34reacties

Zijn ondernemers Vrienden van Oranje?

Ingezonden stuk

Mr J.L.M. van Gastel van GLDK Adovocaten

Onlangs werd in de Trompetter getoond, dat de ondernemers Helmond ‘vrienden van oranje’ zijn via deze advertentie. Gezien de resultaten zou je je op dit moment af willen vragen: wie niet?

Toch bestaat er een bepaald risico om zich op deze wijze te profileren, zowel voor de ondernemers als voor de Trompetter. De geportretteerde heeft immers portretrecht en kan publicatie van zijn op grond van m.n. artikel 21 van de Auteurswet voorkomen.

Grote vrees behoeven de ondernemers niet te hebben, omdat enkel de spelers van het Nederlands elftal zelf kunnen klagen over de schending van hun rechten. Zij zullen dit niet snel doen, omdat het in deze tijd algemeen gebruik is om reclames van het Nederlands elftal te koppelen aan producten en diensten. Er is eenvoudig geen beginnen aan voor de spelers om ieder, die zonder toestemming een gezicht gebruikt voor een reclame-uiting juridisch te vervolgen.

De ondernemers dienen zich echter te realiseren, dat het Nederlands elftal zoals de Hoge Raad het eerder formuleerde “steeds een redelijk belang zal heeft zich te verzetten tegen gebruik van het portret als ondersteuning van een commerciële reclame-uiting”. De Hoge Raad geeft aan, dit geschiedt “in het kader van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer”.

Het Nederlands elftal is vooral op dit moment publiek bezit van iedere Nederlander, daarom ook van de ondernemers in Helmond.

De ondernemers (en de Trompetter) zouden enkel dan te vrezen hebben ingeval de spelers vooraf zelf zouden hebben aangegeven alle rechten voor reclame uitingen zelf te willen exploiteren.

Helmond, 18 juni 2008

mr. J.L.M. van Gastel
GLDK Advocaten