7reacties

Janssen: Onze draaiorgels


Met een zekere regelmaat wordt in de Raad van Helmond gesproken over onze collectie draaiorgels. Hierbij hoort ook de collectie accordeons die helaas vaak vergeten wordt te noemen.

Sedert het vertrek uit de Paterskerk aan de Molenstraat zijn deze collecties ondergebracht in de Gaviolizaal aan de Torenstraat. Maar daar leiden ze een kwijnend bestaan. Op jaarbasis komen er, naar blijkt een schamele 600 unieke bezoekers om te genieten van alle pacht en praal die de orgels ten toon spreiden. En zeg nou zelf dat is niet veel. Je vraagt je dan ook af hoe komt dit nu ? Is er iets mis met de locatie ? Heeft de Helmonder en in het verlengende ervan de rest van Nederland geen belangstelling meer voor draaiorgels ? Een goed antwoord op die vraag kan schijnbaar niet gegeven worden, anders zou het naar mijn gevoel wel anders gesteld zijn onze draaiorgels in de Gaviolizaal.

Tot midden volgend jaar houden de draaiorgels en de accordeons hun plek in de Gaviolizaal zo verklaarde wethouder Jan van den Heuvel in de raadsvergadering van 2 oktober 2012. Daarna zal deze zaal tegen de vlakte gaan in het kader van nieuwe ontwikkelingen in ons centrum.

Meerdere locaties worden thans onderzocht om deze collecties onder te brengen. Maar eenvoudig is het niet. De collecties vragen een bijzondere ruimte om tot hun recht te komen. Denk aan de luchtvochtigheid van de ruimte en natuurlijk aan de akoestiek. Verder is het duidelijk dat herhuisvesting van de orgels ook veel geld zal gaan vragen. Buiten dat blijft het natuurlijk de vraag of het herhuisvesten op een andere plaats in de stad een garantie biedt voor een financieel acceptabele exploitatie van de collecties.

Op deze vragen zal de Raad van Helmond dan wel een duidelijk en helder antwoord moeten geven. In heel simpel Nederlands gezegd: hoeveel hebben we als Helmonders over om de orgels te behouden ? En wat verstaan we dan onder behouden ?  Slaan we ze dan maar ergens op tot een later moment ? Of trekken we een ‘zak met geld’ open voor het behoud en de exploitatie van een ruimte waar de orgels en accordeons gaan plaatsen ?

Moeilijke en lastige afwegingen die de Raad zal moeten maken zeker in een tijd waarin het woord ‘minder’ belangrijker is dan ‘meer’. Of vinden we het van belang dat men kan genieten van onze draaiorgels ook al is het even buiten onze gemeentegrens zonder dat dit de stad veel geld gaat kosten ? Eerlijk gezegd ben ik er nog niet uit. U wel ?

Maarten Janssen
Raadslid

MaartenOnze Helmondse politici
7 reacties
Reageer

Naar de Slitskraan keek buiten Rieter niemand, toch wordt die opgeknapt.

Misschien is een stuk van de lambertuskerk te huur!

Beste heer Janssen,

Sommige zaken zijn eenvoudigweg niet in meer of minder uit te drukken.
Zeker niet als het om de kunsten gaat. Het kindje met het badwater weggooien is hier al lang niet meer aan de orde.
Misschien kunt u even notie nemen van wat er eerder over geschreven is op de weblog. Zie: GGG: Draaiorgelkoorts > https://www.deweblogvanhelmond.nl/de_gggrubriek/ggg-draaiorgelkoorts/

Voor mij zou de watertoren ook een mooie locatie kunnen zijn om de draaiorgels onder te brengen. Ken alleen de huidige functie niet en of de orgels passen qua ruimte en akoestiek.

Groet,

Mien

@Mien op woensdag 24 oktober 2012 om 08:12:

Ik wist niet dat er zo weinig bezoekers naar die draaiorgels kwamen kijken. Die 600 bezoekers per jaar vind jij genoeg om er toch gewoon geld in te steken? Hoeveel subsidiegeld per bezoeker vind jij normaal?

@Ronald Zou het misschien kunnen zijn dat de dir. Speelhuis, in samenspraak met het college en/of de weth. cultuur, al eerder besloten hebben geen cent meer te besteden?

@frans: is dat zo ja?

@Otto: Met opzet heb ik mijn opmerking geformuleerd als een vraag (?). Ik heb geen concrete informatie dat het zo zou zijn. Ik concludeer wel dat het gemeentebestuur er al een heel aantal jaren weinig werk van maakt om de orgels te promoten en dat vind ik vreemd. Er wordt geen reclame gemaakt m.b.t. de collectie. Er worden nauwelijks activiteiten georganiseerd die tot doel hebben de collectie te promoten en volgens mij geldt dan: ‘onbekend maakt onbemind’.
Vooral in de periode dat de orgels hun thuis hadden in de v/m Paterskerk was de collectie een ware publiekstrekker en waren er in de weekenden veel bezoekers, een veelvoud van het genoemde huidige bezoekersaantal.

Een tijd geleden heb ik gesproken met enkele vrijwilligers. Ze gaven aan dat er weinig sprake was van betrokkenheid van ‘de gemeente’. Zij hadden de indruk dat de collectie eerder als een blok aan het been werd ervaren.

Persoonlijk vind ik dit jammer. Net als oude fabrieken, het kasteel of het huis met de Luts, is in ieder geval een deel van de orgels Helmonds cultureel erfgoed en verdienen ze een plaats in dit rijtje. Een goede gebruiksruimte en een groepje betrokken vrijwilligers die de collectie een beetje zien als ‘hun kindje’ is dan wel een randvoorwaarde.

Inmiddels is er al veel geschreven en gezegd over dit onderwerp. Voor de gemeente , die dit ongetwijfeld volgt, is het niet moeilijk om een aantal overwegingen mee te nemen in hun eindvoorstel. Het publieke debat is al gevoerd…….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: