Buiten is het 23 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 112.581 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.

23reacties

Vanochtend om 9 uur begon eindelijk het fraudeproces tegen psychiater Jos G. uit Helmond. Samen met een psychiater uit Rotterdam en hun 2 handlangers staat de Helmonder terecht voor de Rotterdamse rechtbank. Het Openbaar Ministerie (OM) kan slechts een schatting maken van de omvang van de fraude. Eerder werd becijferd is dat door het stopzetten en terugvorderen van alleen al de onterechte uitkeringen zo’n 40 miljoen euro werd bespaard.
Het viertal wordt verdacht een miljoenenfraude gefaciliteerd te hebben met arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en persoonsgebonden budgetten (pgb’s). In december 2008 kwam die fraude voor het eerst in beeld. In 2010 begon het onderzoek van het OM en de recherche. Tegen betaling zouden er valse medische verklaringen zijn opgesteld voor mogelijk 1600 veelal Turkse ‘patiënten’. Die (volgens justitie) kerngezonde mensen werden vaak in Turkse koffiehuizen geronseld. Met onjuiste diagnoses als schizofreen of psychotisch van de psychiaters op zak, kregen deze ‘neppatiënten’ WAO/WIA-uitkeringen en pgb’s. Een flink deel van die inkomsten ging volgens justitie naar het viertal. De 2 psychiaters lieten eerder al weten dat zij zich juist zien als de slachtoffers die door de frauderende patiënten om de tuin zijn geleid.
In januari 2011 werden psychiaters Jos G. en de Rotterdamse Sinan G. aangehouden voor deze fraude met zorggelden. Jos G. werd 3 maanden later uit voorarrest ontslagen opdat hij thuis op zijn rechtszaak kon wachten. In ons 2011-artikel Psychiater Jos G. werd niet gestopt (en de updates in de reacties daaronder) staat veel aanvullende informatie. In december 2015 raakte Jos G. zijn artsentitel kwijt. Hij werd toen namelijk geschrapt uit het BIG-register. Neppatiënten die hebben meegedaan zijn inmiddels al gestraft.
De rechtbank heeft 2 weken ingepland om deze lang verwachte en voorbereide zaak te behandelen. Zodra we de komende weken meer weten, laten we dat in de reacties hieronder weten.

In de reacties hieronder staan de updates.

23 reacties:

Die 14 dagen zijn reeds ruim gepasseerd. Wetende dat de zaak op 24 mei weer voor gaat komen, vraag ik mij af hoe u aan informatie komt?

Beantwoorden

@Wilbert op maandag 2 mei 2016 om 14:10:

Onze nieuwe informatie komt grotendeels via het Openbaar Ministerie.
De strafzitting is inderdaad deels verzet naar eind mei. Daartoe besloot de rechter op verzoek van 1 van de verdachten zodat zijn nieuwe advocaat zich ook kan inlezen in het plusminus 45 duizend pagina’s tellende dossier. Zijn vorige advocaat (uit de beroemde advocatenfamilie) werd in maart namelijk van het tableau geschrapt en mag daarom nooit meer werken in die functie.
Er zijn nu 2,5 zittingsdagen geweest. Daarin werden getuigen en de 2 psychiaters gehoord en een aantal verzoeken behandeld. Naar verwachting komt het OM tijdens de laatste 3 zittingsdagen (25, 26 en 27 mei) met hun strafeisen tegen het viertal.

Beantwoorden

duidelijk waarvoor dank !

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op dinsdag 3 mei 2016 om 10:44:

Een dossier van 45 duizend pagina’s in een paar maanden doorlezen? Ongelofelijk, ik vind een boek van 300 pagina’s al veel om te lezen.

Beantwoorden
Toon van Laarhoven

Update 1:
Vanochtend begon in Rotterdam het vervolg van de strafzitting ‘Fraude met zorggelden met behulp van psychiaters en bemiddelaars.’ Behalve de Helmonder Jos G. staan ook zijn voormalige collega Sinan G. en hun handlangers K. en S. terecht. Die zitting staat ook voor morgen en overmorgen op de rol.
Op de eerste zittingsdag op 11 april startte de Officier van Justitie met de voordracht. Daarmee heb je een soort van samenvatting van hetgeen de weblog hierboven en sinds 2011 daarover heeft bericht.

De verdenking in de zaken die vandaag voor uw rechtbank dienen draait om grootschalige fraude met uitkeringen en zorggelden zoals PGB’s. Daarbij zijn, zo verondersteld het OM, door de verdachten Jos G. en Sinan G. in hun hoedanigheid als psychiater bewust onjuiste diagnoses gesteld en bijbehorende verklaringen opgemaakt die dienden ter verkrijging van een uitkering of een PGB, of allebei. Daarbij werd telkens een psychiatrisch ziektebeeld neergezet waarin werd gesteld dat de “patiënt” in kwestie niet of nauwelijks in staat was om zelfstandig te functioneren. Ten onrechte.
Het OM verdenkt de heren K. en S. ervan dat zij nauw bij deze praktijken betrokken waren onder meer door de betreffende “patiënten” te begeleiden op spreekuren van bijvoorbeeld het UWV en dat zij die “patiënten” daarbij instrueerden hoe die zich moesten gedragen in overeenstemming met de gestelde “diagnose”. In sommige gevallen werd zelfs medicatie toegediend om te zorgen dat iemand zich ‘abnormaal’ gedroeg. Het onderzoek gaf gegronde reden om te veronderstellen dat deze praktijken al langer gaande waren en dat dit zich zeker niet beperkte tot de regio Rotterdam.
.
Dat is in een hele grote lijn het beeld zoals dat uit het omvangrijke onderzoek met de naam “Marque” naar voren is gekomen. Dat onderzoek is begonnen in 2009. Begin 2011 zijn de genoemde verdachten aangehouden. Daarmee was de zaak evenwel nog niet klaar. Met name digitaal onderzoek heeft in de periode daarna veel tijd gekost. Het einddossier is afgerond en verspreid in 2014, waarna met name op verzoek van de verdediging nog een groot aantal getuigen is gehoord door de rechter-commissaris.
.
Dit alles vertaalt zich concreet in de verdenking van de volgende strafbare feiten gepleegd in de periode januari 2006 tot januari 2011 op verschillende plaatsen in Nederland, waarbij ik voor nu wil volstaan met een samenvattend beeld van de uitgebreide tenlastelegging:

  • Het medeplegen van valsheid in geschrifte als bedoeld in art. 225 en/of 228 (medische geschriften), ingeval van verdachten K. en S. is dat ook nog in aparte feiten tenlastegelegd.
  • Het medeplegen van oplichting van onder andere het UWV, het CIZ, zorgverzekeraars en/of andere betrokken instanties. Bij verdachte Jos G. is hier subsidiair de medeplichtigheid tenlastgelegd.
  • Het medeplegen van witwassen.
  • Bij verdachte K. is onder feit 5 nog tenlastegelegd dat hij een vuurwapen voorhanden zou hebben gehad.
  • Bij verdachte Jos G. is daarnaast onder feit 3 de overtreding van art. 35 van de wet Marktwerking Gezondheidszorg tenlastegelegd in de vorm van het onjuist tariferen van verleende zorg.

Chiel Timmermans zit in de rechtbank en doet via Twitter live verslag.

Beantwoorden

Update 2:
OM eiste vanmiddag 18 maanden celstraf voor 63-jarige Jos G.
In de hierboven genoemde strafzaak eiste het OM vanmiddag 18 maanden celstraf tegen Jos G. De betrokkenheid van de Helmonder wordt door het OM blijkbaar als het kleinst in het geheel gezien. Zijn 3 medeverdachte hoorden namelijk hogere straffen eisen. De voormalige collega-psychiater Sinan G. werd goed bevonden voor 5 jaar cel, hun handlangers K. en S. kregen respectievelijk 5 jaar en 30 maanden.

Het volledige persbericht van het OM:
Zeer schokkend. Zo kenschetst het OM de fraude met zorggelden waaraan jarenlang door onder andere deze 2 psychiaters is meegewerkt. Zij werkten daarin samen met 2 zogenoemde bemiddelaars waarbij op uiterst geraffineerde wijze voor een groot aantal mensen ten onrechte uitkeringen en PGB’s werden aangevraagd en verkregen. Controlerende instanties werden om de tuin geleid met onjuiste diagnoses en “goed geregisseerd toneelspel”, onder andere bij spreekuren van het UWV. “Het systeem werd zo in de kern geraakt”, aldus het OM. Het OM eiste vandaag celstraffen van 18 maanden tot 5 jaar tegen de psychiaters en bemiddelaars wegens onder meer oplichting.
De fraude kwam in 2009 aan het licht. Onder andere een arts van het UWV vertrouwde de vele zeer ernstige psychiatrische diagnoses niet die uit 2 omvangrijke psychiatrische praktijken kwamen. Onderzoek leidde in 2011 tot de aanhouding van een Rotterdamse en een Helmondse psychiater. Ook werden 2 mannen aangehouden die het contact legden tussen de latere “patiënten” en de psychiaters. De verdachten zouden er gezamenlijk voor gezorgd hebben dat de nep-patiënten bij keuringsinstanties wisten hoe ze zich moesten voordoen, en als iemand slecht kon toneelspelen kreeg hij zware pillen. Met de diagnoses en verklaringen van keuringsinstanties werden vervolgens uitkeringen en PGB’s aangevraagd.
Onder leiding van het OM zijn van 19 “patiënten” de zaken helemaal onderzocht, onder wie ook de 2 bemiddelaars zelf en hun familieleden. Daaruit blijkt dat de “patiënten” die tot niets in staat waren bij de keuringsartsen, zodra ze thuis waren normaal konden functioneren en zelfs op papier voor elkaar konden optreden als mantelzorger. Ze genoten diverse uitkeringen en vroegen PGB’s aan. Alleen al bij deze 19 patiënten zou aan onterechte UWV- en PGB-uitkeringen een schade van 1,6 miljoen euro geleden zijn. De psychiaters en bemiddelaars zouden daarvoor ook zijn betaald.
Hoe groot de totale schade is, kan het OM niet precies zeggen, maar er was sprake van een omvangrijk patroon. Dat blijkt onder meer uit het feit dat de psychiaters gezamenlijk honderden patiënten behandelden. Ook bij 1 van de bemiddelaars zijn in totaal meer dan 200 dossiers aangetroffen. Uit opgenomen gesprekken is zelfs af te leiden dat sprake zou zijn van een wachtrij van potentiële patiënten. De officieren van justitie wezen er woensdag op dat de fraude ook anderszins een ondermijnend karakter heeft: écht zieke mensen lopen zo de kans om een PGB mis te lopen omdat het budget uitgeput raakt.
Het onderzoek heeft mede zo lang geduurd omdat rekening moest worden gehouden met het medisch beroepsgeheim, waardoor stukken niet zonder meer konden worden ingezien. Daarnaast zijn vele getuigen, onder wie veel voormalige patiënten, bij de rechter-commissaris gehoord. Met een aantal van de verdachte nep-patiënten is inmiddels een transactie overeengekomen, enkele anderen zullen zich op 6 juli voor de politierechter moeten verantwoorden. Onder andere het UWV heeft inmiddels een bedrag van ruim 5 miljoen euro in totaal teruggevorderd van de ex-patiënten.
De beide psychiaters, een 63-jarige man uit Helmond en een 51-jarige Rotterdammer, zijn inmiddels door het regionaal tuchtcollege geschrapt uit het artsenregister. De bemiddelaars zijn een 55-jarige man uit Eindhoven en een 42-jarige Rotterdammer. Het OM kondigde woensdag aan dat er nog een procedure komt om het geld dat de 4 zouden hebben verdiend met de fraude, te ontnemen.

Beantwoorden

Die Jos G, waar had hij praktijk?

Beantwoorden

@Twanneman op donderdag 26 mei 2016 om 08:38:

https://www.nationalezorggids.nl/praktijk-voor-psychiatrie-psychotherapie-jos-gerards-helmond
Daar heeft hij nog steeds zijn praktijk; nu als medisch adviseur. Of dat van de wet mag weet ik niet, maar daar gaan de behandelingen gewoon door. Geen kiep die er naar kraait. 🙁

Beantwoorden
Toon van Laarhoven

Update 3:
Psychiater Jos G. krijgt milde straf voor zijn aandeel
De Helmondse psychiater Jos G. is veroordeeld voor het valselijk opmaken en afgeven van 4 valse medische verklaringen en voor medeplichtigheid aan een geval van oplichting. Van het belangrijkste feit, het medeplegen van oplichting van het UWV en de zorgkantoren is hij vrijgesproken, alsmede van overtreding van de Wet martktordening gezondheidszorg. De rechter veroordeelt hem tot een geldboete van 5000 euro en ontzegging uit het recht om zijn beroep als psychiater uit te oefenen voor de duur van 5 jaar.
Die uitspraak deed de rechtbank in Rotterdam vanmiddag om 13.00 uur. Zoals je hierboven uitgebreider kunt lezen, eiste het OM eind mei 18 maanden celstraf voor de de Helmonder. Hieronder het volledige persbericht van de rechtbank Rotterdam met daarin ook de straffen van de andere veroordeelden.

De rechtbank Rotterdam heeft vandaag meerdere mensen veroordeeld voor hun aandeel in fraude met uitkeringen en persoonsgebonden budgetten (PGB). Naast een geldboete, een beroepsverbod en een taakstraf zijn er gevangenisstraffen opgelegd tot 4 jaar.
In de periode december 2008 tot en met april 2016 vond een opsporingsonderzoek en strafrechtelijk vooronderzoek plaats naar grootschalige fraude met uitkeringen en persoonsgebonden budgetten (PGB). Diverse personen hadden zich bij (uitkerende) instanties als het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en zorgkantoren onterecht voorgedaan als psychiatrische patiënten.
Wanneer zij wel patiënt waren, veinsden ze een veel erger ziektebeeld. Zij deden dat samen met psychiaters, die valse verklaringen over hun ziektebeeld afgaven en hen ten onrechte medicijnen voorschreven. En samen met mannen die de gang door de instanties organiseerden, sterker nog: die daartoe vaak het initiatief namen en de pseudo-patiënten ronselden en begeleidden.
Op grond van de onderzoeksresultaten hebben de officieren van justitie een groot aantal personen beschuldigd. Het betreft tientallen pseudo-patiënten, twee psychiaters en twee begeleiders. De laatste vier zijn voor de meervoudige strafkamer van de rechtbank Rotterdam gedagvaard. In die zaken heeft de rechtbank vandaag uitspraak gedaan.
Eén psychiater is veroordeeld voor het valselijk opmaken en afgeven van vier valse medische verklaringen en voor medeplichtigheid aan een geval van oplichting. Van het belangrijkste feit, het medeplegen van oplichting van het UWV en de zorgkantoren wordt hij vrijgesproken, alsmede van overtreding van de Wet martktordening gezondheidszorg. De rechter veroordeelt hem tot een geldboete van 5000 euro en ontzegging uit het recht om zijn beroep als psychiater uit te oefenen voor de duur van vijf jaren.
Vrijspraak voor het medeplegen van het valselijk opmaken van medische verklaringen is er voor de begeleider die zijn aandeel in de fraude heeft bekend. Hij wordt wel veroordeeld voor het oplichten van het UWV en zorgkantoren, voor fraude met zijn eigen uitkering en voor witwassen tot een gevangenisstraf van zes maanden en een taakstraf van 240 uren.
Een andere begeleider en een psychiater zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van respectievelijk 3 en 4 jaar. Beiden zijn de feiten ondanks de vele bewijzen tegen hen telkens blijven ontkennen.

Beantwoorden

Update 3a:
Voor de volledigheid, de volledige uitspraak van de Rotterdamse rechtbank inzake de Helmondse psychiater Jos G.:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2016:5917

Daaruit blijkt dat de Helmonder de opgelegde geldboete van 5000 euro niet hoeft te betalen. Zijn dagen in voorlopige hechtenis worden (à 50 euro per dag) in mindering gebracht op dat bedrag zodat na deze aftrek een geldboete van 0 euro resteert.
Verder stelt de rechtbank onder meer:

De verdachte presenteert zich als een wat naïeve man die volledig vertrouwde op [medeverdachte 1] die patiënten bij hem aanbracht en hem voorzag van persoonlijke informatie en daarbij alleen maar het beste wilde voor zijn ‘patiënten’. Daarbij lijkt hij niet te willen zien dat het geven van een onjuiste voorstelling van zaken aan het CIZ ernstig frauduleus handelen is. Dit soort fraude ondermijnt het stelsel van sociale voorzieningen en tast de geloofwaardigheid van het systeem aan. Bovendien plaatst de rechtbank vraagtekens bij zijn naïviteit. Hij heeft namelijk op grote schaal gefraudeerd met de patiëntenregistraties; hij heeft structureel voor behandelingen en activiteiten veel meer tijd geregistreerd dan hij daadwerkelijk heeft gebruikt. Hij heeft zelfs, zo is hierboven gebleken, behandelingen en activiteiten geregistreerd die in het geheel niet hebben plaatsgevonden. Uit het onderzoek in verdachte’s administratie voor zover vastgelegd in Medicore is gebleken dat hij:
Bovendien heeft hij in de jaren 2008, 2009 en 2010 respectievelijk 22, 97 en 92 dagen meer dan 24 uur aan directe en indirecte tijd gedeclareerd.
De verdachte mag niet klagen, dat het Openbaar Ministerie hem niet heeft vervolgd voor het valselijk opmaken van deze administratie.

Beantwoorden

Update 4:
Justitie eist morgen 1 miljoen van fraudepsychiater Jos G.
Justitie wil dat psychiater Jos G. 1 miljoen euro betaalt aan de staat, zo meldde RTV Rijnmond. Deze ontnemingsvordering werd door het openbaar ministerie al aangekondigd tijdens de rechtszaak in 2016. Toen werd de Helmonder veroordeeld voor oplichting en het schrijven & afgeven van valse medische verklaringen. Jos G. kreeg daarvoor een geldboete van 5000 euro en het verbod om 5 jaar als psychiater of psychotherapeut te werken.
Van het oplichten van het UWV en zorgkantoren voor vele tientallen miljoenen (de belangrijkste aanklacht van de officier van justitie) werd hij vrijgesproken. Daarbij kregen honderden ‘patiënten’ een uitkering en/of zorggeld door met een papiertje met een onjuiste diagnose te doen alsof ze aan psychische stoornissen leden als schizofrenie of een zware depressie. Voor alle ins en outs van deze omvangrijke fraudezaak (die al in 2008 begon) verwijzen we naar het artikel en de updates bovenaan.
Ook van zijn Rotterdamse collega Sinan G. en 2 handlangers wil justitie geld zien. Van hen wordt respectievelijk 4,7 miljoen en 2,3 miljoen en 2 miljoen geëist. Deze zaken van in totaal 10 miljoen euro worden morgen bij de rechtbank in Rotterdam behandeld. 

Beantwoorden

Dan zal Gerards van de Wesselmanlaan toch naar de Rijpel moeten verhuizen.

Beantwoorden

Update 5:
De bij update 4 genoemde ontnemingszaak op 21 juni was een pro formazitting. Over plusminus 3 maanden is naar verwachting de volgende zitting. Wellicht is dat een inhoudelijke zitting, maar dat is nu nog niet bekend zo liet een woordvoerster van de rechtbank Rotterdam weten.
Bij een pro formazitting wordt een zaak niet inhoudelijk behandeld. Een dergelijke zitting is nodig als een zaak binnen een bepaalde termijn op een zitting moet zijn geweest, maar het nog te vroeg is om deze inhoudelijk te behandelen.

Deze week verscheen het veel besproken rapport Ondermijning door criminele ‘weldoeners’ van Tilburg University in opdracht van het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap. De pgb-fraude in de Turkse gemeenschap met hulp van psychiaters is 1 van de ruim 50 casus die werden bestudeerd. Daarin wordt ook de veroordeelde Helmondse psychiater Jos G. genoemd, zie pagina 56 en 57 van dat rapport (pdf).

Beantwoorden

@Toon van Laarhoven op donderdag 5 mei 2016 om 09:46:

Mja, denk jij dan dat dit werkelijk gelezen wordt? Zoiets kan wel, een overzicht krijgen, omdat het om zo’n smerige zaak gaat zal ie vast zijn best doen.

Beantwoorden

Het wordt niet veel genoemd. Maar zo ongeveer 100% van alle psychische diagnoses zijn onwaar. Het vraagt wel de juiste denkwijze om dat te zien. Bijvoorbeeld, voor iemand die de moeite neemt dit te bekijken, het is duidelijk dat er momenten bestaan waarbij iemand duidelijk functioneert zoals iedereen.

In ieder geval het is begrijpelijk dat momenten waarop dat niet zo zou zijn op iets anders gebaseerd zijn, andere redenen dan een psychische stoornis.

Dit is vast ook waar die twee volhardende psychiaters zich op baseren. Stel u goed voor: de kolder en onacceptabele zaak die dit allemaal is! En de gevolgen die dit daarom kan hebben.

Beantwoorden

Veel te lage straf voor Jos Gerards, maar het is in ieder geval iets!

Helmondse psychiater moet tonnen terugbetalen aan zorgverzekeraar: hij voerde soms meer dan 24 uur per dag op

HELMOND – De eerder voor zwendel geschorste Helmondse psychiater Jos G. moet ruim drie ton terugbetalen aan zorgverzekeraar CZ vanwege fraude. Hij heeft veel te veel uren gedeclareerd van 2008 tot 2011, oordeelt de civiele rechtbank. Soms zou hij méér dan dag en nacht werken en ook nog in het weekend.

Er valt de zorgverzekeraar iets opmerkelijks op als die de gegevens van psychiater Jos G. bekijkt; op sommige momenten zou hij meer dan 24 uur per dag werken en daarnaast nog in het weekend. Dat is onmogelijk, weet CZ.

Het is niet de enige fout die ze ontdekken in de declaraties van Jos G. Uit een steekproef blijkt dat 36 van de 100 dossiers geen juiste verwijzing bevatten. Hierdoor heeft hij geen recht op een vergoeding.

De zorgverzekeraar constateert verder dat G. veel meer tijd heeft geschreven in de dossiers dan hij er daadwerkelijk ingestoken heeft. De civiele rechtbank is het daarmee eens en stelt dat de arts CZ opzettelijk heeft misleid met als doel om vergoedingen te krijgen. De psychiater moet daarom ruim drie ton terugbetalen.

G. ontkent en zegt dat er sprake is van verjaring. Maar hoewel de zaken inmiddels lang geleden zijn, gaat de rechter daar niet in mee. Een ander argument van de Helmonder is dat hij ‘gewoon niet toegerust was om te werken met het digitale systeem.’ Hierdoor zouden er misschien wel fouten zijn gemaakt maar daarbij was geen sprake van opzet.

Op de schop gegaan
Zijn advocaat mr. F. Berndsen laat desgevraagd weten dat ze in beroep zijn gegaan. ,,Hij heeft misschien fouten gemaakt, maar dat is ook niet zo gek met zo’n krankzinnig ingewikkeld declaratiesysteem”, aldus Berndsen. ,,Dat systeem is tig keer op de schop gegaan en er zaten veel fouten in de software. Sommige ziekenhuizen hadden fulltime iemand in dienst om dit systeem te doorgronden. Mijn cliënt had daar in zijn eenmanspraktijk geen ruimte voor.”

Maar de Eindhovense rechtbank vindt onbekendheid met een systeem geen reden om declaraties dan maar klakkeloos in te dienen. De advocaat bestrijdt dat dat gebeurd is. ,,Als mijn cliënt had willen frauderen, dan zou hij toch nooit willens en wetens 24 uur per etmaal declareren? Dat is als de dief die zichzelf gaat aangeven.”

Betrokken bij miljoenenzwendel
Jos G. kwam eerder in opspraak vanwege betrokkenheid bij een miljoenenzwendel. In 2015 is Jos G. door het regionale tuchtcollege voor een halfjaar geschorst. Bij de rechtbank ontliep hij destijds een gevangenisstraf, maar hij kreeg wel een boete en mocht vijf jaar niet werken als psychiater of psychotherapeut.

In de grootschalige fraudezaak kregen honderden van zijn ‘patiënten’ onterecht een uitkering of zorggeld door te doen alsof ze aan psychische stoornissen als schizofrenie of een zware depressie leden. Ze kregen vooraf instructies van Eindhovenaar Bayram K. hoe ze zich moesten gedragen. Voor een paar duizend euro regelde de Eindhovenaar dat je dankzij een geacteerde psychische stoornis nooit meer hoefde te werken.

Via een-tweetjes met onder andere psychiater Jos G. zou de zaak worden beklonken. De rechter vond destijds niet bewezen dat Jos G. dat opzettelijk deed, maar verweet hem wel een naïeve houding omdat hij zonder zelf grondig medisch onderzoek te verrichten beoordelingen schreef.

https://www.ed.nl/helmond/helmondse-psychiater-moet-tonnen-terugbetalen-aan-zorgverzekeraar-hij-voerde-soms-meer-dan-24-uur-per-dag-op~a4ea86c8/

Beantwoorden

Dit is weer NL ten voete uit! Deze naïeve hypocriete man, die al vanaf 2008 fraudeert, veroordeelt wordt met een veel te lage straf! En dat hij gewoon door kan gaan met zijn praktijk! Deze man is een gevaar voor de samenleving en potentiële cliënten die psychische klachten hebben en bij hem aankloppen voor hulp moeten weten dat hij niet zuiver is!!!!
Ik ben helaas zelf bij deze man in behandeling geweest en er klopt werkelijk helemaal niets van zijn facturen en declaraties! Ook de kwaliteit van zijn”behandelingen” zijn ver onder de maat!

Beantwoorden

Los van deze Jos;

er lopen dus ruim 1600 turken rond met decennialang een onterechte riante wia of wao uitkering.
Allemaal bewust,want als je niet gek bent dan weet je wat je doet.Hebben ook netjes betaald aan de Turkse maffia die weer betaalde aan de zwakke Jos oa.Dit heeft door heel Nederland zo plaats gehad
1600 gevallen Brabant zuid Oost; rekent u maar even door.
Weet wel welke partij het gelukkig goed gaat doen op 17 maart.

Beantwoorden

Beste Jos, mocht je dit lezen.
Mijn oprechte excuses voor mijn harde reactie hierboven van gister.
Het was een reactie uit emotie en dat spijt me. Je hebt me destijds toen ik een crisis zat wel degelijk enorm geholpen door het voorschrijven van andere medicatie! Daar ben ik je erg dankbaar voor!
Vriendelijke groet, Carl

Beantwoorden

Update 6:
Psychiater Jos G. in hoger beroep vrijgesproken in fraudezaak
De Helmondse psychiater Jos G. is in hoger beroep vrijgesproken van de fraude waarvoor hij in 2016 werd veroordeeld. Hij werd destijds veroordeeld voor het tegen betaling opstellen van valse medische verklaringen voor personen die daarmee WAO/WIA-uitkeringen en pgb’s kregen, zie update 3 hierboven. 
In hoger beroep vindt het gerechtshof in Den Haag dat over zijn handelen en nalaten zeker een verwijt kan worden gemaakt maar niet vanuit strafrechtelijk oogpunt. Hiervoor zijn 2 redenen. Er werd niet bewezen dat Jos G. wist dat de desbetreffende personen simuleerden en dus neppatiënten waren. Het hof kon niet vaststellen dat hij geld kreeg van deze pseudo-patiënten voor het afgeven van zijn (naar inmiddels is gebleken onjuiste) medische verklaringen (anders dan zijn gebruikelijke salaris als psychiater).
Met intensieve ondersteuning van een hulpverlener fakten de neppatiënten tussen 2006 en 2011 zeer ernstige psychiatrische aandoeningen. De hulpverlener instrueerde hen hoe ze dat ziektebeeld dienden te simuleren als ze bij Jos G. waren. Om hun toneelspel te vergemakkelijken, drogeerde hij hen (met hun medeweten) van te voren.
Het hof laat in haar uitspraak weten dat de Helmonder (geboren in 1953) zich vrij eenvoudig om de tuin heeft laten leiden door zijn neppatiënten en hun hulpverlener.

Hij heeft zich door hen als willoos werktuig laten gebruiken. Alleen al op grond van de schaal waarop een en ander plaatsvond en de bijzondere ernst van de psychiatrische problematiek in zijn praktijk, die telkenmale optrad bij de door de hulpverlener bij hem aangebrachte patiënten, was een diepgaander kritisch onderzoek van zijn kant volstrekt geboden geweest. De verdachte heeft zich daarin op zijn zachtst gezegd naïef en veel te weinig daadkrachtig getoond, wellicht mede op grond van het gegeven dat de grote praktijk die de verdachte nog niet zo lang als zelfstandig en vrij gevestigd psychiater voerde hem – klaarblijkelijk – volstrekt boven het hoofd was gegroeid, zoals de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep ook heeft verklaard. 

Beantwoorden

Triest zeg. Jos is dus gewoon een beetje dom…

Beantwoorden

Zo, dat is een totaal andere uitkomst dan de menigeen verwachtte. Feitelijk is Jos R. gerehabiliteerd, al is het verwijt dat hij naïef is geweest en zich door oplichters als ‘een willoos werktuig’ heeft laten misbruiken, bepaald geen aanbeveling voor een psychiater.

Beantwoorden

Is Gerards nog steeds psychiater? Ik dacht dat hij ondertussen gepensioneerd was.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *