10reacties

Maraczi: Leefbaarheid door verbinding


Tijdens de commissievergadering van 19 juni 2014 werd de gemeenteraad d.m.v. een presentatie geïnformeerd over het beleid op het gebied van jeugd en veiligheid. Tijdens deze presentatie werd er ook door twee jongeren(opbouw)werkers een toelichting gegeven op de praktijk van alledag.
Hun verhaal en werkwijze spraken mij erg aan en dat heeft me doen besluiten om me daar eens verder in te verdiepen.

Hangjongeren zijn er al generaties lang. Ook ik ben vroeger een hangjongere geweest! Voor veel jongeren hoort dat verkennend rondhangen bij het opgroeien. Jongeren zoeken nieuwe ervaringen.
Dit kan gebeuren door nieuwe sensaties op te doen (bv. experimenteren met drugs of criminele activiteiten). Deze activiteiten inclusief rondhangen behoren tot de ontwikkeling van een eigen identiteit. De meeste groepen zijn dan ook van tijdelijke aard. Maar er zullen telkens ook weer nieuwe groepen opduiken. Dit neemt allemaal niet weg dat de groepen wel degelijk veel overlast kunnen veroorzaken. En ook ouders maken zich uiteraard terecht zorgen. Daarom is het werk van jongerenopbouwwerk zo belangrijk. Vooral het preventief te werk gaan om de overlast, drugsgebruik en criminaliteit zoveel mogelijk te voorkomen of te bestrijden.

In Helmond is sinds enkele jaren een team jongerenopbouwwerkers actief. Zij hebben hun “standplaats” bij BJ Brabant in de Molenstraat. Dit team bestaat uit 4 medewerkers, met ieder hun eigen wijken en buurten als werkgebied. Er zijn 4 jongerenopbouwwerkers waarvan twee die zich vooral richten op groepen jongeren uit de straatcultuur.

Het jongerenopbouwwerk is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de
leefbaarheid in Helmond:

  1. jongeren van 9 tot 23 jaar die (een deel) van hun vrije tijd doorbrengen in de wijk;
  2. buurtbewoners die (op welke manier dan ook) betrokken zijn bij deze jongeren;
  3. alle organisaties, samenwerkingspartners en ondernemers in Helmond die een raakvlak hebben met leefbaarheid. Bij organisaties en samenwerkingspartners moet u bijvoorbeeld denken aan de LEV-groep, Novadic, winkeliers van winkelcentra, etc.

De jongerenopbouwwerkers:

  • leggen contact met jongeren op overlastlocaties om de overlast in de Helmondse wijken te verminderen;
  • verbinden groepen jongeren en buurtbewoners met elkaar om zo het onderlinge begrip en de leefbaarheid in de wijken te vergroten;
  • verwijzen mensen met problemen naar de juiste instanties;
  • bemiddelen als er problemen zijn tussen jongeren en de buurt;
  • stimuleren wijkbewoners en jongeren om met elkaar in gesprek te gaan
  • organiseren activiteiten in de wijk waardoor de overlast van jongeren vermindert en groepen met elkaar worden verbonden.

De jongerenopbouwwerkers trekken ‘s middags en ‘s avonds de wijken in.
Ze bezoeken de straatjongeren in de wijk maar ook de (klagende) buurtbewoners. Zij slaan een brug tussen de jongeren en de wijk.
Maar zij willen nog een stapje verder gaan en zijn daarom afgelopen week met een nieuw project “We are neighbors” gestart.
Het doel van het project is om de specifieke doelgroepen van BJ Brabant, jongeren en bewoners, aan elkaar te verbinden. Jongeren hangen niet alleen maar op straat, ze zijn nog zo veel meer dan `vervelende` hangjongeren! Een bewoner die een melding maakt is geen zeikerd, ook hij heeft zijn eigen verhaal. Doordat beide doelgroepen elkaar ‘ontmoeten` tijdens het project, krijgen de deelnemers meer inzicht in elkaars leefwereld en wordt er onderling wederzijds begrip gecreëerd.
Het project is pas net gestart en levert nu al mooie dingen op. Er wordt spontaan van alles met elkaar gedeeld. Zo is er nu al een mooie verbinding gelegd! Een oudere mevrouw liet zich ontvallen dat ze aankomende week met de Taxbus naar het ziekenhuis moest, waarbij ze aangaf dat dit altijd een heel gedoe was i.v.m. de wachttijden. Hierop bood één van de jongeren spontaan aan om haar naar het ziekenhuis te brengen en de afspraak was zo gemaakt. Dit vind ik een prachtig voorbeeld!

Voor de leefbaarheid van Helmond is het jongerenopbouwwerk volgens mij dan ook één van de belangrijke schakels. Een schakel die zeker niet mag ontbreken!

Lonneke Maráczi
Raadslid SP

LonnekeOnze Helmondse politici
10 reacties
Reageer

Een oom van me is jaren jongerenwerker geweest. De "winst" van dit werk is heel moeilijk te kwantificeren, omdat je moeilijk ziet wat nu precies de impact is van wat er gedaan wordt. Gevolg is dat veel gemeenten bezuinigen op het jongerenwerk, met alle gevolgen van dien. Het feit alleen al dat er in heel Helmond slechts vier man aan het werk zijn die dan ook nog eens een deel van hun tijd kwijt zijn aan vergaderen en beleid maken is wat dat betreft een teken aan de wand. Het aantal contacturen met de jongeren is wat eigenlijk leidend zou moeten zijn.

Als je dan toch een poging wil wagen om enigszins te becijferen wat jongerenwerk oplevert, bedenk je dan eens het volgende: Een jongere die het slechte pad op gaat en niet tijdig gecorrigeerd wordt kost de gemeenschap een hoop geld aan schade (diefstal, vernieling, etc), preventie (cameratoezicht, opsporing,etc) en detentie. Een snelle berekening op de achterkant van een bierviltje overschrijdt daarbij al snel 1 miljoen per draaideurcrimineel. Dat betekent dat als een jongerenwerker een keer per 10 jaar een jongere de goede kant op stuurt hij nog steeds zijn geld dubbel en dwars waard is.

Tot nu toe heeft de politiek in Helmond op probleemjongeren gereageerd met repressie en cameratoezicht. Misschien is het tijd om het eens over een andere boeg te gooien? Zet in probleemgebieden eens een of twee extra jongerenwerkers in. Dat zou wel eens veel effectiever kunnen zijn.

Michiel van Geel

De vraag is dus of dit soort projecten wel effectief is. Je bereikt er vooral de jongeren mee die wel willen en al geneigd zijn vrijwilligerswerk te gaan doen.

Michiel van Geel

Lonneke,

Zoals altijd weer een zeer informatief en aansprekende column. Het is fijn dat je hier aandacht aan besteedt.
Deze mensen doen heel goed werk, waar veel ouders om verlegen zitten. Daarom zou het ook mooi zijn, zoals Michiel ook bepleit, als er meer jeugdopbouwwerkers aan de gang zouden kunnen.
En @Michiel, snap je punt, maarik vind het een goed initiatief en het levert volgens mij zeker wat op.

Jeanne Schriks

Jeanne,
Bedankt! Ben het met je eens volgens mij levert dit zeker wat op!

@Michiel van Geel ik vind je reacties een beetje tegenstrijdig. Eerst pleit je voor meer jongerenopbouwwerkers en daarna geloof je niet in de kracht van zo'n project?! Het project is net gestart en levert nu al mooie dingen op. Ik weet niet of het hier alleen over jongeren gaat die toch al bereid zijn om vrijwilligerswerk te doen. Weet ook niet waar je dat op baseert. Maar mocht dit al het geval zijn dan lijkt me dit een initiatief wat kan groeien en op den duur alleen maar meer jongeren zal bereiken.

Lonneke Maraczi

@lonneke

Het punt is dat je je af kunt vragen of het geld nu wel effectief besteed wordt. Als het budget voor jongerenwerk beperkt is, dan moet je je stinkende best doen om juist de groepen te bereiken die zich moeilijk laten sturen. Dit lijkt me meer gericht op jongeren in het algemeen. Best nuttig en het zal ook best zijn vruchten afwerpen om jongeren te sturen naar meer dienstbaarheid aan de samenleving. Maar de groepen die de maatschappij het meest kosten aan overlast en die dus de bijsturing van het jongerenwerk het hardst nodig hebben, daarvan twijfel ik of deze hiermee wel bereikt worden.

Dat er wat mij betreft geld van cameratoezicht naar direct contact met probleemjongeren mag is een afweging van preventie boven repressie,, maar is er wel eens onderzocht wat het effect is van deze feel-good projecten? Wordt het geld wel goed besteed? Of zijn we hiermee vooral de LEV groep aan het werk aan het houden?

Michiel van Geel

Ze hebben nmw al zoveel geld er aan uit gegeven, en alles bij elkaar genomen, staat wat het kost/incl ellende niet in verhouding met wat het oplevert.
(als het al iets oplevert).
Als ik het goed heb? praten we hier toch ook over die jongeren werkers die vroeger zelf hangjongeren en crimineel zijn geweest, of zit ik er langs.
Zoals het project in het haagje bvb, als je op you tube kijkt zie je het project zoef cedam of zoiets en die jongeren lachen de jongeren werkers gewoon uit.
En staan in het gebroken Nederlands te ouwehoeren over van alles, en dat moet dan zoveel kosten???? lachertje vind ik dat.
Ze gebruiken deze mensen ook om onder boetes uit te komen, en ook voor het goedpraten van de cafetaria in het haagje te terroriseren!
En wie heeft het uiteindelijk als nog gedaan, jah zeker de hard werkende mensen die niet meer veilig op straat durven of een frietje halen.
Volgens mij is het gewoon weg gegooid geld, die straat projecten.
Gewoon harder straffen, en die ouders eens flink aanpakken!
Maar goed dat is mijn mening.
Wat betreft de LEV groep ivm school, hiermee heb ik een goede ervaring.
Ze bieden de jongere (basisschool leeftijd, hulp voor huiswerk en nog andere dingen). Maar de jongere werkers die dit doen, zijn nmw mensen die een opleiding volgen omtrent kinderen en geen straattuig zijn. (spw/scw/ of iets in die trant) en spreken ook goed Nederlands.
Maar nogmaals, iedereen mag hier zijn mening over hebben.

@Michiel van Geel

Het project `We are Neighbours` hoort gewoon bij het werk van de jongerenopbouwwerkers en wordt uitgevoerd binnen de reguliere uren.
Voor het project hebben zij landelijke fondsen en/of lokale organisaties en sponsoren gezocht om het project te financieren.
Dit soort projecten en activiteiten is een werkwijze om bij te dragen aan maatschappelijke doelen die gesteld worden.
Doordat men in de praktijk merkte dat er een spanningsveld is tussen beide doelgroepen is dit project ontstaan. Dit project draagt er toe bij dat er verbinding komt tussen jongeren en bewoners. De deelnemers krijgen door dit project positieve ervaringen waardoor de negatieve ervaringen naar de achtergrond verdwijnen en minder belangrijk worden.
Dit sluit helemaal aan bij de participatie ideeën voor een betere samenleving.
De eigen kracht wordt versterkt, het vergroot de burgerparticipatie en de inzet van van professionals in de wijk of buurt is minder nodig.
Het blijft altijd moeilijk om de effecten te meten. Men gaat preventief de wijk en daarnaast wordt er gereageerd op meldingen. Maar volgens de cijfers van de Gemeente Helmond zijn de overlastcijfers sinds 2009 dalende.
En eerlijk gezegd vind ik het benoemde voorbeeld van zo'n spontane verbinding meer zeggend dan een of ander statistiekje.
Het JOW heeft onder meer als doel om duurzame verbindingen te leggen tussen buurtbewoners en jongeren. Met de overtuiging dat als die verbindingen er zijn, de inzet van professionals niet nodig is. Om dat echter voor elkaar te krijgen vraagt het vooral tijd van alle betrokkenen. Tijd is nodig om buurtbewoners en jongeren naar elkaar te laten luisteren, begrip voor elkaar te krijgen, en het voor elkaar te krijgen dat men voor elkaar iets wil doen of laten. Dat is helaas niet in een avondje praten met elkaar gerealiseerd.
Maar als je die tijd krijgt, dan is het mogelijk om deze doelen met de buurt (waar ook jongeren bij horen) te bereiken! Het doel is dan ook om er aan bij te dragen dat burgerparticipatie en burgerkracht tot bloei komt.

Dus om dit nu een feel-good project te noemen vind ik wat degenererend.
En nee, we houden de LEV groep hiermee niet aan het werk want zij zijn helemaal niet betrokken bij dit project.
De jongerenopbouwwerkers werken wel nauw samen met het jongerenwerk van de LEV groep. Doordat veel jongeren problemen hebben op verschillende leefgebieden is er een overlap tussen het jongerenwerk en het jongerenopbouwwerk. Maar daarnaast zijn er ook duidelijke verschillen.
De jongerenwerkers van de LEV groep richten zich m.n. op participatie en talentontwikkeling en werken met jongeren tot 18 jaar. De jongerenopbouwwerkers van BJ Brabant richten zich op de jongeren die in hun vrije tijd op straat te vinden zijn en willen de leefbaarheid in de wijken verbeteren en de verbinding leggen tussen de jongeren en de wijk in de breedste zin van het woord (denk aan bewoners, winkeliers, instanties etc.) En werken met jongeren tot circa 23 jaar.

Lonneke Maraczi

@mopje natuurlijk mag iedereen gelukkig zijn eigen mening hebben, maar ik hoop dat je me het niet kwalijk neemt dat ik nog een kleine toelichting wil geven.

Alle jongerenopbouwwerkers van BJ Brabant zijn allemaal opgeleid (MBO en/of HBO). Een van hen is daarnaast ook ervaringsdeskundige. Dat maakt hem juist van meerwaarde voor jongeren op straat en professionals, docenten, buurtbewoners en ouders.
Hij zet zijn eigen ervaringen uit het verleden in als middel om laagdrempelig contact te leggen met de doelgroep. Hij heeft dan ook snel een verbinding met de jongeren met straatcultuur. Hij begrijpt de jongeren als geen ander en is tevens een voorbeeldfunctie voor de jongeren.

Lonneke Maraczi

@Lonneke,

Zeker mag je een toelichting geven, en begrijp ook je standpunt.
Jij noemt het terecht als ervaringsdeskundige, omdat ze vroeger zelf hangjongeren zijn geweest en tussen het straatvolk hebben gestaan idd.
Kijk dat ze nu dan op kosten van de gemeente een MBO mogen volgen is prima, ken er zelf namelijk verschillende (die niet eens een opleiding hadden toen ze hiermee begonnen, maar goed).
Ergens moet een begin zijn, ik ken veel jeugd die deze buurtwerkers gewoon uitlachen en zeggen mn het was vroeger zelf straattuig.
Sorry als ik het zo benoem, maar die HBOérs lopen nmw niet op straat.
Ja heb hier in de wijk wel een keer iemand zien lopen van de LEV en ik weet dat die zeker wel een HBO heeft gedaan, maar die liep waarschijnlijk mee ter controle/observatie ivm de andere medewerkers.
Je bent het toch wel met mij eens dat het project oa zoef cedam (of zoiets) weg gegooid geld was?
Tonnen geld, en waarvoor? juist om het haagje en de heistraat een beetje leefbaar te maken zgn.
Helmond vraagt elk jaar weer zoals 1 van de gemeentes bergen subsidie aan om de jongeren (allochtoon/autochtoon) een beetje fatsoen bij te brengen.
De LEV groep, is een hele andere zaak, hier heb ik persoonlijk goede ervaring mee!
De Helmondse jeugd neemt dit preventie project dus echt niet serieus.
Zeker niet als er buurtwerkers rondlopen die niet eens de taal 100% beheersen, of is dit misschien ook de opzet ervan? (of taal cursus aanbieden?)
Vrij simpel, als men mijn kind in het gebrekkig Nederlands iets wil zeggen (nvt nog), dan hoeft hij hier van mij geen genoegen mee te nemen.
Ik heb zelf eens de stoute schoenen aan getrokken, puur als burger nav klachten in de wijk. (eitjes gooien, of een beetje chillen) dat laatste mocht nog niet eens pfffff.
Nou zal je zeggen, ik heb in het GOED Nederlands met deze jongeren gesproken.
En het was erg verhelderend, er was niks aan de hand eigenlijk! Er kwam met name jeugd uit andere plekken van de stad hier herrie schoppen als er wat was.
En die blijven nu godzijdank WEG!!
Mijn grootste winst was met het gesprek als volgt, (4x rond gelopen in de wijk).
En gesproken met deze jeugd, echt topkinderen!!

Vertel ik er wel even bij!! dat de jeugd waar ik het over heb, allemaal een bijbaantje heeft! ook allemaal nog op school zitten en een goede opleiding volgen.
Dus geen straattuig, maar respectvol taalgebruik.

1, begrip van de jeugd gekregen, door uit te leggen!
Als er glas ligt en mn kleine valt erin zou ik van balen, verder lekker chillen is geen probleem!
2. ben zelf ook die leeftijd geweest, heb nog gezellig een sigaretje gerookt met hun!
3.En natuurlijk wat muziek erbij mag ook niet ontbreken, en we hebben samen nog de nieuwste plaatjes geluisterd en you tube filmpjes gekeken.
En moest zeggen, voelde mezelf er weer helemaal bij horen en we hebben gelachen als geen ander!!!!!!!

Door enkel mezelf eens te verplaatsen in hun, en mijn kant te vertellen.
Maar eerst die van hun aan te horen, heb ik respect gekregen voor hun!
Zeker deze jeugd waar ik het over heb ook voor mij!
Zo ook mijn kinderen, kunnen overal veilig spelen in de wijk en worden zelfs nauw lettend in de gaten gehouden door deze jeugd.
Beter kan ik het nu toch niet hebben als ouder van jonge kinderen, de grotere letten goed op mijn kroost! hebben zelfs mijn nummer, en ik weet er verschillende te wonen.

SAMEN MAKEN WE HELMOND LEEFBAAR! en het begint bij jezelf.
ps, ken heel Helmond, maar er zijn echt plekken waarvan ik weet dat de ouderen er nog niet eens op straat durven! kunnen ze beter meer blauw op straat laten lopen ipv BJ brabant, zelfs zwembad de wissen werd geterroriseerd en heb mijn kind daar weg gehaald.
Erg maar waar! het is en blijft toch een bepaalde groepering die de zaak verzieken, zonder al teveel uit te wijden.
JAMMER.

@Mopje ik ben blij met je reactie! Heel mooi om te zien dat jij met de jongeren in gesprek bent gegaan. Goed voorbeeld dat het dus echt zo werkt; door je te verplaatsen in elkaar krijg je wederzijds begrip en respect. Idd we moeten het samen doen!
Helaas blijven er natuurlijk altijd jongeren waarbij dit niet (meer) werkt. Die zullen dan ook anders/harder aangepakt moeten worden. Maar ook daar wordt in Helmond aan gewerkt (TOP-30 aanpak)

Lonneke Maraczi

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: