11reacties

Waardering voor lokale print-media

Minister Arie Slob geeft, namens de regering, een heel belangrijk signaal af in Nederland. Met zijn extra steunfonds voor de lokale print media, geeft hij aan dat de wekelijke huis-aan-huis krant een zeer belangrijk onderdeel is van de, zeker nu, lokale communicatie naar de burger. Hij roept ook de gemeentes en provincies op om de lokale weekkranten extra te ondersteunen met betaalde advertenties, zeker nu er veel vaste advertenties van ondernemers, hopelijk tijdelijk, komen te vervallen.

december 2019Het uitgeven van onder andere Weekkrant De Loop Helmond, kost elke week veel geld. De uitgave moet toch elke week worden opgemaakt (8 medewerkers), gedrukt en bezorgd door 90 bezorgers in Helmond. Het is zo ook een goede (bij)verdienste voor vele burgers van Helmond.
Ook wordt er zo een belangrijk verschil aangegeven tussen print en internet. Waar print zijn wekelijkse kosten heeft, kan men op de grote onoverzichtelijke ‘internetvijver’, die open staat voor iedereen, met vrij weinig geldmiddelen, een internetplatform starten en onderhouden (er zijn er al een 20-tal over Helmond).

Daarom is het ook niet te begrijpen waarom de gemeente Helmond een plaatselijk internetplatform met 100.000 euro wil gaan ondersteunen. Het heeft zijn bestaansrecht niet bewezen en kan zich niet zelf bedruipen! Met dit geld gaat dit platform ‘gesubsidieerd’ concurreren op de lokale mediamarkt tegen de gevestigde bedrijven die wel hun eigen broek ophouden. Nota bene met gemeenschapsgeld! Niet eerlijk!

Investeer in een lokaal onafhankelijk contentbureau, met één of twee goed opgeleide journalisten, die onder andere de gemeentelijke instanties, college en gemeenteraad controleren, maar ook andere Helmondse zaken voor het voetlicht brengen. Alle publicaties mogen dan door de Helmondse platformen (print of internet) worden gepubliceerd en/of uitgebouwd met eventueel beeld en geluid. Wie dat het beste doet, zal op den duur ook ‘zijn eigen broek’ op kunnen houden. Ook zal dit bureau onderbouwd nieuws brengen en geen ‘fake’ nieuws waar het internet om bekend staat. Een van de redenen waarom de traditionele media nog steeds zo’n belangrijke plaats innemen en blijven innemen in de toekomst.
Maar ga niet een bepaald platform ‘pamperen’, weggegooid geld, want morgen staat er een nieuw platform op dat weer slimmer en doordachter opgezet is dan de anderen.

Gemeenteraad, College en gemeente Helmond besteed uw geld goed! Veel wijsheid!

Ad Klaasen
Uitgever Weekkrant De Loop Helmond