13reacties

Stijkel: “Een eurootje meer”


‘Dat de tijdelijke huisvesting van de asielzoekers in de Veka-sporthal ‘een euro meer’ kostte dan in de gemeente Gemert-Bakel deed volgens onze burgemeester mw. Blanksma weinig af aan haar persoonlijke lof op deze actie. Zo gemakkelijk kun je er als burgemeester, die van het begin af aan hierin haar eigen koers heeft gevaren, inderdaad over denken. Op 5 september 2015 kondigde zij al zonder enig vooroverleg aan de opvangverzoeken van de overheid aan de orde te gaan stellen in een bijeenkomst van 21 burgemeesters in de regio. ‘Helmond mag niet aan de kant blijven staan‘ was toen haar boodschap. Toen had zij samen met het college al het oog laten vallen op een megaproject van langdurige huisvesting in bijvoorbeeld het voormalige Carolusgebouw. De hiermee overvallen buurtbewoners waren ontsteld en vroegen aan onze partij, Senioren 2013, om hulp bij het verzet. Het COA stelde vast dat er heel wat bij kwam kijken om het gebouw naar wens in te richten en stuurde de bussen met asielzoekers elders heen.

Eind november werden er 187 vluchtelingen opgevangen in de Veka-sporthal met een kostenplaatje van 173.410 euro. Aan de opvang van 199 vluchtelingen in Gemert-Bakel hing een prijskaartje van 128.300 euro. Een grote kostenpost in Helmond is de inzet van ambtenaren geweest, maar liefst 96.000 euro. Voor de beveiliging trok Helmond de portemonnee voor maar liefst 22.000 euro. Op de avond dat de burgemeester de gemeenteraad bijpraatte, ongeveer een week voor de komst van de vluchtelingen, stond er al een bewaker bij de Veka-Sporthal. Ook op de informatie avond voor de wijkbewoners rondom het Carolusgebouw is beveiliging ingezet. Was dit allemaal wel zo nodig? Niettemin blijft er voor Helmond een dikke rekening over van bijna 80.000 euro tegenover de 28.800 euro die de gemeente Gemert-Bakel uit eigen zak dient te betalen. Gemeenschapsgeld wat we heel goed voor andere doeleinden hadden kunnen gebruiken.

Sandra Stijkel
Raadslid Senioren 2013

SandraOnze Helmondse politici
13 reacties
Reageer

Hoezo kostten de ambtenaren zoveel? Ze hebben toch al salaris? Dus hebben dan toch gewoon hun werk gedaan?

Carinne van der Horst

Het volledige verhaal is dat de gemeente geld verdiend heeft op de opvang.

De dekking voor de 96.000 aan ambtenarenkosten is namelijk gevonden in "herprioritering", wat in de praktijk betekent dat ambtenaren andere taken even hebben laten liggen (en dus later wat harder moeten werken) om de opvang te begeleiden. De ambtenaren die ik gesproken hebben hadden dat er ook graag voor over, omdat ze wilden dat er goed voor onze tijdelijke gasten gezorgd zou worden.

Zolang ambtenaren geen EXTRA uren hebben gedraaid is er op papier misschien geld aan besteed, maar kost het in de praktijk de gemeente geen cent extra.

Overigens zal mevrouw Stijkel het toch met mij eens zijn dat de veiligheid van de buurt en de asielzoekers zelf ook wel iets mag kosten? En dat we als Helmond ook niet asociaal kunnen wegkijken en de opvang alleen door andere gemeenten laten regelen? Of is het gerechtvaardigd om toe te geven aan NIMBY gevoelens?

Michiel van Geel

@ Sandra waarom vraag je geen inzichten in de "boeken"? Kan via een WOB verzoek! Als je dat ook doet bij de gemeente Gemert -Bakel dan zie je de "verschillen". Hoef je ook niet te zeuren in je column. Als steuntje voor je controle: COA betaalt voor de opvang van een vluchteling € 100,00 p.d. Mogelijk lezen we in je vervolg column de "uitslag" tussen de opvangkosten Gemert-Bakel / Helmond. Ik ken gemeenten die zelfs een voordeel van € 42.000,00 hebben ingeboekt! Succes met je speurtocht. Mevr. V. L. Uchteling

V.L.Uchteling

Ambtenaren kunnen zich toch ook als vrijwilliger inzetten, net als de gewone burger, waar dat van verwacht wordt.

Ria van Aerle

@Ria van Aerle op maandag 29 februari 2016 om 11:08:

Kan ook. Maar als de werkzaamheden overdag zouden zijn, moeten zij dan per sé een vakantiedag inleveren ervoor? En is het niet juist goed om een basis te hebben van professionals om de vele vrijwilligers die incidenteel meehelpen te begeleiden? Je wil toch voorkomen dat er zaken vergeten worden of chaotisch verlopen.

Ik vind het wel goed dat de gemeente even prioriteit heeft gegeven aan een probleemloze en goed geregelde tijdelijke opvang. Ook om te laten zien dat het ook anders kan als je er voldoende aandacht aan geeft. Dat als je op een positieve manier ermee omgaat je ook positiviteit en dankbaarheid terug krijgt.

Michiel van Geel

Het gaat verdomme altijd weer over de centen in plaats van de mensen! In het huidige tijdsgewricht is alleen nog de economische waarde belangrijk. Geeft in elk geval duidelijk aan hoe 'menselijk' we zijn. Bah!

Waar had het dan aan besteed moeten worden? Wel iets wat geen voorbereidings/uitwerkings/uitvoerings/toezicht uren kost. Anders kost het weer ambtenaar uren die je niet wilt betalen....

Wat een slecht stuk, wat een bekrompen gedacht. En dat betalen we nog maandelijks geld ook!!

@Michiel van Geel op maandag 29 februari 2016 om 09:07:

NIMBY, het zal de meeste Hellemonders weinig zeggen, vandaar een citaat uit WikiHelmedia;
Betekenis NIMBY; Nie In Minnen Achter Toin.
Het NIMBY-verwijt wordt vooral gebruikt om tegenstanders van politieke correctheid weg te zetten als intolerant of a-sociaal.
De gebruikers van het NIMBY-verwijt zijn vaak niet objectief.
Het NIMBY-verwijt wordt vooral gebruikt om voorstanders te winnen ‘voor de goede zaak’. Niemand wil als intolerant of a-sociaal weggezet worden. Het wordt gebruikt om critici de mond te snoeren en ze te laten afhaken puur door emotionele manipulatie en het laten overkomen alsof zij wereldvreemden en niet intelligent zijn. Vaak wordt ook een veel rooskleuriger beeld geschetst, wat past in het beeld dat juist voorstanders hebben. Aan de duistere en zorgwekkende zijden wordt verder geen aandacht geschonken of het bestaan daarvan wordt compleet ontkend. Wegkijken- en verdoezelen van de waarheid wordt door NIMBY-verwijters niet geschuwd.

Tot zover WikiHelmedia.

Beste Michiel,

Mevrouw Stijkel benoemd gewoon dat dit geintje 185Euri per persoon per nacht heeft gekost. Dat lijk mij ook een fors bedrag (en als ik om mij heen luister, vinden velen dat) en daar mogen dus terecht vragen over gesteld worden. Ik zie het stuk van Mevrouw Stijkel dan ook al positief kritisch. Je kan dit namelijk ook als leereffect zien; een volgende noodopvang zou wel efficiënter kunnen uitpakken. (Notabene geeft de columnist deze mogelijkheid aan: "geld dat ook anders besteed had kunnen worden"). Dan kun je wellicht 100 asielzoekers meer "noodopvangen". Niet ondenkbaar dat dit nog een keer zal moeten gebeuren met de verwachting van 100.000 "betere toekomst willers" voor 2016 (jouw woorden: https://www.deweblogvanhelmond.nl/onze_helmondse_politici/verouden-vooruitzien/#comment-176466 )

Je argument dat het opschuiven van werk door ambtenaren, niets kost, is grote kolder. ("niet goochelen met cijfers"; jouw woorden: https://www.deweblogvanhelmond.nl/nieuw-helmonds-nieuws/qa-brandbrief-stichting-vluchteling-als-naaste/#comment-96081 ).
Dit geef je zelf al aan; verschuiven van werk.... daarmee is het werk dus niet verdampt.

Wellicht was de NIMBY vraag in jouw comment dan ook gewoon voor je zelf bedoeld?

@G.Ekkehenkie op dinsdag 1 maart 2016 om 12:43:

Het punt is dat de ambtenarensalarissen al betaald zijn. Als er geen externe inhuur plaats vindt om te compenseren voor die uren die anders ingedeeld worden dan zijn er twee mogelijke conclusies:

1) onze ambtenaren zijn luie donders die tijd over hebben

of

2) de ambtenaren zijn bereid om hun eigen werkdruk te verhogen en dus een stapje extra te zetten om deze eenmalige piek in de werkbelasting op te vangen.

Ik vermoed dat het het tweede is.

Wat betreft je opmerking over NIMBY, het asociale zit hem niet in het niet willen opvangen van vluchtelingen (dat is immers een moreel oordeel), maar in het feit dat er een gezamenlijke opgave is van alle gemeenten in Nederland om die vluchtelingen te plaatsen. Als je als gemeente je snor drukt wat betreft welke gezamenlijke opgave dan ook, dan is dat m.i. niet collegiaal richting de andere gemeenten. Volgens mij kun je als gemeente prima afwijken in positieve zin (extra last op je nemen voor een taak), maar niet in negatieve zin (afschuiven van verantwoordelijkheid)

Michiel van Geel

Grote kolder Michiel!
Dan kost de inzet van politieagenten bij voetbalwedstrijden ook niks (als er volgens jou maar geen overuren gemaakt worden). Iedereen die economie heeft gehad op voortgezet onderwijs, snapt dat je uit je nek loopt te zwetsen. LOL :) Nu val je echt zwaar de mand. Maar dat had je zelf al in de gaten: vandaar je belediging richting de ambtenaren die met dit "geweldig goed verlopen project" belast waren.
Mijn advies: wees kritisch, neem je verlies en zorg dat je er iets van leert voor volgende keer. Door problemen te erkennen wordt het pad vrijgemaakt om ze op te lossen. (Boeddha)

@G.Ekkehenkie op dinsdag 1 maart 2016 om 15:00:

De inzet van politiemensen bij voetbalwedstrijden kost wel iets, omdat dat een structurele extra taak is en geen incidentele. Voor structurele taken geldt dat de omvang van het politiekorps erop aangepast wordt. Voor een incidentele belasting geldt dat niet. Ergo, ik zwets niet uit mijn nek, maar ik kijk naar de werkelijke extra kosten in plaats van de extra kosten op papier. En dan blijkt dus dat de gemeente zo'n 10.000 overgehouden heeft. Karig betaald voor de geleverde extra inspanning, maar verlies is er pas als er later door achterstanden extra inhuur plaats zou moeten vinden. Daar is nu (nog) geen sprake van.

Als je goed las beledigde ik de ambtenaren niet, maar was "Ik vermoed dat het het tweede" is een retorische/sarcastische zinsnede, wat eerder al duidelijk was na "Ik vind het wel goed dat de gemeente even prioriteit heeft gegeven aan een probleemloze en goed geregelde tijdelijke opvang.", een duidelijk compliment richting diezelfde ambtenaren. Ik vind het jammer dat je hier jouw interpretatie van mijn schrijven als enige juiste poneert, zonder je even af te vragen hoe ik e.e.a. bedoeld zou hebben.

Michiel van Geel

Michiel,

Even terug naar de kern: 185 euri per persoon per nacht is gewoon veel geld.
Dan kun je blijven beweren dat de inzet van ambtenaren niet geteld mag worden, dat doet er niks aan af, dat het gewoon veeeeel geld is. Eerst zeg je "ja maar werk wordt verschoven", nu zeg je dat iets anders, namelijk als er geen inhuur hoeft plaats te vinden, dan kost het niets extra. Daarmee beweer je dus gewoon dat de ambtenaren die belast waren met dit project niet efficiënt zouden zijn geweest als Blanksma haar zin niet had doorgedramd om de "betere toekomst willers" (jouw woorden) op te vangen. Dat vind ik beledigend, ook naar het stadsbestuur, want dan hadden ze die ambtenaren beter buiten kunnen gooien. (Tussen de regels door "tijd voor weer een noodopvang, anders ineffectief ambtenarenapparaat") Ik heb destijds bij meneer Busser op het Carolus geleerd dat de kostprijs van iets in ieder geval wordt bepaald door de factor arbeid die daarvoor is ingezet.
De suggestie dat er geld verdiend is door de gemeente, noem ik walgelijk. (Over de ruggen van "vluchtelingen" dus). Daar mag je wel eens over nadenken.....
Sorry, maar je praat onzin. Kratje bier voor jou (of misschien is Buckler light beter geschikt ;) ) ,als jij de journaalpost kan laten zien van de boekhouding Gemeente Helmond waarin winst op dit project wordt geboekt.

Ps: wet van de schaarste..... In dit geval: de arbeid die is ingezet voor het Vekahotel kon dus niet meer aangewend worden voor arbeid voor andere zaken.

In de Keynesiaanse economie betaal ik me blauw, in de Michieliaanse geel :)

@G.Ekkehenkie op woensdag 2 maart 2016 om 12:33:

Ik denk dat er geen sprake is van verdringing van andere werkzaamheden, maar eerder van het doorschuiven van werk, waardoor er later meer werkdruk is voor de ambtenaren om dat weer in te halen. Je zou wel kunnen betogen dat dat mogelijk ten koste van de kwaliteit gaat (haastwerk).

Wij hebben hier op het werk wel eens last van piekbelasting. Dat kan incidenteel een keer voor komen, maar als het structureel gaat worden zal de baas toch echt meer personeel aan moeten gaan nemen. De loonkosten gaan echter pas omhoog als er overuren gedraaid moeten worden, die vervolgens ook uitbetaald moeten worden en niet later via "tijd voor tijd" gecompenseerd worden.

Op papier klopt het natuurlijk dat er kosten gemaakt zijn, maar het is niet zo dat Helmond zijn reserves heeft hoeven aanspreken. Dat 185 euro veel geld is ben ik overigens met je eens. Dit is een politieke keuze geweest. We hebben in Helmond een vrij luxe oplossing gekozen qua begeleiding en huisvesting. Ik vermoed dat er gekeken is naar de bijdrage van het COA en dat deze als basis heeft gediend voor de financiële planning, waarbij ambtenarenuren niet werden meegerekend. Dat er uiteindelijk geld overblijft van de bijdrage van het COA is niet "over de rug van de vluchtelingen", want de gemeente heeft daarvoor ook een behoorlijke prestatie moeten leveren. Die journaalpost heet trouwens algemene middelen gok ik, kratje bavaria 0.0% wit mag ook. ;)

Michiel van Geel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: