers gewond raakte. Ze zijn er vandoor gegaan en namen op hun vlucht een ketting van de man mee.
Uit onderzoek is gebleken dat het slachtoffer een week eerder in contact is gekomen met enkele vrouwen uit Helmond en Eindhoven. Eén van hen heeft ervoor gezorgd dat het slachtoffer op 30 augustus de deur van zijn woning opende, waardoor de drie mannen het huis binnen konden gaan.
De zeven verdachten zijn de afgelopen twee weken door de politie aangehouden. Het gaat om twee vrouwen (20 en 22 jaar) uit Helmond, twee vrouwen (33 en 38 jaar) uit Eindhoven en drie mannen (21, 23 en 29 jaar) uit Helmond.
De 23-jarige Helmonder wordt ook verdacht van het mede-plegen van een straatroof in Helmond op zondag 27 september op vier mannen. Hij en drie andere verdachten van die straatroof werden daarvoor op 14 oktober aangehouden.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Ex opgepakt voor inbraak
De politie heeft donderdagavond een 41-jarige Eindhovenaar aangehouden voor een woning in het centrum. De man zou daar op de ruiten en deuren hebben geslagen omdat zijn ex-vrouw in die woning verbleef. Eerder op de middag had de man al ingebroken in haar woning elders in het centrum. De gealarmeerde politie kon de man even later aanhouden. Hij is meegenomen naar het bureau en in verzekering gesteld voor verder onderzoek.

Dronken bestuurder aangehouden
De politie heeft vrijdagmorgen rond 0.30 uur een 55-jarige man uit Breugel aangehouden op de Hoofdstraat. De man werd daar door surveillerende agenten in zijn personenwagen aan de kant van de weg gezet en aan een blaastest onderworpen. Daaruit bleek dat hij teveel gedronken had. De man is aangehouden en voor een nadere ademanalyse meegenomen naar het bureau. Daar bleek hij een promillage van ruim 1,35 te hebben. Het rijbewijs van de man is ingevorderd en tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Auto-inbreker 4 maanden later in Eindhoven aangehouden
Een 26-jarige Helmonder is zaterdagmiddag omstreeks 12.30 uur op de Castilielaan in Eindhoven buiten heterdaad door agenten aangehouden.
Hij wordt verdacht van een inbraakpoging in een auto. Dat incident vond op 11 juli plaats in de Nassaustraat in Helmond. Hij werd in zijn werk mogelijk gestoord door een getuige. In elk geval sloeg een getuige alarm en kon hij van de man een goed signalement doorgeven aan de politie. De verdachte is ingesloten voor verder onderzoek.

Ex-vriend voor mishandeling aangehouden
De politie heeft zaterdag omstreeks 11.50 uur een 26-jarige man in zijn woning Helmond centrum aangehouden. Hij wordt ervan verdacht zijn ex-vriendin kort voor zijn aanhouding in hun woning mishandeld te hebben. Hij zou haar o.a. tijdens de ruzie aan haar haren getrokken hebben. Hij is meegenomen naar het bureau en is in verzekering gesteld voor verder onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Lastige dronken automobilist ramt verkeerspaal
De politie heeft maandag rond 1.40 uur op de Wethouder van Wellaan een 40-jarige Helmonder aangehouden. Agenten zagen daar rond die tijd een auto met schade tegen een verkeerspaal staan. In de directe nabijheid, in een groenstrook, ontdekte de politie een man, hij bleek de bestuurder van de auto. Hij was onder invloed van alcohol. Bij zijn aanhouding werd de verdachte agressief en pleegde verzet. Hij raakte hierbij licht gewond. Op het politiebureau weigerde hij vervolgens te blazen op het ademanalyseapparaat. Daarna werd de verdachte door de politie overgebracht naar een ziekenhuis voor behandeling aan zijn lichte verwondingen. Tijdens deze rit werd hij weer lastig en wilde hij één van de agenten te lijf gaan. Hierop werd hij opnieuw aangehouden, ditmaal voor bedreiging. Hij is ingesloten voor verder onderzoek. De Helmonder krijgt in ieder geval een proces-verbaal voor rijden onder invloed en verlaten plaats ongeval.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Steekpartij leidt naar hennepkwekerij
De politie hield zondagavond omstreeks 22.15 uur een 37-jarige Helmonder in zijn woning in Helmond West aan. Hij zou eerder op de avond, omstreeks 21.15 uur op de Heistraat ruzie hebben gekregen met een 37-jarige plaatsgenoot. De verdachte zou de man met een steekwapen verwond hebben. Het slachtoffer moest met diverse verwondingen aan arm, schouder en rug worden overgebracht naar het ziekenhuis. Het slachtoffer heeft inmiddels het ziekenhuis verlaten en heeft aangifte gedaan. In de woning van de verdachte trof de politie een hennepkwekerij aan met 150 planten. Het slachtoffer en de verdachte kennen elkaar en de ruzie die zij hadden ligt in de relationele sfeer. Het steekwapen is nog niet terecht. De verdachte is in verzekering gesteld voor verder onderzoek en de in beslag genomen hennep zal worden vernietigd.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Meisje (13) gewond door dronken automobilist
De politie heeft maandagavond rond 22.45 uur op de Lucas Gasselstraat een 24-jarige automobilist uit Helmond aangehouden.
Even daarvoor had hier een ongeval plaatsgevonden waarbij drie auto's betrokken waren. De Helmonder reed over de over de Lucas Gasselstraat richting de Rembrandtlaan. Hij reed tegen een stilstaande auto en kwam daarna in botsing tegen een andere geparkeerd staande auto. Een 13-jarig inzittend meisje van de stilstaande auto is met nek- en rugklachten naar het ziekenhuis vervoerd. Bij de verdachte is bloed afgenomen om te kijken of hij onder invloed van drugs was. Ook is proces-verbaal tegen hem opgemaakt.

Zoon (23) bedreigt zijn ouders en slaat zijn moeder (60)
Maandagavond heeft de politie rond 19.30 uur in zijn ouderlijke woning in Helmond West een 23-jarige man aangehouden. De man bedreigde eerder op de avond zijn ouders. Ook zou hij zijn 60-jarige moeder op haar hoofd hebben geslagen hebben. Hij is meegenomen naar het politiebureau waar hij in verzekering is gesteld.

1 Van 2 jongens aangehouden voor poging diefstal bromfiets
De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag rond 3.45 uur op de Dasstraat een 17-jarige Helmonder aangehouden.
De politie kreeg de melding dat twee jongens op de Vossenstraat probeerden een bromfiets te stelen. Hier aangekomen zag de politie een jongen wegrennen en op de Dasstraat kon hij worden aangehouden. De jongen droeg een tas bij zich met inbrekerswerktuig. Hij is meegenomen naar het bureau waar hij is ingesloten. De politie heeft de tweede verdachte niet meer aangetroffen. Het inbrekerswerktuig is in beslag genomen.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Zoals aangekondigd heeft de gemeente vandaag en gisteren nieuwe bomen geplant op de Noord- en Zuid-Koninginnewal.
Hieronder de foto's die onze fotograaf zojuist maakte.

De Raad Nederlandse Detailhandel daagt zeven gemeenten, waaronder Uden en Helmond, voor de rechter omdat zij reclameheffing aan winkeliers opleggen. Winkeliers in Uden en Helmond zijn kwaad over de heffing omdat niet is gekeken of er genoeg draagvlak is bij de ondernemers.

Volgens de Raad loopt de reclametaks in sommige gemeenten op tot meer dan 5000 euro per winkel. De wet zegt dat er reclamebelasting geheven kan worden als een meerderheid van de winkeliers dit ondersteunt. In Helmond haalden de ondernemers uit protest al zoveel mogelijk reclames en vlaggen van de gevels. Al veertig gemeenten hebben eenzelfde reclamebelasting ingevoerd, nog eens twintig gemeenten zijn het van plan. De opbrengst wordt gebruikt voor bijvoorbeeld het onderhoud in een winkelgebied of verlichting in de winkelstraten rond de feestdagen.

Ook Goes, Doetinchem, Horst aan de Maas, Maastricht en Veendam moeten voor de rechter verschijnen vanwege de reclameheffing.

Bron: Omroep brabant.

Jongen met vuurwerk gearresteerd
De politie heeft woensdagavond rond 21.00 uur op de Vossenbeemd een 17-jarige Helmonder aangehouden.
Tijdens een controle werd onder het zadel van zijn scooter een 'sierpot', een stuk vuurwerk, aangetroffen. Dit is in beslag genomen door de politie. Tegen de jongen is op het politiebureau proces-verbaal opgemaakt.

Inbraak of heling: man aangehouden
De politie heeft woensdagavond rond 22.30 uur op de Jan Stevensstraat een 33-jarige Helmonder aangehouden.
De politie kreeg de melding van getuigen dat hier in een woning was ingebroken en dat de verdachten vervolgens met de buit, een laptop en een plasma scherm, een aantal woningen verder naar binnen gingen. De politie trof één van de verdachten aan bij de woning waar was ingebroken. Hij is meegenomen naar het bureau waar hij voor onderzoek is ingesloten.

Politie houdt jongen aan voor heling
Woensdagavond heeft de politie rond 21.00 uur op de Vossenbeemd een 17-jarige Helmonder aangehouden.
De jongen stond hier met een scooter zonder kentekenplaat. Hij kon niet verklaren hoe hij aan de scooter kwam. Hierop is hij aangehouden en op verdenking van heling. Hij is meegenomen naar het bureau waar hij voor onderzoek is ingesloten.

Man mishandelt zijn vriendin
Woensdagavond heeft de politie omstreeks 22.45 uur bij zijn woning in Helmond Centrum een 46-jarige man aangehouden.
Hij wordt ervan verdacht even daarvoor zijn 43-jarige vriendin mishandeld te hebben in hun woning. De verdachte is meegenomen naar het bureau waar hij voor onderzoek is ingesloten.

Man opgepakt voor vernielen ruit op de Steenweg
Donderdagochtend heeft de politie rond 5.00 uur op de Zuid Koninginnewal een 23-jarige Helmonder aangehouden.
De politie kreeg de melding dat de verdachte zojuist een ruit vernield had van een horecagelegenheid op de Steenweg. De politie trof, naar aanleiding van het signalement, de verdachte aan als passagier in een auto. Hij is meegenomen naar het bureau waar proces-verbaal tegen hem is opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Vrouw pleegt voor 58.000 euro uitkeringsfraude
Door de sociale recherche regio Helmond is tegen een 39 jarige inwoonster van Gemeente Helmond proces-verbaal opgemaakt. Uit onderzoek is gebleken dat zij in de periode van 2003 tot en met 2009 niet woonachtig was op het opgegeven adres. Door de gemeente wordt de ten onrechte uitkering van 58.000,- euro teruggevorderd.

Bron: gemeente Helmond

Helmonder betrokken bij vechtpartij op Stratumseind
De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag rond 3.30 uur vier mannen aangehouden op de Kanaaldijk Noord in Eindhoven. Het gaat om een 43-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, een 20-jarige man uit Helmond en twee mannen (19 en 20 jaar oud) uit Eindhoven. De vier worden verdacht van betrokkenheid bij een vechtpartij die rond 3.00 uur plaatsvond bij een café aan het Stratumseind. Agenten zagen de vier mannen rond 3.30 uur in een personenauto over de Kanaaldijk Noord rijden. Bij een controle bleek één van de inzittenden verwondingen te hebben. Ook konden twee inzittenden zich niet legitimeren. Hierop zijn de vier verdachten aangehouden en voor verder onderzoek ingesloten op het politiebureau.

2 Helmonders in Nuenen aangehouden voor afsteken vuurwerk
De politie heeft donderdag rond 16.00 uur twee mannen (21 en 22 jaar oud) uit Helmond aangehouden op de Grensdijk in Nuenen. In het bosgebied aan de Grensdijk waren diverse knallen te horen. Agenten zagen de twee mannen het bos uit komen lopen. De twee gaven direct toe dat zij vuurwerk hadden afgestoken. Hierop zijn de twee aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Ze zijn na verhoor en met een proces-verbaal in vrijheid gesteld. Het vuurwerk wat de mannen bij zich hadden, is door de politie in beslag genomen.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Sloop van woningen aan Marterstraat 27 en 28
Graag willen wij u informeren over de sloop van de woningen Marterstraat 27 en 28. Op 7 oktober 2009 heeft de WijkOntwikkelingsMaatschappij ons verzocht om in afwijking van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP) Weverspoort d.d. 28 mei 2009 akkoord te gaan met de sloop van Marterstraat 27 en 28. In het ROP Weverspoort is dit pand weliswaar aangegeven als een te handhaven pand, maar het betreft geen monument. De twee woningen zijn zeer moeilijk in te passen in de gewenste nieuwbouw, omdat op deze locatie de zorgwoningen (PG-groepswoningen) zijn gepland. Voor deze zorgwoningen is een hoge woontechnische kwaliteit noodzakelijk. Ook na een ingrijpende renovatie zijn de woningen Marterstraat 27 en 28 niet geschikt om als zorgwoning te dienen.
Versnelling van de sloop is noodzakelijk, omdat ter plaatse van de overbouwing van Marterstraat 27 en 28 op dit moment veel overlast is.
Wij zijn dan ook op 15 oktober 2009 akkoord gegaan met het voorstel van de WijkOntwikkelingsMaatschappij om in afwijking van het ROP Weverspoort de panden Marterstraat 27 en 28 te slopen.

Bron: Raadsinformatiebrief van de burgemeester en wethouders van Helmond

Helmondse fietser dood door ongeluk in Beek en Donk
Vrijdagavond rond 19.35 uur is een 70-jarige man uit Helmond om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de kruising van de Lieshoutseweg en de Orchideestraat in Beek en Donk. De man fietste over de Orchideestraat en wilde de Lieshoutseweg oversteken. Een 41-jarige automobilist uit Beek en Donk die vanuit Lieshout over de Lieshoutseweg reed kwam in botsing met de fietser. De Helmonder is ter plaatse overleden aan zijn verwondingen. De automobilist raakte lichtgewond bij het ongeval.

Vrouw met 3 messen en 2 bolletjes cocaïne aangehouden
Zaterdagochtend rond 0.35 uur zagen agenten op de Tournooistraat/Gravenstraat drie personen staan. Zij hadden het vermoeden dat er gehandeld werd in drugs. Een hen, een 32-jarige Helmondse vrouw, hielden zij staande op de Eikendreef. Bij haar werden twee bolletjes cocaïne aangetroffen. In de tas van de vrouw vonden de agenten drie messen. De vrouw is meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek. De drugs en messen zijn in beslag genomen.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Dronken man zonder geldig rijbewijs moet zijn auto inleveren
Op de Cortenbachtstraat is zaterdagavond rond 20.50 uur een 42-jarige Helmonder aangehouden. Agenten zagen hem in een auto rijden terwijl hij gedronken had. Hij blies een promillage van ruim 1,40. Verder reed hij met een ongeldig rijbewijs en zou hij eerder die middag enkele jongeren op de Dijksestraat hebben bedreigd. De man is meegenomen naar het politiebureau. Zijn auto is in beslag genomen en tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Man voor bedreiging met mes en mishandeling ex-vriendin aangehouden
Bij de woning van zijn ex-vriendin in Helmond Centrum heeft de politie zondagmiddag rond 12.45 uur een 36-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden.
De man zou de 47-jarige vrouw mishandeld en bedreigd hebben. Hij trok aan haar haren en sloeg haar. Hij zou haar ook met een mes bedreigd hebben. De man is meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Foto van de te slopen poortwoning
Hieronder een foto van de 2 te slopen poortwoningen. Zie dit bericht van afgelopen vrijdag.

Man met mes bedreigd bij de AH aan Dijksestraat
De politie heeft maandagavond rond 21.00 uur een 39-jarige man uit Helmond aangehouden op de Wethouder Ebbenlaan.
De man zou bij de Albert Heijn supermarkt aan de Dijksestraat een 18-jarige Helmonder hebben bedreigd met een mes. Het slachtoffer waarschuwde de politie. Die kon de man aan de hand van het doorgegeven signalement aanhouden op de Wethouder Ebbenlaan. Bij zijn fouillering bleek hij een mes bij zich te hebben. De verdachte is na verhoor en met proces-verbaal in vrijheid gesteld. Het mes is in beslag genomen.

Man bedreigt zijn ex-vriendin sinds juli
De politie heeft dinsdagochtend om 5.45 uur een 37-jarige man uit Helmond aangehouden op het Nemerlaerhof.
De man zou zijn 35-jarige ex-vrouw uit Helmond sinds juli van dit jaar meerdere malen hebben bedreigd. De ex-vrouw deed hiervan aangifte. Agenten zagen de man in zijn personenauto over de Weg door de Rijpel rijden, lieten de auto stoppen en hielden hem aan. De man is voor verder onderzoek ingesloten op het politiebureau.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Vrouw beroofd van zojuist gepind geld
De politie is op zoek naar getuigen van een diefstal die op vrijdag 13 november 2009 plaats vond op de Weg op den Heuvel.
Een 44-jarige vrouw uit Helmond had rond 10.00 uur geld opgenomen bij een bank aan de Kasteel Traverse. Toen ze terugliep naar haar geparkeerde auto, werd het opgenomen geld uit haar handen getrokken door twee jongens op een (vermoedelijk) zwarte bromfiets. Omdat het slachtoffer een capuchon op had, heeft zij weinig van de twee daders kunnen zien. Het zou gaan om twee jongens. De politie is op zoek naar getuigen van deze diefstal. Getuigen kunnen contact opnemen met de politie in Helmond, via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem melden kan ook, via 0800-7000.

Man gearresteerd voor schoppen en slaan van bekende in Deurne
De politie heeft maandagavond rond 21.30 uur een 21-jarige man uit Helmond Centrum aangehouden voor zijn woning.
Even daarvoor zou de man op de Dunantweg in Deurne een 21-jarige bekende uit Helmond hebben geslagen. De verdachte zou het slachtoffer enkele malen in het gezicht hebben geslagen, waardoor hij op de grond viel. Daarna zou het slachtoffer nog geschopt zijn. Agenten zijn naar de woning van de verdachte gegaan, waar hij is aangehouden. De man zit vast voor verder onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

De hennepkwekerij aan de Moerdonksvoort opgerold
De politie heeft dinsdagmiddag tussen 15.20 uur en 15.45 uur in hun een woning op de Moerdonksvoort een 29-jarige vrouw en een 29-jarige man aangehouden. In de woning werd een geoogste hennepkwekerij aangetroffen. Alle apparatuur is in beslag genomen. Het tweetal is meegenomen naar het bureau. Tegen de vrouw is proces-verbaal opgemaakt. De man is voor onderzoek in verzekering gesteld.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Preventie blauwalg Berkendonk
Op 11 augustus heeft de Provincie een algeheel zwemverbod afgekondigd voor de recreatieplas Berkendonk. Middels deze informatiebrief willen wij u informeren over de verantwoordelijkheden en verdere initiatieven om blauwalg te bestrijden dan wel te voorkomen.
Organisatie en verantwoordelijkheden:
- De Provincie is bevoegd tav het zwemmen via artikel 11 WHVBZ ( wet hygiëne veiligheid bad- en zweminrichtingen.
- Het Waterschap bewaakt en beoordeelt de waterkwaliteit. Voor blauwalg doet ze dat door middel van microbiologische watermetingen. Zij adviseert de gemeente over te nemen maatregelen.
- De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van maatregelen. Ook zij doet controle en visuele waarnemingen.
Onder normale omstandigheden is er altijd overleg. Het is niet zo dat pas naar aanleiding van een calamiteit er onderling overleg plaats vindt. Minimaal 1 keer per 2 weken doet het Waterschap metingen. Minimaal 1 keer per jaar doet de inspecteur van de Provincie een plaatselijke controle met eventuele aanbevelingen. Dagelijks doet de gemeentelijk beheerder een visuele controle. Over alle bevindingen hebben gemeentelijk beheerder, waterschap en provincie onderling overleg voor zover het onder hun verantwoordelijkheden ligt.

Nog in oktober zal de provincie het initiatief nemen om met de waterschappen en de beheerders van vijvers/plassen aan tafel te gaan met als doel de verdere toename van blauwalg te bestrijden en/of te voorkomen. Ook de gemeente Helmond zal hier aan deelnemen.
Op dit moment zijn er in de omgeving al diverse experimenten gaande. Ook doen universiteiten onderzoek:
- Fosfaat binden aan de kleilaag op de bodem;
- Toevoeging waterstofperoxide;
- Beluchten;
- Doorstroming en toevoeging grondwater;
- Opheffen waterpeilverlaging (veroorzaakt door aanhoudende droogte of water/zandwinning)
- Balans vinden tussen voedselrijk water (natuur) en voedselarm water (recreatie).

Voor de gemeente Helmond is het doel om een op maat gesneden advies te krijgen in samenwerking met provincie en waterschap, met een zo groot mogelijke slagingskans. Dit advies zal bestaan uit maatregelen die specifiek voor Berkendonk gelden nadat alle mogelijkheden zijn onderzocht. Indien hier kosten voor moeten worden gemaakt dan zullen deze apart worden aangegeven. Het is vervolgens aan de gemeente zelf of zij het advies wil /kan opvolgen.
Afhankelijk van de mogelijkheden is het streven om de noodzakelijke maatregelen te treffen voor aanvang van het nieuwe zwemseizoen.

De gemeentelijk beheerder heeft intensief overleg met het waterschap en de provincie. Omdat de temperatuur lager wordt is het de verwachting dat de blauwalg op korte termijn vanzelf weg gaat. Op iets langere termijn zal het waterpeil weer gaan stijgen waardoor ondiepte afneemt. Blauwalg houdt hier niet van. Tot het moment dat de Provincie de plas weer vrij geeft om te zwemmen hebben de verenigingen vrijwillig besloten om ook niet te surfen en te zeilen. Formeel valt dit nl. niet onder het provinciaal zwemverbod. Verenigingen en vrije recreanten zouden dus kunnen surfen en zeilen, maar doen dat dan niet zonder risico voor de volksgezondheid. Toch zeilen of surfen doet men dan uitdrukkelijk op eigen risico. In het land wordt hier verschillend mee om gegaan. Meestal krijgen zij advies om niet te surfen en zeilen en wordt dat ook opgevolgd. In een enkel geval kondigt de gemeente een verbod af omdat de volksgezondheid in het geding is. (huidirritaties, rode vlekken door contact met water).

De cyanobacterie breidt zich de laatste jaren in den lande steeds verder uit. Of de komende jaren dit verder zal toenemen kan (nog) niemand zeggen. Bij deskundigen is er wel optimisme tav het voorkomen en bestrijden, gezien de resultaten van diverse experimenten en onderzoeken. Daarom zal het advies voor de gemeente Helmond bestaan uit maatregelen met de hoogste resultaatskans, maar 100% garantie zal niemand op dit moment kunnen geven.

Bron: Raadsinformatiebrief van de burgemeester en wethouders van Helmond

Meisje (14) slachtoffer zedenmisdrijf
De politie is op zoek naar getuigen van een zedenmisdrijf dat maandagmiddag 9 november rond 15.30 uur heeft plaatsgevonden in de omgeving van het Sjef de Kimpepad. Een 14-jarig meisje werd daarvan het slachtoffer. Uit het onderzoek dat de politie heeft ingesteld is gebleken dat er mogelijk meerdere meisjes en/of vrouwen door dezelfde dader zijn aangesproken of lastig gevallen. Het gaat om een man met een getinte huidskleur die tussen de 30 en 40 jaar oud is. Getuigen van het zedenmisdrijf van 9 november en eventuele andere slachtoffers van de man kunnen zich melden bij de recherche in Helmond via 0900-8844 of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Bijstandsfraude van € 38.252,22
Door het Team Juridische Zaken & Sociale Recherche in de regio Helmond is proces-verbaal opgemaakt tegen een 36-jarige inwoner van Gemeente Helmond. Deze persoon wordt ervan verdacht in de periode 3 mei 2007 t/m 13 oktober 2009 een bijstandsuitkering te hebben ontvangen, terwijl zijn partner een uitzendbureau had.
De gemeente is hierdoor benadeeld voor een bedrag van € 38.252,22. Het bedrag zal worden teruggevorderd.

Bron: gemeente Helmond

Ook Helmonder verdacht van Eindhovense straatroof
De politie heeft vrijdagochtend rond 10.00 uur een 18-jarige man uit Helmond aangehouden in een woning in Eindhoven-Stratum.
Hij wordt ervan verdacht dat hij zondagochtend 1 november rond 1.00 uur betrokken is geweest bij een straatroof op de Leenderweg. Vier jongeren liep daar op dat moment terug naar huis na een avond stappen. Aan het begin van de Leenderweg werden ze aangesproken door twee jongemannen. Eén van hen haalde een op een vuurwapen gelijkend voorwerp tevoorschijn. Daarmee bedreigde hij de slachtoffers. Zij werden gedwongen om geld en goederen (mobieltjes e.d.) af te staan. Vervolgens gingen de daders er vandoor. Eén van de slachtoffers trachtte nog een overvaller vast te grijpen, maar dat leverde hem een klap op. De gealarmeerde politie kon aan de hand van het signalement rond 1.40 uur op de Jan van Schoonvorststraat een 15-jarige jongen uit Den Haag aanhouden. Bij hem werd een deel van de buit en een nepvuurwapen aangetroffen. Die jongen is in verzekering gesteld voor verder onderzoek.
De Helmonder die vrijdagochtend werd aangehouden is na onderzoek door de recherche aangehouden en in verzekering gesteld voor verder onderzoek.

Jongen (16) met speed gearresteerd
De politie heeft vrijdagochtend rond 8.15 uur een 16-jarige jongen uit Mierlo aangehouden op de Groenewoud. Politiemensen die bezig waren met een verkeerscontrole zagen dat hij op zijn fiets door het rood reed. Toen ze hem controleerden, bleek hij enkele zakjes met in totaal ruim 3 gram speed bij zich te hebben. Hij is aangehouden en na verhoor met een proces-verbaal heengezonden. De speed is in beslag genomen.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Emilie ambassadeur van de handhaving in Nederland
Emilie Kuipers de Vries, (inmiddels ex-) deelnemer van het HIT-team van Gemeente Helmond (een vast team van tien mannen van verschillende diensten als de politie, de Belastingdienst en de milieudienst) is gisteren handhaver van het jaar geworden. Uit alle inzendingen waren 4 genomineerden geselecteerd. Gisteren was de uitreiking op het congres van het LOM (Landelijk Overleg Milieuhandhaving) dat werd opgezet door VROM. De handhaver van vorig jaar benoemde haar tot nieuwe handhaver van het jaar. Het betekent dat Emilie ambassadeur van de handhaving in Nederland wordt het komende jaar.

Bron: gemeente Helmond

Conducteurs door Helmonder bedreigd
Vrijdag rond 17.15 uur is op het Stationsplein een 18-jarige Helmonder aangehouden. De man zat eerder die dag in de trein van Helmond naar Eindhoven. Toen een conducteur zijn kaartje wilde controleren bleek hij niet in het bezit van een geldig plaatsbewijs. De man begon te schreeuwen en bedreigde de conducteur. Toen de gealarmeerde politie op het perron aankwam bedreigde de agressieve man enkele conducteurs en duwde hen. De man werd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau, maar hij bleef agressief naar de agenten. De man is ingesloten voor verder onderzoek.

2 Inbrekers aangehouden
Bij een parkeergarage aan de Doorneind is zaterdag rond 0.00 uur een 21-jarige man uit Tilburg aangehouden. Agenten in burger zagen de man zich verdacht ophouden in de garage. Er bleek ingebroken te zijn bij een kantoor in de parkeergarage. Twee andere verdachten zagen zij wegvluchten. Rond 0.10 uur werd op de Zuideinde een tweede verdachte aangehouden, een 22-jarige man uit Tilburg. De twee zijn meegenomen naar het bureau en ingesloten voor verder onderzoek.

Politie vordert rijbewijs in
Bij een alcoholcontrole op de Geldropseweg is vrijdagavond een 48-jarige vrouw uit Helmond aangehouden. De vrouw reed in een auto terwijl zij gedronken had. Zij blies een promillage van ruim 1,55. Haar rijbewijs is ingevorderd en proces-verbaal is opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Dronken Helmonder voor rammen van 4 auto's aangehouden
Een 31-jarige man uit Helmond en een 47-jarige man uit Mierlo zijn zondag rond 1.10 uur aangehouden op de Wilhelminastraat in Mierlo. Bij de politie kwam de melding binnen dat er een aanrijding had plaatsgevonden op de Wilhelminastraat. De twee mannen reden in hun bestelauto tegen vier geparkeerde auto's aan en kwamen tot stilstand in een tuin. Er raakte niemand gewond. De twee bleken gedronken te hebben en bliezen een promillage van 1,85 en 2,90. Onduidelijk was wie de auto bestuurd had. De twee zijn meegenomen naar het politiebureau voor onderzoek. De bestelauto is in beslag genomen.

Agressieve Helmonder 2 keer aangehouden
Een 19-jarige Helmonder is zaterdagavond rond 22.45 uur aangehouden bij zijn woning in Helmond Centrum. Zijn moeder deed aangifte tegen hem omdat hij in de woning vernielingen had aangericht. Hij werd meegenomen naar het bureau waar proces-verbaal werd opgemaakt. Na verhoor werd de man heengezonden. Rond 4.30 uur zondag werd hij opnieuw aangehouden bij de woning. Deze keer zou hij zijn broer hebben bedreigd. Ook tegen de agenten die hem aanhielden was hij agressief. Hij is wederom meegenomen naar het politiebureau.

Verwarde man vernield ruiten buren
Op de Zeeltstraat is zondag rond 3.50 uur een 50-jarige Helmonder aangehouden. Hij wordt er van verdacht eerder die nacht ruiten vernield te hebben bij een van zijn buren elders in Helmond West. Agenten die ter plaatse gingen naar aanleiding van de vernieling hoorden luide muziek uit zijn woning komen en de woning was niet afgesloten, maar ze troffen de man niet thuis aan. Hij werd in verwarde toestand teruggevonden op de Zeeltstraat.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Nieuwe foto reportage van helmond bij nacht.
Te zien op sateeman.punt.nl

Helmonds stel opgepakt na diefstal en vernieling
De politie heeft maandag rond middernacht op de Willemstraat in Beek en Donk een 25-jarige vrouw en een 34-jarige man, beiden uit Helmond, aangehouden. Het stel was eerder die avond bij een uitgaansgelegenheid buiten gezet. Dit zou zijn gebeurd omdat de 34-jarige verdachte daar een sieraad van iemand weggenomen zou hebben. Later was door getuigen gezien dat het tweetal een ruit van een geparkeerde auto bij die uitgaansgelegenheid ingeslagen had. De gewaarschuwde politie kon het stel aanhouden waarop beiden ingesloten zijn voor nader onderzoek.

Helmonde automobilist verwondt fietser bij aanrijding
Op de kruising Provincialeweg - Kempenweg in Someren is zondag rond 12.55 uur een 78-jarige fietser uit Lierop gewond geraakt bij een aanrijding. De man zou over de Provincialeweg hebben gefietst, in dezelfde richting als de auto van een 58-jarige bestuurder uit Helmond reed. Plotseling stak de man de Provincialeweg over richting Kempenweg. De automobilist kon de fietser niet meer ontwijken en schepte hem. De man is met onder meer verwondingen aan zijn hoofd overgebracht naar het ziekenhuis in Veldhoven.

Politie houdt verdachte van mishandeling ex-vriendin aan
De politie heeft zondagavond rond 18.00 uur in zijn woning in Helmond Centrum een 44-jarige Helmonder aangehouden. Dit gebeurde nadat zijn 42-jarige Helmondse ex-vriendin melding maakte bij de politie van mishandeling. Zij zou rond die tijd in hun woning in Helmond-Centrum door hem geslagen zijn met een voorwerp. Hierdoor had zij lichte verwondingen opgelopen aan haar borst. De politie kon even later de 44-jarige man in zijn woning aanhouden waarna hij in verzekering gesteld is voor verder onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Verwarde man voor vernielen ruiten en spiegels opgepakt
De politie heeft maandagavond rond 22.45 uur een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden op de Burgemeester van Houtlaan. Bij de politie kwam de melding binnen dat hij daar een ruit van een woning van een bekende aan het vernielen was. Agenten troffen de verdachte aan met een stuk hout in zijn hand waarmee hij tegen de ruit aan het slaan was. De man is aangehouden. Op het bureau is proces-verbaal tegen hem opgemaakt, waarna de man is heengezonden. De man wordt er tevens van verdacht een raam bij de nabij gelegen Super de Boer supermarkt op de Azalealaan en spiegels van een scooter te hebben vernield.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

2 Mesincidenten vandaag in Helmond

Meisje (16) met een mes bedreigd en beroofd
De politie is op zoek naar getuigen van een beroving van een 16-jarig meisje uit Deurne. Toen ze dinsdagmiddag rond 12.30 uur op 't Cour liep, werd ze door een man met een mes bedreigd. Ze gaf hem haar portemonnee, die hij leeghaalde en op de grond gooide. Vervolgens ging hij er te voet vandoor in de richting van de Kasteel Traverse. Het gaat om een man van ongeveer 20 jaar oud, ongeveer 1,70 meter lang en met een dun postuur. Hij droeg zwarte kleren en een zwarte bivakmuts. Getuigen van de beroving of mensen die weten wie en/of waar de dader is, kunnen zich melden bij de politie in Helmond-Centrum via 0900-8844.

Man met mes gestoken
De politie heeft dinsdag omstreeks 11.50 uur een 31-jarige man uit Helmond aangehouden op de Heistraat. De verdachte zou kort daarvoor een 40-jarige man uit Helmond hebben gestoken met een mes. Agenten zagen het slachtoffer lopen op de Kasteel Traverse en zagen tevens dat hij gewond was aan zijn pols. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. De verdachte kon niet veel later worden aangehouden door een andere agent op basis van het signalement. Het mes is in beslag genomen. De verdachte is in verzekering gesteld voor verder onderzoek. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht voor de verwonding aan zijn pols.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Man voor doorrijden na ongeval aangehouden
De politie heeft dinsdag rond 21.00 uur een 29-jarige man uit Helmond aangehouden in het politiebureau aan de Kasteel Traverse. De man had de auto van een vriend geleend en had hiermee rond 19.25 uur een aanrijding veroorzaakt op de Nachtegaallaan. Daar was hij tegen de auto van een 30-jarige man uit Helmond gebotst en zonder zijn gegevens achter te laten doorgereden. De 30-jarige man waarschuwde de politie. Hij raakte door de botsing lichtgewond aan zijn nek. De 29-jarige man meldde zich even later op het politiebureau. Hij is na verhoor en met een proces-verbaal in vrijheid gesteld.

Dronken bestuurster snorfiets moet rijbewijs inleveren
De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag rond 3.00 uur een 51-jarige vrouw uit Helmond aangehouden op de Noord Koninginnewal. Agenten zagen de vrouw op een snorfiets op de Zuid Koninginnewal door rood rijden. Bij een controle op de Noord Koninginnewal bleek de vrouw te hebben gedronken. Ze blies ruim 1,60 promille. De politie heeft haar rijbewijs ingenomen en proces-verbaal opgemaakt.

Politie houdt man aan voor rijden zonder rijbewijs
De politie heeft dinsdag rond 16.15 uur een 30-jarige man uit Helmond aangehouden op de Deurneseweg. Agenten zagen de man in een personenauto over deze weg rijden. Bij een controle bleek de man geen rijbewijs te hebben. Ook kon de man zich niet legitimeren. De politie heeft proces-verbaal opgemaakt en de man na verhoor in vrijheid gesteld.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Buurtpreventieproject Doliwood wint Buurtpreventieprijs 2009
Buurtpreventie Doliwood is verkozen tot het beste Helmondse buurtpreventieproject van 2009. Dat gebeurde tijdens de vierde stadsbrede buurtpreventiebijeenkomst op maandag 23 november. Doliwood - actief in de wijk Rijpelberg - kreeg de meeste stemmen en won daarmee de Buurtpreventieprijs 2009. Apostelwijk eindigde als tweede.
Doliwood en Apostelwijk presenteerden de activiteiten en de organisatie van hun project. Na de presentaties volgde de verkiezing. Doliwood won met 28 stemmen en Apostelwijk eindigde vlak daarachter met 26 stemmen. Burgemeester Fons Jacobs reikte een oorkonde en bloemen uit aan de winnaar. Apostelwijk kreeg ook bloemen en nog enkele cadeautjes voor de buurt- en straatcoördinatoren.
De gemeente organiseert sinds 2003 tweejaarlijks een stadsbijeenkomst. Dit jaar kreeg buurtbemiddeling extra aandacht. Deze aanpak heeft tot doel te bemiddelen in conflicten tussen buren om zo escalatie en inschakeling van professionele instanties te voorkomen. Kernwoorden zijn luisteren naar elkaar, wederzijds respect en samen oplossingen zoeken. De buurtbemiddeling wordt uitgevoerd door teams van telkens twee opgeleide vrijwilligers.
De Helmondse aanpak draait ruim een half jaar. Er zijn tachtig zaken aangedragen en al 25 vrijwillige bemiddelaars actief. Mevrouw R. Obers is coördinator bij de Stichting Welzijn voor buurtbemiddeling. Zij liet tijdens de bijeenkomst met vier vrijwilligers in sketches zien hoe buurtbemiddeling in de praktijk werkt.
Buurtpreventieprojecten zijn oorspronkelijk door de politie bevorderd om bewoners in te schakelen om criminaliteit te helpen verlagen. Politie Helmond vindt de buurtpreventieprojecten nog steeds belangrijk. Buurtbewoners die initiatieven nemen, vormen samen met de buurt brigadiers een goed team. Andere instanties zoals woningcorporaties, gemeente en Stadswacht ondersteunen deze projecten. Zo voorziet de gemeente nieuwe projecten van startsubsidies. Gaandeweg is de doelstelling van de projecten verbreed naar het bevorderen van veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Bewoners vormen samen ogen en oren van de buurt.

Bron: gemeente Helmond

Op de foto hieronder van links naar rechts: Mevrouw José Bokschoten en de heer Charles van de Waarsenburg (Doliwood), burgemeester Fons Jacobs en de heer Berry Smits (Apostelwijk).

Vrouw gooit mes naar haar vriend
De politie heeft dinsdagavond rond 22.00 uur een 39-jarige vrouw uit Bakel aangehouden in de woning van haar vriend in Helmond Centrum.
De vrouw zou maandagavond haar 50-jarige vriend in zijn woning hebben geslagen en een mes naar hem hebben gegooid. Dat gebeurde tijdens een ruzie. De man deed hier op dinsdagavond aangifte van, nadat een ruzie opnieuw uit de hand dreigde te lopen. De vrouw is verhoord en inmiddels in vrijheid gesteld. Ook heeft de politie proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Diefstal diesel uit vrachtwagens
De politie heeft woensdag rond 21.15 uur op de Lagedijk twee Helmonders van 21 en 24 jaar oud aangehouden.
Kort daarvoor kreeg de politie melding van diefstal van diesel uit vrachtwagens aan de Vlierdensedijk. Bij de diefstal was door oplettende getuigen een auto gezien en werd het kenteken doorgegeven aan de politie. Tijdens de rit naar het incident zagen agenten de auto rijden over de Lagedijk. Bij controle van de auto troffen agenten drie jerrycans aan gevuld met diesel. De inzittenden, de 21 en 24-jarige Helmonders, zijn aangehouden. De spullen zijn door de politie in beslag genomen. Na verhoor zijn de verdachten in vrijheid gesteld. Tegen hen wordt proces-verbaal opgemaakt.

Vrouw voor heling aangehouden
De politie heeft woensdag rond 19.55 uur in haar woning in Helmond Centrum een 27-jarige vrouw aangehouden.
Dit gebeurde nadat bij de vrouw in haar woning bij een huiszoeking gestolen spullen waaronder een LCD-televisie en munitie werden aangetroffen. Deze zijn door de politie in beslag genomen. De vrouw is meegenomen naar het politiebureau als verdacht van heling van de goederen. Zij is ingesloten voor verder onderzoek.

Politie arresteert man voor rijden zonder rijbewijs
De politie heeft woensdag rond 16.10 uur op de 3e Haagstraat een 32-jarige man uit Ulft aangehouden.
Agenten zagen daar een automobilist in zijn auto rijden terwijl hij geen gordel droeg. Bij controle van de man bleek dat hij niet in het bezit was van een geldig rijbewijs. Hij is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. Daarna is hij in vrijheid gesteld. Tegen de man uit Ulft wordt proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Deurnenaar voor mishandeling ex en vernieling aangehouden
De politie heeft donderdag rond 7.45 uur een 43-jarige man uit Deurne aangehouden in zijn woning. De man zou op dinsdag 17 november zijn 29-jarige ex-vriendin uit Helmond hebben mishandeld in haar woning in Helmond Oost. Ook zou hij deuren in de woning hebben vernield. De mishandeling vond plaats na een ruzie over de telefoon. De verdachte is na verhoor met een proces-verbaal in vrijheid gesteld.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Zuid Willemsvaart krijgt 260 meter natuurvriendelijke oever
De Zuid Willemsvaart in Helmond - ter hoogte van Kanoclub de Helmvaarders aan de Kanaaldijk Zuidoost - krijgt een natuurvriendelijke oever. Het aanbrengen van deze oever start op dinsdag 1 december en is voor de Kerst gereed.
Over een lengte van circa 260 meter wordt een natuurvriendelijk oever aangebracht. Deze oever bestaat uit een dam van stortsteen. Achter deze dam ontstaat een zogenaamde plas-dras-zone. Deze zone versterkt de groene kwaliteit van de oever en zal daarmee dienen als een leefgebied en broedplaats van diverse diersoorten (vogels).
Begin 2010 wordt de damwand bij de kanoclub vervangen. Op deze plek wordt ook het kanaal uitgediept. Iets verderop in de insteekhaven worden de remmingwerken van de ophaalbrug Churchilllaan en aanlegsteiger vervangen. De remmingwerken zijn de houten palen met dwarsbalken, die voorkomen dat een boot tegen de brug vaart. De huidige materialen zijn verouderd en daarom aan vervanging toe.
Voor de werkzaamheden hoeven geen (vaar)wegen te worden afgesloten. Ook de kanoclub zal geen overlast ondervinden. De club is al geïnformeerd over de werkzaamheden.

Bron: gemeente Helmond

De gestolen fiets is na 6 weken in Son opgespoord
De politie heeft donderdag rond 14.00 uur een 32-jarige man uit Eindhoven aangehouden op de Heistraat in Son. De politie kreeg van twee buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente een melding dat zij een mannen hadden aangehouden. Deze man had een fiets bij zich. Uit onderzoek van de opsporingsambtenaren bleek dat deze fiets op 14 oktober van dit jaar was gestolen in Helmond. De verdachte werd overgedragen aan de politie. Die heeft de verdachte verhoord en proces-verbaal opgemaakt. Hierna is hij in vrijheid gesteld. De fiets is in beslag genomen.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Vader en 2 zoons voor vechten tijdens voetbalwedstrijd aangehouden
De politie heeft vrijdagavond rond 20.30 uur een 50-jarige man uit Rosmalen en zijn zoons van 24 en 17 jaar aangehouden voor openlijke geweldpleging. Tijdens de voetbalwedstrijd Helmond Sport - FC Den Bosch ontstond op één van de tribunes een vechtpartij tussen een groepje supporters van beide partijen. Stewards probeerden de onruststokers uit elkaar te halen. De 17-jarige jongen was aan het trekken en duwen richting de stewards en sloeg een steward in het gezicht. De 24-jarige broer richtte zich ook tegen de stewards en twee agenten in burger en sloeg om zich heen. Beiden zijn onder verzet aangehouden. De vader zag dat zijn zoons verwikkeld waren in een ruzie en begon ook te slaan richting de agenten in burger en stewards. De 50-jarige man en zijn twee zoons zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging en zijn in verzekering gesteld voor verder onderzoek.

Vrouw voor bedreiging van ex en vernieling aangehouden
De politie heeft vrijdag rond 18.00 uur een 25-jarige vrouw uit Helmond aangehouden bij de woning van haar ex-man in Helmond West. De vrouw bedreigde haar 31-jarige ex-partner en vernielde tevens een raam van de woning. Hiervan kwam een melding binnen bij de politie. Toen agenten ter plaatse kwamen, stond de verdachte nog bij de woning. De vrouw is meegenomen naar het bureau waar ze na het opmaken van een proces-verbaal is heengezonden.

Helmonder gearresteerd voor heling/diefstal bromfiets en winkeldiefstal
De politie heeft vrijdagmiddag rond 17.15 uur een 45-jarige man uit Helmond gearresteerd op de Helmondseweg in Deurne. Surveillerende agenten controleerden de man die reed op een bromfiets. Hij kon zijn kentekenbewijs niet tonen. Na controle van het kenteken bleek dat het voertuig gestolen was. De bromfiets is in beslag genomen. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau. De man wordt tevens verdacht van winkeldiefstal bij een winkel in Deurne en is inmiddels in verzekering gesteld voor verder onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Binnen 15 minuten je paspoort, rijbewijs of identiteitskaart
Vanaf dinsdag 1 december hebben inwoners van Helmond de mogelijkheid om bij de gemeente een afspraak te maken voor het aanvragen en afhalen van een paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart. Burgers hoeven zo in de Stadswinkel niet meer te wachten tot ze aan de beurt zijn, maar worden direct geholpen. Binnen het kwartier staan ze weer buiten.
De dienstverlening op afspraak geldt in het begin alleen voor een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart. Dit betreft 60% van de zaken die in de Stadswinkel worden afgehandeld. In de toekomst wordt het maken van een afspraak voor steeds meer zaken mogelijk.
Op drukke momenten - met name tijdens de avondopenstelling op de maandag - kan de wachttijd in de Stadswinkel wel eens oplopen tot meer dan een half uur. Met de nieuwe afspraakservice is de burger direct aan de beurt. De afhandeling duurt meestal slechts een kwartier en zo staat de burger binnen 15 minuten weer buiten.
Een afspraak maken is heel eenvoudig. Dit kan op de website van de gemeente Helmond via http://www.helmond.nl/afspraak. Telefonisch is dit ook mogelijk via telefoonnummer 14 0492. Op het internet is echter erg gemakkelijk: dit kan wanneer de burger dat wil, ook 's avonds en in het weekend. Het is sowieso handig om eerst even op de site te kijken, want daarop is allerlei informatie te vinden over het aanvragen of verlengen en afhalen van een rijbewijs of reisdocument.
Voor heel veel zaken hoeven Helmonders trouwens helemaal niet naar de Stadswinkel te komen. Veel dingen zijn online te regelen via het Digitaal Loket op helmond.nl. Enkele voorbeelden zijn een inritvergunning, kapontheffing of een verhuizing doorgeven aan de gemeente. Op het Digitaal Loket kan dit 24 uur per dag en 7 dagen per week. Het Digitaal Loket is te bereiken via http://www.helmond.nl/digitaalloket.

Bron: gemeente Helmond

Rijbewijs van automobilist ingenomen
De politie heeft maandag rond 1.30 uur op de Prins Hendriklaan een rijbewijs ingenomen. Daar werd een 37-jarige Helmonder betrapt toen hij in zijn auto reed terwijl hij alcohol gedronken had. Op het politiebureau blies hij een alcoholpromillage van ruim 1,50. Zijn rijbewijs is om die reden ingevorderd.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Binnen 15 minuten je paspoort, rijbewijs of identiteitskaart:
Dat is handig (als het ook echt werkt) om zo'n afspraak via internet te maken. Goede actie van de gemeente.

Dronken bestuurder duikt in de laadruimte
De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag rond 3.00 uur een 45-jarige man uit Helmond aangehouden op de Lagedijk.
Agenten zagen de man in een bestelauto slingerend over de weg rijden. Ook reed hij door rood. Toen de agenten de man aan de kant hadden gezet, dook hij vanaf de bestuurdersstoel in de laadruimte van de bestelauto. De man bleek gedronken te hebben. Hij blies ruim 1,55 promille. De politie heeft zijn rijbewijs ingenomen en proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Bijna-dief aangehouden
De politie heeft dinsdagavond rond 21.45 uur een 52-jarige man uit Den Bosch aangehouden op de Binnendoor in Helmond. De man hield zich verdacht op bij een woning op de Van Houtlaan en scheen met een lampje naar binnen. De bewoner sprak de man aan en belde vervolgens de politie, omdat hij het gedrag van de man niet vertrouwde. Een agent in burger fietste in de buurt en zag de man staan op de Binnendoor bij een woning met een lampje in zijn hand. Hij is aangehouden omdat hij inbreekgereedschap bij zich had en zich niet kon legitimeren. De man is meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek.

4 Jongens (16 & 17) vernielen met vuurwerk prullenbak
De politie heeft dinsdagmiddag rond 14.30 uur vier jongens uit Helmond (twee van 16 en twee jongens van 17 jaar) aangehouden op de Peelhof. Het groepje wordt verdacht betrokken te zijn bij het vernielen van een prullenbak met vuurwerk. Een getuige belde de politie. Agenten gingen ter plaatse en hielden vervolgens de vier jongeren aan. Eén van de jongens gaf aan thuis wat vuurwerk te bewaren. Agenten hebben dit vuurwerk bij hem thuis in beslag genomen. Alle vier zijn na het opmaken van een proces-verbaal heengezonden. De vuurwerkcampagne is gisteren gestart en loopt tot 15 januari 2010.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Man met gestolen kentekenplaten aangehouden
De politie heeft woensdagavond rond 19.45 uur een 38-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden op de Rembrandtlaan. Agenten zagen de man op deze straat in een personenauto rijden. De auto had aan de achterzijde een valse kentekenplaat, aan de voorzijde was geen kentekenplaat bevestigd. In de kofferbak van de auto vonden de agenten nog een andere kentekenplaat. Beide kentekenplaten zijn vermoedelijk onlangs gestolen bij een inbraak in een bedrijf in Handel. De verdachte is aangehouden en ingesloten op het politiebureau.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

'Santa Claus is coming to town'
Vanaf maandag 7 december wordt het Helmondse winkelgebied in een gezellige kerstsfeer gehuld. Gemeente Helmond, het Centrummanagement en Stichting Carat hebben zich samen sterk gemaakt om meer kerstsfeer in het stadshart te brengen. Wethouder Seyit Yeyden en centrummanager Peter Tielemans geven gezamenlijk de kerstsfeer een officiële start om 17.15 uur op de Markt.
De insteek van dit project is promotie van het winkelgebied. In huidige tijden van recessie is dit zeker van belang voor de ondernemers in het centrum. In de winkelstraten wordt overal dezelfde witte sfeerverlichting aangebracht. Daarnaast zijn er diverse kerstbomen geplaatst, waarvan drie grote, verlichte bomen in de Veestraat, op de Markt en op het Ameideplein.
"Sfeer creëer je ook door het publiek iets bijzonders te bieden" aldus wethouder Yeyden. Speciaal daarvoor staan twee chalets op de kop van de Markt. Bij de ene chalet worden aankopen gratis in cadeaupapier verpakt. En bij het andere kan men zich opwarmen aan een glühwein en lekkernij. En het geheel wordt compleet gemaakt door optredens van muziekgezelschappen tijdens weekenden en koopavonden.
De bedoeling is dat de speciale decemberaankleding het begin is van een volwaardig jaarlijks kerstevenement. Dit jaar vormt de aftrap naar iets groters waar meerdere partijen in kunnen participeren. Gaandeweg kunnen zich nieuwe partners bij de kerstpromotie aansluiten, bijvoorbeeld de centrumondernemers. Eigenlijk is dit project een uitnodiging om mee te doen, zodat het centrum van Helmond in december jaarlijks tot een ware trekpleister uitgroeit.

Bron: gemeente Helmond

Na het schietincident contact met fietsers en scooterrijder gezocht
De politie wil graag in contact komen met fietsers en een scooterrijder die woensdagmiddag tussen 15.45 en 16.15 uur het woonwagenkamp aan de Bakelsedijk zijn gepasseerd. Uit onderzoek is informatie naar boven gekomen dat rond dit tijdstip diverse fietsers en een scootterrijder over het fietspad reden dat langs het woonwagenkamp loopt. Woensdagmiddag werden vijf mannen uit Helmond aangehouden in verband met dit onderzoek (zie 1e persbericht van donderdag 3 december). Eén van de 50-jarige verdachten werd woensdag na verhoor naar huis gestuurd. De andere vier zijn in verzekering gesteld en worden vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris.
De fietsers en de scootterrijder kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844. Ook eventuele andere getuigen worden verzocht om te reageren mochten zij over informatie beschikken die relevant kan zijn voor deze zaak.

Rijbewijs van dronken hardrijdende automobilist ingenomen
De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag rond 02.15 uur een 36-jarige man uit Helmond aangehouden op de Watermolenwal. Surveillerende agenten werden door de bestuurder met hoge snelheid ingehaald op de President Rooseveltlaan. Ze zijn de auto achterna gegaan en hebben de bestuurder kunnen laten stoppen op de Watermolenwal. De bestuurder is gecontroleerd en bleek teveel te hebben gedronken. Hij had een alcoholpromillage van ruim 1,6. Zijn rijbewijs is ingenomen en hij is na het opmaken van een proces-verbaal heengezonden.

Politie houdt man aan voor heling/diefstal fiets
De politie heeft donderdagavond rond 19.00 uur een 19-jarige man uit Helmond aangehouden op de 1e Haagstraat. Surveillerende agenten controleerden een auto en zagen de 19-jarige man als passagier in de auto zitten. De man wordt verdacht van diefstal/heling van een fiets op 26 november jl vanaf de Koninginnewal. De verdachte is in verzekering gesteld voor verder onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Super Sociaal meest inspirerend project armoedebestrijding
In Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de prijs voor 'Meest inspirerende project op het gebied van Armoedebestrijding' vanmiddag uitgereikt aan Gemeente Helmond. De gemeente krijgt deze prijs voor de manier waarop de Stichting Super Sociaal in Helmond functioneert. Wethouder Yeyden en bestuursvoorzitter Jurgen Feuerriegel, beiden aanwezig bij de prijsuitreiking, toonden zich bijzonder verheugd met de landelijke erkenning. "Het doel van de Super Sociaal is om mensen weer onafhankelijk en zelfstandig te maken. Juist dat aspect heeft de jury aangesproken", aldus wethouder Yeyden.
De Stichting Super Sociaal ontstond afgelopen zomer na aanhoudende problemen met de Voedselbank. Samen met de Stichting Maatschappelijke Opvang Helmond e.o., de Atlant Groep en het ROC Ter AA is toen gekozen voor een andere opzet. In die opzet staat de eigen verantwoordelijkheid van de klanten centraal. Daarom werkt Super Sociaal ook nauw samen met organisaties die hulp aanbieden met betrekking tot wonen, inkomstenbeheer, schuldsanering, opleiding, werk en sociale activering.
In de winkel aan de Nieuwe Industrieweg 7 kunnen klanten, die aantoonbaar over te weinig inkomen beschikken, gratis winkelen. De overige klanten van Super Sociaal leveren een bescheiden bijdrage voor de levensmiddelen. Klanten kunnen zelf kiezen uit de aangeboden producten. Die producten worden gratis geleverd door leveranciers en winkels. Alleen inwoners van de gemeente Helmond en van de gemeente Gemert-Bakel kunnen klant worden bij de Super Sociaal.
De prijs voor het 'Meest inspirerende project op het gebied van Armoedebestrijding' is een initiatief van de 32 grootste gemeenten van Nederland, de G 32. Van 15 voorbeeldprojecten werden korte films gemaakt. Uit deze films werden vier films, waaronder die uit Helmond, genomineerd voor de prijs.

Bron: gemeente Helmond

Rijbewijs van dronken automobilist ingenomen
De politie vorderde zaterdagmorgen omstreeks 2.00 uur het rijbewijs in van een 33-jarige automobilist uit Helmond. Dat gebeurde tijdens een alcoholcontrole op de Kanaaldijk Noord Oost. Een ademanalyse gaf aan dat hij teveel alcohol op had. Hij blies een alcoholpromillage van 1,3. Zijn rijbewijs is daarop ingevorderd en is tegen hem proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Eerste 2 oplaadpunten voor elektrische auto's in Helmond
Burgemeester Jacobs geeft op dinsdag 8 december om 16.15 uur het startsein voor de eerste twee elektrische oplaadpunten in Helmond. De opening van de oplaadpalen (voor elektrische auto's ) vindt plaats op het terrein van de High Tech Automotive Campus (HTAC) en maakt onderdeel uit van de speciale week rondom 'automotive' van 8 t/m 15 december. In de week worden allerlei activiteiten georganiseerd voor genodigden. Op 12 december kan het publiek een kijkje nemen in de keuken van de hoogwaardige technologische ontwikkelingen op het vlak van intelligente voertuigen.
Elektrisch rijden is een duurzaam alternatief voor het rijden op benzine. Binnen nu en drie jaar worden naar schatting tienduizend oplaadpunten gerealiseerd en rijden er over tien jaar (naar schatting) 1 miljoen elektrische auto's rond in Nederland. Meer informatie over elektrisch rijden is te vinden op http://www.e-laad.nl.

Bron: gemeente Helmond

Scooterdieven rijden op politie in
De politie heeft maandag rond 1.40 uur twee Helmonders aangehouden van 21 en 25 jaar oud. De 25-jarige werd op de Anjerstraat opgepakt, de 21-jarige man werd even daarna op de Straakvense Dijk aangehouden. Kort daarvoor betrapten twee politiemensen op een fiets de mannen toen zij op de Karusstraat een scooter trachtten weg te nemen. Toen één van de agenten één van de verdachten te pakken had, reed de andere verdachte met een auto op de agent in. Hij belandde samen met de verdachte op de motorkap van de auto. De politieman raakte daarbij licht gewond. De verdachte die in de auto reed werd kort daarna in de directe omgeving aangehouden. Het bleek dat hij geen rijbewijs had. De verdachten zijn ingesloten voor verder onderzoek.

Helmondse bijrijdster gewond bij eenzijdig ongeval
Bij een eenzijdig ongeval is maandag rond 4.25 uur op de Geldropseweg in Eindhoven een 30-jarige Helmondse gewond geraakt. De 28-jarige bestuurder van de auto uit Aarle Rixtel, raakte daar rond die tijd om nog onbekende reden van de weg waarna hij tegen een lantaarnpaal reed. Ook hij raakte licht gewond en werd eveneens als de Helmondse voor behandeling overgebracht naar een ziekenhuis. Het bleek dat hij alcohol gedronken had. De vrouw is opgenomen met rugletsel. Tegen de bestuurder wordt proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

3 Helmonders gingen stelen
Maandagmiddag zijn op de A67 een 44-jarige man, een 44-jarige vrouw en een 26-jarige vrouw uit Helmond aangehouden op verdenking van diefstal. De twee vrouwen werden die middag in een drogisterij aan de Kloosterstraat in Blerick herkend als eerdere winkeldieven en een medewerkster wist het tweetal de winkel uit te werken. De twee vrouwen stapten vervolgens in een gereedstaande auto en reden ervandoor. Niet veel later merkte een patrouille de auto op en wist deze tot stilstand te brengen op de A67. Toen agenten in de auto keken, lag deze vol met onder andere gestolen cosmetica en een geprepareerde tas. De drie verdachten zijn aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. Uit onderzoek bleek dat de twee geen diefstal hebben gepleegd bij de drogisterij op de Kloosterstraat. Er wordt onderzocht van welke diefstal de goederen wel afkomstig zijn.

Bron: Politie Limburg-Noord

Nieuwe gemeentesecretaris Helmond
Het College van B&W Helmond heeft na een unaniem advies van de selectie - en adviescommissie de heer A.A.M. Marneffe (Ad) RA per 1 februari 2010 benoemd tot Algemeen Directeur/gemeentesecretaris van Helmond. Hij volgt per die datum mr. A.C.J.M. de Kroon op die dan Algemeen Directeur/Secretaris van de provincie Limburg wordt.
De heer Marneffe werkt sinds 1999 voor Gemeente Helmond. Eerst als Hoofd hoofdafdeling financiën en facilitaire zaken en daarna als directeur van de dienst Middelen en Ondersteuning en Concerncontroller. Daarvoor was hij van vanaf 1976 in dienst van Deloitte in diverse accountantsfuncties in de controle - en adviespraktijk, met name bij overheid, non-profit organisaties en organisaties op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven.
Hij is getrouwd, heeft 2 kinderen en woont in Helmond.
Gekozen is voor een ervaren kandidaat, die zeer bekend is met Gemeente Helmond en de gemeentelijke organisatie. Met de benoeming van de heer Marneffe is tevens de adviesrol naar het college en de continuïteit in het Managementteam gewaarborgd. De mutaties in het Managementteam enerzijds en de uitdagingen, die de komende jaren anderzijds op de gemeente afkomen, vragen hier eens temeer om.
Het college heeft het volste vertrouwen dat de heer Marneffe in staat zal zijn om als gemeentesecretaris en algemeen directeur in samenwerking met het management enthousiast en doeltreffend leiding te geven aan de organisatie.

Bron: gemeente Helmond

Bestelauto van dronken bestuurder zonder rijbewijs in beslag genomen
De politie heeft woensdag rond 10.00 uur een 58-jarige man uit Helmond aangehouden op de Engelseweg.
Agenten zagen de man op deze weg rijden in een bestelauto. Bij een controle bleek hij geen rijbewijs te hebben. Ook bleek hij gedronken te hebben. Hij blies 0,75 promille. Daarvoor heeft de politie de man een rijverbod opgelegd. De bestelauto van de verdachte is door de politie in beslag genomen en er is proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Politieagent bedreigd met stofzuigerbuis
De politie heeft donderdag rond 8.00 uur een 22-jarige man uit Helmond aangehouden bij zijn woning in Helmond Oost. Een agent wilde zijn 16-jarige broer op het Frieslandpad bekeuren voor fietsen zonder licht. De 16-jarige jongen kon zich niet legitimeren en de agent ging met de jongen mee naar zijn woning om zijn identiteitsbewijs op te halen. Bij de woning schold de 22-jarige man de agent meerdere malen uit. Daarna dreigde hij de agent te gaan slaan met een stofzuigerbuis. Even later kon de man met behulp van assisterende politieagenten voor de woning worden aangehouden. Hij is voor verder onderzoek meegenomen naar het politiebureau.

Tanken zonder betalen
De politie heeft donderdag rond 11.00 uur een 25-jarige man uit Helmond aangehouden in de woning van zijn ouders in Helmond Centrum. De politie kreeg rond 10.45 uur een melding dat een man zonder te betalen had getankt bij een tankstation aan de Deurneseweg. Op zijn personenauto zaten twee verschillende kentekenplaten, waarvan er één niet op dit voertuig thuis hoorde. Aan de hand van het doorgegeven kentekens konden agenten de identiteit van de verdachte vaststellen. Hij bleek in de woning van zijn ouders te verblijven. Daar hield de politie de man even later aan. De valse kentekenplaat zat niet meer op de auto. De verdachte bekende de kentekenplaat weggegooid te hebben, maar die is niet meer gevonden. De kentekenplaat werd donderdagochtend gestolen vanaf een personenauto die geparkeerd stond bij sportpark De Braak. De verdachte is voor verder onderzoek ingesloten op het politiebureau.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

2 Jongens (17) op heterdaad betrapt bij fietsendiefstal
De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag twee 17-jarige jongens uit Eindhoven aangehouden op de Kasteel Traverse. Surveillerende agenten zagen de twee jongens rommelen aan het slot van een fiets. Op het moment dat de jongens de agenten zagen, renden ze weg. De agenten konden de jongens na een achtervolging aanhouden. De twee jongens zijn na het opmaken van een proces-verbaal heengezonden.

Politie houdt 2 mannen aan voor inbraak woning
De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag twee verdachten aangehouden in verband met een woninginbraak op de Marktstraat. Rond 01.40 uur hield de politie in de achtertuin van de woning een 31-jarige Helmonder aan. Ongeveer een uur later werd een 28-jarige man uit Helmond aangehouden in een woning in Helmond Centrum.
De politie werd gealarmeerd door de bewoner die hoorde dat er inbrekers bezig waren. De verdachten zijn meegenomen naar het politiebureau waar zij inmiddels in verzekering zijn gesteld.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Rijbewijs van beginnend en dronken bestuurder ingevorderd
Op de Mierloseweg is zaterdag rond 2.30 uur een 23-jarige Helmonder aangehouden. Agenten zagen hem in een auto rijden terwijl hij gedronken had. Hij blies een promillage van 1,05. Hij is een beginnend bestuurder en daarom werd zijn rijbewijs ingevorderd. Proces-verbaal is opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

3 Drugsverdachten aangehouden
De politie heeft dinsdag rond 16.20 uur twee mannen uit Amsterdam (20 en 37 jaar oud) en een 22-jarige man uit Den Haag aangehouden op de Wilgehoutstraat. De drie mannen reden in een personenauto over deze straat en werden gecontroleerd door de politie. De 20-jarige man bleek twee zakjes hasj bij zich te hebben. In de auto trof de politie een zak met 31 witte bolletjes aan, vermoedelijk cocaïne. De 22-jarige man uit Den Haag gaf bij de politie een valse naam op. Hierop zijn de drie verdachten aangehouden. Ze zijn voor verder onderzoek ingesloten op het politiebureau. De auto en de bolletjes zijn in beslag genomen.

Man voor bedreiging met mes aangehouden
De politie heeft maandag rond 20.15 een 40-jarige man uit Helmond aangehouden in zijn woning in Helmond Centrum. De man zou eerder op de dag een 42-jarige man uit Helmond voor zijn woning hebben bedreigd met een mes. De twee zijn bekenden van elkaar en hebben een conflict. De 40-jarige verdachte is aangehouden en voor verder onderzoek meegenomen naar het politiebureau.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Zijn die drie drugsverdachten vorige week aangehouden, en is dat nu pas bekend gemaakt, of weet de politie nu al dat ze vanmiddag om 16:20 uur deze mensen aan gaan houden?

@Noud:
De politievoorlichter kon wel lachen met jouw tweede verklaring. Er had maandag, gisteren, dus, moeten staan.

Helmonder liet vrachtauto achter in Deventer
Deventer - De chauffeur van een vrachtauto die nabij de controle 'Ochtendgloren' was achtergebleven is door de recherche van IJsselland achterhaald. De 38-jarige man uit Helmond had de vrachtauto vrijdag 11 december 2009 ter hoogte van Deventer op de vluchtstrook gezet. Het voertuig blijkt voor een deel van diefstal afkomstig. Het voertuig is in beslag genomen en zal nader door het Permanent Auto Team worden onderzocht.
In het zicht van de controle van donderdag op vrijdag nacht stond deze vrachtauto op de vluchstrook. Nu blijkt dat de chauffeur die nooit in het bezit van een rijbewijs is geweest hevig was geschrokken toen hij de controleplaats van Ochtendgloren aan de andere kant passeerde. Hij parkeerde zijn voertuig en is vervolgens over een afrastering geklommen, waarbij hij zijn benen behoorlijk heeft opengehaald. Het achterlaten van de vrachtauto is bewust buiten de eerdere berichtgeving gehouden om het onderzoek niet te verstoren.

Bron: Korps landelijke politiediensten (KLPD)

Ruim 1 miljoen rijkssubsidie voor bouwprojecten
In het kader van het pakket stimuleringsmaatregelen voor woningbouwprojecten heeft minister Van der Laan 164 miljoen euro subsidie toegekend voor de bouw van ruim 23.000 koop- en duurdere huurwoningen. Helmond krijgt ruim een miljoen euro voor de bouw van 159 woningen.
Het betreft woningen in de projecten, Suurhofstraat (24 stuks), De Koning (48 stuks), Brandevoort, De Veste, blok 7 (28 stuks), Suytkade (35 stuks), Vossenberg, blok 8 (24 stuks)
Gemeenten konden in het kader van de stimuleringsregeling woningbouw voor bouwprojecten die door de economische crisis stil zijn gevallen of niet starten, subsidie aanvragen.
Door deze subsidie kan de bouw van ruim 23.000 woningen voor 1 juli 2010 alsnog starten. De subsidie is bedoeld om de teruggang in de bouwproductie en terugval van werkgelegenheid door de economische crisis te beperken.
Anders dan in de eerste ronde, waarbij het criterium het aangevraagde bedrag per woning was, is er nu bij de selectie van subsidieaanvragen allereerst gekeken naar de kans dat een project ook daadwerkelijk van start gaat. De status van de bouwvergunning is daarbij als uitgangspunt gebruikt. Alle aanvragen met een verleende bouwvergunning en een deel van de aanvragen waar de bouwvergunning voor 25 maart 2009 is aangevraagd, ontvangen een bijdrage.
De tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 is een onderdeel van het pakket crisismaatregelen van het Rijk. In het eerste kwartaal van 2010 beslist het kabinet over de inzet van het laatste deel (circa 100 mln.) van het stimuleringsbudget. De eerste ronde is afgelopen zomer uitgevoerd.

Bron: gemeente Helmond

Camerabeelden wijzen naar verdachte van insluiping in bedrijf
De politie heeft woensdag rond 11.00 uur een 44-jarige man uit Helmond aangehouden in de woning van zijn zus in Helmond Centrum. De man wordt verdacht van een insluiping in een bedrijfspand aan de Lagedijk. Dat zou gebeurd zijn op zondag 6 december van dit jaar, rond 15.00 uur. De man is vermoedelijk via een openstaande deur het bedrijf ingeslopen. Uit het kantoor waren twee geldkistjes (zonder inhoud) en een digitale fotocamera gestolen. Ook waren enkele ladekasten vernield. Aan de hand van camerabeelden kon de politie de verdachte opsporen. Hij is voor verder onderzoek ingesloten op het politiebureau.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

De wedstrijd Helmond Sport - Veendam van vanavond is afgelast.
In verband met de sneeuwval is het veld onbespeelbaar.

Bron: Helmond Sport

Stedenband met Zielona Gora krijgt voortgang
In de zomer van dit jaar zijn er publicaties geweest in de media over onze jumelage met de gemeente Zielona Gora in Polen. Tevens zijn er door de fractie Helmonds Aktief vragen gesteld, die op 31 juli 2009 zijn beantwoord.
Over onze band met Zielona Gora heeft de burgmeester op vrijdag 4 december 2009 een gesprek gevoerd met zijn Poolse ambtscollega de heer Kubicki.
Op 11 december 2009 heeft de burgemeester de Ambassadeurs uit uw raad, de commissie buitenland, ingelicht over de resultaten van het gesprek in Zielona Gora.
De burgemeester van Zielona Gora heeft onomwonden aangegeven het contact met Helmond van groot belang te vinden, wil daarop investeren en heeft besloten om de regie in onze relatie zelf ter hand te nemen samen met onze burgemeester.
Afgesproken is in het voorjaar de samenwerking een impuls te geven door het opstellen van een (sociaal-economische) driepuntenplan, dat ook in 2010 wordt uitgevoerd. Daartoe zal de heer Kubicki Helmond in april 2010 bezoeken.
De Ambassadeurs hebben hun waardering uitgesproken over het behaalde resultaat. Ze hebben het voornemen uitgesproken om een werkbezoek te gaan afleggen in Zielona Gora om het bestuurlijk belang van de jumelage te onderstrepen. Op die wijze willen ze actief meewerken aan het tot stand komen en het uitvoeren van de plannen.

Bron: Raadsinformatiebrief van de burgemeester en wethouders van Helmond

Geweigerde horecaklant met verzet aangehouden
De politie heeft vrijdagmorgen omstreeks 2.20 uur op de Havenweg, ter hoogte van een horecapand, een 21-jarige Helmonder aangehouden.
De gewaarschuwde politie kreeg van het horecapersoneel te horen dat de man vervelend aan het doen was bij de ingang omdat hem de toegang tot de zaak werd geweigerd. Toen de agenten de man herhaaldelijk vroegen dat hij moest vertrekken, weigerde hij te gaan. Daarop werd hij aangehouden. In de politieauto begon hij zich te verzetten en bedreigde hij een van de agenten met de dood. De agent doet daarvan aangifte. Hij is daarop ingesloten op het politiebureau.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

2 Agressieve Helmonders vechten op straat in Eindhoven
De politie heeft vrijdagmorgen omstreeks 4.15 uur op de Vestdijk in Eindhoven twee mannen aangehouden. Het gaat om twee 19-jarige Helmonders. Ze waren betrokken bij een vechtpartij op straat. Toen de politie de partijen wist te scheiden, bleven de twee verdachten lastig en daagden de politieagenten uit. Een van hen maakte een beweging alsof hij een mes in zijn handen had. De politie wist de man onder controle te krijgen en bij fouillering bleek hij inderdaad een mes bij zich te dragen. De andere verdachte probeerde de aanhouding van zijn metgezel te beletten en weigerde te vertrekken. Bij zijn aanhouding moest de politie pepperspray inzetten. De twee agressieve mannen zijn ingesloten voor verder onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Politie houdt verdachten van openlijke geweldpleging aan
De politie hield vrijdagavond rond 23.00 uur in hun woning in het centrum van Helmond een 34-jarige man en een 32-jarige vrouw aan. Zij worden verdacht van het mishandelen van de 49-jarige stiefvader van de 34-jarige verdachte, na een onenigheid eerder die avond. De 34-jarige verdachte zou eerder die avond de voordeur van de woning van zijn moeder en stiefvader, eveneens in het centrum van Helmond, hebben ingetrapt en vervolgens in een worsteling verwikkeld zijn geraakt met het 49-jarige slachtoffer. De 32-jarige vrouw bemoeide zich vervolgens ook met de mishandeling waarbij de man aan de haren werd getrokken en geslagen. De vrouw mocht na verhoor op het politiebureau naar huis. Tegen haar wordt een proces-verbaal opgemaakt. De 34-jarige man is voor verder onderzoek in verzekering gesteld.

Helmonder gesnapt bij alcoholcontrole in Gemert-Bakel
De politie hield tussen vrijdagavond 20.30 uur en zaterdagochtend 2.00 uur een alcoholcontrole op vijf plaatsen in Gemert-Bakel, waaronder op het parkeerterrein De Kanthoeve, op de Gemertseweg, op het Nuijneneind, op de Helmonseweg en op rotonde van de N277 / Ripsestraat. In totaal werden 424 bestuurders gecontroleerd. Twee van hen bleken met te veel drank op achter het stuur te zitten. Het gaat om een 45-jarige man uit Helmond, waarbij een alcoholpromillage van ruim 1,15 werd vastgesteld en een 36-jarige vrouw uit Bakel. Bij haar werd een promillage van bijna 0,85 geconstateerd. Tegen beide bestuurders wordt een proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Helmonder gearresteerd na mishandeling in café in Oisterwijk
De politie heeft vannacht omstreeks 02.40 uur voor een café aan de Gemullehoekenweg in Oisterwijk een 23-jarige Helmonder aangehouden die een medewerker van de horecazaak aldaar mishandeld zou hebben.
Het slachtoffer, een 22-jarige Oisterwijker, vertelde dat de verdachte zich in de zaak vervelend gedroeg. Zo zou hij andere klanten lastig hebben gevallen door hun glazen bier leeg te drinken. De aangever besloot om samen met een collega de verdachte buiten te zetten. Op dat moment kneep de verdachte een glas wat hij in zijn handen had kapot en sloeg de aangever met gebalde vuist tegen zijn linkeroor aan dat begon te bloeden. De verdachte ontkende de medewerker geslagen te hebben. Ook was hij naar eigen zeggen in het geheel niet lastig geweest in de zaak. Hij accepteerde wel het toegangsverbod van een jaar tot die zaak dat hem uitgereikt werd.

Bron: Politie Midden en West Brabant

De 3 genomineerden voor Helmonder van het jaar 2009
Alweer voor de vijftiende keer wordt er een Helmonder van het jaar benoemd. Het gaat om een persoon of instelling die zich op cultureel, sociaal of maatschappelijk gebied verdienstelijk heeft gemaakt voor de stad. Ook dit jaar kreeg de jury vele kandidaten voorgedragen. Uit deze voordrachten heeft de jury uiteindelijk 3 kandidaten genomineerd.
Drie verenigingen / stichtingen prijken op de lijst met genomineerden voor de titel Helmonder van het jaar 2009. De Helmondse Liedertafel 't Akkoordje, kamermuziekcyclus Theo Driessen en popkoor Kolok.
De winnaar wordt bekendgemaakt op maandag 4 januari 2010 om 18.00uur voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie van de gemeente in het Kasteel van Helmond. Alle drie de genomineerden ontvangen een sculptuur en oorkonde. De winnaar ontvangt een bedrag van 4000 euro. De beide "verliezers" ontvangen ieder 1000 euro. Zowel de organisatie als de geldprijzen worden beschikbaar gesteld door de Rabobank Helmond.
Vorig jaar werd sportman Pieter Gruijters benoemd tot Helmonder van het Jaar 2008. Eerdere winnaars waren stichting Truckersday, de heer Bernard van Lieshout KBO Helmond, de centrummanagers Thieu de Wit en Jan Verspaget, Scouting Leonardus, Kitty van Bussel-van Duijnhoven oprichtster Stichting Vluchteling als Naaste, Paul Smits van Kindervarieté Jacona, Carnavalsvereniging De Keiebijters, mede-oprichter Cor Tilburgs van de Rimbo Band, toneelvereniging St. Genesius, voorzitter Afra Claassen van de Gehandicapten Sportvereniging Gewest Helmond, pedagogische hogeschool De Kempel, de Algemene Hulpdienst en zuster Liesbeth van der Meijden van de stichting Mensen voor Mensen.

Bron: Rabobank Helmond

€8.200 uitkeringsfraude vanwege overleden moeder
Door de Sociale Recherche van de gemeente Helmond en de Sociale Verzekeringsbank is proces-verbaal opgemaakt tegen een 52-jarige inwoner van Helmond en zijn echtgenote. Zij worden ervan verdacht over de periode 6 september 2005 tot 1 september 2007 de bijstandsuitkering en AOW-uitkering van de overleden moeder te hebben geïncasseerd.
In het totaal werd voor een bedrag € 8200,- te veel aan uitkering uitbetaald.

Bron: gemeente Helmond

Agressieve winkeldief bij supermarkt Plus
Agenten hielden maandagmiddag omstreeks 15.20 uur op de Matthijs Vermeulenstraat een winkeldief aan. Kort daarvoor was hij door de 50-jarige manager uit Eindhoven van een winkel aan het Gerardusplein betrapt op het wegnemen van flessen drank. De manager vroeg hem mee te lopen naar zijn kantoor. De dief weigerde en mishandelde daarop de manager met onder andere vuistslagen. Een vrouwelijke klant kwam tussenbeide waardoor de agressieve winkeldief enigszins bedaarde. Vervolgens rende hij via de achteruitgang de winkel uit. De inmiddels gewaarschuwde politie kon de agressieve dief even later aanhouden. Hij is ingesloten voor verder onderzoek. De manager deed aangifte van de mishandeling.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Helmonder in Valkenswaard mishandelt met stroomstootwapen
De politie heeft dinsdagochtend rond 7.00 uur een 23-jarige man uit Valkenswaard buiten heterdaad aangehouden in zijn woning. De man wordt ervan verdacht een 27-jarige man uit Helmond te hebben mishandeld met een stroomstootwapen. Dit is gebeurd op 6 december in de nacht van zaterdag op zondag rond 02.45 uur op de Markt in Valkenswaard. Het slachtoffer werd aangesproken door de verdachte en werd door het stroomstootwapen op zijn lichaam geraakt. Op basis van onderzoek is de verdachte nu buiten heterdaad aangehouden en inmiddels in verzekering gesteld voor verder onderzoek.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Werkzaamheden Heistraat en Lithoyenseweg
Vanaf 4 januari 2010 gaan de nutsbedrijven werkzaamheden verrichten aan hun kabel- en leidingennet in de Heistraat tussen de Sjef van Schaijkstraat en de Lithoyenseweg. De nutsbedrijven zullen hun kabel- en leidingennet vernieuwen en daar waar nodig verleggen. Als gevolg hiervan zal de Heistraat tussen de Sjef van Schaijkstraat en de Lithoyenseweg gedurende enige tijd afgesloten zijn of ingesteld worden voor eenrichtingsverkeer. Deze werkzaamheden zullen ongeveer 26 weken gaan duren. Medio 2010 starten vervolgens de reconstructiewerkzaamheden van de bestrating.

De fasering en planning van de Heistraat ziet er als volgt uit:
Fase1:
Afsluiting van de Heistraat tussen Sjef van Schaijkstraat en de Lithoyenseweg voor autoverkeer gedurende 3 weken.
Fase 2:
Heistraat opengesteld voor eenrichtingsverkeer, gedurende 6 weken. De nutsbedrijven zijn dan bezig met werkzaamheden aan de zijde van de Heistraat met de even huisnummers.
Fase 3:
Afsluiting van de Heistraat tussen Sjef van Schaijkstraat en de Lithoyenseweg voor autoverkeer gedurende 4 weken.
Fase 4:
Heistraat opengesteld voor eenrichtingsverkeer, gedurende 13 weken. De nutsbedrijven zijn dan bezig met hun werkzaamheden aan de zijde van de Heistraat met de oneven huisnummers.

De instelling van het eenrichtingsverkeer zal zo zijn dat het verkeer komende vanuit Binderseind het gedeelte van de Heistraat, gelegen tussen de Lithoyenseweg en de Sjef van Schaijkstraat, in kan rijden.

De werkzaamheden aan Lithoyenseweg bestaan uit opnieuw bestraten van de weg en het aanpassen van het speeltuintje. Het duurt ongeveer 7 weken voordat het straatwerk gereed is. Deze werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Hieronder staat aangegeven welke faseringen we onderscheiden:
Fase 1: Heistraat tot P.M. Dillenstraat (duur ca. 2,5 weken)
Fase 2: Dillenstraat t/m Lithoyenseweg nr. 36 (duur ca. 1,5 weken)
Fase 3: Lithoyenseweg nr. 36 tot Bindersestraat (duur ca. 3 weken)

Het verkeer wordt omgeleid middels de gebruikelijke gele omleidingborden. De start en de duur van de werkzaamheden is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Bron: gemeente Helmond

"Afspraakservice binnen 3 weken al groot succes"
De nieuwe afspraakservice van de gemeente Helmond is een groot succes, aldus de gemeente. Inwoners van Helmond maken sinds 1 december massaal gebruik van de mogelijkheid om een afspraak te maken voor het aanvragen van een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Wegens dit grote succes wordt de afspraakservice per 1 januari 2010 uitgebreid met extra capaciteit. Zo kunnen nog meer mensen op nog meer momenten in de week een afspraak maken met de gemeente.
De afspraakmogelijkheid geldt per 1 januari ook voor het doorgeven van een verhuizing en het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag. Later in januari wordt het ook mogelijk om een afspraak te maken voor een aangifte geboorte, aangifte erkenning en de aangifte huwelijk/ partnerschap. In de toekomst wordt het mogelijk om voor nog meer zaken een afspraak te maken.
Inmiddels weten veel inwoners van Helmond de weg naar de afspraakservice te vinden. Zo'n 30 burgers komen per dag op afspraak voor een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Dit is zo'n 20 % van de totale contacten aan de balies in de Stadswinkel.

Bron: gemeente Helmond

De gemeente is wel heel erg snel met het succesvol verklaren van hun eigen afspraakservice.

Verdachte verduistering gehuurde aanhangwagen na 3 maanden gepakt
De politie heeft dinsdag rond 16.10 uur een 47-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden op de Roggedijk. De man zou op 15 september van dit jaar een aanhangwagen hebben gehuurd bij een bedrijf aan de Industrieweg in Mierlo. De aanhangwagen werd hierna niet meer teruggebracht. De man werd tot gisteren gezocht door de politie maar zijn woonplaats was onbekend. Ook de aanhangwagen is nog niet terecht. De verdachte is na verhoor in vrijheid gesteld.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Nieuw postkantoor in Mierlo-Hout
De Helmondse wijk Mierlo-Hout krijgt weer een TNT-postkantoor. Sinds maart 2008 had deze wijk geen postagentschap meer. Dit nieuwe postkantoor wordt toegevoegd aan de 9 TNT Postkantoren en het Business Point die Helmond op dit moment heeft.
Door intensieve samenwerking tussen de gemeente Helmond, Jumbo supermarkten en TNT-Post is het mogelijk geworden om weer een nieuw TNT-Postkantoor in de wijk Mierlo-Hout te vestigen. De bouwvergunning is inmiddels verleend. Naar verwachting zal in de eerste maanden van 2010 de uitbouw van de Jumbo supermarkt plaatsvinden en daarin zal dan het nieuwe TNT-Postkantoor worden geopend. Klanten kunnen straks voor het kopen van post- en pakketzegels, het wereldwijd versturen van brieven, pakketten en aangetekende post ook terecht in de Jumbo aan de Hoofdstraat.

Bron: gemeente Helmond

Payday in Helmond West: € 2.230
De politie heeft dinsdag 22 december in Helmond West een zogenoemde 'payday' gehouden. Dat betekent dat op één dag een bezoek werd gebracht aan alle inwoners van Helmond West die nog een onbetaalde boete hebben open staan. De burger kan kiezen: of de boete wordt betaald, of er volgt een aanhouding. In totaal werden dinsdag in Helmond West 15 adressen bezocht. Negen personen werden ook thuis aangetroffen. Zij betaalden allemaal direct de boete. In totaal leverde de dag 2230 euro op.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Helmonder mishandelt restaurantmanager in Eindhoven
De politie heeft woensdagavond rond 23.45 uur vier mannen (22 (2x) en 24 (2x) jaar oud) uit Aarle-Rixtel en een 25-jarige man uit Helmond aangehouden op het Catharinaplein. De vijf mannen zouden even daarvoor de 26-jarige manager van een restaurant aan de Markt hebben mishandeld. Eerder op de avond gedroegen de vijf mannen zich in het restaurant erg vervelend. Toen de manager hen aansprak op hun gedrag, ontstond een ruzie. Voor de ingang van het restaurant kwam het tot een handgemeen, waarbij de manager werd mishandeld. Hij waarschuwde hierop de politie. Agenten konden de vijf verdachten direct op het Catharinaplein aanhouden. Ze zijn meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek.

Dronken bestuurder moet rijbewijs inleveren
De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag rond 1.30 uur een 46-jarige man uit Helmond aangehouden op de Wethouder Ebbenlaan. Agenten waren op die straat bezig met de afhandeling van een melding, toen de 46-jarige man in zijn personenauto aan kwam rijden. Toen hij uitstapte, zagen de agenten dat de man onvast ter been was. Bij een controle bleek de bestuurder gedronken te hebben. Hij blies ruim 1,30 promille. De politie heeft zijn rijbewijs ingenomen en proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Bestuurder rijdt 57 km te hard over de Gerwenseweg
De politie heeft donderdag rond 9.20 uur op de Gerwenseweg het rijbewijs ingenomen van een 50-jarige man uit Son. Agenten zagen de man op deze straat in een personenauto met 117 km/u rijden. De maximum toegestane snelheid op deze weg is 60 km/u. De politie heeft het rijbewijs van de bestuurder ingenomen en proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Dronken beginnend bestuurster rijdt tegen verkeer in: rijbewijs inleveren
Een 21-jarige automobiliste uit Helmond is vrijdagmorgen omstreeks 1.45 uur op de Nachtegaallaan in Eindhoven door de politie aangehouden omdat ze hier tegen het verkeer in reed. Bij verdere controle bleek dat ze beginnend bestuurder is en alcohol had gedronken. Een ademanalyse gaf een alcoholpromillage van 1,0 aan. Haar rijbewijs is daarop ingevorderd en tegen haar is proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Eigenaar ziet jongen (15) op zijn gestolen scooter rijden
De politie heeft zondagavond rond 23.00 uur een 15-jarige jongen uit Helmond aangehouden op de Kasteel Traverse. De rechtmatige eigenaar van een gestolen scooter, een 50-jarige man uit Helmond, had de jongen op de Kasteel Traverse op deze scooter zien rijden en waarschuwde de politie. De scooter werd op 10 november van dit jaar uit de schuur van zijn woning, ook aan de Kasteel Traverse, gestolen. De jongen is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De scooter is door de politie in beslag genomen en wordt teruggeven aan de eigenaar.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Vrouw in scootmobiel verweert zich goed bij beroving
De politie is op zoek naar getuigen van een beroving op het Sjef de Kimpepad. Maandagmiddag rond 13.30 uur probeerden daar twee daders de tas te stelen van een 46-jarige vrouw uit Helmond. Zij reed op dat moment in haar scootmobiel. De twee daders eisten haar tas en probeerden deze uit haar handen te trekken. Dit lukte niet en kort daarna reed er een toeterende auto voorbij. Vermoedelijk zijn de daders hiervan geschrokken en op de vlucht geslagen.
Dader 1 is een blanke man, blond haar, piercing in zijn lip, droeg een blauwe spijkerbroek en een zwart jack. Leeftijd ongeveer 18 jaar oud.
Dader 2 heeft een getint uiterlijk, kort zwart haar, kleine sik, droeg een blauw met grijze pet, zwarte trainingsbroek met witte streep, zwart lederen jack, witte sportschoenen, leeftijd tussen 16 en 17 jaar oud.
Getuigen kunnen contact opnemen met de politie in Helmond, via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem melden kan ook, via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Helmonder in Eindhoven aangehouden voor rijden zonder rijbewijs
De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag rond 0.00 uur een 25-jarige man uit Helmond aangehouden op de Johannes van der Waalsweg in Eindhoven. Agenten reden over de Boschdiijk in een onopvallende politieauto en de 25-jarige man probeerde hen in te halen door over het verdrijvingsvlak te rijden. Op de Marconilaan lukte dit even later wel. Hierna zetten de agenten de man aan de kant. Hij bleek geen geldig rijbewijs te hebben. Ook kon hij zich niet legitimeren. De politie heeft proces-verbaal opgemaakt tegen de man en hem daarna in vrijheid gesteld.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Man voor een kopstoot aangehouden
De politie heeft dinsdag rond 8.30 uur een 40-jarige man uit Helmond aangehouden in zijn woning in Helmond West. De man zou op 22 november van dit jaar een 54-jarige man uit Helmond hebben mishandeld. Dat gebeurde op De Burght. De twee mannen kwamen elkaar daar tegen toen zij beiden hun hond uitlieten. Er ontstond een conflict en de 40-jarige man gaf de 54-jarige man een kopstoot. Door de kopstoot raakte de bril en het gebit van het 54-jarige slachtoffer beschadigd. De verdachte is voor verder onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Zwaar gewonde bij ongeluk op snelweg tussen Helmond en Eindhoven
De ambulancedienst en de brandweer van Helmond, Nuenen en Eindhoven zijn zojuist om 13.38 uur gealarmeerd voor een aanrijding met beknelling tegenover de parkeerplaats Vaarle op de snelweg A270 bij Nuenen. Om 13.46 uur werd de Trauma Helikopter gealarmeerd. Het betreft een auto die tegen een boom is gereden op de rijbaan richting Eindhoven. 1 slachtoffer zwaargewond.
Om 14:39 was de brandweer nog steeds bezig met bevrijding.

Bron: 112

"Ik heb deze auto gevonden."
Agenten hebben donderdagmorgen omstreeks 3.30 uur op de 3e Haagstraat een 39-jarige autodief uit Roermond aangehouden.
Even daarvoor hoorden de surveillerende agenten in burger een harde knal. Daar waar de knal vandaan kwam zagen ze een man zitten in een auto. Om hem heen lag inbrekerswerktuig. Toen ze vroegen van wie de auto is, vertelde de man dat hij de auto gevonden had. Toen de agenten naar zijn identiteit vroegen en vervolgens zijn naam controleerden, bleek de man geen rijbewijs te bezitten. Hij bekende vervolgens de auto te hebben weggehaald. De auto - afkomstig van een garage aan de Europaweg - is in beslag genomen en de man is voor verder onderzoek in verzekering gesteld.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Zoon steelt & verkoopt moeder's sieraad
De politie heeft woensdag omstreeks 15.10 uur buiten heterdaad in een woning in Helmond Centrum een 21-jarige Helmonder buiten heterdaad aangehouden. Hij wordt verdacht van het wegnemen van een sieraad van zijn 55-jarige moeder en deze te hebben verkocht. Hij zou dat gedaan hebben zonder medeweten van zijn moeder. Zij deed hiervan begin november aangifte. Het sieraad is terecht en tegen de man is proces-verbaal opgemaakt.

Verdachte van heling van bromscooter aangehouden
De politie heeft woensdagavond omstreeks 20.20 uur op de Sjef de Kimpepad een 22-jarige Helmonder aangehouden. De politie zag hem ter hoogte van geparkeerde auto's aan de kruising Dinkelstraat en Griftstraat wegduiken. Voor de agenten een reden om te controleren waarom hij dat deed. Toen de politie hem naderde, rende de jongen hard weg. Vlak in zijn buurt zag de politie een bromscooter liggen. Het bleek dat het voertuig van diefstal afkomstig is. Deze was zondagmiddag 6 december vanaf de Zuidende weggenomen. De 58-jarige eigenaar uit Helmond had hier aangifte van gedaan. Even later zag de politie de verdachte lopen over Sjef de Kimpepad en konden zij hem aanhouden. Hij is voor verder onderzoek in verzekering gesteld. De bromscooter zal aan de rechtmatige eigenaar worden terug gegeven.

7 Jongeren aangehouden voor afsteken vuurwerk en vernieling
De politie heeft woensdagmiddag rond 15.00 uur zeven jongeren aangehouden op de Mahoniehoutstraat. De jongens zijn in de leeftijd van 15 (3x), 16 (1x), 17 (1x) en 18 (2x) en komen allen uit Helmond. Door agenten in burger werd de groep jongeren betrapt op het afsteken van vuurwerk. Hierbij is een prullenbak beschadigd. Agenten controleerden de jongens en troffen twee zakken aan met hierin een hoeveelheid vuurwerk. De jongens zijn aangehouden vanwege vernieling en het te vroeg afsteken van vuurwerk. Op het politiebureau hebben twee jongens (16 en 15 jaar) bekend samen vuurwerk te hebben afgestoken. Voor hen wordt bepaald of zij een HALT-straf aangeboden krijgen. De zak met vuurwerk van deze jongens is in beslag genomen. De zak vuurwerk van de andere jongen (15 jaar) is teruggegeven aan zijn ouders, omdat hij geen vuurwerk heeft afgestoken. De minderjarigen zijn allen opgehaald door hun ouders.

Bron: Politie Brabant Zuid-Oost

Onthoofde katten gevonden in Helmond
Uitgegeven: 17 augustus 2010 10:04
Laatst gewijzigd: 17 augustus 2010 10:04 (bron http://www.nu.nl)

HELMOND - In Helmond hebben voorbijgangers maandag voor de tweede keer binnen korte tijd de kop van een kat gevonden. In beide gevallen is er geen lichaam gevonden.
© NU.nl/Chris HeijmansMedewerkers van de Dierenambulance gaan er vanuit dat de dieren zijn onthoofd.

De vindplaatsen liggen ver uit elkaar. De eerste vondst op 22 juli was in het oosten van Helmond op de Rijpelberg. De vondst van maandag was aan de Europaweg aan de andere kant van de stad.

@Linda,

Je bijdrage staat in de verkeerde rubriek. Je moet het nieuws van 2010 hebben.

Maar het is natuurlijk net zo erg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: