2reacties

Van den Waardenburg: (on)mogelijkheden


Helmond is een mooie gemeente en de ligging in de Brainport Regio en de samenwerking met de regio biedt kansen. Ook het feit dat we tot de 5 grootste gemeenten van Brabant (B5) behoren geeft voordelen. Als gemeente moeten we deze kansen met beide handen aangrijpen. Helaas lijkt het college van B&W vaker te denken in onmogelijkheden dan in mogelijkheden.

Een mooi voorbeeld vormt het onlangs besproken onderzoek naar het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). Helmond heeft er de laatste 10 jaar veel spooronderdoorgangen voor het verkeer bijgekregen en die hebben zonder twijfel een positief effect op de verkeersdoorstroming en leefbaarheid in de stad gehad. Naar aanleiding van een – mede door D66 Helmond ingediende – motie heeft het college onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor ondertunneling van vier overgebleven spoorwegovergangen in Helmond. In het onderzoek worden helaas niet de mogelijkheden genoemd, maar vooral de valkuilen benadrukt en de onmogelijkheden benoemd.

Het college stelde in eerste instantie op basis van het onderzoek voor geen nieuwe ongelijkvloerse spoorwegovergangen meer aan te leggen. De aanleg van vier ongelijkvloerse spoorwegovergangen zou namelijk grote financiële consequenties hebben. Dat klopt natuurlijk helemaal, maar behoort de aanleg van een onderdoorgang daarmee niet meer tot de mogelijkheden? Als D66 vinden wij deze houding van het college jammer, maar helaas ook herkenbaar. Wat ons ook verwonderde is dat het college stelde, dat de aanleg van spooronderdoorgangen niet mogelijk is met subsidie uit het landelijke LVO. Deze stelling is simpelweg onjuist. In Groningen wordt een onderdoorgang uit het LVO gefinancierd en ook in Venlo is dit toegezegd door de staatssecretaris. We gaan er maar even vanuit dat het college de gemeenteraad niet moedwillig foutief heeft geïnformeerd, maar zelf niet goed op de hoogte was van de spelregels van het LVO.

D66 vindt het LVO de uitgelezen kans om op de hoofdstraat in Mierlo-Hout een onderdoorgang te realiseren. De wijk wordt al decennia lang doorsneden door de steeds drukker wordende Brabantroute. Dit levert veel leefbaarheidsproblemen op. Dagelijks staan auto’s in het winkelcentrum van Mierlo-Hout in lange rijen te wachten voor dichte spoorbomen. Ook is de bereikbaarheid binnen de wijk door het spoor slecht. Door een ondertunneling wordt de doorstroming van het verkeer flink verbeterd en bovendien kan de aanleg worden gekoppeld aan de voorgenomen herinrichting van de Mierloseweg in 2017. Daarnaast betaalt de provincie nog eens (minimaal) 25% mee, waardoor de kosten voor onze gemeente beperkt kunnen blijven.

Gelukkig had de raad meer creativiteit en kwam de PvdA met een alternatief om de onderdoorgang op een andere manier aan te leggen, namelijk aan de westkant van de bebouwing langs de Mierloseweg. Bijna alle partijen in de gemeenteraad waren enthousiast over dit plan. Uiteindelijk heeft het college het raadsvoorstel aangepast en de toezegging gedaan om dit alternatief ook te onderzoeken.

Onze fractie heeft het college dan ook opgeroepen om meer te denken in mogelijkheden, in plaats van onmogelijkheden. In vooruitgang in plaats van stilstand! We hopen dat het college in het vervolg met een breder perspectief naar de mogelijkheden durft te kijken. Voor het besturen van een stad heb je niet alleen kennis, maar ook visie en lef nodig. Het enkel beheren van het huishoudboekje zorgt niet voor een stad met vooruitgang die haar slogan ‘Driven’ en de ligging in de Brainport Regio eer aandoet.

Gaby van den Waardenburg
Raadslid, D66 Helmond

GabyOnze Helmondse politici
2 reacties
Reageer

Vaak blijkt denken in mogelijkheden moeilijker te zijn dan denken in onmogelijkheden. Voor onmogelijkheden hoef je alleen maar te wijzen op de knelpunten, voor mogelijkheden moet je creatief zijn en meestal ook nog zelf vieze handen durven maken. Als het flopt, is de denker in mogelijkheden het haasje.

Denken in mogelijkheden, voor het verleden een gemiste kans, voor de toekomst onontbeerlijk. Kijk naar Best; het spoor onder de grond, kijk naar Maastricht; de weg die de stad in tweeën deelt onder de grond. Zij dachten al vroeg in mogelijkheden. Het is voor Helmond nog niet te laat, de N270 onder de stad door, om maar een 'mogelijkheid' te noemen. En als het er na veel getouwtrek tóch moet komen, wat te denken van een omleiding ónder Dierdonk in plaats van óm Dierdonk?

Mogelijkheden genoeg! Maar we zien vaak alleen de mogelijkheden die recht voor onze neus liggen en we durven niet nog net dát stukje verder te kijken dat een goede oplossing verandert in een top-oplossing. Visie en lef om randloos te denken in plaats van enkel in mogelijkheden.

@Henkje op woensdag 4 november 2015 om 18:33:

Ik ben het met je eens dat denken in mogelijkheden moeilijker is dan denken in onmogelijkheden. Maar naar de kosten van die mogelijkheden wordt vooraf vaak niet goed genoeg gekeken. Dat zien we later wel, wie dan leeft, dan zorgt lijkt het idee.
Succes achteraf heeft vele vaders, een mislukking is een weeskind. Kijk bijvoorbeeld eens naar deze wees: het project de culturele hotspot die we de Cacaofabriek noemen. Dat zou en moest er komen van D66-Wethouder Van den Heuvel. Dat was de mogelijkheid om Brabanders en mensen van nog verder naar Helmond te lokken. Dat is een duur grapje voor Helmond geworden.
Ook met het plan voor een spooronderdoorgang op 't Hout bekruipt me dat gevoel. Daar heb ik ook wel eens vloekend staan te wachten, wie niet? Maar tegenwoordig mijd ik die en neem een andere route onderdoor. Dat kan ook. :-)

Jan de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: