Buiten is het 19 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.465 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
39reacties

Het contrast kan niet groter: op het moment dat de parlementaire ondervraging naar de uitvoering van de kinderopvangtoeslagen was gestart, discussieerde de Helmondse politiek over de uitvoering van de ‘huishoudelijke ondersteuning’, onderdeel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Beide kwesties gaan over toepassing van de geldende wetgeving. Het verschil is dat men in Den Haag de wet te strak hanteerde en in Helmond daar juist lak aan heeft.

Met stijgende verbazing heb ik deze week de digitale vergadering van de Opiniecommissie gevolgd waarin wethouder Harrie van Dijk uitlegde waarom hij een uitspraak van de bestuursrechter naast zich neerlegt. Wat is het geval: de rechter heeft bepaald dat Helmond bij de toewijzing van huishoudelijke hulp het aantal uren moet aangeven waarop iemand recht heeft. Hij vindt dit nodig om hiermee rechtszekerheid van de aanvrager te beschermen. Met andere woorden: hij wil hiermee willekeur voorkomen.

Onze Wmo-wethouder Van Dijk verzet zich tegen deze visie want hij vindt dat de gemeente Helmond op een uitstekende manier de huishoudelijke hulp toewijst. Het aantal uren dat iemand krijgt is volgens hem niet van belang, wél het resultaat: een schoon huis. En dat is nu net wat de rechter te mager vindt.

Deze discussie speelt al geruime tijd en heeft onnodig een aanslag gedaan op het toch al overschreden Wmo-budget. Er zijn extra kosten gemaakt voor de commissie Bezwaar en Beroep, de gang naar de rechter, de inzet van ambtenaren die de wethouder uit de wind moeten houden en nu weer de discussie in de Opiniecommissie. En de teller staat voorlopig niet stil. In de verwachting dat dit ook voor Helmond wat brengt, heeft de wethouder heeft zijn hoop gevestigd op een hogere bestuursrechtbank (de Centrale Raad van Beroep) die eenzelfde kwestie behandelt van de gemeente Someren. De derde motivatie om de Nederlandse wet plus de uitspraak van de rechter te negeren, vindt hij in een mogelijk nieuwe of herziene Wmo die in concept ter beoordeling bij de Raad van State ligt. Of en wanneer deze wet er komt, is op dit moment niet meer dan een verwachting. Dat weet de wethouder ook. Hij voelt zich echter in zijn ongehoorzaamheid gesterkt door de Vereniging Nederlandse Gemeente (de branche-organisatie) en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid Welzijn en Sport) die, zoals deze week in de digitale vergadering van de Opiniecommissie werd verteld, zijn geraadpleegd.

Dat laatste kan wel waar zijn, maar daar koop ik als Helmondse inwoner niets voor! De wet is de wet en wie dat niet begrijpt, kan naar de experts op dit gebied gaan die dan een oordeel vellen: de rechters. Hun uitspraak is niet vrijblijvend. Zo werkt ons systeem nu eenmaal en wie dat niet begrijpt of niet wil begrijpen hoort niet in het openbaar bestuur thuis! Handelen in de geest van een wet die er nog niet is, hebben we in onze rechtsstaat óók niet afgesproken.

Mijn verbazing hield niet op bij de halsstarrige houding van de wethouder. Ik viel bijna van mijn stoel toen hij van Ine Warmerdam, het nieuwe burgercommissielid van plan!, goedkeuring kreeg ongehoorzaam te blijven. Deze mevrouw die notabene een uur eerder als nieuwbakken commissielid haar trouw aan de grondwet beloofde (“.. zo waar helpe mij God almachtig”) heeft meteen mijn vertrouwen verloren. Van Lonneke Maráczi, de voorvrouw van de SP, heb ik geen hoge pet meer op. Ook zij gaf de wethouder het groene licht de ingeslagen weg te vervolgen. Haar motivatie: “Als we nu alles gaan aanpassen, kost dat veel te veel geld.” Het doel heiligt blijkbaar de middelen. Een opmerkelijk standpunt van deze partij die ooit tomaten gooide naar het politiek establishment en dat nu doet naar de burgerij die een beroep doet op de huidige wetgeving. En ook Ruud Verhoeven, vertegenwoordiger van de andere gekleurde partij (Groen Links), gaf zijn akkoord aan de wethouder: “Doorgaan!”.

Dat is gezien de opstelling van Groen Links in de parlementaire ondervraging over de toeslagenaffaire opmerkelijk. De partij eist daar dat de politieke verantwoordelijkheid duidelijk wordt! De Helmondse afdeling maakt een andere afweging…

Een heldenrol was in de Opiniecommissie weggelegd voor Nathalie Peijs (PvdA) en Alexandra Koolen (Helder Helmond). De laatste, werkzaam in de zorgverlening, haalde met haar parate kennis de onzinklets van de SP onderuit. Ze verdedigde met passie en met vuur de belangen van de hulpbehoevende Helmonders die zij dagelijks tegenkomt. Koolen, die als geen ander de praktijk kent, stelde ook lastige vragen over de cliëntonderzoeken waarop de wethouder zijn gelijk baseert. Zij was niet de enige. Yalcin Yeyden (CDA) merkte op dat het aantal klachten/bezwaren over de Wmo/huishoudelijk hulp wel erg laag is, maar dat dit, gezien het karakter van de doelgroep (hulpbehoevende inwoners) weinig zegt. Daar heeft hij gelijk in want deze mensen hebben wel iets anders aan hun hoofd dan een procedure tegen de gemeente Helmond te beginnen.

Yeyden haalde ook de wethouder onderuit die stelde dat het Helmondse Wmo-beleid nog niet getoetst is. De CDA-voorman merkte fijntjes op dat er toch een uitspraak van de rechter (een juridische toets) ligt en dat die gerespecteerd moet worden.

De frêle Nathalie Peijs, verantwoordelijk voor de discussie over de toewijzing van de huishoudelijke hulp, was inhoudelijk sterk in haar optreden: “Hoe is het mogelijk dat wij een uitspraak van de rechter naast ons neerleggen en wèl van inwoners verlangen dat zij zich aan de wet houden? Wachten op een nieuwe regelgeving is geen optie. De gemeente Helmond dient zich aan de huidige wet te houden!” In haar steeds terugkerende sterke betoog stelde de PvdA-vertegenwoordigster een compromis voor: “Indiceren op resultaatgerichtheid (een schoon huis) kan worden aangevuld met het urencriterium dat de rechter heeft bevestigd.” Een voorstel dat de gulden middenweg zoekt, iedereen tevredenstelt en gemakkelijk is in te voeren.

Je zou zeggen dat dit idee met groot applaus werd ontvangen. Maarten Selten (D66) voelde daar wel wat voor: “Zoals de PvdA aangeeft is het niet zo zwart-wit. Het beleid moet conform de gerechtelijke uitspraak aangepast worden, niet teruggedraaid.” Andere commissieleden waren wat minder stellig in hun opvatting over de kwestie, maar stelden wel inhoudelijk kritische vragen. Een algemeen standpunt over de geboden gulden middenweg is in de Opiniecommissie helaas niet genomen.

Nathalie Peijs en Alexandra Koolen laten het daar niet bij zitten. In december komt een nieuwe Wmo-verordening inclusief de huishoudelijke ondersteuning in de commissies en de gemeenteraad. Wethouder Harrie van Dijk kan daar een nieuw pleidooi over het respecteren van de wet verwachten. De discussie over dit onderwerp is nog geen gelopen race!

Voor wat het waard is beste wethouder: denk toch nog eens serieus over de geboden gulden middenweg na! U wilt graag een Robin Hood zijn en toch gedraagt u zich als een Donald Trump. Helmond is daar niet mee gediend.

Hanneke Hegeman

39 reacties:

Ach Hanneke, wat nou weer jammer zo’n laatste alinea. Toch even Trump benoemen en daarmee je deugdmomentje pakken…bang om anders in het juiste kamp ingedeeld te worden?

Beantwoorden

@Andre op zondag 22 november 2020 om 14:50:

Lastig, reageren op de inhoud van Hanneke…
Als mensen na jouw Grote Blonde Vriend nu ook nog Trump gaan ‘demoniseren’, is dat belangrijker dan je mening beargumenteren over gemeentebeleid zoals Hanneke hierboven aanhaalt. Tja, als one-issuepartij gaat het hier niet over ‘die buitenlanders’ hè. Lastig, die politieke vraagstukken die wél ergens over gaan.

Beantwoorden

Uitstekende column Hanneke, goed beargumenteerd en geen speld tussen te krijgen. Mijn complimenten!

Beantwoorden

@Andre op zondag 22 november 2020 om 14:50:

Dag Andre,

Dank voor je reactie. Er is voor mij maar één kamp en dat is het belang van Helmonders, van mensen zoals jij en ik en dat is niet gebonden aan welke partij dan ook. Misschien verandert dat nog wel een keer, maar op dit moment behoor ik tot geen enkele lokale politieke partij. Dat is wel zo handig want nu kan ik vanuit een onafhankelijke positie, de mensen die wij gekozen hebben volgen.

Hartelijke groet,
Hanneke Hegeman.

Beantwoorden

Uitstekende column .

Beantwoorden

Dank voor de aandacht voor dit thema, Hanneke. In dit geval blijf ik gaan voor de gulden middenweg; je hoeft niet te kiezen tussen een goede dienstverlening aan je inwoners en je aan de wet houden.

Beantwoorden

Wat een pittige column waar je de vinger op de zere plek legt , de Helmonders worden binnen de WMO niet geholpen wat er voor hen nodig is, en indd geen energie om te strijden tegen de regels en negatieve besluiten. Ze willen hulp krijgen omdat ze het nodig hebben, onzekerheid over de inzet en uren is geen strijd. Maar gewoon nodig…….

Beantwoorden

Bedankt voor deze column, Hanneke. Ik ben weer helemaal bij. Goed ook om te lezen dat een tweetal dames zich zo inzetten voor de betrokkenen.

Beantwoorden

Zou goed zijn om ook de andere thema’s binnen WMO eens in dit licht te stellen. Misschien krijgt het totaalplaatje dan nog meer gewicht.

Beantwoorden

Helder Helmond is het volledig eens met je column. De gemeente Helmond dient zich aan de huidige wet te houden! Zoals afgelopen dinsdag ook duidelijk is gemaakt door Alexandra Koolen. Je geeft terecht aan dat de discussie over dit onderwerp nog geen gelopen race! Wordt vervolgd in december als de nieuwe WMO-verordening wordt vastgesteld. Gr. Fractie Helder Helmond.

Beantwoorden

Ben zeer benieuwd naar het vervolg over een aantal weken

Beantwoorden

Hallo Hanneke,
Bach Plus heeft wel degelijk gerefereerd aan het feit dat er meer gekeken zou moeten worden naar de zelfredzaamheid van een cliënt. Dat, dat meer betekent dan een huishouding te kunnen doen. Dat er ook geïndiceerd zou moeten worden op kwaliteit van leven.

Jammer, dat je dat niet mee genomen hebt. Omdat een klachtenprocedure altijd via de Wet Algemeen Bestuursrecht behandeld word, moeten ze zeker op de hoogte zijn geweest van wat er speelde.!

Beantwoorden

@ Hanneke Hegeman.

Dag Hanneke,

Het verbaasd met niets dat dhr. van Dijk een wettelijke uitspraak niet naleeft.
En ergo nog…hij gaat zelf maar even op de stoel van de rechter zitten.
Als ik de Raad was zou ik op m’n achterste benen staan en ik zou ook zeker bewijzen willen zien van de zgn gesprekken met de VNG en Hugo de Jonge.
Die zijn er natuurlijk gewoon niet. Die kijken wel uit om hub naam te grabbel te gooien voor “het bestuur” van Helmond

Ik heb ook veel van de parlementaire enquête gevolgd, maar waar het in feite om draait is een falende overheid. En een overheid die de wetgeving naar eigen gelang interpreteert.

In Helmond is hierdoor ook een zeer kwetsbare groep geraakt. Nl. de degene die recht op WMO hebben. Dit recht wordt nu moet voeten getreden. En dat is op zich al heel erg, maar nu in Corona tijd natuurlijk onbestaanbaar.

En ach ja….die politieke figuren zoals Maraci enz…die zelfs hun eigen partij visie negeren. Ze zitten er alleen voor het pluche….en natuurlijk de bijbehorende maandelijkse bijdrage op hun bankrekening.

Ben wel blij dat Nathalie flink voet bij stuk heeft gehouden en ook bijval heeft gekregen van Helder Helmond. E.e.a. wordt dus in december vervolgd

Maar ik zag hierboven in de reacties ook van iemand het advies om het breder te gaan onderzoeken en niet alleen toegespitst op de HH hulp. Ik denk zeker dat dat nodig is!

Groetjes,

Yasmine

Beantwoorden

Ik mis in het betoog wat nou precies het punt is waar de rechter over valt. In de paar uitspraken die ik heb gelezen, ben ik nergens tegengekomen dat het illegaal is om resultaatgericht te werken, of dat het recht op schoonmaakhulp uitgedrukt moet worden in uren.

Het heikele punt zoals ik het begrijp, is dat de gemeente niet deugdelijk onderbouwt dat het toegewezen budget toereikend is voor het gestelde doel (“schoon huis”). Had de gemeente een X aantal uren toegekend, en was X volgens de aanvrager te laag, dan was precies dezelfde discussie ontstaan.

Beantwoorden

@Jacqueline Bach op maandag 23 november 2020 om 15:38:

Lieve mevrouw Bach,

U hebt in de commissie, net als diverse collega’s, inhoudelijke opmerkingen gemaakt. Dat hebt u zeker gedaan! Ik heb u echter niet uw steun aan het voorstel van de PvdA horen geven. Ik heb u ook niet horen zeggen dat de wethouder zich aan de huidige wet moet houden. Juist dáár gaat mijn verhaal over.

U krijgt een tweede kans in de discussies die in december over de Wmo worden gevoerd. Mocht u daar duidelijk uw afkeuring laten blijken over het ontduiken van de wet en het negeren van de uitspraak van de rechter, dan zal ik dan heeeeel graag meenemen in een volgende column.

Hartelijke groet,

Hanneke Hegeman.

Beantwoorden

@Sander
Geen voorstander van resultaatgericht indiceren. Deze werkwijze maakt het mogelijk dat de door de gemeente gecontracteerde aanbieder, die bijvoorbeeld het schoonmaken voor zijn rekening neemt, zelf bepaalt hoe lang en hoe intensief er wordt schoongemaakt. Als er klachten zijn over de kwaliteit kan er bij het bedrijf worden geklaagd. Niet meer, of pas in laatste instantie, bij de gemeente. (Als ook in de presentatie bij de commissie zat). Daarmee verdwijnt de verantwoordelijkheid van de gemeente voor de individuele burger naar de achtergrond. Dichter bij de burger was het credo bij de decentralisatie. Maatwerk als ook schoon en leefbaar lijken loze begrippen. Maar worden deze gehaald. Niet gezien de recente uitkomsten binnen sociaal domein. Deze zijn dan ook niet toe- maar zelfs afgenomen. In beroep gaan doet deze doelgroep niet of nauwelijks. Leuk om dan met die cijfers te goochelen. En ja ook ik miste het duidelijk aangeven van diverse partijen dat de wet gevolgd dient te worden.

Beantwoorden

@Leo op maandag 23 november 2020 om 16:51:

Dat de wet gevolgd moet worden is een open deur. Maar wat is nou precies het punt waarop het beleid van Helmond botst met de wet? Die duidelijkheid haal ik ook niet uit jouw reactie.

Ik kan me niet voorstellen dat niet-resultaatgericht indiceren beter is dan resultaatgericht indiceren. Ook als de gemeente je een X aantal uren toekent, kun je een schoonmaakbedrijf treffen dat niet naar behoren werkt. Dan is misschien wel de wet gevolgd, maar je huis is nog steeds niet schoon. Het schoonmaakbedrijf kun je er niet op aanspreken, want de afspraak “X uur” is keurig nagekomen, ze hebben alleen niet schoongemaakt. En de gemeente kun je er ook niet op aanspreken, want de afspraak “schoon huis” is dan niet gemaakt.

Beantwoorden

@Sander Het gaat niet om wat beter is. En of dit systeem moet veranderen. Het betreft dus een aanvulling. Het is dus niet of of maar en en.
Deze manier van indiceren (zonder uren) biedt nu onvoldoende rechtszekerheid voor de burger, omdat te weinig wordt geconcretiseerd (begrip “schoon”) op welke hulp hij recht heeft. (daarom ook het uren koppelen aan het “schoon en leefbaar”)

Wat is schoon en leefbaar en wie bepaald wat dat is? Gemeente Schoonmaakbedrijf of de cliënt ? De door de gemeente gecontracteerde aanbieder, die het schoonmaken voor zijn rekening neemt, bepaalt zelf hoe lang en hoe intensief er wordt schoongemaakt. Als er klachten zijn over de kwaliteit kan er alleen bij het bedrijf worden geklaagd. Niet meer, of pas in laatste instantie, bij de gemeente. Waarover klaag je dan, het is niet schoon, het is wel schoon. Hoe lang word dan waaraan besteed? Wat is dus schoon? Twistpunt. Hoe bepaal je dan of naar behoren word gewerkt? Schoonmaak vind het schoon, jij niet en gemeente? (verantwoordelijke). Hoeveel tijd word daadwerkelijk waaraan besteed en is dan ook redelijk in verhouding tot. De wet gevolgd is dan ook toetsbaar.

Beantwoorden

@Leo op dinsdag 24 november 2020 om 02:28:

Goede uitleg Leo, dank je wel!
Ik hoop dat nu iedereen echt begrijpt dat alle commotie door een kleine aanpassing helemaal niet nodig is. De discussie lijkt te ontsporen in een machtsstrijd met als aanvoerder de wethouder. Wat de uitkomst ook is: de grote verliezer is de Helmondse burgers want hoe je het keert of wendt: dit kost onze stad klauwen met geld en wat levert het op?

Dit is zo ontzettend jammer!

Hartelijke groet,
Hanneke Hegeman.

Beantwoorden

Misschien nog een kleine aanvulling.
Want er worden in Den Haag ook nog conclusies getrokken. In 2015 was dit allemaal te voorzien maar niemand luisterde naar de mensen die dit betrof. Ook al werd er ook in Helmond door inwoners al over gesproken. Er werd zelfs letterlijk gezegd liever een hogere woontoren als er gekozen moest worden.

Belangenorganisaties trekken dan ook al jaren aan de bel. Onderzoek na onderzoek. We zijn nu reeds 5 jaar verder. Politiek Den Haag en lokale politiek verwijten nu elkaar. De mensen in de mangel. Het was gewoon een bezuinigingsmaatregel.

Maar ook zegt Hugo : Ik vind het goed als gemeenten zelf nadenken over maatregelen om meer grip te krijgen op financiën in het sociaal domein, maar maatregelen die niet in lijn zijn met het WETTELIJK kader acht ik uiteraard onwenselijk en zijn niet toegestaan. (advies van is dus VNG anders).

Op 23 oktober is de tweede monitorrapportage naar de Tweede Kamer verzonden.Op basis daarvan de conclusie dat de kosten van het (verlaagde) abonnementstarief binnen de verwachte kosten van de (toen) genomen maatregel blijven (€ 290 mln.) Aansluit bij het beoogde doelen van de maatregelen.
In het bijzonder om de stapeling van zorgkosten voor middeninkomens te verminderen. Er worden dus geen aanvullende maatregelen genomen.

Wat betreft die stapeling van zorgkosten heb ik daar niemand over gehoord afgelopen commissievergadering. Vandaar ook mijn eerdere voorstel hier om het onderwerp breder te trekken dan HH.

Wel moet ik zeggen dat mensen die alleen zijn een eigen bijdrage betalen, maar mensen die getrouwd zijn weer niet. Wie dat verzonnen heeft ? Misschien zouden ze dat als eerste gelijk moeten trekken.

Beantwoorden

Het zal wel aan mij liggen maar ik zie nog steeds niet het verschil tussen “niet schoon, terwijl dat toch expliciet afgesproken was” en “niet schoon, terwijl dat toch impliciet de bedoeling was van die X uren”. In beide gevallen is er twist.

En hoe moet de gemeente het aantal uren vaststellen, als “schoon” niet het criterium is? Bij te weinig uren is er twist, bij te veel uren kost het onnodig veel geld.

Wat is nou precies het punt waar de rechter over valt?

Beantwoorden

Hij kan het begrip schoon nu niet toetsen. Omdat dit voor iedereen anders is. Stel dat je over de vensterbank 5 minuten doet. En jij vind dit niet schoon maar bij anderen duurt dit ook 5 minuten is dat ook toetsbaar. En voldoende schoon. Er word immers gebruikelijke 5 minuten aan besteed. En dus aantoonbaar dat de vensterbank 5 minuten word gedaan. En dus ook redelijk is. Dit werkt ook twee kanten uit.
Heeft ook te maken met gekoppelde normenkaders (toetsbaar) binnen schoonmaak. Je hebt nu eenmaal mensen die wekelijks 1 uur over de vensterbank doen met middelen en dat schoon vinden, waar een ander dit maar 1x per jaar doet met een veeg van een doek en dit ook schoon noemt.

Bij te weinig uren is er twist. Bij te veel uren kost dit geld idd. zoals je zegt.
Dus ook nodig dat er bepaald kan worden of er te veel uren zijn. Nu zijn er geen uren vastgesteld. Jij spreekt ook in uren.
Je zou dus in jouw woorden ook kunnen zeggen. En hoe moet de gemeente het aantal schoon en leefbaar vaststellen, als “uren” niet het criterium is? Bij te weinig schoon is er twist, bij te veel schoon en leefbaar kost het onnodig veel geld.

Beantwoorden

@Leo op dinsdag 24 november 2020 om 13:55:

Precies, dat bedoel ik: de kern van het probleem is dat niet eenduidig valt vast te stellen hoeveel schoonmaakhulp passend is, en dat los je niet op door er in andere bewoordingen over te praten (“uren” in plaats van “schoon”).

In het verleden werd dit probleem omzeild door de budgetten ruim te bemeten. Dat leverde minder klachten op, maar was duurder voor de belastingbetaler. Tegenwoordig zijn de budgetten krapper, en dat maakt de kans groter dat de aanvrager ontevreden is. Met die onvrede moet zeker iets gedaan worden, maar dat wil nog niet zeggen dat het hele beleid op de schop moet.

Beantwoorden

Dat zei ik ook niet. En daar zit ook niet de kern van dit probleem.
Het is en en. Niet of of.

Beantwoorden

Zucht…ik wordt hier toch zo moe van.

Het volgende is aan de hand:
Stel je wilt als particulier je huis schoon laten maken door een erkend bedrijf.
Die komen dan langs, bekijken het huis en maken een offerte wat het kost om
het huis schoon te maken/ houden en hoeveel uren zij daar mee bezig zijn.
Dat is dus de zakelijke deal….

Waarom zou dat nou anders gaan als het de overheid ( lees gemeente ) betreft) en dat is dus ook wat de rechter bedoelt in de uitspraak. Er moeten “harde” voorwaarden zijn.

Harde voorwaarde 1. de client heeft volgens de WMO recht op ( in dit geval) HH
Harde voorwaarde 2. de gemeente moet de dienst leveren net zoals dat in het geval van een privaat bedrijf gebeurd. Dus….zoveel uur om het huis schoon te krijgen/houden.

Wat Harry van Dijk hier doet, is dus burgers die recht hebben op de WMO ( harde eis) het recht te ontnemen op een fatsoenlijke overeenkomst volgens het burgerlijk wetboek. Hij maakt er een boterzachte constructie van.

En dat alleen maar omdat hij anders zijn eigen begroting niet rond krijgt….dat is de ware reden waarom dit gebeurd. En wat doe je dan….dan pak je de meest kwetsbare mensen van de samenleving in de maatschappij…in de hoop dat ze niet kunnen of willen procederen.

De Raad van Helmond neem ik dit bijzonder kwalijk. Ik vertel hier niets nieuws en iedereen weet dus precies hoe het zit. Deze Raad heeft dus boter op zijn hoofd!

De mensen met een WMO indicatie hebben rechten, net zoals iedereen in dit land, en die mogen niet met voeten getreden worden door toevallig een wethouder uit Helmond, die z’n begroting niet rond krijgt .

Beantwoorden

Het lijkt er idd. op Yasmine.
Er lijkt juist een afname van hulp bij huishouding te zijn als je naar de laatste cijfers kijkt.
Ondersteuning thuis,verblijf en opvang, hulpmiddelen en diensten, totaal aantal unieke cliënten met een maatwerkarrangement lopen op.
Maar bij Hulp bij het huishouden geld deze stijgende lijn niet.

Waar staat je gemeente cijfers Helmond op : https://www.waarstaatjegemeente.nl/jive/report?id=gmsd&input_geo=gemeente_794

Beantwoorden

Excuus wel degelijk stijgende lijn (verkeerde kleurtje) maar wel in lijn. Met % toename van het aantal clienten binnen Sociaal Domein. Zeker ook gezien de cijfers vergrijzing lijkt me dit niet zo bijzonder veel. precies wat ook bij kabinet werd aangegeven. Valt ook in lijn met de beantwoording van de vragen aan Hugo de Jonge. Ook hij gaf immers dit antwoord. Er is sprake van vergrijzing. Valt dus binnen de lijn van verwachting.

Beantwoorden

@ Leo

Hoi Leo,

We hebben nu genoeg input gegeven.
Het is aan de Raad om hier iets mee te gaan doen.

We hebben inmiddels na de enquête gezien hoe zaken kunnen ontsporen in het
sociale domein. Wegkijken kan nu niet meer!!!!

We zullen het scherp in de gaten houden.

Groetjes,

Yasmine

Beantwoorden

Idd. Yasmine.
Het onderwerp is en blijft in beweging.

Lijst van ingekomen stukken raadsvergadering 1 december 2020:
Gemeenteraad Montferland, 6 november 2020. Motie Huishoudelijke ondersteuning.
De Gemeente die in Juni (corona) nog opnieuw wilde indiceren waar angst heerste corona in huis te halen. En daarmee vervolgens zelfs kamervragen opriep. Benieuwd naar de meningen van onze partijen en raadsleden over deze motie.

Beantwoorden

@ Leo

Goed dat je hieraan refereert en dat het nu op het weblog staat dat deze motie er was!. Goed gedaan.

Nu maar even afwachten idd wat de raadsleden en partijen in Helmond hiermee gaan doen!

Het blijft toch ongelofelijk en onprofessioneel dat dit over de rug van de kwetsberen in onze maatschappij moet!!!!

Ook nog geen enkele reactie op jouw voorstel om het breder te trekken dan de HH….taal nog teken hoor je dan ….

De huidige stand van zaken is dus dat wethouder van Dijk op de stoel van de rechter is gaan zitten, met als drogreden dat hij wordt gesteund door de VNG en Hugo de Jonge.

Mijn vraag is nu…waarom frustreert dhr. van Dijk het rechterlijke proces????? Hij had toch gewoon in hoger beroep kunnen gaan, als hij zo zeker van zijn zaak is.

Waarom vraag daar niemand naar???

Beantwoorden

Update: de link naar het voorstel van Montferland 6 november die Leo heeft genoemd. Dit zou landelijk gezien een goed alternatief kunnen zijn voor de problematiek rond de huishoudelijke hulp.

https://www.deweblogvanhelmond.nl/wp-content/uploads/2020/11/D11-Motie-gemeente-Montferland-zonder-Raadsvoorstel-Huishoudelijke-ondersteuning-1.pdf

Beantwoorden

@Hanneke
Stapeling van kosten, hiervoor moet men wel waakzaam zijn. Dit was een meer dan onwenselijke situatie. Zo ontstaat wederom de situatie dat als je net boven het streepje zit er geen recht is op deze hulp. Maar wel benodigd is. En men waarschijnlijk ook de hulp vervolgens niet elders in kan schakelen. En weer andere maatschappelijke problemen ontstaan. En vervolgens de stapeling terugkeert.

Begin eerst met deze “kromme” regel aan te passen. Dat vult ook de pot.
(geeft aan hoe snel en ondoordacht dit toen is aangepast)
U hoeft geen eigen bijdrage te betalen in de volgende situaties: U bent getrouwd of heeft een partner. En minimaal één van u heeft de AOW-leeftijd (66 jaar en 4 maanden) nog niet bereikt.Uw gemeente heeft bepaald dat u geen eigen bijdrage hoeft te betalen.

Beantwoorden

@Leo op maandag 30 november 2020 om 10:47:

Je doelt op het losgelaten criterium van het inkomen waardoor nu ook mensen van boven modaal voor een prikkie huishoudelijke hulp krijgen?
Ja, dat is ook weer zo’n nationale maatregel waardoor gemeenten in de problemen komen. Tja… het vreemde is dat Helmond (de wethouder) dit wel respecteert…

Afijn, we zullen zien wat de discussie in de raad brengt en of de politieke partijen die nu wegkijken en het goed blijven vinden dat Helmond de wet blijft ontduiken, toch karakter tonen.

Groetjes,

Hanneke Hegeman.

Beantwoorden

@Yasmine op zondag 29 november 2020 om 14:21:

Goede vraag, maar daar zal vast ook wel een goed antwoord op bestaan. Als iets te onbegrijpelijk lijkt om waar te zijn, is dat meestal ook zo.

@Hanneke Hegeman op maandag 30 november 2020 om 08:23:

Ik zie niet hoe overheveling naar de bijzondere bijstand het punt oplost waar de rechter over valt. Alleen “c. tussen het Rijk en de gemeenten nadere afspraken te maken over de wijze waarop [..] geborgd wordt [..]” klinkt als een stap in de goede richting, maar de zin als geheel gaat zo te zien toch over iets anders.

Als er nou “… tussen het Rijk en de gemeenten nadere afspraken te maken die het bezwaar van de rechter wegnemen …” had gestaan, had de motie het fundamentele probleem bij de landelijke overheid gelegd, waar het hoort. Maar dat staat er niet.

@Leo op maandag 30 november 2020 om 10:47:

Inderdaad krom. Krom dat dit onderscheid überhaupt wordt gemaakt, en krom dat dit in het nadeel uitpakt van degenen die financieel toch al het krapst zitten.

Misschien is een oplossing in deze richting mogelijk:
– voor het aantal uren dat volgens de gemeente nodig is voor “schoon en leefbaar” betaal je een geringe eigen bijdrage;
– voor ieder uur dat je zelf extra nodig vindt, betaal je een hoge eigen bijdrage;
– die beide tarieven worden zo berekend, dat je bij het aantal uren volgens de oude regeling per saldo even duur uit bent.

Anders gezegd: wie wil, kan vasthouden aan het aantal uren volgens de oude regeling tegen per saldo het oude tarief, maar het wordt financieel aantrekkelijk gemaakt om het aantal uren te minderen tot wat volgens de gemeente nodig is voor “schoon en leefbaar”.

Beantwoorden

@Hanneke
Tussen boven- modaal, modaal, daartussen en (bijzondere) bijstand zit echter nog een hele wereld. Er word zelfs gesproken over “de rijken”. Beetje krom om dat zo uit te drukken. Zet toch inwoners lijnrecht tegenover elkaar. En als je niet in de bijstand zit ben je niet automatisch rijk. Daarom nu geen voorstander van deze motie. Discussie? Wegkijken? Ontduiken,…. snappen ze het systeem en hoe dit in de praktijk werkt überhaupt wel ?

Met het begin maken van aanpassing eigen bijdrage (die nu krom is precies @Sander) doel ik op die van mensen onder bepaalde leeftijd met partner. Daar is om te beginnen zeker nog wat te halen. Herstel eerst dat eens. Van hoge stapelingen naar niets. En ergste is ook nog 4wekelijks hierover 0-facturen ontvangen. (wat dat kost). En betalen voor diegene die eerst niets betaalde. Precies, in het nadeel van. Om meteen dit soort rigoureuze wijzigingen (zoals naar bijzondere bijstand) in te voeren ?

Vervolgens pak het breder. Zoals ik al eerder zei. Niet alleen discussie op HH. Er word ook elders niet goed met centjes in of uit het domein omgegaan. Je ziet zelfs nu al (in Breda) recht op jeugdzorg discussie ontstaan naar gelang van inkomen van ouders.

Beantwoorden

@ [email protected] Sander @Hanneke,

Hoe begrijpelijk jullie inspanningen en redeneringen ook zijn om te zoeken naar een oplossing, dit is niet de juiste weg. Harrie van Dijk wil in deze casus…alles of niets… En dan bedoelt hij dus vooral niets voor de zeer kwetsbare doelgroep.

Jullie zijn al een station verder…om te kijken naar compromissen….maar die gaan er met deze wethouder dus niet komen.

Ga terug naar het begin….als meneer van Dijk het niet eens was met de uitspraak van de rechter dan had hij hoger beroep moeten aantekenen.

Is dat gebeurd??? Ik heb werkelijk geen idee, maar ik denk van niet.

Dan is het klip en klaar, en heeft de rechter gesproken en moet er dus zo uitgevoerd worden. Overigens….wat me bijstaat is er al eerder een soortgelijke uitspraak geweest over de gemeente Someren.

Dus het proberen je in allerlei bochten te wringen om oplossingen te bedenken …waarom???? voor wie…voor wat? Je hebt te maken met een weigerachtige wethouder…..pak hem dan ook daarop aan!!!!

Politiek lastig? Ja het zal wel, maar er zal nog wel meer gebeuren wat dat betreft in Helmond met dit college.

Groetjes,

Yasmine

Beantwoorden

@Yasmine
Idd. er zal zeker meer moeten gebeuren. En deze mevrouw heeft idd. haar recht gehaald. (Gelukkig is de Montferland motie gister al snel weerlegd) Wat de oplossing wel is? Dit zagen we in 2015 toch aankomen ? Maar het kwam wel goed, werd toen gezegd. Niemand stond op de achterste benen voor meer geld. Volgens de minister past het dus vooralsnog binnen de kaders.
En in de VNG brief lees ik : Naast dat meer mensen ouder worden, speelt mee dat als gevolg van de demografische ontwikkelingen de krapte op de arbeidsmarkt zal toenemen, ook in de zorg en in het sociaal domein. Ook zal het aantal mantelzorgers in de komende jaren afnemen. Of terwijl geen oplossingen dan verdere versobering.

Bang dat het als geheel ondergesneeuwd wordt door deze HH discussie. Zoals dat nu eigenlijk overal beetje de trend is. En dus over de andere onderwerpen maar weinig word gesproken. Deze zijn dan zeker ook van belang. Wel is er extra geld voor een voetbalclub, duurder stadhuis enz. enz. En met terugkeren van deze stapeling is sporten en ontmoeten (vruchtensapjes drinken aldaar) er helemaal niet meer bij.

De verandering van de eigen bijdrage kwam dan ook niet uit de lucht vallen. Torenhoge bijdrages, stapeling van kosten. En op meer terreinen dan de HH. En nu leeft er de oproep dit maar even terug in te voeren. Lees wel, dus ook breder dan de HH.

Ik vraag me vervolgens ook af hoe inwoners die het betreft ook betrokken gaan worden bij deze beslissingen en discussies op dit domein ?
Oproep! om het dan ook breder dan alleen HH te trekken.
We wachten die “discussie” maar af.

Beantwoorden

@Yasmine op woensdag 2 december 2020 om 13:11:

De wethouder moet zich aan de uitspraken van de rechter houden of ertegen in beroep gaan, meer smaken zijn er niet. Daarin heb je gelijk. Maar het is niet alleen deze ene wethouder, de hele Wmo is complexe materie waar heel Nederland mee worstelt, tot de landelijke overheid aan toe, die de fundamentele vraagstukken niet voor niets door heeft geschoven naar de gemeentes.

Ik geloof niet in onwil, wel in onvermogen om ijzer met handen te breken. We gunnen iedereen de huishoudelijke hulp die hij of zij nodig heeft, maar in de weerbarstige werkelijkheid is niet alles mogelijk. Een te royaal budget voor de eerste aanvragers betekent dat je de laatste aanvragen niet kunt honoreren. Het andere uiterste, te krap budgetteren, betekent dat de aanvragers tekort wordt gedaan.

De gulden middenweg is aansturen op “schoon en leefbaar”. Dat pakt in de meeste gevallen goed uit, getuige het geringe aantal klachten. (En nee, dat ligt niet aan de zieligheid van de aanvragers, dat ze klachten voor zich houden. Er zijn genoeg mensen voor wie het huishouden lichamelijk te zwaar is, maar die geestelijk sterk genoeg zijn om voor zichzelf op te komen.)

Het huidige beleid is op hoofdlijnen beter dan het vorige, maar op details niet naar tevredenheid van de rechter. Voor de wethouder is het dan kiezen uit kwaden. Ik vind het misplaatst om alle pijlen op hem te richten, al zou ik nadere uitleg over de feitelijk gemaakte keuzes wel fijn vinden.

Beantwoorden

@Sander Lam op woensdag 2 december 2020 om 17:55:

Beste Sander,

De inhoud van de wmo komt binnenkort in de raad. De wethouder presenteert dan een herziene regeling. Die discussie wacht ik af.

Waar het mij nu om gaat is dat hij zich nu niet aan de afgelegde ambtseed houdt. En daarom zijn de pijlen op hem gericht. Daarnaast wijs ik op mijn column van juni 2020: Inspreken heeft effect. Die gaat over de integriteit van ons gemeentebestuur. Dit onderwerp is door de houding en het gedrag van de wethouder opnieuw actueel. De opgeroepen discussie heeft hij dan ook geheel en alleen aan zichzelf (en uiteraard het hele college want de collega wethouders laten het gebeuren…) te danken. Het is nu aan de raadsleden de wethouder/het college te corrigeren! Het gaat nu om de integriteit van ons bestuur, niet om de inhoud van de beslissingen.

Hartelijke groet,

Hanneke Hegeman.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *