Buiten is het 23 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 112.580 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.

54reacties

In 2040 zal onze stad er anders uitzien. We moeten wel! De problemen die wij nu hebben op het gebied van klimaatverandering, de achteruitgang van wat eens onze gezonde leefomgeving was, plus de enorme groei die Helmond doormaakt, vragen om gedegen toekomstplannen. Wie dit ontkent leeft onder een steen en kan maar beter deze column overslaan.
Ik ben het namelijk helemaal eens met het college van Burgemeester en Wethouders dat er maatregelen nodig zijn. En met mij waarschijnlijk een groot aantal Helmonders. Wie wil kan met wethouder Arno Bonte meedenken over de concept Mobiliteitsvisie 2040 (pdf) die ervoor moeten zorgen dat we ons binnen en buiten Helmond kunnen blijven verplaatsen.

Onze geïmporteerde wethouder probeert via een reeks van vier avonden de Helmonders de concept-visie van het stadsbestuur (het college) uit te leggen. En dat deed hij tijdens de eerste bijeenkomst op maandag 17 april in de Cacaofabriek prima! Bovendien luisterde hij naar de opmerkingen die werden gemaakt en nam hij de aangeboden informatie serieus. Ik heb het bij andere wethouders wel eens minder prettig ervaren. Die kwamen een boodschap brengen waaraan niet te tornen viel waardoor de hakken in het zand gingen. We kennen allemaal de voorbeelden waardoor het tussen de burger en het college misging. Arno Bonte maakte die fout niet! Hij kwam niet om te overtuigen of af te dwingen; hij kwam om te informeren met het doel de aanwezigen uit te nodigen en masse mee te denken en daardoor later in het jaar als stad een gedegen keuze te kunnen maken.

De wethouder heeft geen gemakkelijke taak op zijn bordje gekregen. Gedwongen veranderingen worden veel gezien als een bedreiging. We houden graag vast aan het vertrouwde en aan wat ons dierbaar is zoals de vrijheid ons van A naar B te verplaatsen. En dat op de manier en op het moment die wij zelf willen, bij voorkeur met de auto. Straks in 2040 zal die behoefte om ons verplaatsen niet anders zijn maar wellicht de manier waarop wel! En juist daar gaat een groot deel van de conceptvisie over. Want nogmaals: het is een concept, een schets van de mogelijke oplossingen, een denkrichting. Er staat nog niets vast!

De gemeente voert de discussie aan de hand van een prima en gedegen stuk dat door iedereen goed te lezen is. Je moet dan wel de moeite nemen om de concept Mobiliteitsvisie 2040 van de gemeentesite te plukken. En dat is waar mijn loflied stokt. Een groot deel van onze inwoners is digitaal niet actief en er is niet nagedacht over een papieren versie. Niet handig lijkt me! De tweede omissie is de insteek op gedragsverandering, een speerpunt in de visie. In de nota worden tal van alternatieven aangeboden waardoor de auto kan blijven staan, maar in het hele stuk wordt nergens verteld hoe de gemeente dit wil bereiken. Hoe overtuig je de inwoners van de noodzaak en de oplossingen? Kortom: de communicatieparagraaf is niet uitgewerkt. Hoe is het mogelijk want met maatregelen alleen kom je er als gemeente niet. Je moet je inwoners helpen anders te gaan denken en anders te gaan doen. “Omdenken” noemde de wethouder dit toen hij maandag op deze misser werd aangesproken. Hij beloofde direct beterschap. Ik ben benieuwd of hij zijn uitgebreide staf zover krijgt, want de ambtenaar die ik vroeg naar de communicatiestrategie, had daar geen bevredigend antwoord op. Daar moet kennelijk ook nog een omdenken opgang komen.

Wie met wethouder Bonte mee wil denken is van harte welkom op de bijeenkomsten die nog volgen op 8 mei (doelgroep ondernemers centrum), 10 mei (alle inwoners van Helmond) en 15 mei (ondernemers bedrijventerreinen). Wel graag opgeven via: https://www.helmond.nl/1/stad/alle-onderwerpen/mobiliteitsvisie.

Alle ingebrachte zienswijzen worden gebundeld en voorgelegd aan de gemeenteraad die op 27 juni de discussie over de bijgestelde visie voert. Op 11 juli volgt dan in de gemeenteraad de definitieve vaststelling van de Mobiliteitsvisie 2040. Later in het jaar, wanneer het uitvoeringsprogramma wordt opgesteld, volgen er nieuwe participatiemomenten.

Hanneke Hegeman

Helmond Toegankelijker maakte de foto.

54 reacties:

Helmond moet helemaal niet veranderen Helmond moet gewoon blijven zoals het is

Beantwoorden

De nieuwe religie, het klimaatfascisme .

Beantwoorden

Waarom deze visie:

“De auto is een snel en comfortabel vervoersmiddel, maar heeft een aantal grote nadelen: het autoverkeer pleegt een aanslag op de leef-kwaliteit in steden en dorpen in termen van lucht, geluid, energie en ruimte.”

Lucht, geluid, energie zijn grotendeels opgelost in 2040 omdat elektrisch rijden dan de norm is.

Blijft ruimte over. Dat is inderdaad een serieus punt. Maar we moeten ook niet overdrijven. Helmond blijft een provinciestadje. Het is geen Rotterdam, Den Haag of Amsterdam.

Beantwoorden

“klimaatverandering, de achteruitgang van wat eens onze gezonde leefomgeving was”

Volgens mij is het met de leefomgeving in Helmond prima gesteld.. het hele geleuter om het klimaat aan een mobiliteitsvisie te koppelen vind ik alleen in die van Helmond terug ..incl we moeten ons anders gaan verplaatsen…

Men neme, je favoriete zoekmachine op internet..en zoekt naar mobiliteitsvisie gemeenten…
Dan kom je er diverse tegen van andere gemeentes door heel het land ..

Zwolle, Amstelveen, Oss enz enz..
Dan vind je termen als ..beter doorstroming autoverkeer, uitbreiding parkeergelegenheden, hoogfrequent openbaar vervoer, betere fietspaden, gastvrije bereikbare stad…

Dan het beleid in Helmond … minder doorstroming 30 km zones, Autos weren uit binnenstad, parkeren duurder maken, niet eens laagfrequent openbaar vervoer… geen enkele fatsoenlijke busverbinding, de traverse het liefste in een 30 km zone veranderen… tot dusver gastvrij… fietspaden die er slecht bij liggen vol gaten en scheve tegels…

Zoals Henk hierboven al aangeeft in 2040 is elektrisch rijden de norm…dus lost de lichtvervuiling zichzelf uiteindelijk op.

Dus ja, hoe overtuig je de inwoners van de noodzaak van oplossingen?
Misschien klimaatbeleid eens los te koppelen van mobiliteitsbeleid misschien? En dat klimaatbeleid daar laten waar het thuishoort bij de landelijke overheid.. en gewoon zorgen voor fatsoenlijke fietspaden, voor een goede busverbinding door heel de stad .. hoogfrequent, door in de parkeergarages en wijken meer oplaadpunten te creëren, een groene zone op de traverse, of een tunnel.

Beantwoorden

Mensen die tegen verandering zijn moeten maar opzouten.

Beantwoorden

Dank voor de tip Hanneke, ik sla deze column erg graag over, geef mij mijn steen maar.

*van God los*

Beantwoorden

Tijdens elke preek valt een aantal aanwezigen in slaap.

Beantwoorden

Dag Hanneke,

Op 6 april j.l stond er ook al een vergelijkbaar stukje op het Weblog: WETHOUDER BONTE; MINDER AUTO’S IN hELMOND.
Daarop kwamen maar liefst 87!!! meestal negatieve reacties.

Waarom nu dan toch nu weer dit opdringerige, idd “woke”stukje?
Misschien heb je het niet in de gaten, maar sinds de provinciale verkiezingen van 15 maart is er iets veranderd in Nederland. De mensen pikken het niet meer dat er slecht bestuurd wordt en al helemaal niet dat ze zo betutteld worden alsof ze zelf geen beslissingen kunnen nemen.

Beantwoorden

@Tess op donderdag 20 april 2023 om 14:45:

Dag Tess,

Het gaat niet alleen om milieu of auto’s, het gaat om mobiliteit in en rond Helmond die vastloopt en hoe we dat zouden kunnen oplossen. De gemeente Helmond probeert vooruit te kijken en heeft daarvoor een uitgebreid idee opgesteld. Regeren is immers vooruitzien. En de Helmonders mogen hier vanaf het begin over meedenken en mee besluiten. Dat is de intentie. Alleen heeft de gemeente het communicatieproces niet goed overdracht en dat gaat nu zeker veranderen, want ook in het gemeentehuis kennen ze mijn kritiek.

Je mag mijn column/boodschap opdringerig vinden, maar misschien denk je er anders over als je de conceptnota leest en wellicht op 10 mei naar de bijeenkomst voor de Helmondse burgers gaat. Je zult er zeker niet slechter van worden en je kunt dan op grond van feiten kiezen in plaats van emoties.

Hartelijke groet,

Beantwoorden

@Tess
Wat is er dan anders vanaf 15 maart? Nog geen 15% van de in Helmond uitgebrachte stemmen voor BBB, 85% maakte dus een andere keuze. En het blijken vooral laag geschoolde ouderen. 2040 is over 17 jaar, je kunt er gewoon vanuit gaan dat de wereld, en dus ook Helmond, er dan volledig anders zal uitzien. Voor de gemiddelde kiezer van BBB juist belangrijk hoe de wereld er dan uitziet als je minder zelfredzaam bent, bijvoorbeeld ten aanzien van mobiliteit.

Beantwoorden

Hanneke… je lijkt van de PR-afdeling van wethouder Bonte. Hoe volgzaam en kritiekloos.
Zeggen dat je als lezer beter niet verder kunt lezen als je niks hebt met jouw vooronderstellingen, dat is niet ‘open’ en ‘Nederland 2023’. Dat is eerder een elitaire en ook autoritaire houding. Mensen hoeven het niet met je eens te zijn en kunnen echt zelf denken en standpunten innemen. De recente verkiezingen liet dat ook zien. Massaal stemden mensen op nieuwkomer BBB en zij gaven daarmee een serieus te nemen signaal af. De kiezer is de baas, landelijk, provinciaal en ook in Helmond. Niet een partij of ‘autoritaire rijken’. Gelukkig bleek dat de kiezer corrigerend optreedt en dat is een kerngegevens van onze democratie. De door jou bejubelde wethouder uit Rotterdam is van een partij die bij de recente verkiezingen verloor. Provinciaal kan gl het vergeten. Peperdure plannen en een gedachte dat Helmond invloed heeft op het wereldwijde klimaat is volstrekt onzinnig en een belediging van weldenkende Helmonders.

Beantwoorden

Goed bezig die de Bonte.

Er moet het nodige veranderen in Helmond om het leefbaar te houden. Vooral de binnenstad, wat een zooitje hebben ze het er van gemaakt.

Beantwoorden

Er moet helemaal niks veranderen de enige wat moet veranderen is dat misselijke types zoals bonte, Hanneke en die 7 andere klimaatdrammers Helmond zo snel mogelijk verlaat, ga Rotterdam ofzo lastig vallen

Beantwoorden
Helmond blijft Helmond

Ik denk dat velen amper weten waarover de mobiliteitsvisie (dus nog geen plan) nou echt over gaat.
En de meeste tegenwoordig liever tegen zijn (ongeacht onderwerp) gewoon omdat je tegenwoordig tegen moet zijn…

Maar willen we niet allemaal dat ook de huidige kinderen en kleinkinderen straks fijn kunnen wonen in Helmond?
Buiten kunnen spelen in groen ipv op een klein verhard veldje, omdat alles volstaat met auto’s?

Bijna 50% van de huidige grond in Helmond is bestemd voor auto’s!!! 50%!!! Aan wegen en parkeren…. en als we niet willen veranderen wordt dat nog meer….

T maakt niet uit elektrische of “gewone” auto’s op dat gebied.
Minder auto’s, gedeeltelijke andere mobiliteit, betekend meer leef en speel plekken voor mensen….
Meer groen, minder wateroverlast…

Laten we nu eens echt nadenken en meedenken met zn alken. Ipv tegen zijn, gewoon om tegen te zijn..

Beantwoorden

@hanneke hegeman” Het gaat veranderen want bij het Gemeentehuis kent men mijn kritiek”. U bent blijkbaar overtuigd van uw invloed.
Al eerder mij afgevraagd wat uw functie is binnen de Gemeente.
Want een “gemiddelde ” burger krijgt dit als individu niet voor elkaar. Graag een reactie.

Beantwoorden

@E Betgem op vrijdag 21 april 2023 om 08:04:

Dag meneer Bethem,

Het antwoord op uw vraag is heel eenvoudig: ga in gesprek met de gemeente. Of dat nu een wethouder, een ambtenaar of een raadslid is, dat maakt niet uit. Praten kan altijd. Soms leidt dit tot verandering of aanpassing en soms niet. Ik maak die gang met enige regelmaat als het gaat om onderwerpen waar ik rechtstreeks mee word geconfronteerd zoals de inrichting van het PNEM-terrein met de groenzone Adelaarplein en nu weer met het niet (helemaal) nakomen van de afspraken die over deze groenzone zijn gemaakt. Dat doe ik niet alleen, ik neem de buurtbewoners die dit willen hierin mee. Hoe, door ook met hen te communiceren. En dat zet zode aan de dijk!
Zo zijn er nog andere onderwerpen waarover ik met het stadsbestuur en/of de politiek in gesprek ben of ben geweest zoals de klachtenregeling, publicaties die niet zichtbaar zijn, de uitvoering van de WMO, taalonderwijs aan de vluchtelingen uit Oekraine, etc. Nogmaals: het zijn onderwerpen waar ik zelf bij betrokken ben (geweest) en waarin ik me heb verdiept. Het is mijn ervaring dat uit de meeste contacten met het gemeentehuis toch iets positiefs is gekomen. Ze weten in ieder geval dat ik me altijd goed voorbereid, me niet weg laat sturen, de stukken lees en me goed laat informeren en me nooit verlaag tot het op de man spelen! Commentaar op standpunten of functioneren mag, maar een aanval op de persoon helpt niet. Bestuurders, ambtenaren en politici zijn ook mensen en ik behandel die met het respect dat ze verdienen en daardoor krijg ik, hoe lastig mijn vragen soms voor hen zijn, ook het respect terug.

Dan nog even in reactie op het commentaar van ‘ene Toon’: wethouder Bonte doet zijn uiterste best Helmonder te worden. En dat mag ook wel eens gezegd worden en als dat dan vertaald wordt als een PR-uiting, prima!

Hartelijke groet,

Beantwoorden

@Hanneke Hegeman op donderdag 20 april 2023 om 15:46:

“Regeren is immers vooruitzien”

Ambtenaren en regeren.
Ambtenaren en vooruitzien.

Ik moet de eerste ambtenaar nog tegenkomen die beide kan en doet.

En het is E Betgem en niet Bethem, het is maar een naam en niet belangrijk hoor…..
Ambtenaar?

Beantwoorden

@ hanneke hegeman ” Ga eens in gesprek met een wethouder of ambtenaar “.
Ik kan daar helaas niet op ingaan. De kans dat mijn reactie verwijderd wordt is levensgroot.
Toch bedankt voor uw antwoord.

Beantwoorden

@Toon op donderdag 20 april 2023 om 19:02:

In Helmond viel dat “massaal op BBB stemmen” wel mee. De opkomst was in Helmond 48.04%, daarvan stemde 14.85% op BBB, dat zijn dus 10.125 Helmonders die op BBB stemden. Dat betekent dat 84842 Helmonders NIET op BBB stemden…Ik weet niet wat voor signaal jij daaruit afleidt. Ik zie vooral dat de mensen die vorige keer nog op FvD stemden, nu op BBB gestemd hebben. Dat is dan in elk geval het positieve signaal wat ik erin kan zien. Verder is er niet zo’n grote aardverschuiving geweest in de resultaten in Helmond hoor.

Beantwoorden

@ Hanneke Hegeman.

Ik blijf erbij dat ik het zeer betuttelend vind.
Maar zet die conceptnota hier maar even op het weblog, en dan weet ik waar we het over hebben als ik op 10 mei naar die bijeenkomst voor de Helmondse burgers kom.

Beantwoorden

@Helmond blijft Helmond op vrijdag 21 april 2023 om 00:18:

Kun je deze domme ongenuanceerde opmerking toelichten ?

Beantwoorden

@Tess op vrijdag 21 april 2023 om 17:13:

Dag Tess,

Als je de link in mijn column aanklikt (onderstreept) krijg je de nota!
Fijn dat je de moeite wilt nemen op 10 mei naar de bijeenkomst te gaan.

Hartelijke groet,

Beantwoorden

De “Bonte – doctrine” in Helmond gaat het gewoon niet redden.
Hoeveel bijeenkomsten er ook georganiseerd worden.
En ook niet als de “concept mobiliteitsvisie” op papier – ook in de verschillende talen die in Helmond gesproken worden – beschikbaar wordt gesteld aan de inwoners van Helmond.

Een van de reacties hierboven blinkt uit door helderheid en duidelijkheid en is daardoor op afstand een van de beste reacties in jaren hier op de weblog.

Namelijk die van @Joep op 20/4/2023.
Vooral zijn analyse in de laatste alinea is kraakhelder!

“Dus ja, hoe overtuig je de inwoners van de noodzaak van oplossingen?
Misschien klimaatbeleid eens los te koppelen van mobiliteitsbeleid misschien? En dat klimaatbeleid daar laten waar het thuishoort bij de landelijke overheid.. en gewoon zorgen voor fatsoenlijke fietspaden, voor een goede busverbinding door heel de stad .. hoogfrequent, door in de parkeergarages en wijken meer oplaadpunten te creëren, een groene zone op de traverse, of een tunnel”.

@Tess verwijst naar een ander item hier op de weblog, namelijk Wethouder Bonte: minder auto’s in Helmond”” met inmiddels 88 reacties, waarvan het merendeel inderdaad uitgesproken negatief is.

Waaronder die van mij.
Ik citeer mezelf:
“Het mobiliteitsbeleid in Helmond is symboolpolitiek op de vierkante millimeter – op de wereldkaart is Helmond niet eens groter dan die vierkante millimeter – en al helemaal als je het vergelijkt met het buitenland – en dat zijn dan ook andere Lid – Staten van de Europese Unie – en dan vraag ik me toch af: Hoe dom en kortzichtig kun je zijn?”

In haar bijdrage heeft @ Hanneke Hegeman het meerdere malen over WE –
we moeten wel, etc). Namens wie denkt mevrouw Hegeman eigenlijk te spreken? In ieder geval niet namens mij! Over mede – Helmonders doe ik geen uitspraken. De meesten ken ik niet eens!

En een opmerking als “leeft onder een steen” helpt ook niet echt.
Ik weet niet of er Helmonders zijn die “onder een steen” leven.
En als dat wel zo is, dan is het nog altijd onder – we zijn ten slotte in Helmond – “onder een KEI”.

Tot slot: De “deelfietsen” die voor de ingang van Winkelcentrum de Bus stonden te “verpieteren” zijn ondertussen verdwenen. Het zoveelste voorbeeld van een mislukt mobiliteitsproject.

Beantwoorden
Peter van Lieshout

Jammer dat je nooit reageert op mijn reacties Hanneke.

Aan de reactie op zowel jouw stukjes als de voorstellen van Bonte kun je onderhand toch wel opmaken dat juist het opdringen/drammen de mensen in het verkeerde keelgat schiet?

Helmonder zijn mensen met boerenverstand, die hard (hebben) moeten werken om uit de arme zooi van decennia terug te kunnen ontsnappen. Er waren toen grote maatschappelijke problemen, armoede, ongelijkheid etc.
Probeer je deze context eens in te beelden want nu struggelen wederom een hoop mensen met hetzelfde. Zij denken al aan het klimaat door afval te scheiden, te fietsen als het gaat, verwarming een graadje lager en de kraan uit tijdens het tandenpoetsen. Zijn blij als ze een oud autootje kunnen betalen, in de winter de verwarming uit laten, of geen warm kunnen eten. Hiervan zijn er velen in Helmond, vergis je niet.
Zij houden hun hart vast als er weer een lastenverzwaring aankomt zoals nu. Het wrange is dat er miljarden naar het klimaat gaan terwijl er mensen hier honger en kou lijden. Bezuinigingen doorgevoerd door een niet bepaald ondervoede Timmermans, Jetten en Kaag die nog nooit van hun leven met enige tegenslag te maken hebben gehad en vrolijk rondvliegen en vlees eten, maar het de ander wel verbieden. Daar zijn Helmonders allergisch voor.
Jij borduurt hier op voort door anderen te verplichten dat “we (wie zijn dat?) moeten veranderen”. Kun je je voorstellen dat mensen die iedere dag, dag in dag uit vechten om te bestaan zich uitgeperst voelen, en voelen dat er steeds meer van hen afgenomen wordt? Deze mensen hebben de luxe niet om zich daarom druk te maken als het kiezen tussen kleding, speelgoed, eten of een keer op vakantie is.

Wij hebben niet onder een steen geleefd maar ons met problemen uit onze directe omgeving bezig gehouden. Je bent vast intelligent genoeg om te begrijpen dat belonen beter werkt dan bestraffen, en het enige dat we moeten is doodgaan.

Autorijden is voor veel mensen bittere (onbetaalbare) noodzaak.
Wij zijn hier geen Randstad waar je prima met het OV kunt omdat daar door de hogere bevolkingsdichtheid de kosten per hoofd van de bevolking veel lager zijn.
Je hebt wel geluk dat Helmond is gekozen tot proeftuin betreffende de SDG’s. Het wordt er dus toch wel doorgedrukt, maak je geen zorgen.

Heb je trouwens zelf een auto?

Beantwoorden

Je zet Helmonders zo wel neer als sneue krabbelaars terwijl het overgrote deel het leven toch anders kan inrichten dan jij omschrijft. En blijkens de laatste 3 verkiezingsuitslagen is er toch altijd een meerderheid die het huidige beleid steunt.

Beantwoorden

@ Roland
Welke 3 verkiezingsuitslagen bedoel je?
Toch niet de laatste van de provinciale staten van 15 maart denk ik😂

Beantwoorden

@Tess
Jawel, tel ff alles op. Niet alleen die 15% BBB.

Beantwoorden

Roland:

Bekijk de uitslagen eens per wijk voor je deze kromme conclusie trekt. Degenen die het beleid steunen wonen in Brouwhuis, Stiphout, Brandevoort, Dierdonk en Oranjebuurt. Armoede komt hier nauwelijks voor en zij gaan stemmen.
De andere helft van de Helmonders gaat niet stemmen. Dit is de groep die het minder breed heeft en het vertrouwen in de politiek op hebben gezegd. Juist door figuren als die nu de klimaatmaatregelen erdoor drammen.
Als deze groep zou gaan stemmen dan zouden ze dat doen op partijen die hier tegen zijn en zou de uitslag zijn dat 3/4 het beleid niet steunt.

Beantwoorden

@Gerard Maar ja, ze gaan niet stemmen. Blijkbaar niet gemotiveerd genoeg voor deze kleine handeling. Wel stemmen voor Doelpunt van de Week of The Masked Singer maar niet voor het eigen belang. En als en zouden daar heb je nou eenmaal niets aan.

Daarnaast: zijn de door jou genoemde wijken geen deel van Helmond. Zij die mensen anders?

Beantwoorden

@Roland op vrijdag 28 april 2023 om 13:30:

Ik probeer jou duidelijk te maken dat niet iedereen de capaciteiten heeft zoals degenen in jouw bubbel. Dat er een andere kant van de medaille bestaat die zowel jij, Hanneke als de klimaatdrammers niet (willen) zien, en dat hier de oorzaak van het verzet vaak ligt. Verdeel en heers.
Jammer dat je zo neerbuigend doet over deze groep. Daarmee beantwoord je ook meteen je eigen vraag of mensen anders zijn: er zijn mensen die zich meer voelen dan anderen helaas.
Zonder al teveel offtopic te gaan ben ik natuurlijk ook van mening dat iedereen van zijn stemrecht gebruik zou moeten maken, en dat er meer ingezet zou moeten worden op zelfredzaamheid i.p.v. in een afhankelijkheidspositie te blijven zitten. Als Hanneke zich hiervoor nou eens in zou zetten dan bereik je een stuk meer.

En ALS we nu niks doen dan gaan we eraan EN hebben onze kinderen geen leefbare toekomst, heb je zelf ook maar vast ontkracht; aan ‘als’ en ‘en’ hebben we nu eenmaal niks.

@Hanneke: reageer jij ook nog een keer op de vraag of jezelf een auto hebt?

Beantwoorden

Vroeger had je politici die schetsten een droom en die hadden een plan hoe die droom te verwerkelijken. En nu heb je alleen nog maar politici die schetsen een nachtmerrie en die hebben een plan hoe die nachtmerrie te voorkomen.( Theo Maassen)

Beantwoorden

Ik ben dat het “woke”gedoe en de denigrerende toon zo ontzettend zat!!!!
De zgn.”DEUGERS”
Die alleen maar anderen de maat denken te kunnen nemen!
Totaal geen respect voor de meerderheid, die zich niet zo pontificaal profileren.
Jakkes toch!🤮

Beantwoorden

@Tess

U bedoelt: mensen met een andere mening. In ieder geval een andere dan de uwe, waarbij alles wat u niet zint “woke” is, of “deugers”. Maar dat alleen omdat uw argumenten op zijn. U doelt namelijk op een niet bestaande meerderheid, waarbij Helmond (volgens Gerard) in te delen is in zwart en wit / goed en slecht / rijk en arm.

Beantwoorden

@Roland op vrijdag 28 april 2023 om 15:56:

Nee Roland, jij duwt de niet-stemmers in een bepaalde hoek als zijnde het gepeupel. Nu je daar reactie op krijgt moet je die ook kunnen incasseren. Of met argumenten weerleggen, maar dat kun je dus niet.
Die niet bestaande meerderheid (nogmaals) bevindt zich buiten jouw bubbel, en reageert hier bijvoorbeeld op stukjes, het gepeupel. Zie het stukje van Bonte en ook hier; het overgrote merendeel is er niet van gecharmeerd gezien de reacties.

ge·peu·pel (het; o) 1(negatief) het gewone volk
Dit bedoelt Tess dus.

Beantwoorden

Hoe kun je nou weten hoe niet-stemmers stemmen? Ben je soms een medium? En hier reacties tellen slaat nergens op, daar is toch echt een stemhok voor.

Beantwoorden

@ Roland:

Omdat ik regelmatig met die mensen in gesprek ga. Daar heb je alleen wat medeleven voor nodig.
Reacties en meningen van iedereen tellen, niet alleen degenen die gaan stemmen.

Heb jij je auto al weggedaan Roland?

Beantwoorden

@Gerard Luijten op zaterdag 29 april 2023 om 10:44:

Misschien mag ik heel even inbreken in het wat kinderachtig gekibbel met Roland: als je niet gaat stemmen dan moet je niet gaan mekkeren over wat de gemeenteraad beslist. Zo simpel is het. Die niet-stemmers vonden het dan allemaal blijkbaar niet belangrijk wat de politiek in Helmond beslist.

De komende jaren zullen we het moeten doen met deze coalitie met GroenLinks helaas als grootste. Daar ben ik niet blij mee, maar die hebben nu eenmaal de meerderheid van de stemmen. Dat we daarom veel GroenLinks-ideeën zoals dit in mijn ogen rare mobiliteitsplan krijgen is het resultaat.

Beantwoorden

Ben ik dan de enige die hoopt dat DAF zijn elektrische trucks in kan gaan zetten voor vervoer van mijn banaan naar de hub. Die vervolgens elektrisch word afgeleverd in de stad bij mijn plaatselijke supermarkt. Om zo de transportenkosten omlaag te krijgen. En de vele prijsstijgingen op mijn banaan omlaag gaan krijgen.

Het vervangen van paard en kar transport (voor mijn banaan) naar auto’s en vrachtwagens ging ook met hoop tumult en volgens mij zitten we nu weer in zo’n fase. Er zijn toch al genoeg steden waar je met de auto het centrum nog amper binnenkomt. Neem aan dat aan de randen vd stad genoeg alternatieven gaan komen.

Wat betreft het stemmen ben ik het helemaal met Janneke Smit eens. Ga dan ook als de verkiezingsdag weer aanbreekt.

Beantwoorden

Waarom blijven Hanneke en Roland zo angstvallig stil of ze zelf hun auto al opgeruimd hebben?

Beantwoorden

@Gerard

Ik heb een auto. En die gaat ook niet weg. Het is ook niet het bezit van een auto maar het gebruik ervan waar maatregelen op gericht zijn. Ik weet niet wat er interessant is aan de vraag of ik een auto heb.

Beantwoorden

@Roland op zaterdag 29 april 2023 om 15:26:

Gezien het ondertussen rampzalige openbaar vervoer in en rond Helmond – en dat wordt in de toekomst alleen maar nog maar erger – feliciteer ik u met het bezit van een autoMOBIEL! Als ik u was, zou ik die niet de deur uitdoen, maar in plaats daarvan vrolijk rond blijven rijden. En ook parkeren op uw uitrit.
Of GRATIS voor uw voordeur. Zolang dat nog kan.
Of op een van de schaarse – GRATIS – parkeerplaatsen die de gemeente Helmond u biedt. Het aanbod daarvan zal in de toekomst ook alleen nog maar slinken. In plaats daarvan uiteraard .duurbetaalde door de gemeente Helmond geëxploiteerde parkeermogelijkheden.

Voor de Helmondse niet – auto-eigenaars zijn er geen alternatieven meer: Bravoflex was een levensgroot fiasco, het reguliere ov is in Helmond al jarenlang een lachertje, de Taxbus is onpraktisch + daarbij ook nog eens veel te duur. En het begrip “deelmobiliteit” is ondertussen wel zo ongeveer helemaal uitgemolken. Niet de moeite waard om daar nog enige aandacht aan schenken. afgezien van de constatering dat dat op alle niveaus een gigantische mislukking is gebleken.

Van de gemeenteraad valt geen heil te verwachten. Op de eerste plaats niet van de GL+ coalitie: Niet van GL zelf en ook niet van de “+” , want dat zijn alleen maar “kabouterpartijtjes”. In het “groene” Helmond van de toekomst worden dat automatisch “tuinkabouterpartijtjes” Oplossing: een KIESDREMPEL!
En ook niet van de oppositie – partijen c.q. partijtjes, want die zeggen – net zoveel als de partijen van de coalitie – namelijk OOK al helemaal niks!

Een niet zo vrolijke (autoloze) ov – reiziger

Beantwoorden
Peter van Lieshout

@Peter van Lieshout op zondag 30 april 2023 om 10:12:

De concept Mobiliteitsvisie 2040 gaat niet alleen over minder autorijden maar ook over meer ov en fietspaden. Dus misschien wordt het in 2040 beter, al wordt het voor sommigen toch nooit goed.

Een kiesdrempel heeft meer na- dan voordelen. Zie de recente verkiezingen in Helmond: veel “kleine” partijen die in het politieke spectrum dicht bij elkaar zitten en dus prima kunnen samenwerken. Waren ze door een kiesdrempel elk buiten de boot gehouden, dan was per saldo een groot percentage van de stemmen (ruim boven de kiesdrempel) in de vuilnisbak gedaan. Hoe democratisch is dat?

Beantwoorden

@Roland op zaterdag 29 april 2023 om 15:26:

Het is dus typisch zo’n hypocriet gevalletje van do as I say, not as I do.
Je zou als voorstander zelf het goede voorbeeld kunnen geven en hopen de rest zodoende te motiveren. Liever commandeer je anderen wat ze moeten doen en het zelf nalaten.
Snap je dat dit het hele eiereten is waarom er zovelen niet meer gaan stemmen? Ze zien een Jetten bevelen dat er minder gevlogen moet worden, en wat doet hij zelf? Timmermans woont in een huis met 16 kamers zonder zonnepanelen en wil vlees eten verbieden.
Dit gedrag roept weerstand op.

Beantwoorden

Je doet net alsof mijn gedrag de reden is dat een aantal Helmonders niet gaat stemmen, alsof ik alleen een goed mens zou zijn als ik mijn auto wegdoe. Wat een onzin. Jij gaat er schijnbaar vanuit dat een zwijgende meerderheid in niks wil veranderen, zich niks wil laten vertellen want “hypocriet” of gewoon niet nodig. De door aangehaalde voorbeelden hebben echt helemaal niets van doen met de Helmondse situatie. Jij maakt van een groot deel van Helmond armlastig kreupelhout terwijl dit gewoon niet waar is. Jij kunt mij dan wel verwijten dat ik in een bubbel leef en vooral weet wat goed is voor anderen maar dan ben ik ook benieuwd naar jou bubbel en jou persoonlijke, niet-hypocriete bijdrage.

Beantwoorden

Onze discussie is begonnen met het benoemen van de onvrede over beleidsideeën geschetst door Hanneke, en dan vooral opgemaakt uit de vele negatieve reacties hierop. Dezelfde negatieve reacties hoor ik bij velen die niet gaan stemmen. Hier schijnt een correlatie in te bestaan. Dit benoem ik hier.
Ik vind het ‘niet stemmen, dus niet zeuren’ motto feitelijk juist, moreel niet, omdat ik vind dat er te makkelijk aan de problemen van deze groep voorbij wordt gegaan. Jij bevestigt door je reacties juist het gevoel dat in deze groep leeft.
De manier waarop het hele klimaatgedram wordt opgelegd, ook door de alarmistische columns van Hanneke roept een hoop weerstand op. Daarmee komen we niks verder.
Goed voorbeeld doet volgen, en dat ontbreekt er juist aan.

Van mij persoonlijk hoeven er geen maatregelen genomen te worden tegen klimaatverandering omdat ik als natuurkundige geloof dat dit een proces is dat er altijd zal zijn. Meer of minder co2 maakt daarin geen verschil.
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik niet milieubewust ben, integendeel. Mijn telefoon is 6 jaar oud en mijn laptop 14. Mijn auto 21. Ik ga zoveel mogelijk op de fiets.
Als iets kapot is dan maak ik het zelf of ga naar het repaircafe. Ik heb een gasloze woning en heb een negatieve elektriciteitsrekening door zonnepanelen.
In activistische termen leef ik dus behoorlijk co2 neutraal, circulair en bewust, en dat voor een wappie.

Beantwoorden

@Gerard Luijten op zondag 30 april 2023 om 14:00:

“Van mij persoonlijk hoeven er geen maatregelen genomen te worden tegen klimaatverandering omdat ik als natuurkundige geloof dat dit een proces is dat er altijd zal zijn. Meer of minder co2 maakt daarin geen verschil.”

Als natuurkundige geloof ik niet dat deze stellingname de toets der wetenschappelijk kritiek kan doorstaan. Op deze pagina is het off-topic, maar ik zou hierover graag offline verder met je praten. Je kunt mijn e-mailadres opvragen bij de weblogredactie. (@weblogredactie – jullie mogen mijn adres aan Gerard Luijten doorgeven.)

Beantwoorden

Ahhh de aap komt uit de mouw….

Men heeft een duur consultancy bureau ingehuurd, dat met de conclusie komt dat er meer op de fiets en te voet verplaatst moet worden….

https://www.verkeersnet.nl/actueel/47841/industriestad-helmond-moet-van-de-auto-af-stad-loopt-vast-als-we-niets-doen/

Beantwoorden

@Joep op woensdag 3 mei 2023 om 19:57:

Interessant artikel, vooral als je verder leest dan alleen de eerste alinea. Bijvoorbeeld:

“Helmond moet nog steeds bereikbaar blijven met de auto”, verzekert Altena. “Daarom moeten we ook de mobiliteitstransitie doorlopen. Als we niets doen, dan wordt de stad juist onbereikbaarder voor de auto.”

Beantwoorden

Idd een interessant artikel, iets verder staat ook: De onderzoekers proberen te voorspellen hoeveel autoritten vervangen kunnen worden door alternatief vervoer. Voor extra auto’s is namelijk geen ruimte meer in Helmond. “Dat was ook een duidelijke opdracht naar ons: toon aan dat de maatregelen kunnen leiden tot een lager aantal autoritten in de stad.

En:
De inwoners verwachten gewoon een bus volgens een vaste dienstregeling met veel opstapplaatsen, terwijl dat juist lastig is. We zien wel degelijk dat er veel behoefte is aan vervoer anders dan de auto.

Om e.e.a. goed te duiden zou ten eerste de opdrachtomschrijving van de gemeente naar het onderzoeksbureau en het complete rapport incl cijfers en aannames die gedaan zijn openbaar moeten zijn op de site van de gemeente, het is tenslotte betaald met openbaar geld. Nu komt het over als: schrijf een rapport wat aantoont dat het door ons gekozen beleid werkt … ipv wat zou de beste oplossing zijn om in de toekomst problemen te voorkomen …

Ondertussen lees ik in de krant dat in Eindhoven vanaf het centraal station naar asml er blijkbaar wel een buslijn kan komen die zelfs elke minuut moet gaan rijden… lijn hov4 ..

Beantwoorden

@Joep op donderdag 4 mei 2023 om 11:07:

Ik heb een andere indruk. Het hele verhaal komt op mij behoorlijk genuanceerd over, en dit zijn alleen nog maar de krenten die de verslaggever uit de pap heeft gehaald. Grote kans dat het onderzoek is verricht door mensen die hun vak verstaan en dus niet naar een wenselijke conclusie toewerken. En de keuze voor zo’n onderzoek zou er dan weer op kunnen wijzen dat de opdrachtgever zelf ook die mentaliteit heeft.

Grote kans ook dat de gemeente je het onderzoeksrapport best wil toesturen, als je er maar om vraagt.

Beantwoorden

@ Sander Lam

Wat een ongelofelijk naïeve reactie. Heeft u nooit geleerd dat zo n rapport naar de opdrachtgever TOE wordt geschreven? Ook hier geldt “wie betaald bepaald”.

Ik ben het trouwens helemaal met Joep eens: Dat rapport kan gewoon op de website van de gemeente gepubliceerd worden. Waarom niet?

Beantwoorden

Op 8 mei, 10 mei en 15 mei zijn er bijeenkomsten – georganiseerd door de gemeente Helmond – over de “mobiliteit in Helmond”.

Ik noem het trouwens “het GEBREK aan mobiliteit in Helmond. Waarom?

Uit de meeste reacties hierboven blijkt duidelijk waarom.
En ook bij dat andere item hier op de weblog, namelijk “wethouder Bonte: minder auto’s in Helmond”. Die reacties ga ik hier niet herhalen! Zoekt u ze maar eens op.

Het lijkt erop, dat “mobiliteit” DE splijtzwam is geworden in de Helmondse samenleving met als gevolg een hoop polarisatie in Helmond en daardoor ook HET hoofdpijndossier voor de gemeente. Tsja..

Ik heb wel een advies voor het college, de ambtenaren en de gemeenteraad tegen die hoofdpijn: een paracetomolletje – of een joint, want dat kan natuurlijk ook – en dan toch eens op te zoeken wat de verschillen zijn tussen de begrippen “communicatie” en “participatie”.

Het Nederlandse woord communicatie is verwant aan het Latijnse woord communicare en dat heeft alles te maken met “iets gemeenschappelijk maken”.

En dit inzicht is bij de gemeente in het mobiliteitsdossier – en ook in een hoop andere dossiers – totaal afwezig, want in vervoerstermen – want daar hebben we het toch over – is tweerichtingsverkeer bij “iets gemeenschappelijk maken” de basisvoorwaarde

Over “participatie” zeg ik maar even helemaal niks, want dat is op dit moment “een brug – in Helmond eerder een BUSHALTE – te ver”

Ik was een van de gelukkigen die een kaartje heeft kunnen bemachtigen voor de grote Vermeer – tentoonstelling in het Rijksmuseum in Amsterdam. Een paar dagen geleden ben ik daar naar toe gegaan met … het openbaar vervoer: met een NS – trein en met een tram van het Amsterdamse Gemeentelijk Vervoersbedrijf (GVB). Dus het kan wel! Ook in Helmond!

Wethouder Arno Bonte heeft heel wat uit te leggen op 8, 10 en 15 mei.
Volgens mij gaat het hem niet lukken.
En als u van plan bent met het openbaar vervoer naar een van deze bijeenkomsten te gaan dan gaat u dat ook niet lukken.

.Als autoloze ov – reiziger nog een tip voor automobilisten:
De parkeerplaats bij AHXL in Helmond is – als ik me niet vergis – de eerste 1 1/2 uur GRATIS + VOOR NIKS (daarna moet je wel betalen). Doe u er uw voordeel mee!

Beantwoorden
Peter van Lieshout

@Tess op vrijdag 5 mei 2023 om 14:27:

Sander is voorstander van een objectieve benadering. Kijk eens aan.

Beantwoorden

Het is vandaag 9 mei.

Hoe is het gegaan op die bijeenkomst gisteren van 8 mei?
Is daar iets duidelijk geworden?

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *