Buiten is het 29 graden, binnen zit al 15 jaar ­čś╗

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 98.380 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
12reacties

GroenLinks stelde vanmiddag schriftelijke vragen aan B&W over het onderwijs aan vluchtelingenkinderen in Helmond.
Hieronder hun 4 vragen (Questions) voorafgegaan door hun volledige inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van B&W bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Op 16 september is tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen een motie van GroenLinks-kamerlid Jesse Klaver aangenomen over het adequaat voorzien in onderwijs van vluchtelingenkinderen. GroenLinks heeft in die motie het kabinet verzocht om met voorstellen te komen, zodat scholen het onderwijs voor deze kinderen goed kunnen organiseren. GroenLinks heeft gevraagd om daarvoor het benodigde budget vrij te maken.
Ondanks deze oproep lopen de wachtlijsten voor kinderen van vluchtelingen op, scholen hebben onvoldoende ruimte om het stijgende aantal te kunnen plaatsen. Zo ook in de regio.
Tijdens de dialoog met de Helmondse gemeenteraad op 29 september en nogmaals op 14 januari vroeg GroenLinks ook lokaal aandacht voor dit probleem. Vluchtelingenkinderen hebben vaak langdurig geen onderwijs gehad en een groot aantal is getraumatiseerd; een verblijf in een noodopvang of AZC zonder onderwijs komt hun situatie niet ten goede. Kinderen moeten gewoon naar school en zo snel mogelijk Nederlands leren. Hiermee hebben ze meer toekomstperspectief en het zorgt voor een betere integratie.
GroenLinks heeft daarom de volgende vragen aan het college:

 1. Hoeveel vluchtelingenkinderen ontvangen op dit moment anderstalig onderwijs in Helmond?
 2. Staan er vluchtelingenkinderen op de wachtlijst voor zowel primair- als middelbaar onderwijs? Zo ja, hoeveel?
 3. Is de Helmondse onderwijssector berekend op de verwachte toestroom de komende jaren? Zijn de middelen, klassikale ruimtes en expertise toereikend?
 4. Hebben de scholen hiervoor de benodigde budgettaire middelen ontvangen, zoals bepleit in de aangenomen motie?

12 reacties:

Waarom moeten we die onderwijs geven, dadelijk raken ze geworteld hier terwijl ze tug moeten.

Beantwoorden

Terug natuurlijk ­čśë

Beantwoorden

@Mark

Nederland heeft het VN kinderrechtenverdrag ondertekend. Hierin staat o.a. dat kinderen recht hebben op bescherming tegen geweld, de best mogelijke zorg en onderwijs. Dit geldt voor alle kinderen binnen de landsgrenzen, ongeacht hun nationaliteit.

Zonder onderwijs hebben kinderen nauwelijks toekomstperspectief, niet hier en niet in hun thuisland. Vluchtelingenkinderen hebben geen keuze, ze zijn slachtoffer van de situatie.

Beantwoorden

@Antoinette Maas op zaterdag 30 januari 2016 om 11:10:

Over welke vluchtelingenkinderen hebben jullie het eigenlijk??
We hebben hier geen AZC en/of noodopvang,of heb ik iets gemist?
We hebben 6 dagen crisisopvang gehad,maar die mensen zijn weer weg.
Of bedoelen jullie ex vluchtelingenkinderen van mensen die inmiddels statushouders zijn geworden?

Beetje wazig verhaal.
Jesse Klaver stelt een vraag in de 2e kamer aan het kabinet,
en dan moet B&W hier de vragen beantwoorden over vluchtelingkinderen die we in Helmond niet hebben??

Beantwoorden

@Antoinette Maas het klopt wat je zegt over het verdrag, maar wil dat dan meteen zeggen wat jullie vinden ook meteen uitgevoerd moet worden. Persoonlijk vind ik dat we eerst deze kinderen rust moeten geven. Zoals je al schreef dat ze getraumatiseerd zijn. Denk dat er dan even niemand op een school zit te wachten.

@Eddie kan je standpunt delen, klopt dat in Helmond geen AZC meer is, nog niet tenminste. Als het om Statushouders gaat, en dat lees ik niet uit de reactie van Groenlinks zou het wel een must zijn.

Beantwoorden

@Antoinette, ook de best mogelijke zorg voor ons eigen volk dan ok?

Beantwoorden

@Jolanda
Juist in het belang van de kinderen zelf is de wetgeving erop gericht om ze snel ouderwijs aan te bieden, bij voorkeur in een omgeving met andere kinderen.

@Eddie
De Cajuit in Helmond heeft een regionale functie. In december bleek al dat de school een stevige groei doormaakt: En ja, ik ga ervan uit dat kinderen van statushouders hier onderwijs krijgen. Exacte cijfers heb ik niet, die vraag ik aan het College.

@Mark
Alle Nederlandse kinderen krijgen onderwijs.

Ter verduidelijking:
http://www.ed.nl/regio/helmond/school-voor-anderstaligen-in-helmond-groeit-hard-1.5550059
http://www.ed.nl/regio/eindhoven/scholen-in-de-regio-in-de-knel-door-toenemend-aantal-asielzoekers-1.5674224

Beantwoorden

@Antoinette Maas op zaterdag 30 januari 2016 om 15:17:

Maar in het geval van statushouders, kun je toch geen vragen stellen over vluchtelingenkinderen. Volgens mij vallen ze dan gewoon onder de gewone leerplicht en is er geen enkele reden B&W vragen te stellen over “vluchtelingen”

Het zijn immers geen vluchtelingen meer.
Maar middels deze vraagstelling aan B&W, haal je een landelijke kwestie met een lokale kwestie door elkaar.
Je gaat ook niet aan Blanksma en het college vragen stellen over wat zij vinden van b.v. de MH17, lekkage commissiestiekem etc etc.

Dus m.i slaat je vraagstelling nergens op.
Denk trouwens ook dat je een dergelijk antwoord zult krijgen van B&W Helmond.

Beantwoorden

@Antoinette Maas op zaterdag 30 januari 2016 om 15:17:

Je stelt een actuele vraag aan B&W over vluchtelingkinderen waarbij je verwijst naar een aangenomen motie in de 2e kamer, en het gaat over vluchtelingkinderen in een AZC of noodopvang.

Die vraag stel je in de lokale politieke arena, terwijl er momenteel geen sprake is van dergelijke kinderen in Helmond.
Je zou in dat geval ook vragen aan het B&W Helmond kunnen stellen over b.v. de MH17 of Teevendeal.
Je moet de vragen neerleggen waar ze thuishoren.
Dat doe je nu niet met deze brief, maar goed waarschijnlijk zullen die je hetzelfde antwoord geven.

Ik zou zeggen, schoenmaker blijf bij je leest, en stel geen vragen aan een lokaal bestuur die eigenlijk gericht zijn aan het Landelijk bestuur ( lees Kabinet)

Beantwoorden

@Antoinette Maas
Sorry voor de dubbele postings/vraagstelling, op een of andere manier leek de eerste niet te zijn doorgekomen, dacht alles voor niks te hebben geschreven.

Beantwoorden

212 Vluchtelingenkinderen krijgen anderstalig onderwijs in Helmond. “Het Voortgezet Onderwijs voorziet op korte termijn een knelpunt in de huisvesting” aldus B&W. Hieronder de volledige beantwoording van B&W op de bovenstaande schriftelijke raadsvragen van GroenLinks:

 1. Vraag: Hoeveel vluchtelingenkinderen ontvangen op dit moment anderstalig onderwijs in Helmond?
  Antwoord: Primair onderwijs: In januari 2015 waren er 85 leerlingen, inmiddels zijn dat er 92. Er komen circa 2 leerlingen per week bij. Echter, er stromen ook kinderen uit naar het regulier onderwijs. De toename is dus niet erg groot.
  Voortgezet onderwijs: In september 2015 waren er 80 leerlingen, inmiddels zijn dat er 120 en het aantal blijft toenemen. Tevens verwachten we het komend half jaar circa 30 alleenstaande minderjarige vluchtelingen.
 2. Vraag: Staan er vluchtelingenkinderen op de wachtlijst voor zowel primair- als middelbaar onderwijs? Zo ja, hoeveel?
  Antwoord: Nee, er zijn geen wachtlijsten bij zowel het primair als voortgezet onderwijs.
 3. Vraag: Is de Helmondse onderwijssector berekend op de verwachte toestroom de komende jaren? Zijn de middelen, klassikale ruimtes en expertise toereikend?
  Antwoord: Het Primair Onderwijs verwacht dat zij de komende periode de leerlingen in de huidige huisvesting (verantwoordelijkheid gemeente) kunnen opvangen.
  Het Voortgezet Onderwijs voorziet op korte termijn een knelpunt in de huisvesting. We hebben begin dit jaar een uitbreiding van 3 lokalen binnen De Cajuit gerealiseerd. Deze zijn momenteel volledig benut. De aanhoudende groei van EOA-leerlingen kan niet meer binnen het bestaande schoolgebouw opgevangen worden. Om die reden zijn er momenteel gesprekken gaande over een andere locatie voor De Cajuit.
 4. Vraag: Hebben de scholen hiervoor de benodigde budgettaire middelen ontvangen, zoals bepleit in de aangenomen motie?
  Antwoord: Scholen ontvangen via het Rijk middelen voor personele en materiele instandhouding. Het Rijk heeft voor scholen met Nederlands als Tweede taal (NT2) en Eerste Opvang Anderstaligen leerlingen (EOA-leerlingen) vier peildata benoemd, waarop zij deze bekostiging baseert.
Beantwoorden

Alles gratis natuurlijk, wij betalen wel. Onderscheid op basis van afkomst, verboden volgens de grondwet. Hou toch op met die voorkeursbehandeling.

Nederlands leren is niet nodig omdat ze snelst mogelijk terug moeten. Blijven ze toch hier dan vliegen ze er na een paar jaar wel uit als men er achter komt dat ze gelogen hebben bij de asielaanvraag. Als ze dan nog altijd hier zijn, belanden ze in de bijstand.

Laat die Klaver ze zelf opvangen in zijn achtertuin. Zadel mij er niet mee op met deze kinderverkrachters (zid vandaag in een zwembad in Wenen), aanranders en berovers (Keulen).

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *