Buiten is het 11 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.688 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Zoals elke gemeente, handhaaft ook onze gemeente diverse landelijke en plaatselijke wet- en regelgeving. Te denken valt aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), parkeerverordening en drank- en horecaverordening, maar ook aan landelijke regelgeving zoals Bouwbesluit en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). B&W daarover:

Handhaving is geen doel op zich. We doen het om de stad veiliger te maken en de overlast in de openbare ruimte te bestrijden. Preventief waar het kan, repressief waar het moet. Bewoners en ondernemers in de stad verwachten van de gemeente dat die tijdig, adequaat en professioneel optreedt tegen overtredingen en misstanden.

Een overzicht van wat Helmond op dat gebied doet en met welk effect, komt elk jaar in een jaarverslag. In het Jaarverslag handhaving 2014 (pdf) kun je dat voor dit jaar allemaal lezen, hieronder een beknopte overzicht:

  • Er waren 4601 parkeerboetes en 2018 Mulder-beschikkingen voor kleine verkeersovertredingen. Over meerdere jaren gezien is er sprake van een dalende lijn in de som van die 2.
  • Minder overtredingen van horecaregels omdat er steeds meer zelfcontrole in de horeca plaatsvindt.
  • Er zijn in de horeca meer overtredingen geconstateerd van de sluitingstijden en bij speelautomaten.
  • Het wijkgerichte toezicht op hondenoverlast heeft geleid tot 147 waarschuwingen en 61 strafbeschikkingen.
  • Er waren minder uren nodig voor extreme structurele jeugdoverlast, deze uren zijn ingezet voor wijktoezicht en het toezicht op vuurwerk voor de jaarwisseling.
  • Het wijkgerichte toezicht in de City heeft effect, er zijn de helft minder onjuist gestalde (brom)-fietsen (107 in totaal), maar er zijn 34% meer  beschikkingen opgelegd voor rijden door de voetgangerszone (150).
  • Het aantal handhavingszaken over bestaande bouw in strijd met de bouwregelgeving (101) was veel groter dan vorig jaar (43). Vooral het aantal zaken vanuit het Woonoverlastteam (54) is sterk toegenomen.
  • Bij het toezicht op brandveiligheidsvoorschriften was in bijna 50% van de ruim 200 controles een hercontrole noodzakelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *