54reacties

Helmond moet veranderen

In 2040 zal onze stad er anders uitzien. We moeten wel! De problemen die wij nu hebben op het gebied van klimaatverandering, de achteruitgang van wat eens onze gezonde leefomgeving was, plus de enorme groei die Helmond doormaakt, vragen om gedegen toekomstplannen. Wie dit ontkent leeft onder een steen en kan maar beter deze column overslaan.

Ik ben het namelijk helemaal eens met het college van Burgemeester en Wethouders dat er maatregelen nodig zijn. En met mij waarschijnlijk een groot aantal Helmonders. Wie wil kan met wethouder Arno Bonte meedenken over de concept Mobiliteitsvisie 2040 (pdf) die ervoor moeten zorgen dat we ons binnen en buiten Helmond kunnen blijven verplaatsen.

Onze geïmporteerde wethouder probeert via een reeks van vier avonden de Helmonders de concept-visie van het stadsbestuur (het college) uit te leggen. En dat deed hij tijdens de eerste bijeenkomst op maandag 17 april in de Cacaofabriek prima! Bovendien luisterde hij naar de opmerkingen die werden gemaakt en nam hij de aangeboden informatie serieus. Ik heb het bij andere wethouders wel eens minder prettig ervaren. Die kwamen een boodschap brengen waaraan niet te tornen viel waardoor de hakken in het zand gingen. We kennen allemaal de voorbeelden waardoor het tussen de burger en het college misging. Arno Bonte maakte die fout niet! Hij kwam niet om te overtuigen of af te dwingen; hij kwam om te informeren met het doel de aanwezigen uit te nodigen en masse mee te denken en daardoor later in het jaar als stad een gedegen keuze te kunnen maken.

De wethouder heeft geen gemakkelijke taak op zijn bordje gekregen. Gedwongen veranderingen worden veel gezien als een bedreiging. We houden graag vast aan het vertrouwde en aan wat ons dierbaar is zoals de vrijheid ons van A naar B te verplaatsen. En dat op de manier en op het moment die wij zelf willen, bij voorkeur met de auto. Straks in 2040 zal die behoefte om ons verplaatsen niet anders zijn maar wellicht de manier waarop wel! En juist daar gaat een groot deel van de conceptvisie over. Want nogmaals: het is een concept, een schets van de mogelijke oplossingen, een denkrichting. Er staat nog niets vast!

De gemeente voert de discussie aan de hand van een prima en gedegen stuk dat door iedereen goed te lezen is. Je moet dan wel de moeite nemen om de concept Mobiliteitsvisie 2040 van de gemeentesite te plukken. En dat is waar mijn loflied stokt. Een groot deel van onze inwoners is digitaal niet actief en er is niet nagedacht over een papieren versie. Niet handig lijkt me! De tweede omissie is de insteek op gedragsverandering, een speerpunt in de visie. In de nota worden tal van alternatieven aangeboden waardoor de auto kan blijven staan, maar in het hele stuk wordt nergens verteld hoe de gemeente dit wil bereiken. Hoe overtuig je de inwoners van de noodzaak en de oplossingen? Kortom: de communicatieparagraaf is niet uitgewerkt. Hoe is het mogelijk want met maatregelen alleen kom je er als gemeente niet. Je moet je inwoners helpen anders te gaan denken en anders te gaan doen. “Omdenken” noemde de wethouder dit toen hij maandag op deze misser werd aangesproken. Hij beloofde direct beterschap. Ik ben benieuwd of hij zijn uitgebreide staf zover krijgt, want de ambtenaar die ik vroeg naar de communicatiestrategie, had daar geen bevredigend antwoord op. Daar moet kennelijk ook nog een omdenken opgang komen.

Wie met wethouder Bonte mee wil denken is van harte welkom op de bijeenkomsten die nog volgen op 8 mei (doelgroep ondernemers centrum), 10 mei (alle inwoners van Helmond) en 15 mei (ondernemers bedrijventerreinen). Wel graag opgeven via: https://www.helmond.nl/1/stad/alle-onderwerpen/mobiliteitsvisie.

Alle ingebrachte zienswijzen worden gebundeld en voorgelegd aan de gemeenteraad die op 27 juni de discussie over de bijgestelde visie voert. Op 11 juli volgt dan in de gemeenteraad de definitieve vaststelling van de Mobiliteitsvisie 2040. Later in het jaar, wanneer het uitvoeringsprogramma wordt opgesteld, volgen er nieuwe participatiemomenten.

Hanneke Hegeman

Helmond Toegankelijker maakte de foto.