10reacties

D66 wil tweede of zelfs derde coffeeshop

“Een mooi stukkie klassiek journalistiek werk van Chiel Timmermans, waarheidsvinding en terug naar de feiten, complimenten!” Dat was mijn reactie op het stuk dat in het Eindhovens Dagblad stond over illegale wiethandel in Helmond. Chiel heeft een rondje Helmond gedaan, (dat aanzienlijk korter is dan het bekende ‘rondje Helmond’) om te onderzoeken hoe eenvoudig het is om – illegaal – een gram wiet te kopen. In de samenvatting van zijn artikel schrijft hij: “Anderhalf uur, een handvol pogingen en twee gram wiet. Zo simpel is het dus.” Lees hier het volledige artikel.)

Beste mensen, dit is de dagelijkse gang van zaken in Helmond, sinds jaar en dag. De illegale handel van wiet viert hoogtij. Met harde aanpak door inzet van politie alleen red je het niet. Het werkt namelijk niet zo in de praktijk.

De aantallen fte’s bij de politie zijn simpelweg niet toereikend, zeker niet met alle andere zaken die ook de aandacht verdienen. Denk hierbij aan ondermijnende criminaliteit, loverboypraktijken en prostitutie, inbraken, autodiefstallen etc. Dat is dus dweilen met de kraan open. Bovendien is de regelgeving rondom wietverkoop niet helemaal duidelijk: een coffeeshop wordt gedoogd, verkopen mag, maar van inkoop is geen sprake. Met andere woorden: de overheid laat toe dat er iets verkocht wordt wat niet geteeld mag worden. Gevolg, het telen zit volledig in de illegaliteit. Pak dus de illegale wietteelt aan en reguleer het.
Dat laatste is wat D66 al jaren probeert aan te pakken. Als overheid verdien je er geld mee dat je kunt inzetten tegen criminaliteit, bovendien weet je met regulering waar het vandaan komt, wat de kwaliteit is en het allerbelangrijkste, wát je precies koopt! Op 21 februari jl. is het Vera Bergkamp (Tweede Kamerlid D66) het met haar initiatiefvoorstel gelukt. Dit initiatiefvoorstel moet nog door de Eerste Kamer heen en dat wordt een uitdaging, wordt vervolgd…

Terug naar Helmond. Burgemeester Blanksma heeft in 2013 een poging gedaan met de gemeenteraad om te komen tot een tweede coffeeshop. Om deze poging tot een succes te maken was het nodig de criteria voor het verlenen van een vergunning voor een coffeeshop te versoepelen. Dit is niet gelukt, hoewel de meerderheid van de raad voor regulering van wietteelt is. Betekent dit dat de meerderheid dit wel wil, zolang het niet in Helmond is? Een vreemde gedachte als je het mij vraagt. Hoe dan ook, de burgemeester concludeerde: “….ook heb ik waarde gehecht aan de in het verleden door de raad vastgestelde criteria waaraan die nieuwe locaties dienden te voldoen. De praktijk leerde mij echter dat geen van de voorgestelde locaties aan de door de raad vastgestelde criteria voldeed.” Conclusie: er is geen ruimte voor een tweede coffeeshop volgens de gestelde criteria door de gemeenteraad. Ik ruik hier een kans… (zie hier (pdf) de criteria.)

Chiel trekt in een discussie op Twitter met mijn collega Stevens de juiste conclusie: “Dit is deels ook een Helmonds probleem. Consequentie van het hebben van slechts één coffeeshop.” Lieve mensen, ik zeg niet dat een tweede coffeeshop alle wietproblemen in Helmond verhelpt, maar het zal zeker bijdragen aan de oplossing. Het aanbod in de reguliere circuit wordt groter waardoor mensen minder geneigd zijn hun wiet illegaal te verkrijgen. Want vergis je niet, de vraag in Helmond is gigantisch hoog, daar kan één coffeeshop niet tegenop!

Daarom roep ik de gemeenteraad op daadkracht te tonen in dit dossier, het gaat hier niet alleen om de veiligheid, maar ook om de gezondheid van onze inwoners. Wiet is overal in de stad verkrijgbaar, in woonwijken, bij middelbare scholen en vlakbij zorginstellingen…. de hele dag door en niet alleen vanaf 16.00 uur in de middag. Met dit gegeven, dames en heren van de gemeenteraad, is regulering van wietteelt zo’n slecht idee nog niet. Laat onzinnige criteria los en heet een tweede of zelfs derde coffeeshop welkom in Helmond.

Noureddine Zarroy (D66 Helmond)