Buiten is het 15 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.210 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Het ingezette herstel van de Helmondse woningmarkt heeft zich in 2014 doorgezet, Dat meldt B&W naar aanleiding van de jaarlijkse evaluatie van de Taskforce Woningbouw. Die taskforce werd opgericht nadat de woningmarkt in 2008 in een crisis kwam. In de taskforce zitten vertegenwoordigers van organisaties en bedrijven werkzaam op het gebied van de volkshuisvesting, zie ook de bericht van vorig jaar.
“Voor het eerst konden wij vorig jaar melden dat de woningmarkt tekenen van
hersteld vertoonde. Dit herstel heeft zich in 2014 doorgezet, zij het geleidelijk en in beperkte mate. Het aantal verkooptransacties in de bestaande woningvoorraad bedroeg in 2014 gemiddeld 45 woningen per maand. De nieuwbouw bleef evenwel achter. Dit heeft geresulteerd in een lage woningbouwproductie in 2014 (ruim 200 woningen)” meldt B&W naar aanleiding van de evaluatie van de taskforce.
Uit de voortgangsrapportage (pdf) worden de volgende conclusies getrokken:

  1. Prioritering: verwijzend naar de Woonvisie 2012 en de ladder van duurzame verstedelijking, dient nog meer dan in het verleden al het geval was, het toevoegen van nieuwe locaties voor de bouw van woningen te worden voorkomen;
  2. Ook in 2015 wordt een activiteit aanbevolen ter stimulering van de woningbouw te organiseren met het accent op een woonbeurs;
  3. Het voortzetten van de Starterslening in de huidige vorm afhankelijk is van provinciale- en rijksdeelname;
  4. Op grond van bestaand beleid terughoudendheid te betrachten met het verstrekken van gemeentegaranties of leningen aan woningcorporaties;
  5. De maatregel inzake het verlenen van uitstel van bouwleges niet langer voort te zetten;
  6. De Taskforce Woningbouw ook in 2015 als platform voor informatie uitwisseling te gebruiken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *