9reacties

Tuerlings: Betaalbaar wonen


Op 13 september 2019 publiceerde het Nibud twee onderzoeken waaruit blijkt dat ongeveer 25% van alle huurders in Nederland niet kan rondkomen, omdat hun woonlasten te hoog zijn. Dat zijn zo’n 800.000 mensen! Volgens het Nibud heeft zelfs de helft (!) van alle huurders in Nederland het financieel moeilijk vanwege de hoge woonlasten. Het is geen verrassing dat vooral mensen met een sociale huurwoning en mensen met een lager inkomen moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. Als we kijken naar de ontwikkelingen van de koopkracht de afgelopen jaren, zijn het precies de groepen die toch al kwetsbaar zijn die het minst profiteren van de aangetrokken economie.

GroenLinks heeft het college gevraagd grondig uit te zoeken hoe dit in Helmond zit. In de reacties op de weblog op onze raadsvragen werd gesteld dat het aantal mensen in financiële moeilijkheden in Helmond waarschijnlijk bovengemiddeld zou zijn. Dat zou zomaar kunnen kloppen. Helmond heeft namelijk meer sociale huurwoningen en meer mensen met een laag inkomen dan het landelijk gemiddelde. Op basis van deze gegevens is dus ook te verwachten dat in Helmond aanzienlijk meer mensen moeite hebben om financieel rond te komen dan het landelijk gemiddelde.

Op dit moment stijgen de woningprijzen in alle steden, zowel in de sociale als de vrije sector. In Helmond steeg de sociale huurprijs afgelopen jaar met ruim 2% en in de vrije sector met ruim 9%. Met Eindhoven, waar de prijzen zelfs nog harder omhoog gaan, als grote buur, raakt ook onze Helmondse woningmarkt overspannen. Voor mensen die meer gaan verdienen wordt de overstap van sociale naar vrije sector huurwoningen zo bovendien ook steeds moeilijker. Dit zet nog eens extra druk op de doorstroming en daarmee op de betaalbaarheid.

De alsmaar toenemende woonlasten in combinatie met de tegenvallende groei van de koopkracht zullen het voor veel Helmonders nog moeilijker maken om financieel rond te komen. We zullen dus in hoog tempo betaalbare woningen bij moeten gaan bouwen om Helmond en deze regio voor iedereen bewoonbaar te houden. In een stad waarin we vinden dat iedereen, ook de mensen met een wat kleinere portemonnee, een thuis moet kunnen hebben en iedereen mee moet kunnen doen, is het bijbouwen van betaalbare woningen harde noodzaak.

Heb jij ook suggesties voor hoe we wonen in Helmond betaalbaar kunnen houden of denk je daar graag over mee? Laat het ons weten op info@groenlinkshelmond.nl

Thomas Tuerlings
Fractievoorzitter GroenLinks

ThomasOnze Helmondse politici
9 reacties
Reageer

Keigaaf, mij reactie is gelezen door Thomas Teurlings en genoemd in zijn column. ♥️

Klopt dat zoek ik ook ..maar moeilijk te vinden iets 55+ met tuintje..laat groot Apartementen achter ????

1.Stop de massa immigratie.
2.Stop de gratis bed bad brood huizen voor statushouders en blijvende gelukszoekers.
3.Stop de waanzin van klimaatakkoord en energieakkoord. (Want wat nou akkoord, er is juist met niemand gepraat,en zeker niet met tegenstanders of andersdenkenden.
Groenlinks, met Jesse Klaver voorop is een grote oorzaak van veel verdekte ellende!

Ik vraag me af of je dit lokaal kunt oplossen.

Iedereen heeft een woning nodig, daarom worden de huizenprijzen bepaald door "wat de gek ervoor geeft". De vrije-marktwerking houdt automatisch de situatie in stand dat een deel van de bevolking het nog net wel en een ander deel het net niet kan betalen.

Het is een probleem van alle tijden. De Bouwmeesters scoorden er bijna een halve eeuw geleden al een hit mee.

Beste Thomas,gefeliciteerd met je eerste column. Het begin is gemaakt! Ik heb wel een vraag voor je: Is bouwen een oplossing voor degenen die nu de huur met moeite kunnen opbrengen? Het helpt uiteraard wel een andere groep: de woningzoekenden. Maar wat wil Groen Links doen voor de grote groep "met een lager inkomen die nu huurt en moeite heeft de eindjes aan elkaar te knopen"? Daar geeft de column geen antwoord op.

Hanneke Hegeman

De stijging van de huizenprijzen en het vraagstuk dat daarmee samenhangt heeft drie componenten:

1) vraag en aanbod. Er is een tekort, dus het is wat de gek ervoor geeft.
2) maximaal verkrijgbare hypotheek (hoe meer je mensen laat lenen, hoe verder de prijzen kunnen stijgen)
3) duur, kosten en opbrengsten voor nieuwbouw

Als gemeente wil je een bepaald minimaal rendement op je grond halen. Je kunt grond maar een keer uitgeven en de eventuele aankoopprijs van de grond weegt ook mee bij de verkoop. Hoe hoger de huizenprijzen dus zijn, hoe rendabeler het is voor gemeente en ontwikkelaars om nieuwe projecten neer te zetten. In tijden van crisis zie je ook een duidelijke vertraging in het aantal woningen dat opgeleverd wordt.

Oplossingen zullen dus vooral gezocht moeten worden in kostenbesparing voor de bouw, zodat het ook mogelijk wordt om goedkopere huizen te bouwen. We moeten misschien landelijk ook eens kijken of wat het effect is van verschillende regelgeving op de betaalbaarheid. Misschien is met de huidige stand van de techniek het wel veel goedkoper om huizen met label A te bouwen dan met A++, omdat je dan bijvoorbeeld natuurlijke ventilatie toe kan passen,

De hoogte van de huizenprijzen is daarnaast jarenlang opgejaagd door verschillende maatregelen die het voor meer mensen mogelijk moesten maken om te kunnen kopen. Door bijvoorbeeld het tweede inkomen geleidelijk steeds minder mee te mogen tellen voor een hypotheek zal het maximale leenbedrag voor tweeverdieners meer in balans komen met het maximale leenbedrag voor eenverdieners. We hebben met zijn allen heel veel lucht in de huizenbel geblazen en het zou goed zijn om die er langzaam weer uit te laten.

Daarnaast zou het goed zijn om het gedeelte van de hypotheek dat betrekking heeft op besparende maatregelen (isolatie, zonnepanelen, warmtepomp) apart te berekenen en te toetsen aan de te verwachten maandlasten voor en na de maatregel. Deze hypotheek wordt dan gezien als een duurzaamheidslening en telt dus niet meer mee voor de berekening van het maximale hypotheekbedrag. Daarmee zijn eventuele maatregelen voor de transitie geen belemmering meer voor de doorstroming op de huizenmarkt.

Wat betreft het aantal huishoudens dat moeite heeft om rond te komen, dat gaan we hier in de gemeente niet op kunnen lossen. Het kan wel zo zijn dat we bijvoorbeeld een vrijwillige toets op het besteedbaar inkomen (op aangeven van de inwoner zelf) invoeren, waardoor meer mensen in aanmerking komen voor kwijtschelding van de OZB of andere gemeentelijke ondersteuning.

Michiel van Geel

Ik ben nieuw hier en heb eigenlijk ongeveer dezelfde vraag als Hanneke Hegeman. Is het dan de bedoeling dat ik ook een e-mail stuur naar info@groenlinkshelmond.nl voor het antwoord?

Thomas opent een deur. Welkom.

De problematiek bestaat al jaren. Er is geen oplossing
mogelijk.
Steeds wordt gewezen naar 'anderen' die veroorzaker zijn van problemen.

Niemand realiseert zich dat de hele aarde behoort tot alle
aanwezigen op de aardbol. Verdelen/delen is een moeilijk onderwerp.

Misschien moeten we ons voorbereiden op een emigratie
naar de Maan of Mars.

De shuttle staat al 'bijna' gereed.

@Sander Lam op maandag 23 september 2019 om 22:49:

Een lokale oplossing voor een landelijk probleem is natuurlijk niet realistisch. Wel kun je op lokaal niveau de situatie zodanig verbeteren dat het probleem op zijn minst verzacht wordt lijkt me zo.

@Hanneke Hegeman op dinsdag 24 september 2019 om 07:40:

Beste Hanneke, dank. Het was de eerste column van deze periode, maar het voelt voor mij niet als mijn allereerste column. In de vorige periode heb ik er ook al 25 geschreven!

Wat betreft je vraag over de situatie van de mensen die nú, as we speak, problemen hebben met het opbrengen van de huur; De column geeft daar inderdaad geen antwoord op. We krijgen slechts 400 woorden vanwege publicatie in De Loop. Deze beperking geeft ons helaas niet de ruimte om alle kanttekeningen (zoals de kanttekening dat extra woningen bouwen geen oplossing is die vandaag al effect heeft) te behandelen.

Net als de woningmarkt, is armoede niet iets dat binnen 24 uur opgelost kan worden (behalve met extreem veel geluk in een loterij, maar dat is geen reële keuze). In de vorige periode is de ondersteuning voor mensen in armoede uitgebreid. Voorheen kwamen mensen tot 110% van het sociaal minimum verzamelinkomen in aanmerking voor die ondersteuning. Dat is uitgebreid naar 120%. De gemeente heeft een armoederegisseur aangesteld. Ook zet Helmond actief in op het doorbreken van de doorgifte van armoede tussen generaties. Dit is slechts een kleine greep uit wat we op dit moment doen. Daarmee zeg ik natuurlijk niet dat er nu al voldoende gebeurt. Er gebeurt pas voldoende wanneer we geen armoede meer hebben in Helmond. Daarom blijven we er expliciet aandacht voor vragen en zullen we hier ook specifiek op ingaan tijdens de behandeling van de begroting.

@Ans de Wit op maandag 30 september 2019 om 18:11:

Dat mag altijd Ans, maar ik hoop dat het antwoord eerder in dit bericht ook een beetje helpt. Als je een keer wilt komen praten met onze fractie, dan mag je natuurlijk een mail sturen om een afspraak te maken! We staan altijd open voor gesprekken met de inwoners!

@Edwards op maandag 30 september 2019 om 19:37:

Mooie gedachte dat de aarde tot iedereen behoort. Hier kan ik me eigenlijk alleen maar achter scharen. Laten we voorlopig toch proberen de aarde een beetje leefbaar te houden (voor iedereen!), want die shuttle zie ik dan weer niet zo zitten!

Thomas Tuerlings

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: