Buiten is het 6 graden, binnen zit

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 84.108 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
14reacties

Helmonder Pieter van Geel volgt per 1 november Michael Eichelsheim op als voorzitter van Helmond Marketing. De voormalig staatssecretaris en voormalig CDA-fractievoorzitter in de Tweede Kamerfractie is blij met zijn nieuwe functie. “Na mijn werk als gemeentesecretaris van Helmond heb ik vele jaren in Den Bosch en Den Haag gewerkt. Natuurlijk ben ik mijn eigen stad blijven volgen en heb die positief zien veranderen. Helmond is een dynamische gemeenschap; meer dan stenen alleen. Ik wil graag als voorzitter van de Helmond Marketing (zoals zo velen in deze stad) mijn steentje bijdrage aan de verdere ontwikkeling en bloei van Helmond. Ik heb er veel zin in.”

Helmond nóg sterker maken. Door meer bezoekers, bewoners en bedrijven te trekken. En wellicht nog belangrijker: door mensen en bedrijven voor de stad te behouden. Dat is de doelstelling van de stadsmarketing van onze stad. De gemeente en Helmond Marketing willen samen een nieuwe impuls geven aan het vermarkten van de stad. In nauwe samenwerking ligt er nu een nieuwe strategie met een concreet activiteitenplan. Naar eigen zeggen, een realistische aanpak: passend bij Helmond en voortbordurend op wat er al is. Een belangrijk onderdeel is partijen te stimuleren om samen te werken in en aan het belang van de stad. Helmond Marketing moet daarin een verbindende en aanjagende rol op zich nemen. B&W heeft ingestemd met deze aanpak en op maandag 27 oktober wordt dat besproken in de raadscommissie ABA. Van Geel gaat als voorzitter van Helmond Marketing deze nieuwe lijn mee vorm geven.

Er zijn in Helmond veel partijen iedere dag bewust of onbewust bezig met de vermarkting van de stad. Door zich positief uit te laten over de stad, door activiteiten te ontplooien of door een evenement te organiseren. De samenhang hierin is echter niet optimaal aldus B&W. “Cruciale spelers zoeken te weinig de verbinding met elkaar en laten zo kansen liggen om samen een krachtig en eenduidig verhaal van Helmond naar buiten te brengen. In woorden, maar ook in zaken die ontwikkeld of georganiseerd worden. Stadsmarketing vraagt om een overkoepelende boodschap die consequent door alle partijen als vertrekpunt wordt genomen. De strategie is er dan ook op gericht zoveel mogelijk organisaties, bedrijven en Helmonders te mobiliseren om met elkaar de schouders onder Helmond te zetten. Hoe beter de samenwerking, hoe groter de slagkracht en effectiviteit van stadsmarketing en hoe efficiënter de schaarse middelen kunnen worden ingezet.”
“Een heldere strategie met een duidelijke focus en keuzes in de manier waarop Helmond zich naar buiten toe wil profileren, lag er tot nu toe niet. Dat wil niet zeggen dat er de afgelopen jaren geen waardevolle inzichten zijn opgehaald. Veel organisaties in Helmond hebben in een eerder stadium meegedacht over het thema.” Deze informatie is nu verwerkt tot een strategische koers, die de komende jaren leidend zal zijn voor beslissingen voor de vermarkting van de stad. De aangebrachte focus is drieledig: a) uitdragen van de trots op Helmond; b) versterken stadscentrum als huiskamer van de Peel; c) versterking van de positie van Helmond in de Brainportregio.

Helmond Marketing organiseerde tot nu toe altijd zelf activiteiten en evenementen. Vanaf 2015 gaat zij daarnaast ook de rol van ‘verbinder van partijen’ en ‘aanjager van initiatieven’ op zich nemen. Helmond Marketing moet hiermee een centrale spil worden in de stad. Het ‘nieuwe’ Helmond Marketing gaat zich richten op de volgende taken: partijen verbinden, ontwikkelen en inzetten van producten en promotiemiddelen voor de stadsmarketing én evenementorganisatie en –ondersteuning.
Helmond Marketing (dat op hun website nog altijd als Stichting Stadspromotie Helmond door het leven gaat) gaat samen met diverse partners aan de slag om bovenstaande strategie uit te voeren. Inmiddels heeft Helmond Marketing voor 2015 een Jaarplan opgesteld. Hierin staat hoe zij concreet handen en voeten wil geven aan hun nieuwe rol als aanjager en verbinder. Ook staan er concrete activiteiten en producten in die inhoud gaan geven aan de nieuwe stadsmarketingstrategie.

Pieter van Geel heeft zijn eigen adviesbureau in Stiphout en vervult diverse commissariaten en toezichthoudende functies in heel Nederland. Specifiek in de regio is hij actief als voorzitter van de Raad van Toezicht van het Elkerliek ziekenhuis, bestuursvoorzitter van de Stichting Thomas van Villanova en voorzitter van de Raad van Toezicht van de OMO-scholen voor voortgezet onderwijs.

14 reacties:

Ik denk dat we met hem boffen. Lijkt me een goede vent. Hopelijk gaat het nu wel lukken en treedt stadspromotie ook echt verbindend op. Niet alleen in woorden maar ook in daden.

Beantwoorden

En wederom een CDA-er uit het old-boys-network die een baantje in het Helmondse toebedeeld krijgt….

Beantwoorden

Levert ie nu ook zijn wachtgeld in?

Beantwoorden

Ter aanvulling op het geplaatste artikel door de redactie even het volgende:

Het voorzitterschap van de stichting Helmond Marketing betreft een onbezoldigde functie.
Dit geldt ook voor de 4 overige bestuursleden.
Voor vragen kunt u altijd contact met mij opnemen.
Met vriendelijke groeten,
Peter-Paul van Meerwijk
Directeur Helmond Marketing

Beantwoorden
Peter-Paul van Meerwijk

Eigenlijk is die functie gewoon bedoeld om te voorkomen dat Peter-Paul alcoholist wordt door het aflopen van al die verplichte borrels. 😉

Beantwoorden

Blijft er meer drank over voor Michiel 🙂

Beantwoorden

Heeft hij een twitter account of een emailadres waarop je hem kunt bereiken eventueel?

Beantwoorden

Pieterke als je toevallig mee zou lezen, je ( marketing helmond) emailadres graag.
Alvast bedankt!

Groeten,

Frutje Frot

Beantwoorden

Komt Emiel Eurlings na zijn ontslag bij de KLM nu ook naar Helmond meneer Stienen, na eerder Pieter v Geel?
Wellicht kunnen we dan ook binnenkort Balkenende op het kasteel in Helmond verwelkomen! Nadat Sinterklaas weer is vertrokken daar natuurlijk!

Beantwoorden

Er komt geen nieuwe externe citymarketeer in Helmond
De inhuur van citymarketeer Cindy Ras heeft niet het gewenste effect gehad zo laat BW deze week weten op vragen van Senioren 2013. Die partij wilde van het college weten of het na haar vetrek toch niet verstandig was om iemand de supervisie te geven over die stadsmarketing die verstand van de huidige zaken heeft?
“Wij vinden het niet wenselijk om nogmaals een externe marketeer aan te trekken. In plaats daarvan willen wij nu nadrukkelijk een beroep doen op Helmondse kwaliteiten, die binnen de eigen gemeentelijke organisatie, binnen Helmond Marketing als centrale stadsmarketingorganisatie en binnen de stad Helmond te vinden zijn. Dit laatste doen we door Helmond Marketing de opdracht te geven om partijen in de stad nadrukkelijk te verbinden aan de vermarkting van Helmond” aldus B&W.
Bij het plotselinge afscheid van Cindy Ras in februari liet het bestuur van Helmond Marketing weten dat zij absoluut heeft bijgedragen aan een start om stadsmarketing voor Helmond op de kaart te zetten.

Beantwoorden

Een beroep doen op Helmondse kwaliteiten?
Die zijn er niet.

De rest van de reactie was off topic & onfatsoenlijk en is dus verwijderd door de weblog.

Beantwoorden
M. Betgem/van der Spuij

Kwaliteit is er voldoende in Helmond. Echter de Gemeente Helmond zoekt voor alles altijd buiten de gemeentegrens, onbegrijpelijk!!!

Beantwoorden

Een beroep doen op Helmondse kwaliteiten die binnen de stad Helmond aanwezig zijn in samenwerking met Helmond Marketing als centrale stadsmarketingorganisatie is een uitstekende beslissing! Combineer Helmondse visionaire marketing strategieën met de eigen gemeentelijke organisatie.
Er ontstaat meer innovatie, ontstaan kortere lijnen en draagt bij aan bezuiniging. Het creëert bovendien meer verbondenheid van burger en bestuur.

Beantwoorden
Jean Pierre Poppeliers

@M. Betgem/van der Spuij op donderdag 30 oktober 2014 om 11:59:

Gelukkig is de kwaliteit in Helmond met de komst van de heer en mevrouw Betgem enorm toegenomen.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *