Q&A: Dossier Hoogspanning Brandevoort


Henk Klarenbeek van de fractie Verouden/Van Lierop stelde schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over het dossier Hoogspanning Brandevoort. Jarenlang is er strijd gevoerd om de hoogspanningsmasten in deze wijk, zie hier een deel van hetgeen daarover op de weblog verscheen.
Aanleiding voor zijn vragen is een pittige artikel Nog steeds hoogspanning in Brandevoort (pdf). Dat verscheen in mei in de Brandevoorter Courant. Hieronder de 11 vragen (Questions). Zodra de antwoorden (Answers) van het college bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

 1. Onderschrijft het college de stelling in het artikel dat het dossier Hoogspanning geenszins gesloten is?
 2. Is het correct dat een aantal bewoners van de Biezenlaan en Neerwal een verzoek om planschade heeft ingediend?
 3. Hoeveel bewoners betreft dit?
 4. Is het college het met ons eens dat zorg voor gezondheid en veiligheid voor haar inwoners tot de kerntaken van een gemeente behoort?
 5. Zo neen. Waarom niet?
 6. Zo ja. Waarom lezen wij dan dat onze gemeente bij monde van haar vertegenwoordiger kennelijk vindt dat dit niet geldt voor dit dossier specifiek daar waar het gaat om overschrijding van zogeheten 0,4 MicroTeslazonne?
 7. Klopt het dat na aanpassing en inrichting van de masten publiekelijk metingen zijn toegezegd?
 8. Zo ja. Wat is dan daarvan de uitkomst en zijn deze gecommuniceerd met betrokkenen?
 9. Zo neen. Wat is dan daarvan de reden?
 10. Is het college van mening dat de verstrekte vergunning m.b.t. het samenvoegen van de twee hoogspanningslijnen, met daaraan gekoppeld de aanpassingen van de masten overeenkomt met de realisatie?
 11. Zo neen. Wat is daarvan dan de oorzaak en welke gevolgen heeft e.e.a. dan?
Q&ANieuw Helmonds nieuws
0 reacties
Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: