17reacties

Manders: ‘uit de crisis investeren!’


De Helmondse economie gaat gebukt onder het coronavirus, er zijn grote zorgen over de sociaal maatschappelijke en economische gevolgen van de intelligente lockdown. Volgens een prognose zou de crisis de gemeente Helmond dit jaar tussen de 5,5 en 11 miljoen extra gaan kosten.
Als de recessie toeslaat, breken veel overheden zich het hoofd hoe ze moeten handelen. Anders dan tijdens de kredietcrisis, ben ik van mening dat we ons nu niet uit de crisis moeten bezuinigen. Dat is niet verstandig. In plaats daarvan moeten we ons juist uit de crisis investeren. Als we tijdens deze recessie blijven investeren, plukken we daar op lange termijn de vruchten van. Zeker in een tijd dat de nationale overheid geld toe krijgt als ze een staatslening uitschrijft, zou dit wel eens de enige juiste keuze kunnen zijn voor een spoedig economisch herstel.

Helmond kan ook zo handelen! Soms hoeft dat niet eens veel extra te kosten. Neem nou de plannen van het college rond de ontwikkeling van de Braakse Bosdijk. De investeringen in het project kunnen gewoon betaald worden door op een deel van de grond huizen te bouwen. Daarnaast kunnen geplande investeringen door de gemeente naar voren gehaald worden. En als we dan ook lokale ondernemers voorrang geven bij de aanbestedingen, slaan we drie vliegen in een klap.
Blijven bouwen moet sowieso het devies zijn, procedures zouden hiervoor vereenvoudigd kunnen worden en bouwwerkzaamheden gericht op nieuwe investeringen moeten kunnen rekenen op spoedvergunningen. Helmond is niet voor niets een stad van denken, durven en doen.

De durf om ook als gemeente tijdelijk extra te besteden zou ook moeten gelden bij de ondersteuning van lokale ondernemers. Zo zouden we net als in andere steden na 1 juni grote delen van de binnenstad op gezette tijden kunnen vrijmaken voor terrassen, kunnen we de precariobelasting kwijtschelden en nog beter voor de rest van het jaar gewoon stopzetten.
Als we dan toch anders aan het denken zijn is het misschien een goed idee om ook maar eens te stoppen met bepaalde lokale regelgeving? Juist nu willen we toch geen vergunningsrompslomp voor vernieuwende ideeën van ondernemers? Een meldplicht met lichte omgevingstoets zou even voldoende moeten zijn.

De beste veranderingen vinden plaats als gewone mensen buitengewone dingen gaan doen. Als Helmond de moed heeft om zo’n proeftuinhouding aan te nemen en actief meewerkt aan innovatie, pilots en nieuwe initiatieven kunnen ook wij onszelf uit de crisis investeren!

Theo Manders
Raadslid VVD

Theo_Corona in HelmondOnze Helmondse politici
17 reacties
Reageer

@Theo Manders:
U schreef een duidelijk stuk met een heldere blik op de toekomst. Er staat dat de coronacrises Helmond dit jaar 5,5 en 11 miljoen gaat kosten. Natuurlijk is dat veel geld, maar ik vind dat nog meevallen omdat ik dacht dat het heel veel meer zou zijn.
Vraagje: welke kosten vallen onder die 5,5 en 11 miljoen?

Een VVD'er die pleit tegen bezuinigen, het zijn echt buitengewone tijden.

Maar waarom zou je lokale ondernemers voorrang geven bij de aanbestedingen? Je loopt dan het risico dat andere gemeentes dit idee overnemen, waardoor Helmondse ondernemers alleen nog in Helmond kans maken op werk.

Ieder(e gemeente) voor zich, zo ken ik de VVD weer.

@Sander Lam op maandag 18 mei 2020 om 08:58:

Niet overdrijven Sander ;-) Bepaalde aanbestedingen aan lokale ondernemers gunnen, daar waar dit kan. Vaak hebben we ook te maken met aanbestedingsregels waar we ons aan moeten houden. Maar een kleine aanpassing van dit beleid zou te overwegen zijn.

@Jan de Vries op maandag 18 mei 2020 om 07:14:

Op basis van de voorspellingen van het CPB is de gemeente bij het opstellen van dit beeld uitgegaan van twee extreme scenario’s waarna de economie weer opstart (binnen 3 tot 12 maanden).
De grootste risico’s doen zich voor in het sociaal domein. Denk hierbij aan extra kosten voor uitkeringen, schuldhulpverlening, de WMO, de Jeugdhulpverlening. Tevens wordt op dit moment de Tozo-regeling door de gemeente uitgevoerd, waarvan nog niet duidelijk is of alle kosten voor de uitvoering gecompenseerd worden. Natuurlijk heeft Helmond door de crisis ook minder inkomsten, denk hierbij aan minder belastingen en heffingen die geïnd kunnen worden. Dit is te verklaren door bijvoorbeeld; minder toerisme, minder parkeerinkomsten en precariobelasting, meer faillissementen, minder ozb, minder leges en meer kwijtscheldingen. Doordat de gehele gemeentelijke organisatie thuis werkt worden er meer kosten gemaakt voor ICT ook moeten er extra kosten voor huisvesting gemaakt worden om de 1,5 meter economie uit te voeren.
De sport-, cultuur- en recreatiebranche worden fors geraakt door de coronamaatregelen. Het valt niet uit te sluiten dat we als gemeente moeten bijspringen om instanties overeind te houden.

Och Theo, simpel om de pijn voor de gemeente wat te verzachten. Ga naar een lager inkomen en vraag de mensen welke voor de gemeente werken hetzelfde te doen.

Marinus Janssen

Mss dat stadiongebeuren schrappen en het nieuwe stadskantoor. Dat heeft geen haast.

Lenie Weijnen

@Lenie Weijnen op maandag 18 mei 2020 om 14:45:

@Marinus Janssen op maandag 18 mei 2020 om 14:06:

Ik snap uw reactie niet helemaal?
Deze column ging juist over het idee om nu extra te investeren en niet om te bezuinigen, inkomens te verlagen of investeringen te schrappen.

Beste Theo, ik heb geleerd dat 'de tering naar de nering moet worden gezet'. Boven je stand leven, dus onkosten maken waarvoor geen dekking is, lijkt mij geen oplossing. Verstandig investeren biedt meer zekerheid, lijkt me. Ik ga daarin een stuk met je mee. Wat ik echter niet begrijp waarom 'bouwen' het devies moet zijn? Wat lost dat, behalve de woningnood, op? Wat is de economische winst van al die nieuwe huizen en voor wie wil je die dan bouwen? Ik ben benieuwd naar je antwoord.

Hartelijke groet,
Hanneke Hegeman.

Hanneke Hegeman

@Hanneke Hegeman op maandag 18 mei 2020 om 16:46:

Hoi Hanneke,

Een korte reactie.... Natuurlijk zorgt woningbouw direct voor een enorme groei van de werkgelegenheid (en dus inkomsten) van veel vakmensen. Meer woningen betekent dat onze stad groeit in inwoners en dat zorgt voor een efficiënter gebruik van de publieke middelen. Meer inwoners betekent ook meer consumptieve vraag en dus een betere omzet voor de detailhandel, horeca, culturele voorzieningen e.d. Toename van het aantal huizen is ook goed voor de omzet van doe-het-zelf ketens, tuincentra, de makelaars, hypotheekverstrekkers etc. Dus kortom goed voor het algehele economische klimaat van onze stad en regio. Daarnaast zal ook het welzijn van veel Helmonders toenemen. Veel jongeren willen graag op zichzelf gaan wonen maar krijgen daar nu vanwege de enorme woningnood vaak de kans niet toe.
Krachtige steden zijn belangrijk voor de economische ontwikkeling van Nederland en voor de sociale stijging van burgers. Wanneer steden onvoldoende functioneren, kan dit de welvaart en het welzijn van alle burgers in het gehele land schaden.

Dag Theo, dank je wel voor je reactie. Ik ben het niet met je eens dat bouwen een oplossing is voor de economie. Wel, zoals al eerder aangegeven, voor de huisvesting van onze eigen mensen of van de mensen die hier komen werken. Maar meer bouwen betekent niet per definitie meer werk! Wel tijdelijk, tijdens de bouw, maar daarna moeten de bewoners/eigenaren de kosten kunnen opbrengen. En dat punt neem je niet mee in je antwoord. De middenstand heeft volgens jou baat bij groei maar dat is nog de vraag. Als iedereen, zoals nu in steeds groter wordende mate, via internet koopt, gaat die vlieger niet op. Dus, hoe goed en mooi jouw streven is, ik blijf toch bij mijn standpunt: nu eerst de tering naar de nering zetten en orde op zaken brengen. Aan luchtkastelen heeft niemand iets.

Overigens: jij en ik voeren een interessante discussie over de toekomst van Helmond. Dat we het samen niet eens zijn, geeft niets. Wij denken er in ieder geval actief over na en dat zouden meer Helmonders moeten doen.

Hartelijke groet,
Hanneke Hegeman.

Hanneke Hegeman

@Theo Manders op maandag 18 mei 2020 om 21:59:

Dus een van de oplossingen is alles maar volbouwen, alles volproppen met mensen en ruzies, verkeersproblemen, luchtvervuiling, criminaliteit etc. etc. voor lief nemen?
Het is nu al overal een bende.
Wanneer vinden we dat het vol genoeg is? Moet Helmond perse naar 150.000 inwoners? Of is 200.000 pas genoeg...

@Theo Manders op maandag 18 mei 2020 om 11:25:

Dank u wel voor de uitgebreide kosten beschrijving. Ik las die cijfers gisteravond ook in het Eindhovens Dagblad. Werkt u daar ook voor? ;-)

Nu zie ik ook het verschil tussen uw schatting en de mijne. Ik rekende de onvermijdelijke kortingen mee die het rijk de komende jaren aan de gemeente Helmond en alle andere Nederlandse gemeenten gaat opleggen. Want zijn gaan de rekening krijgen. Als ik het nieuws goed volgde zal dat voor een gemeente als Helmond tot op dit moment opgeteld zo'n 100 miljoen zijn.

Theo, zoals ik gisteren ook al in de raadsvergadering zei, ben ik het met je eens dat we moeten blijven investeren in onze stad. Juist nu ook. Voor mij is daarbij wel voorwaarde dat we de kosten van de coronacrisis (geraamd: 5-10% vd lokale begroting) buiten de begroting houden. En te financieren door 1) Rijksbijdragen 2) Langjarige geldleningen (nu te krijgen tegen zeer lage rente) en 3) inzet eigen reserves.

Als we de kosten van de coronacrisis namelijk binnen de begroting en bijbehorende huidige spelregels gaan opvangen, zal dat onherroepelijk binnen afzienbare tijd alsnog leiden tot bezuinigen en/of belasting- en lastenverhoging. En dus afbraak van wat we nu zo uit alle macht proberen te behouden.

Nathalie Peijs

@Nathalie Peijs op woensdag 20 mei 2020 om 13:35:

Hoi Nathalie

Natuurlijk komt in het overleg van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met het kabinet dit soort zaken aan bod. Helmond is hierin zeker niet uniek. De Nederlandse regeringen hebben sinds 2008 (begin vorige crisis) de zaken netjes op orde gebracht (ook mede door het 2e kabinet Rutte met de PvdA). Daarom is er nu geld om anticyclisch te investeren. De geluiden die ik hoor wijzen er ook niet op dat men in 2021 direct al in een bezuinigingsmodus wil schieten.
Het is trouwens onmogelijk om alle bedrijven te redden, het aantal faillissementen zal toenemen, de werkloosheid zal stijgen en ook het welzijn van burgers komt onder druk te staan. Over de politieke vraag waar dat geld in geïnvesteerd zal moeten worden zullen de meningen natuurlijk verschillen.

@Theo Manders op woensdag 20 mei 2020 om 17:35:

Een typische reactie van een VVD er.

@Theo, even los van waar we geld in investeren. En nee, we gaan ook niet alle bedrijven kunnen redden. Maar we zijn nu met z’n allen in een totaal unieke situatie terecht gekomen. Nog nooit gebeurd, nergens ter wereld. Laten we dan bij uitzondering niet gaan vasthouden aan begrotingsregels uit een letterlijk en figuurlijk andere tijd. Er zijn andere opties, die ons als land en stad echt niet in de afgrond storten.

Nathalie Peijs

Het lijkt me een goede optie om dit buiten de begroting te financieren als dit mogelijk is. Ik zou het goed vinden als er inderdaad ook gebouwd gaat worden, dat levert werkgelegheid op, misschien ook grote infrastructuurprojecten naar voren halen.

Brandevoorter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: