3reacties

Smits: Koude sanering?


Het aantal amateurvoetbalverenigingen in onze gemeente is al jaren een aandachtspunt. Na de herindeling in 1968, toen diverse kerkdorpen bij de gemeente Helmond werden samengevoegd, steeg het aantal vv-en en werden er “dubbele” cijfers geschreven. Toegevoegd werden de verenigingen uit de kerkdorpen Brouwhuis, Stiphout en Mierlo-Hout. Dit waren specifieke dorpsgerichte voetbalverenigingen.
Na en tijdens de groeistad periode werden verenigingen in Helmond-Noord en Vinex wijk Brandevoort toegevoegd. En dan waren er natuurlijk nog de diverse wijkgerichte voetbalverenigingen; Annawijk – Helmond-West ( de Haag ) – Centrum – Helmond-Noord / Oost. En dan niet te vergeten was er nog de BVO Helmond Sport. Een breed scala van voetbalverenigingen.
Natuurlijk was Helmond groeistad en steeg het aantal inwoners met daarbij in het verlengde het potentieel sporters / voetballers. Er werd gespeeld in diverse klassen. Van Hoofdklasse tot onderafdeling. Diverse verenigingen streden voor hun bestaan. Alleen voor sommige verenigingen viel het doek of acteerden zij op de rand van de afgrond. Eerste club die met medewerking van de gemeente, de handdoek in de ring gooide was VV Haagse Boys. Zij moesten wijken voor een High-Tech industrie terrein Groot-Schoten. Daarna werd Klein Arsenal opgeheven. Zij moesten wijken voor het project Suytkade en werden niet gecompenseerd. Tussentijds werden geen lovende geluiden gehoord over VV Oranje Zwart. Zij moesten zelfs vrezen voor hun licentie. Inmiddels heeft deze vereniging nieuwe impulsen en gaat het met de vereniging crescendo. Of dit structureel zal zijn zal de toekomst uitwijzen. Goed enige jaren geleden raakte Dijkse Boys in de financiële problemen. Sportief ging het toen ook snel bergafwaarts en uiteindelijk werd het faillissement uitgesproken. Recent werden in de media berichte opgetekend over de situatie bij eeuweling HVV Helmond. Alarmerende berichten over de algehele situatie binnen de vereniging. Men probeert te redden wat er nog te redden valt maar om de neerwaartse spiraal weer om te buigen naar een opwaartse beweging wordt door velen als onwaarschijnlijk ingeschat.
In de praktijk blijkt dat de voormalige dorpsvoetbalverenigingen hun hoofd met gemak boven water kunnen houden. Maar kijken we naar het “restant” van de Helmondse verenigingen, dan hebben zij het doorgaans hard te halen. De een meer dan de ander! Kortom wat zal de toekomst ons gaan brengen ? Gaan er meer omvallen of gaan zij op zoek naar samenwerking of zelfs fusie. Verenigingen zijn natuurlijk autonoom en bepalen hun eigen koers. Politiek gezien hebben wij daar geen invloed op of het moet zijn dat we ons beraden op de speelaccommodaties ( = velden) die grotendeels op kosten van de gemeenten worden onderhouden / aangelegd.
In sportnota’s wordt nog getracht een link te leggen met het aantal jeugdleden, maar ook dat snijdt geen hout. Vaak komt het dus neer op een zgn. koude sanering. Men wordt of gedwongen of men wordt opgeheven. Als we het geheel overzien moeten we vaststellen dat we in het amateurvoetbal niet veel voorstellen. Geen Hoofd- of Topklasse deelname, iets wat in Gemert en Deurne wel gemeengoed is. Geen aanwas om de BVO H-Sport te kunnen voeden! Nog steeds veel versnippering met name op sportpark de Braak. Kortom willen we echt iets gaan betekenen dan is schaalvergroting / samenvoeging absoluut nodig en is het gepingel op de m² en het in stand houden van ( eigen) heilige huisjes niet de oplossing. Tenminste als we het voetbal in Helmond op / naar een hoger plan willen heffen !

Berry Smits
Burgerraadslid Helmond Aktief

BerryAmateurvoetbalOnze Helmondse politici
3 reacties
Reageer

Goed onderbouwd artikel, Berry! Volledig
eens met jouw conclusies! De besturen ban de diverse clubs zijn aan zet!!!

Henk Klarenbeek

Goed dat je dit op de bespreektafel legt, een tijd geleden las ik http://indewandelgangen.com/article/read/3863/Is-HVV-Helmond-nog-te-redden over de ondergang van HVV Helmond.
Nu ben ik al vele jaren geleden gestopt met voetballen en langzaam verlies je dan de klik met het amateurvoetbal, maar als ik dan dit stuk lees en dat HVV-stuk dan heb ik toch het gevoel dat het inderdaad echt slecht gaat Al dat verplaatsen van clubs is ook maar niks. Was niet ooit de Haagse Boys verplaatst naar de Gasthuisstraat in Stippent? Toen had ik al iets van waarom Helmond Sport dan niet naar bv Wageningen en Ajax naar Haarlem. Precies: dat klopt niet en dat bedoel ik
Helmond is een echte voetbalstad en dat moet beter!! Hopelijk komen de oude tijden weer terug.

Ik betwijfel of schaalvergroting het tovermiddel is. De gemeente zou eens duidelijker haar waardering kunnen uitspreken voor het vele werk dat binnen die clubs gedaan wordt. Ze hebben vaak een eigen achterban, geschiedenis en doelgroep. Soms lijkt het beleid er alleen maar op gericht om clubs te saneren.

Lodewijk den Breejen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: