Buiten is het 8 graden, binnen zit

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 93.479 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
28reacties

Zojuist besloot de gemeenteraad dat het huidige plan voor een nieuw stadion op Berkendonk niet haalbaar is. Zie het raadsvoorstel (pdf) waarover vanavond werd gestemd. De geplande grote Jumbo-supermarkt bleek het struikelblok.
Wethouder Frans Stienen gaat nu kijken of er een aantal initiatieven zijn te combineren zodat Helmond Sport toch nog op Berkendonk terecht kan komen.
Al lange tijd is het stadion van Helmond Sport onderwerp van discussie. Sinds mei 2009 wordt er in de Helmondse politiek gesproken over een nieuw stadion voor Helmond Sport op Berkendonk. Hoewel toegezegd, gaf de Helmondse politiek vanavond nog geen duidelijkheid. De soap krijgt dus een vervolg.

28 reacties:

Pff.. Dit blijft maar doorgaan.. Nie mauwe, maar bouwe! (Ik weet het.. Ik heb makkelijk praten en geen verantwoordelijkheid over de financiën..)

Beantwoorden

het was te verwachten maar het is ongelooflijk dat de soap nog langer voortduurt. Helmondse politiek stelt dus geen kloot voor, stelletje lamzakken, neem nou eens een beslissing waarmee de club weet waar die aan toe is, nu worden ze weer aan het lijntje gehouden!!

Beantwoorden

Een objectieve haalbaarheidsstudie zou al lang uitwijzen dat een andere locatie van het HS stadion noodzakelijk is. De locatie in Berkendonk kan de basis vormen voor breed regionaal sportcomplex waaraan buurgemeenten als Gemert-Bakel rn Deurne ook in kunnen participeren. Deze visie ontbreekt volledig of ik heb ze abuisievelijk over het hoofd gezien? Om enkel het financieel plaatje in ogen te nemen en daar naar te handelen is eigenlijk de koe naar een ander slachthuis verwijzen omdat men zelf niet aangesproken wil worden op volgende bestuurlijke crisis die aanstaande is!

Beantwoorden

Nee natuurlijk kan Helmond Sport niet terecht op Berkendonk.
En wel om de volgende reden: Deze club functioneert en presteert niet.
Dus is het verhaal exit.
Lees in de VI de commentaren van Johan Derksen op deze club.
Overigens is Helmond Sport een van de 4 clubs die nog Gemeentelijke subsidie krijgen. Waarom eigenlijk n deze moeilijke tijden?
Die kan er denk ik ook wel vanaf na al dit gezeur.
Niet presteren is gewoon opzouten.
Het spijt me dat politici die zeggen helder en transparant te zijn dit niet zeggen..
Bang dat het bestuur van HS opstapt? Laat ze toch lekker gaan.Opgeruimd staat netjes.

Beantwoorden

Naomi, wat een doos ben je toch. Johan Derksen lult over het algemeen uit zijn nek. Helmond Sport presteert niet? Waar was je de laatste 10 jaar? Funcioneert niet? Met mininale middelen jaarlijks bovenin meedoen is prima functioneren lijkt me. Die gemeentelijke steun waarover je zeikt is een gewone lening die netjes wordt terugbetaald. Zelf geen hypotheek of zo? Opzouten kun je dus lekker zelf doen.. muts

Beantwoorden

Ik begreep dat ze allemaal tegenstemden op een na. Dat is dan toch duidelijk. Dat stadion komt er nooit op Berkendonk. Onderzoek is zoethoudertje. Papier is geluldig.
Voor de supporters maakt het niet zo heel veel uit, gewoon naar de Braak en daar gaat zijn de prestaties al vele jaren goed. Never change a winning team.

Beantwoorden

@Naomi op dinsdag 25 juni 2013 om 21:50:

Sorry dat ik dit ga zeggen, maar ben je niet goed bij je hoofd? Johan Derksen weet niet eens 5 namen te noemen van Helmond Sport. Met een van de laagste begrotingen in de Eerste Divisie speelt Helmond al jaren mee in de top-5 van de Eerste Divisie. Ze presteren zeer goed zelfs!

Als je er geen verstand van hebt houd dan je mond, en praat al helemaal die zeiksnor niet na. My god, sommige mensen

Beantwoorden

Had het bestuur niet ‘gedreigd’ met opstappen als er tegen werd gestemd? Is dit gebeurd?
Zoniet? Alsnog wegsturen, een man een man een woord een woord… heb HS hoog zitten maar als ik zoiets hoor zakt mn broek af

Beantwoorden

Geen super=geen stadion. Dus: i.s.m. buurgemeente(n) een grotere sportaccommodatie creëren, i.c.m. recreatie groene Peelvallei. De enige oplossing. Verder ophouden met onzin verkopen over subsidies, slecht presteren. Geloof me, de politiek gaat er nu pas, na 10 jaar, serieus mee om. Dat stadion komt er.

Beantwoorden

Vrijdag start de aanleg van kunstgras in Helmond Sport stadion
Zoals eerder al werd verwacht, heeft Helmond Sport nu definitief gekozen om vanaf komend seizoen in het Lavans Stadion op kunstgras te voetballen. “We zijn met kunstgras veel flexibeler. De spelers kunnen vrijwel altijd trainen op het hoofdveld. Ook de jeugd kan hier gebruik van maken”, aldus Mario Captein, algemeen directeur van Helmond Sport. “Daarnaast zijn er afgelopen winter veel afgelastingen geweest. Daar zullen we nu veel minder last van hebben.” Het kunstgrasveld biedt ook mogelijkheden voor extra functionaliteit van het huidige stadion, zoals speciale evenementen of voetbalclinics.
Dat Helmond Sport nu overgaat op kunstgras, ziet de club als een voorsprong. Zo is Helmond Sport voorbereid op de toekomst en bij promotie niet verplicht tot het nemen van veldverwarming. Daarnaast is de verwachting dat steeds meer clubs op kunstgras overgaan. Op dit moment ligt er in de Jupiler League stadions van Excelsior, Almere City en FC Volendam al kunstgras. Indien de plannen rondom een nieuw multifunctioneel stadion toch nog door zouden gaan, verhuist het kunstgrasveld gewoon mee.
De Coöperatie Eerste Divisie (CED) heeft het aanleggen van hoogwaardige kunstgrasvelden in de Jupiler League toegekend aan TenCate Grass. Helmond Sport heeft hieraan deelgenomen en is de eerste club waar het veld wordt aangelegd. Op vrijdag 28 juni wordt gestart met de aanleg van het veld.

Beantwoorden

Beantwoorden
Wim van den Broek

Beantwoorden

De gehele bijdrage door Noureddine Zarroy (raadslid D66) namens de fractie SDOH-D66-HB gisteravond:

Voorzitter

Op 18 juni jl heeft het college het concept raadsbesluit over de haalbaarheid van een nieuw stadion op Berkendonk ter advisering voorgelegd.

Tijdens deze vergadering heeft onze fractie duidelijk te kennen gegeven dat we nog steeds positief staan ten aanzien van nieuwbouw op locatie Berkendonk en deze locatie daarvoor te reserveren en in te brengen in de Groene Peelvallei. Dit is echter alleen haalbaar indien budgettaire neutraliteit voor de gemeente gehandhaafd blijft en de haalbaarheidsstudie past binnen de notitie uitgangspunten en randvoorwaarden.

Tijdens dezelfde vergadering hebben wij verschillende insprekers gehoord die uitlegden waarom het plan wel of niet haalbaar is. Wat daarbij ook opviel is dat inwoners van Helmond vooral duidelijkheid willen. Voor-zitter, die duidelijkheid willen we vanavond verschaffen.

1. Het consortium stelt dat er een sluitende exploitatie is, waarbij een combinatie gemaakt wordt met activiteiten die extra inkomsten genereren;
De notitie spreekt van een risicovol plan, omdat de meerdere exploitaties in elkaar grijpen en het daar-door financieel te ingewikkeld wordt;

2. Het consortium stelt dat er 16.000 m² commerciële ruimte nodig is;
De notitie stelt dat 16.000 m² detailhandel een te groot risico is voor de ambities die de gemeente eerder uitgesproken heeft tav het centrumplan;

3. Het consortium stelt dat er 4.000 m² voor een supermarkt nodig is;
De notitie stelt dat 4.000 m² voor een supermarkt zal leiden tot verschuivingen in de winkelstructuur binnen het primaire verzorgingsgebied (straal 5 km);

Ondanks het sympathieke voorstel van het consortium voorzitter, vinden we op basis van de volgende argumenten het voorliggend plan op deze wijze niet haalbaar:

1. Een sluitende exploitatie is een must voor de investeerder, want meer kosten voor de gemeente bete-kent mogelijk ook meer kosten voor de inwoner van Helmond. Dit moeten we niet willen als raad;
2. Het centrumplan komt mogelijk in het geding, terwijl de meerderheid van de raad dit centrumplan onder-steunt in de stadsvisie. Daar moeten we ons aan houden om ons centrum levendiger te maken. Immers, men moet zich in ons centrum thuis voelen en er langer willen verblijven;
3. Onze wijkwinkelcentra zijn onderdeel van de wijkvoorzieningen zoals wij dat zien in de stadsvisie. En deze wijkvoorzieningen, voorzitter, zijn nodig om de zogenaamde kwaliteitswijken te realiseren.

Voor de duidelijkheid: Het voorliggend plan om een nieuw stadion op Berkendonk te realiseren is volgens de fractie SDOH-D66-HB op deze wijze niet haalbaar en derhalve is een voorbereidingskrediet nu niet aan de orde.

Maar wat nu?

Voorzitter, onze fractie ziet nog wel mogelijkheden om deze locatie, die ook altijd bedoeld is om de toeristische-, recreatieve-, leisure- en sportfaciliteiten te herbergen, en deze dus nog niet als stadionlocatie af te schrijven, maar meer andere kostendragers toe te voegen die nu niet door het Consortium zijn voorgedragen. Door bijvoorbeeld verder te onderzoeken of er mogelijkheden zijn in dit gebied om binnen enkele jaren een zwembadfunctie toe te voegen als vervanger voor De Wissen? Is een zwemvoorziening wellicht ook te combineren met een stadion?
Bovendien moet ook de gemeente Deurne op zoek naar mogelijkheden haar zwembad over enkele jaren te vervangen, waardoor er wellicht in samenhang met Helmond nieuwe en interessante opties komen boven drijven. We hebben immers een samenwerkingsverband Peelgemeenten 6.1. Wilt u de regie wat meer naar u toetrekken als en deze opties onderzoeken?

Beantwoorden

Voor de volledigheid hetgeen waarmee de gemeenteraad dinsdagavond heeft ingestemd:

  1. het plan voor een nieuw stadion op Berkendonk, zoals gepresenteerd door het consortium (bestaande uit de betaald voetbal organisatie Helmond Sport, de Stichting Belangen Helmond Sport en ontwikkelaar Volker Wessels) niet als haalbaar te beschouwen;
  2. het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven om de partijen te verbinden die samen een integrale en samenhangende invulling kunnen geven aan de Groene Peelvallei. Het college zal hierbij geen regisserende, maar een verbindende rol spelen, zodanig dat er synergie ontstaat tussen de verschillende initiatieven;
  3. het college opdracht te geven hiervan uiterlijk in december 2013 verslag uit te brengen aan de raad.
Beantwoorden

@De weblog van Helmond op donderdag 27 juni 2013 om 10:47:

3x raden wat er in december 2013 dan (weer) gaat gebeuren.

10 of 12 december is de laatste (reguliere) commissievergadering RF en MO&E.

Of is een raadsinformatiebrief (RIB) voldoende om de raad verslag te doen?

Het ziet er dus naar uit dat de raad hierover in 2013 niet meer aan bod zal komen.

Vervolgens is het dan alweer januari en dat is weer heel dicht op maart als er raadsverkiezingen zijn. Weten we in ieder geval wie het qua materiaal gemakkelijk heeft de komende verkiezingen.

Beantwoorden

Vorige week vrijdag begon de aanleg van het kunstgras in het Helmond Sport stadion. Internetradio Helmond Sport maakte vandaag de onderstaande 3 foto’s van de voortgang:

Maandag maakten zij deze 2 foto’s:

Beantwoorden

Ik citeer een lezeres van de Metro : wanneer ik een huis wil kopen, betaald de gemeente dan mee? Laat de betaalde sport zijn eigen rekeningen betalen, en de natuur intact houden. Ik heb niks met voetbal, dus mijn belastinggeld wil ik niet in een stadion zien verdwijnen. Dus, wanneer Helmond Sport zelf het geld er niet voor heeft, of bij elkaar gesponsord krijgt ( niet van gemeentegeld ) , zal deze club moeten blijven zitten op haar huidige locatie.

Beantwoorden

ik begrijp dat Helmond met zijn topvoetballen een nieuw stadion wil, maar mensen op berkendonk…..? onze enigste mogelijkheid om een duikje te nemen hier in Helmond, het sociale vlak voor mensen die er even uit willen, samen met en wat voor alle mensen toegankelijk is omdat het gratis is.
eerst is het buiten bad gesloten, moeten we nu ook berkendonk af gaan staan? Berkendonk biedt ons perspectief voor van alles, feestjes waar wij als Helmonder plezier en winst kunnen halen, win win situatie.

Beantwoorden

Weer 4 foto’s van de aanleg van het kunstgrasveld Helmond Sport
Vrijdag 28 juni begon de aanleg van het kunstgras in het Helmond Sport stadion. Internetradio Helmond Sport maakte eerder al een aantal foto’s van de voortgang daarvan, vandaag kregen we de onderstaande 4 foto’s.
Vanochtend is de laatste laag zwarte grond gestort in het stadion. Nadat die afgevlakt is, komt daar de onderlaag van de kunstgrasmat op. Deze onderlaag zit nog op rollen en die liggen al klaar (zie foto 3). Als alles volgens planning verloopt, zal volgende week de groene kunstgrasmat aangebracht worden.
Rondom het veld, tussen het bestaand hekwerk en de toekomstige kunstgrasmat, komt op de gele grond een verharde betonnen strook. Op de laatste foto zie je de tractor bezig die strook vlak te maken.

Wil je de werkzaamheden voor de aanleg van het kunstgrasveld live meekijken, ga dan naar deze pagina en typ bij zowel Gebruikersnaam als Wachtwoord: helmondsport
Beantwoorden

Mooie nieuwe grasmat, dus nieuw stadion is niet meer nodig. En al helemaal niet met subsidie van de gemeente en dat in deze tijd.
+ dat ik vind dat de belastingbetaler in Helmond er niet voor op hoeft te draaien, Helmond Sport moet het zelf financieren.
Op Berkendonk zou al helemaal zonde zijn, een natuurgebied, hoe komen ze erbij!

Beantwoorden

De side werkt niet………

Beantwoorden

@skip op woensdag 17 juli 2013 om 12:37:

Bedankt voor de melding, die website werkt inderdaad niet. We hebben inmiddels navraag gedaan, zodra we iets van hen horen, laten we dat weten.

Beantwoorden

@skip op woensdag 17 juli 2013 om 12:37:

Het bedrijf dat die webcam in het Lavans Stadion geïnstalleerd heeft, gaat er morgen naar laten kijken. Mogelijk dat de stroom er af is gegaan, zo laten zij weten.

Beantwoorden

@skip op woensdag 17 juli 2013 om 12:37:

De camera is weer in de lucht. Als gevolg van de werkzaamheden was er een kabel beschadigd en had iemand de stroom eraf gegooid. Er zijn nu weer live beelden.

Beantwoorden

@Diederik: Where have you been the last years?????

Beantwoorden

@Van Bree op vrijdag 19 juli 2013 om 12:43:

Abroad.

Beantwoorden

De groene mat ligt er bijna (10 foto’s)
De aanleg van het kunstgrasveld begint nu zichtbaar vlot te verlopen: een groot deel van de groene mat ligt er nu.
Internetradio Helmond Sport mailde ons voor de derde keer foto’s van de aanleg van het kunstgrasveld. Zie voor de eerdere fotoseries hierboven. Die 9 foto’s van vanochtend kun je hieronder zien. Op de negende foto de vele zakken met rubberen bolletjes die nog op het veld moeten.
Helemaal onderaan een screenshot van hetgeen zojuist via de webcam (typ bij zowel Gebruikersnaam als Wachtwoord: helmondsport) te zien is.

Beantwoorden

Misschien zou het goed zijn om clubs als helmondia,mulo te verplaatsen en deze meer in de wijken integreren zoals bij brouwhuis,Roodwit,Mierlo hout en Stiphout vooruit en zoals HVV mischien dat dan de complete Braak ingericht kan worden voor een nieuw multifunctioneel stadion waarin evenmenten voorop staan en HS eens per 2 weken daar een avondje te gast is maar om de bouw van stadion tegen te houden vanwege een supermarkt maakt dat het meer op een italiaanse komedy lijkt dan op een overleg op hoog niveau.
Besturen is een zeer moeilijke bezigheid vooral wanneer je er niet de kwaliteiten voor hebt en jammer genoeg geldt dit voor 95% van de bestuurders in dit land

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *