25reacties

Stadionstress: hoe nu verder?

Het hoofdpijndossier Campus De Braak kreeg gisteren een nieuwe wending. Het zogenaamde mediatontraject tussen de gemeente en Helmond Sport heeft niet het gehoopte resultaat opgeleverd. Resteert de vraag: wat nu?
Op ons eigen platform, We Are Helmond, vliegen we er graag wat steviger in. Hier zal ik het genuanceerder en meer to the point houden. Het is sowieso eerst en vooral aan de club om meer duidelijkheid te verschaffen. Twee persberichten met een verschillende strekking – één van de gemeente, één van Helmond Sport – zorgen momenteel voor begrijpelijke verwarring. Want, hoe zit het nu precies? Heeft Helmond Sport er inderdaad zelf de stekker uitgetrokken, zoals het ED beweert, of ligt ook dát genuanceerder?

Ik ken een deel van de ins en outs en concludeer op basis daarvan het laatste. Helmond Sport is voor een even complex als eenvoudig vraagstuk gesteld: óf er wordt nu ingestemd met het plan, wat op termijn ons doodvonnis betekent, óf Helmond Sport blijft met lege handen achter. Dat laatste dreigt nu te gebeuren.

De ‘nee’ van Helmond Sport is geen onwil of onkunde, het is op dit moment het enige juiste besluit. En niet alleen voor de club. Stef Stevens (D66) had in 2017 simpelweg gelijk toen hij tegen het stadionplan stemde, omdat de financiële risico’s aangaande Helmond Sport onvoldoende duidelijk waren. Ik hoop dat D66 na deze bekentenis niet direct tégen behoud van onze club stemt, maar zo zitten de Democraten er volgens mij niet in, zoals ik tot op heden ook bij andere partijen een open houding bespeur. Dat valt te prijzen.

Had de club wel ingestemd, dan zou de juichstemming binnen enkele jaren zijn verstomd. Helmond Sport wil in 2023 een financieel gezonde BVO zijn, maar met de huidige plannen is het onontkomelijk dat er straks opnieuw bij de gemeente moet worden aangeklopt. Daarom: dit besluit is in het belang van de club, maar óók in het belang van de stad en de Campus is zijn geheel. De diverse partners daarbinnen dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid om de Campus tot een succes te maken. Als Helmond Sport nu constateert dat zij (op termijn) niet aan die verantwoordelijkheid kan voldoen, past het binnen diezelfde verantwoordelijkheid om nu al aan de bel te trekken.
Zeker nu we een ronduit lastig decennium doormaken is de goodwill voor Helmond Sport precair. Maar niets zo grillig als het voetbal, en daarom heb ik alle vertrouwen dat we – als we blijven bestaan – opnieuw prachtige seizoenen met goed gevulde stadions kunnen realiseren. Wensdenken misschien, maar in het verleden bewezen we al dat het kan.

Terug naar de vraag: wat nu? Belangrijk om te vermelden is dat het niet specifiek om de vierkante meters of de huurprijs gaat, maar over het totaalplaatje. Helmond Sport heeft een dossier klaarliggen met aanvullende informatie, die wat ons betreft meegewogen dient te worden. Daaruit blijkt dan wat Helmond Sport wel en niet aankan. Is de conclusie dat de club in het nieuwe stadion geen toekomst heeft? Dan is dat zo. Zolang het verhaal maar open en eerlijk op tafel ligt, dan kan op basis daarvan een oordeel worden geveld. Hopelijk kan de club die informatie daarom op zeer korte termijn inzichtelijk maken. Ook de gemeenteraad moet dit tenslotte weten voordat er zwaarwegende knopen worden doorgehakt.

Sommige reacties nu laten me niet ongeroerd. Ik begrijp de stemming in de stad, na gevoelsmatig debacle nummer zoveel, maar ik hoop dat Helmond zich toch achter haar BVO wil scharen. Maak niet zomaar kapot wat je niet meer kunt repareren. Wat dat betreft put ik hoop uit eerdere projecten zoals Het Speelhuis en de Cacaofabriek. Het Speelhuis onder druk, de Cacaofabriek op randje omvallen, maar de politiek liet zich niet sturen door de waan van de dag. En kijk nu, twee prachtige publiekstrekkers die de aantrekkingskracht van Helmond vergroten. Hopelijk kan Helmond Sport dat trio vanaf 2023 compleet maken.