61reacties

Faits divers rond de verkiezingen


In verkiezingstijd valt over veel onderwerpen te discussiëren, ook in Helmond. Daarom snijdt de weblog regelmatig een verkiezingsonderwerp aan in een nieuw log. Maar soms is wat we niet aansnijden ook de moeite waard en is geen nieuws ook nieuws. Omdat het leuk, interessant, belangrijk is of gewoon te mooi om te laten liggen. We noemen dit ‘faits divers’, diverse zaken, nieuws, opinie en achtergrond. Variërend van een verslag van een verkiezingsavond in bijvoorbeeld Dierdonk, een leuke foto, een uitglijder van een kandidaat, een ludieke verkiezingsactie, een relletje tot natuurlijk de betere roddels. Aangevuld met klein en groot verkiezingsnieuws ontstaat zo dit log ‘Fait divers rond de verkiezingen’.
Wij denken dat deze kleinere berichtjes in de aanloop naar de verkiezingen in maart 2010 tot weinig discussie zullen leiden. Maar óf er over gediscussieerd wordt, is natuurlijk niet aan ons maar aan de bezoekers.

Elke Helmonder kan hier verkiezingsnieuws plaatsen. 1 Heel specifieke groep Helmonders roepen we echter nadrukkelijk op te reageren. Want wie is het beste ingevoerd in het wel en wee van de Helmondse partijen? De betrokkenen zelf natuurlijk; de kandidaten en de raads- of commissieleden, de leden van de partijen en de mensen daar omheen. Zij kunnen de andere Helmonders echte inkijkjes geven. Dat kan vanuit hun eigen persberichten of vergaderingen voordat die ergens anders verschijnen tot nieuwtjes over (mensen van) Helmondse partijen en alles wat daar tussen zit. Daarmee tonen zij aan dat ze scherp zijn op alles wat Helmond en de Helmonders aangaat. En dat gaan we belonen.

Vorige week informeerde een partij naar een betaalde advertentie ‘banner’ op de weblog. Ons antwoord was dat we (nog) geen betaalde reclame plaatsen. Maar het bracht ons wel op een idee voor dit log.
In plaats van een betaalde banner, kan 1 partij de enige banner verdienen die in de weken voor 3 maart 2010 op de weblog linksboven in de groene kolom verschijnt. Die banner is dan op elke pagina van De weblog van Helmond te zien.
Als je bij je reactie(s) hieronder in het vakje “Naam: (verplicht)” achter jouw (nick)naam de naam van je partij plaatst, nemen wij die reactie mee voor die gratis banner. Hoe meer en beter de nieuwtjes, des te meer kans.
Aankondigingen van politieke evenementen plaats je gewoon bij het log ‘Zet je politieke evenement op de agenda‘. Dat is voor de bezoekers het duidelijkst.
Ook die reacties tellen mee voor die gratis banner, ook de reeds geplaatste. De partijnaam bij je (nick)naam mag je daar achterwege laten. Tenzij je het duidelijker vindt die wel te plaatsen want dat mag natuurlijk altijd.

Raadsverkiezingen
61 reacties
Reageer

GroenLinks wil voor 29 miljoen nieuw beleid
GroenLinks staat de komende jaren voor duurzaamheid en klimaatbeleid, opleiding en onderwijs, handhaving van de groene ruimte om Helmond en betere thuiszorg. De partij heeft berekend dat haar plannen tussen 2010 en 2014 een bedrag van 29 miljoen euro kosten. Om de hiervoor vereiste investeringen te betalen, kiest GroenLinks Helmond ervoor om de centrumuitbreiding een maatje kleiner te maken, grote investeringen in de wegen te verminderen en de plannen voor de kanaalzone 10 jaar uit te stellen.
Lijsttrekker Rudi van der Made is erg tevreden met dit verkiezingsprogramma: "We vinden uit dat de bebouwde grens van Helmond is bereikt. Er zijn ruim voldoende uitbreidingen met woningen gepland en ruimte voor bedrijven wil onze partij creëren door fors te investeren in de bestaande industrieterreinen, tegen leegstand en verpaupering."
Daarnaast kiest GroenLinks voor een voortvarende aanpak van de hoge werkloosheid in Helmond. Dat betekent een persoonlijke benadering op grote schaal met maatwerk in doelstellingen, begeleiding en opleiding. Niet alleen voor mensen met een uitkering, maar ook voor werkende Helmonders die zouden kunnen doorstromen. "U investeert tijd en energie in uw persoonlijke ontwikkeling, de gemeente ondersteunt u hierin met maatwerk en met geld."
Ook voor de thuiszorg trekt GroenLinks Helmond extra geld uit. Van der Made: "Wij vinden dat de beroepskrachten de basiskwaliteit moeten kunnen leveren en dat de extra's kunnen komen van vrijwilligers en mantelzorgers. Dus niet andersom!"
Andere punten in het verkiezingsprogramma van GroenLinks zijn de komst van de nachttrein naar Helmond, verkorting van de wachtlijst van de WSW en het behoud van Helmond Sport op de Braak.

CDA brengt gebak mee
Kandidaatsraadsleden van het CDA komen graag bij Helmonders op de koffie. Ze brengen zelfs zelf gebak mee. Althans, in de binnenstad. Dat past in de nieuwe benadering van het CDA om de kiezers zo persoonlijk mogelijk te benaderen, vertelt Jeroen Sanders, de bedenker van dit idee.
Het CDA heeft voor alle wijken teams van 3 mensen samengesteld, die willen weten waarop de Helmonder trots is, wat hem of haar ergert en wat beter kan. Voor jongeren en senioren zijn zelfs aparte teams samengesteld.
Onder het motto 'Zorg jij thuis voor de koffie dan zorgen wij voor het gebak!' werft het team Binnenstad via strooibiljetten (zie onder) en hun website mensen die de partijleden thuis bij willen praten. Deze persoonlijke aanpak is nieuw in de regio. Het CDA voert, net als veel andere partijen, ook campagne met bijeenkomsten in de wijken en -kijk- en luisteravonden-, zoals in Helmond-Noord en met jongeren die op stap zijn op de Steenweg. "Het valt niet altijd mee om zaaltjes vol te krijgen. Daarom hebben we gekozen voor deze meer persoonlijke benadering,' vertelt Sanders. Hij denkt ook aan 'keukentafelgesprekken' en andere mogelijkheden om rechtstreeks te horen wat leeft in de stad. 'Wij politici hebben wel ideeën maar willen nu eens heel uitdrukkelijk van de mensen horen wat zij belangrijk vinden voor Helmond." Volgens Sanders zijn intussen de eerste 7 afspraken gemaakt. Een eerste resultaat van de gesprekken met jongeren: in de zomer heeft Helmond volop activiteiten, in de winter is het maar een dooie boel.

HELDER HELMOND LUISTERT NAAR HELMONDERS

Programma- en speerpunt nr. één van Helder Helmond was 4 jaar geleden luisteren en dat is het nu nog! Sinds dit voorjaar houdt Helder Helmond maandelijks in alle wijken van Helmond zogenaamde hooravonden waarbij o.l.v. een deskundige discussieleider rondom prikkelende stellingen de mensen kunnen vertellen wat ze op hun hart hebben. Daarbij gaat het zowel om goede zaken die behouden moeten worden als de mindere of slechtere zaken die moeten worden aangepakt.
Daarnaast is na de zomervakantie het promoteam van Helder Helmond in de stad te vinden. Al rondwandelend mensen aanspreken en met hen in gesprek gaan is daarbij het doel. Beide luister-activiteiten worden zeer gewaardeerd door de mensen.

Michael Rieter

Ik ben geen lid of zo van een partij. Mag ik dan achter mijn naam dan mijn favoriete partij zetten als ik een nieuwtje weet? Zodat dat mee telt voor de banner zal ik maar zeggen.

@Marijn: Geen enkel probleem, leuk!

Trots op Nederland (TON) doet bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart in ieder geval mee in de Brabantse steden Tilburg, Den Bosch en Helmond. Oprichtster Rita Verdonk maakte dat vrijdagavond bekend.

he,he ,,eindelijk ,s ,,.,n partij,die frisse wind in helmond brengt,,hopelijk zijn dan die achterkamer ,en kroeg vergaderingen,verleden tijd en is er meer tijd om te luisteren naar de burger,,,,helder helmond nog nooit gezien hier,,,,

Woonwensenochtend voor 55 plussers

Het CDA Helmond organiseert a.s. vrijdagochtend 18 december a.s. van 10.00 uur tot 11.30 uur een woonwensenochtend voor 55 plussers. Voor deze ochtend zijn met name de 55 plussers uit de wijken Helmond-noord, Helmond-Oost, Dierdonk, Rijpelberg en Brouwhuis uitgenodigd maar iedereen is welkom.

Het CDA heeft signalen doorgekregen bij eerdere luisteravonden dat de 55 plussers in Helmond graag willen vertellen hoe en waar ze oud willen worden! Op deze ochtend nodigen wij iedereen uit om dat te komen vertellen aan wethouder Frans Stienen, CDA Wijkteams en andere aanwezigen die door het CDA uitgenodigd zijn.

De koffie staat klaar in wijkaccomodatie Parkzicht, Dierdonklaan 6 in de wijk Dierdonk.

Hopelijk tot vrijdag,

namens de CDA wijkteams van Rijpelberg, Brouwhuis, Dierdonk, Helmond-Oost en Helmond-Noord.

Voor meer informatie :
Angelique Raaijmakers- v.d. Pol (tel.549752)

Studenten van dierdonk: in onze wijk is geen buslijn te vinden. Om gebruik te kunnen maken van busvervoer is het noodzakelijk om deze buiten onze wijk te zoeken. Die te vinden is op de Coendersberglaan, maar feitelijk valt deze bushalte nog buiten Dierdonk.
Dit is geen centraal punt, waardoor veel studenten - van nu en de toekomst - genoodzaakt zijn om met ander vervoer naar het Station Helmond centraal te reizen.
Onder ander vervoer wordt veelal de fiets verstaan.
In de winterse dagen is het ongunstig om met de fiets te gaan, maar er zijn geen verdere mogelijkheden. Ouders die als taxi spelen is in de meeste gevallen onmogelijk, aangezien die ook verplichtingen hebben, zoals: werk.
Mij is bijgebleven dat er geëxperimenteerd is met buslijnen in Dierdonk. Maar dit gebeurde in de tijd dat Dierdonk nog niet erg veel studenten telde. Dit is in de loop der tijd veranderd.
Kinderen van toen zijn ouder geworden en zijn inmiddels studenten. Studenten die vaak met de trein naar zijn/haar school moeten reizen omdat die vaak buiten Helmond ligt.
Een buslijn die te vinden is in de buurt van de Albertheijn zou een centraal punt zijn. Hiervan zouden studenten optimaal gebruik van maken.
Een buslijn in Dierdonk is gevraagd, en noodzakelijk.
Het zou niet nutteloos zijn, aangezien de wijk Dierdonk veel studenten telt.

Buslijnen zijn nodig in de wijk Dierdonk!

Reacties zijn welkom,

Groeten van een Studente uit Dierdonk.

Buslijn dierdonk

2e Vrouw stapt op bij PvdA
Rita Bevers, de hoogst geplaatste stemmentrekster van de PvdA, heeft zich teruggetrokken als kandidaat. Bevers stond op de 4e plaats van de ontwerplijst en wilde graag naar de 2e. Ze kwam tijdens de ledenvergadering echter tien stemmen tekort om naar die plek te promoveren. Jos Boetzkes kreeg 27 stemmen, Rita Bevers 17.
Daarmee blijven Seyit Yeden, Jos Boetzkes en Peter van Stiphout de 1e 3 op de lijst. Nieuwkomer Mirjam van der Pijl wordt 4e. Daardoor zitten bij de 1e 10 kandidaten nog slechtst 2 vrouwen. Eerder trok Nanette de Jager zich terug.
De Jager trok zich met name terug uit onvrede over de manier waarop het bestuur met de volgorde van de kandidaten was omgegaan. Ook bij Bevers speelde het 'gejojo met plaatsen' een rol. Verder hield zij een hartstochtelijk pleidooi voor meer vrouwen hoog op de lijst. Haar dreigement zich terug te trekken als ze geen 2e plaats kreeg, heeft haar waarschijnlijk de das omgedaan.
Voor het vaststellen van de lijst werd lang stilgestaan bij de verschillen tussen de lijst zoals de adviescommissie die had voorgesteld en zoals het bestuur die uiteindelijk aan de leden voorlegde. Zonder dat daarover veel duidelijkheid ontstond, bleef het gevoel hangen dat een aantal mensen pas later aan de lijst zijn toegevoegd. Zeker is dat veel zittende raadsleden lager op de lijst zijn gekomen om plaats te maken voor nieuwkomers, onder meer op grond van "verdiensten voor de partij" zoals de voorzitter het formuleerde.
Na het vervangen van Bevers door Van der Pijl, werd de rest van de lijst volgens het bestuursvoorstel vastgesteld.
De ledenvergadering heeft dinsdagavond ook het verkiezingsprogramma samengesteld. Belangrijke accentverschuivingen daarin zijn geen stadion of bungalowcomplex bij Berkendonk en het handhaven van de wijkplatforms.

De weblog van Helmond

De kleine vijftig aanwezig leden van de PvdA hebben dinsdagavond op de ledenvergadering ook Nico Kaygisiz aan de kandidatenlijst toegevoegd. Hij stond op de reservelijst van niet-geplaatsten. Mahmut Ozbek kreeg geen meerderheid van stemmen en blijft buiten de lijst.
De 1e 5 van de PvdA worden daarmee: Seyit Yeyden, Jos Boetzkes, Peter van Stiphout, Stijn Smeulders en Roy Boermeester.

Volgens mij klopt deze lijst niet, moet zijn:
Seyit Yeyden, Jos Boetzkes, Peter van Stiphout, Mirjam vd Pijl, Stijn Smeulders en dan Roy Booermeester. Vergeten we nog de eerste vrouw op de lijst van de PvdA!!

Nanette de Jager

Ja Nanette,
je hebt volkomen gelijk.
Dat krijg je met al die wisselingen...

@Nanette de Jager & @GvN: Jullie hebben gelijk, ons lijstje was foutief. Sorry.

LIJST 1: PVDA HELMOND

1. Seyit Yeyden
2. Jos Boetzkes
3. Peter van Stiphout
4. Mirjam van der Pijl
5. Stijn Smeulders
6. Roy Boermeester
7. Mohammed Chahim
8. Karim Ajouaou
9. Maria van der Looverbosch
10. Abdel Tijani
11. Carlo Raaijmakers
12. Berry van Stiphout
13. Lodewijk den Breejen
14. Abdelaziz Danjaoui
15. Damir Ibrovic
16. Gerard Meijer
17. Kees Lutkemeijer
18. Rob van Eekeren
19. Jan van Kilsdonk
20. Wim van der Zanden
21. Tijs Scheerder
22. H. Heerkens
23. Nico Kaygesiz
24. Lex Pellemans

Ik tel acht mensen die bij de vorige verkiezingen over de drempel van aantal voorkeurstemmen zijn gegaan. Tel daar de hoogstgeplaatste vrouw bij op, en je weet dat, zelfs bij het behoud van negen zetels, de huidige fractievoorzitter Peter van Stiphout niet zeker is van zijn plaats. Lang leve de democratie!

V.Oorkeurstemmen

Conclusie is duidelijk. De PvdA-leden zijn in hoge mate tevreden over wat er de afgelopen vier jaar is bereikt. Andere conclusie: Lodewijk is al druk bezig met het maken van zijn eigen flyertjes. Rijpel Berg Je! Jammer voor Helmond Sport, jammer ook voor de PvdA, want met zo'n dichtgetimmerd standpunt kun je de coalitie wel vergeten. En misschien is dat ook maar het beste.

@arnold: Jammer dat voor sommige leden blijkbaar alleen betaald voetbal telt.
De ledenvergadering van de PVDA heeft zich inderdaad duidelijk uitgesproken voor Helmond Sport op de Braak of elders in het centrum, of het westelijke deel van de stad.
Democratie is inderdaad dat de mening van allen telt en niet alleen van de wijze mannen zoals Peter Tielemans en Wynus Dams, je weet je blijkbaar in goed gezelschap.
Ook het volgende college wordt pas samengesteld na de uitslag van 3 maart!
De PVDA kon wel eens verrassend sterk uit de hoek komen.
Voor ons is het welzijn van Rijpelberg en Brouwhuis immers wél een item, net als het handhaven en versterken van de ecologische hoofdstructuur.
Er komt een wijkflyer van alle kandidaten daarnaast promoten mensen zich apart net als vier jaar geleden, toen hoorde je niemand klagen! Dus maak van de 13 je geluksnummer en stem Lodewijk, nu op weblog.nl en daarna op 3 maart!

lodewijk den breejen

Misschien had Van Stiphout beter zijn 3e plaats aan Rita kunnen afstaan. Dat was sjiek geweest...

1000 rozen bloeien in de sneeuw

Vandaag hebben we als PVDA-Helmond de start gemaakt van onze verkiezingscampagne richting 3 maart 2010! We hebben 1000 rozen op de markt en in het centrum in de winkelstraten uitgedeeld en met een kaartje tevens prettige feestdagen toegewenst.
We waren met een leuk groepje [kandidaat]raadsleden: Seyit Yeyden [nu wethouder sociale zaken en economische zaken, lijsttrekker en daarmee de nummer één op de lijst]; Peter van Stiphout, nu fractievoorzitter [nr. 3]; Mirjam van der Pijl ,oud wethouder uit Duiven en nu eerste vrouw op de lijst [ nr. 4]; Mohammed Chahim, nu fractiesecretaris [ nr. 7]; Karim Ajouaou, kandidaat raadslid [ nr. 8]; Abdel Tijani,penningmeester PvdA-fractie [ nr. 10]; Lodewijk den Breejen, nu vice-voorzitter PvdA-fractie; nestor en waarnemend voorzitter gemeenteraad Helmond [nr.13] en Nico Kaygisiz, kandidaat raadslid [nr. 23].
Het was koud en het sneeuwde flink maar wij hebben er een goed gevoel aan overgehouden de reacties van de mensen waren overwegend positief.

Lodewijk den Breejen

Zojuist heb ik naar het lijsttrekkersdebat van Stadsradio Helmond geluisterd. Even afgezien dat de uitzending technisch niet echt klopte, vond ik het inhoudelijk ook niet echt sterk. Over de meeste stellingen waren alle lijsttrekkers het wel zo'n beetje met elkaar eens. Alleen wat Yeyden zei wat het werk van raadsleden is, was de moeite. Dat is dus SMS-en. Dat betekent: Snappen waar het over gaat, een Mening vormen en daarna Stemmen.
O ja, Luc de Graaf op het eind was wel grappig met zijn samenvatting van het geheel.

Oproep van PvdA-lijsttrekker Seyit Yeyden en PvdA-raadslid Mohammed Chahim om op hen te stemmen. Deze 2 YouTube-filmpjes zijn vanmiddag geüpload.

Nou aardig filmpje, maar hij vergeet te zeggen dat de Super sociaal maar voor 25.000 euro p.j. wordt ondersteund door de gemeente dus hij hoeft zich niet op de borst te kloppen.
De Super sociaal wordt voor tonnen ondersteund door stichting Thomas van Villanova.
Dus als je dan zieltjes wilt winnen, spreek dan de waarheid en ga niet lopen pronken met de veren van een ander !!!

Mohammed klinkt een beetje verkouden....

@frans, het kan altijd beter, met een progressiever college maar Seyit Yeyden kan terecht trots zijn dat hij het armoedebeleid structureel op de kaart gezet heeft en dat moet de volgende keer versterkt worden met een beter linkser college, dan moet je dus rechts aanvallen en niet afgeven op links.

@Lodewijk, dat doet er niet toe als je met andermans veren loopt te pronken. Super Sociaal is ook een onderdeel van het armoedebeleid, maar daar wilde de gemeente toch niet echt aan meewerken en als ze dan een prijs winnen en de verkiezingen er aan komen, moet je dat gegeven niet in je eigen belang gebruiken.

@frans, het klopt echt niet, de gemeente heeft wel degelijk bijgedragen aan de Super Sociaal, maar dat kan zeker verder omhoog.

De Gemeente heeft slechts een schamel bedrag van 25.000 euro aan de Super Sociaal gegeven en alleen voor 2009 en 2010.

Ja, dat bedoel ik maar een schamel bedrag i.v.m. het bedrag waar stichting Thomas van Villanova de Super sociaal mee heeft ondersteund.
Hierdoor vind ik niet dat je het recht hebt om als wethouder met deze veren te pronken.

CDA'er Angelique Raaijmakers bedenkt een plan om boodschappen te doen en stoepen te vegen voor mensen die dat met de sneeuw en kou niet zelf kunnen of durven doen. Nu ja, bedenkt: de oproep kwam van JP Balkenende die graag wil dat iedereen zelfs zijn stoepje schoonveegt (en daar het goede voorbeeld bij levert).
Maar hier in Helmond is het vervolgens PvdA-wethouder Boetzkes die met de (media)eer gaat strijken door een half stoepje te vegen.
Is dat nu een voorbeeld van goede collegiale samenwerking of meer een kwestie van elkaar balletjes afvangen om zich lekker te profileren?

Website De Groene Grenzen van Helmond is gelanceerd
GroenLinks Helmond heeft de website De Groene Grenzen van Helmond gelanceerd. Het is een website waarop alle inwoners van Helmond duidelijk kunnen maken welke groene gebieden in en om Helmond groen moeten blijven. GroenLinks beoogt hiermee de gebruikelijke manier van werken om te draaien. GroenLinks raadslid Rudi van der Made: "Gangbaar is dat ambtenaren, politici en andere beleidsmakers een plan bedenken voor de bebouwing van een groengebied. Dit plan wordt uitgewerkt, en pas aan het eind van dat traject komen de omwonenden en andere gebruikers van het gebied in beeld. GroenLinks wil dat omdraaien door alle inwoners van Helmond de mogelijkheid te geven om eenvoudig aan te geven waar zij hun eigen groene grens trekken."
De website past bij het verkiezingsprogramma van GroenLinks Helmond, waarin onder andere staat dat GroenLinks geen nieuwe plannen zal steunen voor het bebouwen van de nu nog groene gebieden aan de rand van Helmond. Van der Made: "De bevolkingsprognoses, waarop de voortdurende uitbreiding van het bebouwde gebied in Helmond zijn gebaseerd, zijn inmiddels achterhaald. Op middellange termijn zal Helmond net als veel andere plaatsen in Nederland te maken krijgen met een afname van het aantal inwoners. Reden temeer om te stoppen met het verder verleggen van de bebouwde grens."
GroenLinks roept alle inwoners van Helmond op om de groene gebieden die zij persoonlijk het behouden waard vinden, aan te melden op http://www.groenegrenzen.nl.

PVDA-Helmond op Youtube en veel sneeuw

Op 9 januari hebben we opnieuw 1000 rozen uitgedeeld deels in de sneeuw op de markt en verder gelukkig in de warme Elzaspassage terwijl wethouder Yeyden meedeed met de bekendmaking van een te winnen auto die er inderdaad uitging!
Vandaag zaterdag 16 januari hebben we rozen uitgedeeld en enquetes afgenomen in Brouwhuis, Rijpelberg, Dierdonk en wederom op de Markt.
De campagne komt nu goed op stoom.
Op Youtube staan inmiddels een aantal filmpjes van kandidaten van de PVDA-lijst, onder andere Abdel Tijani op plaats 9 en ikzelf op plaats 12.
Bezoek de filmpjes door in te typen op de zoekmachine van Youtube: SeyitYeden1Pvda1
Doen!

Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen Helmond vastgesteld
Het hoofdstembureau van de gemeente Helmond heeft op vrijdag 22 januari de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart a.s. officieel vastgesteld. Het hoofdstembureau wenst de partijen en de kandidaten veel succes toe met de verkiezingen.
Ten opzichte van de huidige bezetting in de gemeenteraad van Helmond stelt de Fractie de Voogd zich niet meer verkiesbaar. Trots op Nederland / Lijst Rita Verdonk doet voor de eerste keer mee met de gemeenteraadsverkiezingen in Helmond. Daarmee blijft het totale aantal verkiesbare partijen op 11.

Lijst 1 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
1 Yeyden, S.H. (Seyit) (m) Helmond
2 Boetzkes, J.F. (Jos) (m) Helmond
3 van Stiphout, P.C.M. (Peter) (m) Helmond
4 van der Pijl, M.T.M. (Mirjam) (v) Helmond
5 Smeulders, S.J.A.H. (Stijn) (m) Helmond
6 Boermeester, R.J.E. (Roy) (m) Helmond
7 Chahim, M. (Mohammed) (m) Helmond
8 Ajouaou, K. (Karim) (m) Helmond
9 Tijani, M.A. (Abdel) (m) Helmond
10 Raaijmakers, C.J.A.M. (Carlo) (m) Helmond
11 van Stiphout, G.W.M. (Berry) (m) Helmond
12 den Breejen, L. (Lodewijk) (m) Helmond
13 Danjaoui, A. (Abdelaziz) (m) Helmond
14 Meijer, G.F. (Gerard) (m) Helmond
15 Lütkemeijer, C.E. (Kees) (m) Helmond
16 van Eekeren, R.A.T. (Rob) (m) Helmond
17 van Kilsdonk, J. (Jan) (m) Helmond
18 van der Zanden, W.J.A. (Wim) (m) Helmond
19 Scheerder, M. (Tijs) (m) Helmond
20 Heerkens, H.J.A. (Henk) (m) Helmond
21 Kaygisiz, N. (Necati) (m) Helmond
22 Pellemans, A.J. (Lex) (m) Helmond

Lijst 2 Christen Democratisch Appèl (CDA)
1 Stienen, F.P.C.J.G. (Frans) (m) Helmond
2 de Leeuw-Jongejans, M.M. (Margreet) (v) Helmond
3 Raaijmakers-van de Pol, A.M. (Angelique) (v) Helmond
4 Princée, E.M. (Eugène) (m) Helmond
5 van Wetten, M.G.M. (Thijs) (m) Helmond
6 Roefs, J.H.J.M. (Jan) (m) Helmond
7 Peters, R.R.J.B. (Ron) (m) Helmond
8 van den Waardenburg, G.L.C.C. (Gaby) (v) Helmond
9 Vervoort, P.T.J. (Pieter) (m) Helmond
10 Hegeman, S.T.G.D. (Saskia) (v) Helmond
11 Sanders, J.H.J. (Jeroen) (m) Helmond
12 de Bruijn-van der Vleuten, J.F.T. (Joke) (v) Helmond
13 Luyben, E.R. (Eef) (m) Helmond
14 Sauvé, A.J.G. (Ton) (m) Helmond
15 Spijkers, W.J. (Walter) (m) Helmond
16 Le Doux, J.A.A. (Jack) (m) Helmond
17 Stoop, H.L.J.M. (Harry) (m) Helmond
18 de Gooijer-Derksen, H.M. (Hennie) (v) Helmond
19 Načinovič, H.W.M. (Hans) (m) Helmond
20 Claassen, A.M.S. (Antoon) (m) Helmond
21 Goedhart-Gerlings, A.H.P.M. (Annette) (v) Helmond
22 van Loon-Verbakel, M.J.M. (Maria) (v) Helmond
23 van Rest, J.L.C. (Jan) (m) Helmond
24 van Wetering, J.M.C. (Hans) (m) Helmond
25 Vos, W.A.M. (Wim) (m) Helmond
26 van Loon, J.F.P. (Jan) (m) Helmond
27 Blijlevens, M.H.A. (Marlène) (v) Helmond
28 Migchels, T.A.J.M. (Theo) (m) Helmond
29 van der Meulen, L.T.M. (Lambert) (m) Helmond
30 Swinkels, J. (Jan) (m) Helmond

Lijst 3 Soc.Dem.Helmond/Ondernemend Helmond
Gecombineerd met HELMONDSE BELANGEN/Leefbaar Helmond
1 van de Ven, T.J.W. (Theo) (m) Helmond
2 Tielemans, P.G.M. (Peter) (m) Helmond
3 van Dijk, H.M.J.M. (Harrie) (m) Helmond
4 Kuypers, J.F.J. (Tiny) (m) Helmond
5 Bekkers, H.F.J. (Henk) (m) Helmond
6 van Rooij-Timmermans, J.M.W.F.T. (Anne-Marie) (v) Helmond
7 van Gastel, P.F.R.M. (Peter) (m) Helmond
8 van Doorne-van Naamen, M. (Marjolein) (v) Helmond
9 van Stiphout, J.C.F. (Jorg) (m) Helmond
10 Henraat, J.L. (Jan) (m) Helmond
11 Ottenheijm, J.H.J.M. (Jack) (m) Helmond
12 de Greef, P.W.T.G. (Pieter) (m) Helmond
13 Verschuuren, H.H.M. (Huub) (m) Helmond
14 van Hout, C.G.C.M. (Claudia) (v) Helmond
15 van Doorne, M.M. (Mario) (m) Helmond
16 van Keulen, F. (Fred) (m) Helmond
17 El Idrissi, M. (Mustapha) (m) Helmond
18 van de Kerkhof, J.T.M. (Hans) (m) Helmond
19 Saddaty, G. (Ghalid) (m) Helmond
20 Verkoelen, W.P.J. (William) (m) Helmond
21 Ottenheijm, J.J.M. (Jacky) (m) Helmond
22 Koolen, G.M.F.M. (Geerten) (m) Helmond
23 Derison, J.B.M. (Hans) (m) Helmond
24 Kuijpers, J.F.A. (Joop) (m) Helmond

Lijst 4 SP (Socialistische Partij)
1 de Vries, E. (Erik) (m) Helmond
2 van der Zanden-van der Weijden, N. (Nathalie) (v) Helmond
3 Spruijt, A. (Ad) (m) Helmond
4 Leppink-Kuijpers, H.P. (Danny) (v) Helmond
5 Verlijsdonk-van de Kerkhof, C. (Ceciel) (v) Helmond
6 Verbakel, J.G.M. (Hans) (m) Helmond
7 Klaus, G.T.H. (Ger) (m) Helmond
8 Meulendijks, M.M.C. (Mieke) (v) Helmond
9 van der Zanden, F.C.A.M. (Frans) (m) Helmond
10 Lemmen, P.A.M.T. (Els) (v) Helmond
11 Postma, J.D. (Jaap) (m) Helmond
12 Todosić, Đ. (George) (m) Helmond
13 Blok, J.M.I. (René) (m) Helmond
14 Baggermans, C.P. (Kees) (m) Helmond
15 van Veghel, P.J. (Peter) (m) Helmond
16 Alting Siberg, J.B. (Joyce) (v) Helmond
17 TerzioÄŸlu, H. (Hikmet) (m) Helmond
18 Mettau, C.A. (Carien) (v) Helmond
19 Engelhart, J.T. (Jeroen) (m) Helmond
20 van Paassen, W.M.C. (Mieke) (v) Helmond
21 Schijvens, H.G.M. (Harrie) (m) Helmond
22 Verstappen, F.G. (Franc) (m) Helmond
23 Gruijters, M.P.G. (Tinie) (m) Helmond
24 Boetzkes, J.H.J.W.E. (Jean) (m) Helmond
25 van de Langerijt, H.H.H.M. (Hélène) (v) Helmond
26 van Uden, R.C.A. (Rien) (m) Helmond
27 Relou, P.A.G. (Petra) (v) Helmond
28 Hougee, I.C. (Ies) (m) Helmond
29 Hagebols, T.P.H. (Tom) (m) Helmond
30 Weijnen-Stienen, H.H. (Lenie) (v) Helmond

Lijst 5 VVD
1 van Mierlo, A.J. (Yvonne) (v) Helmond
2 Niessen-Noordraven, E. (Ellen) (v) Helmond
3 Damen, J.F.C. (Joan) (m) Helmond
4 van de Brug, S.J.P.H.A. (Serge) (m) Helmond
5 van der Burgt, C.H.M. (Cor) (m) Helmond
6 Möllmann, J.J.A.J.J. (Joshua) (m) Helmond
7 Verkampen, A.P. (Twan) (m) Helmond
8 van Wetten, P.T. (Pieter) (m) Helmond
9 Janssen-Jansen, A.C.G.M. (Jeanne) (v) Helmond
10 Sneijers, M.H.F. (Matijs) (m) Helmond
11 Beckers-de Greef, W.T.A.Q. (Willem) (m) Helmond
12 Streeder-Slis, L.K.P. (Loes) (v) Helmond
13 Dekker, C.W.H. (Chris) (m) Helmond
14 Woensdregt, P.M. (Patricia) (v) Helmond
15 van Berlo, P.A.J.G. (Peter) (m) Helmond
16 Manders, T.C.P.M. (Theo) (m) Helmond
17 van den Boom, A.J.H. (Arthur) (m) Helmond
18 Pieper, F.T.A.M. (Frank) (m) Helmond
19 van Weert, M.J.M. (Rinus) (m) Helmond
20 Streeder, P.H.C. (Henk) (m) Helmond

Lijst 6 HELMONDSE BELANGEN/Leefbaar Helmond
Gecombineerd met Soc.Dem.Helmond/Ondernemend Helmond
1 Smits, L.M.M. (Berry) (m) Helmond
2 Spierings-van Deursen, J.M.G. (Anja) (v) Helmond
3 Hamacher, J.P.M. (Jack) (m) Helmond
4 Kuijpers, J.H.J. (Jan) (m) Helmond
5 Ermens-van Schijndel, K. (Karin) (v) Helmond
6 Vereijken, C.J.M. (Carlo) (m) Helmond
7 Marijnissen, T.G.C. (Theo) (m) Helmond
8 Nacken, M.G.J. (Zef) (m) Helmond
9 Bos-van Eerd, P.H.E.M. (Mientje) (v) Helmond
10 Maas, F.H.P.M. (Cissie) (v) Helmond
11 van den Broek, J.W.M.M. (Hans) (m) Helmond
12 Kanzler, A.W.E. (Anton) (m) Helmond
13 Michielsen, W.G.A. (Wilma) (v) Helmond
14 Aarts, P.G.C. (Pierre) (m) Helmond
15 van Lieshout-Jansen, A.C. (Agie) (v) Helmond
16 van der Zanden, R.J.J. (Ruud) (m) Helmond
17 Dijkers, J.A.C.M. (Jos) (m) Helmond
18 Spierings, A.M.J. (Twan) (m) Helmond
19 Bralten, H.G. (Bert) (m) Helmond
20 van den Elsen, A.M. (Toon) (m) Helmond
21 de Gooijer, J. (Hans) (m) Helmond
22 Kerren, J.L. (Jan) (m) Helmond
23 Merkx-Melis, H.M.G.J. (Leny) (v) Helmond
24 Sleegers, W.H. (Wout) (m) Helmond
25 Smits, J.M.L. (Han) (m) Helmond
26 van Wetten, W.P.A. (Wim) (m) Helmond
27 van Dijk, F.H.J.A.M. (Frans) (m) Helmond
28 Meijers, M.L.F. (Rinie) (m) Helmond

Lijst 7 HELDER HELMOND
1 Rieter, M.P.J. (Michael) (m) Helmond
2 Verouden-Berens, H.C.A. (Henriëtte) (v) Helmond
3 van Lierop, S.W. (Sacha) (m) Helmond
4 de Leest, H.F.M.M. (Henk) (m) Helmond
5 van de Westerlo, M.J.W. (René) (m) Helmond
6 Kamphaus, B.P.H. (Boyan) (m) Helmond
7 Hegeman, A.M.T. (Hanneke) (v) Helmond
8 van den Berg, H.F.M. (Jim) (m) Helmond
9 Verheij, S. (Susan) (v) Helmond
10 Martens, M.F. (Martien) (m) Helmond
11 Lammers, P.W.C.G. (Pieter) (m) Helmond
12 Hurks, G.C.A.J. (Gerard) (m) Helmond
13 Cremers, A.P.B. (Ton) (m) Helmond
14 van Tilburg, B.P. (Bram) (m) Helmond
15 Boudewijns, L.F. (Louis) (m) Helmond
16 Valentijn, V.G.P. (Valentijn) (m) Helmond
17 Verouden, E.M. (Ellen) (v) Helmond
18 Smit, M.C.A. (Maria) (v) Helmond
19 van Lieshout, W.J.A. (Willy) (m) Helmond
20 Hurkmans, C.E. (Carolien) (v) Helmond
21 van Hout, J.J.J. (Hans) (m) Helmond
22 Rieter, M. (Martijn) (m) Helmond
23 Meulenmeesters, G.H. (Gijs) (m) Helmond
24 Spork, K. (Kirsten) (v) Helmond
25 Smits, J.M. (Hans) (m) Helmond
26 van Eennenaam -van Dijk, M.H.J. (Margaret) (v) Helmond
27 Obbes, E. (Elly) (v) Helmond
28 Bots, P.J.G.M. (Pieter) (m) Helmond
29 Martens, C.W.C.H. (Coen) (m) Helmond
30 van Dooren, G. (Guido) (m) Helmond
31 Martens, T.E.M. (Thea) (v) Helmond
32 van Tilburg, J.G. (Sjef) (m) Helmond
33 Vogels, A.M. (Annemie) (v) Helmond
34 Rieter-Loevendie, G.J.H. (Friedel) (v) Helmond
35 Meulenmeesters, J.H.J. (Joke) (v) Helmond
36 Hardam, R.H.G. (Richard) (m) Helmond
37 van Tilburg-Eilkes, J. (Janneke) (v) Helmond
38 Verleisdonk, M.C.H. (Rini) (m) Helmond
39 Scheepers, R. (Rob) (m) Helmond

Lijst 8 Helmond Aktief
1 van Mullekom, T.J. (Theo) (m) Helmond
2 van Aerle, L.H.A. (Leo) (m) Helmond
3 van Hagen, B.J. (Diny) (v) Helmond
4 Verberne, G.H. (Gerrit) (m) Helmond
5 Zonneveldt, F.W. (Ferry) (m) Helmond
6 van Aerle-Prick, M.M.P. (Tineke) (v) Helmond
7 Smits, R.C. (Ronnie) (m) Helmond
8 Sleegers, M.W. (Tiny) (m) Helmond
9 van Bussel, W.J. (Willy) (m) Helmond
10 Visser, D.J.L. (Debby) (v) Helmond
11 Koolen, H.A.H.M. (Henk) (m) Helmond
12 Theijssen, E.J. (Enno) (m) Helmond
13 Visser, J.H.A. (Jos) (m) Helmond
14 van der Vorst, F.M.H.A. (Franà§ois) (m) Helmond
15 Ouwehand-Hovens, J.D.M. (Janine) (v) Helmond
16 Maas, L.W.M.A. (Lambert) (m) Helmond
17 Prick, G.G.M.M. (Gerard) (m) Helmond
18 Vereijken, P.J.C.H. (Petra) (v) Helmond
19 de Almeida e Silva, A.F. (Antonio) (m) Helmond
20 Swinkels, M.W.P.M.A. (Melina) (v) Helmond
21 van den Berg, E.A.H. (Eef) (m) Eindhoven

Lijst 9 GROENLINKS
1 van der Made, R. (Rudi) (m) Helmond
2 Verhoeven, R.L.J.M. (Ruud) (m) Helmond
3 Ko, L.F. (Ling) (v) Helmond
4 Huijbens, M. (Merijn) (m) Helmond
5 Meinardi, A. (Avelien) (v) Helmond
6 Hansen, E. (Eline) (v) Helmond
7 van Hooff, W.H.P.M. (Giel) (m) Helmond
8 Mettau, J. (Jaap) (m) Helmond
9 Breuers, A.M. (Anke) (v) Helmond
10 van Dael, E.G.J. (Ellen) (v) Helmond
11 Geelen, J.A.J. (Pieter) (m) Helmond
12 van Dijk-Verhey, J.J.M. (Josefien) (v) Helmond
13 van Eupen, H.A.M. (Hijn) (m) Helmond
14 Romijn, B. (Birgit) (v) Helmond
15 van den Bosch, J.A.B. (Bas) (m) Helmond
16 Tuin, G. (Gepke) (v) Helmond
17 Jansen, H.J.P. (Hennie) (m) Helmond
18 Ong, H.N. (Hans) (m) Helmond
19 van de Ven, J.J.M. (Jacqueline) (v) Helmond
20 van Rijsbergen, E.C.J.M. (Ed) (m) Helmond
21 de Visser, M.K. (Kirstin) (v) Helmond
22 Smeulders, P.H.M. (Paul) (m) Helmond
23 Blenckers, G.M. (Geert) (m) Helmond

Lijst 10 Democraten 66 (D66)
1 van den Heuvel, J.B.C.W. (Jan) (m) Helmond
2 Janssen, M.C.M. (Maarten) (m) Helmond
3 van Stratum, M.J.M. (Martijn) (m) Helmond
4 van Bree, M.H.F.J. (Maarten) (m) Helmond
5 Kluijt, J.S. (Janette) (v) Helmond
6 Zarroy, N. (Noureddine) (m) Helmond
7 Meelker, R. (Ralf) (m) Helmond
8 Broers, J.L. (Leo) (m) Helmond
9 van Geel, M.F. (Michiel) (m) Helmond
10 van Ginkel, J. (Jan) (m) Helmond
11 Teeuwen, B.K.I.M. (Bernard) (m) Helmond
12 van de Zandt, M.D.A.M. (Mike) (m) Helmond
13 van Veen, E.S. (Evert-Jan) (m) Helmond
14 van der Zanden, J.J.M. (Jaco) (m) Helmond
15 Smeets, D. (Dirk) (m) Helmond
16 Brouwers, M.J.E. (Marlotte) (v) Helmond
17 Goossens, T.A.J.M. (Doreth) (v) Helmond
18 van der Zanden, R.J.H.M. (Robert) (m) Helmond
19 van Gennep, G.J. (Hans) (m) Helmond

Lijst 11 TROTS OP NEDERLAND LIJST RITA VERDONK
1 van Aert, J.L. (Jan) (m) Helmond
2 Vetjens, M.J.P. (René) (m) Helmond
3 Neijts, M.H.M. (Mario) (m) Helmond
4 Mol, F.J. (Frans) (m) Helmond
5 Malfliet, M.J.P. (Mario) (m) Helmond
6 van Oostrum, K.H.N. (Karel) (m) Helmond
7 Claassens, H.M. (Rini) (m) Helmond
8 Martinali, M.A.J. (Maurice) (m) Helmond
9 Kramer, J. (Jeltina) (v) Helmond
10 Merkx, M.A.L. (Rinie) (m) Helmond
11 Wayers, J.A.M. (Janny) (v) Helmond
12 Cornelissen, J.P.T. (Hans) (m) Helmond
13 Scheepers, W.J.M. (Wilma) (v) Helmond
14 van Aert, H.C.F. (Henriette) (v) Helmond

Bron: gemeente Helmond

Er zijn tot nu toe zeven Groene Grenzen van Helmond aangemeld op groenegrenzen.nl. Meld jouw favoriete groene gebied in of om de stad ook aan!

GroenLinks Helmond organiseert open filmavond!

Op woensdagavond 3 februari om 20:00 kunt u gratis naar de film Earth in het Filmhuis. GroenLinks verzorgt voor u deze avond. Kom op tijd, er zijn 108 plaatsen.

De documentaire Earth uit 2007, is een anderhalf uur durende impressie van de BBC televisieserie Planet Earth (2006). De film gaat in op de strijd met de elementen van onder meer een bultwalvis, een ijsbeer, een schildpad en een olifant. Earth is een prachtige documentaire die iedereen gezien moet hebben. Met deze open filmavond wil GroenLinks iedereen deze mogelijkheid bieden.

De toegang is gratis en GroenLinks verzorgt hapjes. Wij hopen u te treffen in het Filmhuis!

Omdat er meer bezoekers op De Weblog komen dan bij de 'Dag van de Gemeente' en we de weblogbezoekers onze presentatie niet willen onthouden. Kunnen jullie allemaal de presentatie zien door op deze link te
klikken.

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart brengt Femke Halsema op woensdag 10 februari een bezoek aan Helmond. Het programma is opgesplitst in twee delen.

Om 14.30 is Femke Halsema aanwezig bij de officiële campagnestart van GroenLinks Helmond. Deze vindt plaats in de kiosk op de Helmondse Markt. Tijdens de campagnestart worden er korte speeches gehouden door Femke Halsema en Rudi van der Made (lijsttrekker GroenLinks Helmond). Omstanders krijgen de gelegenheid om vragen te stellen. Vervolgens geeft Femke Halsema het startsein voor een ballonnenwedstrijd.

Alle kinderen van Helmond zijn van harte uitgenodigd om tijdens de campagnestart (uiteraard gratis) een ballon op te laten. Het kind waarvan later blijkt dat de ballon het verst is gekomen, wint een speelgoedbon van 100 euro. Verder ontvangt iedere deelnemer meteen een leuk presentje!

Voorafgaand aan de campagnestart geeft Halsema op het ROC Ter Aa in Helmond een gastcollege over de economische crisis. Na een inleiding gaat de fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer in discussie met de 180 studenten die bij het college aanwezig zijn. Door het Helmondse ROC te bezoeken, benadrukt Halsema het belang dat GroenLinks aan onderwijs hecht. Onderwijs is tijdens de verkiezingscampagne één van de speerpunten van GroenLinks Helmond. GroenLinks ziet onderwijs als hét middel om de economische crisis te lijf te gaan.

Femke Halsema meldt zich zojuist af. De griep belet haar vandaag Helmond te bezoeken. Tweede Kamerlid Ineke van Gent zal haar vervangen.

GroenLinks had vanmiddag de aftrap van hun campagne. Terwijl het sneeuwde gaf GroenLinks Kamerlid Ineke van Gent in de kiosk op de Markt haar speech. Zij werd vooraf gegaan door lijsttrekker Rudi van der Made.

Lex Pellemans overleden

PvdA'er Lex Pellemans is hedenochtend overleden. Hij stond -op eigen verzoek- als hekkensluiter op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Pellemans is geboren in Helmond in 1936 en sinds 1985 lid van de PvdA. Ook was hij jarenlang actief in de vakbond en heeft zich in beide functies voor vele mensen persoonlijk ingezet. Hij stond daarbij altijd aan de zijde van 'de kleine man'.
Binnen de gemeente was hij onder meer lid van de commissie Samenleving en de Bezwaarschriftencommissie. Daarnaast deed hij veel ombudswerk met bijzonder aandacht voor mensen met letselschade.
Zijn motto was: "regels en wetten moeten ten dienste staan van mensen en niet andersom!" Met als uitleg: te veel mensen op hoge posten zijn van allerlei zaken niet goed op de hoogte. Onwetendheid en een onvoorstelbare papierwinkel zorgen ervoor dat mensen benadeeld worden door instanties als het Werkplein en Werk en Inkomen. Daartegen kom ik in opstand.
Lex Pellemans was al geruime tijd ziek.

Ik schrok vanmorgen van het bericht dat Lex was overleden. Lex was inderdaad een "ombudsman".

Ik wens zijn naaste familie heel veel sterkte toe.

Lex, rust in vrede!

Ik sluit me aan bij Angelique en wens de familie van Lex heel veel sterkte toe in deze o zo moeilijke tijd.

Joke de Bruijn

Filmpje bezoek Ineke van Gent aan Helmond

Op de website van GroenLinks Helmond is een filmpje te zien van het bezoek dat Tweede Kamerlid Ineke van Gent woensdag aan Helmond bracht.

GroenLinks lijstduwer Geert Blenckers werd maandagavond geinterviewd in het Radio 5 programma OBA Live.
Het gesprek (vanuit het Muziekcafé tijdens carnaval) is nog te beluisteren. Open daarvoor de volgende link, en luister vanaf 1:01u.: http://cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/radio5/human/obalive/20100215-19.wma

Het stemmen op 3 maart
Woensdag 3 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen en kan er gestemd worden in elk willekeurig stembureau in Helmond. Elke stemmer dient een stempas én een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Stemmen gebeurt met een rood potlood en een stembiljet. Daardoor zijn de uitslagen later bekend.
Stemmen kan op 3 maart tussen 7.30 en 21.00 uur in 36 stembureaus in Helmond. Op de stempas, die alle kiesgerechtigden ontvangen, staat het stembureau direct in de buurt vermeld, maar de kiezer is niet verplicht daar te gaan stemmen. Dat mag in elk willekeurig stembureau binnen Helmond. Het overzicht van de stembureaus. (pdf)
Uiterlijk woensdag 17 februari ontvangen alle kiesgerechtigden in Helmond de stempas. Deze stempas geeft aan dat iemand kiesgerechtigd is. Helmonders die geen stempas hebben ontvangen, kunnen contact opnemen met gemeente Helmond. Dat geldt ook voor mensen die hun stempas kwijt raken.

Er kan in Helmond ook weer gestemd worden in de mobiele stembus. Deze lijnbus, omgebouwd tot een stembureau, staat op de volgende tijden op de volgende locaties:
* 07:00 - 09:30 uur: NS Station Helmond
* 10:30 - 12:30 uur: Brandevoort, hoek Stepekolk-Oost 53/Moerkensbeemden
* 13:30 - 15:30 uur: Markt
* 16:00 - 18:30 uur: NS Station Helmond
* 19:00 - 21:00 uur: wijkcentrum Parkzicht in Dierdonk

Kiezers die op 3 maart niet zelf in de gelegenheid zijn om te stemmen, kunnen dat door iemand anders laten doen. Zij dienen dan een volmacht te verlenen aan de persoon die namens hem of haar gaat stemmen. Dat kan op de achterzijde van de stempas. Er kan een volmacht worden verleend aan iedereen die in Helmond woont en een stempas heeft ontvangen. De persoon die de volmachtstem uitbrengt, dient een (kopie van een) geldig legitimatiebewijs mee te nemen van de persoon namens wie hij of zij stemt. Dit dient te worden overlegd aan de voorzitter van het stembureau. Anders mag de volmachtstem niet uitgebracht worden. Kiezers mogen naast hun eigen stem maximaal twee volmachtstemmen uitbrengen.

Uitslagen later bekend
Doordat er gestemd wordt met potlood en een stembiljet - en niet met een stemmachine - duurt het langer voor de uitslagen van de verkiezingen bekend zijn. De stemmen moeten immers handmatig geteld worden. Tijdens de verkiezingsavond op 3 maart in de Gaviolizaal (Torenstraat 26a, Helmond) worden de uitslagen op de volgende tijden verwacht:
* Voorlopige uitslag op partijniveau, na 50% van de stemmen geteld: +/- 22.45 uur
* Voorlopige uitslag op partijniveau, na alle stemmen geteld: +/- 23.30 uur
De uitslagen op kandidaat-niveau worden pas de volgende dag, donderdag 4 maart, om 13.00 uur bekendgemaakt. Dat gebeurt tijdens een speciale verkiezingslunch, ook in de Gaviolizaal, vanaf 12.30 uur. Ook hier gaat het om een voorlopige uitslag, die later nog officieel moet worden vastgesteld.

Bron: gemeente Helmond

Rappen voor raadszetels

GroenLinks Helmond heeft een rap opgenomen om zichzelf onder de aandacht van de jeugd te brengen. Het is een initiatief van Merijn Huijbers, de nummer 4 op de lijst van GroenLinks. Merijn staat in de muziekwereld bekend als rapper OnRijn en is lid van de bands Silver Stone en The Embrassibles.

Onderwerp van de Nederlandstalige rap is dat in Helmond verandering nodig is, vooral ook in sociaal opzicht. Aan het eind van het nummer roepen de top-4 van de lijst van GroenLinks op, om 3 maart op GroenLinks te stemmen. Dit alles onder het motto "Helmond Rood, Groen Werkt."

Op de site van GroenLinks zijn meer verkiezingsfilmpjes te bekijken, met daarin de Helmondse kandidaten in de hoofdrol.

Pechtold: 'Niet streven naar de middelmaat'
"Nederland en de Nederlanders moeten niet streven naar de middelmaat.' Met die boodschap kwam partijleider Alexander Pechtold van D66 vanmiddag naar de Groene Campus aan Suytkade in Helmond. Hij doelde daarmee vooral op de volgens hem veel te ver doorgeschoten bezuinigingen op het onderwijs.
Onderweg van Maastricht naar de koningin (die hij namens Helmond de groeten zou doen) was Pechtold voor een bliksembezoek in Helmond op uitnodiging van zijn partij. De Groene Campus staat voor alles waar D66 voor staat, zo verklaarde Helmonds lijsttrekker Jan van den Heuvel de plaats van samenkomst:'D66 staat net als deze school voor groene en duurzame oplossingen.'
Van den Heuvel riep dan ook in de herinnering dat hij samen met alle andere Brabantse leiders van D66 dringend gevraagd heeft in onze provincie niet alleen de bouw te steunen met crisisgeld maar ook de industrie en vooral het onderwijs. "Onderwijs, kennis en innovatie. Alleen als we daarin investeren, kunnen de steunmaatregelen een blijvend effect hebben,' zei de Van den Heuvel, niet geheel toevallig ook teamleider bedrijfsopleidingen bij de Groene Campus.
Pechtold vertelde dat zowel hij als Jan van den Heuvel ervaring hebben in het 'campagne voeren vanuit de achtertuin.' Beiden hebben als éénmansfractie gewerkt zonder grote reclamecampagnes. Met andere woorden: D66 staat voor zelfwerkzaamheid.
Uiteraard kon de landelijke politiek vanmiddag niet buiten beeld blijven. 'Het politieke midden is door Bos en Balkenende op persoonlijke titel kapot gemaakt,'zei Pechtold die fel uithaalde naar zowel CDA als PvdA. Pechtold - die zelf na de landelijke verkiezingen Kamerlid wil blijven - ziet daarom een oplossing in een kabinet met GroenLinks, VVD en uiteraard D66.

Op de foto hieronder: leerlingen Kelsy en Bart mochten Pechtold rondleiden door hun school.

Op de foto hieronder is Pechtold aan het woord.

_

Leuk dat jullie er waren van de weblog, was een leuke middag.

In het advertentieblad Trompetter Helmond van de gemeente Helmond van vandaag iets opvallends. CDA wethouder Frans Stienen prijst D66 met een grote foto (van een kwart pagina) aan. Of dat nu de bedoeling is??? Of hebben die partijen een soort lijstverbinding?
Er onder staat Anders Ja D66. Dat zeker dus.

Jongerendebat: trots zijn op jezelf
Geeft de politiek jongeren kansen? Daarover ging het tot nu toe best bezochte en meest levendige verkiezingsdebat, vanmiddag in ROC ter Aa. Onder leiding van Prem Radhakishun gingen jongeren in debat met Helmondse raadskandidaten over jeugdwerkloosheid, voortijdig schoolverlaters, ouderparticipatie en het tekort aan stageplaatsen.
Laat Prem maar schuiven om jongeren bij de discussie te betrekken en politici tot duidelijke uitspraken te dwingen. Een beetje overdrijven helpt daarbij: "De VVD wil kinderen straffen in plaats van helpen" en "Waarom hebben jullie als regeringspartijen het zo ver laten komen?" om maar 2 van zijn uitspraken aan te halen.
Maar de ondertoon was bijzonder serieus. De dwang van de Cito-toetsen, jongeren die veel te vroeg voor een opleiding en dus zelfs voor een carrière moeten kiezen (Prem: "Haten jullie kinderen zo?"), jongeren die bijna smeken om ouderwets onderwijs in plaats van leerpleinen, zelfstudie, projecten en hoe het allemaal heten mag en de politiek die het allemaal maar moet oplossen, of dat nu op gemeentelijk niveau kan of niet. Maar vooral politici die niet weten wat er speelt in de scholen en de leefwereld van jeugd en jongeren. De kloof bleef groot. "Politiek is allemaal onzin," zoals 1 van de scholieren aan het begin zei.
Net als de meeste van zijn collega-scholieren liet hij zich door dit debat niet overtuigen. Niet voor de politiek en al helemaal niet voor een bepaalde partij of kandidaat. "Ik ben trots op mezelf," was nog de meest positieve opmerking van een scholier na onder meer discussie over hoe dom of lui de moderne jeugd is.
"Je kunt hier op het ROC hele leuke gesprekken met jongeren voeren in plaats van als kandidaten ruzie met elkaar te maken," gaf 1 van de ROC'ers als slotadvies. Waarop Prem de zaak afsloot met een rondje lief zijn voor elkaar. Waarin alle kandidaten iets positiefs over alle andere partijen moesten zeggen. Wat ze niet allemaal even gemakkelijk afging.
Na het Knip, Carolus en vandaag ROC Ter Aa, volgt zaterdag 27 februari een laatste jongerendebat. In het CDA-huis aan de Markt, van 15.00 tot 17.00 uur.

24 Groene Grenzen getrokken door inwoners van Helmond!

In de zes weken dat de website http://www.groenegrenzen.nl in de lucht is, zijn er 24 verschillende groene gebieden in en om Helmond ingestuurd waar één of meer inwoners van Helmond de groene grens trekken. GroenLinks Helmond heeft De Groene Grenzen van Helmond half januari gelanceerd. Het is een website waarop alle inwoners van Helmond duidelijk kunnen maken welke groene gebieden in en om Helmond groen moeten blijven.
Het initiatief past bij het verkiezingsprogramma van GroenLinks Helmond, waarin onder andere staat dat GroenLinks geen nieuwe plannen zal steunen voor het bebouwen van de nu nog groene gebieden aan de rand van Helmond. Lijsttrekker Rudi van der Made: " De bevolkingsprognoses, waarop de voortdurende uitbreiding van het bebouwde gebied in Helmond zijn gebaseerd, zijn inmiddels
achterhaald. Op middellange termijn zal Helmond net als veel andere plaatsen in Nederland te maken krijgen met een afname van het aantal inwoners. Reden temeer om te stoppen met het verder verleggen van de bebouwde grens."
De 24 aangemelde gebieden zijn: Bakelse Aa, Bakelse Beemden, Bakelse Bossen, Berkendonk,
Brouwhuisse Heide inclusief BZOB-bos, Bundertjes, Coovels Bos, Diesdonk, Ecologische zone Brandevoort, Eenselaar, Eindhovens Kanaalzone, Gansewinkel / Sjef Remmen Bos, Geeneind, Goorse Bos, Groene Peelvallei, Groot Goor, Grote en Kleine Overbrug, Lungendonk, Nieuwe Aa, Scheepstal,
Stilpot, Stiphoutse Bossen, Vennen, Warande.
Van der Made: "Waar je ook woont in Helmond, binnen 10 minuten kun je op de fiets in één van deze groene gebieden zijn. Dat is een waardevolle kwaliteit van onze stad, die we moeten koesteren." GroenLinks roept alle inwoners van Helmond op hun persoonlijke verhaal te plaatsen op
http://www.groenegrenzen.nl. De website kan op die manier uitgroeien tot een waardevolle
informatiebron voor ambtenaren, politici en andere beleidsmakers.

Jongeren debatteren leuker

Met jongeren in debat gaan is veel leuker dan met ouderen. Die terechte conclusie trok gespreksleider Arnold Otten zo-even na het jongerendebat in het CDA-huis. De zaak zat vol en onderwijs, veiligheid en vooral het coffeeshopbeleid hielden de gemoederen aardig bezig. Het begon als een spelletje 'wie biedt er meer voor onderwijs in Helmond?' en eindigde met alle partijen die over het CDA heen vielen vanwege hun standpunt dat in Helmond helemaal geen coffeeshop hoort.
Intussen passeerde de bekende standpunten de revue, waarbij opviel dat het meer aankomt op hoe je iets zegt dan op wat je zegt. Dat kan variëren van de rechtstreekse aanval ("Weet je wel wat investeren betekent?") tot subtiliteiten als "Ik ben het absoluut niet met je oneens."
Om de verwarring ten top te voeren, blijken SP of VVD dan opeens heel wat genuanceerder over te komen dan meestal en houden GroenLinks en CDA de poot stijf. Om slechts 4 van de aanwezige partijen te noemen. Misschien dat jongeren echt voor 'n nieuw geluid kunnen zorgen.

Helmond heeft er 0
Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt, dat in 80% van alle gemeenten politici meekijken hoe jij stemt. Raadsleden en wethouders zijn lid of zelfs voorzitter van een stembureau.
Dat gemeenteraadsleden in het stemlokaal zitten is opmerkelijk te noemen; ze hebben tenslotte een aardig belang bij de uitslag. Het gaat immers om hun baan.
De Kiesraad is tegen het inzetten van raadsleden voor controle. Elke schijn van belangenverstrengeling moet worden voorkomen. En het is niet alleen maar theorie: in de Brabantse gemeente Landert ging het bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 fout. Een raadslid had met de stemcomputer gerommeld, zodat hij zelf opmerkelijk veel stemmen kreeg. Hij werd ervoor gestraft.
Goed nieuws is dat volgens RTL Nieuws het aantal raadsleden in stemlokalen in Helmond 0 bedraagt.

Wat een onzin: meekijken mag niet, zelfs reclame maken in het stemlokaal is verboden.
Stemcomputers zijn niet voor niks afgeschaft (hoewel ik bang ben dat met papier makkelijker te rommelen valt, per ongeluk of expres!) dus RTL zit weer eens onzin te verkopen.
Het wachten is op de 1e berichten over stemmen ronselen....

GroenLinks Helmond brengt kiezers naar het stembureau

GroenLinks Helmond biedt op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, woensdag 3 maart, een haal- en brengservice voor inwoners van Helmond die slecht ter been zijn, of om een andere reden niet zelfstandig naar het stembureau kunnen gaan.

Het werkt bijzonder eenvoudig: bel naar het nummer 06-46628928 en spreek een tijd af (tussen 9:00u. en 17:00u.). U wordt thuis opgehaald en naar het stembureau gebracht. Nadat u uw stem hebt uitgebracht op de partij van uw keuze, wordt u weer thuisgebracht. In plaats van bellen kunt u ook een email sturen naar helmond@groenlinks.nl.

GroenLinks Helmond wil zich op deze manier inzetten voor een hogere opkomst. Het opkomstpercentage bij gemeenteraadsverkiezingen in Helmond schommelt rond de 50% (1998: 52,3%, 2002: 49,8%, 2006: 51,0%). Lijsttrekker Rudi van der Made: "Er staan de komende jaren belangrijke zaken op het spel voor de inwoners van Helmond, dus het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen gaan stemmen."

Lijsttrekker Theo van de Ven bedreigd
Theo van de Ven, raadslid en kandidaat voor de SDOH, heeft melding gedaan bij de politie van bedreiging. Zondagmiddag werd hij onderweg in zijn auto van Eindhoven naar Helmond achtervolgd door een donkere of zwarte Mercedes. Bij de afslag naar Stiphout en Brandvoort kwam deze naast hem staan. De bestuurder draaide zijn raam open en heeft Theo de huid vol gescholden en zijn auto bespuugd. Van de Ven, die met twee jonge kleinkinderen onderweg naar huis was, heeft niet verstaan waarover de bestuurder zich zo opwond. Hij denkt dat het komt vanwege de grote SDOH-sticker die hij op zijn achterruit heeft zitten. 'Ik ben me er niet van bewust dat ik iemand gesneden heb of gevaarlijk gereden, wat eventueel een andere aanleiding voor deze bedreiging zou kunnen zijn, vertelt Theo ons.
'Als je bang bent, moet je niet in de politiek gaan,'zegt VVDer Joan Damen.'Je moet nu eenmaal besluiten nemen die bij de een wel, bij een ander niet goed vallen. Maar de mensen zijn radicaler geworden. Je hebt tegenwoordig zo een steen door je ruit of erger.'
Damen heeft deze opmerking onder meer gemaakt in de marge van een onderzoek door dagblad Trouw. Dat dagblad heeft de circa 10.000 raadsleden die Nederland telt gevraagd 'Heeft u als raadslid wel eens te maken gehad met bedreigingen of agressie?' Van de 3.373 raadsleden die meededen aan de enquête, gaf 30% procent ja als antwoord. In steden met meer dan 100.000 inwoners is dat percentage zelfs 46.
In het verleden is in Helmond onder andere politiebewaking nodig geweest rond het afscheid van burgemeester Van Elk, werd een dierenkop in de tuin van burgemeester Jacobs gelegd en zijn verschillende andere raadsleden ook meer of minder serieus bedreigd. Politiek is niet voor bangeriken, concluderen zowel Van de Ven als Damen noodgedwongen. 'Dat betekent dat je ondanks bedreigingen blijft doen en zeggen waar je voor staat.'
Hieronder een foto van Theo van de Ven:

Als Jacobs afscheid zou nemen als burgemeester zou hij dan dezelfde behandeling krijgen als Gerd Leers uit (Maastricht)???!!!

Ik vind het verhaal van de bedreiging van Theo van de Ven nogal overtrokken. Als het waar is vind ik het geen politiewerk! Zo'n verkeershufters kan iedereen wel eens overkomen. Ik heb het idee dat dit een verkiezingsstunt is.

Iedere vorm van bedreiging door en van mensen is zinloos en laf.
Zowel vanuit overtuiging als vanuit meningsverschil.
De man in de wagen had beter op een andere manier contact op genomen met Dhr. van de Ven om zijn kruim te spuwen.

in openbare functies heb je helaas altijd te maken met lieden die overgaan tot bedreiging of erger.
ook ik heb in mijn functie (1972 - 1997) als jeugdhulpverlener hiermee te maken gehad en heb hierbij zowel materiële als fysieke schade opgelopen.
wat ik wel vreemd vind, is dat de heer v.d.Ven het kentekennummer niet genoteerd heeft; ik wist altijd wie verantwoordelijk waren, of zocht dit uit, vaak met hulp van anderen.
sterkte mijnheer v.d.Ven.

Koninklijke onderscheiding voor 2 afscheid nemende raadsleden
Het heeft Hare Majesteit de Koningin behaagd om de heer W.M.H. Dams en de heer J.F.J. Kuypers te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De beide heren krijgen de Koninklijke ondersteuning uitgereikt bij hun afscheid als raadslid van de gemeente Helmond.
De uitreiking vond plaats in de raadzaal in bestuurscentrum Boscotondo en geschiedde door burgemeester Jacobs.
De heer drs. W.M.H. Dams ra is geboren te Helmond op 7 oktober 1951 en is woonachtig aan de Stilpot 28 in Helmond. Hij is namens de fractie van de VVD raadslid geweest in Helmond van 1998 tot 2010. In totaal dus drie raadsperioden van vier jaar.
De heer J.F.J. Kuypers is geboren te Helmond op 25 december 1944 en woont aan de Elzehoutstraat 30 in Helmond. Hij heeft sinds 1997 zitting in de gemeenteraad van Helmond. In dat jaar kwam hij tussentijds in de raad namens de politieke groepering Ondernemend Helmond. In 1998, 2002 en 2006 werd hij herkozen. Van 2002 - toen Ondernemend Helmond samen ging met de Sociaal Democraten Helmond - tot 2010 namens de politieke groepering SDOH.