23reacties

Je moet maar durven

Helmond slibt dicht. Het autogebruik en het doorgaande verkeer maken van onze stad een bijenkorf van blik op wielen. Je kunt de stad niet meer in, zeker niet in de spitsuren, en als dat dan toch lukt, is het vechten om een gratis parkeerplek. Nou ja ‘gratis’? Daar betaal je toch wegenbelasting voor. Afijn, het gros van de Helmonders hoeft nog geen parkeergeld te betalen om de auto bij de woning te zetten. De vraag is hoe lang nog!

Terwijl de discussie om het doorgaande verkeer uit onze woonplaats te weren al jaren in volle felheid wordt gevoerd, blijft een publieke gedachtewisseling over de stalling van onze ‘heilige koe’ uit. Laat ik dan maar eens de aftrap doen. Niet omdat ik recalcitrant wil zijn, wel omdat we allemaal zien dat er op dit front iets moet gebeuren. De vraag is wat!

Met het steeds voller bouwen van het stadscentrum wordt de auto naar de randwijken verplaatst. De gedachte van het stadsbestuur is dat wie in het centrum woont, geen auto nodig heeft. Is dat zo? Met 10.000 nieuwe woningen in de planning en deels in aanbouw wordt het daar vechten om een parkeerplaats. De centrumbewoners heb ik hier nog niet over gehoord. Het argument van de middenstand dat het parkeren in het stadshart nu al moeilijk en duur is en tot omzetdaling leidt, is terzijde gelegd.

Of het stadsbestuur in de eigen visie gelooft, betwijfel ik. In september 2021 las ik in de stukken van de Adviescommissie over de gevolgen van het voorgenomen autoluwe centrum: “Omdat de kans op uitwijkgedrag en parkeeroverlast in de schilwijken verder zal toenemen zal ook het proces met betrekking tot invoering van betaald parkeren in woonwijken pro-actiever moeten worden opgepakt.” Zo ver is het nu nog niet. Het idee staat wel al op papier… Het stadbestuur wil de eventuele oppositie tegen dit ‘betaalplan’ aanpakken via: “…een zorgvuldig ontworpen participatieproces dat voorkomt dat weerstand daartegen escaleert”. Nou ben ik heel benieuwd hoe dat participatieproces er uit gaat zien. Je moet wel een super getalenteerde communicatie-expert zijn om dit verhaal met succes aan de Helmonders te verkopen.

Meer geld voor minder plek lijkt me geen structurele oplossing. Het leidt alleen maar tot een grotere tweedeling in de wijken rond het centrum waar het parkeren nu al vaak problemen geeft. Degene die het kan betalen mag straks voor zijn huis parkeren en geeft de buurman het nakijken. Wat is dan wel een goed plan? Heel simpel: minder auto’s voor de deur. Dat scheelt in CO2-uitstoot, maakt de straten veiliger, groener en mooier en last but not least: het scheelt Helmond enorm in het onderhoud van de straten.

De voornemens en plannen die er nu liggen om onze stad groter en aantrekkelijker te maken lopen stuk op het autogebruik c.q. het autobezit. Het effect van alle maatregelen komt niet verder dan dweilen met de kraan open. Laten we nu eens de discussie voeren over de beperking van één auto per adres zodat de straten niet meer bevolkt worden door stilstaand blik. Er zullen in onze stad best knappe koppen zijn die de voor- en nadelen van dit idee goed in beeld kunnen brengen. En niet te vergeten de randvoorwaarden waaronder de Helmondse inwoners dan toch mobiel kunnen blijven zodat er een win-winsituatie ontstaat.

Ik ben de bollebozen die deze discussie zouden kunnen aanzwengelen nog niet tegengekomen. Raar eigenlijk want we willen toch een groene stad zijn met een groen bestuur dat de kwaliteit van leven wil bevorderen. Of zou het een kwestie zijn van durven… want wie aan de ‘heilige koe’ komt kan een lawine van commentaar over zich heen krijgen. Geen aantrekkelijk vooruitzicht.

Hanneke Hegeman

De 2 foto’s werden gemaakt in respectievelijk
de Lijsterstraat en Helmondselaan in Helmond Noord.