6reacties

Energiesafari: richting belangrijke keuzes

wethouder Antoinette MaasNederland, en dus ook Helmond, stapt de komende decennia over op duurzame energie. Dat betekent nogal wat! Energiebronnen die nu nog heel gangbaar zijn, zoals gas, kolen en olie, worden stapsgewijs vervangen door duurzame bronnen zoals zon, wind, biomassa en aardwarmte. Om die zogenaamde energietransitie in goede banen te leiden moeten we de komende periode belangrijke keuzes maken. De provincie verwacht van ons dat we eind dit jaar aangeven hoe we die omslag in de regio zuidoost Brabant gaan maken.

bezoek windmolenparkDe energietransitie kunnen we alleen samen realiseren! Samen met inwoners, wijkraden, woningcorporaties, bedrijfsleven en andere stakeholders. Daarom zijn we eind augustus met een bus vol betrokkenen op ‘energiesafari’ gegaan. We zijn gaan kijken bij diverse duurzame energiebronnen in de regio. Daarbij hebben we goed gekeken naar de impact die de verschillende mogelijkheden hebben en de manier waarop ze in de omgeving zijn ingepast. Het verslag van de energiesafari vindt u op www.allelichtenopgroen.nl/energiesafari.

bezoek BiomassacentraleIk vind het heel belangrijk om dit met z’n allen te doen. Waarom? Omdat draagvlak super belangrijk is! We kunnen de omslag naar duurzame energie alleen maken als we steun hebben. Steun van alle partners én van inwoners. We gaan het niet redden met energiebesparing alleen. Om aan de energiebehoefte te voldoen hebben we regionaal waarschijnlijk alle vormen van duurzame energie hard nodig. Ingrijpende keuzes zijn onvermijdelijk. Wat doen we waar en waarom? Die keuzes moeten we de komende maanden met elkaar gaan maken. Ik hou u op de hoogte!

Antoinette Maas
Wethouder duurzaamheid en energietransitie
Gemeente Helmond