Buiten is het 9 graden, binnen zit

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 93.284 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
44reacties

Ongeveer een jaar geleden veranderde Atlant zijn naam in Senzer, volgens directeur Walenberg een samenvoeging van Sense en Sensor. “Sense is het gevoel voor talent, sensor betekent het ontdekken en richting geven.” Klinkt prachtig, maar hoe sensitief gaat het bedrijf in de praktijk om met de oorspronkelijke doelgroep van Helso/Atlant/Senzer, de SW’ers?
Het bedrijfsmodel van Atlant/Senzer, althans de Sociale Werkvoorziening (SW)-tak, is in het afgelopen jaar niet veranderd: “handjes” verhuren aan externe bedrijven. De mens die aan die handjes vastzit, lijkt voor Senzer niet te tellen. Zou het om bepaalde andere lichaamsdelen gaan, dan zou je het gedwongen prostitutie noemen. Senzer maakt veel SW’ers ongelukkig.

In 2015 heb ik voor de problematiek aandacht gevraagd via onder meer mijn website pestwerk.nl en een gastblog op De weblog van Helmond. Sindsdien zijn er veel kleine stapjes vooruit gezet. In het bijzonder lopen er nu gesprekken tussen Senzer, de gemeentepolitiek (SP en betrokken wethouders) en de FNV.
In deze gesprekken toont Senzer zich bereid om aan noodzakelijke veranderingen mee te werken, maar zegt het bedrijf ook weinig aanknopingspunten te hebben. Er komen maar weinig klachten binnen via de geëigende weg (de interne vertrouwenspersonen), en de meldingen die via de SP/FNV komen zijn klein in aantal en vaak anoniem.

Voor een deel begrijp ik Senzer wel. Gezonden kunnen zich niet makkelijk verplaatsen in gehandicapten. Ga maar eens achter een rolstoel lopen: ineens zie je talloze obstakels die je anders nooit opmerkt. (Ik spreek uit ervaring.) Het is daarom invoelbaar dat Senzer niet aanvoelt hoe het bedrijf er vanuit het perspectief van gehandicapten uitziet, en ook de paar klachten die komen niet goed weet te duiden.

Maar voor een deel begrijp ik het ook niet. Op de Hemondse locatie Blikhalm 1 klaagden de werknemers al lange tijd dat het ’s winters te koud en ’s zomers te warm is. Volgens Senzer kan dat niet, want de betreffende hal is voorzien van een duur klimaatbeheersysteem. Uiteindelijk hebben enkele werknemers met een thermometer aangetoond dat de temperatuur in de loop van de dag oploopt. Waarom wilde het bedrijf de klachten/klagers eerst niet geloven? Hoe moeilijk is het voor een leidinggevende om er zelf een temperatuur-sensor bij te halen? Die dingen kosten nog geen tientje.
Geen wonder dat mensen zich niet serieus genomen voelen en veel klachten voor zich houden. Zo versterkt het probleem zichzelf: als Senzer niet wil luisteren en de werknemers (daarom) niets zeggen, groeien kleine kwesties steeds verder uit.
Waar dit toe kan leiden, werd kort geleden duidelijk op dezelfde locatie Blikhalm 1. De kwestie zelf doet er niet toe dus ik zal hier niet Senzers vuile was buiten hangen. Waar het om gaat: op zeker moment was iedereen die kwestie zo zat, dat er een afdelingsoverleg werd ingelast. En toen? Toen was er in een mum van tijd een oplossing. Zo kan het dus ook.

Senzer, maak je naam waar. Steek je voelhoorns uit naar de mensen om wie het gaat. Neem hun klachten serieus, of beter: luister zo goed naar ze dat het niet eens tot klachten komt. Gun de SW’ers (en alle anderen) plezier in hun werk.

44 reacties:

Het is naar mijn mening onmogelijk om met iedereen rekening te houden voor Senzer. Mensen spreken hun onvrede vaak onder elkaar uit zodat het nooit bij een leidinggevende terecht komt en er dus geen actie ondernomen kan worden en te koud of te warm bij blikhalm 1 is persoonsafhankelijk en ik heb er een jaar gewerkt en weet waar ik over praat. Het is overal wel warm in de zomer als het 35 graden is, toch? En in de winter draag je een trui neem ik aan of niet?
Over temperatuur werd genoeg geklaagd bij de blikhalm, maar de een wil de deur open en de ander weer niet door de tocht enzo, wat moet je dan als Senzer zijnde? En dat we in eerste instantie handjes zijn die ingezet worden bij externe bedrijven klopt maar vanuit daar kun je laten zien wat je kunt en je onderscheiden en doorgroeien maar dat zal maar voor een klein deel weggelegd zijn helaas.

Beantwoorden

Jammer genoeg heb ik uit eerste hand, van een leidinggevende precies dezelfde informatie als waar hierover geschreven wordt. Groot geworden, door klein te houden.

Men zou zich moeten afvragen ook waarom het overgrote gedeelte van de werkzame personen uit Limburg komen? Is dat omdat de directeur uit Limburg komt? Hebben wij in Helmond niet mensen die met hun poten in de klei staan en weten hoe hier de hazen huppen? Hebben wij ontwikkelingswerkers uit Limburg nodig? Het is een schandalige situatie, bij de Gemeente zelf een klacht neergelegd, maar ook daar is tot op vandaag niets tegen gedaan.

Beantwoorden

Zondag een stuk hierover bij Alberto stegeman op de bres om 21.30 uur

Beantwoorden

beste Mark,

over de warmte heb je deels gelijk.
Maar wat interessant is en waar jij aan voorbijgaat is dat er een dure klimaat beheersing is geïnstalleerd.

over dit systeem is voldoende geklaagd richting werkleiding en personen van dorel.

als er deuren opengezet moeten worden om te “koelen” terwijl de klimaat beheersing aanstaat zegd dit voldoende.

het systeem werkt niet of nauwelijks waardoor de temperatuur gestaag oploopt.
Verder heeft dit ook nadelige consequenties voor de atlas kopco. kunststof wordt te warm waardoor foutmeldingen toenemen.

gelukkig in de winter is de temperatuur beter onder controle.

Beantwoorden

Alles is een aannamen. En overal staat standaard een smoesje/ excuses voor klaar. Net als bij een klantenservice. Die werken eerst een lijstje af met standaard antwoorden. En alle vragen en oplossingen die niet in die voorgekauwde antwoorden staan wordt wrg gepraat of afgedaan met ja dat is een aanname, en zoek t verder maar uit.
En dat is met alles binnen Senzer.

Beantwoorden

@Senzermedewerker
Zelfs met een klimaatbeheersingssysteem zal het voor de een te koud en voor de ander te warm zijn. Ik ben ook van Senzer en ik vind dat mensen op de blikhalm een beetje verwend zijn wat betreft luxe.

Beantwoorden

@Senzermedewerker er wordt niet alleen gesproken over Dorel, er is netzoveel of misschien nog wel VEEEEEEL meer mis met de mensen die werken in de schimmels van de vieze kratjes bier… bij.. drie keer raden… MultiBier. Daar staan medewerkers ook in de kou. Niemand wil dat werk echt doen. Vieze schimmelkratjes de hele dag opstapelen, schoonmaken en weet ik veel. Maar de mensen die er naartoe gelokt zijn. Omdat zelfs POLEN het niet willen doen. Maar de mensen die extra zorg nodig hebben worden gewoon door de geldbelusten van Senzer gewoon ingezet. En wie zich verzet, krijgt idd. boze beoordelingen, leidinggevende boven zich. Het lijkt een dicatuur… BAH

Beantwoorden

Het is overal binnen Senzer foute boel. En De mensen klagen niet omdat ze niet durven vanwege de sancties waarmee gedreigd wordt. Of met contracten die niet verlengd worden.
Daarmee heb je een Grote macht in je handen.
En die paar die wel durven, worden simpelweg niet gehoord. En niemand gaat klagen bij de interne vertrouwenspersoon, ivm dat mensen bang zijn en totaal geen vertrouwen hebben in de interne vertrouwenspersonen. Vanwege de boven genoemden redenen. Lid van een vakbond. Zijn er vele niet, omdat vele met het minimale loontje simpelweg niet kunnen betalen. En omdat vele niet op de hoogte gebracht worden. Over de 70% regelingen via werkgevers bijdragen en belasting terug berekening. En zonder dat durft helemaal niemand te protesteren. Simpelweg omdat het vertrouwen na Werkleiding en Senzer zelf inmiddels al vele malen beschaamt is.
Dus ja groter worden door nog kleiner te houden.

Beantwoorden

SENZER is de grootste oplochtpraktijk aller tijden
Hun maken mondelinge afspraken en vervolgens houden ze zich er niet aan en gaan dan je uitkering blokkeren of wat mij overkomen is dat ik helemaal opnieuw me uitkering moet aanvragen met een boete van 1800 euro. En nu ben ik in bezwaar gegaan maar omdat het niet schriftelijk vast staat wat we mondeling afgesproken hebben zie ik weinig kans voor me om dit te herstellen omdat mijn uitkering contactpersoon geen ballen heeft om toe te geven wat afgesproken is omdat die waarschijnlijk bang is dat die zijn baan niet kan houden omdat dit volgens de regels niet mocht. En nu zit ik ermee. Wat een schoften zijn het.

Beantwoorden

Als iemand met een bedrijfskundige, onderwijskundige – en trainingsachtergrond een paar opmerkingen:
de logistieke omgeving van elk bedrijf en elke bedrijfssituatie is van vitaal belang:

– als het koffiezetapparaat kapot is, waardoor werknemers tijdens hun koffiepauze geen koffie kunnen drinken, dan heeft dat een storende (dus negatieve) invloed op het arbeidsproces;
– (in het aangehaalde voorbeeld bij Senzer) als de temperatuur niet goed is – te warm of te koud – dan heeft dat een storende (dus negatieve) invloed op het arbeidsproces.

Zo op het eerste oog lijken dat onbelangrijke details, maar deze “details” hebben een grote invloed op de manier, waarop werknemers a) hun werk ervaren en b) hun werk uitvoeren. Bedrijven zijn alleen maar gediend met betrokken en ook met mondige, kritische, assertieve, creatieve werknemers.

De organisatie – in dit geval Senzer – en de “werkbegeleiders” – als ik deze groep even zo mag samen vatten – hebben niet alleen de verantwoordelijkheid, maar ook de verplichting om ervoor te zorgen, dat voldaan wordt aan deze logistieke randvoorwaarden, temeer omdat de gemeente Helmond als overheidsorgaan een grote “vinger in de pap” heeft bij Senzer.

Ik ben het eens met Sander Lam wanneer hij zegt, dat Senzer “de voelhoorns uit moet steken” bij de werknemers van Senzer en dat periodiek tijdens werkbesprekingen en evaluaties. En als er nog geen werkbesprekingen/evaluaties zijn, dan moeten die er gauw komen. Mét koffie!

Beantwoorden

@Freggel: je slaat de spijker op zijn kop. Senzer heeft veel macht en zet die in op basis van aannames. Olifant. Porseleinkast.

@Mark: even voor de duidelijkheid, de discussie was niet welke temperatuur moest worden ingesteld. Senzer nam aan dat het systeem de ingestelde temperatuur aanhield en weigerde signalen te geloven dat die aanname niet klopte met de werkelijkheid.

@BURIM: Senzer richt veel schade aan, maar dat komt niet door kwade opzet. De essentie is dat Senzer niet toetst of de effecten van wat het bedrijf zoal doet kloppen met de goede bedoelingen. Deftig gezegd: Senzer doet niet aan terugkoppeling. Een organisatie zonder terugkoppeling is gedoemd te ontsporen.

@Peter van Lieshout: het gaat niet alleen over de randvoorwaarden. De hele bedrijfsvoering is doordrenkt met een grenzeloos maar misplaatst geloof in het eigen gelijk, met alle ontsporingen van dien, ook in de kerntaak: loopbaanbegeleiding. Veel SW’ers voelen zich door Senzer gedwongen voorbij hun gezondheidsgrenzen te gaan en leven daardoor met het bedrijf permanent op voet van oorlog. Los daarvan is de “opstap naar werk” die Senzer biedt in de praktijk meteen ook het eindstation, ook voor mensen die (veel) meer in hun mars hebben dan simpel handwerk.

Beantwoorden

@Sander Lam. Een van de terreinen waarop ik in het verleden werkzaam ben geweest was het geven van sollicitatietrainingen. Wat ik in die periode daar zelf van geleerd heb, is dat het voor deelnemers van het grootste belang is om – in de breedste zin van het woord – gestimuleerd te worden. Gestimuleerd om hun eigen kennis en vaardigheden optimaal te gebruiken; gestimuleerd om deze eigen kennis en vaardigheden te vergroten; gestimuleerd om andere, nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Voor heel veel van de deelnemers met wie ik te maken heb gehad was het een gigantische “eye – opener” om te ontdekken, dat ze veel, heel veel meer konden, dan ze in eerste instantie zelf dachten door de bijdrage van de “begeleider” (in die situatie de sollicitatietrainer), maar – nog veel belangrijker – de collega – deelnemers. Waar niemand op zit te wachten – en wat ook gewoon voor geen meter werkt – is een negatieve sfeer en omgeving veroorzaakt door (ik zeg het negatief) begeleiders die aan het egotrippen zijn en zich zo nodig moeten bewijzen ten opzichte van hun eigen collega’s of gedwongen zijn of zich gedwongen voelen door hun eigen werkgever om te scoren. Ik ken de situatie bij Senzer niet, maar als al niet voldaan wordt aan de randvoorwaarden, dan bestaat de kans, dat deze “eye – openers” nooit gehaald worden en dan is de kans levensgroot dat de doelstellingen die geformuleerd zijn vanuit Senzer en/of vanuit de gemeente Helmond ook nooit gehaald worden, met als resultaat teleurgestelde en verbitterde en afhakende SW’ers.

Beantwoorden

Als mensen lichamelijk klachten krijgen door het werk zelf word je niet gelooft want ach je bent toch nog jong of je krijgt weer tehoren dat het een aannamen is en wat dacht je van de werk sfeer word er niet veel beter op

Xx

Beantwoorden

Senzer, veel woorden geem daden..
Hij hebben dingen beloofd die ze daarna weer afgepakt hebben en waardoor ik in de geldproblemen zit.

Mijn advies is om zo ver mogelijk weg te blijven bij Senzer.

Duidelijkheid geven ze niet, afspraken nakomen kunnen ze niet, dreigen daar integen wel.

Ben daar door de omstandigheden geforceerd moeten stoppen, en zelfs dat zit senzer tegen.

Mag het niet zeggen maar; Kutbedrijf!

Beantwoorden

Mischien kunnen ze de leiding gevende respect bij brengen dat is bij sommige ook ver te zoeken

Beantwoorden

Nou ik werk bij blikhalm 2
En ik was ziek ik had epilepsie aanval gegehad en diaree en overgeven en toch eisen om naar het werk te gaan ik zij gaat niet dan gaat ze de zelfde dag nog naar de arboarts ik was boos

Beantwoorden

Nog zo’n voorbeeld: meisje met rugzak. Wel een talent voor cijfers! VMBO-2 gehaald. Functioneert binnen haar grenzen prima op een kantoor waar ze met cijfers aan de gang kan. Wil ze ook graag. Is bij Senzer neergezet in een productieproces “om ervaring op te doen”. Staat de hele tijd aan de lopendeband kinderstoeltjes te maken waar geen toekomst voor haar inzit omdat haar motoriek nu eenmaal problemen geeft. Moet dit, op straffe van verlies uitkering, een half jaar doen. Krijgt geen enkele steun/hulp in het zoeken naar een baan/werkgever die haar past en die blij met haar kan zijn. Het is nu al duidelijk dat ze over een paar maanden (half jaar ”testen” is dan voorbij) weer op straat staat. Dan kan ze opnieuw beginnen met het plannen van haar toekomst. Met dank aan de gemeente Helmond die er via Senzer voor zorgt dat ondernemers goedkope werkkrachten heeft.

Beantwoorden

Die houding hadden ze al jaren, ook bij de Helso en Atlant. De personeelswerker, die ik ken (rond 1990), was geen knip voor de neus waard. Hij had, ondanks zijn opleiding, geen enkel idee van “hoe met mensen om te gaan”! Had dus duidelijk een fout beroep gekozen. Ben door hem ook behoorlijk een tijdje in de problemen geraakt, maar gelukkig was ik mans genoeg om het zelf op te lossen (had zo’n beetje dezelfde opleiding als die knaap). Door omstandigheden kwam ik bij de Helso terecht. Ze hebben in al die jaren daar nog steeds NIETS geleerd.

Beantwoorden

zijn grote egotrippers en macho die zich allen groot willen houden door ruige praat te verkopen die nergens op slaat

dan die achterlijke malloten zeik wijven van kantoor kunnen allen maar kankeren omdat ze denken heel wat te zijn omdat ze een simpel kantoor baantje hebben functie mensen pesten het leven zuur maken
v v d weg ermee reorganisatie bij senzer rotte appels eruit goede leiders voor participatie en detachering en leiding gevende

Beantwoorden

@Peter van Lieshout: ik zou haast zeggen “Doe even een belletje naar Walenberg”. De aanpak die jij beschrijft, zou een verademing zijn. Alleen zijn het niet de SW’ers maar de leidinggevenden die een eye-opener nodig hebben. Juist mensen met een beperking hebben een fantastische interne motivatie om ondanks die beperking iets van hun leven te maken. Maar Senzer werkt vooral met externe, negatieve prikkels. Afhaken zullen de SW’ers niet snel doen, omdat ze buiten Senzer nog minder kansen hebben. De enkeling die op eigen kracht iets buiten Senzer vindt, moet strijd voeren om weg te mogen. Sommige SW’ers moeten juist strijd voeren om te mogen blijven, bijvoorbeeld omdat Senzer vindt dat ze te vaak ziek zijn (terwijl ze juist vanwege hun zwakke gezondheid bij Senzer aanklopten).

@X: van tijd tot tijd ontvang ik via e-mail een klacht die lijkt op wat jij schrijft. Hoe meer gelijksoortige klachten, hoe sterker de SP/FNV staat in de gesprekken daarover met de directie, dus stuur mij even een e-mail over je ervaringen als je dat niet al gedaan hebt. Mijn adres staat op http://www.pestwerk.nl.

@marco: nogmaals bedankt voor je e-mail. Hierbij ook voor de anderen de tip om voor juridisch advies aan te kloppen bij het Juridisch Loket of de FNV. Het is allebei gratis, al zal de FNV afhankelijk van je precieze vraag misschien verlangen dat je lid bent/wordt.

@Jacqueline, @Xx, @Vriendin: zie hierboven @X.

@punt-uit: opvallend dat jouw slechte ervaring dateert uit de Helso-tijd. Tot nu toe is mijn beeld dat de ellende begonnen is toen Van Kroonenburg het roer omgooide. Atlant werd landelijk bewonderd om de cijfermatige successen en tegelijkertijd verdween de sociale doelstelling naar de achtergrond. Maar zo zwart-wit is het dus niet? Ik ben heel benieuwd wat anderen te melden hebben die de al dan niet goeie ouwe Helso-tijd nog hebben meegemaakt.

@anoniempje: herkenbaar! Toch blijf ik erbij dat er geen kwade wil achter zit. Senzer is echt de spreekwoordelijke olifant die met de beste bedoelingen de scepter in de porseleinkast zwaait. Lees voor de aardigheid mijn tekst uit 2015 over de “Metropolische tweedeling” bij (toen nog) Atlant: http://www.pestwerk.nl/materiaal/2015.06.29_thema_avond.pdf

Beantwoorden

De mensen die bij Senzer werken zijn zo BANG dat is in woorden niet uit te leggen maar er wordt nog steeds gedreigd ondanks de veranderingen want stel je voor dat er koppen gaan rollen.
Dat kreng van pz weet van wanten ze ontspringt iedere keer de dans hoe kan dat toch de mooi prater!!
SOCIALE VAARDIGHEDEN zijn daar ONBEKEND.

Beantwoorden

Dat die Mario maar een aanslag krijgt van de belastingdienst, jarenlang geen vermogensbelasting betaalt.

Beantwoorden

Ik heb de uitzending gezien van Alberto Stegeman. Het moest niet nodig zijn, dat mensen naar de media moeten gaan, voor hun recht, Dank zij steun van anderen, leeft hij nog.
Senzer voorheen atlant, nog niks veranderd. Gezondheid werknemers is niet belangrijk. Een mens is geen machine,
Inkomen , evenveel als een uitkering. Daar werk je 40 uur voor
Mensen met een uitkering, is soms het beleid dat ze daar 32 uur moesten werken voor hun wwb uitkering bij Dorel. Dorel/atlant/senzer gratis personeel.
soms stonden ze nog stil. waardoor vaste werknemers snipperuren opmaakte.
Het is goed, dat Sander hier werk van heeft gemaakt. Sprekende en schrijvende mensen zijn te helpen. Hulpinstanties zoals Juridisch loket, Radar, Fraude helpdesk. Alberto Stegeman. Soms programma opgelicht, de politiek Melden
als er meer mensen zich melden, kan werk van worden gemaakt.
Ook als je daar niet meer werkzaam bent, moet je nog blijven voelen.

Misschien is er ook personeel bij, die tussen twee vuren in staan. Blijven ze, of zoeken ze ander werk?

Beantwoorden

Dan maar te bedenken dat er pas een werkleider is opgestapt vanwege dit soort dingen. Atlant/senzer je kunt er een boek over schrijven.
Hoe ze misbruik maken van het personeel.
Vriendjespolitiek.
Ja en amen is het beste om te doen als medewerker.
Aangepaste reïntegratietrajecten voor medewerkers die langdurig in de ziektewet zitten. (Pesten).
Het niet noteren van uren door All rounders en ass.werkleiders etcetc

Beantwoorden

Met verbazing en soms zelfs een beetje kwaad las ik de reacties van Senzer-medewerkers. Ook al zijn die o zo begrijpelijk anoniem, waarschijnlijk vormen die reacties nog maar het topje van de ijsberg.
Over deze problematiek bij deze (vanuit de oprichting bedachte prachtige) sociale instelling zou een zwartboek moeten komen. Gooi de knuppel zsm in het hoenderhok! Of blijft de lokale politiek nog een paar jaar kleine stapjes zetten? 🙁

Beantwoorden

Update: Senzer krijgt een bedrijfsledengroep.

Een wat? Tot voor kort had ik er ook niet van gehoord, maar een bedrijfsledengroep (BLG) is een groep FNV-leden die allemaal bij hetzelfde bedrijf werken, in dit geval dus Senzer. Zo’n BLG overlegt periodiek met sleutelfiguren binnen het bedrijf over kwesties die spelen op de werkvloer.

De vakbond geeft de BLG een stevige steun in de rug en de directie van Senzer heeft in het afgelopen jaar laten zien open te staan voor verbeteringen, dus dit belooft een belangrijke stap vooruit te worden.

Bijna ieder werkvoorzieningschap heeft een BLG. Ja, ook Alescon, dat zijn personeel jarenlang benadeelde via een schijnconstructie waar PvdA-kamerlid William Moorlag nu op wordt aangekeken. Een BLG is dus geen waarborg tegen misstanden, maar kan op allerlei punten toch een verschil maken.

Senzer is zo ongeveer het enige werkvoorzieningschap zonder BLG, maar dat gaat nu dus veranderen. Binnenkort is er een informatie-avond als opmaat naar de oprichting van de BLG. Werk je als SW’er bij Senzer? Dan mag je deze bijeenkomst niet missen. Je hoeft geen lid te zijn van de FNV om de informatie-avond bij te wonen.

De datum en de locatie staan nog niet vast, maar als je me een berichtje stuurt via het adres op mijn site pestwerk.nl, laat ik je die informatie tijdig weten.

Beantwoorden

Dat zou mooi zijn een BLG maar ik ben bang dat er mensen mond dood worden gemaakt door de (werk)leiders met de nodige uitspraken waar ze er al vele van gehoord hebben en daar blijven ze toch maar mee doorgaan jammer dat het zo moet gaan bij Senzer.

Beantwoorden

@Sander Lam op zaterdag 13 januari 2018 om 11:43:

Zijn er behalve die werkgroep BLG al concrete verbeteringen bereikt voor medewerkers van Senzer? En wat zegt Senzer eigenlijk over al deze klachten?

Beantwoorden

@Patricia op maandag 29 januari 2018 om 10:08:

Dat is precies het patroon dat we willen doorbreken. Als BLG sta je sterker dan als individu.

Klachten over (werk)leiders kun je trouwens ook neerleggen bij de sinds kort aangestelde externe vertrouwenspersoon, Annemieke van Hazendonk. Haar contactgegevens staan op mijn site. Annemieke is gecertificeerd vertrouwenspersoon. Dit betekent dat wat je haar vertrouwelijk vertelt, ook echt vertrouwelijk blijft.

@Rijpelaar op vrijdag 2 februari 2018 om 10:10:

Ja, er is al het een en ander bereikt. Zo is er een werkleider overgeplaatst over wie veel klachten bestonden en zijn de regels rond ziekteverzuim en doktersbezoek aangepast aan de wet en de cao. Naar aanleiding van de temperatuurmetingen waarover ik schreef, is het klimaatsysteem anders ingesteld (zij het nog steeds niet ideaal: de temperatuur loopt minder snel op maar nu is de lucht te droog) en op een andere locatie waar het juist veel te koud is, is een onderzoek gestart.

De directie staat open voor veranderingen waar aantoonbaar een brede behoefte aan is. Probleem daarbij is dat veel klachten betrekking hebben op het functioneren van het bedrijf buiten het zicht van de directie. Zie bijvoorbeeld het punt dat Patricia noemt: werkleiders maken mensen monddood, maar daarover dienen die mensen geen klacht in omdat ze immers monddood zijn gemaakt. Vandaar ook de sinds kort aangestelde externe vertrouwenspersoon.

Helso/Atlant/Senzer is in de loop der jaren uitgegroeid tot een moloch. Niemand overziet nog het geheel of voelt zich verantwoordelijk buiten zijn/haar eigen eilandje. Dan gaan bepaalde denkwijzen en patronen een eigen leven leiden. Het is een hele klus om dat te doorbreken, maar het kan wel degelijk. Nogmaals: de directie staat ervoor open. Er is nog een lange weg te gaan, maar de eerste stappen zijn gezet.

Beantwoorden

Als iemand die inmiddels al bijna 22½ jaar in dienst is van wat inmiddels Senzer heet volg ik sinds eind 2017 met grote belangstelling de ontwikkelingen die inmiddels bij Senzer gaande zijn. Ik juich de aanstelling van externe vertrouwenspersoon Annemieke van Hazendonk van harte toe, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat deze aanstelling uitsluitend door druk van buitenaf is doorgevoerd. René Walenberg, onze huidige algemeen directeur, heeft eens een slechtziende oud-collega van mij verweten dat deze zich door zijn slechtziendheid achter zijn handicap verschool. Deze uitspraak is des te opmerkelijker als je weet dat René Walenberg zelf nota bene slechtziend is. Weliswaar is dat nu minder zichtbaar omdat hij geen bril meer draagt, maar lenzen. De vraag blijft echter hoe menselijk je eigenlijk bent als je een slechtziend iemand ervan beticht dat deze zich door zijn slechtziendheid achter zijn handicap verschuilt, terwijl je nota bene zelf slechtziend bent.
Toen ik indertijd protest aantekende tegen het feit dat René Walenberg mijn functie ophief zonder daar een alternatief tegenover te stellen kreeg ik van hem de keus een nieuwe brief te schrijven die vriendelijker van toon was of anders bepaalde maatregelen van hem af te wachten. Ik heb hem toen een nieuwe brief geschreven waarin ik afstand nam van de uitspraken uit mijn vorige brief, maar ik heb nooit een reactie van hem op mijn tweede brief ontvangen. Aangezien hij mij blijkbaar niet serieus wenste te nemen weiger ik hem sindsdien ook nog langer serieus te nemen. Mocht hij daar tegenover stellen dat hij het als algemeen directeur verdient om wel serieus te worden genomen, en dus een beroep op zijn autoriteit meent te doen, dan maakt hij zich daarmee argumenttechnisch gezien schuldig aan een drogreden van het type argumentum ad verundicam.
René Walenberg lijkt mensen met een handicap niet als volwaardig te willen beschouwen, dus dat roept de vraag op wat behalve financiële motieven zijn besluit is geweest om in 2001 een leidinggevende functie binnen de wsw te kiezen. Afgaande op de manier waarop hij mij en anderen meent te moeten behandelen veronderstel ik dat er in ieder geval geen sociale motieven aan zijn besluit ten grondslag zullen liggen.
Ik woon nu sinds december 2017 met grote belangstelling de FNV/SP-bijeenkomsten in De Fonkel in Helmond bij om zo van de verdere ontwikkelingen binnen Senzer op de hoogte te blijven en zal dat ook blijven doen. Ik wens Sander Lam hierbij veel succes toe met zijn activiteiten.

Beantwoorden
Arno van Asseldonk

@Arno van Asseldonk op dinsdag 22 mei 2018 om 10:14:

Bedankt voor je reactie. Ik ben het met je eens dat Senzer zijn klanten niet serieus neemt, al denk ik dat het meer iets zegt over de algehele bedrijfscultuur dan over het karakter van één persoon. De organisatie is in de loop der jaren simpelweg te groot en te complex geworden om menselijkerwijs nog te overzien.

Doordat dit niet is onderkend, zijn cijfermatige doelstellingen leidend geworden, ten koste van de menselijkheid en de menselijke maat. Maar dat de directie geen zicht heeft op de problematiek wil nog niet zeggen dat ze niet open staan voor verbetering. Even een klein stukje achtergrondinformatie over hoe de aanstelling van een externe vertrouwenspersoon tot stand is gekomen.

Nadat ik enkele individuele verhalen onder de aandacht van de politiek had gebracht, kwamen er gesprekken op gang tussen o.a. wethouder Jos van Bree en de directie. De directie deed de verhalen af als incidenten, omdat er geen vergelijkbare signalen via de interne vertrouwenspersonen waren binnengekomen.

De directie wilde er niet aan dat er een angstcultuur heerst waardoor mensen niet met hun verhaal naar voren durven te komen, ook niet bij de interne vertrouwenspersonen. Pogingen om op de werkvloer het vertrouwen in de interne vertrouwenspersonen te herstellen om zo de al bekende signalen alsnog via de door de directie erkende weg af te laten geven, strandden. Uiteindelijk kwam de FNV met het voorstel om een externe vertrouwenspersoon aan te stellen.

De directie stemde hier direct mee in, onder één voorwaarde: dat de externe vertrouwenspersoon naast en niet in plaats van de interne vertrouwenspersonen zou komen.

Dus was er druk van buitenaf nodig? Ik zou eerder zeggen dat Senzer HULP van buitenaf nodig heeft, om te leren het bedrijf weer te bezien vanuit het perspectief van de klant.

De bijeenkomsten in de Fonkel spelen hierbij een belangrijke rol. Iedereen die wil meepraten over wat er veranderen moet en hoe we dat kunnen bereiken, is van harte welkom. Wie een uitnodiging wil ontvangen maar nog niet op mijn verzendlijst staat, kan het beste even contact met mij opnemen via het adres dat op mijn website staat.

Beantwoorden

Ik blijf het opvallend vinden hoe het er blijkbaar bij zo’n sociaal bedrijf aan toegaat. Erg triest!! 🙁

Beantwoorden
Toon van Laarhoven

@Toon van Laarhoven op dinsdag 29 mei 2018 om 10:01:

Het is niet alleen Senzer. Met een klein beetje googelen vind je talloze vergelijkbare klachten over andere SW-bedrijven in Nederland.

Het is een bepaalde manier van denken die zichzelf in stand houdt, doordat iedereen in het wereldje zo denkt en dus elkaar erin bevestigt.

Beantwoorden

Alles draait om de subsidie…subsidie….subsidie…senzer is…EEN GROTE SUBSIDIEBUNKER

Beantwoorden

Senzer geeft uitvoering aan de gestelde eisen en wetten vanuit de politiek. Deze politiek is door de meerderheid in Nederland democratisch gekozen.
Blijkbaar wil de meerderheid in Nederland geen fatsoenlijke plek waar mensen met een arbeidsbeperking kunnen werken.

Om dit een bedrijf als Senzer kwalijk te nemen vind ik dan ook zeer kortzichtig.

Beantwoorden

@Hans op vrijdag 21 december 2018 om 21:11:

De goede wil is er wel, alleen leert de dagelijkse praktijk dat het voor on-beperkten erg moeilijk is zich in te leven in iemand met een beperking.

Dat geeft op zich niets, als signalen dat ergens de schoen wringt maar worden opgepakt. Juist op dat punt is het bij Senzer (en trouwens ook bij heel veel andere SW-bedrijven) lange tijd misgegaan. Citaat uit eigen werk:

“In 2006 benoemde ik in een e-mail aan directielid René Niks als rode draad door alle op dat moment openstaande kwesties heen, dat Atlant Groep stelselmatig niet op signalen reageert. Niks weigerde hierover het gesprek aan te gaan. Dit is blijkbaar de bedrijfscultuur: het management neemt buiten zichzelf niemand serieus. Misschien hoeven we niet eens verder te zoeken, en is onverschilligheid of zelfs intolerantie tegenover signalen dat ergens de schoen wringt, in feite het belangrijkste punt waar de schoen wringt. Een organisatie zonder terugkoppeling is gedoemd te ontsporen.”

(www.pestwerk.nl, november 2014)

Inmiddels is er veel ten goede veranderd. Er is nog een hoop “achterstallig onderhoud”, maar de directie pakt kritische geluiden tegenwoordig wel constructief op. Er is een externe vertrouwenspersoon aangesteld en een FNV-bedrijfsledengroep (BLG) opgericht, beide gericht op precies die terugkoppeling die zolang heeft ontbroken. En uit het ED weet je waarschijnlijk dat de directie recentelijk voortvarend aan de slag is gegaan met een stukje terugkoppeling vanuit de OR.

https://www.ed.nl/helmond/directeur-werkbedrijf-helmond-peel-op-non-actief~ae8980bf/

Maar we zijn er nog niet. Dus laat van je horen, bijvoorbeeld via de externe vertrouwenspersoon of neem contact met mij op. De adressen staan op mijn site. Werk mee aan een toekomst waarin iedereen weer met plezier naar het werk gaat. Daar heb je recht op.

Beantwoorden

De overheid heeft momenteel een “internetconsultatie” lopen over de P-wet. Iedereen kan tot 4 juni reageren, jij dus ook. Er staan al heel wat interessante bijdragen. Ik heb zelf ook iets geschreven, uiteraard met wat ik gezien heb bij Senzer in het achterhoofd.

https://www.internetconsultatie.nl/participatiewet_breed_offensief

Beantwoorden

@Sander Lam op zaterdag 25 mei 2019 om 11:29:

Ik kan jouw bijdrage daar helaas nergens vinden. 🙁
Doe ik iets fout?

Beantwoorden

@Jan de Vries op zaterdag 25 mei 2019 om 14:21:

Ik neem aan dat je de link “Reacties op consultatie” gevonden hebt. Daar staat een reactie van ene A Lam, Alkmaar | 25 mei 2019 (10:37). Nadat je daarop geklikt hebt, moet je even je bril opzetten. In een onopvallend hoekje staat “Pdf-document, 35 kB”. Klik erop om mijn bijdrage te downloaden.

Beantwoorden
Arno van Asseldonk

Ik lees in de krant dat ze bij Senzer de cultuur gaan aanpakken. Hoe willen ze dit gaan doen? Ik denk dat het niet meer te redden is. De afgelopen 20 jaar hebben daar onmenselijke praktijken plaatsgevonden en de mensen die hier verantwoordelijk voor zijn hebben totaal geen waarden en normen meegekregen en die willen ze gaan aanpakken? Die kun je niet meer heropvoeden. Deze mensen moeten gestraft worden. Het feit dat ze nog steeds vrij rondlopen, daar kan ik met mijn verstand al niet bij. In de gevangenis duwen en nooit meer vrij laten komen. Ze zijn een gevaar voor deze maatschappij.

Beantwoorden

Ik heb deze week samen met “Henk Jansen”, hoofdpersoon van de website waarvan ik de naam niet zal noemen omdat die achterhaald is, persoonlijk kennisgemaakt met de nieuwe algemeen directeur (“zeg maar Marion”). Ook Martin Verduyn, directeur Arbeidsintegratie ad interim, was bij het gesprek aanwezig. Beiden toonden oprechte belangstelling, maar gaven het ook helder en onderbouwd aan als ze bepaalde dingen anders zagen. Kortom, echt een dialoog, geen welles-nietesdiscussie met het mes op tafel.

Ik geef daarom bij dezen graag hun boodschap door dat elk signaal dat er iets in het bedrijf niet helemaal goed gaat meer dan welkom is. Neem gerust rechtstreeks contact op met de directie. Ze gaan met je melding serieus aan de slag. Wil je toch nog even de kat uit de boom kijken? Ook anonieme signalen zijn zeer welkom werd mij verzekerd. Je kunt (via http://www.zichtopharmonie.nl/) bij mij je verhaal doen zodat ik het geanonimiseerd door kan geven.

@Anoniem op donderdag 1 augustus 2019 om 17:26:

Lees het onderzoeksverslag. Het ligt niet aan bepaalde personen, de organisatie als geheel is ziek en in het verslag staan ook tips om aan de genezing te werken. En dat is precies wat de directie gaat doen (en deels al opgestart heeft). Wat ik over de plannen heb gehoord, klinkt op hoofdlijnen goed. Op sommige details maak ik mij zorgen dat er meer nodig is, maar uiteindelijk zal ook dat wel op zijn pootjes terechtkomen.

Beantwoorden

Het senzer gevoel.

U bent zoekende en senzer zoekt mee, verplicht!
Ze laten je schoffelen voor minder dan het minimum loon.
Of sturen massa mail zonder aanknopingspunt.
Verplichten dat kan.

Ik heb er al lang mee te maken maar als het knikpunt komt.

Gaat senzer gecalculeerd in rook op!

Beantwoorden

@joey op vrijdag 2 augustus 2019 om 19:07:

Aan je salaris kan Senzer niets veranderen, het bedrijf zit wat dat betreft vast aan de voorschriften vanuit Den Haag. Maar massa-mail zonder aanknopingspunt is denk ik wel iets waar de huidige directie naar wil kijken. Stuur maar eens zo’n bericht aan ze terug met opmerkingen hoe het volgens jou beter kan.

De huidige directie wil toe naar een sfeer waarin het volstrekt normaal is om kritiek te uiten. Je zult niet altijd gelijk krijgen, maar er wordt wel serieus naar je klacht gekeken en je mag rekenen op een fatsoenlijk antwoord.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *