Buiten is het 31 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 98.286 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Mogelijk kent u deze Engelse kretologie? Vrij vertaald betekent het simpel dat men de zaak / bedrijfsvoering onder controle heeft. Mag je dat ook zeggen van de onlangs gepresenteerde VJN 2015 ? Een Voorjaarsnota die de ( financiële ) richting naar de Begroting 2016 aangeeft.
Wie kent nog de dikke nota’s met de nodige bijlagen? De huidige versie, op de voorpagina versiert met voorjaarsbloesem, lijkt daar niet meer op. Een bondig nota-tje van 34 pagina’s.
Dit college heeft samen met de leden van de cie Financiën gekozen om de VJN meer kaderstellend op te stellen. Dus nu alleen de “richting” en bij de begroting, straks in november, de daadwerkelijke invulling. Op de laatste pagina staat een overzicht van de ( meerjarige ) structurele bezuinigingen. ( 2015 – 2018 )
Dit college presenteert een VJN waarin de sociale component de boventoon voert. Er is al veel gezegd en geschreven over het “Sociaal Innovatief Fonds “ – “Stadslab Helmond” en “Stadsleerbedrijf”. Een ding is zeker, namelijk dat door deze coalitie / college de richting naar een sociale invulling wordt gegeven.
Mag duidelijk zijn dat de invloed van SP, Helmond Aktief ( beiden voor het eerst in een coalitie ) en GL hier debet aan zijn. ( zonder natuurlijk CDA en VVD hiermee te willen passeren ) Een sociaal gezicht onder de titel “Mensen maken de stad”; iedereen kan meedoen!
In de opmaat naar de VJN werd de “burger”, meer dan voorheen, betrokken met mogelijke ( bezuiniging ) onderwerpen. Hier op de weblog werd een speciale website voor ingericht en de bijeenkomst in Westwijzer hoorde daar ook bij. Vele zaken werden genoteerd, aangedragen, gewogen , realiteitszin bekeken etc. etc. en op ambtelijk c.q. college niveau zo mogelijk vertaald naar de VJN. Wethouder P. Smeulders presenteerde de eerste lakmoesproef van dit college met verve en gezien zijn enthousiasme zit “alles lekker in elkaar”.
Nu het lijkt dat de financiën “in control “ zijn, is er dan bij de behandeling door de raad geen (oppositionele ) kritiek te verwachten ? Vanaf deze kant een schot voor de boeg? Zet een a.u.b. een streep door het live uitzenden van de raadsvergadering!
Politiek dichter bij de mensen brengen doe je niet via een live-uitzending. Ik verwacht zelfs dat de “werkelijkheid van een raadsvergadering” bij kijkers meer desinteresse oplevert dan interesse ! Mijn motto is nog steeds: politiek bedrijven doe je (meer) “buiten” de raadszaal dan “in “ de raadszaal. Daar komt voor de burger de werkelijke politieke volksvertegenwoordiger voor de dag!
Stop dat ( jaarlijkse ) budget van € 75.000,00 liever in “volkse” projecten. Daar hebben burgers meer profijt van dan 1 keer per maand de mogelijkheid hebben om te kiezen uit een TV-aanbod van royaal 100 TV-zenders. Tape de raadsvergadering ( dit gebeurd overigens nu al !) en zet die vervolgens op de website, zodat iedereen kan ( terug) luisteren. Scheelt ook een berg papier i.v.m. uitwerken en verspreiden van (stapels ) papieren notulen!
Wat meer volgt zullen we merken op donderdag 4 juni, “live te volgen” vanaf 14.30 uur.

Berry Smits
Burgerraadslid Helmond Aktief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *