Thomas

8reacties

Tuerlings: Veiligheid


Veiligheid. Niet iets waar Helmond internationaal om bekend staat. Binnen Nederland heeft Helmond al lange tijd niet echt een positieve naam… De drugswereld is hier hardnekkig, maar helaas is dit geen Helmonds probleem. Het treft de complete regio, van Tilburg tot Venlo. Daar zou ik een aparte column over kunnen schrijven. Het thema van nu wordt ingegeven door de commissievergadering van afgelopen donderdag, 19 januari.

Een aspect van veiligheid waar Helmond namelijk wél positief om bekend staat, is de stadswacht. Niet de problemen uit het verleden rondom de organisatie, maar de impact van de stadswacht op het veiligheidsgevoel. (meer…)

8reacties

Tuerlings: Bravo voor de fiets


Op zondag 11 december gaat de nieuwe dienstregeling van het openbaar vervoer in. Het busvervoer in Brabant krijgt een nieuwe naam: Bravo. Hermes en Bravo communiceren al enige tijd volop over de nieuwe dienstregeling, onder andere met promoteams in de bus en op de stations en met advertenties in het ED en de Traverse. Misschien hadden ze de uitgaven aan promotie beter in dienstverlening kunnen investeren. Bravo is Italiaans en betekent letterlijk ‘goed’. Dankzij de 43 elektrische bussen heeft Bravo de primeur in Europa, terecht Bravo dus! Maar wat de dienstregeling betreft, valt er voor het Helmondse OV weinig te Bravo’en. Het was al niet veel, maar nu weten we het zeker. De keuze voor een alternatief wordt ons wel erg makkelijk gemaakt. (meer…)

8reacties

Tuerlings: Jeugdraad


Laatst heb ik met iemand gesproken die lid was van de jeugdraad in haar stad. Daarbij rees bij mij meteen de vraag waarom we in Helmond geen jeugdraad hebben. Ik besloot hier mijn column aan te wijden. Zo kwam ik er achter dat het idee niet nieuw is.

In november 2015 werd door PvdA en D66 een breed gesteunde motie ingediend voor het onderzoeken van de mogelijkheid van een jeugdgemeenteraad, naar voorbeeld van onder andere Laarbeek, Tilburg en Oirschot. Een beetje in de bestuurlijke stukken zoeken, leert dat het idee voor Helmond al uit 2005 stamt en voor het eerst geopperd werd door het CDA. Een goede zaak dat er aandacht is voor de stem van jongeren en dat het binnen de Helmondse politiek niet een paradepaardje van maar één partij is. (meer…)

13reacties

Tuerlings: Snelheidsboetes een keuze?


(Te) hard rijden is een keuze. Ik woon sinds een tijdje aan de Traverse en als ik uit het raam kijk, zie ik dat het best een populaire keuze is. Maar is het ook een verstandige keuze? Behalve dat het misschien leuk is, heeft het verder vooral nadelen. Veel meer dan je in eerste instantie zou verwachten.

Op de Traverse is de maximum toegestane snelheid 50km/u. Hier wordt lang niet altijd gehoor aan gegeven, zeker niet op de brug bij het kasteel. Tijdwinst levert het echter niet op. De stoplichten staan namelijk op zo’n afstand van elkaar dat je met te hard rijden nooit op tijd bent om bij het volgende stoplicht een ‘groen eerder’ mee te pikken. Tenzij je als een bezetene met 140km/u door rood knalt (ook dit zie ik wel eens gebeuren). (meer…)

7reacties

Tuerlings: Draken en vaandels


Zomerse columns hebben een zomers onderwerp. Zo ook deze.

Een traditie bouwen kost tijd. Dat weten ze bij de Lega Bisse del Garda maar al te goed. Deze organisatie staat achter een jaarlijks terugkerende serie van roei-evenementen op het Gardameer in Italië. Ieder jaar strijdt een tiental teams in competitieverband uit naam van hun stad of dorp om de Bandiera del Lago (vlag van het meer). Vier sterke roeiers staan (!) op een lange, slanke boot en roeien een bepaalde afstand twee keer heen en weer. Deze manier van roeien is ontstaan ten tijde van de Republiek van Venetië, ergens tussen 1400 en 1700. De eerste race zou gestreden zijn in 1548 en dit evenement mag zich dus met recht een traditie noemen! (meer…)

3reacties

Tuerlings: Geiten uit de buurt


Youtube staat vol met hilarische filmpjes van gillende geiten. Heel leuk, maar het is niet alleen maar schone schijn bij deze dieren. Veel mensen leven nog steeds iedere dag met de desastreuze gevolgen van de Q-koorts uitbraak tussen 2007 en 2011. In het ED van zaterdag 25 juni jl. valt te lezen dat het aantal overledenen aan Q-koorts drie keer zo hoog is als aanvankelijk werd gedacht. Geen 26 maar 74 dodelijke slachtoffers vallen te betreuren. Het virus brak voornamelijk bij geitenhouderijen uit. (meer…)

5reacties

Tuerlings: Plussen op de woningvoorraad!


In eerdere columns heb ik het onderwerp ook al eens aangehaald. Meer dan eens zelfs. Huisvesting in Helmond. Iets wat me na aan het hart gaat, omdat ik uit ervaring weet hoe moeilijk het is. Nu, halverwege de raadsperiode is het niet minder actueel dan aan het begin. Nog steeds staat de woningvoorraad onder hoge druk en dat zal ook absoluut niet zomaar even veranderen. Als we nu beginnen met bijbouwen, staan die huizen er pas over een tijdje, dus het probleem is ook echt niet eenvoudig. Dit is echter geen reden om niet in te zetten op extra woonruimte en op kansen die hier aan bijdragen, ook al vaart het kabinet in Den Haag hierop een stevig andere koers. (meer…)

10reacties

Tuerlings: Met de bus


Eigenlijk komt deze column een dag of drie te vroeg, maar dat zal met het onderwerp te maken hebben. Het OV komt bijna altijd te vroeg. Of te laat… Vandaag (maandag 4 april) staat voor de Helmondse Gemeenteraad een informatiebijeenkomst gepland over het ‘bidbook bereikbaarheid Zuid Nederland’. Wethouder de Vries zal dan een toelichting geven op het proces specifiek voor Helmond binnen het opstellen van een bereikbaarheidsakkoord voor Zuidoost Brabant. Twee dagen later, op 6 april, is er in het Evoluon in Eindhoven een bijeenkomst over bereikbaarheid voor de gehele MRE. Daarom nu maar een aftrap in deze week van het OV. (meer…)

7reacties

Tuerlings: Helmond Quiz


Vandaag een keer geen lange, politiek inhoudelijke column van mijn hand. Over iets minder dan een maand zijn de gemeenteraadsverkiezingen namelijk precies twee jaar geleden. Ook zitten we dan halverwege de raadsperiode waarin GroenLinks voor het eerst in de Helmondse geschiedenis deelneemt aan de coalitie. Reden voor ons om eens terug te blikken op de eerste helft. Voor GroenLinks is het streven altijd geweest te besturen vanuit een breed draagvlak. Geen coalitie versus oppositie mentaliteit, maar de gedachte “Mensen maken de stad,” staat centraal.
(meer…)

8reacties

Tuerlings: Helmond, wonen in het groen


Wonen in Helmond, wie wil dat nou niet? Als we de landelijke gemiddelden naast de inwoneraantallen van Helmond leggen, zien we één groep die flink ondervertegenwoordigd is in Helmond. De jongere tussen 20 en 24. Voor een stad zonder universiteit is dat ook niet zo vreemd. In mijn eerste column op deze weblog, Helmond Studentenstad (Tuerlings, 2015), ging ik hier al uitgebreid op in en in 2008 schreef dhr. Chahim hier al over. Sinds 2008 is de jongere niet méér van Helmond gaan houden. Jammer, want het is een belangrijke doelgroep. Ik ga nu niet verder in op Helmond als stad voor studenten. Deze column gaat over de Woonvisie 2016-2020, over het wonen in Helmond in het algemeen. (meer…)

91reacties

Tuerlings: ‘Adopteer’ een vluchteling


Vluchtelingen, zonder enige twijfel het meest besproken, meest bediscussieerde en meest gevoelige thema van 2015. De foto van Aylan op het strand heeft plaats gemaakt voor een Eiffeltoren of Franse vlag, op dezelfde manier als “Je suis Charlie” over het net ging. Social media is de plek waar het debat tussen mensen onderling wordt uitgevochten. Meningen slaan om met hetzelfde gemak als het weer op een snikhete zomerdag in juli. De gebeurtenissen in Parijs hebben gezorgd voor een nieuwe tsunami van scepsis tegenover alles dat niet van hier komt. De roep om represailles tegen IS klinkt luider dan ooit. “Bombarderen die shit,” roept men overal, maar dat gebeurt al volop. What’s next? Straten liggen vol met bloemen voor de 130 onschuldige slachtoffers die de aanslagen in Parijs niet overleefd hebben, maar nergens bloemen voor de inmiddels ruim 700 onschuldige slachtoffers die het Franse antwoord niet overleefd hebben. Om nog maar te zwijgen over de miljoenen levens die deze bizarre strijd al heeft verwoest. (meer…)

1reactie

Tuerlings: Met de auto


In november 2014 presenteerde TNO een onderzoek naar de economische schade door files in Nederland. Over de ecologische schade of schade aan de volksgezondheid door files (maar belangrijker, het verkeer in het algemeen) spreekt men in dit onderzoek helaas niet. Dan zou namelijk niemand nog met de raam open over de A2 durven. Lastig dat we dingen vaak pas begrijpen als er een getal of bedrag aan verbonden kan worden. (meer…)

37reacties

Tuerlings: Stimulerend torentje


Net als de academische wereld, lijkt de politiek moeite te hebben om uit zijn ivoren toren te komen. Met name de Haagse politiek neemt soms opmerkelijke besluiten. Een van de meest besproken thema’s op de politieke agenda van de afgelopen twee jaar is de participatiewet; het paradepaardje van staatssecretaris Klijnsma. Doelstelling van deze wet is met name om mensen in de bijstand te betrekken bij de maatschappij door middel van het invoeren van een verplichte tegenprestatie. Indien je niets voor je uitkering doet, word je gekort. Ik wil niet zeggen dat ik twijfel aan de goede bedoelingen van de staatssecretaris, maar deze wet, die per 1 januari 2015 in werking is getreden, is wat kort door de bocht. Bovendien zitten er nogal wat scherpe randen aan, zo vinden ook veel gemeenten. (meer…)

Tuerlings: Tour De Peel


Afgelopen donderdag zat ik op het terras in Stiphout te genieten van een bloedstollende finish van de voorlaatste etappe van Fiets4Daagse De Peel (link onderaan).

Door een haag van uitzinnig publiek komen daar de winnaars van de dagzege aansnellen. Direct na het passeren van de meet wordt het winnende koppel door officials afgeschermd om het bekende plasje te doen. “Zou het?” vraag ik me af. Maar al snel komt het verlossende woord. Helemaal clean! Na deze test nemen ze met een brede lach plaats op de voor hen bestemde plek; in het zonnetje. Daar komt het échte wondermiddel; een koud glas bier. De perfecte prijs na een dag bikkelen. Met zoiets in het vooruitzicht gaat iedereen harder fietsen. Geen behoefte aan EPO, geheime motortjes of ketonen, al weet je het natuurlijk nooit met die geheime recepten. Heel misschien had meneer zich stiekem ook verheugd op de kussen van de altijd charmante rondemissen, maar ach, de kus van zijn echtgenote én dat koude biertje zijn op zijn minst nét zo mooi! (meer…)

3reacties

Tuerlings: Een brug te ver


Één van de dingen die in mijn ogen bepalend zijn voor een goede column, is dat deze makkelijk weg leest. Van een droge brok politiek op de maandagmorgen wordt niemand vrolijk.

In eerste instantie had ik toch voor een tamelijk politiek thema gekozen; participeren met een uitkering. Hiermee bezig, ontdekte ik dat het niet om 15:00 maar om 13:00 verzamelen was voor deelname aan de drakenbootrace Helmond-Laarbeek, moest ik me ineens haasten. Ter plekke opperde collega columnist Maarten Janssen dit evenement als thema. Dat was reden voor een ‘change of plans’ en het is bovendien veel te mooi weer voor zo’n zwaar thema. Om maar meteen met de deur in huis te vallen, het lijkt wel alsof Helmond er bijna altijd in slaagt de weergoden op het juiste moment over te halen. (meer…)

10reacties

Tuerlings: Helmondse Ideeën Bank


In de recent verschenen voorjaarsnota wordt een hoofdstuk gewijd aan het sociaal innovatief fonds. Een fonds dat in 2014 door de gemeenteraad opgericht is, ter bevordering en ondersteuning van initiatieven uit de Helmondse samenleving. Vóór en dóór Helmonders dus. Één van de pijlers van dit fonds zal het Stadslab worden.

De voorjaarsnota stelt voor: “Een deel van het sociaal innovatief fonds is toegankelijk voor sociale innovatie die uit onze stad komt, van Helmonders die oplossingen hebben voor bovengenoemde* maatschappelijke vraagstukken. Op die manier hopen we dat de stad een maatschappelijk laboratorium wordt. Zoals je ook ziet gebeuren in andere steden in het land (bijvoorbeeld Leiden, Groningen, Tilburg en Rotterdam), en wat heeft geleid tot maatschappelijke relevante initiatieven als zelfregiecentra, initiatieven op het gebied van slimme zorg, evenementen, maar ook stadsvernieuwing.” (meer…)

13reacties

Tuerlings: Treinen met koffie en gebak


We kennen het allemaal wel; maandagochtend, je hebt je flink verslapen en stapt goed chagrijnig uit je bed. Na ontzettend haasten kun je nog nét op tijd op school of op je werk komen. Als de stoplichten meewerken. Maar helaas, de spoorbomen zijn dicht. Iedereen die regelmatig per trein van of naar Helmond reist, is bekend met de woorden, “helaas hebben we vertraging, omdat we achter een goederentrein rijden.” Leuk als je de eens per uur bus moet halen. Om nog maar te zwijgen over de leuke gesprekken die doodgeslagen worden als er met oorverdovend lawaai zo’n goederentrein voorbij dendert. Dit is een greep uit de grote en kleine ergernissen aan het goederenvervoer per spoor. “Is het pech?” Vraagt u zich misschien af. Op een normale dag vast wel. Met maximaal 50 goederentreinen per 24 uur is de kans niet zo heel groot. Maar vanaf april gaat dit veranderen. (meer…)

15reacties

Tuerlings: Helmond Studentenstad?


Vanaf vandaag heeft Thomas Tuerlings van GroenLinks hier elke 6 weken zijn column met zijn bespiegelingen over Helmond. Hij nam het stokje over van Antoinette Maas. Bedankt Antoinette voor je columns en Thomas: veel succes.
_______________________________________________________________________________

Recent is in de Eerste Kamer een voorstel van minister Bussemaker aangenomen met ingrijpende wijzigingen voor studenten vanaf september 2015. De belangrijkste verandering is dat de basisbeurs voor zowel thuis- als uitwonenden geen gift meer is maar een lening, of een “studievoorschot.” Dit betekent dat een brave student al snel met duizenden euro’s schuld opgezadeld wordt en de minder brave student zelfs met tienduizenden euro’s. Maar, er zijn meer gevolgen dan alleen financiële voor studenten.

Waar het voorheen mogelijk was om een groot deel van de huurprijs van een kamer te dekken met een uitwonendenbeurs, komt dit uiteindelijk volledig voor eigen rekening. Gevolg hiervan is waarschijnlijk een afname van het aantal studenten dat op kamers gaat. Op aandringen van GroenLinks is het gratis OV-reisrecht namelijk wél behouden gebleven. Dit stelt studenten nog enigszins in de gelegenheid om torenhoge schulden te vermijden. Om reistijd beperkt te houden, zullen studenten dichter bij huis gaan zoeken naar de juiste studie. Voor steden met een hogeschool of universiteit is dit nadelig, maar voor steden in de omgeving, zoals Helmond, is dit juist voordelig. (meer…)