Buiten is het 16 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 114.681 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.

17reacties

Kent u het nog? Het televisieprogramma van de NCRV uit de jaren ’60 en ’70 met een tweede reeks uitzendingen in de jaren ’80? Ik heb het over Farce Majeure: de actuele, komische en satirische kijk op de gebeurtenissen van toen met in de hoofdrollen Alexander Polak, Ted de Braak en anderen. En dat alles op de muziek van componist Harry Bannink. Legendarisch was het steeds terugkerende refrein:

Jaaaa… dat is uit het leven gegrepen,
Ja dat is uit het leven een greep.
Het geluk is altijd met de lepen,
Ja daar zit em nou net nou de kneep.

Ik was het programma al lang vergeten maar ineens popte het, getriggerd door mijn ervaringen met de gemeentelijke klachtenregeling, uit mijn herinneringen tevoorschijn. Verbaas u met mij over de gang van zaken met in de hoofdrol een liegende ambtenaar en een gemeentelijk apparaat dat alles in stelling brengt om dit onder de mat te vegen. Voor de leesbaarheid beperk ik me tot de procedurele hoofdzaken:

Na de constatering van een leugen (géén vergissing) en laakbaar handelen plus het uitblijven van de verantwoording hierover, rest mij in februari niets anders dan formeel, conform de geldende klachtenverordening van de gemeente Helmond, een klacht in te dienen tegen een contractmanager Sociaal Domein. Maar dat wordt moeilijk. In de praktijk blijkt dat dit alleen via de site van de gemeente kan. Daar heb ik gezien de gevoeligheid van het onderwerp geen vertrouwen in. Je weet immers nooit wie het gaat lezen. Volgens de verordening is het mondeling indienen ook mogelijk. Dat vraagt wel de nodige telefoontjes en een bepaalde vasthoudendheid want de organisatie is daar niet voor ingericht.

Na diverse tussenpersonen die mij vragen waar de klacht over gaat (“Daar hebt u niets mee te maken, dat is voor de klachtencoördinator.”) is er eindelijk telefonisch contact met het juiste secretariaat. Ik krijg een alleraardigste ambtenaar aan de lijn die niet weet hoe en met wie ze voor mij een afspraak kan inplannen voor een intakegesprek. Kan gebeuren, ze doet haar best en belooft mijn terug te bellen en inderdaad een dag of wat later heeft ze dit geregeld. Er is een datum geprikt en er is iemand beschikbaar.

Op Valentijnsdag mag ik dan mijn verhaal doen bij een bijzonder aardige ambtenaar op leeftijd (met een respectabele staat van dienst) die uitgebreid de tijd neemt om mijn verhaal tot zich te nemen. Het is voor hem de eerste keer dat hij een klachtenintake doet en daarom kan hij geen inhoudelijk antwoord geven op mijn vraag wat de gemeente met de klachtenregeling wil bereiken. Hij komt niet verder dan “… de huidige regeling voldoet aan de wet- en regelgeving”. Dat is jammer, want het lijkt me dat de regeling juist de intentie zou moeten uitdragen een oplossing voor de gemelde problematiek (klacht) te zoeken. Een klacht houdt immers emotie in en de vraag is of die in Helmond wordt erkend als er ‘alleen maar aan de wet moet worden voldaan’.

Afijn, een paar dagen later komt er een concept-verslag van deze ontmoeting dat na drie keer heen en weer mailen in de definitieve versie wordt doorgeleid naar degene die de klacht inhoudelijk gaat behandelen: het afdelingshoofd van de ‘aangeklaagde’ ambtenaar. Zo staat het immers in de verordening en zo zal het ook gaan gebeuren…. Opmerkelijk natuurlijk want hoe kan iemand in die positie nu onpartijdig zijn. Niet dus, want hij is altijd verantwoordelijk voor wat zijn medewerkers doen.

Na de nodig mailcontacten volgt op 22 mei, in het kader van ‘het onderzoek’ conform mijn nadrukkelijke wens een gesprek met het afdelingshoofd en de desbetreffende ambtenaar. De eerste doet zijn best alle ontstane plooien glad te strijken (wat hem niet lukt) en de tweede heeft nog steeds niet door dat de leugen is achterhaald en dat het niet toegeven, laat staan het niet aanbieden van excuses, het probleem alleen maar erger maakt. Het is bijna beschamend dat gestuntel aan te zien.

Zoals afgesproken zet het afdelingshoofd de kernpunten van het gesprek op papier. Hij concludeert dat de klacht gegrond is, maar dat er hem van een leugen niets is gebleken. En dat terwijl tijdens het gesprek het bewijs opnieuw wordt geleverd. Hoe is het mogelijk?

Tot zover deze casus. Ik voeg er slechts aan toe dat binnen het gemeentehuis de registers zijn opengetrokken om het noemen van namen in deze column tegen te gaan. De Coördinator Klantcontact mailde: “Wij willen niet dat de namen van de betrokken ambtenaren openbaar gedeeld worden. Elke collega van de gemeente Helmond heeft het recht op privacy, daar hoort ook bij dat zij hun werk moeten kunnen doen zonder dat hun namen openbaar worden gedeeld wanneer zij bij een klacht betrokken raken. Daarom gaan wij ook niet akkoord met de publicatie van deze namen.” Tja… dat akkoord heb ik helemaal niet nodig. Laat me niet lachen!

Hoe nu verder? De gemeente Helmond trekt een grote broek aan om een ambtenaar die aantoonbaar liegt te beschermen en mij een verbod op te leggen. Het was beter geweest deze persoon nog eens te toetsen op het nakomen van de afgelegde ambtseed en de geldende integriteitsregeling waar onze burgemeester zich zo hard voor maakt. En misschien is het ook wijs het huidige klachtenproces bij te stellen. De menselijk maat is voor de burger ver te zoeken. Zelfs het maken van een welgemeend excuus naar de klager, passend bij de normen van goed fatsoen, is nu ver te zoeken.

De Klachtencoördinator zelf heeft, op het einde van de rit, mij namens het college schriftelijk toevertrouwd: “Wij nemen uw opmerkingen mee als evaluatiepunt. Een klacht is een cadeau waar wij als gemeente ons voordeel mee kunnen doen. Niet voor ons zelf maar voor de inwoners van de gemeente. Wij nemen uw opmerkingen ter harte.” Maar ook hier blijven de excuses uit.

Tot zover de Helmondse klucht die klachtenregeling heet.

Voor wie zich afvraagt waarom ik geen namen noem: op het internet kunnen deze gegevens tot in het oneindige bestaan en mensen blijven achtervolgen. Daarmee zou mijn column zijn doel voorbijschieten.

Hanneke Hegeman

In de reacties hieronder staan updates door de weblog.

17 reacties:

Ach, laat ik nu ook meegemaakt hebben wat u hier duidelijk maakt. Klacht wordt afgedaan als ‘we hebben onderzoek laten doen en hebben niets kunnen vinnden’. Intussen is de betreffende persoon teruggezet in een lagere functie. De persoon die mijn klacht aanhoorde in een gesprek in het bijzijn van de persoon ‘die onderzoek moet doen’ even later veranderd van baan, nog wat later overleden. Als mensen goed nadenken weet men waarschijnlijk wel wie die ambtenaar was, had ook te maken met het Sociaal Domein en andere zaken. Er is van alles fout met ambtenaren binnen de organisatie van de gemeente Helmond. Ik druk het dan netjes uit, klagen heeft geen zin want het verdwijnt in de doofpot. Meer kan ik niet zeggen anders gaat men mij nog aanklagen voor van alles en nog wat. Wel frapant dit dit nu weer naar voren komt.

Beantwoorden

Klachtenbehandeling is bij vrijwel elke gemeente hetzelfde. Er wordt naar je geluisterd. Meer niet. Als je in gesprek gaat met een ambtenaar is het verstandiger een advocaat, een officier van justitie en een rechter als getuigen
te laten opdraven. En ook die personen hebben af en toe te maken met geheugenverlies.
Een doofpot heeft geen bodem.

Beantwoorden

Misschien dat iemand dan gaat begrijpen hoe het is om een juridisch traject met deze Gemeente in te moeten gaan.

Beantwoorden

Wat goed om de inhoud van deze column te publiceren. Zo heb ik niet het gevoel dat alleen ik van kastjes naar muren wordt gestuurd.

Beantwoorden

Mijn probleem is inmiddels opgelost maar dat had nog heel wat voeten in de aarde gehad door herhaalde communicatie storingen pfff

Beantwoorden

Tja typerend een ambtenaar die mij fysiek aanviel in een poging mij te slaan met zijn telefoon werd van laag tot hoog beschermd terwijl ik een brief thuis kreeg met een hoop poeha en intimidaties.
Nou daar heb ik mooi diarree aan ik zal ten alle tijden mijn verhaal blijven verkondigen. Deze man Rob van Heck hoort achter een hek!

Beantwoorden

Klachtenafhandeling in zijn simpelste vorm werkt al niet in ons Helmond. Je meldt een klacht, bijvoorbeeld over afval. Je krijgt keurig een mail van de melding. Tot daar gaat het prima. Na een aantal dagen of soms weken krijg je weer een mail dat de klacht met nummer xxxxx is afgewikkeld. En wat blijkt, in 9 van de 10 gevallen, u raadt het al, er is niets mee gebeurd. Dan maar weer melden en het hele riedeltje speelt zich weer hetzelfde af.
Goedbedoelde protocollen werken niet omdat er weinig of geen controle is.
Dit is natuurlijk van een hele andere orde als de klachtenafhandeling uit dit relaas maar wel tekenend voor de gemakzucht richting onze inwoners. Een en ander zal ongetwijfeld leiden tot minder meldingen van klachten. Niet omdat men daar goed mee omgaat maar omdat inwoners hier moedeloos van worden.

Beantwoorden

Er gaan vast ook veel dingen goed.
De genoemde verhalen zijn niet erg precies te duiden.
Of Helmond een uniek (slechte) positie inneemt ook niet, waarschijnlijker is het overal met ambtenarij hetzelfde.
In alle zaken helpt het, geef ik als tip, om gesprekken op te nemen, en om zwart op wit verslagen te eisen. Juridische bijstand is geen overbodige luxe hierin.

Beantwoorden

@Andre op zondag 4 juni 2023 om 15:53:

Vriendjespolitiek is het toverwoord. En enige invloed, bekend en belangrijk zijn in Helmond. Gesprekken opnemen?? Een advocaat uitnodigen bij een gesprek? Aandringen op schriftelijke rapportage. Daar wordt niet aan begonnen.
De regie is in handen van de gemeente Helmond.
Je gaat een ambtenaar niet in zijn hemd zetten.

Beantwoorden

Oh dit soort praktijken vind je niet alleen bij de gemeente en andere overheidsinstanties hoor. Ook in de zorg en het bedrijfsleven is dit volop aanwezig. Het is best begrijpelijk dat organisaties hun medewerkers en medewerkers hun collega’s in bescherming nemen. Dat zou je loyaal kunnen noemen en ik kan er best inkomen dat ze liever geen namen gepubliceerd zien. Dat zou ik zelf ook niet willen als ik ooit een fout maak. Echter wat mij verbaasd is hoe ver men tegenwoordig gaat om zichzelf als organisatie en hun stumpers van medewerkers te beschermen en allemaal uit een soort angst voor hun reputatie. Het liegen, bedriegen, verdraaien en manipuleren wanneer komt er een einde aan. Waarom is het zo moeilijk voor men tegenwoordig om te zeggen oh sh!t sorry ik heb een fout begaan, zo ga ik het oplossen en zo ga ik ervoor zorgen dat het niet weer gebeurt. Ik denk niet dat een klager boos blijft of reputatie schade groot is als je het erkent, oplost en blijk geeft dat je ervan leert. Nee je krijgt eerder ontkenning en smoezen en zelfs een ongemeend excuus blijft uit. Hooguit “een wat vervelend voor je”

Beantwoorden

@Bas Er wordt voortaan ook veel meer geklaagd en vaak gaat het helemaal nergens over. Bewaar dan maar eens je geduld als organisatie om de klager niet helemaal af te branden. We leven in een land waar de ene helft zorg en ondersteuning nodig heeft en de andere helft dat mag regelen. We zijn volgens mij doorgeslagen in zowel in zowel de hoeveelheid zorg en ondersteuning als ook de verwachtingen die dat wekt bij de ontvanger. En dan ook nog alle moeite en energie die gaat zitten in (vaak zinloze) klachten.

Beantwoorden

Update 1:
Helmond krijgt een nieuwe klachtenverordening. Dat werd gisteravond in de Adviescommissie Inwoners van de gemeenteraad beklonken. Inspreekster (en weblogcolumnist) Hanneke Hegeman stelde dat de inhoud nog altijd geen recht doet aan de gevoelens van de klager. Zij deed de raad/commissie een bezem cadeau om die door de voorgestelde regeling te halen.
Je kunt dat hier terugkijken vanaf minuut 14.12.
Wilbert Linders van Mì Hellemonders maakte de onderstaande foto’s.

Beantwoorden

Beantwoorden

Binnen de gemeente Helmond is blijkbaar toch een kwartje gevallen en is lering getrokken uit de klachten in de media (waaronder de deweblogvanhelmond.nl) over de omgang met burgers. Het Eindhovens Dagblad berichtte zaterdag al over Geert Goorden die door de gemeente werd benadeeld en die alsmaar geen gehoor vond binnen het ambtelijk apparaat. Vandaag bericht de krant dat Helmond excuses heeft aangeboden voor de handelswijze en dat geld dat hem onterecht is afgenomen, wordt geretourneerd. Er is binnen het gemeentelijk apparaat kennelijk toch iets aan het veranderen. Laten we hopen dat de trend zich doorzet.

Beantwoorden

Update 2:
Oeps, burgemeester Blanksma vergat haar Ondernemingsraad
De gemeenteraad zal vanavond niet instemmen met hamerstuk “8 Verordening klachtenbehandeling Helmond 2023” dat op de agenda staat. Op verzoek van burgemeester Elly Blanksma wordt dit namelijk van de agenda gehaald. B&W blijkt namelijk vergeten te zijn om de wettelijk vereiste instemming te vragen aan de Ondernemingsraad van de gemeente.
Foutje van de burgemeester die als portefeuillehouder 2 weken geleden te gemakkelijk oordeelde en sprak over hetgeen inspreekster Hanneke Hegeman meldde en symboliseerde met het aanbieden van een bezem (zie update 1 hierboven). Want naar nu blijkt, dient Blanksma toch nog met die klachtenverordening (pdf) aan de slag te gaan.
Dit leerde ze sindsdien op voorspraak van diverse oppositiepartijen met CDA-raadslid (en FNV-vakbondsbestuurder) Ron Peters als kartrekker. Zij luisterden blijkbaar beter naar de inspreekster dan burgemeester Blanksma…

Beantwoorden

@Hanneke Hegeman op donderdag 29 juni 2023 om 11:57:

Geweldig toch Hanneke, een alsmaar groter wordende overheid die alles bepaalt in het leven van de burger? Het individu doet niet meer mee in het collectieve socialistische gedachtegoed. De burger is gedegradeerd tot een belastingbetaler die zijn mond moet houden.
Hopelijk zie je de ironie dat dit het resultaat is waar jezelf op aanstuurt als we je columns een beetje lezen.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op dinsdag 11 juli 2023 om 12:30:

Duimpje voor Ron Peters. Dat zal de ietwat hooghartige Blanksma die ook van het CDA is, hem niet in dank afnemen.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *