Buiten is het 15 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.119 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
10reacties

Vandaag op de Dag van de Democratie roept Vrije Politiek de politiek in Helmond op om te kiezen voor nieuwe politiek. De opkomst bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in 2014 dreigt weer lager te worden dan de opkomst in 2010. De kans is groot dat maar zo’n 40% van de stemgerechtigden in Helmond daadwerkelijk gaat stemmen.
Daarmee zijn de niet-stemmers in de meerderheid. Een samenleving met minder dan 50% opkomst bij de verkiezingen is geen volwaardige democratie. Inwoners die niet stemmen, hebben het recht weer te kunnen kiezen op volksvertegenwoordiging waar ze achter staan.
De lage opkomst ligt niet zozeer aan de kiesgerechtigden. De kiezers hebben hun redenen om niet meer te stemmen. De politiek heeft de verantwoordelijkheid daar wat mee te doen.
Het gaat nu ook niet over wel of geen betrokkenheid van de kiezers, maar dat de politiek in Helmond weer onderdeel wordt van de samenleving. Dat is het uitgangspunt van Vrije Politiek.
Vrije Politiek roept de lokale politieke partijen en lokale politici in Helmond op om te zorgen voor verandering. Laten we ervoor zorgen dat we niet meer de bijna laagste opkomst bij de verkiezingen hebben maar de hoogste! De meerderheid van de kiezers vraagt om andere politiek. Vrije Politiek biedt een alternatief voor de partijenpolitiek. Het ondersteunt partijonafhankelijke volksvertegenwoordigers, die vanuit hun vrijheid voor het belang van hun kiezers staan. Partijonafhankelijke bestuurders houden zich bezig met besturen, niet met partijpolitiek. Vrije Politiek geeft meer ruimte voor raadsleden en wethouders eerlijk, integer en in het belang van de stad en haar inwoners te handelen.
Het platform Vrije Politiek wil de (nog)niet-kiezers een podium bieden om hun stem te laten horen. De inwoners wordt de mogelijkheid geboden om nieuwe politiek vorm te geven en mee te doen. Een eerste bijeenkomst daarvoor is op woensdagavond 2 oktober in De Fonkel. Inwoners worden daarnaast gestimuleerd om met besluitvorming over bestuurlijke en politieke vraagstukken mee te denken. Er worden klankbordgroepen opgezet waarin de inwoners van Helmond deelnemen. Een klankbordgroep informeert en adviseert de politiek. Zoekt vooral de samenwerking op, zodat de politiek weer aansluit bij de inwoners. Er wordt binnenkort gestart met de klankbordgroep “voormalig Obragas terrein”. Het platform faciliteert de groep en Pim van den Crommenacker neemt namens Vrije Politiek het voortouw.
Voor een volwaardige democratie moet de politiek veranderen. Alleen dan kan de betrokkenheid van de kiezers verhoogd worden en komt de opkomst bij de verkiezingen weer op een acceptabel niveau. Wat mij betreft zetten we die verandering vandaag nog in. Te beginnen in Helmond!

Leo Broers
Vrije Politiek

10 reacties:

Ik wens u veel succes.

Beantwoorden

Het staat iedereen vrij om een nieuwe partij op te richten en mee te doen aan verkiezingen. Echter een partij waarbij de individuele (raads)leden vervolgens weer elk een andere richting in gaan lijkt mij best lastig in de hand te houden. Daarnaast zijn er op dit moment 11 partijen vertegenwoordigd in de raad. Dat maakt het vormen van een coalitie ook niet makkelijk.
Overigens is er in het verleden ook een partij geweest die veel wilde voorleggen aan de burgers tot zelfs het stemmen voor de lijsttrekker aan toe. Zo vernieuwend is het dus ook allemaal weer niet. Maar je kunt als politieke partij het nu eenmaal niet iedereen naar de zin maken.

Hoe erg het ook is voorlopig zullen we met meer partijen steeds minder stemmen moeten verdelen.

Overigens zijn hoorzittingen en klankbordgroepen er ook al, dus daar zit het hem waarschijnlijk ook niet in.

Beantwoorden

Leo,

Ik vind dit een sympathiek initiatief,dat weet je. Alles was de fractiediscipline kan doorbreken of verminderen is wat mij betreft welkom. Ik heb in het verleden ook al vaker gepleit voor zo’n “vrije lijst” op landelijk niveau.

Het probleem is wel dat het huidige kiesstelsel niet ingericht is op dit soort constructies. De lijsttrekker heeft nu bijvoorbeeld volgens de kieswet de eerste aanspraak op een zetel, gevolgd door allen die de kiesdrempel gehaald hebben. In een fractie waar de drijfveren en ideeën uiteenlopend zijn kan het dus zomaar gebeuren dat iemand met radicaal andere denkbeelden dan degene die jouw voorkeur had met de zetel gaat lopen. Dat kun je proberen te regelen met “herenakkoorden”/onderlinge afspraken gebaseerd op vertrouwen, maar juridisch afdwingbaar is dat niet.

De kans is dus aanwezig dat vroeger of later een flink conflict de kop op gaat steken. Maar laten we niet doemdenken. Alleen al vanwege de signaalfunctie hoop ik dat jullie een mooi resultaat boeken.

Beantwoorden

Ad, Ik zou het leuk vinden als je ons you tube filmpje eens bekijkt. kan ook via de website. Dat geeft volgens mij antwoord op de opmerkingen van jou.
Michiel, gelukkig geldt de regel dat kandidaten volgens de lijstvolgorde zetels toebedeeld krijgen alleen bij een aantal stemmen per kandidaat dat lager ligt dan 25% van de stemmen die je nodig hebt voor een zetel.Verder is bepaald dat de zeteltoekenning gebeurd op het aantal stemmen. Wie de meeste stemmen heeft, heeft dus het eerste recht op een zetel.
Het is dus niet zo dat een lijsttrekker altijd in de raad komt. Als er iemand in een partijlijst meer voorkeurstemmen heeft dan de lijsttrekker, boven die 25% zit en er is 1 zetel te verdelen gaat die in de raad. Niet de lijsttrekker.
Bij Vrije Politiek kunnen alle kandidaten zich volledig profileren en zullen alle kandidaten ook meer stemmen krijgen. Op volgorde wie de meeste stemmen heeft worden de zetels verdeeld. Zoals het ook in een raad of parlement zou moeten zijn. Logischer ook lijkt me.

Beantwoorden

@Leo Broers op zondag 15 september 2013 om 10:48: Hoewel een nobel streven gaat u volledig voorbij aan de politieke handel en wandel van politiek Helmond. Ik zou me daar eerst even grondig in verdiepen. Dit om teleurstellingen te voorkomen..

Beantwoorden

@Leo Broers op zondag 15 september 2013 om 10:48:

Je wil dus een lijst waar de PvdA al jaren last van heeft? Daarbij verwacht je dat de nr 2 die 80 stemmen haalt de nr 10 voor laat gaan als die 100 stemmen haalt. Er even vanuit gaan dat er 2 zetels te verdelen zijn binnen je lijst. Nr 3 tm 9 hebben voor het gemak minder dan 100 stemmen en eveneens de kiesdrempel van 25% niet gehaald.
Nr 2 tm 9 moeten vervolgens wel afstand doen van de zetel waar ze opeenvolgend recht op rebben. Zoals Michiel van Geel zal zei dit kan je niet afdwingen, alleen afspraken over maken. Goed afspraken zijn er binnen de SP ook, maar daar liggen de meeste nog op 1 lijn, waardoor het iets makkelijker zal zijn om de afspraken ook opgevolgd te zien worden. Maar ook dat is niet altijd het geval.

Zoals ik al eerder schreef staat het een ieder vrij om een partij te beginnen en mee te doen aan de verkiezingen. Als de burger er vervolgens behoefte aan heeft zal het aantal fracties in ieder geval niet verminderen.

Een ander punt is dat bij vergaderingen er vanuit gegaan wordt dat er per fractie een woordvoerder is. Zelfs bij de samenwerking van SDOH/D66/HB is dat het geval. Dus dat kan ook nog wel eens lastig worden.

Beantwoorden

Het belang van Helmond dien je niet door weer een plaatselijke partij toe te voegen, hoe goed de bedoeling hier voor ook is.
Beter is misschien het bij elkaar brengen van een groep kritische burgers die buitenparlementair gaan horzelen.
Geen eigen belang, maar controle op uitvoering van regelgeving en integer handelen van college en raad, vooral daar waar partijgebonden personen een en ander laten liggen.

Beantwoorden

Lijkt geen slecht plan,maar dat impliceert dat de raad dat niet kan of wil. Plan Broers gsat het worden. Verstandige opmerking van Mevr v Muijen.

Beantwoorden

Bedoelde idee Broers niet gaat werken. Als zal dit college nooit medewerking geven aan enige transparantie. Zouden gewoon vrijwillig moeten opstappen,ze kunnen dit niet aan.

Beantwoorden

Het is wat aan de late kant, en ik ben geen Helmonder. Maar omdat ik de schrijfsels van deze partij zo her en der tegen blijf komen wil kreeg ik als vertegenwoordiger van de bestaande partijen, en de werkwijze daarvan, toch de behoefte hier eens uiteen te zetten waarom ik denk dat dit een zeer onzalig idee is. De werkwijze van bestaande partijen wordt immers aangevallen en ik wil deze dan ook verdedigen en een tegenverhaal opschrijven.

Ik ben voor deze partij bang dat deze werkwijze vragen is om problemen. Deze politieke partij ontkent namelijk de kieswet en creeert zijn eigen regels. Regels waar ze als het erop aankomt niemand aan kunnen houden. Je kan erop wachten dat er iemand gekozen gaat worden die volgens de wet recht heeft op de zetel maar die van de partij moet opstappen. Dan heb je als partij maar te hopen dat die persoon dat doet. Daarvoor heeft men geen poot om op te staan. Bovendien waarom zou je op een kandidaat gaan stemmen en daarmee mogelijk ook een kandidaat met een volstrekt tegenovergesteld programma aan een zetel te helpen? Een stem op de kandidaat is immers een stem op de lijst en vergroot de kans op meer zetels. Op die manier wordt het volstrekt onvoorspelbaar wat er met je stem gebeurt.

Dan is het ook nog eens de vraag hoe je de gekozen raadsleden het woord wilt gaan laten voeren. Je kan immers niet meer een lid namens de fractie laten spreken aangezien die feitelijk niet bestaat in deze vrijblijvendheid. Moet de fractie van de vrije lijst dan worden opgebroken in allemaal eenmansfracties die stuk voor stuk het woord gaan voeren? Dat zal de slagvaardigheid niet echt ten goede komen. Bovendien is de kans dat je een college gaat kunnen vormen met een samenraapsel van eenpanspartijtjes, wat deze lijst feitelijk zal zijn, praktisch gezien onmogelijk.

Bovendien vind ik de insteek wat populistisch overkomen. Broers claimt dat de meerderheid mensen niet gaan stemmen vanwege de huidige gemeentepolitiek. Is dat wel zo? Heeft hij daar ook een onderzoeksbureau op gezet of is het een beetje uit de lucht gegrepen? Als er geen peiling van is dan zullen de verkiezingen wel uitwijzen of het klopt. Als deze lijst een absolute meerderheid zou behalen dan is je gelijk bewezen. Maar tot die tijd is het fact free politics. Je suggereert ook dat de raadsleden geen onderdeel van de Helmondse samenleving zouden zijn. Dat is een rare claim want ze wonen toch allemaal in Helmond en in neem aan dat ze ook wel eens buiten het stadhuis komen. Het kan natuurlijk zo zijn dat de afspiegeling van de raad niet de juiste is. Maar daar ligt natuurlijk ook een verantwoordelijkheid van Helmonders zelf. De gemeenteraad is van iedereen in Helmond, dus groepen die zich niet vertegenwoordigt voelen zullen dan zelf moeten zorgen dat zij dat wel worden. Daarnaast, als de Helmonders zouden vinden dat de raad uit zulke kneuzen bestaat waarom laten ze het dan gebeuren dat die steeds opnieuw verkozen worden? Dan zouden ze beter eens actie ondernemen om er bij de bestaande partijen eens flink de bezem door te halen.

Als je wilt dat politici op persoonlijk mandaat gekozen worden en gaan stemmen dan zul je naar Den Haag moeten en de gemeentewet aanpassen. Tot die tijd is het zelf schrijven van regels die boven de kieswet zouden moeten staan gedoemd te mislukken. De voornemens van deze partij zijn immers op geen enkele manier afdwingbaar. Ik ben dus wel benieuwd of deze club zetels gaat scoren. Maar er zijn in mijn ogen teveel potentiele conflicten en onvoorspelbaarheden ingebouwd om hiermee een solide bestuur te kunnen vormen.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *