Theo

13reacties

Van Mullekom: Mijn laatste column


Beste Webloglezers,

Hierbij ontvangen jullie mijn laatste column als bijdrage aan de Helmondse weblog. Vanaf de eerste politieke columns die verschenen op de Helmondse weblog, ben ik gevraagd daar bij regelmaat een bijdrage aan te leveren. Dat heb ik steeds met eer en geweten en vol overtuiging getracht te doen. Het schrijven van columns is momenteel niet meer een van mijn prioriteiten.

Als politicus probeer ik altijd een bestuurlijk pad uit te stippelen en daarmee een lange termijn visie neer te leggen. Grote lijnen, toekomstgericht, voorkomen van een zwalkend beleid dat niemand kan begrijpen. Als politicus heb ik vaak de stip aan de horizon verwoord; het resultaat waar Helmond naar toe moet werken, maar wat wel een lange adem en een rechte rug vereist. Bijvoorbeeld het verplaatsen van Vlisco, het ondertunnelen van de Kasteeltraverse. Daarmee kan het kasteel weer de plaats innemen die de Helmonder nog trotser doet worden op de stad.

Ook de bereikbaarheid van Helmond is een heikel punt en verdient nu reeds grote aandacht omdat het anders in de toekomst mis gaat. Wil je Helmond blijvend goed ontsluiten, dan moet je beginnen te denken om in zuid/westelijke richting, bij Vaarle de ontsluitingswegen te laten beginnen, in oostelijke richting nabij de gemeentegrens van Deurne. Dat is mijn stip aan de horizon in dit dossier.

Ik heb u ook nog beloofd terug te komen op het parkeren in het kanaal. Helaas kan ik u hierover op het moment van dit schrijven nog geen cijfers geven, wel is men daarmee bezig. De bouwkosten van de parkeergarage Boscotondo bedroegen destijds ongeveer 9,2 miljoen gulden. Het ging toen om het prijspeil van 1998. Het genoemde bedrag was exclusief de grondkosten.

Zoals al eerder aangegeven, dit is mijn laatste column. Op politiek gebied zal ik mij altijd blijven inzetten voor het welzijn van de medemens. Vaak is het zo dat, zij die het moeilijk hebben in de samenleving, ook het meeste onrecht wordt aangedaan. Alle politici roep ik op daar blijvend aandacht voor te hebben.

Mij rest zeker te vermelden dat de samenwerking met het redactieteam van de Weblog Helmond steeds in goede harmonie is gegaan en ben hiervoor alle dank verschuldigd.

Ik hoop dat het u allen goed mag gaan in leven en gezondheid, blijf positief en geef al je liefde aan je medemens, zoals je jezelf lief hebt. Tot ziens.

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter

13reacties

Van Mullekom: update parkeeridee


Beste Webloglezers,

Mijn vorige column op de Weblog bevatte de primeur van het parkeeridee. Hier heb ik erg veel reacties op gekregen, zowel op de Weblog als daarbuiten. Dat heeft ervoor gezorgd dat er momentum ontstaan is en dat ook ondernemers zijn gaan meedenken. Dat is belangrijk en ook noodzakelijk.

Inmiddels heeft ook het college van B&W haar reactie gegeven naar aanleiding van een brief van Helmond Aktief over het parkeeridee. Helaas een voorspelbare reactie. Namelijk eentje die een blokkade opwerpt voor vernieuwing. Het plan zou te duur zijn, want er zou een speciale, erg dure, betonsoort nodig zijn. Ook zou pleziervaart in de toekomst definitief niet meer mogelijk zijn. Maar er liggen sinds een jaar of tien toch vaste bruggen over de Zuid-Willemsvaart omdat de politiek dit zo gewild heeft? En de spoorbrug is toen toch ook maar meteen vastgelast….

Dit alles terzijde, terug naar de update. Er gloort tòch hoop en perspectief voor het kanaalidee: Helmond Aktief is benaderd door een zeer gerenommeerd en gespecialiseerd bedrijf dat kosteloos de technische haalbaarheid wil onderzoeken van het parkeeride. Het bedrijf gaf tevens aan het een zeer waardevol idee te vinden. Ook krijg ik van hen een inzicht in wat het idee zou gaan kosten.

Naast voornoemd bedrijf is Helmond Aktief ook door een Helmondse architect benaderd. Deze heeft op eigen initiatief met een tekening aangetoond dat er in een tweelaags parkeergarage tussen Julianabrug en de brug bij Obragas, dus in het hart van Helmond, alleen al 850 parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Ter vergelijking: de Boscotondo parkeergarage heeft er 279.

Op basis van wat ik tot nu toe gehoord en gezien heb, ben ik inmiddels gesterkt in de mening dat het plan wèl haalbaar is. Over zo'n drie weken weet ik echter inhoudelijk meer. Dan komen namelijk de financiële cijfers en de technische details beschikbaar die hopelijk een beter en definitiever uitsluitsel geven. Mijn ambitie is om voor de Helmondse bevolking zo snel mogelijk helder te hebben wat dit idee kost en waar we op moeten letten bij de technische realisatie.

Uw meedenken hier op de Weblog ervaren wij van Helmond Aktief als een grote steun in de rug. Om voornoemde redenen vragen wij ook aan u: mocht u serieuze belangstelling hebben om ons politieke team van Helmond Aktief te versterken, meldt u dan aan bij ons secretariaat door te e-mailen naar info@helmondaktief.nl.

Het gaat u allen goed en veel kijkplezier bij het voetbal, laten wij hopen, ORANJE, ORANJE, ORANJE GAAT HET DOEN (tegen Argentinië in de finale!).

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter

19reacties

Van Mullekom: Parkeeridee


Beste webloglezers,

Parkeren met de auto is in bijna elke binnenstad een probleem. Of er zijn te weinig parkeerplaatsen om (piek)drukte op te vangen, of er staan files richting parkeergarages, enzovoorts. Iedereen herkent dit beeld denk ik wel. In Helmond speelt dit onderwerp in steeds belangrijker mate met de toekomstige centrumuitbreiding. Kunnen we echter slimme oplossingen vinden?

Helmond Aktief heeft hier over nagedacht en wil op de weblog haar gedachten met u delen. Hiermee komen voor- en nadelen vollediger op een rij te staan van dit prikkelende plan.

Dwars door het centrum van Helmond loopt de Zuid-Willemsvaart. Dit kanaal neemt best wel flink wat ruimte in beslag waar nu niet veel mee gebeurt. Die kubieke meters kunnen we mogelijk ook beter gaan benutten. Hoe dan?

Het idee is om in het kanaal een parkeergarage aan te leggen. Er blijft wel water in het kanaal. Bijvoorbeeld zo'n meter, want op water in een stadscentrum moet je zuinig zijn. Het trekt mensen aan. Onder het water komt dan de tweelaags-parkeergarage. Met het water nog in het kanaal lijkt het alsof er niets veranderd is, maar we krijgen er wel tot zo'n drieduizend parkeerplaatsen bij in het directe centrum van Helmond. Genoeg tot in lengte van jaren om toekomstige parkeerproblemen te voorkomen.

Concreet zou het dan kunnen gaan om het gebied tussen Julianabrug en Spoorbrug. De gemeente Amsterdam denkt ook na om eenzelfde parkeervoorziening aan te leggen in een deel van de Amstel. Daar denken ze aan zes lagen onder het water van de Amstel. De bovenste twee lagen vormen winkels, daaronder komen er mogelijk vier parkeerlagen.

De voordelen zijn aanzienlijk: bovengronds wordt Helmond leefbaarder doordat er minder auto's dwars door het stadscentrum hoeven te rijden om bij een grote parkeergelegenheid te komen. In deze nieuwe parkeergarage kunnen meteen ook extra voorzieningen worden aangelegd zoals elektrische oplaadpunten voor hybride- en elektrische auto's. Er zijn meerdere bestaande wegen beschikbaar waarmee deze parkeergarage te bereiken is. Kostentechnisch lijkt mij dit verhaal ook haalbaar, maar dat zou onderzocht kunnen worden. In ieder geval levert het aan de (regionale) bouw-, en automotive economie een impuls. Zeker wanneer we de parkeergarage zoals gezegd innovatief aanleggen met die extra oplaadvoorzieningen voor het toekomstige hybride- en elektrische wagenpark.

Mijn opmerking vanuit Helmond Aktief aan u is: wanneer u reageert op dit idee doe dit dan met vermelding van tenminste uw volledige eigen naam. Als politicus kan ik niet zoveel met anonieme reacties. Ze zijn te vrijblijvend. Wanneer iemand haar/zijn eigen naam bij een reactie vermeldt, dan is daar serieus over nagedacht en daardoor is zo'n reactie ook waardevoller.

Helmond Aktief ziet uit naar uw reactie.
Met vriendelijke groet en bedankt voor uw steun bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen.

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter

7reacties

Van Mullekom: Verbazing, en toch blij


U leest het hier: Vorige week zegt het CDA raadslid Ron Peters in deze weblog, dat wij het tijdperk van pappen en nathouden maar eens definitief achter ons moeten laten. Er moet een "lik op stuk" beleid komen. Mensen nog aan toe, weer lopen de grote partijen in het Helmondse achter een kleine partij aan. Toen ik verleden jaar als woordvoerder van Helmond Aktief in de raadszaal zei: De boefjes en tuig dat onze samenleving terroriseert moeten  keihard aangepakt worden, LIK OP STUK BELEID. Maar nee hoor, de coalitie in het Helmondse, CDA, VVD, PvdA en ook geen enkele andere partij deed zijn mond open toen burgemeester Jacobs tegen mij zei: je moet deze woorden van tuig hier door jou gezegd, terugnemen. Natuurlijk heb ik dat niet gedaan. Maar wat me wel teleurstelde is dat geen enkele partij mij steunde. Opvallend in deze is wel dat Helmond Aktief reeds in 2006 in haar verkiezingsprogramma "LIK OP STUK BELEID" had staan. Oordeel zelf. Goed zou zijn dat alle partijen in deze gezamenlijk een front zouden vormen. 
Opnieuw komt Helmond Aktief weer met een primeur in haar verkiezingsprogramma: Wij willen de ambachtschool terug hebben. Voor alle kinderen is de lagere school de basis. Men heeft er lezen, schrijven en rekenen geleerd. Het vervolg onderwijs telt voor kinderen die graag met hun handjes werken niet mee, men ziet al die theoretische vakken, die niets met het ambacht te maken hebben en dus niet ter zake doende zijn helemaal niet zitten. Misschien ligt hier ook wel een basis van spijbelen. Helmond Aktief is voor het onderwijs van de ouderwetse LTS of ook genoemd de AMBACHTSCHOOL. Het bedrijfsleven zal er enorm blij mee zijn en dit is tevens een goede impuls voor onze jeugdwerkloosheid. Helmond Aktief stelt hierbij klasverkleining voor en praktijk en vakgerichte docenten. Je zult zien veel kinderen zullen weer graag dit soort onderwijs gaan volgen. Kinderen die anders en door willen leren, kiezen uiteraard de exacte vakken. Helmond Aktief werd hierin bijgevallen door columnist dr. B. Smalhout. Helmond Aktief citeert uit zijn verhaal het volgende: Al meer dan 40 jaar is onze samenleving in toenemende mate de weg kwijt. Dit betreft zowel justitie als onderwijs, normen en waarden. Velen maken zich daar grote zorgen over. Ook onze overheid. Doch alle voorstellen tot verbetering verzonken bij oeverloze discussies meestal in een moeras van dubieuze politieke ambities. Maar er gloort thans een klein doch hoopvol lichte aan de nog duistere horizon: "DE AMBACHTSCHOOL KEERT TERUG".
Laten we in Helmond er gezamenlijk onze schouders onder zetten.
Met vriendelijke groet en laat uw stem 3 maart a.s. niet verloren gaan,

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter

4reacties

Van Mullekom: Bezinning


In deze paar dagen voorafgaand aan een van de mooiste kerkelijke feesten van het jaar "KERSTMIS" zal Helmond Aktief geen woord in deze weblog wijden aan politiek. Wij vieren de geboorte van Jezus Christus, de zoon van de levende God en daarom is het in de meeste huizen heel gezellig gemaakt, een kerstboom met ballen en lichtjes, sparrengroen, veel lekker eten en drinken,  kado's in overvloed. Maar beste weblog lezers, kunnen wij allemaal ook wel eens stilstaan bij hen die echt onze hulp nodig hebben? Denken aan hen die eenzaam en vol verdriet door het leven gaan, aan hen wie veel beloofd is, maar dan toch een grote teleurstelling moeten verwerken omdat gedane beloften niet waar gemaakt werden Aan de minder bedeelden, die niet de warmte voelen die zij wel zouden moeten ervaren, precies zoals u en ik? Wij, gewone simpele zielen, niets hebben we zelf in de hand als het gaat om grote aardse bedreigingen zoals aardbevingen, weer, overstromingen, etc. Als we het goed hebben moeten we goed doen, kunnen geven, nemen en delen, de samenleving hiermee helpen.

Dat is mijn boodschap namens Helmond Aktief.

Ik wens U allen en in het bijzonder allen die u intens lief heeft een zalig en gezegend kerstfeest. Voor het nieuwe jaar 2010 voor u allemaal een zeer gezond jaar, met veel voorspoed en geluk.

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter

Van Mullekom: "Scorend vermogen"


Afgelopen donderdag 5 november was de behandeling van de laatste programmabegroting van Helmond en daarmee ook de laatste ronde van deze raadsperiode.De fractie van Helmond Aktief wil precies, zoals vermoedelijk alle partijen, de balans opmaken van de afgelopen vier jaar.Ik wil dit absoluut niet doen door het college punten te geven op hun bestuurlijke en politieke rapport.De Helmondse kiezers weten heus wel wat deze raadsperiode hen gebracht heeft en juist zij bepalen en zullen dat zeker vertalen a.s. 3 maart volgend jaar bij de nieuwe verkiezingen. Globaal, nederland is ingehaald door de crisis. Eerst de kredietcrisis, daarna een stevige recessie die langzaam doorwerkt en die heel veel groepen in de samenleving zal gaan raken. Vroeger spraken wij van de zwaksten in de samenleving, maar die groepen hadden het al moeilijk en zijn nu niet echt getroffen door de crisis. Nee, nu zijn het de middengroepen die het moeilijk krijgen en die nu de schouders zijn waarop de gevolgen worden afgewenteld. De gevolgen voor deze groepen zijn merkbaar: de te hoge hypotheekverstrekkingen leiden nu tot aflossingsproblemen. De woningmarkt heeft het moeilijk, er worden nauwelijks huizen verkocht. De werkloosheid neemt toe.Een lichtpuntje nu is wel de intensivering van enkele beleidsmaatregelen door het ministerie van Economische zaken die de stedelijke en regionale economie van de steden vergroten. Ook in het belastingplan zijn structurele maatregelen voorzien die de positie van het midden- en kleinbedrijf, ondanks stijgende werkloosheidslasten, kunnen versterken.Dit zal zeker in belangrijke mate de stedelijke en regionale economie ten goede komen.
Toch durf ik namens Helmond Aktief te stellen dat Helmond er voor de crisis helemaal niet slecht voorstond. Maar we ontkomen er niet aan dat er nu fors bezuinigd moet gaan worden om zwaar weer te doorstaan. Maar er komen ook bezuiningen vanuit de diverse ministeries op ons af en niet zo weinig ook. Hopelijk is het geen Tsunamie van bezuinigingen, is dit wel zo dan zal ook Helmond alles uit de kast moeten trekken aan creativiteit om de komende jaren zo goed mogelijk hier doorheen te laveren.In mijn presentatie programmabegroting heb ik wel aan collega politieke partijen gevraagd zich uit te spreken over welke bezuinigingspakketten ze willen doorvoeren in de volgende periode 2010—2014. Niemand ging hier op in. Helmond Aktief  zegt tegen u waar niet op bezuinigd mag worden, o.a.1- dat armoedepreventie een aandachtspunt zal blijven. 2- Onderwijs en opvoeding moeten speerpunt van beleid blijven, voortijdige uitval moet voorkomen worden. 3.- De zorg moet ontzien worden. 4-. Bezuinigd moet worden ook in de subsidie-stromen, het ambtelijk apparaat zal zeker niet ontzien mogen worden.

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter

1reactie

Van Mullekom: Columnist/politiek/vak apart


Geweldig nieuws voor de zeer velen die dagelijks de weblog van Helmond aandachtig lezen. Dit nieuwsmedium is mij uit het hart gegrepen door de objectiviteit waarmee de "Weblog van Helmond" het nieuws brengt. Zakelijk weergegeven en op geen enkele manier vervuild door haatdragende en/of andere schrijfsels die beneden elk nivo staan. Hoe bedoel ik dat nou zo? U kent, herkent allemaal wel wat het schrijven van een column inhoud, ludiek, kritisch de puntjes op de i zetten, zonder de/of ‘n ander op een volkomen misplaatste manier te beledigen. Waarom laat ik u dat weten, omdat u waarschijnlijk zelf columns leest en daar waarschijnlijk ook een mening over heeft. Goed en wel, Theo heeft kenbaar gemaakt dat hij op uitdrukkelijk verzoek vanuit de ledenvergadering van Helmond Aktief, opnieuw lijsttrekker zal worden voor deze partij. Helmond Aktief die wel degelijk zich een plaats in de Helmondse samenleving heeft verworven, al zal dat misschien niet voor iedereen even duidelijk zijn. Toch enkele wapenfeiten: Als eerste partij kwam Helmond Aktief met het nieuws naar buiten om "preventie-poli" in de wijken te vestigen. Ook de vernieuwde milieu-straat is door bemoeienis van Helmond Aktief tot stand gekomen, je kunt nu het afval erin schuiven, voorheen moest je het in de container tillen. Ook de fonteinen in het kanaal waren het idee van Helmond Aktief, zo zijn er meer zaken in het Helmondse die mede door Helmond Aktief tot stand zijn gekomen. Een kleine partij, dat geef ik direct toe maar wel een partij waar het goed in vertoeven is, nooit geen enkele bonje, heel gezellige ledenvergaderingen, waar op een fijne manier met elkaar gepraat wordt over het wel en wee van onze stad Helmond. Helmond Aktief maakt nu dus ook aan alle webloglezers kenbaar dat zij als politieke partij doorgaat en hoopt nu ook weer dat zij op een positieve manier kan gaan bijdragen dat onze ouderen, hulpbehoevenden, werklozen etc., allen die een steuntje in de rug nodig hebben op Helmond Aktief kunnen rekenen. Geen loze verkiezingsretoriek voor de a.s. verkiezingen, maar doen waar zij altijd al voor stond, helpen waar geholpen kan worden.

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter

3reacties

Mullekom: vakantievreugde, sociale cohesie


Beste webloglezers,

Mijn bijdrage voor de komende weken zal bestaan uit u allen een heel, heel fijne vakantie toe te wensen, met veel plezier en vooral voor de kids. Mocht voor u de vakantie al voorbij zijn dan hoop ik oprecht dat u daarvan genoten heeft. Wat mijzelf betreft, ik ben niet zo’n vakantiemens en ben daarom ook het liefste thuis en in Helmond. Misschien saai, maar toch. Overigens heb ik genoeg te doen in voorbereiding voor het alweer 4e verwenweekeind wat eind oktober weer in recreatiepark "Prinsenmeer" gehouden zal worden. In samenwerking met de landelijke MEE, (wat staat voor ondersteuning bij leven met beperking) en dan specifiek MEE Midden-Noord-Limburg, MEE Zuid-Oost Brabant en Kempen, MEE Noord-Oost Brabant, Metylschool Eindhoven en revalidatiecentrum Blixembosch Eindhoven. De consulenten van deze organisaties zorgen wederom voor onze stichting "VerwenEvent" waar ik voorzitter van mag zijn, dat 140 gezinnen (waarvan ook velen uit Helmond) en de overigen uit de denkbeeldige regio Tilburg–Den Bosch–Uden–Nieuw-Bergen–Arcen–Venlo–Roermond–Ittervoort–Weert–Eindhoven–via de Kempen naar Tilburg een fantastisch en geheel gratis weekeind aangeboden krijgen, met alles erop en eraan. Dan gaat het wederom om ongeveer 650 volwassenen, waarvan ongeveer 340 kinderen en daar weer zo’n 160 kinderen met een lichte tot zeer zware beperkingen. Het grootste verwenweekeind van Europa. Als dan weer zo’n weekeind voorbij is, alles goed verlopen en zonder ongelukken, wil je niet weten wat het voor alle betrokkenen, directie "Prinsenmeer", stichting "VerwenEvent" alle vrijwilligers en natuurlijk de gezinnen zelf aan ontlading geeft en intens voldoening. Enorme blijdschap, vreugde en verdriet gaan in zo’n weekeind hand in hand. Dan ervaar je pas echt waar we ons soms over onnozele dingen zo druk kunnen maken, ook ik.

Ik heb u even in de keuken mee laten kijken met welke sociale zaken mij echt raken, ik kan u verzekeren, dat geeft pas echt voldoening daar een bijdrage aan te mogen leveren.

Met de hoop u hiermee niet verveeld te hebben en nogmaals alle goeds voor u en de uwen

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter

11reacties

Van Mullekom: Hoogspanningslijnen


Grote onrust in Brandevoort? Is dit wel terecht? Door een kleine groep mensen uit Brandevoort  is inmiddels veel geschreven over de “gevaren van hoogspanningslijnen”. Daardoor is er bij veel ouders ongerustheid en emotie ontstaan over de gezondheidsrisico’s voor kinderen die naar de nieuwe school zouden gaan. Dat is erg jammer. Het begin. Bij de eerste schetsen op papier moesten nagenoeg alle boerderijen verdwijnen en ontstond er een nieuw stadsdorp ” Brandevoort”. De masten weg?, de masten ondergronds?, een verkabeling van de masten?, (van twee naar een ?).Maar een ding was en is zeker, wie een huis gekocht of gehuurd had in het zicht van de hoogspanningsmasten wist, dat die dingen niet van vandaag of morgen uit het zicht van koper of huurder zouden verdwijnen. Zijn ze gevaarlijk voor de gezondheid? Ik heb me in dit onderwerp verdiept en hoop hiermee een hoop misverstanden en angsten uit de weg te ruimen. In het electromagnetisch spectrum staan bronnen op een rij die electrische en magnetische straling geven. Ze lopen van laagfrequent naar hoogfrequent. Het begint met de magneet (frequentie nul) tot aan het eind de hoogfrequente röntgen en radioactieve gammastraling. De magneet is volledig onschadelijk en de röntgen en radioactieve straling zijn zoals u weet heel schadelijk.Daartussen in zitten allerlei andere bronnen. Hoe lager de frequentie, hoe veiliger. Hoe hoger de frequentie hoe schadelijker. In het spectrum staat zonlicht naast de röntgenstraling, je kunt er huidkanker van krijgen. En zo staan de hoogspanningslijnen naast de magneet. Zij hebben dus hele lage frequenties. Lager dan HEEL VEEL apparaten die wij allemaal in huis hebben en gebruiken. Als u zich dus zorgen maakt over hoogspanningslijnen moet u zich zeker zorgen maken over uw computer, uw TV, uw mobieltje, (hoeveel kinderen gebruiken er al een), uw magnetron, uw boormachine, uw wekkerradio, uw lampen, uw scheerapparaat, uw stopcontacten door uw gehele huis enz. De electromagnetische veldsterkte die alle bovengenoemde dingen veroorzaken is te meten. De eenheid waarmee gemeten wordt is microTesla. Hoogspanningslijnen geven (vooral direct onder de lijnen) een bepaalde veldsterkte. Als je van de hoogspanningskabels wegloopt wordt die sterkte al snel niet meetbaar laag. De hoeveelheid microTesla die door de lijnen ontstaat, weegt niet op tegen de hoeveelheid die u in uw eigen huis door de aanwezigheid en het gebruik van al die apparaten creëert. Als u uw haren föhnt, (ik ben m’n hele leven kapper geweest), dan kunt u meer dan honderd keer zoveel microTesla meten. Iets dergelijks geldt voor de wekkerradio die de hele nacht vlakbij uw hoofd staat. De normen die wij in Nederland hanteren voor “Continue blootstelling” zijn erg streng nl. 0,4 microTesla. Europees is dat 100 microTesla. Maar of je nu 0,4 of 100 microTesla neemt, medisch gezien is er NOG NOOIT een onderzoek geweest dat ondubbelzinnig aantoont dat laagfrequente electromagnetische velden gezondheidseffecten hebben.. Je kunt er geen huidkanker, geen longkanker en geen Alzheimer van krijgen om er maar eens een paar te noemen. Er is onder leiding van een Engelse geleerde een wereldwijd onderzoek geweest waar veel over te doen was. Een onderzoek onder ruim 29.000 kinderen met kanker. Er zou toen ‘n verband gevonden zijn tussen wonen in de buurt van een hoogspanningskabel en de kinderen die leukemie kregen. Je kon becijferen dat er jaarlijks één extra dode viel als gevolg van die woonsituatie. Maar………..dit verhoogde risico deed zich ook voor op meer dan 600 meter afstand van de kabels. Dat betekent dat de oorzaak van die extra dode waarschijnlijk niets te maken heeft met het magnetisch veld. Ik hoop met bovenstaand verhaal veel ongerustheid bij Brandevoortse gezinnen weggenomen te hebben.

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter

 

PS  De norm voor de nieuw gebouwde school in Brandevoort (kosten 4 miljoen) is 0,4 microTesla. Deze norm wordt naar mijn overtuiging niet overschreden, de afstand van ‘t hart hoogspanningsmast tot school is 79.5 meter. De school moet voorlopig gesloten blijven. De rechter heeft een uitspraak gedaan op procedurele gronden, (of de gemeente de juiste procedure gevolg heeft) en niet over de gezondheidsgevolgen, daar ging deze rechtszaak niet over.

12reacties

Van Mullekom: Minder verkeerslichten


Helmond is een stad met heel veel verkeerslichten. Landelijk zijn er nauwelijks steden die er meer hebben. Daarom stel ik de vraag of ze allemaal wel nodig zijn. Kunnen wij op grotere knelpunten de verkeerslichten niet beter vervangen door een rotonde daar waar er de ruimte voor aanwezig is? Als raadslid ben ik ook vaak benaderd door mensen die stellen dat een verkeerslicht soms gewoon weg kan op een overzichtelijk kruispunt. De oversteek wordt dan via verkeersborden aangegeven waarbij de normale voorrangsregels gelden.

Verkeerslichten op plekken waar ze niet dringend nodig zijn, zorgen voor veel vertraging en onnodig oponthoud. Zo zijn bijvoorbeeld bijna alle verkeerslichten op de Heeklaan overbodig.

Een stroperige doorstroming ten gevolge van onnodige verkeerslichten of slecht ingeregelde verkeerslichten zorgt voor irritatie onder de bestuurders. Daarnaast wordt het milieu extra vervuild door de ervoor wachtende auto’s. Een stationair draaiende motor produceert onder andere fijnstof, stikstofoxiden en zwaveloxiden, om nog maar niet te spreken van de aromatische verbindingen in de dieseldampen die kanker kunnen veroorzaken. Met het huidige aantal verkeerslichten kunnen we schone lucht in Helmond wel vergeten!

Verkeerslichten bieden een schijnveiligheid voor voetgangers en fietsers. Ze steken soms over zonder zelf uit te kijken. Een door rood licht rijdende automobilist kan zo een flink ongeval veroorzaken.

Het wordt tijd dat onze gemeenteambtenaren wat inventiever worden en niet overal zonder nadenken een verkeerslicht plakken. Ik geef u een zeer recent voorbeeld uit Mierlo-Hout aan de Hoofdstraat waar ik zelf al bijna vijftig jaar woon. Onderwerp is een veilige oversteek ter hoogte van de Rabobank omdat daar tegenwoordig de bibliotheek in is gevestigd. De mensen in Mierlo-hout werd gevraagd, bent u voor het verhogen van de veiligheid? Uitkomst: iedereen was voor. Ja, natuurlijk is iedereen voor meer veiligheid, een beetje domme vraag, want vraag je bent u voor meer loon met minder uren dan zegt ook iedereen ja. Bent u voor afschaffing van de wegenbelasting, zegt ook iedereen ja. Zo kun je dus doorgaan. De vraag is echter of je dit bereikt door er een verkeerslicht te plaatsen zoals de gemeente wil en daarmee volkomen voorbij te gaan aan de millieuaspecten voor de plaatselijke bewoners en ook hun wens om daar géén verkeerslicht te plaatsen. In de Hoofdstraat staat het verkeer al elke zes minuten stil voor de passerende trein en daarna honderd meter verder weer bij het verkeerslicht bij de kerk. Een derde bottleneck zou dan komen ter hoogte van de Rabobank, weer ruim honderd meter verder.

Moet deze regelgeving er wederom doorgedrukt worden? Is het niet veel beter in te zetten op vermindering van verkeerslichten zoals bovenstaand reeds betoogd en die 100.000 euro voor meer dringende zaken in de stad te besteden? In Aarle-Rixtel heeft men verkeerslichten verminderd en zijn de ongevallen teruggelopen. Moeten we niet gewoon ook meer inzetten op eigen verantwoordelijkheid van overstekende fietsers en voetgangers? Ook al zijn dit soms jonge mensen. In de Hoofdstraat passeren momenteel zo’n twaalf duizend voertuigen per etmaal. Ik heb in de nu bijna vijftig jaar dat ik in de Hoofdstraat woon geen enkel ongeval van betekenis meegemaakt.

Mag ik aan u vragen hoe u over het een en ander denkt, ben erg benieuwd naar uw reacties.

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter

Van Mullekom: Falende opvoeders


Een probleem waar vele politici mee worstelen, is hoe om te gaan met ontspoorde jongeren. Inmiddels loopt het dusdanig mis, dat veel mensen verdergaande maatregelen van politici eisen. De boot is aan bij hen en terecht naar mijn smaak. Voor vele ouderen in onze samenleving bestaat er effectief al een avondklok: zij durven 's-avonds niet meer de deur uit.

In deze column geef ik aan hoe Helmond Aktief, de partij die ik vertegenwoordig in de gemeenteraad van Helmond, omgaat met dit probleem. Algemeen uitgangspunt binnen Helmond Aktief is altijd geweest om op te komen voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken en wiens veiligheid en welzijn in het geding komen.

Daartoe wil Helmond Aktief al jarenlang stringent de regels handhaven. De partij is een fel tegenstander van een gedoogbeleid. Jongeren dienen zich aan de wetten die we met z'n allen hebben vastgesteld te houden. Zo niet, dan wacht voor deze boefjes uit onze samenleving "lik op stuk beleid". Een voorbeeld: tien jaar geleden sprak ik in commissie en raad er al over dat jongeren in de stad, die de samenleving bij tij en ontij op straat lastigvallen, hard aangepakt moeten worden. Jongeren die over de schreef gaan moeten gecorrigeerd worden. De schade voortkomend uit het wangedrag dienen we op hen te verhalen. De strafmaat voor het vergrijp an sich staat daar los van en moet ook omhoog.

Wat kunnen we aan de preventieve kant doen voor onze jongeren? Ik denk dat de hoofdmoot aan problemen voorkomt uit een onvoldoende goede opvoeding door de ouders. Die begint echt, naar de persoonlijke overtuiging van deze weblogschrijver, bij de tafelpoot van de keukentafel, daarmee bedoelend dat ouders ruim voldoende aandacht en tijd voor hun kinderen moeten vrijmaken. Praten met hen tijdens de gezamenlijke maaltijden is daarvoor bij uitstek geschikt. Dat heb ik jaar in jaar uit volgehouden binnen commissie en raad. Als je als ouder er niet zelf bij bent, kan het later wel eens fout lopen met de kinderen. Natuurlijk kun je niet alles op een hoop gooien, maar toch…

Een zeer recent voorbeeld: Telegraafkop "Ons land verloedert" met enquêtevraagstelling "Asogedrag gevolg van falende opvoeding?". Maar liefst 88% was het daarmee eens, 10 % was het oneens en 2 % had geen mening.

De samenleving is voor velen niet meer wat het geweest is. Helmond Aktief is blij dat het CDA Helmond het voortouw heeft genomen om 16 april aanstaande een dag lang te praten over de stelling: "Marokkaanse criminelen stoppen". Helmond Aktief hoopt echter wel dat het niet alleen gaat over de Marokkaanse jeugd, maar dat ook de autochtone jeugd erbij betrokken wordt. Dat is wel zo eerlijk. Waarom vraagt u zich af? Welnu uit  Zondagsnieuws van 29 maart jongstleden een artikel met titel: "Sporters slopen sporthal Dierdonk". Helmond Aktief kan zich niet voorstellen dat dit is gebeurd door Marokkaanse jongeren. Laat 16 april 2009 een succesvolle dag worden voor een zinvolle en brede discussie.

Helmond Aktief hoopt dat het u allen goed mag gaan,
met een vriendelijke Paasgroet,

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter

6reacties

Van Mullekom: persvrijheid groot goed


Hoe ver kan het presidium van de gemeente Helmond gaan alvorens ze zich gaat houden aan de taak waarvoor zij is ingesteld? Het presidium heeft tot taak de zorg voor de voorlopige agendering van de vergaderingen van de raad, het bespreken van de dagelijkse gang van zaken in commissies en raad en de zorg voor een goede onderlinge afstemming. Het presidium bestaat uit de voorzitter, de heer L. den Breejen (PvdA)  en de leden J. Damen (VVD),  B. Smits (HB), mevr. M. Mattheij-van Woensel (CDA), mevr. E. de Voogd-van Dortmont (FDV), burgemeester A. Jacobs en griffier/secretaris J. Jaspers.

Ik was verbaasd en teleurgesteld te lezen in het Eindhovens Dagblad van vrijdag 20 februari 2009 dat het presidium van de gemeente Helmond zich negatief heeft uitgesproken richting weekblad "De Trompetter" over de inhoud van een wekelijkse column in dat weekblad. Dat is kennelijk op een niet mis te verstane wijze gebeurd, met als gevolg dat de leiding van het weekblad besloten heeft de betreffende columnist te ontslaan! Welke andere (zakelijk) belangen hebben in die keuze mogelijk nog een rol gespeeld, vraag ik me daarbij hardop af? Als fractievoorzitter van Helmond Aktief neem ik deze zaak hoog op en zal er op terugkomen in de gemeenteraad.

Als eerste wil ik duidelijk maken dat het presidium niet namens mij als individueel raadslid gesproken heeft. Echter de burgers spreken de Helmondse raadsleden er wel persoonlijk op aan en uiten hun ongenoegen over de gang van zaken in dat presidium aan hen alsof zij als raadslid er iets aan hebben kunnen doen. Daarnaast beschouw ik het presidium als een overlegorgaan waarvan de taken ook op een andere, betere wijze uitgevoerd zouden kunnen worden, waardoor het presidium als zodanig een overbodig groepje wordt. Maar dat is een iets andere discussie, dus terug naar het hoofdthema van deze column…

De laatste tijd en ook nu nog steeds is er met name landelijk veel te doen geweest over de vrijheid van meningsuiting. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed en dat moet wat mij betreft ook zo blijven. De vaak satirische column van Sjaak van Buren staat al sinds mensenheugenis in De Trompetter en wat is daar in feite mis mee? Indien personen uit de gemeenteraad van Helmond zich aangesproken of beledigd voelen door de schrijfwijze van deze columnist dan vind ik het het meest logisch en direct dat de op de korrel genomen personen rechtstreeks de redactie zelf benaderen en de klacht daar dan neerleggen. Mocht daar vervolgens geen bevredigende reactie op komen, dan staat mogelijk een gang naar de rechter nog open wanneer bewezen kan worden dat er sprake is van strafbare feiten in de column.

Ik kan niet begrijpen waarom het presidium zich met deze zaak bemoeid heeft en zich voor het karretje heeft laten spannen van de raadsleden mevrouw E. de Voogd en de heer S. Ferwerda. De handelswijze van het presidium heeft het aanzien geschaad van de Helmondse gemeenteraad en van alle raadsleden die daar deel van uit maken.Als raadslid ben je een meer of minder bekende lokale volksvertegenwoordiger en moet je ruggegraat en een dikke huid bezitten. Helaas is dat niet ieder raadslid gegeven.

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter

3reacties

Van Mullekom: Voetbal in Brandevoort!


Nadat het college in de afgelopen jaren niet tot echte daden is gekomen in het dossier Helmond Sport, lijkt nu ook het dossier “voetbal in Brandevoort” voorlopig tot stilstand te zijn gekomen. Dat is erg jammer.

Vooraf even wat geschiedenis. Na de eeuwwisseling werd ik enkele maanden voor zijn overlijden door Harrie van den Eventuin gevraagd het voorzittersstokje van hem over te nemen bij Klein Arsenal. Zoals bekend heb ik dat gedaan. Klein Arsenal moest haar twee velden op wat nu Suytkade heet, inleveren. Op een correcte manier heeft Klein Arsenal haar accommodatie opgegeven. (meer…)

25reacties

Van Mullekom: WVR spreekt egoïstisch


Met aandacht heb ik de brandbrief van de Wijkraadvereniging Rijpelberg (WVR) aan het college van B&W en aan de raadsleden van de gemeente Helmond gelezen. Een brief die uitsluitend gaat over de negatieve effecten die een mogelijke komst naar Berkendonk van een stadion voor Helmond Sport heeft op de (woon)omgeving en het woongenot van de bewoners van met name de Rijpelberg maar ook de bewoners en winkeliers in de omgeving van NS station Helmond-Brouwhuis.

Helmond Sport wil zich vernieuwen en voor de toekomst een nieuwe geschiktere stek vinden die minder problemen van allerlei aard met zich meebrengt. Berkendonk, in de haaksebocht Deurneseweg / N279, is daarvoor in de politiek als een mogelijke lokatie bespreekbaar. Als politicus heb ik de voor- en nadelen van elk voorstel af te wegen. In het verleden heb ik dat reeds gedaan toen er in de gemeenteraad over Berkendonk als lokatie gedebatteerd is. Het gaat nooit op om alleen te spreken over de nadelen van een lokatie zoals de WVR wel doet in haar brandbrief.

Op de Berkendonk ligt al ruim twintig jaar een enorme bult zand. Het ziet er afzichtelijk uit voor mensen die vanaf Deurne onze stad binnen komen. Het wordt tijd dat we de lokatie opwaarderen en gaan ontwikkelen.

De bezwaren die de WVR aanhaalt tegen de komst van een stadion betreffen samengevat de hoge menselijke bedrijvigheid in en rondom het stadion en op de weg daarna toe in combinatie met aantasting van de natuur. Feitelijk stel ik dat er al jaren dagelijks sprake is van een enorme bedrijvigheid van vrachtwagens met aan- en afvoer van zand. Veel van de bezwaren die de WVR in haar brief noemt, spelen daarom ook al lange tijd en zijn niet nieuw. Nooit heb ik daarover echter iemand van de WVR horen klagen. Ik denk daarbij dan niet alleen aan het geluid dat de vrachtwagens en de graafmachines iedere dag produceren, maar ook aan de invloed van deze menselijke bedrijvigheid op de natuur (lees bedreigde vogelsoorten, een bont gezelschap van watervogels, en een bijzondere verzameling van mossen, plantjes en insecten). Hieruit moet ik afleiden dat de bestaande situatie daarom niet tot overmatige overlast aanleiding geeft. Ook de situatie met een voetbalstadion op Berkendonk zal dat niet in hogere mate doen.Argumenten aangehaald door de WVR zoals geluidsoverlast, parkeeroverlast, aantasting van de natuur, vandalisme, geen vrije toegankelijkheid meer van de natuur, zijn derhalve naar mijn mening te ver gezocht.

De waterplas op Berkendonk blijft totaal ongemoeid door de aanleg van een stadion en parkeerplaats. Of willen de inwoners van de Rijpelberg het stadion wèl in het water bouwen?

Terzijde zou ik trouwens ook wel eens willen weten hoeveel mensen uit de wijk Rijpelberg en Brouwhuis lid zijn van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Helmond en zeker ook hoeveel personen uit de Wijkraad zelf van die vereniging lid zijn?

Tot slot eindigt de WVR met een naar mijn smaak gekunsteld alternatief om het stadion aan de westkant van Helmond te realiseren. Dit natuurlijk om te voorkomen dat Berkendonk als primaire lokatie in beeld blijft. De WVR toont daarmee in mijn visie totaal geen sportief gedrag. Om in voetbaltermen te spreken zou de WVR daarvoor de rode kaart getoond moeten worden.

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter

4reacties

Van Mullekom: 'n Verwenweekend is tof!


U zou er van opkijken als u kon zien hoeveel papier een raadslid iedere maand krijgt toegestuurd. Tientallen kilo’s papier liggen iedere maand gereed om gelezen te worden waarna de fractie van Helmond Aktief een oordeel moet vellen over alles wat in de voorstellen, rapporten en nota’s staat vermeld. Het raadslid dat alles bewaart kan in ieder geval reeds na enkele maanden zijn eigen huis niet meer in of uit omdat al het papier de doorgang verspert.

In het afgelopen weekeinde heb ik echter het papier en de dossiers gelaten voor wat ze zijn. Niet omdat ik geen belangstelling zou hebben voor wat er in Deelnota XXVI op pagina 27 sub A in de derde alinea staat vermeld, nee, 140 gezinnen met een kind met een beperking hebben samen een onvergetelijk verwenweekend beleefd. Het grootste Europese evenement op dit gebied is gehouden op recreatiepark Prinsenmeer waar 140 gezinnen vanaf vrijdag tot en met zondag volledig gesponsord drie dagen helemaal in de watten zijn gelegd. Van de vroege morgen tot de late avond heeft het niemand aan iets ontbroken met als klap op de vuurpijl aan het einde van het weekeinde een gigantische loterij waar de vonken vanaf spatten.

Het organiseren van dit evenement, dat ook al landelijke bekendheid begint te genieten, is een gigantische klus. Maar het plezier van alle aanwezige kinderen spat je het hele weekeinde tegemoet. Het geeft mij een warm gevoel als ik ouders met hun kinderen buiten in de zon zie genieten van het fraaie Prinsenmeer. Ouders van een kind met een beperking die een jaar lang niet met hun kind er uit kunnen, hebben dit weekeinde drie dagen lang alle zorgen van zich af te zetten. Hopelijk is hun accu opnieuw genoeg opgeladen om er weer een jaar lang mee vooruit te kunnen.

Tevens is het hartverwarmend om te kunnen vaststellen dat de vele sponsors uit voorgaande jaren wederom hun hart wagenwijd opengezet hebben ter ondersteuning van dit initiatief terwijl toch ook het bedrijfsleven het zelf moeilijker begint te krijgen.

Wat kunnen we tenslotte nog leren van zo'n verwenweekend? Eigenlijk heel veel maar vooral dat mensen samen sterker komen te staan wanneer ze gezamenlijk werken aan oplossingen voor problemen op een manier waarbij niet het eigen-ik voorop staat. Op het Verwenweekend was er tussen de vele deelnemers een prettige wederzijdse uitwisseling van gedachten en ervaringen zonder het hebben van een eigen verborgen agenda. Deze goede en saamhorige sfeer was volop aanwezig tijdens het gehele weekend en heeft het derde verwenweekend gemaakt tot opnieuw een tof evenement!

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter

6reacties

Van Mullekom: Als 'n speer…


Helmond Aktief feliciteert speerwerper Pieter Gruijters die op de Olympische Spelen in Tokio een gouden medaille won! Gruijters wierp de speer maar liefst 42,27 meter ver en bezorgde zich met deze prestatie eeuwige roem in Helmond. Benieuwd of het college tussen al het gekwebbel over het plaatsen van een paar geraniums langs de Traverse nog tijd heeft gevonden Pieter een gelukstelegram te sturen.

Wie echter geen felicitaties van Helmond Aktief krijgen, zijn achtereenvolgens oud-wethouder Ruud van Heugten en de huidige wethouder Trix Houthooft. Van Heugten beloofde Helmond een groene golf zodat het voor de automobilisten een pretje zou zijn over de Kasteeltraverse door Helmond te rijden. Een voornemen dat zoals iedereen weet wederom een fiasco in de loopbaan van Van Heugten is geworden. En Trix Houthooft is tijdens haar lange carrière als wethouder nooit op het idee gekomen ook maar één stoplicht in Helmond op non-actief te zetten. Mijn fractie heeft al herhaaldelijk aangetoond dat er in Helmond teveel stoplichten staan die er voor zorgen dat automobilisten na het stoppen voor stoplicht A binnen enkele meters weer moeten stoppen voor stoplicht B. Een van de hoogtepunten op het gebied van feestverlichting is de Heeklaan waar het verkeer op nota bene een voorrangsweg herhaaldelijk tot langdurig stoppen kan worden gedwongen door één toevallig passerende auto vanuit een zijstraat. Alsof de bestuurder van deze laatste auto geen rijles heeft gehad en niet zou weten hoe een voorrangsweg op te rijden.

Kijk, dat het college niet weet welke stoplichten er weg kunnen is nog tot daar aan toe. Van een college dat zich meer druk maakt over de vraag of de vismarkt om half een of twintig over elf dicht moet en welke kleur geraniums op de Traverse moeten komen, kun je niet alles verwachten. Vandaar dat Helmond Aktief pleit voor een enquête waarin u voorstelt welke stoplichten beslist weg moeten, waar een rotonde kan komen en of de stoplichten op voorrangswegen voortdurend op groen moeten staan om slechts kort(!) op rood te gaan bij kruisend verkeer. Laat het Helmond Aktief maar vast weten welke oplossingen u zou bedenken om van deze stad een prettige stad voor automobilisten  en fietsers te maken.

Nog even terug naar die formidabele 42,27 meter van Pieter Gruijters op de Olympische Spelen. Hopelijk kunnen de Helmonders in de toekomst met de voortvarendheid van zijn speer reizen in onze stad, niet gehinderd door vijf stoplichten binnen deze afstand.

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter

5reacties

Van Mullekom: "de Trixja in Helmond !!"


De wethouder van Stedelijk beheer, Verkeer en Milieu, mevrouw Houthooft- Stockx (VVD) heeft een paar weken geleden het toch weer voor elkaar gekregen om in het college een volstrekt onzinnig plan te berde te brengen, het zogenaamd 'Trix rollend tapijt' tussen Suytkade en NS station Helmond centraal. Dit terwijl Trix toch echt voor kwaliteit gaat en wie het niet gelooft, kijkt zelf maar naar haar eigen website.

Onderhand gaat deze wethouder toch echt door het leven als de wethouder van Volstrekt Onzinnige Zaken (VOZ). Waarom zult U zich afvragen, nou vooruit dan maar. Duur extern onderzoek was nodig voor een ijsbaan in Helmond. Vervolgens zou de Segway haar intrede moeten krijgen voor Suytkade.

Staan er voor ons Helmonders nog meer verrassende en fantasievolle plannen te wachten, een en ander uiteraard na duur extern onderzoek? Ja, natuurlijk College en geachte Helmonders. Helmond Aktief doet bij deze ook een voorstel, zeer meegaand met het wel en wee van de Suytkade bewoners: Helmond Aktief wil helikopters tussen Suytkade en 't station. Bij grotere drukte driemaal daags een Boeing 747 en tijdens het absolute spitsuur een Toepolev. Maar wat nu het absolute spitsuur is, dat kan ik als raadslid ook niet zo simpelweg uitrekenen. Zou u, geacht College, daarom misschien wel toch eerst aan de raad willen vragen of er geld van de Helmonse burgers vrij gemaakt kan worden voor een extern onderzoek ter beantwoording van deze vraag? De kosten hiervan zullen dit keer hopelijk wel meevallen, want het gaat slechts om deze ene vraag.

Misschien wilt u, geacht college, tegelijkertijd ook nog een forse bijdrage leveren aan de bestrijding van de werkloosheid in Helmond? Ook daar heeft Helmond Aktief aan gedacht. Niet ver van ondergetekende vandaan, staan volop riksja's te koop. Misschien willen de echte Oliemolers uit de Annawijk, die het harde werken gewend zijn, zich nogmaals inzetten om de gegoeden uit Suytkade met riksja's naar het station en weer terug te vervoeren. Dit wel helaas voor een karige beloning. Maar als dit project eenmaal een groot succes is, is het wel uit te breiden naar de Groene Loper, de Oranjebuurt, Stiphout en Dierdonk.

Af en toe kan ook onze burgemeester mee in de riksja, zingend……..

De kat wat is ie mooi zeg,
de kat wat is ie mooi,
waar is m'n kat nou gebleven?

Alle Helmonders zullen het meemaken, in een mum van tijd heeft onze Fons wel vijfentwintig miauwende katjes in zijn riksja en dat is pas Helmond Promotie ten top. Om onze wethouder Trix van VOZ toch de eer te gunnen van dit initiatief zullen we de voornoemde karretjes voortaan Trixsja's noemen.

Allemaal gekkigheid, mensen. Maar laat duidelijk zijn dat Helmond Aktief het volstrekt oneens is met alle aandacht die de bewoners van Suytkade krijgen terwijl er voor de bewoners van de Annawijk nooit één poot is uitgestoken. De gemeente was nog te beroerd ten behoeve van de Annawijk een tunneltje onder het spoor aan te leggen maar is nu plotseling héél erg aktief als het om Suytkade gaat. Daar zou onze Trix graag een rollend tapijt voor aangelegd zien, het is maar goed dat dit plan even geparkeerd wordt.

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter

6reacties

Van Mullekom: stel eisen aan wethouder


De geluiden over slecht functionerende wethouders worden in de stad steeds luider. Niet alleen Helmond Aktief liet zich in het verleden kritisch uit over de kwaliteit van de wethouders maar nu heeft ook Rudi van der Made van Groen Links zich in de discussie gemengd. Samen met Helmond Aktief is Groen Links van mening dat de kwaliteit van de wethouders sterk onder de bestuurdersmaat is voor een stad met 86.000 inwoners.

Wethouder Yeyden bijvoorbeeld is amper in staat de balie van de Kringloopwinkel te bemensen. Wethouder Boetzkes weet zich al geen raad als hij ook maar één stap buiten zijn geliefde Helmond Oost zet, wethouder Houthooft is de gemeentelijke sneeuwruimer die alles voor zich uitschuift en wethouder Kees Bethlehem zit louter en alleen in het college voor de gezelligheid. Slechts wethouder Frans Stienen doet het volgens Helmond Aktief zelfs goed. Buiten laatstgenoemde bestuurt dit gezelschap onze stad slecht! Wat hebben wij Helmonders in hemelsnaam misdaan om over zulke wethouders te beschikken?

Helmond Aktief is daarom van mening dat aan een wethouder eisen moeten worden gesteld die recht doen aan het besturen van Helmond. Je zou een nieuwe wethouder kunnen toetsen en testen door een extern bureau én je zou voor een nieuwe wethouder een sollicitatieprocedure kunnen opstarten zodat ook mensen van buiten de politiek wethouder kunnen worden. Waarom zou een deskundige burger van buiten de politiek minder verstand hebben van armoedebestrijding dan wethouder Yeyden die nog nimmer is betrapt op ook maar één zinnige bijdrage aan het probleem en daarom over het probleem dan ook consequent de mond houdt. Een goed opgeleide man/vrouw zou minder onrust in de Helmondse samenleving veroorzaken dan wethouder Boetzkes als portefeuillehouder van Welzijn, Jeugd, Onderwijs en Sport. En waarom zou een burger minder verstand hebben dan wethouder Houthooft van een stad met absoluut teveel stoplichten die nagenoeg altijd rood kleuren? Waarom worden nieuwe wethouders altijd gezocht in de donkere spelonken van de eigen partijpolitiek waar wij burgers geen enkel inzicht in hebben om vervolgens te worden opgescheept met wethouders die slechts één belangrijke kwaliteit hebben: zij hebben de contributie van hun eigen partij altijd trouw betaald. Niet meer dan dat.
Prettige vakantie!

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter

11reacties

Van Mullekom: hou de A270 in ere !


Zoals kleine kinderen groot zijn geworden door de koeken van Liga is Helmond groot geworden door zijn stoplichten. Een in deze stad blijkbaar niet uit te roeien fenomeen en vooral een uiting van beperkt denken. Als het voor de dames en heren verkeerskundigen ook maar een ietsje te ingewikkeld wordt, is steevast de oplossing: stoplichten.
Lekker makkelijk en voorspelbaar: ze gaan dag en nacht van oranje naar rood en vandaar weer naar groen. Je hoeft ze geen eten te geven en de verkeerskundigen hebben daarna weer alle tijd gemakzuchtig achterover te leunen. Want het woord “creatief” komt in hun woordenboek niet voor. Het autoverkeer op de Hoofdstraat en de Mierloseweg in ‘t Hout groeit met de dag met als gevolg een verstikkende walm rondom de huizen van de bewoners aldaar. De oplossing? Een stoplicht! Ter hoogte van de Rabobank in de Hoofdstraat moet weer een stoplicht komen waarna, zo hopen de verkeerskundigen, het autoverkeer hier gladjes en probleemloos zal verlopen.
Ik ben van mening dat stoplichten in de Hoofdstraat niet de oplossing voor het probleem zijn en ik roep de gemeente Helmond op nu eindelijk eens creatief te werk te gaan door middel van bijvoorbeeld het aanleggen van een tunnel onder de spoorwegovergang Hoofdstraat. Plannen hiervoor heeft Helmond Aktief reeds veel eerder aangeboden aan het gemeentebestuur, het wachten is op de bereidheid van de betrokken wethouders om Mierlo-Hout te verlossen van de verkeersellende en het wachten is beslist niet op het plaatsen van het zoveelste stoplicht.

Waar ook weer een stoplicht moet komen, althans volgens de Helmondse verkeerskundigen, is op de A270, het stukje snelweg tussen Helmond en Eindhoven. Doordat Brandevoort steeds meer groeit moet deze wijk via een tweede nieuwe weg met stoplichten op de A270 ontsloten worden. Helmond Aktief denkt daar anders over en wil de A270 als snelweg geen meter inkorten, want anders doen we er straks drie kwartier over om in Eindhoven te komen. De fractie van Helmond Aktief pleit ervoor om Brandevoort via een viaduct met op- en afritten met de A270 te onsluiten. Dat is wel een duurdere oplossing, maar ook een duurzamere. Zonder stoplichten met afremmende auto’s, lange rijen wachtenden en weer optrekkende auto’s. Met alle luchtvervuiling tot gevolg! Stoplichten passen ook niet in het Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel BrabantStad maar zorgen er eerder voor dat er geld over de balk wordt gesmeten waarna de bereikbaarheid van onze stad helemaal verloren dreigt te gaan.

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter

25reacties

Van Mullekom: 'boefjes' hard aanpakken


Jongeren die over de schreef gaan moeten worden gecorrigeerd; bij grensoverschrijdend gedrag worden de jongeren zelf en hun ouders aangesproken; spijbelen wordt niet getolereerd en er moet een spijbelrechter komen in Helmond die ouders en jongeren straffen kan opleggen. Klare taal zonder ook maar één woord Frans.

Waar kunt u die klare taal terugvinden? In het verkiezingsprogramma 2006 van Helmond Aktief. Maar heeft Helmond Aktief er dan ook wat aan gedaan om die belofte waar te maken? Wis en waarachtig! Tijdens commissievergaderingen, inspraakavonden en in de gemeenteraad heb ik als raadslid voor Helmond Aktief voortdurend de aandacht gevestigd op het meer handhaven van regels en meer blauw toezicht op straat. Kortom: Helmond Aktief wilde meer veiligheid in Helmond. Ook pleitte mijn partij voor het vroeger sluiten van de cafés in Helmond. Zo ook drong de partij sterk aan op het nemen van maatregelen op het gebied van drank- en drugs en was het vooral ondergetekende die stelling nam tegen het pappen- en nathoudenbeleid in de stad.

Werd Helmond Aktief door de collega’s in de raad gesteund? Allerminst! Slap van de lach lagen bijvoorbeeld de collega’s van het CDA met tranen in de ogen van de pret voorover gebogen op hun tafels. Ondertussen als een stel kleine kinderen met hun vuistjes wild trommelend op diezelfde tafels. Dolle pret!

Waarom? Omdat Theo van Mullekom gewone en begrijpelijke mensentaal spreekt. Taal waar het CDA zich natuurlijk ver boven verheven voelt. Daar spreekt men als deelnemer aan het college van B en W liever de regententaal. Daar heeft men als leverancier van heel veel wethouders (inclusief de burgemeester(s)!) al vele jaren bitter weinig gedaan aan de problemen op het gebied van veiligheid, drank en drugs.

En nu pleit in het ED van 26 maart Margreet de Leeuw van het CDA plotseling voor een harde aanpak van drank en drugs! Kennelijk is Margreet na twee jaar eindelijk uitgelachen over de eerder gedane serieuze voorstellen van Helmond Aktief en is eindelijk bereid iets te gaan doen aan onze veiligheid!

En voor we het vergeten: wat stond er in 2006 nog meer in het verkiezingsprogramma van Helmond Aktief? Helmond Aktief wil dat jongeren in ruil voor een aanvulling op hun uitkering de plicht krijgen om maatschappelijk zinvolle arbeid te verrichten. En wat zegt het CDA in 2008?
Precies, u raadt het al!

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter