Buiten is het 34 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 98.286 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
33reacties

De zomer doet de laatste tijd haar uiterste best om ons te behagen. Naast temperaturen van ruim boven de 30 graden vallen we toch nog met enige regelmaat terug naar temperaturen rond de 18 graden. Kortom stabiel zomerweer zit er nog niet in. Is hiermee enig vergelijk te maken met het Helmondse politieke klimaat ?
Kabbelde de politiek na de start in 2014 nog een beetje voort echter de laatste periode zit er, zeker voor de buitenstaander, aardig wat deining in. Zoals gezegd was de start en zeker het eerste jaar redelijk rustig. SP-wethouders zochten hun weg en gevestigde wethouders gingen gestaag verder. Geen schokkende politieke dossiers kwamen er op tafel.
Het kwam een beetje op gang tijdens de raadsbehandeling van de programma begroting 2015 in november 2014. Een stortvloed van moties en amendementen. Toen de rook was opgetrokken bleven er nog een paar over, die echter geen grote wijzigingen in beleid of uitgaven genereerden. Echter in het voorjaar 2015 werden de bordjes verhangen! Schijnbaar was men in politieke zin ingewerkt en kwamen de dossiers op tafel. Natuurlijk was er veel aandacht voor de ontwikkelingen in de 3-D’s ( decentralisaties WMO – jeugd wet – participatiewet ) Op zich nog wel te overzien! Echter toen kwam de eerste klapper: SSH. ( Stadswacht Helmond ) Coalitiepartij SP gooide vanuit haar informatieve kanalen de kluppel in het hoenderhok. Misstanden ! De directeur werd weggestuurd en er werd tot een onderzoek besloten. Binnenkort gaan we vernemen “wat er nu precies aan de hand is geweest “. De Cacaofabriek haalde meermalen het nieuws; wanorde alom ! Wethouder Stienen stuurde bij en toen kon men weer verder ! Alleen is dit dossier nog steeds actueel. In het dossier Suytkade kreeg Frans Stienen het hevig voor z’n kiezen! Ondanks dat iedereen het er mee eens was dat hij een goed onderhandeling resultaat met van Wijnen had behaald, overleefde hij een motie van afkeuring, opgesteld door de oppositie partijen. Verder werd langzaamaan duidelijk dat de samenwerking in de Peel 6.1 op ( vervolg) thema’s / onderdelen ging wringen. Reden voor de oppositie partijen om een interpellatie aan te gaan met het college en met name met burgemeester Blanksma. Dat “brandje” werd ook weer gesust maar de piketpalen zijn wel gezet en de sfeer is bepaald! Inmiddels heeft wethouder Yvonne van Mierlo haar vertrek aangekondigd en zal uit het midden van de VVD een nieuwe wethouder worden voorgedragen. Er wordt al gespeculeerd wie dat zou kunnen worden! Iemand uit de huidige VVD-fractie of vanaf “buiten”; de ( landelijke) VVD ? Mocht Peter Tielemans nog landelijk VVD-lid zijn dan is het niet …….. ! De komende weken zal het allemaal duidelijk worden!
Politiek Helmond gaat vanaf 7 juli, na de laatste raadsvergadering en de zomer bbq, met zomerreces. Een tijd voor bezinning of de periode waar plannetjes worden gesmeed?
Goed ik ga afsluiten en dat doe ik met de mededeling dat dit mijn laatste bijdrage voor de weblog is. Een onenigheid met webmaster Rob ligt daar aan ten grondslag. Jammer en onnodig wat mij betreft.
Het was me een genoegen om afgelopen jaar diverse bijdragen ( 10 st. ) te mogen schrijven. Soms prikkelend en soms weinig schokkends. Dank aan allen die mijn bijdragen hebben gelezen en hierop hebben gereageerd. Ik wil mijn opvolger veel succes toewensen met het schrijven van zaken die voor Helmond van enige importantie zijn en via dit medium van ( allerhande soorten) commentaar kan worden voorzien.
Gegroet en een fijne zomervakantie toegewenst.

Berry Smits
Burgerraadslid Helmond Aktief

33 reacties:

@Berry Smits:
Hartelijk bedankt voor jouw columns op de weblog. Die gaven regelmatig voer tot discussie.

Beantwoorden

We zullen hem missen (als kiespijn)

Beantwoorden

@Berry
Zonde dat je op de weblog stopt met je columns. Hoewel ik (en wel meer mensen) het niet altijd eens was met jouw stellingname, zette het mij wel regelmatig aan tot even nadenken. Nu ook weer, in de grappigere sfeer neem ik met Peter T. Zou wel leuk zijn als die terugkwam, kwam pas nog dat interview met hem tegen. Ik ben geen fan van hem, maar praten kan hij. Als lullen pudding is, dan is hij Dr.Oetker. 🙂

Beantwoorden

@ Frank
Oké maar dan zou ik zeker die laatste zin terugnemen!

Beantwoorden

Ik zou zeggen bedankt, en draag je pen over aan Theo Van Mullekom!
Dat zou nog eensv een boost kunnen geven hier, met zijn blik op de actuele gebeurtenissen.
Eigenlijk zou iedere fractie in de raad hier regelmatig moeten schrijven hoe het er volgens hun allemaal voorstaat in de Helmondse Politiek.

Waar blijven de bijdragen hier van de kopstukken van de Helmondse Politieke Partijen??

En dan heb ik het over alle lijstrekkers coalitie of oppostitie.

Beantwoorden

Transparantie toch??????
Kom op dan allemaal!!

Beantwoorden

@Eddie
De pen binnen de fractiiHelmond Aktief doorgeven aan Theo was geen optie omdat hij die de pen al ooit een periode heeft gehanteerd en om hem moverende reden ( ook ) is afgehaakt.
Gr. Berry

Beantwoorden

@Berry

Bedankt voor de info, iemand anders dan van Helmond Aktief?

Beantwoorden

@Berry
Wat was de onenigheid dan om te stoppen? (zonder op de man / vrouw te spelen)

Beantwoorden

@Berry @Weblog: waarover was er eigenlijk onenigheid?

Beantwoorden

@Ton op dinsdag 23 juni 2015 om 10:05:

Twee zielen één vraag. 🙂

Beantwoorden

@ Ton – @Jan
Ik had enige tijd geleden vriendelijk verzocht om mijn en enigste reactie ( gewoon verstuurd op naam en toenaam ) op de column van Maarten Jansen, te verwijderen. De webmaster gaf aan dat dit om principïële reden niet mogelijk
was. In het verleden had men dat een keer gedaan en dat had tot enige commotie geleid. Goed mede omdat ik de enigste was en op mijn reactie inhoudelijk ook geen vervolg reacties op de weblog kwamen, dus geen echt discussie stuk en feitelijk geen commotie / problemen voorzag, daarnaast de visie van de weblog niet onderschreef, heb ik dus vanuit mijn principiële reden / visie besloten om verder af te zien van mijn maandelijkse bijdrage op de weblog. Het is dus simpel mijn besluit ondanks de goede contacten die ik met de webmaster had ( en nog steeds heb ).
Gr. Berry Smits

Nb.
Mijn reactie op de weblog had overigens wel enige impact, met name voor degenen die zich aangesproken voelden. Inmiddels is dat, buiten de weblog om, onderling besproken en verder afgewerkt.

Beantwoorden

@Jan op dinsdag 23 juni 2015 om 10:07:

De onenigheid betrof het volgende:
Berry plaatste een reactie op de weblog en vroeg 2 dagen later om die reactie te verwijderen. Rob, de contactpersoon richting de columnisten, mailde hem: “We verwijderen nooit reacties op de weblog, we krijgen dat verzoek wel eens vaker. De belangrijkste reden daarvoor is dat verwijderen de essentie van een weblog raakt. Ik hoop daarom dat je begrip kunt opbrengen dat we jouw wens niet kunnen inwilligen.”
Per ommegaande liet Berry weten daar geen begrip voor te hebben en daarom te stoppen als columnist.

Wij vinden het jammer dat Berry daarom stopt, maar vinden dat we bij iedereen (bij hoog en laag) dezelfde lijn moeten volgen. We verwijderen geen items/blogs die de weblog plaatst en ook geen goedgekeurde reacties. Dat is 1 van de wezenlijke afspraken die het weblogteam 10 jaar geleden maakte. We houden ons daaraan in het kader van ‘wat gezegd is, is gezegd‘. Wie later denkt, dat wil ik toch anders formuleren of aanvullen of terugtrekken, kan er dat in een nieuwe reactie zelf onderzetten. Dat doen we als weblog ook.
In de afgelopen 10 jaar kregen we vaker beargumenteerde verzoeken om iets van de weblog te halen. Om er enkele te noemen: kunnen jullie blog X verwijderen ‘want die werknemer werkt nu niet meer bij ons’ of ‘het schaadt onze bedrijfsnaam dat dat schandaal van 2 jaar geleden nog op internet terug te vinden is’. Om hun eigen reacties te verwijderen kregen we argumenten als: ‘was een beetje een domme reactie van me en nu valt iedereen over me heen’, ‘ik weet nu het goede antwoord bij de quizvraag, maar antwoordde al de maximale 3 keer, maar die eerste was niet serieus, kunnen jullie die even verwijderen’, ‘de reactie die ik in afgelopen weekend gaf was ’s nachts met wat te veel drank op, kunnen jullie die een beetje kuisen’ en tenslotte out of the blue en letterlijk door iemand die in een paar jaar minder dan 10 reacties gaf: “Bij deze trek ik al mijn reacties officieel in en sommeer ik jullie die overal te verwijderen. Bij niet voldoen binnen vijf werkdagen, etc.”
Geen van bovenstaande verzoeken leidde tot verwijdering of aanpassing van het gevraagde.

Even afgezien van het gedoe voor ons bij verwijderen, vinden wij het eigenlijk ook heel normaal en een goede zaak alles te laten staan wat ooit op de weblog werd geplaatst. Door bijvoorbeeld reacties terug te lezen, krijg je een beeld van de tijdgeest van hoe mensen er destijds over dachten. Bij websites als het ED en Omroep Brabant worden alle reacties bij een topic (automatisch?) verwijderd na een bepaalde periode. Waarom zij dat doen, weten wij niet. Wat we wél weten, is dat het sinds dag 1 een doodzonde op de weblog zou zijn.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op dinsdag 23 juni 2015 om 11:19:

(H)eerlijke reactie Weblog. En weet je wat zo mooi is, websites en hun inhoud zijn ‘erkende archivalia’….. Dus, archiveren en de inhoud tot in lengte van dagen voor het nageslacht bewaren!

Beantwoorden

@B.Smits op dinsdag 23 juni 2015 om 11:16:
We waren zo te zien gelijktijdig aan het typen. Ter bevestiging, het klopt dat onze onderlinge contacten nog gewoon goed zijn en hopelijk ook blijven. Goed dat je dat benoemde!
Je schreef “In het verleden had men dat een keer gedaan en dat had tot enige commotie geleid.” Dat voorbeeld dat in een vervolgmail werd aangehaald, betrof niet een verwijderde reactie, maar een persoon die geband werd.

@Frans op dinsdag 23 juni 2015 om 11:46:
Dank, goed te horen dat je daarmee instemt.

Beantwoorden

@weblog

Goed verhaal, aan je principes en afspraken vasthouden.
Laat je die los, dan is het eind op een gegeven moment zoek!

Prima Policy wat mij betreft!!

Beantwoorden

@Berry
Maar nou weet ik nog steeds niet of Helmond Aktief,Aktief blijft hier door iemand anders. Of is het nu Helmond Non Aktief geworden op de weblog?

Beantwoorden

@Berry

En dan nog een kleinigheidje…hoe staat u als coaltie partij nu in “Het Stadsgesprek” hier op de weblog, waartoe het college van Helmond het initiatief heeft genomen?

Haakt u ook daar af??
Want eigenlijk zou je dat dan kunnen opvatten als zijnde een breuk in de coalitie.
Of blijft u daarachter staan en gewoon in participeren zoals alle coalitie partijen?

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op dinsdag 23 juni 2015 om 11:19:

Heel goede policy en uitleg waarom wel en waarom niet. Ik kan me er helemaal
in vinden, en dat is ook de reden, waarom ik de weblog prefereer boven het ED

Beantwoorden

@Eddie

Stadsgesprek en column zijn 2 verschillende zaken. Een breuk bij de coallitiepartijen is totaal niet aan de orde.
En volgens mij kan iedereen zich verder bij de weblog aanmelden om “columnist” te worden ( of je wordt gevraagd zoals in mijn geval ).
Verder ben ik ook blij met de uitgebreide uitleg van de weblog over “verzoeken tot verwijderen van een reactie”. Via mijn “ervaring” ben ik daar nu (achteraf) ook bekend mee geworden. Overigens de weblog heeft die “spelregels”, zover ik heb kunnen achterhalen, niet op de webpagina kenbaar gemaakt. ( ander had ik dat “vriendelijk verzoek” nooit gedaan ! ) Mocht dat wel “ergens “staan , dan hoor ik dat graag! Scheelt een heleboel discussie en onenigheid ( achteraf ). Goed gedane zaken nemen geen keer en misschien is dit nu voor iedereen een extra aandachtspunt wanneer er “iets” ( anoniem of vanuit een pseudo naam) op de weblog wordt gedumpt !
Totslot.
Neen Helmond NON Aktief bestaat niet! Zo zul je mij zeker nog regelmatig ( met naam en toenaam ) zien terugkomen op de weblog als daar reden toe is ( reclamant op ingezonden stukken / actualiteiten )
Nogmaals dank voor alle reacties en Rob en ondergetekende zullen zeker op gezette tijden bij ’t Vat nog een gezamelijke gele rakker drinken!
Gr. Berry Smits

Beantwoorden

Misschien is het een idee om naast/onder de knop “Reactie plaatsen” een korte waarschuwing te zetten dat plaatsing voor altijd en eeuwig is.

Beantwoorden

@Berry,

Bedankt voor je reactie, dan kijk verder uit naar je nog komende reacties op sommige onderwerpen hier op de weblog.

Komt er wel een nieuwe columnist voor je namens Helmond Aktief?

Beantwoorden

Prima besluit van Berry ik zal het ook zeker niet missen. De man zie zoveel onwaarheden op deze weblog zette en dat vervolgens in een gesprek ontkende. Je kan deze man beter face to face spreken want dan heeft hij bijna niks te zeggen. Overigens vind ik het enige respectvolle aan deze man dat hij het gesprek wel aangaat en die vind je niet zoveel in de politiek en het is goed dat beide positief uit elkaar gaan. Zo hoort het ook.

Beantwoorden

@B.Smits op woensdag 24 juni 2015 om 09:07:

Wat een lappen tekst van jou en de weblog zeg. Ik moest het een paar keer opnieuw lezen. Leek wel of ik op de website van de gemeente zat te lezen. 🙂
Maar als ik het goed begrijp stop je er nu mee omdat de weblog je pas uitlegde dat het niet kon, toen je vroeg om die reactie te verwijderen? Als ze het van te voren ergens gepubliceerd hadden in een handleiding of ‘wetboek’ was je gewoon nog columnist?
En nog een vraag: wat is er mis met die reactie bij Maarten JansSen? Waarom moest die reactie eigenlijk weggehaald worden?

Beantwoorden

@Frank op vrijdag 26 juni 2015 om 15:18:

Je hebt nog geen antwoord van Berry Smits. 🙁

Beantwoorden

@ Frank …. Simpel omdat sommige personen zich voelde aangesproken! En ga nou niet vragen wie? Dat is voor mij een weet en voor jou blijft dat een vraag! Gr Berry

Beantwoorden

Met belangstelling gelezen de reacties op deze laatste bijdrage van Berry Smits.
Ik vind het een goed idee om op deze weblog een soort leeswijzer / reglement te plaatsen. Zeker ten aanzien van het verwijderen vsn reacties. Want dat is natuurlijk essentieel voor het bestaansrecht en de visie van deze weblog. Aldus de weblog. Kleine moeite, groot plezier, denk ik dan.

Ook wil ik graag nog weten wie de opvolger is van Berrie. Of is er een gat gevallen in het spectrum van politieke weblogcolumnisten?

Beantwoorden

@Mien op maandag 15 februari 2016 om 10:19:

In aanvulling op onze eerdere reactie: er worden vrijwel nooit reacties door de weblog verwijderd, denk daarbij aan een stuk of 30 per jaar. Dat zijn off-topic-reacties (die we soms ergens on topic kunnen herplaatsen) of reacties die vrijwel alleen maar met scheldwoorden of erger zijn gevuld.
Om daarvoor een leeswijzer / reglement te maken, is ons inziens een beetje als met een kanon op een mug schieten. De tijd die we daaraan zouden moeten besteden, steken we liever in artikelen.
Alle 6 columnposities voor onze Helmondse politici zijn gevuld.

Beantwoorden

Ik zou het toch doen. Ik denk dat het een hoop duidelijkheid schept en de weblog ook meer cachet geeft. Het zijn maar tips. Laat dat duidelijk zijn. Het hoeft niet. Het mag.

Michael vervangt Henriëtte toch?
Dus geen antwoord op de vraag.

Wel nog een andere vraag van mij.
Is 6 columnposities een vooraf bepaalde max?
Of kunnen zich nog andere melden?

Beantwoorden

@Mien op maandag 15 februari 2016 om 11:12:

Sandra Stijkel volgde Berry Smits op en Michael neemt de vrijgevallen positie van Henriëtte in. Voor onze Helmondse politici zijn inderdaad maximaal 6 columnposities.

Beantwoorden

Dank voor het antwoord.
Nog enkele vragen:
Is het misschien mogelijk om een overzicht van de actuele zes columnposities met naam en politieke kleur ergens te vermelden? Bijvoorbeeld in de header / banner van het topic. Of is dat lastig gezien de roulatie?
De frequentie gaat die per toerbeurt? Ik vraag dit laatste uit nieuwsgierigheid. Of staat de frequentie vrij en wordt er gepubliceerd al naar gelang het aanbod?

Beantwoorden

@Mien op maandag 15 februari 2016 om 13:18:

Hun laatste 6 columns staan altijd onder het kopje ‘Actuele logs’ in de rechter kolom. En ga je naar http://www.deweblogvanhelmond.nl/onze_helmondse_politici/ dan staan de laatste 6 altijd bovenaan. Die columns gaan inderdaad bij toerbeurt: om de 6 weken op maandag. Je vragen brengen me wel op een ideetje, dus dat gooi ik in de groep en komt dan wellicht op onze to-do-lijst.
Als je nog meer vragen hierover hebt, dan is http://www.deweblogvanhelmond.nl/afgevoerd_van_de_voorpagina/vragen-staat-vrij/ het juiste topic om die vragen te stellen.

Beantwoorden

Bedankt voor de antwoorden. Die waren echter al bekend.
Ben meer benieuwd naar expliciete beantwoording van mijn vragen.
Maar misschien zijn mijn vragen niet duidelijk genoeg. Dat kan ook.
Ben ook benieuwd wat uiteindelijk stof tot nadenken gaf in mijn vraagstelling en de uitwerking(en) daarvan. Als u tijd blieft uiteraard.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *