Buiten is het 14 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.214 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
5reacties

Antoinette Maas (GroenLinks) en Lonneke Maráczi (SP) stelden vandaag schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over het PvdA-VVD akkoord over uitgeprocedeerde asielzoekers en de eventuele consequenties daarvan voor Helmond.
Hieronder de 3 vragen (Questions) van deze gemeenteraadsleden, voorafgegaan door hun inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van het college bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

PvdA en VVD hebben een akkoord gesloten over de noodopvang van illegalen cq uitgeprocedeerde asielzoekers. Het akkoord houdt in dat uitgeprocedeerde asielzoekers een bed-, bad- en broodopvang krijgen, op voorwaarde dat ze meewerken aan hun terugkeer. Zijn ze na een beperkt aantal weken nog niet weg, dan worden ze overgebracht naar het uitzetcentrum in Ter Apel of alsnog op straat gezet. Alleen de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven mogen nog opvang bieden.
Er is veel kritiek op het akkoord. Zo wordt terugkeer binnen een beperkt aantal weken niet realistisch geacht. Daarna belanden deze mensen alsnog op straat met alle gevolgen van dien voor hen zelf en voor de samenleving.
In Helmond worden uitgeprocedeerde asielzoekers opgevangen door de stichting Vluchteling als Naaste.

 1. Hoe oordeelt het college over het afgesloten bed, bad en brood akkoord van het kabinet?
 2. Wat voor gevolgen heeft dit akkoord voor de gemeente Helmond?
 3. Blijft het RB 010 Noodopvang voor vluchtelingen in Helmond (pdf) van kracht?

5 reacties:

Zo snel mogelijk eruit met da volk!

Beantwoorden

Artikel 1 van de Grondwet: “Allen die zich in de Metropoolregio Eindhoven bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld”. Het akkoord van PvdA en VVD is hiermee in strijd, dus dat moeten de gemeentes naast zich neerleggen.

Beantwoorden

Sander vangt ze dus op in zijn woning 🙂

Beantwoorden

@Karel op zaterdag 25 april 2015 om 14:46:

De logica ontgaat mij.

Beantwoorden

Waarschijnlijk tot 2016 bed, bad en brood voor uitgeprocedeerde Helmondse asielzoekers
In antwoord op de bovenstaande 3 bed-bad-en-brood-vragen van de SP en GroenLinks hieronder de volledige antwoorden van B&W.

 1. Vraag: Hoe oordeelt het college over het afgesloten bed, bad en brood akkoord van het kabinet?
  Antwoord: Op dit moment bestaat nog enige onduidelijkheid over het kabinetsbesluit. Op 3 februari 2015 heeft de gemeenteraad uitgesproken zich verantwoordelijk te voelen voor de opvang van een nader vast te stellen doelgroep vluchtelingen. In overleg met de stichting VaN wordt momenteel gewerkt aan de uitwerking van dit besluit. Daarbij wordt het rijksbeleid op de voet gevolgd. Welke consequenties dit (op termijn) heeft voor de huidige opvang is momenteel nog onduidelijk. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat de huidige situatie tot eind van dit jaar kan worden gecontinueerd.
 2. Vraag: Wat voor gevolgen heeft dit akkoord voor de gemeente Helmond?
  Antwoord: Op basis van de thans ter beschikking staande informatie kan de huidige opvang nog tot eind 2015 worden gecontinueerd. In mei 2015 zal de Raad van State in een aantal procedures uitspraak doen. Op basis van deze uitspraken zal het kabinet een definitief standpunt innemen. Indien het kabinet besluit vast te houden aan de thans geformuleerde uitgangspunten dient het college alsmede de gemeenteraad op basis van de in het RB 10 Noodopvang voor vluchtelingen in Helmond te heroverwegen of en zo ja in welke vorm noodopvang in de toekomst kan worden geboden. Daarbij dienen alle consequenties in ogenschouw te worden genomen (zowel t.a.v. het voorbestaan van de stichting VaN, de openbare orde en veiligheid als mogelijk financiële consequenties t.a.v. b.v. een inhouding op het budget voor integratie van nieuwkomers door het rijk)
 3. Vraag: Blijft het RB 010 Noodopvang voor vluchtelingen in Helmond (pdf) van kracht?
  Antwoord: Zoals uit het bovenstaande moge blijken vooralsnog wel. Periodiek vindt met de stichting VaN overleg plaats aan de hand van de ontwikkelingen op rijksniveau. Zodra hierover mee duidelijkheid is zal ook de gemeenteraad hierover worden geïnformeerd.
Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *