7reacties

Rieter: De scheve sierschoorstenen soap


In de afgelopen periode is er veel te doen geweest over losstaande en scheve sierschoorstenen in Brandevoort. Inwoners maakten zich zorgen omdat een brief van de gemeente wees op mogelijk omvalgevaar. Als er wat zou gebeuren zouden de bewoners zelf aansprakelijk zijn voor schade. Wat is de oorzaak? Hoe groot is het probleem? Wie moet opdraaien voor de kosten? Reden voor Helder Helmond om hier aandacht voor te vragen.

De Wethouder gaf aan dat er geen sprake is van een constructiefout en dat er geen hulp vanuit de gemeente zal worden geboden. Helaas! Voor de bewoners voelde het alsof ze met een kostbaar probleem zijn opgezadeld en het zelf maar moesten uitzoeken. Een tuitje vervangen kost 2000 euro. Afbreken mag niet omdat ze bij de architectuur van de wijk horen. Helder Helmond heeft toen opgeroepen om met de bewoners in gesprek te gaan en het probleem in kaart te brengen. Om zodoende de bewoners enigszins gerust te stellen.

Gelukkig kwam er een steekproef onder leiding van Stam+De Koning en Bouwfonds Property Development (BPD). De bedrijven die destijds betrokken zijn geweest bij de bouw van veel woningen met sierschoorstenen. Dat deze steekproef door de bouwbedrijven zelf wordt uitgevoerd is volgens Helder Helmond merkwaardig. De slager keurt haar eigen vlees. Je kunt zo nooit spreken van een onafhankelijk onderzoek. De bewoners zouden nog voor de kerst duidelijkheid krijgen. En er is haast geboden want voor sommige woningen vervalt de termijn uit de Bouwrecht-garantie.

Eind januari, ver na kerst dus, is met moeite duidelijkheid verstrekt over de uitslagen van de steekproef: 23% scheve schoorstenen. Het probleem lijkt dus groter dan incidenteel wat achterstallig onderhoud. BPD houdt vol dat er geen sprake is van een constructiefout en blijft haar aansprakelijkheid afschuiven naar bewoners. De oorzaak van het probleem blijft onduidelijk. Het lijkt erop dat een second opinion daar uitsluitsel over moet gaan geven. Helder Helmond raadt de bewoners aan om dit keer wel een extern bureau in te huren. Hopelijk komt er snel duidelijkheid voor de bewoners en wordt er beter naar ze geluisterd. Wordt vervolgd!

PS. De afgelopen weken hebben veel Helmonders met verschillende problematiek Helder Helmond weten te bereiken na een oproep in mijn vorige column. Daarom nogmaals deze oproep. Heeft u het gevoel dat u van het kastje naar de muur wordt gestuurd of ziet u door de bomen het bos niet meer, schroom dan niet en neem contact met ons op: stemhelderhelmond@gmail.com

Martijn Rieter
Raadslid Helder Helmond

MartijnOnze Helmondse politici
7 reacties
Reageer

Architectuur of niet, als ik er zou wonen en niemand wil er verantwoordelijkheid voor nemen, dan zou ik ze gewoon laten zitten of afbreken, heel simpel.
Altijd dat eeuwige gezeur en gezanik van bedrijven en gemeente.

Inderdaad Twanneman, wie betaalt , bepaalt.
Dat voor sommige gebouwen de termijn verloopt , likt mij ook vreemd; de constatering is nu reeds gedaan, de schade zal dus na onderzoek gwoon binnen die termijn gaan vallen, los van termijn .

Stenen versie afbreken en kunststoffen nep-schoorsteen voor in de plaats. Dat kan geen €2000 kosten.

*Gecontroleerd: 248 woningen
*Geen opmerkingen: 191 = 77 procent van de steekproef
*Scheefstand: 33 = 13 procent van de steekproef
*Beweging: 24 = 10 procent van de steekproef

Voor 75,00 euro kan ook UW schoorsteen gecontroleerd worden......

Tsss, wat een grap.

De gemeenteraad heeft als taak om het uitvoerend orgaan, het College van Burgemeester en Wethouders, te controleren. Deze “schoorstenen soap” heeft niets met het gemeentebestuur te maken. Dat is een zaak tussen de huiseigenaar en de verkoper. Het is misschien toch beter om bezig te zijn met zaken die het gemeentebestuur betreffen, waarvoor U dan ook in de gemeenteraad zit. Succes daarmee.

@Henk op vrijdag 5 februari 2021 om 19:50:

Dag Henk,

Dank. De gemeenteraad heeft naast haar controlerende taak nog twee taken: kaderstellend en volksvertegenwoordigend. Met deze materie pakt Helder Helmond duidelijk haar volkvertegenwoordigende taak. Wij merken ook dat deze volksvertegenwoordigde taak bij veel politici niet de prioriteit heeft, maar bij Helder Helmond nemen we deze taak juist wel heel serieus. In hoeverre de gemeente een rol speelt, zal moeten blijken. Er zijn in ieder geval al vele klachten ingediend richting de gemeente dus het heeft wel degelijk wat met de gemeente te maken.

Met vriendelijke groet,

Er is vanuit een bewonerscollectief een second opinion aangevraagd via Ad Wouters. We raden inwoners aan om met dit onderzoek deel te nemen. Dit is een onafhankelijke partij (geen slager keurt haar eigen vlees) die na afloop een totaaloverzicht van de gehele wijk verschaft. Hiermee kunnen eventuele constructiefouten worden aangetoond.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: