Buiten is het 15 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.609 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
16reacties

Toen direct na de vakantie via de media duidelijk werd dat Alfons Gehlen, de orgelman die wekelijks 2 keer vanuit Heerlen naar Helmond komt met één van z’n draaiorgels, letterlijk en figuurlijk geen brood meer zag in de wekelijkse gang naar Helmond, overviel mij dat bericht. Ik vond het persoonlijk heel jammer dat die ge-zellige klanken zouden gaan verdwijnen. Nou kun je over dat laatste natuurlijk redetwisten maar een ding kan wel gesteld worden; het brengt reuring in het centrum! Goed ik besloot toen om Alfons te bellen en te vragen wat hem mogelijk kon bewegen om te blijven draaien. Omdat het dus ging om te weinig inkomsten, ging het simpel gezegd om een mogelijke geldelijke ondersteuning.
We kwamen tot een bedrag van € 2.500,00, wat een vergoeding betekende voor de reiskosten Heerlen-Helmond v.v. Omdat het naar mijn inzichten ook ging om het behoud van een stukje cultureel erfgoed, bracht ik het onder de politieke aandacht van de wethouder cultuur Jan van den Heuvel. “Heel sympathiek, maar ik kan / mag geen ondernemer steunen”; was zijn reactie. Ik besloot om een brief gericht aan het college te versturen. De inhoud van die brief werd binnen de samenwerkende fractie door de fvz’s SDOH en D66 echter niet gesteund en ook de voltallige fractie zweeg. Ik vond dat ik die actie dan maar op persoonlijke titel moest doorzetten en zocht hiervoor steun bij Michael Rieter (Helder Helmond ). In het verleden hadden we vanuit Helmondse Belangen ons al vaker ingezet voor de orgelman ( legeskosten ) Goed Michael ondersteunde met HH het initiatief en om een lang verhaal kort te maken; tijdens de algemene beschouwingen Begroting 2014 werd door de fractie Helder Helmond, ondersteund door ondergetekende, nog een motie ingediend voor een ondersteuning in 2014. Het college had, zoals kon worden verwacht, inmiddels al negatief geantwoord. Die motie werd alleen door de indieners gesteund waaruit dus bleek dat ook de gemeente-raad geen mogelijkheden zag tot een geldelijke ondersteuning. Het doek leek in politieke zin gevallen voor de orgelman !
Alleen in de weken voorafgaande was er contact geweest met Jan Verspaget. Hij had een visie waardoor er zeker mogelijkheden zouden liggen. Na de ( mislukte) politieke exercitie heb ik vervolgens contact gezocht met Jan en zijn Michael en ik bij Jan aan tafel geschoven. Jan was heel resoluut en gaf direct aan de orgelman te willen behouden voor Helmond en hem structureel te gaan steunen vanuit de Stichting Jan Verspaget Foundation. Naast de structurele geldelijke steun bood hij ook aan om 2 personen te voorzien van een winter- en zomer outfit ! Er waren voor hem wel enkele voorwaarden nl. het draaiorgel zou op meer (staan) plaatsen “reuring” moeten geven in het centrum en communicatie zou via het centrum management ( Marlène Drouen ) moeten gaan lopen. Nou die handschoen hebben / gaan we oppakken en is het (heugelijke) nieuws aan Alfons verteld. Zijn reactie was fantastisch en hij was opgelucht. Zijn reactie? Hij staat absoluut open voor het overleg en gaf aan dat zijn besluit om te stoppen hiermee van de baan was. Als die plooien worden gladgestreken, zal Alfons met echtgenote en diverse vrijwilligers, actief blijven in het centrum. Reuring en gezellige culturele muzikale klanken in het Helmondse centrum zijn behouden ( al is en blijft die visie er niet voor iedereen ! )
Waar vind je dit nog? Helmond onderscheidt zich daarin en we mogen daar best trots op zijn. En dat laatste geldt ook voor de orgelcollectie in de Gavioli zaal! Dit dossier is gelukkig verlengd met dank aan het doorschuiven van de sloop en de hernieuwde inzet van de vrijwilligers. Orgels blijven zodoende op de (politieke) agenda c.q. aandacht. Een museale collectie incl. de accordeon collectie van Arie Willems, om trots op zijn en zeker te blijven!

Berry Smits van Helmondse Belangen
(in samenwerking met Michael Rieter van Helder Helmond)

16 reacties:

Wouw,belangrijk nieuws.

Beantwoorden

Oftewel: bijna iedereen was erop tegen maar toch maar even doordrammen om het gedaan te krijgen. Jammer, dat geld had ook voor iets nuttiger zaken gebruikt kunnen worden.

Beantwoorden

Hein wat zijn volgens jouw nuttiger zaken?
Bekwame integere bestuurders? Daar geven we geld genoeg aan uit en het rendement is zeer beperkt! Lees de weblog over kafka verhaal etc.
Laat dat deuntje voor de mensen die daar wel van houden gezellig klinken. Volksvertegenwoordiger zou je voor alle burgers moeten zijn
Gelukkig hebben we Jan Verspaget nog, niets arrogantie, gewoon een zeer betrokken Helmonder die Bewezen heeft wel te weten dat de Helmondse bevolking zeer divers is!

Beantwoorden

Hein ook nog even ter herinnering, was de Helmondse burger ook niet tegen de gamehal en de nutteloze bult bij de paalwoning. Hoezo iedereen loopt daar mooi over, ik zie het nooit iedereen met een boog eromheen!
Een grasveld met bankje en klein speeltoestelletje of een jeu de boulebaan zou het centrum met een klein budget gezelliger maken.
Hoeft geen opening met bobo’s en hapjes en drankjes van gemeenschapsgeld!

Beantwoorden

Nuttiger zaken dan een orgelmannetje draaiend houden? Zorg, veiligheid, educatie. Daar heb je er al drie die een stuk belangrijker zijn dan een ondernemertje kunstmatig overeind houden en waar het geld wel nodig is. Waar leg je dan de grens? Gaan we dan iedere ondernemer helpen die het moeilijk heeft, dat gaat wat worden.
En ja, natuurlijk speelt mijn eigen mening over dat jengelapparaat plus bijbehorende centenbak mee, maar dat is logisch aangezien iedereen hier zijn of haar mening geeft.

Beantwoorden

Kan mij dat orgel schelen,maar om het feit dat hier zoveel effort in gestopt wordt terwijl zoveel s terwijl zoveel schrijnende zaken onbesproken blijven.

Beantwoorden

Dit is echt geweldig nieuws om te lezen, dat het orgel na bijna 25 toch in het centrum blijft. Men maakt hier een hele hoop mensen blij mee. Als ik toch zie, dat vele mensen even blijven staan bij het orgel om te genieten. Ook waren toen der tijd vele geluiden te horen, dat men het jammer vond dat de orgelman moest vertrekken, maar gelukkig…… Voor diegene blijft hij toch in helmond.

En nu de gemeente nog. Die mag best ook wat meer besteden, om de stad bruisender te maken.

Beantwoorden

Goede actie Berry.
En al helemaal lof dat je ook steun zoekt bij Michael en Jan.
Nu nog samen op de bres voor een goede huisvesting van het culturele erfgoed.
De orgels en accordeons uit de Gaviolizaal.

Mien Woodhouse

Beantwoorden

Waarom niet nagaan of welk(e) Helmonds(e) orgel(s) uit de Gaviolizaal speel- en rijklaar gemaakt kan worden? Er zijn (nieuwe)vrijwillige draaiers. Het zijn Helmondse orgels, het zijn orgels met een verhaal. Ze staan binnen en komen niet naar buiten…….. Je kunt erfgoed opslaan in een ruimte waar nauwelijks mensen komen, je kunt het ook gebruiken!

Beantwoorden

Ik vind het buitengewoon juist dat de gemeente voet bij stuk heeft gehouden om een ondernemer niet te ondersteunen.
Ook is er niets mis mee met het feit dat de orgelman nu ‘gesponsord’ gaat worden door een stichting.
Ik vraag me oprecht af of Helmond zich echt onderscheid met een orgel in het centrum. Een niche misschien.
Ik zie liever dat Helmond zich toekomstgericht gaat onderscheiden, dan dat er vastgehouden wordt aan gevestigde en ‘veilige’ tradities.
Een waardig afscheid nemen van ‘iets’, is naar mijn eerlijke mening, krachtiger dan het krampachtig vasthouden aan en/of kunstmatig in standhouden van ‘iets’.

Beantwoorden

Staan ze daar met hun centenbak, en dan hebben ze ook nog een bakje waar je geld in kan gooien en waar ze mee staan te rammelen.

Beantwoorden

Wat te denken, om draaiorgels in het algemeen op de wereld erfgoed lijst te krtijgen. Er zijn vele zaken die er al opstaan en die niet zo specifiek zijn als het nederlaqndse Draaiorgel. Daar is een politieke zwaargewicht voor nodig en die moet niet uit de regio komen, maar landelijk bekend zijn.

Beantwoorden

Waarom weer eerst zoeken bij subsidies, geld dat met dwang van de Helmondse burgers is afgepakt? Waarom hier niet een oproep om meer geld te geven aan de orgelman, waarom niet meteen naar de stichtingen? Nu zeg je eigenlijk, ik vind dit zo belangrijk dat ik vind dat anderen het maar moeten betalen. Regel zelf het geld!

Beantwoorden

Is dat dezelfde Verspaget die het zwembad voor 1 euro van de gemeente kocht en dat laterr weer verkocht aan de gemeente voor een miljoen,?

Beantwoorden

Als een ondernemer zijn eigen broek niet meer kan ophouden dan stopt zijn onderneming. PUNT UIT

Beantwoorden

@Sjef op vrijdag 29 november 2013 om 09:27:

ben eens wat duidelijker! waaraan denk je dan want met dit luchtfietsen zonder iets te zeggen daar schiet niemand iets mee op! ik zal de eerste zijn die goede initiatieven n.a.v. goede toekomstvisie zal ondersteunen. maar waar hebben we het dan over? Berry

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *