Buiten is het 23 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.466 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
5reacties

Naast de diverse bekende raadscommissies, heeft de gemeenteraad ook een Rekenkamercommissie ingesteld. Die is samengesteld uit 4 raadsleden, een onafhankelijke voorzitter en vice-voorzitter en wordt secretarieel ondersteund door de raadsgriffier. Ik was zelf 2 raadsperiodes ( 8 jaar ) lid van de RKC.
Hoofdtaak van de RKC is de (jaarlijkse) controle van de jaarrekening. Daarnaast is er nog budget voor separate onderzoeken. Onderzoeken, die mogelijk uit de controle van de jaarrekening komen bijv. bij grote afwijkingen, mogelijk vanuit de opmerkingen van management rapportages van de accountant of vanuit politieke overwegingen. Zo werd onlangs de raad via een Raadsinformatiebrief ingelicht over een voorgenomen onderzoek om subsidies < € 75.000,00 vanuit het WMO programma Kunst en Cultuur te laten onderzoeken door een extern accountskantoor.
Subsidies aan verenigingen en instellingen die veelal met toneel, muziek, buurtwerk, gilden etc. bezig zijn. Verenigingen die nagenoeg altijd door vrijwilligers worden gerund. Bij het lezen van de raadsinformatiebrief kreeg ik een gevoel of de RKC wel een terechte c.q. juiste keuze had gemaakt. Want waren er dan misstanden aangetroffen ? Werd getwijfeld aan de rechtmatige inzet van de subsidies? Was er budget overschrijding ? Neen het onderzoek zou met name gaan over de “doelmatigheid en doelgerichte inzet van de middelen”. Verenigingen hoefden niet te vrezen maar mogelijk zou men worden benaderd. Er zouden alleen bestuurders en ambtenaren worden benaderd. Nou ik had dus namens de fractie Helmond Aktief mijn bedenkingen en de RKC daarop aangesproken. Mede omdat ik zelf als vrijwilliger bij verenigingen thuishoor die subsidie van de gemeente ontvangt en besteed. Ik kan u verzekeren dat deze middelen absoluut rechtmatig worden ingezet en gezien de ( maatschappelijke ) effecten ook kan aangeven dat deze effect sorteren en zodoende als absoluut doelmatig kunnen worden aangemerkt. Ons werd nadien door de RKC verweten dat wij als Helmond Aktief al conclusies zouden hebben getrokken! Nou dat is dus pertinent niet waar. Wij gaven in onze reactie aan dat nut en noodzaak voor zo’n onderzoek dus naar onze inzichten, niet aanwezig was. Op het verzoek of we mogelijk andere onderwerpen hadden werd geantwoord dat mogelijk Sluis 7 – privatisering sportaccommodaties- WMO schuldhulpverlening – Stadion Helmond Sport – onderzoeken > €75.000,00 – Werkplein suggesties waren!
Goed natuurlijk gaan ook wij wachten op de uitkomsten van de accountscontrole ( kosten ? ). Als je mij vraagt wat we kunnen verwachten m.b.t. de onderzoeksresultaten dan zou mogelijk de conclusie kunnen zijn dat het rendement van subsidie gelden m.b.t. doelmatigheid vele malen groter is dan van het subsidiebedrag zou mogen worden verwacht.
Want vrijwilligers zijn “het cement van de samenleving” en zijn verdienen die subsidies dubbel en dwars ! Daar hoeft niemand aan te twijfelen, zelfs geen RKC.

Berry Smits
Burgerraadslid Helmond Aktief

5 reacties:

Wat een paniek hr. Smits.
Als u zelf 8 jaar deel heeft genomen aan deze commissie dan is er toch niets aan de hand.
Graag zou ik zien dat u uw mening eens geeft over feiten die er toe doen.
En niet proberen om het weer jammerlijk in de schoenen te schuiven van de vrijwilligers.
Als je dan al zoveel vrijwilligers hebt dan heb je ook geen subsidie nodig toch?
Het gaat om inhoud over bepaalde dossiers. Het gezeur dat zaken onder de

@M. Betgem/ van der Spuij
Omdat we op de weblog zoveel mogelijk proberen alles on topic te houden, is het tweede deel van jouw reactie (vanaf hetgeen door ons werd doorgestreept) verplaatst naar het topic ‘Afkoopsom ex-Atlantdirecteur ton lager’
De weblog van Helmond

Beantwoorden
M. Betgem/ van der Spuij

Er liep toch een onderzoek naar de malvesaties werkplein @ Berry. Oud gemeentesecretaris Marneffe zou zevenentwintig dossiers ondezoeken en afronden voor zijn pensioen. Gelukkkig heeft de man,gitaar in hand afscheid genomen. Maar waarom heeft de raad nooit naar de voortgang gevraagd? Zijn nu toch al weer vijf(!) maanden verder.

Beantwoorden

@eric op dinsdag 14 oktober 2014 om 16:49:

Ik zal toch maar een keer weer de moeite nemen om op jou te reageren. Want volgens mij snap jij het systeem niet helemaal of helemaal niet.
Een gemeentesecretaris zit niet in de gemeenteraad en met die onderzoeken van zevenentwintig Werkpleindossiers (volgens jou) keurde hij dus in feite zijn eigen vlees. De gemeenteraad is het hoogst orgaan in elke stad, voor de duidelijkheid hoger dan de gemeentesecretaris. En volgens Berry Smits zou de rekenkamercommissie van de gemeenteraad het dus nu moeten gaan onderzoeken.
Wees juist blij als die rekenkamercommissie het gaat onderzoeken. Wil er eens iemand iets aan mogelijke wantoestanden doen (jouw stokpaardje), ben jij wéér negatief ipv dat je hem hartelijk bedankt. Een beetje dom van je, om het eens heel positief te zeggen.

Beantwoorden

@ Frank. Voor u leg ik het graag nog een keer uit. De Gemeentesecretaris heeft deze dossiers onderzocht. Het aantal van 27 is informatie uit de krant. Een gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor het functioneren van ambtenaren. Dus ook het integer handelen van die ambtenaren.Dat ik tegen een onderzoek van de rekenkamer ben is onzin.Maar wat is de uitslag van het onderzoek van Marneffe geweest. Heb jij dat gelezen Tot slot. De raad is het politieke hoogste orgaan. U zou eens met iemand uit de raad moeten vragen hoe goed ze op de hoogte zijn mbt het functioneren van ambtenaren . Niet dus. Graag hoor ik dan van de raad wat er met het werkpleinonderzoek gebeurd is. Over de relatie raad/college/ gemeentesecretaris zou ik u willen aanraden zich daarin eerst te verdiepen

Beantwoorden

Het nieuwsbericht (ED) dat Marneffe aanvullend onderzoek zou laten verrichten naar 27 dossiers dateert van 24 maart. We zijn nu dus 30 weken verder. Onderzoeksbureau Governance & Integrity heeft dan iets meer dan één werkweek per dossier de tijd gehad. Ik heb geen flauw idee of dat een redelijke termijn is om zo’n dossier goed te onderzoeken. Dat zal van een aantal factoren afhangen (personele bezetting, aantal opdrachten in uitvoering, eventueel afgesproken deadline, etc.). Net als eric ben ik echter ook erg benieuwd naar de bevindingen.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *