Buiten is het 16 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.131 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
17reacties

Bij ons thuis werd Nederlands gesproken doorspekt met Helmondse woorden en de bijbehorende lokale intonatie. Dus je kunt wel zeggen dat ik ‘tweetalig’ ben opgevoed. Alle taalkundige zinspelingen mochten onder voorwaarde dat ik het netjes hield. O, wat heb ik zin om dat nu niet te doen en eens hartstochtelijk te mopperen op degenen die verantwoordelijk zijn voor het dagelijks bestuur van Helmond. In de wetenschap dat dit me niets brengt, hooguit persoonlijk negatieve beeldvorming, doe ik het niet. Wat dan wel en waarom? Laat ik bij het begin beginnen:

Helmond is in de ban van een wethouder, gesteund door het hele college van burgemeester en wethouders, die de wet (Wmo- huishoudelijke hulp) aan zijn laars lapt. Daar is al veel over geschreven en gezegd. Toch zet de wethouder zijn strategie door. Pas als een inwoner bezwaar maakt tegen zijn besluit en vervolgens naar de rechter gaat, kent hij tandenknarsend huishoudelijke hulp in uren toe conform de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep. Dankzij de gemeenteraad kan hij dit tot nu toe ongestraft doen. Dat zijn dan de mensen die wij moeten vertrouwen… Als Helmondse burger staan wij er machteloos bij en kijken er naar… Of niet?

Er zijn wel degelijk mogelijkheden om massaal richting de politiek een statement te maken dat wij in Helmond dit gedrag niet tolereren! Het steekwoord is ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’, een protestactie maar in dit geval wel binnen de wet. Een paradox. Maak het de gemeente Helmond maar moeilijk, is de kern van de methodiek die de wethouder met dezelfde wapens bestrijdt. Zoals je doet, word je gedaan!

Hoe dan? Tegen bijna ieder besluit van de gemeente kunt u bezwaar indienen. De gemeente Helmond helpt u hierbij: https://www.helmond.nl/1/producten/Bezwaarschrift-indienen Dan zijn er nog de besluiten die u rechtstreeks treffen zoals de gemeentelijk heffingen. Na de jaarwisseling valt de rekening voor de volgende belastingen weer in uw brievenbus: de onroerendezaakbelastingen (OZB), rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting, precariobelasting, toeristenbelasting, reclamebelasting en parkeerbelasting. Daar kunt u heel eenvoudig bezwaar tegen indienen via: https://www.helmond.nl/1/producten/Bezwaarschrift-indienen,-aanslag-belastingen-en-WOZ-waarde

Of u protesteert tegen een parkeerbon. https://www.helmond.nl/1/producten/Bezwaar-parkeerbon-en-parkeerboete

En dan is er ook nog de mogelijkheid kwijtschelding van belasting te krijgen: Kwijtschelding belastingen en heffingen

Over de inhoud van uw bezwaar hoeft u zich geen zorgen te maken. Gewoon iets verzinnen. De gemeente heeft de wettelijke plicht ieder bezwaar, hoe onzinnig ook, formeel te behandelen.

Laten we als Helmondse inwoners samen de wethouder, het college en de ‘bevriende’ gemeenteraadsleden een koekje van eigen deeg geven. Gewoon uit protest tegen de getoonde gang van zaken! Mijn gemotiveerde bezwaar tegen de hondenbelasting ligt al klaar! Kom maar op met die aanslag!

Hanneke Hegeman

17 reacties:

Kom helmond gas erop laat ze maar eens werken voor zun centen.

Beantwoorden

Hanneke goed geschreven nu hopen dat helmond dit massaal gaan doen

Beantwoorden

Sow Hanneke, jij was vroeg je bed uit! 😄

Ik zal eens kijken wat ik kan bijdragen.

Beantwoorden

Uw bezwaar wordt na verlenging termijn afgewezen. Vervolgens komt u bij de slagerkeurtzijneigenvleesbexzwaarcommissie terecht.
Kansloos, want uit verslagen blijkt dat <1% zijn/haar gelijk haalt.

Twee opties, de bestuursrechter of de Nat Ombudsman.

Wint u bij de bestuursrechter dan zegt de burgemeester dat "de rechter de Helmondse regelgeving niet begrijpt en verwijst u voor een nieuw besluit terug naar de bezwaarcommissie.

Krijgt u gelijk bij de Nat Ombudsman dan zegt de burgemeester" Ik herken mij hier niet in" Gaat u maar naar de rechter

Rekent u op een traject van twee jaar?
Ik heb het allemaal meegemaakt, u moet de burger hier niet zo lichtzinnig toe oproepen.

Beantwoorden

Jeetje wat een constructieve kijk op de zaak. En dat dit de inwoners uiteindelijk ook weer veel geld kost doet er niet toe? Wat een werkverschaffing.

Beantwoorden

Goed om te lezen dat de wethouder de uitspraken van de rechter in de individuele dossiers respecteert. Eerder begreep ik dat hij dat niet deed en ook niet in beroep ging.

Overigens zegt de rechter, zoals ik de uitspraken lees, niet dat het budget in uren moet worden uitgedrukt maar dat het nieuwe budget van de individuele klager niet goed onderbouwd is en dat daarom het oude gehandhaafd blijft.

Beantwoorden

Zomaar bezwaar maken lijkt mij wat nutteloos, je kunt beter zorgen dat deze besluitvormers er met gierende banden uitgestemd worden. Een kleine greep uit de besluiten die het schaamrood op de kaken leggen: openbaar stadsvervoer, veel meer betalen aan huisvuil, Huis van de Stad, alles slopen etc…need I Say more ? Allemaal dingen waarvoor toch genoeg klachten zijn gekomen. Wegwezen met die zakkenvullers

Beantwoorden

Wel een heel bijzondere oproep aan de inwoners van Helmond. Snap best dat de frustraties hoogtij vieren, maar ik denk toch dat je beter serieuze klachten kunt verzamelen en je daar hard voor gaan maken. Dan snijdt het mes aan 2 kanten. Genoeg werk te doen.

Beantwoorden

@Jeanne op woensdag 9 december 2020 om 18:50:

Goed idee Jeanne, begin maar. Ik heb het signaal al afgegeven, meer kan ik niet doen want ik heb mijn handen al vol aan de Belangengroep Vinkelaan e.o.

Hartelijke groet,

Hanneke Hegeman.

Beantwoorden

@[email protected]
Beiden laat u zien niet te weten waar u het over heeft en in welk een moeras de burger zich in gaat bevinden om een dergelijke procedure te beginnwn.
En dat omdat een raad faalt in hun controlerende functie.
Een goedkope en onverantwoordelijke oproep.

Beantwoorden

@E Betgem op donderdag 10 december 2020 om 08:53:

Mijnheer Betgem, wat u is overkomen in de bezwaar/beroeps- en rechtbankprocedures, is niet het voorland van Helmonders die conform mijn oproep een bezwaar indienen. Wat wij willen bewerkstelligen is een signaal afgeven. Wat u wilde is uw recht halen en dat is een heel ander uitgangspunt.

Het is zuur dat u er destijds niet in geslaagd bent, maar dat hoeft anderen er niet van weerhouden nu in actie te komen.

Met vriendelijke groet,
Hanneke Hegeman.

Beantwoorden

Leuk idee Hanneke, maar je hebt even een paar zaken over het hoofd gezien.

1. Er zijn genoeg Helmonders die terecht en om een goede reden een bezwaarschrift indienen tegen een door de gemeente genomen besluit. Deze terechte bezwaarschriften worden nu begraven onder een berg niet-serieuze bezwaarschriften die zijn ingediend naar aanleiding van jouw oproep. Van jouw actie hebben dus andere Helmonders veel meer last dan de gemeente. Anders gezegd: je naait de verkeerde.

2. Het indienen van nutteloze bezwaarschriften (bijvoorbeeld als er duidelijk geen geldige grond voor het bezwaar is, of als de indiener duidelijk geen aanwijsbaar belang heeft bij het bezwaar) geldt als misbruik van regelgeving. Dat is een strafbaar feit.

Dus Hanneke, voortaan éven je huiswerk doen voordat je van achter de geraniums gaat roepen wat anderen moeten doen.

Beantwoorden

@D’n dieje op donderdag 10 december 2020 om 15:56:

Wat heerlijk dat je met me meedenkt. Dank je wel. Alleen: ik heb duidelijk een andere visie en een andere mening en die gebaseerd zijn op kennis van de materie. Het misbruik waar jij op doelt, geldt alleen voor individuele mensen die structureel overal bezwaar tegen maken. Dat is misbruik en al het andere niet! Als voormalig ambtenaar weet ik heel goed hoe de vork in de steel steekt. Dat huiswerk heb ik 20 jaar geleden al gedaan.

En dan je eerste punt: het zou mooi zijn als de gemeente inderdaad wordt begraven onder bezwaarschriften die allemaal hetzelfde beogen. Als lid van het college zou ik dan toch eens achter mijn oren krabben en nog eens nadenken waar ik mee bezig ben. En laat dat nu net de bedoeling van mijn actie zijn! Dus de wethouder kan de ellende zelf afwenden. Maar ja… dan moet hij wel durven toegeven dat hij verkeerd bezig is. Dat doet niet echt pijn het vraagt alleen wat moed.

Hartelijke groet,
Hanneke Hegeman.

Beantwoorden

@hannekehegeman
Beste Hanneke, Helaas ben je niet goed geinformeerd over de gerechtelijke procedures die wij op dit moment hebben lopen tegen de Gemeente Helmond c. s.
Het betreft een bodemprocedure en een cassatieverzoek. Helaas is berichtgeving vd lokale media gestaakt onder druk van dit college, u bent dus volkomen verkeerd geinformeerd. Je reactie op mijn advies voor burgers om op te letten waar ze aan beginnen is dus volkomen misplaatst.

Ik sluit mij volledig aan bij de reactie vd @dundieje.
Je haalt de geest uit de fles en je hebt geen idee waarmee je bezig bent.
Hartelijke groet,
E Betgem

Beantwoorden

Zo langzaamaan is de weblog van Helmond een verlengstuk en spreekbuis van de politiek en de Gemeente aan het worden, of zie ik dat verkeerd.
Jammer, want ooit was de weblog in dienst van “nieuwsgaring” in de breedste zin.

Beantwoorden

@s.w. op donderdag 10 december 2020 om 21:53:

Gemeentepolitiek is misschien niet het meest opwindende onderwerp, getuige de recordbrekende lage opkomsten bij de Helmondse gemeenteraadsverkiezingen. Maar het is wel een belangrijk onderwerp omdat het beleid dat door de gemeente wordt uitgezet bepaalt hoe jouw stad eruit ziet en werkt.

Beantwoorden

@D’n dieje op vrijdag 11 december 2020 om 08:39:

heb ik niets mee. Voor mij zijn het allemaal leugenaars en mensen die het aantal leugens aan elkaar rijgen. Maar dat geldt ook voor de landelijke politiek!

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *