7reacties

Rieter: De scheve sierschoorstenen soap

In de afgelopen periode is er veel te doen geweest over losstaande en scheve sierschoorstenen in Brandevoort. Inwoners maakten zich zorgen omdat een brief van de gemeente wees op mogelijk omvalgevaar. Als er wat zou gebeuren zouden de bewoners zelf aansprakelijk zijn voor schade. Wat is de oorzaak? Hoe groot is het probleem? Wie moet opdraaien voor de kosten? Reden voor Helder Helmond om hier aandacht voor te vragen.

De Wethouder gaf aan dat er geen sprake is van een constructiefout en dat er geen hulp vanuit de gemeente zal worden geboden. Helaas! Voor de bewoners voelde het alsof ze met een kostbaar probleem zijn opgezadeld en het zelf maar moesten uitzoeken. Een tuitje vervangen kost 2000 euro. Afbreken mag niet omdat ze bij de architectuur van de wijk horen. Helder Helmond heeft toen opgeroepen om met de bewoners in gesprek te gaan en het probleem in kaart te brengen. Om zodoende de bewoners enigszins gerust te stellen.

Gelukkig kwam er een steekproef onder leiding van Stam+De Koning en Bouwfonds Property Development (BPD). De bedrijven die destijds betrokken zijn geweest bij de bouw van veel woningen met sierschoorstenen. Dat deze steekproef door de bouwbedrijven zelf wordt uitgevoerd is volgens Helder Helmond merkwaardig. De slager keurt haar eigen vlees. Je kunt zo nooit spreken van een onafhankelijk onderzoek. De bewoners zouden nog voor de kerst duidelijkheid krijgen. En er is haast geboden want voor sommige woningen vervalt de termijn uit de Bouwrecht-garantie.

Eind januari, ver na kerst dus, is met moeite duidelijkheid verstrekt over de uitslagen van de steekproef: 23% scheve schoorstenen. Het probleem lijkt dus groter dan incidenteel wat achterstallig onderhoud. BPD houdt vol dat er geen sprake is van een constructiefout en blijft haar aansprakelijkheid afschuiven naar bewoners. De oorzaak van het probleem blijft onduidelijk. Het lijkt erop dat een second opinion daar uitsluitsel over moet gaan geven. Helder Helmond raadt de bewoners aan om dit keer wel een extern bureau in te huren. Hopelijk komt er snel duidelijkheid voor de bewoners en wordt er beter naar ze geluisterd. Wordt vervolgd!

PS. De afgelopen weken hebben veel Helmonders met verschillende problematiek Helder Helmond weten te bereiken na een oproep in mijn vorige column. Daarom nogmaals deze oproep. Heeft u het gevoel dat u van het kastje naar de muur wordt gestuurd of ziet u door de bomen het bos niet meer, schroom dan niet en neem contact met ons op: [email protected]

Martijn Rieter
Raadslid Helder Helmond