13reacties

Van den Waardenburg: Sociale veerkracht


Het huidige college is over de helft van de rit en het is alweer meer dan twee jaar geleden dat het coalitieakkoord ‘Mensen maken de stad’ is gesloten. In dit coalitieakkoord staat onder meer de ambitie dat Helmond een sociale stad moet zijn waarin alle Helmonders een plek wordt gegund om mee te kunnen doen. Het sociaal beleid stimuleert de eigen kracht van mensen – jong en oud – waarbij een sociaal vangnet wordt geboden aan hen die dat echt nodig hebben. Dit betreft één van de zeven ambities van het huidige college en deze ambitie sluit aan van bij het gedachtegoed van D66. Eigen verantwoordelijkheid waar mogelijk, sociaal waar nodig. Deze week wordt in de gemeenteraad de voorjaarsnota 2016 behandeld. De voorjaarsnota vormt een opmaat voor de programmabegroting voor het jaar 2017, maar het is ook een mooi moment om de balans op te maken ten aanzien van de ambities uit het coalitieakkoord. In de voorjaarsnota is namelijk ook opgenomen wat het college tot nu toe heeft bereikt, wat er nog op de gemeente afkomt en wat de gemeente nog gaat doen.

Dat er werk aan de winkel is bewijst het onlangs gepresenteerde rapport (pdf) ‘Sociale veerkracht in Brabant’ dat in opdracht van de provincie Brabant is opgesteld. Dit rapport geeft een beeld van de sociale veerkracht in Brabant. Deze sociale veerkracht heeft betrekking om het vermogen van mensen om zelfredzaam te zijn en de toegang die zij hebben tot hulpbronnen. Hierbij is naast een onderzoek naar de beschikbaarheid van omgevingshulp ook onderzoek gedaan naar de verdeling van welvaart. Immers (relatieve) verschillen in welvaart kunnen aanwijzingen zijn voor verschillen in ontwikkelingsmogelijkheden van individuele burgers en gemeenschappen. Uit dit onderzoek blijkt dat de meeste achterstandsproblematiek wordt aangetroffen in de grote(re) steden. Helmond wordt daarbij aangemerkt als koploper in Brabant. Een zeer zorgwekkend resultaat! Op grond van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat er in Helmond ten aanzien van een aantal belangrijke welvaartsgerelateerde onderwerpen – zoals inkomen, werk, gezondheid, opleiding, huisvesting, veiligheid en woonomgeving – een stapeling is van achterstanden.

Zoals D66 al aangaf in het verkiezingsprogramma moet speciale aandacht voor de meer kwetsbare mensen in onze stad behouden blijven. Een duurzame samenleving zorgt voor haar burgers als zij dit zelf (tijdelijk) niet kunnen. D66 wil sociaal beleid dat gericht is op een verbetering van de positie van hen die kwetsbaar zijn in de maatschappij. Voor iedereen moet een uitweg zijn uit armoede! Mensen moeten de mogelijkheid hebben te kunnen participeren. Gelet op het rapport ‘Sociale veerkracht in Brabant’ is er dus werk aan de winkel, want het college wil de eigen kracht van mensen stimuleren, maar een stapeling van achterstanden maakt de zelfredzaamheid lastig. Je mag van een college met SP en GroenLinks verwachten dat het dit provinciale onderzoek serieus neemt en actie onderneemt. D66 zou daarom graag van het college willen weten hoe het ervoor gaat zorgen dat de sociale veerkracht in de stad verbeterd wordt.

Gaby van den Waardenburg
Raadslid D66 Helmond

GabyOnze Helmondse politici
13 reacties
Reageer

Hup Helmond hup, laat de burger in zijn hemdje staan

Voor de zoveelste keer, een hele mond vol goede bedoelingen, mooi geformuleerd, samengevat, maar waar zit de actie? Practice what you preach! Graag garen op de klos. Niet over praten, maar laten zien, handelen! Zei de gek!

Veel gezever - Niks gezegd

Veel beloven
Weinig geven
Doet de gek
In vreugde leven

Het is weer politiek gelul

Helder stuk weer, Gaby. Het enige wat ik niet terugvinden, is het antwoord op onderstaande vraag:

Als het college tot nu toe de achterstandsproblematiek niet adequaat aanpakt, wat onderneemt de gemeenteraad en m.n. oppositie dan om daar positieve verandering in aan te brengen?

Grt, Jeanne

Jeanne Schriks

Graag een SMART antwoord.

Specifiek - Meetbaar - Actueel - Realistisch - Tijdgebonden

Het stuk is dan wel een waarheid als een koe maar het is ook een wijd openstaande deur intrappen. Verschillen in welvaart zorgen al vanaf het begin der tijden tot verschillen in ontwikkelingsmogelijkheden.

In Helmond zijn van oudsher meer werkelozen dus liggen de inkomens lager. En in meer of mindere mate zie je dan verbanden naar opleiding, huisvesting, gezondheid, veiligheid en woonomgeving. Niets nieuws onder de zon.

De zorgkosten reizen de pan uit, vandaar dat men sterk stuurt op zelfredzaamheid en de eigen omgeving. En het sociaal vangnet is er dan alleen maar als de eerdergenoemde niet aanwezig zijn. Ergens wel prima natuurlijk maar het is natuurlijk niet meer dan een ordinaire bezuiniging. Men kan de oplossing beter zoeken in het totaal verrotte zorgstelsel dat tegenwoordig voornamelijk uit graaiers bestaat.

Qua veiligheid en woonomgeving zou men in Helmond de hand in eigen boezem moeten steken. Er wordt voornamelijk gebouwd voor de beter gestelden. En daarnaast worden sociale woningen gesloopt waarvoor dan minder maar ook duurdere huizen terugkomen. De sociale onderlaag gaat zich hierdoor steeds meer concentreren met de bijbehorende problematiek.

Beste Mevrouw Van den Waardenburg,

ik moest de kop even twee keer lezen, nadat ik uw artikel gelezen had, want uw partij staat voorop met de zelfredzaamheid van de bevolking. Dan kun je wel mooi 7 ambities in Helmond hebben, maar landelijk verkondigen jullie echt iets anders. Of bedoelt u te zeggen dat het gedachtegoed van D66Helmond iets anders is dan D66Nederland

Ik citeer even 1 van de 5 kernwaarden van d666:

"Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen.
Daarom zien we de toekomst met optimisme tegemoet. Mensen zijn zo creatief dat ze steeds opnieuw zelf oplossingen vinden.

Wij willen dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en wij willen dat de overheid daarbij aansluit.

Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel belangrijker en effectiever dan wat de overheid kan doen" //EINDE CITAAT//

Gaat hetgeen u hier nu schrijft dan niet lijnrecht in tegen het partijprogramma? (wat vindt kereltje Pechtold hiervan?)

In mijn ogen is uw partij (landelijk en dus ook lokaal) medeverantwoordelijk voor de sociale uitholling en ik sluit me dan ook aan bij de wijze woorden van @ikke op maandag 30 mei 2016 om 16:35uur

De Helmonder en sociaal veerkrachtig zijn....

behalve als er noodopvang voor vluchtelingen nodig is....

Sociale veerkracht heeft Helmond helemaal niet. Stiekeme late afspraakjes waar de stadsgesprekken worden gehouden over de opvang van asielzoekers. Ik ben zonder meer voor een hartelijk welkom maar hoeveel tekst en bereidwilligheid heb je hier voor nodig. Alle Helmonders: verzamelen op het Frans Stienenpark.. sorry Havenpark en een open discussie voor iedereen.

@johan op zaterdag 4 juni 2016 om 02:39:

Bedoel je het Peter Tielemans veldje Johan

ikke en ikke

Typisch weer socialistisch geleuter. Een ieder is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar welvaart, en kiest zelf de richting van leven ook zelf. Indien iemand er voor kiest niet te willen werken dan hoef ik daar niet voor op te draaien als werkende.

Als u echt sociaal wilt zijn, dan neemt u het op voor de hardwerkenden die zich scheel betalen aan de lamzakken die niet willen.
Die lamzakken die niet willen hoeven geen mogelijkheden geboden te worden. Repressie, dat helpt.

Typisch politiek gezever in een tijd dat er weer zieltjes gewonnen moeten worden. Ik stem dus nooit meer, het zijn graajers en bedriegers, allemaal, geen enkele uitgezonderd. En Karel, je ziet het goed, ik ken er hier in Helmond, heelllllllllllll veel die van vader op zoon nog nooit gewerkt hebben (kampers) en die het beter hebben dan ik met hun patserspullen en vette auto's. En ja, ik hoor weer iemand roepen, Ton, dan heb je iets niet goed gedaan na 40 jaar arbeid. Dat klopt dan helaas ook...........................\

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: