Buiten is het 12 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 114.413 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.

Berry

33reacties

De zomer doet de laatste tijd haar uiterste best om ons te behagen. Naast temperaturen van ruim boven de 30 graden vallen we toch nog met enige regelmaat terug naar temperaturen rond de 18 graden. Kortom stabiel zomerweer zit er nog niet in. Is hiermee enig vergelijk te maken met het Helmondse politieke klimaat ?
Kabbelde de politiek na de start in 2014 nog een beetje voort echter de laatste periode zit er, zeker voor de buitenstaander, aardig wat deining in. Zoals gezegd was de start en zeker het eerste jaar redelijk rustig. SP-wethouders zochten hun weg en gevestigde wethouders gingen gestaag verder. Geen schokkende politieke dossiers kwamen er op tafel. Lees verder »

Mogelijk kent u deze Engelse kretologie? Vrij vertaald betekent het simpel dat men de zaak / bedrijfsvoering onder controle heeft. Mag je dat ook zeggen van de onlangs gepresenteerde VJN 2015 ? Een Voorjaarsnota die de ( financiële ) richting naar de Begroting 2016 aangeeft.
Wie kent nog de dikke nota’s met de nodige bijlagen? De huidige versie, op de voorpagina versiert met voorjaarsbloesem, lijkt daar niet meer op. Een bondig nota-tje van 34 pagina’s.
Dit college heeft samen met de leden van de cie Financiën gekozen om de VJN meer kaderstellend op te stellen. Dus nu alleen de “richting” en bij de begroting, straks in november, de daadwerkelijke invulling. Op de laatste pagina staat een overzicht van de ( meerjarige ) structurele bezuinigingen. ( 2015 – 2018 ) Lees verder »

13reacties

Afgelopen week viel het “magazine voor de echte Helmond Sport supporter: ONZE CLUB” weer (gratis) op de deurmat. Een schitterend fullcolour magazine met op de voorpagina Stanley Elbers.
Misschien haken sommige lezers van de weblog nu af omdat zijn geen enkel beeld hebben van het bedoelde magazine. Maar als supporter van Helmond Sport ben ik wel benieuwd naar de inhoud.
Op pag. 2 stelt voorzitter Phillippe van Esch in zijn voorwoord; GEEN PANIEK. Hij legt uit dat het seizoen 2014-2015 pijn doet maar probeert gelijk het positieve te benaderen. De selectie “traint zich helemaal suf” en technische staf, bestuur, organisatie, vrijwilligers doen hun best maar zoals gezegd het resultaat is er niet naar. En zeker zuur voor de sponsoren en supporters! Maar de voorzitter ziet wel verbeteringen en hoopt zodoende op betere tijden. Lees verder »

15reacties

Aan mij de eer om een weblog-bijdrage te schrijven die op carnaval maandag zal worden geplaatst. Ik heb het idee dat dan vele webloggers met andere dingen bezig zijn! Goed toch is het “mijn” beurt dus zoek ik naar een onderwerp.
Gezien de actualiteit zou ik hier kunnen schrijven over de “sfeer rapportage” van de Stadswacht zoals die recent werd gepresenteerd. Een rapport waarin de onderzoekers goed hebben geluisterd naar 43 personen en hun opmerkingen en bevindingen aan het papier hebben toevertrouwd. Daarin werden door de onderzoekers ook nog een handvol adviezen meegegeven waarmee het SSH bestuur op onderdelen direct mee aan de slag is gegaan. Wie het rapport helemaal heeft gelezen incl. de reacties van v/m directeur SSH Joop van Stiphout, komt mogelijk tot de conclusie dat het om een “welles / nietes “ discussie gaat! Wie er gelijk heeft zal mijn inzien uit een feiten onderzoek moeten komen. Lees verder »

9reacties

Voor de niet ingewijden staat deze afkorting voor “Stichting Stadswacht Helmond”.
Maar eerst moet ik alle lezers van de weblog natuurlijk een gezond en gezegend 2015 toewensen. Moge alle wensen en voornemens voor u ( gaan ) uitkomen! Dus veel succes met het stoppen met roken, het meer gaan bewegen, zoektocht naar werk, minder stress, gelukkig zijn, hoop op het winnen van een grote prijs, Helmond Sport meer punten gaat halen, kinderen hun zwemdiploma gaan halen of hun studie succesvol afronden, relatie stand zal houden, politiek oplossingen biedt, het een schitterende zomer zal worden etc. etc.
Kortom 2015 zal weer veel zaken gaan brengen waar we nu nog geen weet van hebben. De toekomst blijft voor iedereen een grote glazen bol! Wat zal bijv. de toekomst voor SSH gaan brengen? Lees verder »

3reacties

Het aantal amateurvoetbalverenigingen in onze gemeente is al jaren een aandachtspunt. Na de herindeling in 1968, toen diverse kerkdorpen bij de gemeente Helmond werden samengevoegd, steeg het aantal vv-en en werden er “dubbele” cijfers geschreven. Toegevoegd werden de verenigingen uit de kerkdorpen Brouwhuis, Stiphout en Mierlo-Hout. Dit waren specifieke dorpsgerichte voetbalverenigingen. Lees verder »

5reacties

Naast de diverse bekende raadscommissies, heeft de gemeenteraad ook een Rekenkamercommissie ingesteld. Die is samengesteld uit 4 raadsleden, een onafhankelijke voorzitter en vice-voorzitter en wordt secretarieel ondersteund door de raadsgriffier. Ik was zelf 2 raadsperiodes ( 8 jaar ) lid van de RKC.
Hoofdtaak van de RKC is de (jaarlijkse) controle van de jaarrekening. Daarnaast is er nog budget voor separate onderzoeken. Onderzoeken, die mogelijk uit de controle van de jaarrekening komen bijv. bij grote afwijkingen, mogelijk vanuit de opmerkingen van management rapportages van de accountant of vanuit politieke overwegingen. Zo werd onlangs de raad via een Raadsinformatiebrief ingelicht over een voorgenomen onderzoek om subsidies < € 75.000,00 vanuit het WMO programma Kunst en Cultuur te laten onderzoeken door een extern accountskantoor.
Lees verder »

5reacties

De zomer 2014 komt langzaamaan aan z’n eind. Vanaf maandag zit de “r” weer in de maand en dat voorspelt niet veel goeds. Vroeger kwam dan vaak de pot levertraan op tafel. Levertraan om je te weren tegen bijv. verkoudheid, griep of andere ongemakken. Een wondermiddel wat menigeen door de herfst en winter loodste. Nu halen we een griepprik of is er vertrouwen in bijv. paracetamol of aspirine. verder worden vitaminepillen gebruikt om je in conditie te houden.
Ook is het de periode waarin overheden hun begrotingen opstellen.
Velen kennen “de 3e dinsdag in September”. Het moment waar de regering haar plannen presenteert.
Lees verder »

22reacties

Geachte lezer van deze column, was u ook zo verbaasd toen in het ED de nieuwe naam van de samengevoegde evenementen van Artimond en Jazz in Catstown las. Ik wel! Waarom H2O ? Dat is toch de scheikundige aanduiding voor water! Of ben ik nu helemaal van de wap ?
Wie bedenkt zo’n naam om een kunst en muziek evenement naar “water” vernoemen?
Mij ontgaat echt de logica. Zullen straks muzikale en kunstminnende mensen wel die link kunnen leggen? Volgens mij niet.
Nu zijn we in Helmond best goed in het naamgeven. Want om bijv. een muziekcentrum naar Plato, een beroemd wijsgeer, te vernoemen en die vervolgens weer opnieuw te vernoemen naar LAKEI , een schildknaapje, sloeg natuurlijk ook nergens op. En als je Gavioli-zaal ziet staan denkt een buitenstaander dan gelijk aan een draaiorgelmuseum? Insiders wel want die weten dat Gavioli de uitvinder is van het orgelboek. Of denk je bij Jan Visser Museum gelijk aan een streekmuseum! Lees verder »

9reacties

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart zijn de politieke kaarten weer geschud en dendert de politieke trein verder. Een trein waarvan de passagiers samenstelling t.o.v. de vorige raadsperiode aardige wijzigingen heeft ondergaan. Zo werd er afscheid genomen van zo’n 100 jaar raadservaring en werden diverse ( vervelende) dossiers achtergelaten of verdwenen in een overdrachtsdossier. Een nieuw team trad aan. Te beginnen met de “machinist” van de politieke trein. Na de schitterende overwinning van de SP waren zij voor het eerst aanzet om een coalitie te smeden. Best lastig om nu partners te gaan zoeken nadat de SP zovele jaren in de raad “tegen” diverse voorstellen had gestemd. Verrassend dat bijv. met de VVD en CDA fractie-compromissen werden gesmeed. Ook verrassend dat 2 kleine fracties het geheel “compleet” maakten! Lees verder »

4reacties

Maandag beginnen we weer met de columns van onze politici. Nadat duidelijk was hoe de hazen in politiek Helmond gingen lopen, zijn we de nieuwe ‘columnistenploeg’ gaan samenstellen. Met trots kondigen wij hen nu aan: Henriëtte Verouden (Helder Helmond), Antoinette Maas (GroenLinks), Berry Smits (Helmond Aktief), Gaby van den Waardenburg (D66), Lonneke Maráczi (SP) en Maarten Janssen (SDOH-Helmondse Belangen). Naar ons idee een mooie mix uit coalitie- en oppositiepartijen en van nieuw en ouder.
De nieuwe ploeg betekent ook dat we om diverse redenen afscheid hebben moeten nemen van 5 columnisten. Nathalie van der Zanden, Mirjam van der Pijl, Ling Ko, Serge van de Brug en Michael Rieter, dank voor al jullie columns die gelukkig vaak tot discussie leidden. Een speciale vermelding verdient Michael Rieter. Want hij was er onafgebroken bij sinds de weblog in 2007 begon met de columns van Helmondse politici.