Buiten is het 15 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 103.409 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
71reacties

Vanavond de extra raadsvergadering. Burgemeester Elly Blanksma begon die vergadering met het voorlezen van de onderstaande verklaring.

Geachte leden van de raad, Geacht college, Beste inwoners van Helmond, Gasten op de publieke tribune,
Dit is een moeilijke moment. Een ongewenst moment.
Je zou het ook een donkere dag kunnen noemen.
Voor het college, voor u als gemeenteraad maar zeker voor de inwoners van onze prachtige stad Helmond. Een stad waar ik met trots de burgemeester van ben.
En dan word je wakker.
Helmond in de ban van een integriteitskwestie rondom één van onze collegeleden.Zaterdagochtend, drie pagina’s krant rondom het declaratiegedrag van ons college.
Declaraties in het jaar 2011, 2012.
Het opvallende en afwijkende declaratiegedrag van wethouder Tielemans wordt onderwerp van gesprek. Onderwerp van integer handelen.

Ik schets u het proces.
Als voorzitter van uw raad, als burgemeester van Helmond, als voorzitter van het college ken ik mijn verantwoordelijkheid.
Zo’n kwestie vraagt om snel duidelijkheid.
Zaterdagochtend vroeg lagen er direct drie verzoeken van collegeleden om een
spoedvergadering, drie verzoeken van fracties van uw gemeenteraad om op zeer korte termijn een raadsvergadering uit te schrijven.
De kwestie kon niet op zich laten wachten.
Er moest duiding komen van hetgeen er aan de hand was. In het belang van de betreffende wethouder, het college, de raad en Helmond.

Ik heb ruimte gevraagd aan mijn collegeleden om een één op één gesprek met wethouder Tielemans. Zijn verhaal, zijn uitleg was voor mij belangrijk om in de beeldvorming en het verdere proces mee te nemen.
Ik heb die ruimte gekregen.
De hele zaterdagmiddag, uren heb ik gesproken op mijn kantoor met wethouder Tielemans. Op uitdrukkelijk zíjn verzoek is wethouder Van den Heuvel aanwezig tijdens dit gesprek.
Dit was niet de afspraak en ik heb melding gemaakt dat als ik op enig moment de behoefte zou voelen om met wethouder Tielemans het gesprek alleen verder voort te zetten dat ik dat zou melden.
Dat is niet aan de orde geweest.
Wij beëindigen het gesprek met de afspraak een en ander te laten bezinken en er zondagochtend op terug te komen.
Ik meld mijn overige collegeleden van dit gesprek, let wel niet van de inhoud, en vraag weer ruimte om er snel op terug te mogen komen.
Zondagochtend heb ik telefonisch een gesprek met wethouder Tielemans. Zonder op de inhoud in te gaan kan ik u mededelen dat dit een heel ander gesprek was dan zaterdag.

Dit was het moment om met het college de ontstane situatie te bespreken. 30 uur na het eerste verzoek om een collegevergadering te houden. Ik schrijf een collegevergadering uit voor drie uur zondagmiddag. Snel werd duidelijk dat wethouder Tielemans en wethouder Van den Heuvel niet zouden komen opdagen. Ik heb wethouder Van den Heuvel gebeld en vriendelijk doch dringend gevraagd om samen met wethouder Tielemans wel te komen.
Het was belangrijk voltallig samen de ontstane situatie te bespreken.
Zoals ik eerder zei: de kwestie vroeg om duiding. Niet in de laatste plaats richting uw gemeenteraad.
In de collegevergadering van zondagmiddag 2 juni werd snel duidelijk dat de aanwezige wethouders afstand namen van het declaratiegedrag van wethouder Tielemans. De interpretatie van de in het verleden gemaakte afspraken. De uitleg daarvan. Het gebruik. Met name de privé taxiritten midden in de nacht vanuit een café is nimmer de duiding geweest van de afspraken.
Het college kwam unaniem tot het oordeel om afstand te nemen van dit gedrag.

Het college was niet eerder op de hoogte van het declaratiegedrag van wethouder
Tielemans. De gemeentesecretaris wel.
De gemeentesecretaris is zondagmiddag ook aanwezig bij de ingelaste collegevergadering. Hij bevestigde dat het beeld wat in de krant is geschetst overeenkomt met het beeld wat hij vanuit de administratie had. Hij heeft daar wethouder Tielemans al eerder op aangesproken.
Letterlijk: “Wethouder, uw declaratiegedrag wijkt ernstig af van de andere collegeleden.” Wethouder Tielemans verwijst naar de gemaakte afspraken.
Ter verifiëring maakt de gemeentesecretaris ook melding van dit afwijkend declaratiegedrag bij mijn voorganger burgemeester Jacobs. “Dit is binnen de afspraken”, werd hem medegedeeld. Hiermee is de zaak af.
Achteraf, zo verklaarde de gemeentesecretaris, had hij het voor de derde maal aan kunnen kaarten en wel op de voltallige collegetafel. Dat is niet gebeurd.
Ik begrijp de verklaring van de gemeentesecretaris. Maar de betreffende wethouder en toenmalige burgemeester zijn hierin volledig verantwoordelijk. Dit is de bestuurlijke werkelijkheid.
De overige collegeleden wisten dus niets van wat zaterdag naar buiten is gekomen. Hun verklaring van afgelopen vrijdag dat er binnen spelregels is gehandeld is hierop gebaseerd. Op hun eigen interpretatie van de gemaakte afspraken. Er worden geen privézaken gedeclareerd. Niet op de interpretatie van wethouder Tielemans.
Daarna is één en ander in een stroomversnelling gekomen. Nog diezelfde avond dient wethouder Tielemans zijn ontslag in en zegt SDOH/D66/HB het vertrouwen op in de coalitie.
Dames en heren; het gaat hier om integer gedrag. Discussie over vergoeding is nooit helemaal uit te sluiten. Regels en afspraken bieden bij dat soort afwegingen houvast. Maar zoals in de Handreiking Integriteit van onder andere de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is gesteld: absolute duidelijkheid is niet te geven. Ik citeer: “In situaties waarin sprake is van een grijs gebied zal de bestuurder extra alert moeten zijn, extra zorgvuldig moeten nagaan of een en ander past binnen de regels, en hierover open communiceren.”
Vanaf 1 januari 2013 worden de declaraties van het college gepubliceerd op de website. Wij communiceren hier transparant over. Onze gedragscode integriteit is momenteel onderwerp van gesprek, het college heeft hiertoe eind juni een integriteitsessie alsook heb ik dat met u als gemeenteraad.
Vanaf 1 januari 2014 zal in de Gemeentewet expliciet de verantwoordelijkheid van de burgemeester voor integriteit worden opgenomen.
Wij hebben hier niet op gewacht, wij zijn direct met u aan de slag gegaan.
Integriteit staat hoog op de agenda.

Beste gemeenteraadsleden,
Ik betreur de situatie. Ik heb de gang van zaken openlijk met u gedeeld.
Het is nu aan u. U moet beoordelen of er juist is gehandeld. Of de juiste afwegingen zijn gemaakt. Maar bovenal moet u aan de inwoners van Helmond duidelijk maken hoe u de stad gaat besturen.
Een stad waar ik als burgemeester apetrots op ben.
Een stad die recht heeft op een transparant en integer overheidsbestuur.
Een stad die een gemeenteraad verdient die haar verantwoordelijkheid neemt.
Ik wens u veel wijsheid toe.

71 reacties:

De heer Jacobs heeft de hielen al gelicht, de heer Tielemans kiest ook het hazenpad. Een pad dat helaas waarschijnlijk geplaveid zal zijn met een
volkomen misplaatste uitbetaling van een royaal wachtgeld.
Als hij nog wat gezicht redden wil zou het hem sieren dit geld te weigeren.
Ik zou zeggen: snel nieuwe gemeenteraadsleden kiezen en ik hoop dat mijn medehelmonders krijgen waar ze recht op hebben, namelijk een eerlijke, integere groep bestuurders. Meer niet.

Beantwoorden

De raadsvergadering is ten einde
De gemeenteraad besloot unaniem dat er een externe informateur komt. Die gaat op zoek naar een bestuurbare samenwerking in de gemeenteraad. Dat is dan al of niet met wethouder Jan Van den Heuvel (die vanwege ziekte niet aanwezig kon zijn vanavond). Voor 25 juni moet er een resultaat zijn.
De gemeenteraad besloot ook anoniem dat er onderzoek door een forensisch accountant wordt gedaan naar het declaratiegedrag van wethouder Peter Tielemans en zijn collega’s.
De 2 aangenomen moties (pdf).

Beantwoorden

Alleen wethouders? Of gehele raad Of het gehele gemeentehuis?

Beantwoorden

25 juni. dus uitslag van informateur en uitslag over stadion. En wanneer nu de voorjaarsnota?

Beantwoorden

Prachtige gesproken door de burgemeester in die openingsverklaring!! Duidelijk en met veel eerlijkheid hoe ze tegen Tielemans en Jacobs aankijkt. Een pluim waard.
Maar toen ze aantrad had ze het erg veel over intergriteit. Mooi streven natuurlijk. Maar omdat ze toen zo op die integriteit hamerdde, zou ze toen al iets geweten hebben over het niet-integer handelen binnen haar ploeg???

Beantwoorden

Het gewone volk.pleps,wist al langer van de taxiritjes af en dat het college hiervan geen notie had is te wijten aan het hooghartige,bijna arrogant gedrag richting de gewonen burger en er hun neus voor op halen.Vanmorgen moest ik een ingreep ondergaan en ook daar is dan toch de bestuurlijke crisis gespreksonderwerp no.1 en als we een nieuw bestuur moesten samenstellen uit basis van de geluiden die je op de werkvloer hoort dan komen er vele zetels vrij.Bij een volgend profielschets zou moeten staan dat de gegadigde dient te beschikkken over gezond boerenverstand en een vrouw met rijbewijs om de taxikosten te verminderen.Da’s wel wat flauw gesteld maar Helmond moet weer terug naar de Helmonder en niet in de greep van vermeende Helmonders die een jaar later ook zo maar weer in een andere stad doen alsof ze er altijd hebben gewoond

Beantwoorden

Zoals Rudi van der Made hier https://www.deweblogvanhelmond.nl/onze_helmondse_politici/van-der-made-raar-beroep/ al zei, Gemeenteraadslid, het is maar een raar beroep. Een opleiding tot volksvertegenwoordiger bestaat niet en er zijn geen formele functie-eisen. Je hebt geen baas en zelfs geen verplichtingen. Je moet er helemaal zelf iets van maken.
Na deze kwestie zou het misschien toch eens tijd worden dat er functie eisen worden opgesteld, zelf als je interieurverzorgster wilt zijn eisen ze vaak nog een opleiding, maar voor raadslid/wethouder ………..
Als er een nieuwe formatie is moeten ze daar maar eens het hoofd over buigen.

Beantwoorden

Berry Smits vanavond bij zijn betoog in de raad, ter verdediging van Tielemans:
Er lag een afspraak ivm drank op achter het stuur: “Gebruik de taxipas als het nodig is”. Ik denk dat Tielemans het gewoon verkeerd heeft begrepen: er had moeten staan “gebruik de taxi, pas als het nodig is”

Beantwoorden

Ten eerste wist niemand wat nu eigenlijk de status was van het huidig college is. Vervolgens wordt het een beetje afgedaan dat Jacobs het goed vond. Jacobs vond zoveel goed, dat ontslaat je niet van de verantwoordelijkheid te bezien welke ellende deze man heeft veroorzaakt. Maar ja hij is ereburger en gedane zaken nemen geen keer.
Dan vraagt niemand zich af waarom Marneffe na 7 manden met een nieuwe burgemeester niets gemeld heeft. Dan is volslagen onduidelijk waarom Berry Smits vd Heuvel wil laten zitten, dit terwijl de nog resterende wethouders toch wel klaar zijn met deze man…

Verantwoordelijkheid nemen is optreden en je niet maar altijd blijven verschuilen achter wat Jacobs allemaal verprutst heeft.
Nooit hoor ik iemand van de raad zich afvragen waarom niemand wist van alle onderzoeken die er liepen tegen Jacobs in zijn tijd . Het wordt allemaal onder het tapijt geveegd vanwege partijpolitieke motieven,
Stienen,Blanksma de Leeuw,Marneffe allemaal CDA.
Lees de Vriendenrepubliek van Dohmen er maar eens op na.

En Tielemans. heeft zijn hielen gelicht omdat hij donders goed wist dat hem nog wel eens veel meer boven het hooft zou kunnen hangen..

Overigens, hoewel inhoudelijk niet sterk was het optreden van Blanksma duidelijk en kordaat.
Het optreden van Berry was lachwekkend. Gaan Stienen de Leeuw en v Mierlo nu gewoon door met vd Heuvel? vd Heubel die nb getracht heeft het overleg te saboteren?

Het gaat helemaal niet om gegoochel met declaraties, maar niemand durft dat onder ogen te zien.

Beantwoorden

@eric

Ad marneffe is volgens mij niet van het CDA maar van de PvdA.
Overigens heb ik Marneffe nog nooit op partijpolitiek gedrag kunnen betrappen. Integer!

Beantwoorden

Zal dan wel PvdA. Maar iemand die probeert een ambtenaar te ontslaan met inbreng van een door het OM vervalste aangifte die hij nooit in zijn handen had mogen krijgen durf ik niet integer te noemen.

Beantwoorden

“Oud-burgemeester Fons Jacobs van Helmond ontkent stellig dat hij het ooit met de omstreden wethouder Peter Tielemans heeft gehad over zijn declaratiegedrag. Dat zei hij dinsdag in een reactie tegen Omroep Brabant.”
Dat liet deze omroep op hun website weten.

Beantwoorden

Ik begin er een beetje onpasselijk van te worden, Waar ging het gisteren dan over. Hebben we naar een toneelstuk zitten kijken. Immers hier draaide het allemaal om.
Dus of Jacobs liegt of Marneffe liegt. Marneffe beweert immers dat hij Jacobs op de hoogte heeft gebracht. Wat een poppenkast

Beantwoorden

Als er in het verleden duidelijke afspraken zijn gemaakt binnen de gemeenteraad over de goedkeuring van taxideclaraties zijn B&W daarvoor verantwoordelijk. Die blijven nu buiten schot. Schandalige actie van de gemeentesecretaris. Die had dan al veel langer in moeten grijpen. Peter Tielemans was in de jaren 90 al actief in het centrum. Geloof me, een mens moet 7 x gehoord hebben dat er iets goed is geregeld en dan geloven ze je maar, je hoeft maar 1 x iets fout te doen en je wordt aan de schandpaal genageld. Peter zou geen Tielemans zijn als hij hier niet uit komt. Een Tielemans schopt overal tegenaan om zijn recht te halen. Zo is een Tielemans !!!!!

Beantwoorden

Kost een berg, wast een beetje.

Beantwoorden
Wim van den Broek

Sterke cartoon van Wim den Broek. Als wethouder Tielemans een paar honderd euro teveel heeft gedeclareerd, moet dat bestuurlijk toch op te lossen te zijn zonder een crisis die het duizendvoudige daarvan kost en die Helmond behoorlijk te kijk zet. De dames en heren politici moeten hun werk maar eens overdoen.

Beantwoorden

Het is allemaal mijn fout….!

Beantwoorden

Voor alle duidelijkheid……het gaat om integer gedrag.

Beantwoorden

@ Jef de Jager.plat gezegd gaat het nu om de discussie wie er liegt ,Jacobs of Marneffe. Ik zou niet direct voor één van beiden mijn handen in het vuur durven te steken.

Beantwoorden

Gemengde gevoelens na de raadsvergadering van gisteren. Goed dat er een onderzoek komt, want zoals eric al aangaf hebben Tielemans en Jacobs een andere lezing van gebeurtenissen in het verleden dan Marneffe. Dat verdient het om uitgezocht te worden. Sowieso is een onderzoek naar hoe er met gemeenschapsgeld omgegaan is de afgelopen jaren goed. De gedragsverandering na de declaratie-motie van de SP is een goede ontwikkeling en pleit voor maximale transparantie vanuit de gemeente. Geef de burgers de mogelijkheid te controleren wat er allemaal met hun geld gedaan wordt, dan komt eventuele kwistigheid vanzelf aan het licht.

Maar iets anders knaagt ook… Blanksma heeft zich niet als burgemeester gedragen, maar als kamerlid. De aandacht in de landelijke media was voor haar voldoende aanleiding om heel veel haast te gaan maken. Dat is niet de rol die een burgemeester moet hebben. Een burgemeester hoort de rust te bewaren en te waken over zorgvuldigheid en het proces. Frasen als “we hebben het in onderzoek en willen dit zorgvuldig doen” zijn normaal in dit soort zaken. Kijk maar naar hoe het bijvoorbeeld in Roermond gegaan is met Van Rey. Op non-actief stellen en een onderzoek instellen is de normale gang van zaken. De opvatting dat je als college meteen je oordeel klaar moet hebben en onder druk van de media haast moet maken daarmee is echt een verkeerde.

De gevolgen zijn bekend. Een coalitiebreuk door overhaast handelen. Dat valt Blanksma aan te rekenen, hoe oprecht haar bedoelingen ook geweest zijn heeft zij zich niet als een goed bestuurder gedragen.

Uiteindelijk valt het op hoeveel moeite mensen lijken te hebben met zelfreflectie en gewoon toegeven dat bepaalde handelingen niet handig waren. Een waarlijk groot mens durft door het stof te gaan als daar aanleiding toe is. Dat geldt in dit geval voor Tielemans (zelfs als de declaraties formeel juist waren had hij kunnen aangeven dat ze qua publieke opinie niet handig waren en aangeven dat hij alle onterechte ritten terug zal betalen), maar ook voor Margreet de Leeuw (openlijk een lid van hetzelfde college afvallen nog voordat er onderzocht is of wat in de krant staat wel juist is) en Blanksma (overhaast handelen). Om een dooddoener te gebruiken: Als iedereen nou bereid zou zijn om over zijn of haar schaduw heen te springen zou een lijmpoging volgens mij zelfs nog tot de mogelijkheden behoren. Dat scheelt dan de Helmonder weer een hoop geld.

Beantwoorden

@Frans, @Eric,

Grote woorden. Het gaat om een paar honderd euro. Een goedbetaalde wethouder zet daar heus zijn reputatie niet voor op het spel.

@Michiel van Geel,

Een goede analyse, if I may say so. Je krijgt de indruk dat het in de Helmondse politiek momenteel ontbreekt aan bestuurlijke vaardigheid.

Beantwoorden

als ik het zo lees: veel meningen, zowel gedeeld als verdeeld hier op het forum.

maar als Blanksma zegt dat de veantwoordelijkheid bij haar voorganger ligt dan moet ze heel snel d’r biezen pakken. dat is niet alleen niet integer maar ronduit laf!! makkelijk om de schuld bij iemand neer te leggen die hier niets meer aan kan veranderen. los van het feit of haar voorganger wel of niet met Tielemans heeft gesproken: ZIJ moet verantwoordelijkheid nemen…. dit is een gevalletje ‘ich habe es nicht gewust?’

Marneffe had het moeten melden bij het aantreden van Blanksma. Hij had het zeker aan moeten zien komen dus HIJ had het kunnen voorkomen.

Marneffe de laan uit, hopelijk vind die forensisch accountant de waarheid, maar ook die zal wel weer met niets komen.

Beantwoorden

@Jeroen. Zoveel heb ik hier liggen i.v.m. de lopende art 12 procedure tegen Jacobs, ook genoeg .Talloze malen heb ik gevraagd om een gesprek. Ik krijg geen eens antwoord op mails. Heel dure forensische onderzoeken hadden wellicht voorkomen worden of in ieder had mijn informatie iets kunnen bijdragen.. Helaas men WIL het gewoon niet weten.

Beantwoorden

Na 40 jaar politiek is wethouder Peter Tielemans opgestapt naar aanleiding van zijn declaratiegedrag.
Stond er 4 juni bij het ED.

Maar toen hoorde ik vanmorgen, zat hij nog in de klas bij Mijnheer Carel.
Op het St. Jans mavo in de Narsissenstraat.

Zie hier https://www.deweblogvanhelmond.nl/?s=St.+Jans+mavo
dus 40 jaar is ook al overdreven!

Beantwoorden

Tjonge jonge, waar praten we hierover. Paar tientjes ja en ? Je moest eens weten hoeveel geld er verbrast wordt met onzinnige dingen en onderzoeken binnen de gemeente. Heeft Tielemans dan helemaal niks goed gedaan ? Denk daar eens over. En moet hij nu boeten voor iets waar de secretaris daar eigenlijk verantwoordelijk voor is. Tuurlijk wat hij gedaan heeft is niet geheel correct daar had hij beter over na moeten denken. Hij zal het nooit meer doen.

Beantwoorden

@sander. Nee hij heeft niks goed gedaan. Nu voor heel wat paar tientjes weg…. scheelt miljoenen aan rare centrumplannen…. beste bezuiniging ooit

Beantwoorden

Ik denk dat het CDA er eindelijk in geslaagd is de politieke vijanden Tielemans en Van den Heuvel weg te werken. Hulde! Maar niet heus.

Wat mij trouwens opvalt, is het slechte Nederlands van burgemeester Blanksma in haar verklaring.

Beantwoorden

Beste bezuiniging? We kunnen beter 220.000 euro (slik) in wat probleemjongeren steken zeker. Die overigens gewoon een flinke skup onder hun kont moeten hebben.

Beantwoorden

@ruud ik waardeer je menig maar ik ken hem anders. Tuurlijk is het niet geheel correct wat hij heeft gedaan.

Beantwoorden

@Michiel van Geel

Een lijmpoging en dat enkel om financiele redenen!! Sind wanneer heeft het pragmatisme bij D66 afgedaan? Een College waarbinnen de verhoudingen volledig verstoord zijn door laten modderen? Kom op Michiel. De SDOH kan het bloed van de Leeuw wel drinken en van den Heuvel zal het met van Mierlo (en omgekeerd) ook wel gehad hebben. Tel daarbij op dat de kiezer iets van daadkracht en verandering in politiek Helmond wil zien. Alsof er niets gebeurd is doodleuk doorgaan met dezelfde partijen die im-of expliciet hoe dan ook verantwoordelijk zijn voor de imagoschade die de stad is toegebracht zal niet iedereen met applaus begroeten.

Dat de wens de vader van de (D66) gedachte is begrijp ik. Maar in de huidige situatie spelen andere dan financiele zaken een rol. Neem onder het mom van niet alleen de lusten maar ook de lasten je verlies voor de keuze van D66 om tot de Combinatie toe te treden. Of stap er doodeenvoudig uit en laat het pluche een tijdje rusten.

Beantwoorden

Topambtenaren die niet in Helmond wonen, weten nauwelijks wat er allemaal speelt. Wel op papier maar niet in de praktijk.
Tielemans eet, drinkt en rijdt al jaren op koste van de Gemeente, Centrummanager en op kosten van Jazz in Catstown, Carat enzzzzz.
Hebben alle raadsleden, topambtenaren en burgermeester(s) zitten slapen??
Tijd voor een grondig onderzoek ja!
Parkeren, calenders en nu ook taxiritten ….,. whwhwhwhwaaa.
Eindelijk verlost van Tielemans, …….eindelijk

Beantwoorden

@Leo

Ik ga er vanuit dat de heren en dames wethouders volwassen genoeg zijn om professioneel met elkaar om te gaan, temeer daar er minder dan een jaar rest tot de verkiezingen. Laat ze maar allemaal de messen slijpen en de verschillen blootleggen, prima toch? Een beetje verbaal vuurwerk zo nu en dan komt de democratie ten goede denk ik.

Pragmatisme betekent ook dat je je eigen grieven opzij kan zetten om te doen wat op dat moment voor de stad het beste is. En de stad is net zo min gediend bij een duur onderhandelingstraject dat na een paar maanden de prullenbak alweer in kan. Ja, dus ook om financiële redenen (voor de stad), maar ook omdat er ook in de toekomst weer een moment zal komen dat je tot elkaar veroordeeld bent in een college. Doorgaan is in dit geval volgens mij je verantwoordelijkheid nemen. Maar zoals gezegd, dan zullen alle betrokkenen wel eens goed in de spiegel moeten kijken en groot genoeg moeten zijn om toe te geven dat sommige zaken beter en handiger hadden gekund. Ik weet niet of dat een haalbare kaart is.

Beantwoorden

Tielemans gaat bij Omroep Brabant praten over omstreden declaraties
In het tv-programma Onder Ons van Omroep Brabant praat Peter Tielemans straks over zijn omstreden taxi-declaraties. Tot nu toe onthield Tielemans zich van commentaar sinds het ontstaan van alle commotie, maar vandaag vertelt hij in dat nieuws- en actualiteitenprogramma zijn kant van het verhaal.
Onder Ons begint om 17.55 uur en wordt daarna ieder uur herhaald.

Beantwoorden

Heel flauw, maar het klopt wel…….. ik zag m net vertrekken in de taxi.
.

Beantwoorden

Kan die man niet op een andere manier reizen?

Beantwoorden

@Sander op woensdag 5 juni 2013 om 12:59:

Het gaat niet om een paar tientjes, maar om de integriteit en de moraal.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op woensdag 5 juni 2013 om 15:54:

Jullie zeggen “Tot nu toe onthield Tielemans zich van commentaar sinds het ontstaan van alle commotie, maar vandaag vertelt hij in dat nieuws- en actualiteitenprogramma zijn kant van het verhaal.”
Maar dat klopt niet, zie het ED-artikel. Wel een beetje heel vaak met het woord ED erin, maar het comentaar van Tielemans dus eerder in het ED.

Tielemans tegen ED: ‘Ik ben erin geluisd door het CDA’

HELMOND – De opgestapte Helmondse wethouder Peter Tielemans voelt zich het slachtoffer van ‘een politieke afrekening’. “En ik heb het sterke vermoeden van het CDA. Maar dat ga ik uitzoeken.”

Dat zegt Tielemans in een interview met het ED, dat donderdag 6 juni in zijn geheel verschijnt. Hij zegt dat hij in tegenstelling tot wat burgemeester Elly Blanksma in de raadsvergadering van dinsdag verklaarde nóóit door gemeentesecretaris Ad Marneffe op zijn declaraties is aangesproken. “Ik heb tig keer bilateraal met hem gesproken, dit is nooit ter sprake gebracht.

In de schriftelijke antwoorden van vrijdag aan het ED staat ook dat ik binnen de regels heb gehandeld. Die zijn in 2002 in het college gemaakt. Als ik die niet goed heb geïnterpreteerd, had dat binnen het college besproken moeten worden. Maar je moet niet tijdens de wedstrijd de spelregels veranderen, onder druk van de publieke opinie”, zegt Tielemans.

“Dit is een afrekening, ik ben erin geluisd, en ik heb het sterke vermoeden door het CDA, in een periode dat de verkiezingen eraan komen. Waarom nu? Waarom niet eerder aan de bel getrokken? Nu ineens ben ik een persona non grata.”

Beantwoorden

Maar natuurlijk is hij erin geluisd. Flapdrollen met grootheidswaanzin zoals Peter Tielemans die vragen daar ook gewoon om. 🙂
Mooi dat ie weg is. Misschien kan hij in Schubbekutveen nog aan de slag als wethouder van luchtkastelen.

Beantwoorden

Dan is ie wel heel dom als ie er zich 168 keer laat inluizen.
Maar we wachten zijn commentaar en dat van Fons Jakobs vanavond wel af.

Beantwoorden

@Jan op woensdag 5 juni 2013 om 17:01:

Tielemans staat inderdaad eerder met zijn commentaar in het ED dan dat hij dat over een kwartier bij Omroep Brabant geeft. Maar dat was ons nog niet bekend om 15.54 uur. Het ED plaatste hun artikel namelijk om 16.31 uur.

Beantwoorden

Wat een trieste man zeg, in zijn verklaring nog steeds niet zelf de schuld op zich nemen maar het lekker afschuiven op een ander. Als je niet inziet dat dit gewoon onbehoorlijk en asociaal gedrag is geweest en dat voor lange tijd, dan ben je wel heel erg van het padje af hoor.
Doei meneer Tielemans, tot nooit weer ziens!

Beantwoorden

Ik vraag mij af waarom hij dit jaar maar 3 bonnetjes heeft gedeclareerd. Omdat het dit jaar voor het eerst openbaar is.
Tuurlijk, iedereen heeft het op hem voorzien!
Hij moet maar eens leren de hand in eigen boezem te steken.

Beantwoorden

Tjonge tjonge, wat een beerput. Jacobs mengt zich nu ook in de discussie.
Het onderzoek dat er gaat komen zal helderheid verschaffen in het echte declaratigedrag. Ik heb begrepen dat ze terug gaan, ook naar vorige raadsperiodes. Dan komt Fons-plons ook nog aan de beurt, reken maar.
Frappant is wel dat deze twee heren van het “old boys network” eveneens old boy Marneffe erbij proberen te lappen. Dat is wel heel erg laag bij de grond. Aan de andere kant wat kun je eigenlijk anders verwachten van dit laag bij de grond volk.

Beantwoorden

Als Marneffe een slimme vent is, dan heeft hij de heren in elk geval per mail of per brief van zijn bevindingen op de hoogte gesteld. Dat is tenminste wat ik altijd geleerd heb. Alles op schrift vastleggen, zodat er later geen discussie kan ontstaan.
En ik zou toch heel graag willen weten of de heer Tielemans dit jaar echt pas 3 keer in zijn favoriete kroeg is geweest. Is ie opeens geheelonthouder geworden? Zitten er opeens geen zakelijk interessante mensen meer in het Vensterke? Of vond de heer Tielemans het niet zo prettig dat de declaraties sinds dit jaar openbaar zijn? Heeft iemand die vraag al aan mijnheer Tielemans gesteld?

Enne @Michiel…-knip- `Ik ga er vanuit dat de heren en dames wethouders volwassen genoeg zijn om professioneel met elkaar om te gaan…..`-knip- Nou…ik durf daar niet zomaar vanuit te gaan…

Beantwoorden

Hoe lang blijft er nog zand gewonnen worden op berkendonk? Ik hoop nog wel even….vermoed dat we anders een groot tekort aan modder gaan krijgen 🙂

Beantwoorden

@diederik integriteit moet er inderdaad zijn. Laten we de rest van wethouders ook eens onder de loep nemen. Blijft er van Helmond helemaal niets meer van over. 10 jaar lang worden de declaraties geaccepteerd door de gemeentesecretaris. Iemand had hem op zijn vingers moeten tikken. Nogmaals een echte Tielemans laat zich niet snel uit het veld slaan.

Beantwoorden

Voor wie het interview van Peter Tielemans bij Omroep Brabant gemist heeft én voor wie het nogmaals wil bekijken:

Beantwoorden

De regels zijn belangrijker dan het geweten.

Om van een geweten te kunnen spreken, moet er naast een cognitief besef van goed en fout een ontwikkeling hebben plaatsgevonden waarin geleerd is aan gebeurtenissen en handelingen een gevoel toe te kunnen kennen. Als het cognitieve besef wel aanwezig is, maar het geweten zoals hier beschreven niet, dan wordt het moeilijk of onmogelijk voor patiënten het verschil te ervaren tussen bijvoorbeeld de diefstal van honderd euro en een levens- of zedendelict. Het is voor hen beide fout, zij beleven echter geen verschil tussen de hier genoemde feiten.

Beantwoorden

@geweten

Zuiver geweten

Zijn geweten was zuiver. Hij gebruikte het nooit.

Beantwoorden

We kunnen nu na een paar dagen wel tot de conclusie komen dat er een redelijke beerput in Helmond open getrokken kan worden. Het declaratie en geldverspillingsgedrag van de Gemeente Helmond ligt (net als veel andere Gemeentes) op een ongelofelijk hoog niveau. Van subsidies, tot bouwaanbestedingen tot declaraties aan toe.

Het ergste is dat bij zo’n beetje alles een persoonlijk belang of onbelang aan de voet ligt van deze praktijken. Een Wethouder die niet genoeg betrokken is bij zijn stad of er vooral voor zijn eigen gezicht zit (en ik kijk nu specifiek naar de heer Tielemans) zit gewoon niet op de goede plaats. Als je als wethouder, of raadslid, op die zetels zit, dan zit je daar met een enkele reden: de stad beter willen maken voor iedereen in de stad. Belangen spelen natuurlijk altijd meer, maar ze moeten wel de hele stad dienen. Iets wat de meeste helaas vergeten.

Hopelijk is het een wake-up call voor de politici (ik betwijfel het). Het gaat om de mensen, niet om je eigen gewin, niet om een mooi gezicht te hebben. Bestuur voor de mensen, en niks anders. En declareren van het geld van de mensen welke je juist een berg belastingen geeft is dan gewoon not-done!

Beantwoorden

De integriteitsworkshop voor B&W gaat gewoon door
De integriteitsworkshop op zaterdag 22 juni voor de burgemeester, wethouders, raadsleden en burgercommissieleden gaat gewoon door.
Die workshop was al in april gepland, ruim voor de bestuurscrises dus. Al bladerend door zijn agenda en die crises in zijn hoofd, vroeg PvdA-raadslid Mohammed Chahim zich maandag ineens af of de integriteitsworkshop nu wel door zou gaan. “Er is wel een actuele casus ;-)” zo liet Chahim maandag gevat weten.

Beantwoorden

De afgelopen dagen hebben een ding duidelijk gemaakt, een behoorlijke groep mensen leeft intens mee met het bestuur van onze stad. Hopelijk worden zij niet alleen gehoord bij calamiteiten, maar leert ons bestuur om elke dag zijn oren te luister te leggen. Wat ze trouwens niet ontslaat van hun eigen verantwoordelijkheid.

Beantwoorden

Gangbaar geweten

De meeste mensen luisteren alleen naar hun geweten,
wanneer het zegt: “Ga je gang maar.”

Beantwoorden

Kees Houtslagers, student Culturele Biologie, legt de situatie omtrent Tielemans uit.
Ook Sander Vandervoort, taxichauffeur van beroep komt aan het woord.

Beantwoorden

Jacobs niet beschuldigd, gemeentesecretaris bereid tot verklaring onder ede

De heer Jacobs lijkt het idee te hebben in dezen ergens van beschuldigd te worden. Feit is echter, dat enkel is aangegeven dat over de declaraties van de heer Tielemans met de heer Jacobs is gesproken en dat de heer Jacobs in dat gesprek heeft gemeld dat het taxigebruik paste binnen de collegeafspraken.

Dat laat het college van B&W vanavond weten in antwoord op een schriftelijke vraag van Theo van Mullekom (Helmond Aktief) en Jan van Aert (Trots op Nederland) die zij vandaag hadden gesteld.
In antwoord op hun vraag “Mevrouw Blanksma kunt u bevestigen of de heer Marneffe aan kan tonen dat een en ander heeft plaatsgevonden en hij dit onder ede wil/kan verklaren” antwoorde het college

De heer Marneffe wil desgevraagd onder ede verklaren dat hij de betreffende gesprekken met de toenmalige wethouder Tielemans en de toenmalige burgemeester Jacobs heeft gevoerd.
Deze verklaring wordt ondersteund door de verklaring van het hoofd Financiën. Het hoofd Financiën bevestigt dat hij de gemeentesecretaris over de declaraties heeft geïnformeerd en dat de gemeentesecretaris met hem heeft afgesproken deze declaraties met de wethouder en met de burgemeester te zullen bespreken. Het hoofd Financiën bevestigt eveneens dat de gemeentesecretaris hem heeft geïnformeerd over de uitkomst van de gesprekken. Die uitkomst was dat de declaraties zouden passen binnen de collegeafspraken.

Theo van Mullekom en Jan van Aert stelden die 2 vragen omdat zij een gesprek hadden gehad met oud-burgemeester Fons Jacobs. De zeer verontwaardigde Fons Jacobs zou tegen hen gezegd hebben onder ede te willen verklaren dat Marneffe hem nooit iets gevraagd heeft over de declaraties van Tielemans.

Beantwoorden

Nieuwe portefeuilleverdeling na bestuurscrisis
Vanavond werd bekend hoe de nieuwe portefeuilleverdeling is binnen het college van burgemeester en wethouders na de bestuurscrisis.
In verband met het vertrek van wethouder Peter Tielemans is besloten om de portefeuille Centrum, Verkeer, Stedelijk Beheer en Milieu als volgt te verdelen:

 • Centrum: ondernemers wethouder Van Mierlo, ruimtelijke ordening-aspecten wethouder Stienen
 • Hoofdwegenstructuur: wethouder Stienen
 • Verkeer en vervoer incl. parkeren: wethouder Stienen
 • Milieu en duurzaamheid: wethouder Van Mierlo
 • Bouw-en woningtoezicht incl. handhaving: burgemeester Blanksma en ambtelijke mandatering
 • Stedelijk beheer in het Centrum: wethouder Stienen
 • Stedelijk beheer incl. groen en wegen overige wijken: wethouder De Leeuw
 • Afval en riolering: wethouder Stienen
 • Wijk en buurtbeheer: wethouder De Leeuw
 • Toerisme en Recreatie: wethouder Van Mierlo
 • Coördinatie Kanaalzone: wethouder Stienen
 • Wijken Binnenstad en Helmond Noord: wethouder De Leeuw

Door het vertrek van Peter Tielemans heeft wethouder Jan van den Heuvel geen plaatsvervanger meer. Hieronder de vervangingsregeling voor de portefeuille van Jan van den Heuvel (portefeuille Sport, Beroepsonderwijs, Cultuur en Middelen):

 • Sport: wethouder De Leeuw
 • Beroepsonderwijs: wethouder De Leeuw
 • Cultuur incl. evenementen, bibliotheek-en archiefzaken: wethouder Stienen
 • Informatiebeleid-en beheer: ambtelijke vervanging
 • Personeel en organisatie: burgemeester Blanksma
 • Interne diensten: wethouder Van Mierlo
 • Aanbestedings-en inkoopbeleid: wethouder Van Mierlo
 • Vastgoed en monumentenbeleid: wethouder Stienen
 • Coördinatie; beleid wijken: wethouder De Leeuw
 • Stadswinkel: wethouder De Leeuw
Beantwoorden

Laten ze elkaar geen zwarte pieten toe schuiven. De enige verantwoordelijke is de heer Tielemans zelf

Beantwoorden

onder ede verklaren wil niets zeggen voor jacobs

Beantwoorden

Herman Klitsie benoemd tot informateur gemeente Helmond
Vanavond hebben de fractievoorzitters in de gemeenteraad de heer Herman Klitsie benoemd tot informateur. Hij begint komende dinsdag met zijn opdracht.
Afgelopen dinsdag is in een extra raadsvergadering unaniem een motie aangenomen, waarin werd opgeroepen tot het aanstellen van een informateur. Aanleiding is de ontstane bestuurscrisis, waardoor het huidige college geen meerderheid meer heeft in de gemeenteraad.
De informateur gaat alle mogelijke oplossingen inventariseren om te komen tot een bestuurbare samenwerking in raad en college, voor de periode tot aan de raadsverkiezingen van maart 2014. Hij informeert de gemeenteraad voor 25 juni.
Herman Klitsie is op dit moment waarnemend burgemeester van de gemeente Rijswijk. Tot 2011 was hij burgemeester van Oss.

Beantwoorden

Vraagje: Klopt het dat Tielemans behalve lid van SDOH ook lid is van de VVD?

Beantwoorden

@Frank Martens op donderdag 6 juni 2013 om 23:06: Ja dat klopt, maar daar hoor je niemand over.

Beantwoorden

Is lokaal gezien ook totaal irrelevant.
Snap dat er mensen zijn die de VVD aan willen pakken, maar de Helmondse VVD heeft niets van doen met Tielemans behalve dan dat ze hem binnen de coalitie hebben gesteund.

Beantwoorden
Robin Verleisdonk

in een reacie hierboven wordt gezegd “De heer Jacobs lijkt het idee te hebben in dezen ergens van beschuldigd te worden.” (reactie van donderdag 6 juni 2013 om 19:57 De weblog van Helmond)

volgens mij heeft Blanksma letterlijk in haar verklaring gezegd: Tielemans en Jacobs zijn hiervoor volledig verantwoordelijk…

kan aan mij liggen maar volgens mij is dat toch wijzen met een vingertje dus beschuldigen.
overigens mevr Blanksma: als u met een vinger wijst wijzen er 3 naar u zelf!

Beantwoorden

@jeroen op vrijdag 7 juni 2013 om 11:46: Ik ben bang dat de zaak Marneffe Jacobs wordt gelaten voor wat hij was. Immers Blanksma is te afhankelijk geworden van Marneffe. Niets van deze zaak staat op papier dus beiden kunnen onder ede verklaren wat ze maar willen. Dat je dan als Blanksma meer verder moet met een aangeschoten Marneffe is haar keuze. ik vind het een slechte.

Beantwoorden

Het is al laat in de stad, de Steenweg is verlaten, leeg.
Een luxe straat nu, terwijl vroeger was het gewoon een steeg.
Hij was het die met brutale regentenmoed,
Deze straat voorzag van een PC Hooftstraat gloed!
Vele malen is deze voor hem opnieuw bestraat,
Of kwam er luxere verlichting, die er ook nu nog staat.
Echter bij de schemering van deze mooie luxe lampen,
Zie je nu een tafereel van bloedsporen en optrekkende kruitdampen.
De koning van de Steenweg is niet meer,
Hij kwam, hij zag en hij ging onvervalst hard neer!
Zij waren hem al langer op het spoor,
Maar hij glipte telkens tussen de andere regentenvingers door.
In de verte zie je hem nog net, in zijn laatste taxi snel uit het zicht verdwijnen,
Achter ” ‘t Vensterke” zit hij nu, als aangeschoten wild te kwijnen.
Gaat zijn veerkracht hem ook nu weer redden, heeft hij nog de moed?
Na die beruchte kalenderstunt, kwam het voor hem toch ook weer goed…..
Zullen zij die hem flikten gerust zijn op de afloop nu?
Of straks toch zeggen, “Dat hadden we anders moeten regelen nondeju!”
Het beeld van onze mooie stad en hoe deze landelijk in de etalage staat..
Ligt weer als oud vuil, verstrooid hier ogver straat.
Harde woorden vliegen over en weer,
Op TV en in de krant gaat men over elkaar tekeer!
Liegen, beschimpen, de integriteit die spat er vanaf, echt!
Ja de de lat van het politiek bestuurlijke spel wordt erg hoog gelegd…….
En over persoonlijk gewin hoor je niemand spreken,
Nee, er wordt alleen naar het algemeen belang van Helmond gekeken!!
Ik houd mijn hart vast dat is een feit…
Wat een gebrek aans aan… kwaliteit, solidariteit, integriteit en vooral ook gewoon een keertje sorry zeggen, Ik heb spijt!
Helmond, oh Helmond gij mooie stad,
Zulke bestuurders, waaraan verdien je dat?

Beantwoorden

@ eric. Ik denk dat je de nieuwe burgemeester onderschat…
@ oeps. leuk gemaakt 🙂

Beantwoorden

DEN BOSCH – Burgemeester en wethouders van Den Bosch maken kwistig gebruik van dienstauto en taxi’s. De kosten voor het vervoer van het Bosch college is dat ongeveer anderhalve ton per jaar.

Beantwoorden

@ Laptop. Maar daar zullen de nachtelijk ritjes van en naar kroeg niet bijzitten.

Denk dat de kosten in Helmond ook aardig oplopen met standaard vervoerkosten.

Beantwoorden

ik woon al weer vijf jaar in Helmond en ‘t Vensterke werd mijn stamkroeg. Ik zie Peter Tielemans bijna nooit (!) in t Vensterke, en als hij er al eens komt slechts voor een minuut 10. .. vreemde verhalen hier in Helmond.

Beantwoorden

@Paul op zondag 9 juni 2013 om 22:02:

Kennelijk kom je dan op andere tijden dan Tielemans. Ik kom er maar een paar een keer of 10 per jaar, maar bijna elke keer zag ik hem daar.
Het kan natuurlijk ook zijn dat je niet weet wie Tielemans is.

Beantwoorden

Elly en Wim op nummer 1 in de Frits Top50 !

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *