7reacties

Wat doen we écht aan de armoede?

Wat voor de één rijkdom is, is voor de andere armoede. In de welvaartsstaat Nederland zou iedereen zonder problemen de basisbehoeften gezondheid, wonen, voeding, kleding en opleiding moeten kunnen betalen. Opleiding is nodig om een toekomst te creëren. Gezondheid (zowel lichamelijk- als geestelijk), voeding, onderdak en kleding zijn de fundamenten voor geluk en om met succes een opleiding af te ronden.
Wanneer men deze basisbehoeften nèt kan betalen, leven mensen op de armoedegrens en dat zien we in Helmond steeds vaker. Volgens het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) leeft 4% van de Helmondse gezinnen in langdurige armoede. Er zijn tal van organisaties en initiatieven die zich bezighouden met dit probleem. Maar toch is er nog altijd géén oplossing!

De kern van het probleem zit hem nu juist in de oplossing die nu geboden wordt! De intenties gebundeld in onder andere het Armoedeplatform Helmond zijn meer dan nobel! Toch zijn de uitkomsten niet meer dan ‘pappen en nathouden’. Helmondse burgers die om hulp vragen moeten aan zoveel regels voldoen, worden door zoveel instanties gescreend dat er bijna geen doorkomen aan is. De spelregels worden te veel en te vaak strak gehanteerd. De menselijk maat delft daardoor vaak het onderspit. Men vergeet dat de regels niet zijn bedoeld om grenzen te stellen, maar juist om mogelijkheden te scheppen. Om mensen te helpen! Dat vraagt een andere manier van denken. Autoritaire houdingen van degenen die een aanvraag om (financiële) hulp moeten beoordelen en als een schatbewaarder boven op de berg beschikbaar geld zitten (want geld dat is er!!) moeten plaats maken voor een denken in oplossingen. Die ruimte moeten ze ook van hun superieuren krijgen. Dit zou een eerste vereiste zijn!

De menselijke maat moet ook terug in het kostenplaatje dat elke maand weer terugkomt. De verzekeringspremies voor ziektekosten bijvoorbeeld zijn bijna onbetaalbaar. Wie een beetje pech heeft of een chronische ziekte, betaalt al snel € 172,– per maand (basispremie, eigen risico, eventueel aanvullende verzekering) en dat is dan exclusief de bijbetaling per medicijn of eventuele bijbetaling per behandeling die bij een aanvullende verzekering wordt gevraagd. Wie door al die kosten in de problemen komt en de zorgpremie niet meer kan betalen, wordt vervolgens aangemerkt als wanbetaler en krijgt te maken met een bestuursrechtelijke hogere premie. Uiteindelijk mondt dit meestal uit in het inschakelen van een deurwaarder die vervolgens diverse kosten aan de schuldenaar in rekening brengt! Deurwaarders en incassobureaus, het zijn commerciële partijen die voornamelijk hun eigen belang dienen. Daarnaast zijn er nog eens overheidsinstanties, zoals de belastingdienst en het Centraal Justitieel Incassobureau, die aanzienlijke verhogingen in rekening brengen indien iemand niet in staat blijkt te zijn de vordering te betalen. Kortom: menig commerciële instantie haalt haar winst over de rug van burgers die in ernstige financiële problemen zitten.
Dan zijn er nog de exorbitante boetes die worden opgelegd door overheidsinstanties als iemand wel wil maar niet kan betalen. Een tsunami van schulden is het gevolg waardoor de schuldenaar in een vrije val belandt die moeilijk te stoppen blijkt.

Is dat wat wij in Helmond willen? Natuurlijk niet, maar het is wel wat in Helmond gebeurt! Gezinnen worden geconfronteerd met betalingsachterstanden op diverse gebieden. Niet alleen op het terrein van de gezondheid, maar ook op terreinen als: huisvesting, energie, belastingzaken en verzekeringen. En wie eenmaal in de schulden zit, komt daar niet gemakkelijk meer uit.

Financiële hulp is welkom maar is slechts symptoombestrijding. De oplossing zit in het creatief denken en handelen ten gunste van de betrokken burgers. Maak regelgeving eenvoudiger. Zorg ervoor dat regels op elkaar aansluiten in plaats van elkaar tegenwerken. Stop met de betutteling en toon vooral LEF om mensen te helpen. Luister naar ze in plaats van eisen te stellen en barrières op te werpen. Helmonders hebben veerkracht en zijn heel goed in staat zelf problemen aan te pakken. Soms is daarbij hulp nodig maar géén tegenwerking of strikte ambtelijke opstelling. Stop met al die beperkingen of vervelende maatregelen. Stimuleren werkt immers positiever dan straffen!

Dit is wat wij als lijst VKM Leo Broers willen voor iedere Helmonder. Dit is ook waarvoor wij ons inzetten. Goede zorg, goed wonen en bestrijding van de armoede daar gaan we voor! Samen met de Helmonders die 4 jaar lang mogen aangeven hoe wij in de gemeenteraad gaan stemmen. Samen kunnen we echt iets doen aan de armoede!

Leo Broers
Lijst VKM Leo Broers