Buiten is het 16 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 114.681 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.

29reacties

De weblog van Helmond heeft ruimte voor gastloggers. Per mail kregen we van Hanna onderstaande tekst met haar mening. Zij vond het een log waardig, wij ook.
_______________________________________________________________________________

Berkendonk HelmondHet provinciebestuur heeft de gemeente Helmond laten weten dat de natuurwaarden van het Helmondse recreatiegebied Berkendonk versterkt moeten worden.
En hoe is Helmond dit van plan te doen?
Nu de opbrengsten van de zandwinning zijn gestopt moeten er nieuwe opbrengsten komen, dus dan maar zo: door er 800 tot 1100 recreatiebungalows en een nieuw stadion voor Helmond Sport neer te zetten.

Het is te gek om los te lopen vind ik. Tegen de tijd dat het allemaal klaar is, zullen we ook nog wel een flinke entreeprijs moeten betalen om in onze eigen mooie natuur te mogen zwemmen. Waarom blijft het niet zoals het is? Waarom leveren ze de enige unieke voorziening voor de inwoners van Helmond in? Waar moeten de zeilers, surfers en zwemmers naartoe? Een alternatief is hier niet.

Het mooiste van het hele verhaal vind ik dat in de ‘side letter’ is afgesproken dat de Oostappen Groep zou meewerken aan een onderzoek van de Stichting Belangen Helmond Sport naar de verplaatsing van stadion De Braak, eventueel met trainingscomplex, naar Berkendonk. Daar zou het stadion dan ‘een integraal onderdeel worden van de leisure-ontwikkeling op Berkendonk’. Terwijl de gemeenteraadsleden van Helmond niets afweten van deze “side letter”.

Ik hoop dat de gemeenteraad niet toestaat dat het zo uit de hand gaat lopen bij Berkendonk. Laat ze er een eer in stellen om dit gebied te bewaren en niet op deze manier te exploiteren.
Het is toch prachtig dat we een stadsstrand hebben, blijf eraf !!
Wat vinden jullie nou van dit alles?

In de reacties hieronder staat een update van de weblog.

29 reacties:

Wat je schrijft over de onzin van de verhuizing van die elf voetballers, die een keer of twintig per jaar een paar duizend mensen naar De Braak trekken: helemaal met je eens. Die mogen daar mooi blijven.
Maar met alle respect, dat Berkendonk moet blijven zoals het nu is, dat is onzin. Je lijkt de voorruitgang tegen te willen houden. De gemeente krijgt een sloot met geld van die projectontwikkelaar en wij Helmonders een veel mooier zwemwater. Dat is me wel een paar euro waard als ik daar naar toe ga. Anders moet ik weet ik hoeveel kilometer rijden om iets te vinden.

Beantwoorden

Nou Johan dan heb jij toch een verkeerde kijk op de zaken vind ik, op deze manier de vooruitgang te bevorderen is geen vooruitgang dat is straks op de blaren zitten, van de natuur zijn wij afhankelijk en om daar steeds maar in te rommelen spelen we met de toekomst van onze kinderen en die hun kinderen en dat alleen maar om Helmond een grotere bekendheid te geven en de pot te spekken. Berkendonk kan het toekomstige toerisme niet eens aan, de wegen rondom ook niet hoe denk je over de vervuiling van dit alles + dat jaren geleden toen Jan v.d. Zande nog in B&W zat is afgesproken dat Berkendonk zou blijven zoals het is. Ik vind ook dat als er nieuwe gemeenteraad komt niet zomaar weer over de afspraken van een vorige gemeenteraad heen gewalst kan worden ( zoals b.v. met de markt is gebeurt)
B&W heeft ook een verkeerde kijk op dit onderwerp. Volgens wel ingelichte bronnen is dit alles financieel sowieso niet nodig want de opbrengst van die zandwinning is en wordt jaarlijks in een apart fonds gestopt. Uit dat fonds wordt het onderhoud van het gratis toegankelijke recreatiegebied betaald. In die pot zitten nog ettelijke miljoenen euro's, genoeg om Berkendonk tot in lengte van jaren te onderhouden en voor alle Helmonders gratis open te houden.
Er ligt ook een ecologisch waardevol natuurontwikkelingsgebied, destijds is was een voorwaarde van de provincie dat er allen gegraven mocht worden als dit gebied er kwam en nu willen ze op dit ecologisch waardevol natuurontwikkelingsgebied de recreatiebungalows bouwen, ongelooflijk, ik snap niet dat de provincie niet ingrijpt en vasthoud aan de keiharde voorwaarden in het bestemmingsplan wat destijds is vastgelegd.
Het argument van B&W dat er geen geld meer is voor Berkendonk, klopt dus niet. Het argument dat de natuur behouden wordt na al deze plannen, dat kan gewoon niet kloppen met die miljoenen toeristische voetstappen die daar dan komen te staan. Ongelooflijk dat dit gaat gebeuren als de Helmonders niet in opstand komen.

Beantwoorden

Johan wat ik nog vergeet, wat denk je van de kleine 20.000 mensen in Helmond met een minimum inkomen, die dit dan niet kunnen betalen, dus die kunnen dan nergens meer naar toe.

Beantwoorden

De naam Oostappengroep alleen al maakt me huiverig. In Asten werd camping Oostappen (nu prinsenmeer)overgenomen. De belofte werd gedaan dat het strandbad zou worden gehandhaaft, maar nog geen jaar daarna stond het hele strandbad vol met caravans en chalets. Formeel gezien bestaat het strandbad nog steeds, maarja, dan kun je (na een hoge prijs te hebben betaald)tussen de caravans en chalets gaan liggen. Het resultaat was dat veel Astenaren uitweken naar Berkendonk. In die zin heeft Berkendonk dus ook een regionale funktie. Als de Oostappengroep zich nu ook met Berkendonk bezig gaat houden voorspel ik dat de vrije entree snel zal verdwijnen en je ook daar tussen de caravans op je handdoekje kan gaan liggen. En met een stadion voor Helmond Sport plus de ongetwijfeld toenemende commerciele gebouwen die bij een voetbal stadion horen zal er niet veel “natuur” overblijven. Kunnen de mensen weer in het kanaal gaan zwemmen net als vroeger ;o)

Beantwoorden

@Han, ja, daar ben ik nou zo bang voor dat dat hier ook gaat gebeuren het is toch eigenlijk de enigste zwemplek die we hebben.
Zwembad de Wissen is een waardeloos zwembad, duur voor wat je er kunt en vooral sinds het buitenbad weg is is het al helemaal niks meer.
Het is toch te gek als ze Berkendonk ook van ons afpakken alleen maar uit winstbejag, de natuur kan doodvallen. In het kanaal zwemmen?? dat kun je ook wel vergeten, want dat mag ook niet het had zo’n leuk haventje kunnen worden voor zeilbootjes, maar nee het word gewoon helemaal afgesloten.
Ja, Hanna ik sta helemaal aan jouw kant. Zonde van de mooie natuur daar.

Beantwoorden

Mijn partij (SP) en nu ook het overgrote deel van de gemeenteraad heb ik me laten vertellen zijn tegen de Ooststappen-plannen.
Berkendonk moet een stukje natuurgebied blijven waar de mensen altijd gratis mogen blijven zwemmen.

Beantwoorden

@ Peter,
Dan hoop ik dat jouw mede partijgenoten hun poot stijf houden in de gemeenteraad en tevens nog wat raadsleden meeslepen in deze.

Beantwoorden

Dag allemaal,

Ik heb de discussie met belangstelling gevolg en wil jullie de stand van zaken op dit moment even meegeven;

Er is al enige jaren geleden besloten door de gemeenteraad om bij Berkendonk buiten-leisure (vrije tijd, recreatie,toerisme) te realiseren of verder te ontwikkelen. Daarna heeft het college bekeken of de Oostappen-groep dit daar zou kunnen realiseren.

Omdat verschillende raadsleden de bui al zagen hangen heeft men alvast randvoorwaarden laten vaststellen in de vorige raadsperiode zoals een gedeelte vrij toegankelijk, verenigingen mogen gebuik blijven maken, natuur aan Noordzijde beschermd blijven etc.

Intussen heeft de provincie ook niet stil gezeten en is er een gebiedsvisie gekomen over het gehele gebied tussen Deurne en Helmond.

Tegelijkertijd heeft de gemeenteraad gepleit voor de mogelijkheid tot kaderstelling mbt Berkendonk en op 23 januari jl. was het zover dat wij, de gemeenteraadsleden, ons eindelijk konden uitspreken over onze visie op Berkendonk.

Deze link ;
http://www.eindhovensdagblad.nl/helmondstad/article1040306.ece

de link hierboven geeft een verslag van de bijeenkomst in commissie Ruimtelijk Fsiek dd. 23 januari jl.

EN WAT NU ?

Nu is het college aan zet want de gemeenteraad ( elke politieke partij heeft haar mening gegeven, er is nog geen besluit genomen) heeft aan de hand van stellingen uitspraken gedaan en het college zal binnenkort hierop terugkomen waarna alle mogelijkheden op een rijtje gezet zullen worden en ook de kosten.

Dus word vervolg !

Wat zouden jullie aan kleinschalige recreatie willen zien op Berkendonk en dan zou dat op de plaats waar nu het zand-depôt is, moeten komen?

met vriendelijke groet,
Angelique Raaijmakers- v.d. Pol

Beantwoorden

Vragen van gemeenteraadsleden Gemeenteraad

Onderwerp:
Helmond Sport partner Berkendonk
Bijlage: VA 8
Datum ingekomen brief: 26 januari 2007
Datum antwoord college: 6 februari 2007

Partij: HH

Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond,

Volgens Helder Helmond is Helmond Sport middels de 'Stichting Belangen Helmond Sport' wel degelijk al sinds 4 november 2005, meer dan alleen een gesprekspartner. N.a.v. de laatste extra commissievergadering RF van dinsdag 23 januari jl. waarin alleen gesproken werd over de zogenaamde Groene Peelvallei waarvan mogelijke ontwikkelingen rondom Berkendonk nadrukkelijk deel uitmaken, stelde ondergetekende al de vraag of niet naast de gemeente en de Oostappengroep ook Helmond Sport als derde partij gezien mocht worden. Het college ontkende dat maar verwees wel naar een zogenaamde 'Side Letter' waarin e.e.a. geregeld zou zijn. Inmiddels hebben wij gevraagd om zowel de intentieovereenkomst als de daarbij genoemde 'side-letter' heel graag te willen ontvangen. Deze hebben wij inmiddels in ons bezit – waarvoor dank – en daaruit blijkt wat ons betreft heel erg duidelijk dat wanneer Helmond Sport dat wil ze automatisch ook partner zijn.
Dat brengt ons allereerst tot de volgende vraag:
1. Deelt onze raad en uw college op basis van genoemde 'side-letter' dat Helmond Sport inderdaad als derde partij gezien mag worden?
2. Zo niet, kunt u dan beargumenteerd aangeven waarom wij dat dan niet goed interpreteren?

Indien wij wel juist concluderen hebben wij al vast de volgende vragen:
3. Waarom is niet meteen afgelopen dinsdag bevestigend geantwoord op onze vraag in deze?
4. Is het daarmee niet zo dat feitelijk – zeker voor zo lang de intentieverklaring geldt – ook Helmond Sport nadrukkelijker genoemd dient te worden?
5. Had daarom niet op de voorlopige schets rondom de plas van Berkendonk een mogelijke locatie voor het stadion van Helmond Sport moeten staan?

Vertrouwend op een spoedig en bovenal helder antwoord, verblijven wij.
Hoogachtend en met vriendelijke groeten,

Michael Rieter, fractievoorzitter Helder Helmond tevens lid commissie RF.

Antwoord college van burgemeester en wethouders:
Op 24 januari 2006 hebben wij u per brief geïnformeerd over de ontwikkelingen van een nieuw stadion voor Helmond Sport. Wij hadden op dat moment een voorkeur voor de locatie Suytkade, maar sloten daarbij andere mogelijke locaties, waaronder Berkendonk op voorhand niet uit. Wij gaven aan dat het van belang was met elkaar vast te stellen dat het Helmond Sport zelf is die primair de keuze voor een locatie bepaalt en daarbij rekening houdt met alle betrokken belangen. Uiteraard zal het aan de gemeenteraad zijn om uiteindelijke zijn goedkeuring te verlenen aan een nieuwe plek in de stad.
Op 7 september 2005 hebben wij u per raadsinformatie brief geïnformeerd over het lopende onderzoek van de stichting Helmond Sport naar verschillende locaties in Helmond. Hun focus was gericht op twee locaties "Ruwe Putten" en Suytkade. Het College gaf in deze brief aan dat zij de voorkeur had voor Suytkade en dat de "Ruwe Putten voor haar een te groot risico vormde. Helmond Sport heeft haar andere opties ook nog onder de loupe genomen. Omdat Berkendonk op voorhand niet door Helmond Sport als locatie werd uitgesloten, is door het College met de Oostappen Groep de afspraak gemaakt dat zij, zo nodig, zouden meewerken aan een onderzoek over de mogelijkheden van een stadion op Berkendonk. Deze afspraak is in een aanvullende overeenkomst vastgesteld. Bij de stukken van de commissievergadering op 14 februari 2006 was aan de kaderstellende notitie de door de Oostappen Groep getekende intentieovereenkomst (inclusief de aanvullende overeenkomst) gehecht.
Pas in april 2006 maakte Helmond Sport bekend dat zij de voorkeur gaven aan Berkendonk. De commissie MO&E heeft in haar vergadering van 14 december 2006 bij de presentatie van de plannen door Helmond Sport haar bedenkingen kenbaar gemaakt.
De discussie over de (her)locatie is in volle gang. Een van de stellingen in de raadsbrede commissievergadering op 23 januari ging juist over de planologische reservering van een stadion op Berkendonk. Er bleek nog een grote mate van gereserveerdheid over de vestiging van een voetbalstadion. De wethouders gaven aan dat binnen enkele weken aan de gemeenteraad zijn standpunt over de locatie van het stadion zal worden gevraagd. Pas als deze discussie is afgerond zal een standpunt kunnen worden bepaald of Helmond Sport als derde partij kan worden gezien en/of in de randvoorwaarden van de uitwerking van de plannen van het Centrumgebied Groene Peelvallei een stadion moet worden opgenomen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Helmond,
De burgemeester,
Drs. A.A.M. Jacobs.

De secretaris,
Mr. A.C.J.M. de Kroon.

Beantwoorden

In het Eindhovens Dagblad staat dit
ik vind het schandalig wat ze met dit mooie natuurgebied willen gaan uithalen.

Ik snap nog steeds niet dat de provincie niet keihard vasthoud aan de keiharde voorwaarden in het bestemmingsplan wat destijds is vastgelegd.

Beantwoorden

‘Geen groot recreatiepark’
HELMOND – Een groot recreatiepark op Berkendonk is niet langer een serieuze optie. En er wordt voorlopig evenmin ruimte gereserveerd voor een nieuw stadion voor Helmond Sport en een zwembad in datzelfde gebied.
Dit staat vandaag in het ED, dus er zijn toch ook mensen die hetzelfde denken als ik. GELUKKIG.

Beantwoorden

wat denk je van de overlast dat je krijgt in de woonwijk Rijpelberg, nu is het al zo dat in de zomer als het scoutingveld als extra parkeerplaats fungeert, er mensen zo de rotzooi uit de auto op het veld gooien. Wat maakt het uit, nou wij pikken het niet meer. Rijpelberg moet schoon blijven !!

Beantwoorden

Rijpelberg schoon blijven? Enige unieke voorziening in Helmond? Ik geloof niet dat Hanna het helemaal begrijpt. Wil Helmond doorontwikkelen, dan hoort daar een volwaardig recreatiepark bij en een nieuw voetbalstadion. Dat is maatschappelijk meer dan verantwoord. Voetbal is nu eenmaal belangrijk. De tijd dat Helmond telkens in haar eigen schulp kruipt moet maar eens voorbij zijn!!

Beantwoorden

Wat is dat nou voor onzin dat er een recreatiepark voor nodig is om te ontwikkelen? Oke, een nieuw stadion is nodig maar er zijn nog genoeg andere plaatsen, laat ze daar eerst maar eens kijken.
Maar recreatiepark heeft invloed op Helmonders en op de dorpjes rondom Helmond, want ik weet zeker dat we dan kunnen gaan betalen om te mogen zwemmen en dat vind ik de grootste onzin.. Het is al jarenlang gratis en dan moet het nu ineens betaald worden, bahbah.. En er zal waarschijnlijk wel meer overlast komen, maar daar ben ik het minste bang voor, waar ik wel bang voor ben is dat we dadelijk niks meer overhouden van de natuur in Helmond!!

Beantwoorden

Helmond en Deurne houden gezamenlijke informatiebijeenkomst op dinsdag 27 maart
Informatieavond Centrumgebied Groene Peelvallei

De gemeente Helmond houdt samen met de gemeente Deurne een informatiebijeenkomst over Centrumgebied Groene Peelvallei. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 27 maart van 19.30 uur tot 21.30 uur in de kapel van congreshotel Willibrordhaeghe, Vlierdenseweg 109 te Deurne. Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom om de informatiebijeenkomst bij te wonen.

Centrumgebied Groene Peelvallei is aangewezen als locatie voor het ontwikkelen van toerisme en recreatie. In het Regionaal Structuurplan en Reconstructieplan De Peel zijn hiertoe reeds de eerste aanzetten gedaan. Het gebied strekt zich uit over het grondgebied van Deurne en Helmond. Het gebied Berkendonk (Helmond) en het aangrenzende gebied tot aan het Zandbos (Deurne) maken daar onderdeel van uit.
De gemeente Helmond, de gemeente Deurne en Waterschap Aa en Maas hebben zich ingezet om gezamenlijk te komen tot een integrale ontwikkelingsvisie voor het plangebied. Er ligt nu een conceptvisie die reeds aan de raadscommissies van zowel Helmond als Deurne zijn voorgelegd.
Deze conceptvisie wordt in de informatiebijeenkomst van 27 maart gepresenteerd.

Beantwoorden

Hier kun je ook nog het een en ander lezen over Berkendonk en Helmond Sport, b.v. hoe er in de raad over gedacht word.

Beantwoorden

Blijkbaar is oostappen bij jullie net zoals bij de berckt in baarlo ook met side-leters bezig om zo onder het mum van iets renoveren en mooi opknappen garanties te krijgen van de gemeente (gebakken lucht zal ook bij jullie blijken). om meer zekerheid van de gemeente te krijgen heeft men een garantie (side-letter) van de gemeente geeist zodat men bestemmingsplannen naar hun hand kan zetten en zodoende een grote waarde stijging van grond te verkrijgen, voor vragen kunt u terecht bij het hoofd van afdeling ruimtelijke ordening bij de gemeente maasbree hij heeft namens de gemeente aan tafel gezeten en boze tongen zeggen dat hij rijkelijk beloond is hiervoor, dit alles stinkt en er zullen ook zeker veel helmonders weten dat het hier om een oud race cicuit gaat van de naco, wat er nu na jaren nog steeds bij ligt als en afval dump.

Beantwoorden

De discussie rondom de toekomst van Berkendonk is nu weer actueel. Berkendonk is weer in the picture als nieuwe thuishaven voor Helmond Sport. Er is overigens sinds eind 2007 een speciale discussiewebsite over dit onderwerp. Geef dus hier je mening en ook op http://www.mijnberkendonk.nl

Beantwoorden

waarom laten ze je daar niet gwn vissen is toch gewoon onzin zo mooi water waar je nie mag vissen ook al moet ik 100euro voor een jaarvergunning betalen dan doe ik het klaar!!!!!!!

Beantwoorden

een nieuw stadion waarom die is toch nog goed zat en er zijn als zoveel huizen in helmond laat het gewoon zo laat mij er maar vissen

Beantwoorden

De kans is levensgroot aanwezig dat heel het gebeuren inzet wordt voor de verkiezingen van 2010.
Nog steeds is niet duidelijk waarom HS de oude locatie met welke middelen de huidige tekortkomingen van het stadion van HS kunnen worden ondervangen. Maw is er wel een echte noodzaak om te verkassen!
Berkendonk is geen locatie voor dit soort zaken. Het is een oude PvdA toezegging dat het een ‘laagdrempelige’ voorziening voor alle Helmonders moet blijven! Natuur, zwemmen, wandelen en vissen is een betere bestemming.
Helmonders, en met name WR Rijpelberg en Brouwhuis, sla de handen ineen!

Beantwoorden

Stadion Berkendonk hangt af van CDA
Of Helmond Sport naar een multifunctioneel stadion op Berkendonk kan verhuizen, hangt vooral af van de stellingname van het CDA. Hoewel bronnen rond de coalitie melden dat het CDA voor gaat stemmen, liet fractievoorzitster Margreet de Leeuw afgelopen weekend weten dat haar partij pas woensdag een standpunt inneemt. “Het worden spannende weken”, aldus De Leeuw. De mening van vrijwel alle partijen in de raad is duidelijk.

Beantwoorden

Laten we de zaak eens fundamenteel bekijken: heeft Helmond wel een nieuw stadion nodig? Kan Helmond Sport niet beter samengaan met PSV? In Limburg werk dat voortreffelijk…
Want van al dat geld dat een nieuw stadion zou opleveren gelooft natuurlijk niemand iets! Loze verkooppraatjes.
En daarna? Het nieuwe zwembad op De Braak? Alsnog een sportboulevard op die plek? Of toch maar een malle winkelmall?

Beantwoorden

De ‘Helmonder’ bepaalt. Dus Helmonders wat gaan we er aan doen?

Beantwoorden

Captein: ‘Nieuwe stadion had er al moeten staan’

Eindelijk. Helmond Sport heeft er al lang, volgens de club te lang, op moeten wachten. Maar komende dinsdag (14 april, red.) wordt het plan, om een nieuw stadion te bouwen voor de club uit de Jupiler League, besproken door de raadscommissies van de gemeente Helmond. Op 12 mei staat het onderwerp vervolgens op het programma tijdens de raadsvergadering. Dan zal het ‘ja’ of ‘nee’ worden geveld. “Ik ben blij dat het zover is, maar eigenlijk had het nieuwe stadion er nu al moeten staan.”

Mario Captein, algemeen directeur van Helmond Sport, benadrukt dat het niet helemaal toeval is. Afgelopen dinsdag kondigde hij aan om per volgend seizoen over te stappen naar VVV-Venlo om in dienst te treden als technisch directeur, drie dagen later volgt de bekendmaking dat de meerderheid van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Helmond zich achter de plannen voor een nieuw stadion heeft geschaard. Terwijl Captein die voortgang juist als een van zijn grootste frustraties als directeur bij Helmond Sport zag. “De eerste paal had allang de grond ingemoeten. Het stadion had er eigenlijk al moeten staan”, vervolgt hij tegenover ELF Voetbal.

De nieuwe accommodatie, die tussen de 15 en 18 miljoen euro gaat kosten, moet gaan dienen als multifunctioneel centrum. Behalve de senioren als jeugdteams van Helmond Sport krijgen ook kinderdagopvang, naschoolse opvang en een sportmedisch centrum haar invulling. Het complex zou verrijzen op Berkendonk, aan de rand van de stad. Als de gemeenteraad het plan volgende maand ondersteunt, zou het nieuwe stadion in 2013 in gebruik genomen kunnen worden.

“Dat het plan nu zover is, is voor mij geen verrassing”, vervolgt Captein. “Zelf heb ik afgelopen jaar deel uitgemaakt van de commissie die het traject van het nieuwe stadion begeleidde. De plannen zijn mede door mij gemaakt. Ik kende het traject wat daarna bewandeld moest worden.”

In de plannen zou Helmond Sport, dat momenteel met een begroting van 2,7 miljoen euro werkt, met het nieuwe stadion kunnen groeien naar de bovenste ploegen van de Jupiler League. Met reële promotiekansen als toevoeging. De realisatie maakt Captein niet mee, als hij aan het einde van het seizoen afscheid neemt. “Ik zou graag twee afscheidcadeautjes geven aan de club. Plaatsing voor de Play-offs en uiteraard de zekerheid van de komst van het nieuwe stadion.” Bron: voetbal24.nl

Beantwoorden

Ik dacht altijd dat je met voetbal kon groeien door goed te spelen, maar blijkbaar kun je alleen groeien door een nieuw stadion te laten bouwen.

Beantwoorden

1. Het Berkendonk-gebeuren is nu weer actueel en zou weer op de voorpagina moeten staan!
2. We hebben al zoveel natuur in Helmond, kunnen we Berkendonk wel missen.
3. Kosten: 15 tot 18 miljoen. Dan zal de hondenbelasting wel flink stijgen. Of hoort Helmond daarom nu al bij de duurste gemeentes (bv. WOZ).
4. Zwembad de Wisse werd verkocht voor 1 Euro. Voor hoeveel verkopen we Berkendonk?
5. Burgermeester boos omdat zijn onderdanen niet naar het alarm luisterden. Luistert de edelachtbare wel naar zijn onderdanen?
6. Onze regering zoekt op dit moment naar een compromis (JSF). Laat dit een voorbeeld zijn voor onze Burgermeester en wethouders. Laat dit college ook naar een compromis zoeken en laat Berkendonk intact!!!
Bewoner Rijpelberg

Beantwoorden

Update:
3 Miljoen voor Centrumgebied Groene Peelvallei
In het kader van het programma 'Schoon Brabant' verleent Provincie Brabant drie miljoen euro aan de ontwikkeling van de Groene Peelvallei. De Groene Peelvallei is het gebied tussen Helmond en Deurne, rondom Berkendonk en het Zandbos, bestaande uit beekdalen, bosgebieden en landbouwgronden. De stuurgroep bestaande uit wethouder Yeyden, wethouder Stienen, Burgemeester Daandels, wethouder Kerkers, lid dagelijks bestuur waterschap de heer De Groot o.l.v. Dijkgraaf Verheijen is verheugd met het besluit van de Provincie. Zij geeft aan dat door deze flinke subsidie een vliegende start met het project kan worden gemaakt.
De subsidie van de provincie is bestemd voor:
* De inrichting van de beekdalen in dit gebied.
* De aanleg van fiets-, ruiter- en wandelpaden
* Het omvormen van bosgebieden van naald- naar loofbos
* Openbaar Waterpark Berkendonk (kwaliteitsimpuls Berkendonk en parkeren Berkendonk)
De projecten moeten voor 1 januari 2011 zijn gestart en uiterlijk 31 december 2013 zijn gerealiseerd.
In het kader van Samen Investeren in Brabantstad zijn in 2007 afspraken gemaakt tussen de provincie en de vijf grote Brabantse steden. De zes partners hebben afspraken gemaakt over een veelheid aan projecten op economisch, ecologisch, sociaal en cultureel terrein. Er wordt maar liefst 1,4 miljard euro in Brabant geïnvesteerd.
Gemeenteraden van Helmond en Deurne hebben gezamenlijk met Waterschap Aa en Maas de uitgangspunten voor het opstellen van een gebiedsvisie voor de Groene Peelvallei vastgesteld. Doelstelling is het gebied te transformeren naar een gebied met nieuwe economische functies gericht op recreatie en toerisme en op natuur en landschap. In de Groene Peelvallei zijn al tal van recreatieve en toeristische voorzieningen aanwezig, zoals het Hippisch Centrum Deurne Paardenwereld, Berkendonk en Vakantiepark de Bikkels. Deze voorzieningen zullen worden uitgebouwd en worden versterkt.

Bron: persbericht gemeente Helmond

Beantwoorden

Wat is hier van terecht gekomen helemaal? Beschreven als laatste antwoord Wordt dit meegenomen in de nieuwe plannen rond Berkendonk ?
3 Miljoen voor Centrumgebied Groene Peelvallei

https://www.helmond.nl/1/rijpelberg/wijkontwikkelingsprogramma-wop/ruimtelijke-visie-voor-berkendonk

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *